Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne

Niniejsza polityka prywatności (dalej — Polityka Prywatności) zawiera informacje o tym, że cV Group, UAB, kod osoby prawnej 303134915, adres Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republika Litewska (dalej — carVertical lub my) przetwarza dane osobowe, gdy korzystasz ze strony internetowej www.carVertical.com (dalej — carVertical.com) lub w przypadku przekazywania danych osobowych firmie carVertical w inny sposób.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żywej osoby. Dane osobowe stanowią również odrębne informacje, które w połączeniu ze sobą pozwalają na identyfikację konkretnej osoby.

Polityka Prywatności opisuje, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je pozyskujemy, na jakiej podstawie, do jakich celów i w jaki sposób je wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, komu je udostępniamy, jak dbamy o ochronę Twoich danych osobowych oraz jakie są Twoje prawa.

Bardzo ważne jest, abyś uważnie przeczytał niniejszą Politykę Prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzasz carVertical.com lub w inny sposób przekazujesz carVertical dane osobowe, zgadzasz się na warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Oznacza to, że jesteś prawnie zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie powinieneś przekazywać carVertical swoich danych osobowych.

Szanujemy Twoją prywatność i dążymy do ochrony Twoich danych osobowych. carVertical będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej, w tym Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) i innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także instrukcjami właściwych organów. Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z określeniami zawartymi w RODO.

2. Administrator Twoich danych osobowych

carVertical jest administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności:

Nazwa: cV Group, UAB

Kod osoby prawnej: 303134915

Adres: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republika Litewska

E-mail: info@carVertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

carVertical Twoje dane osobowe przetwarza w niżej określonych celach:

3.1. Świadczenie usług carVertical.com

Cel

carVertical dąży do świadczenia Ci zamówionych przez Ciebie usług (np. punkty, które można wymienić na raport zawierający informacje o historii pojazdu) oraz do zapewnienia sprawnego świadczenia tych usług (np. szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności lub powiadamianie o zmianach w usługach).

Podmioty danych

Osoby, które nabywają usługi carVertical na carVertical.com lub przedstawiciele klientów, którzy nabywają te usługi.

Dane osobowe

 • Imię, nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Inne dane kontaktowe, na przykład adres, numer telefonu (jeżeli udostępniasz je dobrowolnie);
 • Dane o zakupionych usługach carVertical (historia zakupu);
 • Szczegóły płatności (kwota, wybrany sposób płatności, związane informacje, na przykład numer konta bankowego);
 • Twoja komunikacja z carVertical dotycząca zakupionych usług.

Z uwagi na fakt, że usługi carVertical są świadczone za pośrednictwem konta na carVertical.com (np. zakupione punkty są przypisywane do odpowiedniego konta), są jednocześnie przetwarzane dane dotyczące konta, o których mowa w dziale 3.2 niniejszej Polityki Prywatności.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe carVertical otrzymuje bezpośrednio od Ciebie, lub:

 • Od dostawców usług związanych z pobieraniem płatności i administrowaniem nimi, instytucji finansowych lub innych pośredników płatności, w zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności za usługi;
 • Z platform Apple, Google lub Facebook, jeśli kupujesz usługi za pośrednictwem konta carVertical połączonego z kontami na tych platformach.

Podstawa prawna

Wykonywanie między Tobą i carVertical Umowy o wyświadczenie odpowiednich usług (art. 6. ust. 1 lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes w zawarciu umowy o świadczenie odpowiednich usług z osobą prawną reprezentowaną przez Ciebie (art, 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku niedostarczenia przez Ciebie tych danych osobowych, carVertical nie będzie w stanie wyświadczyć pożądanych usług.

Przechowywanie

Dane zawarte w dokumentach, których minimalne okresy przechowywania są określone w przepisach (np. w Indeksie okresów przechowywania dokumentów ogólnych), będą przechowywane przez okresy określone w odpowiednich przepisach, np. dokumenty księgowe potwierdzające operację gospodarczą lub zdarzenie gospodarcze (faktury, polecenia zapłaty itp.) i zawarte w nich dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat.

