Polityka prywatności

1. Jaki jest cel tej Polityki Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa, jakie dane są zbierane przez cV Group UAB, nr rejestracyjny podmiotu prawnego: 303134915, Visorių g. 2-307, Wilno („Usługodawca”), na stronie internetowej www.carvertical.com („Witrynie internetowej”), przez telefon i/lub e-mail oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

2. Jakie dane osobowe zbieramy?

W przypadku odwiedzania naszej Witryny internetowej lub siedziby, kontaktu e-mailowego lub telefonicznego, zbieramy następujące dane:

 • Dla celów rejestracji: adres e-mail. Jeśli Użytkownik zarejestruje się za pomocą konta Facebook, otrzymamy jego adres e-mail od tego portalu społecznościowego. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy i przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat od ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.
 • W celu świadczenia usług: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, informacje na temat płatności za usługi i inne informacje dobrowolnie dostarczone przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik zarejestruje się za pomocą konta Facebook, otrzymamy jego adres e-mail od tego portalu społecznościowego. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy i przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat od ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.
 • Dla celów marketingu bezpośredniego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Usługodawca przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie uzasadnionego interesu i/lub zgody Użytkownika.

O ile Użytkownik wyraźnie nie sprzeciwi się otrzymywaniu bezpośrednich komunikatów marketingowych przez kliknięcie opcji „Nie zgadzam się” przy zakupie produktu i/lub usługi w Witrynie, Usługodawca przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail) Użytkownika (jako klienta Usługodawcy) do celów marketingu bezpośredniego i wysyłania wiadomości e-mail na podstawie interesów zgodnych z prawem w celu kontaktowania się z Użytkownikiem i przekazywania mu wiadomości i innych informacji o produktach i/lub ofertach Usługodawcy. W każdym komunikacie w zakresie marketingu bezpośredniego Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości marketingowych w formie bezpośredniego powiadomienia przesyłanego na podany adres e-mail lub za pośrednictwem innych środków określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Na podstawie zgody Użytkownika Usługodawca będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Na podstawie zgody Użytkownika i/lub uzasadnionego interesu Usługodawcy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez pięć (5) lat po wykonaniu ostatniej czynności na naszej stronie internetowej (logowania, rejestracji i/lub innych aktywnych działań).

 • Informacje na temat komputera, wizyt i korzystania z Witryny i/lub aplikacji mobilnej, w tym adres IP oraz godzina i data zalogowania do Serwisu i/lub aplikacji mobilnej. Dane te będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika i przechowywane przez czas określony w poniższej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Pliki cookie”.
 • Wszelkie inne dane osobowe, które mogą być dostarczone przez Użytkownika w dowolnym momencie w trakcie naszej komunikacji: e-mail, list, telefon, lub podczas wizyty w naszej siedzibie. Dane te będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika i przechowywane przez dwa lata. W przypadku złożenia skargi, roszczenia lub żądania przez e-mail, na piśmie lub w inny sposób, dane dobrowolnie dostarczone przez Użytkownika będą przetwarzane w celu rozpatrzenia takiej skargi, roszczenia i/lub żądania oraz przechowywane przez dziesięć (10) lat.

3. Pliki cookie

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w przeglądarce lub na dysku twardym komputera pod warunkiem udzielenia zgody przez Użytkownika. Używamy różnych plików cookie do różnych celów. Pliki cookie pomagają nam odróżnić danego Użytkownika od innych użytkowników Witryny, a tym samym zapewnić lepsze doświadczenie przeglądania i możliwość ulepszenia naszej Witryny internetowej.

Większość przeglądarek pozwala na odrzucanie wszystkich plików cookie, a niektóre przeglądarki pozwalają odrzucać tylko pliki cookie stron trzecich. Możesz skorzystać z tych opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi przeglądarki lub urządzenia. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z Witryny. Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich usług świadczonych w Witrynie bez plików cookie.

Stosujemy następujące pliki cookie (szczegółowa lista jest dostępna TUTAJ):

(a) Niezbędne pliki cookie.

Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej Witryny internetowej. Mogą to być pliki cookie, które, na przykład, umożliwiają dostęp do chronionych obszarów Witryny, pozwalają rejestrować się na wydarzenia lub korzystać z innych usług.

(b) Analityczne pliki cookie/pliki cookie związane z wydajnością strony.

Pozwalają nam one rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej Witrynie internetowej podczas jej używania. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania Witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy znajdują to, czego szukają. Podstawą przetwarzania danych zebranych przez te pliki cookie jest zgoda Użytkownika.

(c) Funkcjonalne i reklamowe pliki cookie.

Te pliki cookie są wykorzystywane celem rozpoznawania klientów po ich powrocie do Witryny. Pozwala nam to wyświetlać spersonalizowane treści, zapamiętywać informacje istotne dla Użytkownika i dobierać odpowiednie reklamy. Podstawą przetwarzania danych zebranych przez te pliki cookie jest zgoda Użytkownika.

Jednakże, jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie i/lub zechce wycofać swoją zgodę, należy poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@carvertical.com.

4. Marketing bezpośredni

Jeśli Użytkownik chce otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty, może wyrazić zgodę na marketing bezpośredni podczas rejestracji na naszej Witrynie internetowej, klikając opcję „Wyrażam zgodę”, aby otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty przez e-mail i drogą telefoniczną.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego bezpłatnie w dowolnym momencie, informując nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@carvertical.com i/lub klikając odpowiedni link w każdej wiadomości zawierającej oferty wysyłane do Użytkownika.

5. Media społecznościowe

Wszystkie informacje dostarczone przez Użytkownika za pomocą mediów społecznościowych (w tym wykorzystanie przycisków Lubię to i Obserwuj oraz innych środków komunikacji) jest kontrolowane przez sterownik sieci społecznościowej.

Witryna zawiera linki do naszych kont społecznościowych. Obecnie dysponujemy następującym kontem w mediach społecznościowych:

Facebook: @carvertical.io; Powiadomienie o prywatności na Facebooku jest dostępne pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zalecamy przeczytanie uwag dotyczących prywatności na stronach trzecich oraz bezpośredni kontakt z usługodawcami w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do wykorzystania przez nich danych osobowych.

6. Dane osobowe dzieci

Usługi oferowane na stronie są przeznaczone dla osób powyżej 14. roku życia. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przetwarzamy dane osób młodszych niż określono w niniejszym dokumencie, będziemy usuwać takie dane z baz danych.

7. Odbiorcy danych

Możemy ujawniać informacje o Użytkowniku naszym pracownikom, menedżerom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to uzasadnione (np. transakcje finansowe w Witrynie mogą być przetwarzane przez naszych dostawców usług płatniczych), dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług serwerowych i konserwacji serwerów, dostawcom usług poczty elektronicznej itp.

Ponadto, możemy ujawniać informacje o Użytkowniku:

 • jeśli jest to wymagane przez prawo;
 • w celu ochrony naszych praw lub interesów (w tym przekazywanie danych stronom trzecim w celu odzyskania należnego nam długu).

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim. Możemy przekazać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim w celu oferowania im produktu i/lub usługi tylko pod warunkiem uprzedniej zgody Użytkownika. Jednakże, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na transfer danych stronom trzecim, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

W każdym przypadku przekazywania danych osobowych Użytkownika stronom trzecim należy spełnić jeden z następujących warunków: (i) dane są przekazywane do kraju, dla którego zostało wydane orzeczenie dotyczące adekwatności; (ii) przesyłanie danych odbywa się przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami; (iii) jeżeli danych nie można przekazać zgodnie z pkt (i) i (ii), należy przestrzegać odstępstw określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innymi przepisami prawnymi. Podczas przetwarzania danych osobowych możemy wdrożyć środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także każdą inną formą nieuprawnionego przetwarzania.

Jednak transmisja danych przez Internet jest z natury niebezpieczna i nie możemy zagwarantować bezpiecznej transmisji danych za pośrednictwem Internetu.

