carVertical

Pravilnik o zasebnosti za uporabnike storitev spletnega mesta/aplikacije

1. Splošne določbe

1.1. Skrbimo za vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov, zato v tem pravilniku o zasebnosti (»Pravilnik o zasebnosti«) pojasnjujemo, kako obdelujemo vaše osebne podatke in kakšne so vaše pravice.

1.2. Ta pravilnik o zasebnosti velja, ko uporabljate spletno stran za preverjanje zgodovine vozil www.carvertical.comali mobilno aplikacijo za naprave s sistemom Android in iOS (v nadaljevanju sta »spletna stran« in »mobilna aplikacija« skupaj imenovani »platforma«), ko obiščete naša spletna mesta družbenih omrežij Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (v nadaljevanju »družabni računi«) ter ko nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali drugih elektronskih komunikacijskih kanalih.

1.3. V tem pravilniku o zasebnosti »osebni podatki« (»osebni podatki«) pomenijo vsako informacijo ali informacije, na podlagi katerih vas lahko neposredno ali posredno identificiramo, kot so vaše ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka itd. V tem pravilniku o zasebnosti »vi« pomeni uporabnika platforme in njenih storitev, obiskovalca družbenih računov ali osebo, ki z nami komunicira.

1.4. Pri obdelavi osebnih podatkov upoštevamo zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov 2016/679 (EU) (»GDPR«)in zakonodajo Republike Litve ter navodila nadzornih organov.

1.5. Če uporabljate platformo, njene storitve, obiščete naše družbene račune, nas kontaktirate ali se naročite na naše novice, smatramo, da ste prebrali in razumeli Pravilnik o zasebnosti.

1.6. Platforma in družbeni računi lahko vsebujejo povezave do, na primer, spletnih mest naših partnerjev, spletnih mest naših drugih projektov. Ta pravilnik o zasebnosti ne velja za takšna spletna mesta.

1.7. Ta pravilnik o zasebnosti se lahko spremeni, zato občasno obiščite platformo in preberite najnovejšo različico objavljenega pravilnika o zasebnosti.

1.8. Pravilnik o piškotkih lahko preberete ločeno tukaj. Pripravili smo tudi obvestila o zasebnosti za lastnike vozil  ali imetnike , kandidate za.

2. Kdo smo?

2.1. Upravljavec vaših osebnih podatkov je UAB cV Group, družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Republiki Litvi, koda pravne osebe 303134915, naslov Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilna, Litva, podatki se zbirajo in obdelujejo v registru pravnih oseb državnega podjetja »Registrų Centras« (v nadaljevanju »carVertical« ali »Mi«).

2.2. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko povežete prek e-poštnega naslova dpo@carvertical.com.

3. Kako prejmemo vaše osebne podatke?

3.1. Vaše osebne podatke prejmemo:

 1. 3.1.1. neposredno od vas, ko nam posredujete svoje osebne podatke. Na primer, ko se registrirate na platformi, uporabljate platformo in njene storitve, opravite plačilo, komunicirate z nami po e-pošti ali telefonu itd;
 2. 3.1.2. ko zbiramo osebne podatke, ko uporabljate platformo ali družbene račune. Tako lahko na primer beležimo zgodovino naročil ali obiskov platforme, naslov IP, preference storitev, odprte povezave URL itd;
 3. 3.1.3. ko prejmemo osebne podatke od drugih oseb, na primer od ponudnika storitev, ki vas identificira kot kontaktno osebo, od plačilnih institucij o opravljenih plačilih itd.

3.2. Ko posredujete osebne podatke o sebi ali drugih (npr. o svojih zaposlenih, zastopnikih, pri navedbi osebnih podatkov prijateljev/kolegov), ste odgovorni za točnost, popolnost in pravočasnost teh osebnih podatkov ter za obveščanje ali privolitev osebe, katere osebni podatki so nam posredovani. V nekaterih primerih vas lahko prosimo, da potrdite, da imate pravico, da nam posredujete osebne podatke (na primer z izpolnitvijo registracijskih obrazcev).

4. Katere osebne podatke o vas obdelujemo?

4.1. Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in pod naslednjimi pogoji:

Nameni obdelave osebnih podatkov Obdelani osebni podatkiObdobja hrambe osebnih podatkovPravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ustvarjanje in uporaba računa, naročanje in prejemanje storitev (poročila carVertical itd.).