W pojedynczych przypadkach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.7 niniejszej Polityki Prywatności, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

3.2. Tworzenie konta i administrowanie nim

Cel

Celem carVertical jest umożliwienie utworzenia przez Ciebie konta, za pomocą którego zamawiane są usługi carVertical (na przykład, do odpowiedniego konta przypisuje się zakupione punkty), i administrowania nim.

Podmioty danych

Osoby fizyczne, które zakładają konto na carVertical.com lub przedstawiciele klientów biznesowych, którzy zakładają konto na carVertical.com.

Dane osobowe

Osób, które utworzą konto na carVertical.com za pomocą formularza rejestracyjnego lub które mają konto utworzone automatycznie podczas zamawiania usług carVertical:

 • Adres e-mail;
 • Hasło.

 

Osób, które tworzą konto na carVertical.com przy pomocy konta Facebook.

 • Imię, nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Publiczne informacje konta.

 

Osób, które tworzą konto na carVertical.com przy pomocy konta Apple.

 • Imię, nazwisko;
 • Adres e-mail lub zdepersonalizowany adres e-mail Apple.

 

Osób, które tworzą konto na carVertical.com przy pomocy konta Gpogle.

 • Imię, nazwisko;
 • Adres e-mail.

 

Administratorów wszystkich kont osób fizycznych na carVertical.com:

 • Inne dane kontaktowe, na przykład adres, numer telefonu (jeżeli udostępniasz je dobrowolnie);
 • Informacje o aktywności na koncie;
 • Dane o zakupionych usługach carVertical (historia zakupu);
 • Twoja komunikacja z carVertical dotycząca konta.

 

Administratorów wszystkich kont osób prawnych na carVertical.com:

 • Reprezentowana spółka i jej dane;
 • Inne dane kontaktowe, na przykład adres, numer telefonu (jeżeli udostępniasz je dobrowolnie);
 • Informacje o aktywności na koncie;
 • Dane o zakupionych usługach carVertical (historia zakupu);
 • Twoja komunikacja z carVertical dotycząca konta.

Źródło danych osobowych

carVertical otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub z platform Apple, Google lub Facebook, jeśli utworzyłeś konto carVertical.com za pomocą kont na tych platformach.

Podstawa prawna

Wykonywanie między Tobą i carVertical Umowy o rejestrację konta i wyświadczenie odpowiednich usług (art. 6. ust. 1 lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes w zezwoleniu na założenie konta osobie prawnej reprezentowanej przez Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku niedostarczenia przez Ciebie tych danych osobowych, carVertical nie będzie w stanie wyświadczyć pożądanych usług, w tym również utworzenie konta.

Przechowywanie

W przypadku, gdy nie chcesz już korzystać z konta, masz prawo do usunięcia w dowolnym momencie konta (i związanych z tym danych osobowych) poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres e-mail carVertical info@carVertical.com lub korzystając z ustawień konta.

Zwracamy uwagę, że w przypadku, jeśli zamówiłeś usługi carVertical (takie jak punkty) przy użyciu odpowiedniego konta, odpowiednie dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w sekcji 3.1 niniejszej Polityki Prywatności.

W pojedynczych przypadkach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.7 niniejszej Polityki Prywatności Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

3.3. Marketing bezpośredni

Cel

Celem carVertical jest dostarczanie Ci wiadomości i innych informacji o naszych produktach i/lub ofertach.

Podmioty danych

 • Osoby, które zakupiły usługi carVertical (punkty itd.) na carVertical.com i w tym czasie ani w żadnym późniejszym terminie nie wyraziły sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, gdy prowadzony jest marketing podobnych towarów i/lub usług carVertical;
 • Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe

 • Imię, nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;

Informacja o zakupionych podobnych usługach carVertical (historia zakupu).

Źródło danych osobowych

carVertical otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub z platform Apple, Google lub Facebook, jeśli utworzyłeś konto carVertical.com za pomocą kont na tych platformach.

