carVertical

Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej / aplikacji

1. Postanowienia ogólne

1.1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy używasz strony internetowej do sprawdzania historii pojazdów online www.carvertical.com lub aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS (strona internetowa i aplikacja zwane dalej łącznie „Platformą”), odwiedzasz nasze konta w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok („Konta społecznościowe”) oraz kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych kanałów komunikacji elektronicznej. 

1.3. W niniejszej Polityce prywatności „dane osobowe” („Dane osobowe”) oznaczają wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których możemy Ciebie bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. W niniejszej Polityce prywatności wszelkie odniesienia do „Ciebie” i „Twoich” (wraz z odmianami przez przypadki) oznaczają użytkownika Platformy i jej usług, osobę odwiedzającą Konta społecznościowe lub osobę, która się z nami kontaktuje. 

1.4. Przetwarzając Dane osobowe, przestrzegamy wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (UE) („RODO”) i ustawodawstwa Republiki Litewskiej, a także instrukcji organów kontrolnych.

1.5. Jeśli korzystasz z Platformy, jej usług, odwiedzasz nasze Konta społecznościowe, kontaktujesz się z nami, subskrybujesz nasze newslettery, zakładamy, że przeczytałeś(-aś) i zrozumiałeś(-aś) Politykę prywatności. 

1.6. Platforma i Konta społecznościowe mogą zawierać linki, na przykład do stron internetowych naszych partnerów lub stron internetowych naszych innych projektów. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych.

1.7. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie, dlatego warto odwiedzać Platformę od czasu do czasu, aby zapoznać się z najnowszą wersją opublikowanej Polityki prywatności.

1.8. Politykę dotyczącą plików cookie znajdziesz tutaj. Opracowaliśmy również informacje o ochronie prywatności dla właścicieli pojazdów lub posiadaczy, kandydatów.

2. Kim jesteśmy?

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest UAB cV Group, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Republice Litewskiej, kod osoby prawnej: 303134915, adres: Aukštaičių g. 7, LT-11341 Wilno, Litwa, zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Prawnych Przedsiębiorstwa Państwowego „Registrų Centras” (zwana dalej „carVertical” lub „my” wraz z odmianami przez przypadki).

2.2. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@carvertical.com

3. W jaki sposób otrzymujemy dane osobowe?

3.1. Otrzymujemy Twoje Dane osobowe:

 1. 3.1.1. bezpośrednio od Ciebie, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe. Na przykład podczas rejestracji na Platformie, korzystania z Platformy i jej usług, dokonywania płatności, komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu itp.; 
 2. 3.1.2. podczas gromadzenia Danych osobowych, gdy korzystasz z Platformy lub Kont społecznościowych. Możemy na przykład rejestrować historię złożonych zamówień lub wizyt na Platformie, adres IP, preferencje dotyczące usług, otwarte linki URL itp.;
 3. 3.1.3. gdy otrzymujemy Dane osobowe od innych osób, takich jak dostawca usług, który identyfikuje Ciebie jako osobę kontaktową, instytucje płatnicze, które informują nas o dokonanych płatnościach itp.

3.2. Przekazując swoje Dane osobowe lub Dane osobowe innych osób (np. swoich pracowników, przedstawicieli, znajomych), ponosisz odpowiedzialność za dokładność, kompletność i aktualność takich Danych osobowych, a także za poinformowanie osoby lub wyrażenie zgody przez osobę, której Dane osobowe nam przekazujesz. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o potwierdzenie, że masz prawo do przekazania nam Danych osobowych (na przykład poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych). 

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

4.1. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w następujących celach i na następujących warunkach:

Cele przetwarzania Danych osobowychPrzetwarzane Dane osoboweOkresy przechowywania Danych osobowychPodstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Tworzenie konta i korzystanie z niego, zamawianie i otrzymywanie usług (raporty carVertical itp.).