Za ustvarjanje in uporabo računa ter naročanje in prejemanje storitev so potrebni naslednji podatki: e-poštni naslov, podatki o računih Facebook, Apple ID, Google (če se prijavite prek teh računov), šifrirana gesla za račune;

Če prostovoljno navedete (z vašo privolitvijo): ime, priimek, telefonsko številko, zastopano osebo (če zastopate podjetje ali drugo osebo), razmerje z osebo, ki jo zastopate;

Drugi podatki: datum uporabe računa, datum uporabe storitve (poročilo carVertical), informacije o naročenih in uporabljenih storitvah ter njihovih spremembah, zgodovina nakupov, kreditni podatki.

Ko kupite poročilo, za vas samodejno ustvarimo račun, v katerega začasno shranimo kupljeno poročilo in druge informacije, povezane z vašim nakupom.

Podatki o računu se hranijo ves čas uporabe računa in še 7 let po zadnji prijavi v račun;

Podatki o nakupu storitev se hranijo ves čas uporabe računa in še 10 let od zadnje prijave v račun;

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve, do izteka ali preklica privolitve.

Obdelava je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR);

Zakoniti interesi upravljavca za zagotavljanje kakovosti delovanja računa, zagotavljanja storitev in pravilnega upravljanja naročil (člen 6(1)(f) GDPR).

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Upravljanje plačil za storitve.

Za potrditev plačila so potrebni naslednji podatki: znesek plačila, datum, delna številka plačilne kartice, elektronski naslov plačnika, naslov IP plačnika. Ime, priimek in naslov plačnika, če ga plačnik navede.

Podatki se hranijo v skladu z zakonodajo, ki ureja finančne transakcije in računovodstvo, če roki niso določeni, 10 let od datuma plačila.

Obdelava je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR);

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki jo mora upravljavec izpolniti za zagotovitev pravilnega finančnega računovodstva (člen 6(1)(c) GDPR).

Ustvarjanje poročil carVertical.

Poročilo vsebuje naslednje podatke (povzetek): identifikacijsko številko vozila (VIN);      registrsko številko, tehnične podatke, podatke o registraciji, uvozu/izvozu, omejitvah uporabe in lastništva, podatke o kraji, podatke o servisiranju, prevoženih kilometrih, garancijah, podrobnosti o poškodbah (nesreče, druge poškodbe), vključno s fotografijami.

Podatki se hranijo 30 dni od datuma nakupa poročila.

Obdelava je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR);

Zakoniti interesi upravljavca ali tretje osebe za zagotavljanje in pridobivanje informacij o stanju vozila, ki temeljijo na podatkih, za pomoč pri preprečevanju goljufij pri nakupu rabljenih vozil in za zaščito interesov udeležencev v cestnem prometu za varno delovanje vozil na cesti (člen 6(1)(f) GDPR). Več podrobnosti je na voljo na spletni strani v obvestilu o zasebnosti o obdelavi podatkov o vozilih.

Fizični pregled vozila (nakup storitve, zbiranje in posredovanje osebnih podatkov partnerju za opravljanje storitve).

Dodatno se zbirajo naslednji kontaktni podatki: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov vozila (pregled), komentar;

Podatki, potrebni za potrditev plačila: znesek plačila, datum, delna številka plačilne kartice, elektronski naslov plačnika, naslov IP plačnika.

Kontaktne podatke hranimo 30 dni od datuma nakupa fizičnega pregleda vozila (partnerji sami določajo obdobja obdelave podatkov); 

Podatki, potrebni za potrditev plačila, se hranijo v skladu z zakonodajo, ki ureja finančne transakcije in računovodstvo, če roki niso določeni, 10 let od datuma plačila.

Obdelava je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR);

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Zagotavljanje kakovosti, obveščanje o storitvah, opomniki o naročilih v teku.

E-poštni naslov, identifikacijska številka (VIN) preverjenega vozila, predmet in vsebina komunikacije (sporočilo, odgovor), podatki, potrebni za reševanje vprašanj glede kakovosti;

Če navedete (z vašo privolitvijo): ime, priimek, telefonsko številko, državo, položaj, zastopano osebo itd;

Če komunicirate prek družbenih računov: javno vidne informacije o računu.

Podatki so shranjeni ves čas trajanja komunikacije in še dve leti po koncu komunikacije (zadnje sporočilo); 

Če obdelava temelji na privolitvi, do izteka ali preklica privolitve.

Zakoniti interesi upravljavca, da zagotavlja informacije in kakovost storitve, opozarja stranke na naročila v teku in nudi pomoč stranki pri izpolnitvi teh naročil (člen 6(1)(f) GDPR); 

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Upravljanje platforme, razvoj, zagotavljanje varnosti in preprečevanje goljufij.

