Pravila storitve

1. Splošne določbe

1.1. Ta pravila (v nadaljnjem besedilu »Pravila«) določajo postopek uporabe spletnega mesta Carvertical.com (v nadaljnjem besedilu »carvertical.com«) ter pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnikov Carvertical.com ter druge določbe.

1.2. Carvertical.com vodi in upravlja cV Group, UAB, registrska številka podjetja 303134915, naslov: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius, Litva (v nadaljnjem besedilu »ponudnik«).

1.3. Uporabnikom Carvertical.com je na voljo možnost prejemanja poročila, ki vsebuje podatke o zgodovini vozila (v nadaljnjem besedilu »poročilo«), in za uporabo drugih storitev na spletni strani Carvertical.com v skladu s postopkom iz teh pravil. Uporabnik Carvertical.com je oseba, ki je naročila poročilo ali ki drugače uporablja Carvertical.com (v nadaljnjem besedilu »uporabnik«). Za namene teh pravil vključujejo storitve (v nadaljnjem besedilu »storitve«) vsa in katerakoli dejanja, ki jih uporabnik opravi na Carvertical.com, vključno z, vendar ne omejeno na, naročanjem in oddajo poročil, branjem objavljenih informacij, predložitvijo, pošiljanjem in prejemanjem vprašanj, kakršnekoli vrste informacij in / ali podatkov (v nadaljnjem besedilu »Storitve«). Nekatere storitve spletnega mesta Carvertical.com, so uporabniku na voljo ob plačilu (v nadaljevanju »plačane storitve«). Pogoji za plačane storitve so zagotovljeni pred naročilom plačane storitve. Vsako sklicevanje na »Storitve« se v nadaljevanju nanaša na vse storitve, vključno s plačljivimi storitvami, vsako sklicevanje na ’’plačane storitve« pa se nanaša samo na tiste storitve, za katere nam uporabnik plača pristojbino.

1.4. Uporabnik z uporabo Carvertical.com izrazi svoje soglasje s temi pravili in se strinja, da ga na kakršenkoli način ali v kakršnikoli obliki zavezujejo. Osebe, ki se ne strinjajo s katerim od pogojev iz teh pravil, nimajo pravice uporabljati Carvertical.com.

1.5. Ponudnik ima pravico do enostranskih spremembstoritev na Carvertical.com, njihovih cen in vseh določb iz teh pravil. Z nadaljnjo uporabo Carvertical.com po kakršnihkoli spremembah, obnovah ali dopolnitvah teh pravil uporabnik izrazi soglasje za te spremembe.

2. Pogoji in določila za uporabo storitev, ki so na voljo na spletni strani Carvertical.com

2.1. Carvertical.com svojim uporabnikom ponuja možnost prejemanja dveh vrst poročil: brezplačno začetno poročilo in izčrpno plačano poročilo.

2.2. Uporabnik se strinja in potrjuje, da se je pred naročanjem plačanega poročila v celoti seznanil z rezultati prvotnega (brezplačnega) preverjanja. Uporabnik razume, da bo končno (plačano) poročilo vsebovalo le podatke, o katerih je bil seznanjen v prvotnem (brezplačnem) poročilu.

2.3. Poročilo se lahko uporablja samo za referenčne namene in se ne šteje za zanesljivo orodje za oceno stanja vozila.

2.4. Kakršen koli nasvet v poročilih ali na spletnem mestu se ne šteje za zahtevo ali priporočilo za nakup vozila, ki je navedeno v poročilu.

2.5. Denar, plačan za poročilo, se ne povrne, če vsebina končnega (plačanega) poročila ustreza vsebini začetnega (brezplačnega) poročila.

3. Plačane storitve

3.1. Storitve na spletni strani Carvertical.com se plačujejo z bančno kartico. Plačane storitve so uporabniku na voljo šele, ko jih uporabnik plača v skladu s postopkom, določenim na spletnem mestu Carvertical.com.

3.2. Uporabniki Carvertical.com lahko za določeno plačilo naročijo obsežno zgodovino vozila.

3.3. Ponudnik ima pravico, da med postopkom preventivnega vzdrževanja za nedoločen čas omeji ali prekine izvajanje storitev.

4. Posledice kršitve pravil

4.1. Pri naročilu poročila in nadaljnji uporabi mora uporabnik spoštovati ta pravila. Ponudnik ima pravico, da glede na vrsto kršitve, omeji uporabnikov dostop do storitev, ki so na voljo na spletnem mestu Carvertical.com.

4.2. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekine uporabnikov dostop do Carvertical.com ali njegovo uporabo storitev, ki so na voljo na spletnem mestu Carvertical.com, zaradi kršitve teh pravil ali zakonskih predpisov. Uporabnik bo o morebitnih sankcijah za kršitev teh pravil obveščen preko elektronske pošte, ki je bila določena med registracijo.

5. Omejitev odgovornosti

5.1. Ponudnik je odgovoren za tehnično objavo informacij iz poročila na spletnem mestu Carvertical.com samo, če poročilo izpolnjuje vse zahteve iz Pravil, in za tehnično podporo baze podatkov tega spletnega mesta.