Do utworzenia i korzystania z konta oraz zamawiania i otrzymywania usług wymagane są następujące dane: adres e-mail, dane konta Facebook, Apple ID i Google (jeśli logujesz się za pośrednictwem tych kont), zaszyfrowane hasła do konta. Gdy dobrowolnie podasz (za swoją zgodą): imię, nazwisko, numer telefonu, osoba reprezentowana (jeśli reprezentujesz firmę lub inną osobę), związek z osobą reprezentowaną. Inne dane: data korzystania z konta, data świadczenia usługi (raport carVertical), informacje o zamówionych i wykorzystanych usługach oraz wszelkich ich zmianach, historia zakupów, dane kredytowe. Gdy kupujesz raport, automatycznie tworzymy dla Ciebie konto, na którym tymczasowo umieszczamy zakupiony raport i inne informacje związane z zakupem.

Dane konta są przechowywane przez okres korzystania z konta i przez 7 lat od ostatniego logowania do konta. Dane dotyczące zakupu usług są przechowywane przez okres korzystania z konta oraz przez 10 lat od ostatniego logowania do konta. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody.

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Prawnie uzasadnione interesy administratora w celu zapewnienia jakości obsługi konta, świadczenia usług i właściwego zarządzania zamówieniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zarządzanie płatnościami za usługi.

Do potwierdzenia płatności wymagane są następujące dane: kwota płatności, data, częściowy numer karty płatniczej, adres e-mail płatnika, adres IP płatnika. Imię, nazwisko i adres płatnika, jeśli zostały podane przez płatnika.

Dane są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi transakcje finansowe i rachunkowość, a w przypadku braku określonych terminów – przez 10 lat od daty płatności.

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora w celu zapewnienia prawidłowej rachunkowości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dostarczanie raportów carVertical.

Raport zawiera następujące dane (podsumowane): numer VIN pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, dane techniczne, rejestracyjne, importowe/eksportowe, ograniczenia użytkowania i własności, dane dotyczące kradzieży, informacje serwisowe, przebieg, gwarancje, szczegóły uszkodzeń (wypadki, inne uszkodzenia), w tym zdjęcia.

Dane są przechowywane przez 30 dni od daty zakupu raportu.

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej w zakresie dostarczania i uzyskiwania opartych na danych informacji o stanie pojazdu, aby pomóc w zapobieganiu oszustwom przy zakupie pojazdów używanych oraz w celu ochrony interesów użytkowników dróg w zakresie bezpiecznej eksploatacji pojazdów na drogach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji znajduje się w Informacji o ochronie prywatności dotyczącej przetwarzania danych pojazdów.

Przegląd pojazdu (zakup usługi, gromadzenie i przekazywanie danych osobowych partnerowi w celu świadczenia usługi).

Dodatkowo zbierane są następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres przeglądu pojazdu, komentarz. Dane wymagane do potwierdzenia płatności: kwota płatności, data, częściowy numer karty płatniczej, adres e-mail płatnika, adres IP płatnika.

Przechowujemy dane kontaktowe przez 30 dni od daty zakupu lub przeglądu pojazdu (partnerzy ustalają własne okresy przetwarzania danych). Dane wymagane do potwierdzenia płatności są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi transakcje finansowe i rachunkowość, a w przypadku braku określonych terminów – przez 10 lat od daty płatności.

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zapewnienie jakości, informowanie o usługach, przypomnienia o oczekujących zamówieniach.

Adres e-mail, numer VIN sprawdzanego pojazdu, temat i treść informacji (wiadomość, odpowiedź), dane potrzebne do rozwiązania problemów z jakością. Gdy podasz (za swoją zgodą): imię, nazwisko, numer telefonu, kraj, stanowisko, osoba reprezentowana itp. W przypadku komunikacji za pośrednictwem kont społecznościowych: publicznie widoczne informacje o koncie.

Dane są przechowywane przez czas trwania komunikacji i do 2 lat po jej zakończeniu (ostatnia wiadomość). 

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody.

Prawnie uzasadnione interesy administratora danych polegające na dostarczaniu informacji i zapewnianiu jakości usług, przypominaniu klientowi o oczekujących zamówieniach i pomaganiu klientowi w ich realizacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zarządzanie platformą, rozwój, zapewnianie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom.