Naslov IP, informacije o napravi, podatki, zbrani s piškotki, analitični podatki (obiski, ogledi, iskanja, kliknjene povezave ter datum in čas teh klikov), povezave URL do platforme, informacije o spreminjanju in brisanju podatkov.

Podatki o platformi se hranijo, kot je navedeno v pravilniku o piškotkih , če niso vključeni v informacije o piškotkih, do 2 leti po zbiranju; 

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve, do izteka ali preklica privolitve; 

Dnevniki se hranijo od 14 dni do 2 let.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR);

Zakoniti interesi upravljavca pri zagotavljanju nemotenega delovanja, razvoja in varnosti platforme (člen 6(1)(f) GDPR).

Upravljanje družbenih računov (več informacij najdete v 6. poglavju pravilnika o zasebnosti).

Uporabniško ime, komentarji in delitve objave, informacije o klikih na »všeč mi je« in »sledi«, informacije o odzivih na prispevke, fotografijo, podrobnosti sporočila in odgovora na sporočilo (čas prejema, vsebina, priponke), informacije o oceni in druge informacije, ki jih navedete.

Podatki o družbenih računih se shranjujejo v skladu s pogoji, ki jih določijo lastniki družbenih omrežij.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Izvajanje kampanj neposrednega trženja za podjetja in potrošnike, pošiljanje novic (več informacij najdete v 5. poglavju pravilnika o zasebnosti).

Ime, priimek, telefonska številka, želje glede novic, podatki o uporabi storitev za zagotavljanje kakovostnejših novic (lokacija, jezik), podatki, zbrani prek oglaševalskih piškotkov; 

Drugi podatki: informacije o bralcih novic, povezave URL do platforme, informacije o seznamu prejemnikov novic.

Če ima uporabnik račun, se podatki hranijo v obdobju uporabe računa in še 7 let od zadnjega dostopa do računa ali do preklica privolitve;

Če uporabnik nima registriranega računa, se podatki hranijo najdlje do preklica privolitve.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR);

Zakoniti interes upravljavca podatkov, da svoje uporabnike obvešča o podobnem blagu in/ali storitvah (člen 6(1)(f) GDPR);

Zakoniti interesi upravljavca, da upravlja sezname z naslovi prejemnikov novic, analizira skupne rezultate trženja in rešuje težave, povezane z zagotavljanjem novic (člen 6(1)(f) GDPR).

Izvajanje raziskav kakovosti za izboljšanje storitev in učinkovitosti družbe carVertical.

E-poštni naslov, telefonska številka, podatki, zahtevani v napovedi raziskave/vprašalniku, komentarji, ocene, preference.

Podatki se bodo hranili ves čas trajanja raziskave in še dve leti po koncu raziskave;

Če obdelava temelji na privolitvi, do izteka ali preklica privolitve.

Zakoniti interes upravljavca, da analizira in uporablja skupne rezultate kakovosti kot podlago za organiziranje svojih dejavnosti (člen 6(1)(f) GDPR); 

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Organiziranje promocijskih tekmovanj, iger in kampanj (za več informacij glejte podpoglavja 5.8–5.9. pravilnika o zasebnosti).

Ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, podatki, zahtevani v natečaju, promociji, obvestilu o igri in/ali obrazcu, družbena omrežja, podatki o računu in sporočila, ki jih deli imetnik računa, podatki o zmagovalcih, seznami udeležencev.

V času trajanja igre, promocije ali natečaja in 2 leti po koncu igre, promocije ali natečaja; 

Če obdelava temelji na privolitvi, do izteka ali preklica privolitve.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Objavljanje in upravljanje ocen o dejavnostih podjetja carVertical.

Ime, priimek, e-poštni naslov osebe, ki je oddala oceno, vsebina ocene, datum oddaje ocene in podatki o računu v družbenem omrežju, vključno s fotografijo, če je bila ocena oddana prek družbenega omrežja.

Ocene so shranjene, dokler jih ne prekličete.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR).

Ozaveščanje javnosti o dejavnostih podjetja carVertical.

Osebni podatki, fotografije, videoposnetki, odlomki iz vsebin usposabljanja v publikacijah in druge predstavitvene vsebine.

