carVertical

Pravila za uporabo spletne strani in izvedbo storitev

1. Splošne določbe

1.1. V teh Pravilih (v nadaljevanju: Pravila) so določeni pogoji in postopki uporabe spletne strani Carvertical.com (v nadaljevanju: Carvertical.com) in izvedbe storitev Carvertical.com.

1.2. cV Group, UAB, matična št. podjetja 303134915, naslov Aukštaičių ul. 7, Vilnius, Republika Litva (v nadaljevanju: Carvertical) ureja in upravlja Carvertical.com.

1.3. Uporabnik z uporabo Carvertical.com na kakršen koli način in v kakršni koli obliki izraža soglasje s Pravili in da bo ravnal v skladu z njimi. Osebe, ki se ne strinjajo z vsaj enim pogojem Pravil, niso upravičene do uporabe Carvertical.com.

2. Pojmi

2.1. V teh Pravilih se uporabljajo naslednji pojmi z veliko začetnico, v tej točki Pravil so določeni njihovi pomeni.

2.1.1. Poročilo – je poročilo, ki ga lahko naročijo Uporabniki Carvertical.com in ki vsebuje različne informacije o zgodovini vozila.

2.1.2. Komercialni uporabnik – fizična ali pravna oseba, ki uporablja Storitve za namene, povezane s poslovanjem, trgovino, obrtjo ali poklicem (za nepotrošno rabo), ali pa za namene dvojne rabe, tj. za porabo in poslovne namene, vendar glede na vse s Storitvami povezanimi okoliščinami poslovni nameni prevladujejo.

2.1.3. Krediti – krediti se vštevajo v Profil Uporabnika, ki jih Uporabnik nabavlja in potem lahko zamenja za Poročilo.

2.1.4. Uporabnik – oseba, ki je naročila Poročilo ali na druge načine uporablja Carvertical.com, vključno s Potrošniki in Komercialnimi uporabniki.

2.1.5. Profil – profil Uporabnika na Carvertical.com, ki ga Uporabnik ustvarja za uporabo Storitev.

2.1.6. Storitve – za plačilo Uporabniku se nudijo storitve, ki so na razpolago na Carvertical.com, vključno, vendar ne omejeno z naročilom in predložitvijo Poročil ali Kreditov.

2.1.7. Začetno poročilo – po vneseni VIN kodi vozila v Carvertical.com so na razpolago informacije o tem, kateri podatki (kategorije podatkov) se preverjajo in se vključujejo v Poročilo.

2.1.8. Potrošnik – fizična oseba, ki uporablja Storitve za namene, nepovezane z njegovim poslovanjem, trgovino, obrtjo ali poklicem (za nepotrošno rabo), ali pa za namene dvojne rabe, tj. za namene rabe in poslovanja, vendar glede na vse s Storitvami povezanimi okoliščinami poslovni nameni ne prevladujejo.

2.1.9. VIN koda – edinstveni niz 17 simbolov, ki ga proizvajalec dodeli vsakemu vozilu, ki zapusti tovarno (Vehicle Identification Number).

2.1.10. Spletne strani tretjih oseb – neodvisne spletne strani tretjih oseb, tj. ki niso nepovezane s Carvertical.

3. Profil

3.1. Če Uporabnik želi uporabljati določene Storitve, kot na primer upravljati dodatne Kredite, si mora ustvariti Profil. Uporabnik si lahko ustvari Profil tako:

3.1.1. vnese naslov svoje elektronske pošte in želeno geslo. Potem Uporabnik mora aktivirati Profil s klikom na povezavo v elektronski pošti, ki jo Carvertical pošlje med registracijo Profila na navedeni e-naslov, ali

3.1.2. vnese naslov svoje elektronske pošte po dobavi Kreditov ali Poročila za VIN kodo, vneseno v Carvertical.com. Če je Uporabnik izbral ta način, geslo si bo ustvaril s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu, ki ga Carvertical pošlje med kupovanjem Kreditov na navedeni e-naslov, ali

3.1.3. z uporabo profilov tretjih oseb, tj. Facebook, Google in Apple ter z odobritvijo dostopa za Carvertical do podatkov v omenjenih profilih.