Adres IP, informacje o urządzeniu, dane gromadzone przez pliki cookie, dane analityczne (wizyty, wyświetlenia, wyszukiwania, kliknięte linki oraz data i godzina tych kliknięć), linki URL do Platformy, informacje o modyfikacji lub usunięciu danych.

Dane platformy są przechowywane zgodnie z Polityką dotyczącą plików cookie, a jeśli nie są zawarte w plikach cookie – przez okres do 2 lat po ich zgromadzeniu. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody. Logi są przechowywane od 14 dni do 2 lat.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Prawnie uzasadnione interesy administratora polegające na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania, rozwoju i bezpieczeństwa Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zarządzanie kontami społecznościowymi (więcej informacji znajduje się w sekcji 6 Polityki prywatności).

Nazwa użytkownika, komentarze i udostępnienia posta, informacje o kliknięciach „lubię to” i „obserwuj”, informacje o reakcjach na wpisy, zdjęcie, szczegóły wiadomości i odpowiedzi na wiadomość (czas otrzymania, treść, załączniki), informacje o ocenie i wszelkie inne informacje podane przez Ciebie.

Informacje na kontach społecznościowych są przechowywane zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli sieci i portali społecznościowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Prowadzenie kampanii marketingu bezpośredniego dla firm i konsumentów, wysyłanie wiadomości (więcej informacji znajduje się w sekcji 5 Polityki prywatności).

Imię, nazwisko, numer telefonu, preferencje dotyczące wiadomości, dane dotyczące korzystania z usług w celu zapewnienia lepszej jakości wiadomości (lokalizacja, język), dane gromadzone za pomocą reklamowych plików cookie. Inne dane: informacje o liczbie czytelników wiadomości, linki URL do Platformy, informacje o liście odbiorców wiadomości.

Jeśli użytkownik posiada konto, dane są przechowywane przez okres korzystania z konta i przez 7 lat od ostatniego dostępu do konta lub do momentu wycofania zgody. Jeśli użytkownik nie posiada zarejestrowanego konta, dane są przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na informowaniu użytkowników o podobnych towarach i/lub usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnione interesy administratora polegające na zarządzaniu listami mailingowymi odbiorców wiadomości, analizowaniu zagregowanych wyników marketingowych, rozwiązywaniu problemów związanych z dostarczaniem wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przeprowadzanie badań jakości w celu poprawy usług i działania Platformy carVertical.

Adres e-mail, numer telefonu, dane wymagane w ogłoszeniu/ankiecie, komentarze, oceny, preferencje.

Dane będą przechowywane przez czas trwania badania i przez 2 lata po jego zakończeniu. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody.

Prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na analizowaniu i wykorzystywaniu zagregowanych wyników jakościowych jako podstawy do prowadzenia swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Organizowanie konkursów promocyjnych, gier i kampanii (więcej informacji znajduje się w punktach 5.8–5.9 Polityki prywatności).

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane wymagane w konkursie, promocji, ogłoszeniu o grze i/lub formularzu, sieci społecznościowe, informacje o koncie i wiadomości udostępnione przez właściciela konta, dane zwycięzców, listy uczestników.

W okresie trwania gry, promocji, konkursu i przez 2 lata po zakończeniu gry, promocji, konkursu. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Publikowanie opinii na temat działalności carVertical i zarządzanie nimi.

Imię, nazwisko, adres e-mail osoby przesyłającej opinię, treść opinii, data przesłania opinii oraz dane konta w serwisie społecznościowym, w tym zdjęcie, jeśli opinia została przesłana za pośrednictwem serwisu społecznościowego.

Opinie są przechowywane do momentu ich anulowania.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zwiększanie świadomości społecznej na temat działań carVertical.

Dane osobowe, zdjęcia, filmy, fragmenty treści szkoleniowych w publikacjach i inne treści prezentacji.

Dane będą przechowywane przez 5 lat od ich zgromadzenia.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody.