Podatki se hranijo pet let po zbiranju;

Če obdelava temelji na privolitvi, do izteka ali preklica privolitve;

Podatki, objavljeni v javni domeni (v objavah itd.), se obdelujejo do konca njihove javne objave.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(a) GDPR);

Zakoniti interesi upravljavca za zagotavljanje natančne, nemotene in učinkovite komunikacije (člen 6(1)(f) GDPR).

Reševanje sporov in zahtevkov.

E-poštni naslov, vsebina pritožbe/zahtevka/postopka, informacije v zvezi s sporom/zahtevkom; 

Drugi podatki, ki jih posreduje oseba: ime, priimek, telefonska številka, naslov, delovno mesto, oseba, ki jo zastopate (če zastopate podjetje ali drugo osebo), razmerje z osebo, ki jo zastopate.

Med trajanjem spora in še 10 let po koncu trajanja spora (ali v primeru sodnega spora po pravnomočnosti končne sodbe); 

Zahteve in korespondenca posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se hranijo še 2 (dve) leti po koncu obdelave zahteve.

Obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo mora izpolniti upravljavec (člen 6(1)(c) GDPR);

Zakoniti interesi upravljavca ali tretje osebe za uveljavljanje zahtevkov ali obrambo svojih pravic (člen 6(1)(f) GDPR).

Analiza uporabe storitev.

E-poštni naslov, naslov IP, zgodovina naročil, zgodovina plačil, uporaba popustov, količina in skupna geografska porazdelitev naročenih storitev, atributi, uporabljeni za izbiro storitev, kakovost storitev, datum in država registracije uporabnika, čas, preživet na platformi, pregledani razdelki, lokacija dostopa.

Če ima uporabnik račun, se podatki hranijo ves čas uporabe računa in še 7 let po zadnji prijavi v račun;

Če uporabnik nima registriranega računa, se podatki hranijo najdlje do preklica privolitve.

Zakoniti interesi upravljavca, da izboljša in poveča učinkovitost svojih dejavnosti na podlagi podatkov, ki temeljijo na analizi (člen 6(1)(f) GDPR).

4.2. V nekaterih primerih lahko uporabimo kontaktne podatke, ki ste jih navedli, da vam pošljemo sporočila ali vas pokličemo v zvezi z naročilom ali zagotavljanjem naših storitev, na primer, da vas obvestimo o potrditvi naročila storitev, spremembah pri zagotavljanju storitev, opomnikih o nedokončanih naročilih, poslanih na vaš e-poštni naslov, če naročila še niste dokončali ,itd.Takšna sporočila so potrebna za pravilno zagotavljanje naših storitev in se ne štejejo za promocijska sporočila.

4.3. Nekatere vaše osebne podatke obdelujemo le z vašo privolitvijo. Pri obdelavi podatkov na podlagi privolitve upoštevamo naslednja pravila:

 1. 4.3.1. Osebnih podatkov vam ni treba posredovati, na primer, če morate izpolniti obrazec, ne smete izpolniti neobveznih polj ali če je privolitev podana z označitvijo ustreznega polja, ga ne smete označiti. Če sami posredujete podatke v neobveznih poljih, nam posredujete več podatkov, kot je potrebno za odgovore na naša vprašanja, in če z nami komunicirate na naših družbenih računih, menimo, da v teh primerih posredovanje podatkov hkrati pomeni, da dajete privolitev za obdelavo teh podatkov;
 2. 4.3.2. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, imate pravico kadar koli ugovarjati ali preklicati privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, jih bomo hranili, dokler privolitve ne prekličete. Privolitev lahko prekličete tako, da spremenite nastavitve računa (če se podatki obdelujejo v vašem računu), kliknete na ustrezne povezave (če so na voljo) ali nam pošljete e-pošto na naslov info@carvertical.com. Potrudili se bomo, da vašo zahtevo po preklicu privolitve uresničimo čim prej po prejemu, vendar lahko v nekaterih primerih zaradi delovanja naših sistemov to traja razumno dolgo. Če prekličete privolitev za nekatere obdelave, to lahko privede do zmanjšanja obsega storitev, ki so vam na voljo;
 3. 4.3.3. tudi če prekličete privolitev, lahko hranimo evidenco o tem, kdaj je bila privolitev dana in kdaj umaknjena, da bi po potrebi dokazali našo skladnost s pravili o varstvu podatkov.

4.4. Imate pravico do spreminjanja in posodabljanja podatkov, ki jih hranimo o vas. V nekaterih primerih moramo imeti točne in posodobljene podatke o vas, zato vas lahko prosimo, da potrdite, da so podatki, ki jih imamo o vas, pravilni.