Podstawa prawna

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
 • Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu swoich Klientów o podobnych towarach i/lub usługach carVertical (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest informowanie Klientów o podobnych towarach i/lub usługach carVertical, carVertical będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wyłącznie pod wszystkimi następującymi warunkami:

 • Kupując produkt i/lub usługę od carVertical.com, nie rezygnujesz jednoznacznie z otrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych;
 • Za każdym razem, gdy wysyłana jest wiadomość marketingu bezpośredniego, masz możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości marketingu bezpośredniego, powiadamiając nas o tym za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności;
 • Na tej podstawie Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez carVertical wyłącznie w celu marketingu podobnych towarów i/lub usług.

Przechowywanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w niniejszym rozdziale przez okres 2 lat od daty ich zebrania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

W pojedynczych przypadkach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.7 niniejszej Polityki Prywatności Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

3.4. Współpraca bezpośrednia

Cel

Celem carVertical jest odpowiedź na Twoje zapytania składane namza pomocą e-maila lub pocztą tradycyjną, pisząc lub dzwoniąc, za pośrednictwem specjalnego formularza carVertical.com lub na żywo.

Podmioty danych

Osoby, które składają zapytania do carVertical za pomocą e-maila lub pocztą tradycyjną, pisząc lub dzwoniąc, za pośrednictwem specjalnego formularza carVertical.com lub na żywo.

Dane osobowe

 • Imię, nazwisko;
 • Adres;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Treść korespondencji z carVertical.

W zależności od wybranej przez Ciebie metody komunikacji z carVertical, carVertical może przetwarzać tylko część Twoich danych osobowych, jak określono powyżej.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe carVertical otrzymuje bezpośrednio od Ciebie.

Podstawa prawna

Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na Twoje zapytania i/lub dostarczaniu Ci szczegółowych informacji o usługach carVertical (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przechowywanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w niniejszym rozdziale przez okres 2 lat od daty ich zebrania.

W pojedynczych przypadkach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.7 niniejszej Polityki Prywatności Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

3.5. Sieci społecznościowe

Cel

carVertical otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub z platform (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), jeśli utworzyłeś konto carVertical.com za pomocą konta na tych platformach.

Podmioty danych

Użytkownicy sieci społecznościowych (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), którzy wchodzą w interakcje z kontami carVertical.

Dane osobowe

 • W sieci społecznościowej profilu nazwa lub imię, nazwisko;
 • Zdjęcie profilowe;
 • Komentarze publiczne i inne interakcje z kontami carVertical w sieciach społecznościowych;
 • Treść korespondencji z carVertical, gdyby taka była.

W zależności od wybranej przez Ciebie metody komunikacji z carVertical, carVertical może przetwarzać tylko część Twoich danych osobowych, jak określono powyżej.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe carVertical otrzymuje bezpośrednio od Ciebie i/lub z odpowiedniej sieci społecznościowej.

Podstawa prawna

Mamy uzasadniony interes w komunikowaniu się z naszymi użytkownikami mediów społecznościowych na naszych kontach (art. 6ust. 1 lit. f RODO).

Przechowywanie

Biorąc pod uwagę, że carVertical nie administruje powyższymi sieciami społecznościowymi, a jedynie własnym kontem na nich, i działa jako wspólny administrator danych ze spółkami, które administrują tymi sieciami społecznościowymi, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przechowywania Twoich danych osobowych w dokumentach dotyczących prywatności tych sieci społecznościowych:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Funkcje strony internetowej

Wszelkie szczegółowe informacje na temat narzędzi, których używamy do zapewnienia działania carVertical.com (w tym plików cookie) oraz związanych z nimi kwestii prywatności danych, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

3.7. Wymogi prawne i rozstrzyganie sporów

carVertical może przetwarzać wszystkie powyższe dane osobowe w celu zgłoszenia, wykonywania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na wnoszeniu, wykonywaniu roszczeń prawnych lub obronie przed nimi (art. 6  ust. 1 lit. F RODO). W tym celu będziemy je przetwarzać przez okres 1 roku po zakończeniu odpowiedniego postępowania prawnego (np. rozpatrzenia roszczenia, wejścia w życie ostatecznego orzeczenia sądu lub arbitrażu).