Dane dostępne publicznie (np. w publikacjach itp.) mogą być przetwarzane przez okres ich publikacji w domenie publicznej.

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zapewnieniu dokładnej, sprawnej i skutecznej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rozstrzyganie sporów i roszczeń.

Adres e-mail, treść skargi/roszczenia, informacje związane ze sporem/roszczeniem. 

Inne dane dostarczone przez osobę: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, stanowisko, osoba reprezentowana (jeśli reprezentujesz firmę lub inną osobę), związek z osobą reprezentowaną.

W trakcie trwania sporu i przez 10 lat po jego zakończeniu (lub, w przypadku sporu sądowego, po uprawomocnieniu się wyroku). Wnioski i korespondencja od osób, których dane dotyczą, będą przechowywane przez 2 (dwa) lata po zakończeniu przetwarzania wniosku.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Analizowanie korzystania z usług.

Adres e-mail, adres IP, historia zamówień, historia płatności, korzystanie z rabatów, liczba i zagregowany rozkład geograficzny zamówionych usług, atrybuty używane do wyboru usług, jakość usług, data i kraj rejestracji użytkownika, czas spędzony na Platformie, przeglądane sekcje, lokalizacja, z której uzyskano dostęp.

Jeśli użytkownik posiada konto, dane są przechowywane przez okres korzystania z konta i przez 7 lat od ostatniego logowania do konta. Jeśli użytkownik nie posiada zarejestrowanego konta, dane są przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

Uzasadniony interes administratora danych polegający na poprawie i zwiększeniu efektywności jego działań na podstawie danych opartych na analizie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.2. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane kontaktowe do wysyłania Ci wiadomości lub dzwonienia do Ciebie w związku z zamówieniem lub świadczeniem naszych usług, na przykład w celu poinformowania Cię o potwierdzeniu zamówienia na usługi lub zmianach w świadczeniu usług, przypomnienia Ci o niekompletnych zamówieniach wysyłanych na Twój adres e-mail w przypadku braku realizacji zamówienia itp. Taka komunikacja jest niezbędna do prawidłowego świadczenia naszych usług i nie jest uważana za komunikację promocyjną / przekazywanie informacji handlowych. 

4.3. Niektóre Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. Przestrzegamy następujących zasad przetwarzania danych na podstawie zgody:

 1. 4.3.1. Nie masz obowiązku podawania Danych osobowych. Na przykład jeśli wypełniasz formularz, możesz nie wypełniać pól opcjonalnych lub jeśli zgoda jest udzielana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, możesz go nie zaznaczać. Gdy samodzielnie podajesz dane w polach opcjonalnych, przekazujesz nam więcej danych niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania. Jeśli komunikujesz się z nami na naszych Kontach społecznościowych, uznajemy, że gdy podajesz takie dane, wyrażasz automatycznie zgodę na ich przetwarzanie. 
 2. 4.3.2. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych w dowolnym momencie, gdy są one przetwarzane na podstawie zgody. Gdy przetwarzamy Twoje Dane osobowe na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać takie dane do momentu, gdy wycofasz zgodę. Możesz wycofać zgodę, zmieniając ustawienia konta (jeśli dane są przetwarzane na koncie), klikając odpowiednie linki (jeśli są dostępne) lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@carvertical.com. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować wniosek o wycofanie zgody tak szybko, jak to możliwe po jego otrzymaniu, ale w niektórych przypadkach może to zająć rozsądną ilość czasu ze względu na działanie naszych systemów. Wycofanie zgody na przetwarzanie niektórych danych może skutkować ograniczeniem zakresu usług, jakie będą dla Ciebie dostępne. 
 3. 4.3.3. Nawet jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy prowadzić rejestr udzielonych i wycofanych zgód, aby w razie potrzeby wykazać zgodność z przepisami o ochronie danych. 

4.4. Masz prawo zmieniać i aktualizować przechowywane przez nas dane na swój temat. W niektórych przypadkach musimy posiadać dokładne i aktualne dane na Twój temat, w związku z czym możemy poprosić Cię o potwierdzenie, że posiadane przez nas dane na Twój temat są prawidłowe. 