3.2. Uporabnik je odgovoren za ohranjanje podatkov za prijavo v Profil in za vsakršno dejavnost, ki jo v Profilu opravljajo tretje osebe v imenu Uporabnika, ker Uporabnik ni zagotovil zaupnosti podatkov za prijavo. Uporabnik se zavezuje, da bo nemudoma obvestil Carvertical po e-pošti info@carvertical.com o kakršni koli izgubi podatkov za prijavo, nezakonito uporabo ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti ali zaupnosti teh podatkov.

3.3. V primeru da Uporabnik ne želi več uporabljati Profila, on ima pravico, da kadar koli ga izbriše s pisnim sporočilom, ki ga mora poslati Carvertical na e-naslov info@carvertical.com ali s pomočjo nastavitev Profila.

4. Poročilo

4.1. Uporabniki Carvertical.com za plačilo lahko nabavijo Kredite, ki jih lahko zamenjajo za Poročilo, ali vnesejo VIN kodo v Carvertical.com in dobijo Poročilo po določeni VIN kodi (v tem primeru Kredit, ki ga je nabavil Uporabnik, se samodejno zamenja za Poročilo po določeni VIN kodi). Krediti se v Profil Uporabnika vštevajo najpozneje po 60 minutah po plačilu, izvedenem v skladu s Pravili, od trenutka prejema (ali, če Kredite naroči Komercialni uporabnik, po plačilu, izvedenem v skladu s Pravili, od trenutka prejema, ali v roku, ki je določen v posebnem sporazumu med Carvertical in Komercialnim uporabnikom).

4.2. Cene kreditov se ob upoštevanju stvarnosti trga, posebnih ponudb, nihanj valut in drugih elementov stalno spreminjajo, vendar aktualne cene Kreditov in drugih Storitev vedno lahko najdete na Carvertical.com. V polju, v katerem boste izbrali način plačila, vedno boste videli končno ceno Kreditov, ki velja v času Vašega naročila.

4.3. Krediti, ki jih je nabavil Uporabnik, veljajo 6 mesecev od trenutka nabave. Po izteku roka Krediti Uporabnika niso veljavni in se izbrišejo iz Profila, Uporabnik jih ne more več zamenjati za Poročilo.

4.4. Potem ko vnese VIN kodo v Carvertical.com, Uporabnik lahko pregleda Začetno poročilo, v katerem bo navedeno, katere informacije se bodo preverjale in, v primer da bodo najdeni povezani zapisi, bodo navedene tudi v Poročilu. Ni nujno, da so v Poročilu vsi zapisi z navedenimi podatki (kategorijami podatkov), ki so bili navedeni v Začetnem Poročilu, kar pomeni, da viri Carvertical niso našli zapisov, povezanih z določenimi kategorijami podatkov ali nekaj kategorij podatkov.

4.5. Najkasneje čez 5 minut od prejema Kredita iz Profila Uporabnika (ali, če Poročilo naroči Komercialni uporabnik, od trenutka prejema Kredita iz Profila Uporabnika ali v roku, ki je določen s posebnim sporazumom med Carvertical in Komercialnim uporabnikom) Poročilo se naloži na Profil Uporabnika, ki dobi elektronsko sporočilo s povezavo na Poročilo na svojo e-pošto, katere naslov je naveden v njegovem Profilu.

4.6. Poročilo bo Uporabniku prikazano v brskalniku za omejeno obdobje, kakor je določeno v točki 4.7 teh Pravil, Poročilo bo dostopno v Profilu ali preko povezave. Carvertical.com tudi zagotavlja možnost za shranjevanje Poročila na trajnem nosilcu podatkov v napravi Uporabnika v obliki PDF.

4.7. Poročilo bo za Uporabnika dostopno v brskalniku 30 koledarskih dni od datuma nalaganja Poročila v Profilu Uporabnika. Po izteku roka, ki je določen v omenjeni točki Pravil, Poročilo ne bo več dostopno za Uporabnika, ki ga ne bo mogel shraniti v obliki PDF, če pa bo želel ponovno dobiti podatke o konkretnem vozilu, bo moral naročiti novo Poročilo.