4. Dane osobowe osób niepełnoletnich

Usługi świadczone przez carVertical są przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 14 roku życia. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, że przetwarzamy dane osób poniżej 14 roku życia, niezwłocznie usuniemy je z baz danych.

Jeśli masz co najmniej 14, ale nie więcej niż 18 lat, powinieneś uważnie przeczytać niniejszą Politykę Prywatności wraz z rodzicem lub opiekunem, aby móc ją zrozumieć i jej przestrzegać.

5. Odbiorcy danych

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym pracownikom, przedstawicielom, pośrednikom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne, np. naszym dostawcom usług płatniczych, którzy przetwarzają transakcje finansowe dla carVertical.com, dostawcom usług hostingowych, dostawcom serwerów i usług ich konserwacji, dostawcom usług poczty elektronicznej i podobnie.

Ponadto, możemy ujawnić informacje o Tobie:

 • Sądom,arbitrom, pośrednikom, stronom przeciwnym i ich adwokatom (jeżeli jest to niezbędne w celach postępowania sądowego lub innego podobnego postępowania);
 • policji, organom ścigania, organom podatkowym, innym organom państwowym lub lokalnym (o ile jest to wyraźnie wymagane przez odpowiednie przepisy) oraz innym osobom wykonującym swoje obowiązki służbowe (np. notariuszom, firmom windykacyjnym);
 • profesjonalnym konsultantom, takim jak adwokaci, doradcy, audytorzy lub księgowi (jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów);
 • dostawcom usług świadczącym usługi informatyczne, usługi przetwarzania w chmurze i administrowania systemami, usługi związane z pobieraniem lub administrowaniem płatnościami, usługi marketingowe, księgowe, pocztowe lub kurierskie i inne - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia tych usług;
 • w odniesieniu do innych jednostek w ramach tej samej grupy przedsiębiorstw - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego administrowania grupą przedsiębiorstw;
 • w ramach wykonywania transakcji biznesowych (sprzedaż carVertical, jego aktywów (lub ich części) albo jego udziałów (lub ich części), fuzji, połączenia lub podziału carVertical itp.) — potencjalnym lub ostatecznym nabywcom (ich przedstawicielom), osobom przeprowadzającym kontrolę carVertical lub w inny sposób zaangażowanym w odpowiednią transakcję biznesową. W takim przypadku carVertical przekaże tylko tyle danych osobowych, ile jest konieczne do celów odpowiedniej transakcji biznesowej i zapewni zachowanie poufności danych osobowych.

Ponadto w każdym przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego (spoza UE/EOG), zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:

 • dane są przekazywane do kraju, w stosunku do którego wydano decyzję stwierdzającą odpowiedniość;
 • przekazanie danych odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń określonych przez prawo;
 • przestrzegane są odstępstwa przewidziane w przepisach, jeśli nie jest możliwe przekazanie danych zgodnie z powyższymi warunkami.

carVertical dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby takie transfery danych były zgodne z wymogami RODO i wdraża odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych. Więcej informacji o takich środkach można otrzymać zwracając się bezpośrednio do nas pod dane kontaktowe wskazane w rozdziale 2 niniejszej Polityki Prywatności..

7. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do bycia poinformowanym i prawo do zapoznania się z danymi osobowymi

Masz prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, w jasnym i prostym języku. Zostało to przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Polityki Prywatności jest dla Ciebie niejasna, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale 2 Polityki Prywatności.

Masz również prawo do uzyskania od carVertical potwierdzenia, czy dane dotyczące Twojej osoby są przetwarzane, a jeżeli takie dane są przetwarzane, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do następujących informacji:

 • celów przetwarzania danych;
 • kategorii odpowiednich danych osobowych;
 • odbiorców danych lub kategorii odbiorców danych;
 • okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów, stosowanych w celu określenia tego okresu;
 • prawo do żądania od carVertical poprawienia lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o źródłach Twoich danych osobowych;
 • jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych.