4.5. Podczas świadczenia usług możemy czasami wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o przetwarzanie danych, na przykład w celu ustalenia Twoich potrzeb w odniesieniu do usługi i zgodności z wymogami usługi. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza przetwarzanie danych osobowych przy użyciu np. kodu oprogramowania lub algorytmu albo rozwiązania sztucznej inteligencji, które nie wymaga interwencji człowieka. Regularnie dokonujemy przeglądu stosowanych przez nas metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, aby dopilnować, by były one uczciwe, skuteczne i bezstronne. Możesz sprzeciwić się wynikom zautomatyzowanej decyzji – w takim przypadku Twoja sytuacja zostanie oceniona przez jednego z naszych ekspertów.

5. Wiadomości i marketing bezpośredni

5.1. Możemy wysyłać informacje o naszych działaniach i usługach i/lub o działaniach i usługach spółek z naszej grupy (komunikaty w ramach marketingu bezpośredniego) na Twój adres e-mail i/lub numer telefonu, dzwonić do Ciebie, jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji lub jeśli jesteś naszym klientem lub jest nim organizacja, którą reprezentujesz. Możemy również poprosić Cię o pomoc w ocenie jakości naszych działań i usług. 

5.2. Aby wysyłać Ci newslettery dopasowane do Twoich zainteresowań, możemy personalizować komunikację w ramach marketingu bezpośredniego, wykorzystując informacje na temat tego, jak korzystasz z naszych usług. Stosowane przez nas rozwiązania personalizacji mają na celu wyłącznie zwiększenie Twojej satysfakcji, a jeśli nie wyrazisz zgody na otrzymywanie naszych newsletterów, nie stracisz prawa do korzystania z naszych usług i będziesz otrzymywać usługi tej samej jakości. 

5.3. Gdy wysyłamy newslettery, możemy gromadzić informacje o osobach, które je otrzymują, takie jak wiadomości, które otworzyły, linki, które kliknęły itp. Informacje te są gromadzone po to, aby wysyłać Ci lepiej dopasowane i spersonalizowane newslettery.

5.4. Twoje dane kontaktowe mogą być przekazywane naszym partnerom / podmiotom przetwarzającym dane, którzy dostarczają nam usługi wysyłki newsletterów lub oceny jakości. Możemy również przekazywać Twoje dane kontaktowe innym spółkom z grupy, aby przekazywać Ci ich oferty i wiadomości, jeśli takie przekazywanie danych spełnia wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5.5. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego, możesz z tego zrezygnować w sposób określony w komunikacji elektronicznej (na przykład klikając link „anuluj subskrypcję” w newsletterze itp.) lub wysyłając nam taką prośbę pocztą elektroniczną na adres info@carvertical.com.

5.6. Jeśli wycofasz swoją zgodę, dołożymy wszelkich starań, aby natychmiast zaprzestać wysyłania newsletterów, ale może to zająć trochę czasu. Jako że nasze kampanie informacyjne są planowane z wyprzedzeniem, nasz newsletter może jeszcze raz trafić do Ciebie, nawet po wycofaniu zgody. 

5.7. Wycofanie zgody nie zobowiązuje nas automatycznie do usunięcia Twoich Danych osobowych ani do przekazania Ci informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych – musisz złożyć osobny wniosek o podjęcie tych działań.

5.8. Udział w naszych grach, promocjach lub konkursach jest opcjonalny. Jednakże, aby wziąć udział w grze, promocji lub konkursie, musisz podać określone przez nas informacje, w tym Dane osobowe. Jeśli warunki gry wymagają od Ciebie podania Danych osobowych innej osoby (znajomego, współpracownika), musisz należycie poinformować tę osobę o warunkach i przetwarzaniu Danych osobowych tej osoby, a także uzyskać jej zgodę przed podaniem danych. Będziemy prowadzić gry, promocje lub konkursy i przetwarzać Dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi dla danej gry, promocji lub konkursu. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie Danych osobowych w tym celu. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będziesz już uczestniczyć w grze, promocji lub konkursie. 