4.8. Carvertical se prizadeva, da bi v Poročilu posredovalo čimbolj natančne ir podrobne informacije. Vendar za posredovanje informacij v Poročilu podatke zbiramo iz različnih javnih podatkovnih baz in drugih virov, na vsebino, kakor tudi točnost, aktualnost in podrobnost katerih Carvertical nikakor ne more vplivati, tj. Carvertical preprosto posreduje Uporabniku povzetek informacij v obliki Poročila. Torej pri nabavi Poročila Uporabnik potrjuje, da razume in se strinja s tem, da:

4.8.1. Carvertical v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ne jamči in ne zagotavlja, da bodo v Poročilu prikazane informacije natančne, aktualne in podrobne;

4.8.2. V nekaterih državah celota ali del informacij, ki jih je treba prikazati v Poročilu, morda niso na voljo za Carvertical, čeprav je na voljo za druge tretje osebe, oz. mogoča je tudi obratna možnost, ko v nekaterih državah celota ali del v Poročilu prikazanih informacij so na voljo za Carvertical in niso na voljo za druge tretje osebe;

4.8.3. Uporabnik prevzame celotno odgovornost za svoje odločitve, kot na primer nakup ali zavrnitev nakupa vozila na podlagi informacij, prikazanih v Poročilu. V primeru dvoma glede podatkov, prikazanih v Poročilu, Uporabnik naj bi jih moral preveriti pri pristojnih organih. Carvertical priporoča poskrbeti za tako preverjanje pred sprejemom odločitve na podlagi Poročila, na primer glede nakupa vozila;

4.8.4. Nobeni nasveti ali informacije, prikazane v Poročilu ali na spletni strani, ne morejo biti obravnavani kot ponudba, zahteva ali priporočilo za nakup, najem ali kako drugače pridobiti pravice do vozila, ki je omenjeno v Poročilu.

4.9. Carvertical ne prepoveduje in spodbuja Uporabnike širiti, objavljati ali kako drugače uporabljati Poročilo, ko se Uporabnik prizadeva oceniti vozilo ali posredovati njegovo oceno tretjim osebam z namenom utemeljitve določenih značilnosti in zanesljivosti vozila. Vendar Uporabnik ne sme preprodati ali kako drugače neposredno uporabljati Poročilo v komercialnih dejavnostih, ko je Poročilo ali njegov del predmet poslovne transakcije ali komercialne dejavnosti.

5. Obveznosti Uporabnika

5.1. Uporabnik se obvezuje, da:

5.1.1. ne bo uporabljal samodejnih naprav, programov, algoritmov ali metodik, ali kakršnih koli podobnih ali enakovrednih ročnih postopkov, da bi dosegel, pridobil, kopiral ali opazoval kateri koli del ali kakršno koli vsebino Carvertical.com, ali na kakršen koli način obnovil ali zaobšel navigacijsko strukturo Carvertical.com ali Carvertical.com, ali kakršen koli prikaz njegove vsebine, da bi dobil ali poskusil dobiti kakršno koli gradivo ali informacije, ki niso v posebnem dostopu za Uporabnika na Carvertical.com;

5.1.2. se ne bo prizadeval za pridobitev neodobrenega dostopa do katerega koli dela ali funkcije Carvertical.com, sistemov ali mrež, povezanih s Carvertical.com, z nezakonitim vdorom (hacking), zbiranjem gesel (password mining) ali z drugimi nezakonitimi sredstvi;

5.1.3. ne bo sprejemal ukrepov, ki bi nerazumno ali nesorazmerno preobremenili infrastrukturo Carvertical.com ali sisteme in mreže, povezane s Carvetical;

5.1.4. ne bo uporabljal nobene naprave, programske opreme ali izvajal druga dejanja, ki bi ovirala ali bi bila namenjena za oviranje primernega delovanja Carvertical.com ali kakršne koli operacije, ki jo izvaja Carvertical.com, ali dostopa do Carvertical.com kateri koli drugi osebi;

5.1.5. ne bo uporabljal Carvertical.com ali kakršne koli vsebine, ki je prikazana na Carvertical.com, za nezakonite namene ali namene, ki niso v skladu s Pravili, ne bo spodbujal nobene nezakonite dejavnosti ali druge dejavnosti, ki krši pravice Carvertical ali drugih oseb;

5.1.6. bo pri uporabi Storitev Carvertical.com ali pri plačilu Storitev upošteval Pravila in zahteve veljavne zakonodaje.