4.5. Pri zagotavljanju storitev lahko včasih uporabljamo avtomatizirano sprejemanje odločitev na podlagi obdelave podatkov, na primer za ugotavljanje vaših potreb v zvezi s storitvijo in vaše skladnosti z zahtevami storitve. Avtomatizirano sprejemanje odločitev pomeni obdelavo osebnih podatkov z uporabo na primer programske kode ali algoritma, rešitve umetne inteligence, ki ne zahteva človeškega posredovanja. Redno pregledujemo metode avtomatiziranega sprejemanja odločitev, ki jih uporabljamo, da bi zagotovili njihovo poštenost, učinkovitost in nepristranskost. Ugovarjate lahko rezultatom avtomatizirano sprejete odločitve; v tem primeru bo vaš položaj ocenil eden od naših strokovnjakov.

5. Novice in neposredno trženje

5.1. Na vaš e-poštni naslov in/ali telefonsko številko vam lahko pošljemo informacije o naših dejavnostih in storitvah in/ali dejavnostih in storitvah podjetij naše skupine (sporočila za neposredno trženje) ter vas pokličemo, če ste nam dali privolitev za prejemanje takih informacij od nas ali če ste vi ali organizacija, ki jo zastopate, naša stranka. Prosimo vas lahko tudi, da nam pomagate oceniti kakovost našega delovanja in storitev.  

5.2. Za zagotavljanje prilagojenih novic vam lahko sporočila za neposredno trženje prilagodimo z uporabo informacij o vaši uporabi naših storitev. Rešitve za prilagajanje, ki jih uporabljamo, so namenjene le izboljšanju vaše izkušnje, in če se ne strinjate s prejemanjem naših novic, ne boste izgubili pravice do uporabe naših storitev in boste prejeli enako kakovostno storitev.

5.3. Ko pošiljamo novice, lahko zbiramo podatke o posameznikih, ki jih prejmejo, na primer, katero sporočilo so odprli, katere povezave so kliknili itd. Te informacije zbiramo zato, da vam lahko zagotovimo ustreznejše in bolj prilagojene novice.

5.4. Vaše kontaktne podatke lahko posredujemo našim partnerjem/obdelovalcem podatkov, ki nam zagotavljajo novice ali storitve ocenjevanja kakovosti. Vaše kontaktne podatke lahko posredujemo tudi drugim družbam v skupini, da vam posredujemo njihove ponudbe in novice, če je takšen prenos podatkov skladen z zahtevami pravnih aktov.

5.5. Če ne želite več prejemati sporočil neposrednega trženja, jih lahko prekličete na način, določen v elektronskih sporočilih (na primer s klikom na povezavo »odjava« v novicah itd.), ali tako, da nam pošljete obvestilo po elektronski pošti na naslov info@carvertical.com. 

5.6. Če svojo privolitev prekličete, si bomo prizadevali, da vam takoj prenehamo pošiljati novice, vendar lahko to traja nekaj časa. Ker so naše kampanje z novicami načrtovane vnaprej, lahko tudi po preklicu privolitve še enkrat prejmete naše novice.

5.7. Umik privolitve nas ne zavezuje samodejno k uničenju vaših osebnih podatkov ali k temu, da vam zagotovimo informacije o naši obdelavi vaših osebnih podatkov, zato morate za ta dejanja vložiti ločen zahtevek.

5.8. Sodelovanje v naših igrah, promocijah ali tekmovanjih ni obvezno. Če želite sodelovati v igri, promociji ali natečaju, boste morali zagotoviti informacije, ki smo jih določili, vključno z osebnimi podatki. Če pogoji igre zahtevajo, da posredujete osebne podatke druge osebe (prijatelja, sodelavca), morate to osebo o tem ustrezno obvestiti in pred posredovanjem podatkov pridobiti njeno privolitev. Igre, promocije ali natečaje bomo izvajali in osebne podatke obdelovali v skladu s pravili, določenimi za posamezno igro, promocijo ali natečaj. Svojo privolitev za obdelavo in uporabo osebnih podatkov v ta namen imate pravico kadar koli preklicati. Če prekličete svojo privolitev, ne boste več sodelovali v igri, promociji ali natečaju.