9. Jakie masz prawa?

Użytkownik ma prawo:

 • złożyć pisemną prośbę o otrzymanie informacji, czy przetwarzamy wszelkie powiązane z Użytkownikiem dane; jeśli to robimy, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania następujących informacji: celów przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub kategorii odbiorców danych, którzy otrzymali lub otrzymają dane osobowe Użytkownika, w miarę możliwości informacji dotyczących przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów określania okresu przechowywania danych;
 • żądać sprostowania niedokładnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych związanych z Użytkownikiem;
 • żądać usunięcia danych osobowych. Niemniej jednak prawo to nie ma charakteru absolutnego i może być uzasadnione jedynie przez co najmniej jeden z następujących powodów: dane osobowe nie są już potrzebne, aby osiągnąć cele dla których zostały zgromadzone lub w jakikolwiek sposób przetworzone; Użytkownik zdecydował się wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli jego dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody i nie istnieją inne powody do przetwarzania danych osobowych; dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe Użytkownika muszą być usunięte, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych w jednym z następujących przypadków: Użytkownik kwestionuje dokładność danych (w takim przypadku przetwarzanie będzie ograniczone przez okres, który pozwoli nam zweryfikować dokładność danych osobowych Użytkownika); przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem i Użytkownik nie zgadza się na to, aby jego dane osobowe zostały usunięte, a zamiast tego żąda ograniczenia ich przetwarzania; nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale wymagamy ich do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest ograniczone, takie dane osobowe mogą być przetwarzane (z wyjątkiem ich przechowywania) wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub ochrony praw Użytkownika lub praw innej osoby, lub z przyczyn związanych z interesem publicznym;
 • wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika;
 • zażądać, aby przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkownika zostały przekazane innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne;
 • złożyć skargę do nas lub do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych, jeśli uważa, że prawa Użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, zostały i/lub mogą zostać naruszone.

10. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności i jej wdrażanie w witrynach innych firm.

11. Odpowiedzialność

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i danych Użytkownika oraz za wszelkie działania (transmisja danych, złożone zamówienia itp.) przeprowadzane w naszej Witrynie przy użyciu danych logowania. Użytkownik nie może ujawniać hasła osobom trzecim. Jeśli nasze usługi internetowe są używane przez osobę trzecią, która zalogowała się przy użyciu danych logowania Użytkownika, zakładamy, że jest to Użytkownik. Jeśli Użytkownik utraci swoje dane logowania, musi natychmiast poinformować nas o tym mailem, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność, poprawność i kompletność informacji dostarczonych przez Użytkownika. W przypadku zmiany danych osobowych należy niezwłocznie poinformować nas o tym poprzez zmianę danych w formularzu rejestracyjnym lub, jeśli dane nie są podane w formularzu rejestracyjnym, poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych podanych przez Użytkownika lub braku poinformowania nas o zmianach.

12. Zmiany Polityki prywatności

Możemy zaktualizować lub zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Zaktualizowana lub zmieniona Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji w naszej Witrynie internetowej. W przypadku istotnych zmian w Polityce Prywatności, zostaną one opublikowane w Witrynie internetowej. Niemniej jednak Użytkownik powinien sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że aktualna wersja Polityki Prywatności jest akceptowalna.

13. Informacje kontaktowe

Jeśli Użytkownik ma jakieś pytania związane z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt przy użyciu następujących danych kontaktowych:

cV Group UAB

Numer rejestracyjny: 303134915

Adres: Visorių g. 2-307, LT-08300 Wilno

E-mail: info@carvertical.com

Odpowiadamy na otrzymane wnioski, skargi lub roszczenia w terminach i zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawne. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Użytkownikom informacji tak szybko, jak to możliwe, ale w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

W przypadku podejrzeń co do tożsamości osoby składającej wniosek, skargę lub roszczenie, będziemy mieli prawo zażądać dokumentu tożsamości wnioskodawcy.

Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć żądanych informacji i/lub w przypadku jakichkolwiek roszczeń Użytkownika dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych.

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 15 lipca 2019