6. Storitve

6.1. Pogodba o izvajanju storitev med Carvertical in Uporabnikom se šteje za sklenjeno od trenutka prejema plačila, izvedenega v skladu s Pravili (v primeru da Storitve naroči Komercialni uporabnik, od trenutka prejema plačila, izvedenega v skladu s Pravili, ali tako, kakor je določeno v posebnem sporazumu med Carvertical in Komercialnim uporabnikom).

6.2. Uporabniki plačajo za storitve, opravljene s strani Carvertical.com, s kreditnimi ali debetnimi bančnimi karticami, preko bančnega nakazila, PayPal ali s kriptovaluto po izbiri Uporabnika. Storitve se opravljajo le potem, ko jih Uporabnik plača v skladu s temi Pravili in kakor je določilo Carvertical.com. Za Komercialnega uporabnika pa se storitve opravljajo potem, ko ta plača v skladu s temi Pravili in kakor je določilo Carvertical.com, ali pa v rokih, ki so določeni v posebnem sporazumu med Carvertical in Komercialnim uporabnikom, če takšen sporazum obstaja.

6.3. Če Uporabnik plača s kriptovaluto, on je popolnoma odgovoren za to, da bi takšno plačilo odgovarjalo zahtevam zakonodaje države Uporabnika, Carvertical pa v največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne prevzame odgovornosti za varnost takega plačila.

6.4. Carvertical ima pravico do organiziranja marketinških akcij, med katerimi Uporabniki lahko dobijo kode za popuste na Storitve. Carvertical ima pravico, da določi pogoje za konkretne kode za popuste, vključno, vendar ne omejeno na trajanje veljavnosti kode za popust, vrsto Storitev, za katere ta popust velja, in druge omejitve. Če Uporabnik želi uporabiti pridobljeno kodo za popust na Storitve, mora jo vnesti v polje, kjer izbere način plačila. V primeru da Uporabnik ne bo vnesel kode za popust tako, kot je določeno v tej točki Pravil, popust za naročene Storitve ne bo veljal.

6.5. Glede na ekonomske dejavnike različnih trgov, Carvertical.com si pridrži pravico za oblikovanje različnih cen Storitev v vsaki državi.

6.6. Za namene davka na dodano vrednost (DDV) Storitve se štejejo za storitve, ki se izvajajo z elektronskimi sredstvi, zato pri določanju lokacije izvajanja Storitev Carvertical upošteva direktivo Sveta z dne 28. novembra 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 in 15. točko drugega odstavka 13. člena Zakona Republike Litve o davku na dodano vrednost ter za Storitve uporablja DDV stopnjo, ki velja v kraju stalnega prebivališča Potrošnika. Za ugotovitev rezidenčnosti Potrošnika Carvertical uporablja tehnološka, komunikacijska in druga objektivno dostopna sredstva, s pomočjo katerih ugotovi stalno prebivališče Potrošnika. V primeru da so med podatki, ki so dobljeni s pomočjo omenjenih sredstev, neskladnosti, Carvertical uporablja tudi podatke, ki jih je posredoval, potrdil kot resnične in za njihovo zanesljivost je odgovoren sam Potrošnik. Glede Storitev za Komercialne uporabnike Carvertical uporablja splošna Pravila za določitev kraja opravljanja Storitev za namene DDV, ki so določena v Zakonu Republike Litve o DDV.