5.9. Mamy prawo skontaktować się z uczestnikami gry, promocji lub konkursu i ogłosić zwycięzców na Platformie, Kontach społecznościowych i innych określonych przez nas kanałach informacyjnych. Możemy korzystać z oprogramowania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w celu przetwarzania rejestracji w grze, promocji lub konkursie i/lub w celu wyłonienia zwycięzców. Zostanie to opisane w zasadach gry, promocji lub konkursu lub będzie wyraźnie zaznaczone w udostępnianych przez nas linkach. W takim przypadku jeśli nie chcesz podlegać z automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie możesz uczestniczyć w grze, promocji lub konkursie.

6. Konta społecznościowe

6.1. Na naszych Kontach społecznościowych publikujemy informacje o naszej działalności, oferowanych usługach, zmianach w usługach oraz inne wiadomości. Na Kontach społecznościowych możemy również organizować ankiety, gry, konkursy, kampanie promocyjne, a także udostępniać reklamy i kody rabatowe. 

6.2. Pamiętaj, że użytkownicy Kont społecznościowych podlegają nie tylko niniejszej Polityce prywatności, ale także politykom prywatności, zasadom i warunkom korzystania operatorów sieci i portali społecznościowych, na których znajdują się Konta społecznościowe. Gdy kontaktujesz się z nami na Kontach społecznościowych i podajesz określone informacje (na przykład wysyłając nam wiadomości i komentując nasze posty), możemy zobaczyć publiczne informacje o Twoim profilu (imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail itp.) w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień prywatności. Informacje te (na przykład Twój komentarz) mogą być również widoczne dla innych użytkowników danego Konta społecznościowego, w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień prywatności.

7. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i jakich zasad przestrzegamy?

7.1. Szanujemy Twoją prywatność i gromadzimy oraz przetwarzamy wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia określonych przez nas celów przetwarzania Danych osobowych. 

7.2. Przetwarzając Twoje Dane osobowe, będziemy:

 1. 7.2.1. przestrzegać wymogów obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO;
 2. 7.2.2. przetwarzać Twoje Dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty;
 3. 7.2.3. gromadzić Twoje Dane osobowe w określonych, jasno zdefiniowanych i zgodnych z prawem celach i nie będziemy ich przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo;
 4. 7.2.4. podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, aby Dane osobowe, które nie są dokładne lub kompletne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane, zostały niezwłocznie poprawione, uzupełnione lub aby ich przetwarzanie zostało zawieszone lub Dane osobowe zostały usunięte;
 5. 7.2.5. przechowywać je w formie umożliwiającej Twoją identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których Dane osobowe są przetwarzane;
 6. 7.2.6. stosować się do zasady, zgodnie z którą nie udostępniamy Danych osobowych stronom trzecim i nie ujawniamy ich w sposób inny niż określony w Polityce prywatności lub powszechnie obowiązującym prawie;
 7. 7.2.7. gwarantować, by Twoje Dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, zapewniając techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz ograniczając dostęp do Twoich Danych osobowych do tych spośród naszych pracowników, którzy potrzebują takiego dostępu do celów związanych z pełnionymi przez nich funkcjami. 

8. Komu i kiedy przekazujemy dane osobowe?

8.1. Możemy przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom, którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług, takim jak:

 1. 8.1.1. dostawcy oprogramowania do księgowości i zarządzania zamówieniami;
 2. 8.1.2. dostawcy usług IT, hostingu w chmurze, zarządzania platformami i usług telekomunikacyjnych; głównymi dostawcami usług hostingu w chmurze są: (i) Amazon Web Services, Inc. – dane są przetwarzane na terenie EOG; (ii) MongoDB, Inc. – dane są przetwarzane na terenie EOG;
 3. 8.1.3. dostawcy usług reklamowych, marketingowych i wysyłki wiadomości;
 4. 8.1.4. dostawcy aplikacji biurowych oraz usług przechowywania i wymiany danych oraz zarządzania nimi;
 5. 8.1.5. dostawcy usług zarządzania płatnościami;
 6. 8.1.6. dostawca usług zapobiegania oszustwom – Sift Science, Inc.; Politykę prywatności partnera można znaleźć tutaj: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Aby umożliwić nam publikowanie treści na Kontach społecznościowych, udostępniamy dane następującym operatorom platform społecznościowych:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Irlandia) i Meta Platforms, Inc., (USA), (dane są przekazywane zgodnie z decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony wydaną przez Komisję Europejską); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia) i LinkedIn Corporation (USA) (dane są przekazywane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE zatwierdzonymi przez Komisję Europejską);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irlandia) (dane są przechowywane na terenie EOG; dane mogą być przekazywane, jeśli to konieczne, zgodnie z decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony wydaną przez Komisję Europejską lub zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE zatwierdzonymi przez Komisję Europejską);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (dane są przekazywane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE zatwierdzonymi przez Komisję Europejską).

Biorąc pod uwagę, że carVertical nie zarządza portalami społecznościowymi wymienionymi powyżej, a jedynie własnym kontem na tych portalach społecznościowych, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przechowywania danych osobowych w dokumentach dotyczących prywatności tych portali społecznościowych.

8.3. Możemy przekazywać dane organom ścigania i organom prowadzącym postępowania przygotowawcze, sądom i innym organom publicznym, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie Republiki Litewskiej. Przekazujemy tym podmiotom informacje wymagane przez prawo lub określone przez te podmioty.

8.4. Możemy również przekazywać dane:

 1. 8.4.1. spółkom w ramach grupy spółek oraz, jeśli istnieje podstawa prawna, innym administratorom danych lub współadministratorom danych, np. carVertical OÜ (Estonia);
 2. 8.4.2. w razie potrzeby, spółkom zamierzającym kupić lub przejąć naszą działalność lub podjąć z nami wspólne przedsięwzięcie lub inne formy współpracy, a także spółkom utworzonym przez nas.

8.5. Zasadniczo przetwarzamy Dane osobowe na terenie UE/EOG, ale w niektórych przypadkach Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE/EOG. Dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG na podstawie:

 1. 8.5.1. umowy o przetwarzaniu lub dostarczaniu danych, która opisuje takie przekazanie i zawiera standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych za granicę (aby uzyskać kopię takiej umowy, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych); lub 
 2. 8.5.2. decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przyjętej przez Komisję Europejską, co oznacza, że Komisja Europejska uznała kraj, w którym strona trzecia ma siedzibę i/lub prowadzi działalność, za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; lub 
 3. 8.5.3. specjalnego zezwolenia organu nadzorczego ds. ochrony danych na dokonanie takiego przekazania; lub 
 4. 8.5.4. Twojej zgody na przekazywanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG.

9. Jakie masz prawa?

 9.1. Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich Danych osobowych:

 1. 9.1.1. prawo dostępu do swoich Danych osobowych, tj. do otrzymania powiadomienia potwierdzającego, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, a jeśli tak, do żądania dostępu do przetwarzanych danych i związanych z nimi informacji;
 2. 9.1.2. prawo do sprostowania niedokładnych lub nieprawidłowych danych, które wykorzystujemy, lub do uzupełnienia danych, jeśli są one niekompletne;
 3. 9.1.3. prawo do zwrócenia się do nas o usunięcie przechowywanych przez nas danych na Twój temat, jeśli istnieje podstawa do ich usunięcia;
 4. 9.1.4. prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, które posiadamy na Twój temat, gdy kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu, gdy sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub gdy potrzebujesz tych danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 5. 9.1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych, gdy przetwarzamy Twoje dane w naszych prawnie uzasadnionych interesach i/lub prawnie uzasadnionych interesach stron trzecich;
 6. 9.1.6. prawo do zażądania od nas przekazania/otrzymania danych przekazanych nam na podstawie umowy lub zgody i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany w powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 7. 9.1.7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zastosowania wobec Ciebie w pełni zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, gdy taka decyzja może mieć konsekwencje prawne lub podobny istotny wpływ na Ciebie;
 8. 9.1.8. prawo do wycofania udzielonych nam zgód na przetwarzanie Twoich Danych osobowych , gdy przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody;
 9. 9.1.9. prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

9.2. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych powyżej, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@carvertical.com lub napisać do inspektora ochrony danych pod adresem dpo@carvertical.com. Aby lepiej zrozumieć Twój wniosek, możemy poprosić Cię o wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku, dostarczenie wniosku podpisanego zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo wysłanie wniosku pocztą.