5.9. Imamo pravico stopiti v stik z udeleženci igre, promocije ali natečaja ter razglasiti zmagovalce na platformi, družbenih računih in drugih informacijskih kanalih, ki jih določimo. Za obdelavo prijave v igro, promocijo ali natečaj in/ali določitev zmagovalcev lahko uporabimo programsko aplikacijo, ki temelji na avtomatiziranem sprejemanju odločitev. To bo navedeno v pravilih igre, promocije ali natečaja ali pa bo razvidno iz povezav, ki jih zagotavljamo. Če ne želite, da se za vas uporablja avtomatizirano sprejemanje odločitev, v tem primeru ne boste mogli sodelovati v igri, promociji ali natečaju.

6. Družbeni računi

6.1. Informacije o naših dejavnostih, ponujenih storitvah, spremembah storitev in drugih novicah objavljamo na naših družbenih računih. Na družbenih računih lahko organiziramo tudi ankete, igre, tekmovanja, promocijske kampanje ter delimo oglase in kode za popuste.

6.2. Pomembno je vedeti, da za uporabnike družbenih računov poleg tega pravilnika o zasebnosti veljajo tudi pravilniki o zasebnosti, pravila in pogoji uporabe upravljavcev družbenih omrežij, v katerih so prisotni ti družbeni računi. Ko komunicirate z nami prek družbenih računov in nam posredujete določene informacije (na primer tako, da nam pošiljate sporočila in komentirate naše objave), lahko vidimo javne informacije o vašem profilu (ime, sliko, e-pošto itd.), odvisno od nastavitev zasebnosti, ki ste jih izbrali. Te informacije (na primer komentar, ki ste ga napisali) so lahko vidne tudi drugim obiskovalcem določenega družbenega računa, odvisno od nastavitev zasebnosti, ki ste jih izbrali.

7. Kako uporabljamo vaše osebne podatke in katera načela upoštevamo?

7.1. Spoštujemo vašo zasebnost in zbiramo ter obdelujemo le tiste osebne podatke, ki so potrebni za doseganje naših navedenih namenov obdelave osebnih podatkov.

7.2. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov:

 1. 7.2.1. bomo izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje, vključno z GDPR;
 2. 7.2.2. bomo vaše osebne podatke obdelovali na zakonit, pošten in pregleden način;
 3. 7.2.3. vaše osebne podatke zbiramo za določene, jasno opredeljene in zakonite namene ter jih ne obdelujemo na način, ki je nezdružljiv s temi nameni, razen v zakonsko dovoljenem obsegu;
 4. 7.2.4. bomo sprejeli vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki, ki niso točni ali popolni glede na namene, za katere se obdelujejo, takoj popravijo, dopolnijo, njihova obdelava pa prekine ali se ti podatki uničijo;
 5. 7.2.5. v obliki, ki omogoča vašo identifikacijo, jih hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo;
 6. 7.2.6. osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam in jih ne bomo razkrili drugače, kot je določeno v Pravilniku o zasebnosti ali veljavni zakonodaji;
 7. 7.2.7. zagotavljamo varno obdelavo vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov ter z omejevanjem dostopa do vaših osebnih podatkov na tiste naše zaposlene, ki takšen dostop potrebujejo za opravljanje svojih delovnih nalog.

8. Komu in kdaj posredujemo vaše osebne podatke?

8.1. Vaše osebne podatke lahko posredujemo obdelovalcem ali prejemnikom, ki nam pomagajo pri izvajanju naših dejavnosti:

 1. 8.1.1. ponudniki programske opreme za računovodstvo in upravljanje naročil;
 2. 8.1.2. ponudniki storitev IT, gostovanja v oblaku, upravljanja platform in telekomunikacijskih storitev. Glavni ponudniki storitev gostovanja v oblaku so: (i) Amazon Web Services, Inc. Podatki se obdelujejo v EGP (ii) MongoDB, Inc. Podatki se obdelujejo v EGP;
 3. 8.1.3. ponudniki storitev oglaševanja, trženja in distribucije novic;
 4. 8.1.4. ponudniki pisarniških aplikacij in storitev shranjevanja, upravljanja in izmenjave podatkov;
 5. 8.1.5. ponudniki storitev upravljanja plačil;
 6. 8.1.6. Za preprečevanje goljufij pri plačilih smo najeli partnerja Sift Science, Inc. Partnerjev pravilnik o zasebnosti je na voljo tukaj: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Da bi nam omogočili objavo vsebin na računih v družbenih omrežjih, posredujemo podatke naslednjim upravljavcem platform družbenih omrežij:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Irska) in Meta Platforms, Inc., (ZDA) (podatki se prenašajo v skladu s sklepom o ustreznosti, ki ga je izdala Evropska komisija);
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irska) in LinkedIn Corporation (ZDA) (podatki se prenašajo v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU, ki jih je odobrila Evropska komisija);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irska) (podatki so shranjeni v EGP; podatki se lahko po potrebi posredujejo v skladu z sklepom Evropske komisije o ustreznosti ali v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU, ki jih je odobrila Evropska komisija);ropean Commission or in accordance with EU Standard Contractual Clauses approved by the European Commission);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (ZDA) (podatki, posredovani v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU, ki jih je odobrila Evropska komisija).