5.2. Ponudnik ne odgovarja za netočnost informacij v poročilu ali za njegovo vsebino. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki jo je povzročil uporabnik ali katera koli tretja oseba v zvezi z uporabo poročila.

5.3. Ponudnik ne odgovarja za okvare ali prekinitve delovanja Carvertical.com ali njegove baze podatkov iz razlogov izven nadzora ponudnika.

5.4. Uporabnik je odgovoren za ustrezno uporabo gesla. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki jo je uporabnik povzročil zaradi uporabe teh podatkov s strani tretjih oseb.

6. Pravila za obdelavo osebnih podatkov, določena v pravilniku o zasebnosti Carvertical.com

7. Pravice intelektualne lastnine

7.1. Ponudnik je lastnik vseh pravic do vsebine spletnega mesta Carvertical.com in ima izključno pravico do njegove uporabe. Vse blagovne znamke ali izdelki, storitve, imena, logotipi in drugi elementi, ki so na voljo na spletnem mestu Carvertical.com, so v lasti ali licenci ponudnika.

7.2. Vsaka obdelava, kopiranje in / ali drugačna uporaba vsebine ali oblikovanja spletnega mesta Carvertical.com, ki jo izvajajo tretje osebe brez pisnega soglasja ponudnika in / ali brez upoštevanja teh pravil, pomeni kršitev avtorskih pravic in drugih pravic in se sankcionira v skladu z zakoni Republike Litve.

8. Veljavno pravo in reševanje sporov

8.1. Dejavnosti spletnega mesta Carvertical.com urejajo zakoni Republike Litve. Vsi spori, ki izhajajo iz ali v povezavi z dejavnostmi spletnega mesta Carvertical.com, se rešijo s pogajanji, v primeru neuspeha se spor predloži pristojnemu sodišču Republike Litve.

8.2. Vsi spori med ponudnikom in podjetniki se rešujejo na sodišču kraja, kjer ima ponudnik stalno prebivališče.

8.3. Nekorporativni uporabnik mora ponudniku najprej pisno predložiti svojo zahtevo in/ali pritožbo glede dejavnosti ali storitev spletnega mesta Carvertical.com, tako da navede svoje zahtevke. Pisma pošljite na info@carvertical.com. Če uporabnik ni zadovoljen z odgovorom ponudnika, se lahko uporabnik obrne na državni organ za varstvo pravic potrošnikov, naslov spletnega mesta: www.vvtat.lt, ali izpolni prijavnico na spletnem portalu za spletno reševanje potrošniških sporov na http://ec.europa.eu/odr/. Pravni spori se rešujejo na način, ki ga določa zakon.

9. Pravilnik o piškotkih je določen v pravilniku o zasebnosti Carvertical.com

10. Ukrepi za varnost informacij

10.1. Ponudnik pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika izvaja ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe, ki pomagajo zaščititi osebne podatke pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali kakršno koli drugo nezakonito obdelavo. Dejavnost ponudnika, ki je namenjena zagotavljanju varnosti, med drugim vključuje zaščito osebja, informacij, informacijske infrastrukture, notranjega in javnega omrežja, poslovnih stavb in strojne opreme.

10.2. Ponudnik želi uporabnika opozoriti, da je uporabnik sam odgovoren za zagotavljanje varnosti svojih podatkov za prijavo. Ponudnik prosi uporabnika za posebno pozornost pri uporabi in shranjevanju njegovih podatkov za prijavo. Uporabnik se mora na koncu seje odjaviti iz brskalnika, da prepreči nepooblaščen dostop do uporabnikove elektronske pošte ali osebnih podatkov, zlasti v primerih, ko uporabnik uporablja javne računalnike (npr. v internetni kavarni ali knjižnici).

10.3. Ponudnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti uporabnikove podatke, ki jih ponudnik obdeluje, vendar ob upoštevanju dejstva, da se uporabnikove informacije pošiljajo prek interneta, ponudnik opozarja, da ponudnik ne more in ne zagotavlja popolne varnosti informacij, ki jih je poslal uporabnik, vključno z osebnimi podatki uporabnika.

11. Končne določbe

11.1. Ta pravila postanejo zavezujoča, ko uporabnik potrdi, da soglaša s temi pravili, in bodo ostala v veljavi skozi celotno obdobje odnosa med uporabnikom in ponudnikom.

11.2. Ponudnik ima pravico do enostranskih sprememb teh pravil. Vse spremembe teh pravil postanejo zavezujoče od trenutka, ko bodo objavljene na spletnem mestu Carvertical.com.

11.3. Po zavezujoči spremembi teh pravil uporabnik priznava seznanjenost s temi spremembami in ob nadaljnji uporabi Carvertical.com v celoti soglaša z njimi. Storitve, naročene pred kakršnimikoli spremembami pravil Carvertical.com, se zagotovijo na način in v skladu z roki, določenimi v pravilih, ki so veljala v tistem času.