9.3. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych przypadkach będziemy w stanie przetworzyć Twój wniosek dopiero po zweryfikowaniu Twojej tożsamości. W związku z tym możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości, na przykład poprzez dostarczenie dokumentu tożsamości lub innych informacji. 

9.4. Możesz skorzystać z niektórych praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą, zmieniając ustawienia konta na Platformie lub samodzielne usuwając konto. Zmieniając ustawienia lub usuwając konto, możesz utracić niektóre lub wszystkie informacje zawarte na koncie. 

9.5. Możemy odmówić wykonania Twoich praw innych niż sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeśli są one przetwarzane na podstawie zgody, w tym zgody na marketing bezpośredni, gdy nie będziemy mogli zrealizować Twojego wniosku zgodnie z RODO.

9.6. Zazwyczaj nie pobieramy żadnych opłat za skorzystanie z przysługujących Ci praw. Prawo zezwala nam jednak na naliczenie opłaty w rozsądnej wysokości lub odmowę realizacji wniosku, jeśli jest on ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.

9.7. Po otrzymaniu Twojego wniosku lub instrukcji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przekażemy Ci odpowiedź nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wniosku i wykonamy działania określone we wniosku lub poinformujemy Cię o podstawach odmowy wykonania tych działań. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące w zależności od złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

9.8. Gdy Twoje Dane osobowe zostaną usunięte na Twój wniosek, możemy zachować kopie danych, jeśli będzie to konieczne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów i prawnie uzasadnionych interesów innych stron, wypełnienia obowiązków nałożonych przez organy publiczne, rozstrzygania sporów, identyfikowania zakłóceń lub przestrzegania umów. 

10. Jak chronimy dane osobowe?

10.1. Twoje Dane osobowe są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny oraz są chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą. Wdrożyliśmy środki fizyczne i techniczne (takie jak kontrola dostępu, ograniczenia udostępniania danych, szyfrowanie, aktualizacja systemów, używanie haseł, ochrona przed wirusami lub złośliwym oprogramowaniem, dokumentacja ochrony danych itp.), aby chronić gromadzone przez nas dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, a także wszelkimi innymi przypadkami nieuprawnionego przetwarzania. Nasi pracownicy są pisemnie zobowiązani do nieujawniania ani nieprzekazywania Twoich Danych osobowych nieupoważnionym stronom trzecim. 

10.2. Środki bezpieczeństwa dla Danych osobowych są określane z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych znajdziesz tutaj.

11. W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia?

11.1. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany w przeglądarce lub na urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym). Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i warunków ich wykorzystywania znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

12. Kontakt

12.1. W przypadku wszelkich pytań, uwag lub skarg dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania przez nas informacji na Twój temat lub w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@carvertical.com lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Wilno. 

12.2. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się Twoje miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym na Litwie jest Państwowy Inspektorat Ochrony Danych, adres: L. Sapiegos Str. 17, 10312 Wilno, Litwa, e-mail: ada@ada.lt, strona internetowa: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Postanowienia końcowe

13.1. Mamy prawo aktualizować lub zmieniać niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Taka zaktualizowana lub zmieniona Polityka prywatności będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania na Platformie. W przypadku istotnych zmian w Polityce prywatności otrzymasz dodatkowe powiadomienie pocztą elektroniczną, jeśli podasz nam swój adres e-mail.

Data ostatniej aktualizacji: 06/02/2024