Glede na to, da carVertical ne upravlja zgorajnaštetih družbenih omrežij , temvečle svoj račun v teh družbenih omrežjih, vas vabimo, da preberete informacije o shranjevanju vaših osebnih podatkov v dokumentih o zasebnosti navedenih družbenih omrežij.

8.3. Podatke lahko posredujemo organom pregona in predkazenskim organom, sodiščem in drugim organom za reševanje sporov ter drugim osebam, ki opravljajo z zakonom določene naloge, v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja Republike Litve. Tem subjektom posredujemo informacije, ki jih zahteva zakon ali jih določijo subjekti sami.

8.4. Podatke lahko posredujemo tudi:

 1. 8.4.1. podjetjem v skupini podjetij in, če obstaja pravna podlaga, drugim upravljavcem podatkov ali skupnim upravljavcem podatkov, npr. carVertical OÜ (Estonija);
 2. 8.4.2. po potrebi družbam, ki bi kupile ali prevzele naše podjetje ali se vključile v skupne dejavnosti ali druge oblike sodelovanja z nami, ter družbam, ki smo jih ustanovili mi.

8.5. Osebne podatke praviloma obdelujemo v EU/EGP, v nekaterih primerih pa se lahko vaši osebni podatki prenesejo izven EU/EGP. Prenos vaših osebnih podatkov izven EU/EGP temelji na:

 1. 8.5.1. pogodbi o obdelavi ali dobavi podatkov, ki opisuje tak prenos in vključuje standardne pogodbene klavzule za mednarodne prenose (za kopijo se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov); ali
 2. 8.5.2. sklepu o ustreznosti, ki ga je sprejela Evropska komisija, kar pomeni, da je Evropska komisija priznala, da država, v kateri ima tretja oseba sedež in/ali posluje, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov; ali
 3. 8.5.3. posebnem dovoljenju nadzornega organa za varstvo podatkov za izvedbo takega prenosa ali
 4. 8.5.4. vaši privolitvi za prenos vaših osebnih podatkov izven EU/EGP.

9. Kakšne pravice imate?

9.1.  Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki naslednje pravice:

 1. 9.1.1. pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, tj. da prejmete obvestilo, ki potrjuje, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če jih obdelujemo, pravico da zahtevate dostop do obdelanih podatkov in informacij v zvezi z njimi;
 2. 9.1.2. pravico, da od nas zahtevate, da popravimo netočne ali napačne podatke, ki jih uporabljamo, ali da dopolnimo podatke, če so nepopolni;
 3. 9.1.3. pravico, da od nas zahtevate izbris podatkov, ki jih hranimo o vas, če obstaja podlaga za izbris;
 4. 9.1.4. pravico, da od nas zahtevate omejitev obdelave podatkov, ki jih imamo o vas, če izpodbijate točnost podatkov ali nasprotujete obdelavi podatkov, če nasprotujete izbrisu svojih podatkov, ki so bili obdelani nezakonito, ali če podatke potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 5. 9.1.5. pravico, da ugovarjate uporabi vaših podatkov, če jih obdelujemo za naše zakonite interese in/ali zakonite interese tretjih oseb;
 6. 9.1.6. pravico, da od nas zahtevate prenos/prejem podatkov, ki ste nam jih posredovali v skladu s pogodbo ali privolitvijo in jih obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi v splošno uporabljeni elektronski obliki;
 7. 9.1.7. pravico, da ugovarjate uporabi popolnoma avtomatizirane odločitve za vas, vključno z oblikovanjem profilov, kadar ima lahko takšna odločitev pravne posledice ali podoben pomemben učinek na vas;
 8. 9.1.8. pravico, da prekličete privolitve, ki ste nam jih dali za uporabo informacij o vas, če podatke uporabljamo na podlagi vaše privolitve;
 9. 9.1.9. pravico vložiti pritožbo pri ustreznem nadzornem organu za varstvo podatkov.