6.7 Uporabnik, ki kupi storitve, lahko prejme račun z DDV na uporabniški račun, odprt pri Carvertical. Račun je lahko poslan po e-pošti ali ga prenesete s Carvertical.com

7. Varstvo potrošnikov

7.1. V primeru da Storitev, na primer nakup Kreditov, naroči Potrošnik, on ima pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v roku 14 dni z obvestilom, ki ga je treba poslati na elektronsko pošto Carvertical info@carvertical.com, razen v izjemah, ki so navedene v točki 7.2 teh Pravil. Obvestilo o preklicu Storitve, ki je naveden v tej točki, Potrošnik predloži v prosti obliki na zgoraj navedeni e-naslov in navede ustrezno številko naročila Storitve, datum, svoje kontakte in zahtevo za preklic konkretnega naročila Storitve. Carvertical mora nemudoma, tj. najkasneje v roku 14 dni od datuma prejema zahteve Potrošnika o preklicu pogodbe, povrniti Potrošniku že plačani znesek.

7.2. V primeru da Potrošnik želi zamenjati Kredite za Poročilo, on izrecno potrdi in se strinja, da, glede na to, da je Poročilo digitalna vsebina, ki jo bo dobil takoj, Potrošnik izgubi pravico do preklica pogodbe o Storitvi digitalne vsebine v roku 14 dni. V te primeru da Potrošnik nabavi paket Kreditov, tj. z enim samim nakupom pridobi več kot en Kredit, upoštevajoč dejstvo, da je paket Kreditov kompleksen (na primer za pakete Kreditov so popusti, v primerjavi z nakupom enega Kredita), in uporabi vsaj en Kredit iz ustreznega paketa Kreditov, Potrošnik izgubi pravico do preklica pogodbe o Storitvi digitalne vsebine glede celote paketa Kreditov.

8. Varstvo osebnih podatkov

8.1. Informacije o urejanju osebnih podatkov Uporabnikov so prikazane v politiki zasebnosti Carvertical.com. S potrditvijo, da se je seznanil s Pravili, Uporabnik tudi potrjuje, da se je seznanil s politiko zasebnosti Carvertical.com, povezava na katero je prikazana v tej točki Pravil.

9. Sprememba ali prekinitev storitev

9.1. Carvertical ima pravico, da enostransko spremeni Storitve, ki jih opravlja Carvertical.com, njihovo obdavčitev in katere koli druge določbe Pravil. V primeru da spremembe lahko prizadenejo (na primer omejijo) pravice Potrošnikov, jih bomo uporabili le v primeru zadostnih razlogov, recimo, če bodo spremenjene ustrezne zakonodajne določbe ali pa bomo preurejali ali popravljali svoj poslovni model. O spremembah bomo Potrošnike obvestili po e-pošti, navedeni v njihovem Profilu, v razumnem roku, vendar najkasneje 5 koledarskih dni vnaprej. V primeru spremembe, popravka ali dopolnitve Pravil in po tem, ko smo obvestili Potrošnika v skladu s postopkom, določenim v tej točki Pravil, Potrošnik bo še naprej uporabljal Carvertical.com, to bo pomenilo, da se Potrošnik strinja s spremembami Pravil. Carvertical potrjuje, da zaradi sprememb v nobenem primeru ne bodo prizadete pravice Potrošnikov glede že opravljenih Storitev ali Storitev v teku.

9.2. Carvertical ima pravico, da kadar koli omeji ali prekini dostop Uporabnika do Carvertical.com in/ali Storitev, če Uporabnik krši določbe Pravil in/ali ustrezne zakonodaje. Če Uporabnik, ki krši določbe Pravil in/ali ustrezne zakonodaje, ima Profil, o omejitvi ali prekinitvi dostopa ga bomo obvestili po e-pošti, ki je navedena v Profilu. Če Carvertical omeji ali prekini dostop Uporabnika do Carvertical.com in/ali Storitev, ta Uporabnik nima pravice do uporabe Carvertical.com in/ali Storitev v prihodnosti, recimo, če si bo ustvaril nov Profil.

