Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 13 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaj informacji zbieranych przez carVertical od użytkowników korzystających z tej witryny internetowej (zwanych dalej „Użytkownikami”), sposoby przetwarzania ich danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, i inne istotne informacje.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, uchylającym dyrektywę 95/46/WE (zwanym dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”).

Administrator danych, tj. firma, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników, to carVertical OÜ, kod rejestru: 14416655, adres: Narva mnt 5, dystrykt Kesklinna, miasto Tallinn, okręg Harju, 10117, numer VAT: EE102059085, adres e-mail: info@carvertical.com (dalej „carVertical”).

Odwiedzając tę witrynę, Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o przetwarzaniu należących do niego danych osobowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa będziemy dążyć do uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zebranych na tej witrynie lub przesłanych dobrowolnie przez Użytkownika.

Cele i podstawy gromadzenia danych osobowych

carVertical może gromadzić, rejestrować i analizować informacje dotyczące Użytkowników tej witryny internetowej. Możemy rejestrować adresy IP Użytkowników i używać plików cookie w celu dostosowania zawartości do Użytkowników, wyświetlania reklam i ulepszania strony internetowej poprzez analizę sposobu, w jaki Użytkownicy poruszają się po tej witrynie.

Ponadto carVertical może zbierać i przetwarzać wszelkie dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie przesyła za pośrednictwem witryny internetowej, na przykład adres e-mail, w celu przesyłania informacji, aktualizacji i biuletynów.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko w wyżej wymienionych celach. carVertical wykonuje wyłącznie takie czynności przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na konieczności realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Wszelkie inne działania związane z przetwarzaniem danych osobowych opierają się na wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub innej podstawie prawnej ustanowionej w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych, prawo do wycofania zgody i inne prawa osób, których dane dotyczą, określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w tym prawo do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do niewyrażenia zgodny na takie przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie informacje przesyłane przez witrynę internetową na twardy dysk Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów na komputer. Do korzystania z witryny internetowej wymagane są dwa rodzaje plików cookie:

  • Pliki cookie sesji, tj. tymczasowe pliki cookie, które pozostają w systemie tylko do momentu wylogowania się z witryny lub zamknięcia przeglądarki. Pliki cookie sesji przechowują jedynie niepowtarzalny numer identyfikacyjny odwiedzającego witrynę, który może być używany w celu zapewnienia prawidłowego uwierzytelnienia Użytkownika i przeglądania informacji o witrynie.
  • Trwałe pliki cookie, tj. pliki cookie, które pozostają w folderze przeglądarki znacznie dłużej, nawet po opuszczeniu witryny. Trwałe pliki cookie przechowują preferencje, które powinny pozostać niezmienione do kolejnej wizyty, i pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny.

Zachowanie i usuwanie

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Pod koniec tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dalsze informacje

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących gromadzenia danych przez carVertical lub sposobu, w jaki je wykorzystujemy, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@carvertical.com.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i bez uprzedzenia poprzez opublikowanie zmian w Internecie. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian oznacza akceptację zmian w Polityce prywatności. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu ustalenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszej Polityce prywatności, oraz w celu przeglądania takich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą zamieszczane na stronie internetowej wraz z datą ostatniej aktualizacji Polityki prywatności. Każda poprawiona wersja zostanie uznana za obowiązującą po opublikowaniu na tej stronie internetowej.