9.2. Če želite uveljavljati katero koli od zgoraj navedenih pravic, se lahko na nas obrnete prek elektronske pošte na naslov info@carvertical.com ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslovu dpo@carvertical.com. Da bi bolje razumeli vašo zahtevo, vas lahko prosimo, da izpolnite ustrezen obrazec za zahtevo, da predložite zahtevo, podpisano z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom, da pošljete zahtevo po pošti ali nas obiščete.

9.3. Zaradi varnostnih razlogov bomo v nekaterih primerih vašo zahtevo lahko obdelali šele po izvedenem preverjanju vaše identitete. Zato vas lahko prosimo, da dokažete svojo identiteto, na primer s predložitvijo osebnega dokumenta ali drugih informacij.

9.4. Nekatere pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljate tako, da spremenite nastavitve svojega računa na platformi ali sami izbrišete svoj račun. S spremembo nastavitev ali izbrisom računa lahko izgubite nekatere ali vse podatke, ki jih vsebuje vaš račun.

9.5. Uveljavljanje vaših pravic lahko zavrnemo, razen ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, če se ti obdelujejo na podlagi privolitve, vključno s privolitvijo za neposredno trženje, če v skladu z GDPR ne smemo izpolniti vaše zahteve.

9.6. Za uveljavljanje vaših pravic običajno ne zaračunavamo nobenih pristojbin. Vendar pa nam zakon dovoljuje, da zaračunamo razumno pristojbino ali zavrnemo izpolnitev vaše zahteve, če je ta očitno neutemeljena ali pretirana.

9.7. Po prejemu vaše zahteve ali navodila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam bomo najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve posredovali odgovor in izvedli ukrepe, navedene v zahtevi, ali pa vas obvestili, zakaj tega nismo storili. Po potrebi se lahko rok podaljša za dva meseca, odvisno od zapletenosti in števila zahtev. V tem primeru vas bomo o podaljšanju obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve.

9.8. Če so osebni podatki na vašo zahtevo izbrisani, lahko kopije informacij obdržimo, če je to potrebno za zaščito naših zakonitih interesov in interesov drugih, za izpolnjevanje obveznosti do javnih organov, reševanje sporov, ugotavljanje motenj ali izpolnjevanje sporazumov.

10. Kako varujemo vaše osebne podatke?

10.1. Vaše osebne podatke obdelujemo odgovorno in varno ter jih varujemo pred izgubo, nepooblaščeno uporabo in spreminjanjem. Uvedli smo fizične in tehnične ukrepe (kot so nadzor dostopa, omejitve izmenjave podatkov, šifriranje, posodabljanje sistemov, uporaba gesel, zaščita pred virusi ali zlonamerno programsko opremo, dokumentacija za zaščito podatkov itd.), da bi zaščitili podatke, ki jih zbiramo, pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, poškodovanjem, spreminjanjem, izgubo, razkritjem in kakršno koli drugo nedovoljeno obdelavo. Naši zaposleni so se pisno zavezali, da vaših osebnih podatkov ne bodo razkrili ali posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

10.2. Varnostni ukrepi za osebne podatke se določijo ob upoštevanju tveganj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov. Več o varnosti podatkov si oglejte tukaj.

11. Kako uporabljamo piškotke in druge tehnologije sledenja?

11.1. Piškotek je majhna besedilna datoteka, shranjena v vašem brskalniku ali napravi (računalnik, tablični računalnik, mobilni telefon). Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, in pogojih njihove uporabe si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

12. Stopite v stik z nami

12.1. Če imate kakršna koli vprašanja, komentarje ali pritožbe glede tega, kako zbiramo, uporabljamo in hranimo podatke o vas, ali če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko obrnete na nas na naslovinfo@carvertical.com ali na našo uradno osebo za varstvo podatkov na naslovu dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilna.  

12.2. Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določbe GDPR, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu države članice EU, v kateri imate običajno prebivališče, delovno mesto ali kjer se nahaja kraj domnevne kršitve.

Nadzorni organ v Litvi je državni inšpektorat za varstvo podatkov, naslov L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilna, Litva, e-pošta: ada@ada.lt, spletna stran: https://vdai.lrv.lt/.

13. Končne določbe

13.1. Imamo pravico, da kadar koli posodobimo ali spremenimo ta pravilnik o zasebnosti. Takšen posodobljen ali spremenjen Pravilnik o zasebnosti začne veljati po objavi na platformi. V primeru bistvenih sprememb pravilnika o zasebnosti vas bomo o tem dodatno obvestili po elektronski pošti, če ste nam posredovali elektronski naslov. 

Datum zadnje posodobitve: 06.02.2024