9.3. Carvertical ima pravico, da začasno omeji dejavnost Carvertical.com, da bi izvedla vzdrževanje ali ustrezne tehnične funkcije, o čem bo v razumnem roku obvestila Potrošnike po e-pošti, ki je navedena v njihovem Profilu. V nujnih primerih Carvertical.com si pridrži pravico, da začasno omeji svojo dejavnost ne da bi obvestilo Potrošnike pod pogojem, da take omejitve v nobenem primeru ne bodo prizadele pravic Potrošnikov glede že opravljenih Storitev ali Storitev v teku.

9.4. Carvertical tudi opozarja, da je delovanje Carvertical.com lahko začasno omejeno zaradi okoliščin višje sile (force majeure). V takem primeru bo Carvertical nemudoma obvestilo Potrošnike o okoliščinah višje sile (force majeure), vendar Carvertical ni odgovorno za Carvertical.com motnje, nastale zaradi okoliščin višje sile (force majeure).

10. Odgovornost

10.1. Uporabnik se strinja in se obvezuje braniti, poravnati škodo in varovati Carvertical in s Carvertical povezana podjetja, ponudnike storitev in zastopnike, vodje, pooblaščene osebe, delavce ali svetovalce Carvertical pred kakršnimi koli in tudi vsemi izgubami, škodo, zahtevami in/ali stroški, nastalimi zaradi i) kršitve Pravil s strani Uporabnika, ii) kakršne koli kršitve zahtev ustrezne in za Uporabnika veljavne zakonodaje, s strani Uporabnika, in iii) odločitev Uporabnika na podlagi informacij, prikazanih v Poročilu.

10.2. Carvertical v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ne odgovarja za nobene izgube ali škodo Uporabnikov, razen odgovornost za izgube (škodo):

10.2.1. povzročene zaradi odvzema življenja Uporabnika, poškodbe njegovega zdravja ali nepremoženjske škode;

10.2.2. povzročene na Uporabnikovi lastnini, in

10.2.3. povzročene zaradi Carvertical namere ali hude malomarnosti.

10.3. Carvertical.com je odgovorno le za informacije, prikazane v Poročilu, tehnično dajanje na Carvertical.com, če Poročilo izpolnjuje vse zahteve Pravil, in vzdrževanje podatkovne baze Cavertical.com. Carvertical v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ne odgovarja za nezdružljivost informacij, prikazanih v Poročilu, z realnostjo in za njihovo vsebino.

10.4. Carvertical.com lahko vsebuje povezave do spletnih strani Tretjih oseb. Te povezave so prikazane le za udobje Uporabnike Carvertical.com. Teh povezav, kakor tudi spletnih strani Tretjih oseb Carvertical ne nadzoruje in ne odgovarja za njihovo vsebino, vključno vse informacije ali gradivo, ki jih vsebujejo te spletne strani.

11. Pravice intelektualne lastnine

11.1. Carvertical.com, gradivo, ki ga vsebuje, koda, dizajn, Carvertical.com domensko ime, vse avtorske pravice, blagovne znamke, podatkovne baze, naslovi in druga intelektualna lastnina je v popolni lasti Carvertical ali pa Carvertical jo uporablja na podlagi legitimnih razlogov, razen objekte intelektualne lastnine (blagovne znamke, logotipi idr.), ki so povezane s partnerji ali dobavitelji Carvertical in so zaščitene z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni o zaščiti intelektualne lastnine in z drugo zakonodajo.

11.2. Brez izrecnega Carvertical dovoljenja Uporabnik ni upravičen do kopiranja, snemanja, v kateri koli obliki ali na način obnavljati, predložiti, objavljati, posredovati, prodajati, predelovati, prikazovati, licencirati, spreminjati, ponovno objavljati, popravljati, izvajati transmisijo in retransmisijo ali na druge načine objavljati, javno prikazovati ali razstavljati, prilagajati, širiti ali uporabljati gradivo ali kodo tega gradiva ali katerega koli njegovega dela, prikazanega na Carvertical.com, kakor tudi na njegovi podlagi ustvarjati izvedena dela.