Masz również prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które poprosisz, mamy prawo pobrać rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

Prawo żądania korekty danych osobowych

Masz prawo zażądać od carVertical poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie dokładności, poprawności i kompletności danych, które nam przekazujesz. Jeśli przekazane nam dane ulegną zmianie, należy nas o tym niezwłocznie poinformować, zmieniając odpowiednie dane w formularzu rejestracyjnym lub, jeśli dane te nie są określone w formularzu rejestracyjnym, informując nas o tym pocztą elektroniczną. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie w wyniku podania przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowania nas o zmianie takich danych.

Należy pamiętać, że dane dotyczące pojazdów (np. przebieg środka transportu) zawarte w raportach są uzyskiwane przez carVertical od stron trzecich i są prezentowane w raporcie w sposób niezmieniony i automatyczny, w takiej formie, w jakiej zostały otrzymane. Z tej przyczyny carVertical nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z prawdą informacji przedstawianej w raportach oraz znajdujących się w nich danych.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zwrócić się do nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeśli nie ma już ważnego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane, jeśli wycofasz zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne powody określone w art. 17 RODO.

Należy pamiętać, że carVertical wykonuje kopie zapasowe danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych osobowych (ang. data backup). Są one ważne przez 35 dni kalendarzowych, a następnie są automatycznie zastępowane. Odpowiednio, w terminach określonych poniżej, skasujemy lub usuniemy Twoje dane osobowe ze wszystkich miejsc z wyjątkiem takich kopii zapasowych. W przypadku, gdy przed upływem terminu określonego w niniejszym ustępie będziemy zmuszeni do odtworzenia kopii zapasowej zawierającej Twoje dane osobowe, niezwłocznie ją usuniemy i nie będziemy jej wykorzystywać do żadnych innych celów.

Prosimy zwrócić uwagę, że w art. 17 ust. 3 RODO są przewidziane odstępstwa od wcześniej określonych przypadków, gdy administrowanie danymi jest konieczne. Jeśli takie wyjątki mają zastosowanie w Twoim przypadku, poinformujemy Cię o tym.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać od carVertical ograniczenia (lub wstrzymania) przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - do czasu zweryfikowania prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie wyrażasz zgody na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych osobowych w sposób określony poniżej, do czasu sprawdzenia, czy nasze uzasadnione powody są nadrzędne w stosunku do Twoich.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, takie dane osobowe mogą być przetwarzane (z wyjątkiem przechowywania) wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazałeś carVertical w usystematyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli:

 • dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy; oraz
 • dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Masz również prawo zażądać od carVertical przekazania Twoich danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Prawo do niewyrażenia zgody

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w uzasadnionym interesie carVertical.

W takim przypadku carVertical nie będzie już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, a dane te nie będą już przetwarzane w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, wykonane przed cofnięciem zgody;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się Twoje miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Instytucją nadzoru na Litwie jest Państwowa Inspekcja Ochrony Danych, adres L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litwa, e-mail ada@ada.lt, strona internetowa https://vdai.lrv.lt/.

Przed złożeniem skargi do odpowiedniego organu nadzorczego będziemy wdzięczni, jeśli skontaktujesz się z nami i przedstawisz swoje zastrzeżenia. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać Twoją sprawę szybko i starannie.

carVertical rozpatrzy Twoją prośbę o skorzystanie z praw przysługujących podmiotowi danych w ciągu 1 miesiąca. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, w zależności od złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku carVertical poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania prośby, wskazując jednocześnie przyczyny opóźnienia.

Jeżeli po otrzymaniu wniosku, skargi lub żądania mamy jakiekolwiek podejrzenia co do Twojej tożsamości, mamy prawo poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

8. Aktualizacje Polityki Prywatności

Mamy prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Taka zaktualizowana lub zmodyfikowana Polityka Prywatności będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie carVertical.com. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, zostanie zamieszczone dodatkowe powiadomienie.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 22.02.2022 r.