12. Veljavno pravo in reševanje sporov

12.1. Dejavnost Carvertical.com se izvaja v skladu z zakonodajo Republike Litve, ki se uporablja za ta Pravila. Vsi spori, nastali zaradi dejavnosti, Storitev Carvertical.com ali zaradi same platforme, se bodo reševali s pogajanji, in v primeru da sporazum ne bo dosežen, pred pristojnim sodiščem v skladu z veljavno zakonodajo.

12.2. Spori, nastali med Carvertical in Komercialnimi uporabniki, se bodo reševali pred sodiščem v kraju, kjer se nahaja sedež podjetja.

12.3. Uporabnik, ki meni, da je Carvertical kršilo njegove pravice in zakonite interese, povezane s Storitvami, ki jih izvaja Carvertical.com, najprej mora predložiti Carvertical pisno reklamacijo in navesti svoje zahteve. Prosimo, da reklamacije pošiljate na elektronsko pošto info@carvertical.com. V primeru da se Uporabnik ne strinja z odgovorom Carvertical, on se lahko obrne na agencijo za zaščito pravic potrošnikov na spletni strani www.vvtat.lt, ali pa izpolni obrazec za prijavo na elektronski platformi za reševanje potrošniških sporov, naslov http://ec.europa.eu/odr/. Pravni spori se obravnavajo v skladu z zakonodajo in 29. členom Zakona Republike Litve o zaščiti pravic potrošnikov.

13. Ukrepi za varovanje informacij

13.1. Carvertical opozarja, da je Uporabnik sam odgovoren za zaupnost podatkov za prijavo v Profil. Carvertical opozarja Uporabnika, naj bo previden pri uporabi in shranjevanju prijavnih podatkov. Uporabnik naj bi se moral odjaviti od brskalnika po tem, ko je končal delo, da bi bil prepričan, da nihče ne bo imel dostopa do njegove elektronske pošte, zasebnih informacij, posebej ko uporablja javno dostopen računalnik (npr. v internetnih kavarnah ali v knjižnici).

13.2. Carvertical se obvezuje, da se bo prizadevalo za zaščito podatkov Uporabnika, ki jih on upravlja, vendar ne glede na to, da se informacije Uporabnika pošiljajo preko spleta, Carvertical opozarja, da ne more zagotoviti in tudi ne zagotavlja popolne zaščite informacij, vključno tudi zasebnih podatkov, ki jih posreduje Uporabnik.

14. Končne določbe

14.1. Ta Pravila vsebujejo celoto sporazuma med Uporabnikom in Carvertical in zamenjajo ter razveljavljajo vse predhodne pisne ali ustne pogodbe, obveze, izjave in sporazume med Uporabnikom in Carvertical, ki so povezani s predmetom teh Pravil. Carvertical ima pravico do sklenitve posebne pisne pogodbe z Uporabnikom. Za tako pogodbo so veljavne določbe Pravil, razen če je v taki pogodbi izrecno navedeno drugače.

14.2. V primeru da se kateri koli del teh Pravil, ki se uporabljajo v skladu z zakonodajo, prizna za neveljavnega, nezakonitega ali neizvedljivega v kakršnem koli obsegu, priznanje take določbe kot neveljavne, nezakonite ali neizvedljive ne naredi neveljavnimi, nezakonitimi ali neizvedljivimi ostale določbe Pravil, ki še naprej veljajo in se izvajajo v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

14.3. Carvertical ima pravico po lastni presoji prenesti vse ali del pravic in/ ali obveznosti v skladu s temi Pravili brez predhodnega soglasja Uporabnika ob upoštevanju, da tako ne bo zmanjšano Potrošniku zagotovljeno jamstvo. Prenos pravic in/ ali obveznosti Carvertical, izveden v skladu s to točko Pravil, oprosti Carvertical vseh obveznosti v skladu s temi Pravili. Uporabnik ne sme prenesti ali predati teh Pravil ali kakršnih koli ali vseh svojih pravic in/ ali obveznosti v skladu s temi Pravili, zakonodajo ali drugače brez predhodnega pisnega soglasja Carvertical.

14.4. V primeru da Uporabnik ali Carvertical ne izvede katere koli pravice, navedene v teh Pravilih, to ne pomeni, da se pravici odpove.