carVertical

Politika privatnosti za korisnike usluga na veb sajtu/aplikaciji

1. Opšte odredbe

1.1 Posvećeni smo vašoj privatnosti i bezbednosti vaših podataka o ličnosti, stoga u ovoj politici privatnosti („Politika privatnosti”) objašnjavamo kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti i koja su vaša prava.

1.2. Ova politika privatnosti primenjuje se kada za proveru istorije vozila na mreži koristite veb sajt www.carvertical.com ili njegove Android i iOS mobilne aplikacije („veb sajt” i „mobilna aplikacija” u daljem tekstu zajednički se nazivaju „platforma”), posećujete naše naloge na društvenim mrežama Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (u daljem tekstu „nalozi na društvenim mrežama”) i kontaktirate nas putem e-pošte, telefona ili drugih kanala elektronske komunikacije. 

1.3. U ovoj politici privatnosti, „podaci o ličnosti“ („podaci o ličnosti”) podrazumevaju sve informacije ili skup informacija iz kojih Vas možemo direktno ili indirektno identifikovati, kao što su vaše ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, itd. U kontekstu ove politike privatnosti, termin „vi“ odnosi se na korisnike platforme i njenih usluga, posetioce naloga na društvenim mrežama, ili osobe koje komuniciraju s nama. 

1.4. U procesu obrade vaših podataka o ličnosti, usklađujemo se sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (EU) („GDPR”), kao i sa zakonima Republike Litvanije i smernicama nadležnih regulatornih tela.

1.5. Smatramo da ste upoznati i saglasni sa sadržajem naše politike privatnosti ako koristite platformu, njene usluge, posećujete naše naloge na društvenim mrežama, kontaktirate nas ili se pretplatite na naše biltene. 

1.6. Na platformi i nalozima na društvenim mrežama mogu se naći veze do veb-sajtova naših partnera ili drugih naših projekata. Ova politika privatnosti se ne primenjuje na takve veb-sajtove.

1.7. Ova politika privatnosti podložna je promenama, te vam preporučujemo da periodično posećujete platformu radi upoznavanja s najnovijom verzijom politike privatnosti.

1.8. Politiku o korišćenju kolačića možete pročitati zasebno ovde. Posebna obaveštenja o privatnosti smo razvili za vlasnike vozila ili korisnike, kandidate.

2. Ko smo mi?

2.1. Rukovalac vašim podacima o ličnosti je UAB cV Group, privatno preduzeće s ograničenom odgovornošću registrovano u Republici Litvaniji, matični broj 303134915, s adresom Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litvanija, podaci se prikupljaju i obrađuju u Registru pravnih subjekata državnog preduzeća „Registrų Centras” (u daljem tekstu „carVertical” ili „mi”).

2.2. Naše ovlašćeno lice za zaštitu podataka može se kontaktirati e-poštom na adresi dpo@carvertical.com

3. Kako dobijamo vaše podatke o ličnosti?

3.1. Vaše podatke o ličnosti dobijamo:

 1. 3.1.1. direktno od vas kada nam dostavite svoje podatke o ličnosti. Na primer, kada se registrujete na platformi, koristite platformu i njene usluge, vršite plaćanje, komunicirate s nama e-poštom ili telefonom, itd.; 
 2. 3.1.2. kada prikupimo podatke o ličnosti dok koristite platformu ili naloge na društvenim mrežama. Na primer, možemo zabeležiti istoriju naručenih usluga ili poseta platformi, IP adresu, preferencije po pitanju usluga, otvorene URL veze, itd.;
 3. 3.1.3. kada primimo podatke o ličnosti od drugih lica, kao što su pružaoci usluga koji vas identifikuju kao kontakt osobu, od platne institucije o izvršenim uplatama, itd.

3.2. Kada dostavljate podatke o ličnosti o sebi ili drugima (npr. o vašim zaposlenima, zastupnicima, navodite podatke o ličnosti prijatelja/kolega), odgovorni ste za tačnost, potpunost i ažurnost takvih podataka o ličnosti, kao i za obaveštavanje ili pribavljanje saglasnosti lica čiji se podaci o ličnosti dostavljaju nama. U određenim slučajevima, možemo vas zamoliti da potvrdite da imate pravo da nam dostavite podatke o ličnosti (na primer, popunjavanjem registracionih obrazaca). 

4. Koje podatke o ličnosti obrađujemo o vama?

4.1. Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe i pod sledećim uslovima:

Svrhe obrade podataka o ličnostiPodaci o ličnosti koji se obrađujuPeriod zadržavanja podataka o ličnostiPravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Kreiranje i korišćenje naloga, naručivanje i primanje usluga (izveštaji carVertical itd.).

Za kreiranje i korišćenje vašeg naloga i naručivanje i primanje usluga potrebni su sledeći podaci: adresa e-pošte, Facebook, Apple ID, detalji Google naloga (ukoliko se prijavljujete preko ovih naloga), šifrovane lozinke naloga;

Ukoliko dobrovoljno dostavite (uz vašu saglasnost): ime, prezime, broj telefona, lice koje zastupate (da li zastupate pravno lice ili drugu osobu), odnos s licem koje zastupate;

Ostali podaci: datum korišćenja naloga, datum pružanja usluge (izveštaj carVertical), informacije o naručenim i korišćenim uslugama i svim promenama istih, istorija kupovine, kreditni podaci.

Kada kupite izveštaj, automatski kreiramo nalog za vas, na kojem privremeno smeštamo kupljeni izveštaj i ostale informacije vezane za kupovinu koju ste obavili.

Podaci naloga čuvaju se dok se nalog koristi i 7 godina nakon poslednje prijave na nalog;

Podaci o kupovini usluge čuvaju se dok se nalog koristi i 10 godina od poslednje prijave na nalog;

Kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja saglasnosti.

Obrada je neophodna za zaključivanje i izvršenje ugovora (Član 6(1)(b) Uredbe GDPR);

Legitimni interesi rukovaoca da obezbedi kvalitet rada naloga, pružanje usluga i pravilno upravljanje porudžbinama (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR).

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Upravljanje plaćanjem za usluge.

Za potvrdu plaćanja potrebni su nam sledeći podaci: iznos uplate, datum, delovi broja platne kartice, adresa e-pošte i IP adresa uplatioca. Ime, prezime, adresa uplatioca, ako ih uplatilac dostavi.

Podaci se čuvaju u skladu sa zakonima koji uređuju finansijske transakcije i računovodstvo, a u slučajevima kada rokovi nisu posebno određeni, čuvaju se 10 godina od datuma plaćanja.

Obrada je neophodna za zaključivanje i izvršenje ugovora (Član 6(1)(b) Uredbe GDPR);

Obrada je neophodna da bi se postupilo u skladu sa zakonskim obavezama rukovaoca u cilju pravilnog vođenja finansijskih i računovodstvenih evidencija (Član 6(1)(c) Uredbe GDPR).

Pružanje izveštaja carVertical.

Izveštaj sadrži sledeće podatke (u sažetom obliku): VIN broj vozila; registarski broj tablica, tehnički, registracioni podaci, podaci o uvozu/izvozu, ograničenja u pogledu korišćenja i vlasništva, podaci o krađi, informacije o servisiranju, kilometraža, garancije, detalji o štetama (nezgode, ostala oštećenja), uključujući fotografije.

Podaci se zadržavaju 30 dana od kupovine izveštaja.

Obrada je neophodna za zaključivanje i izvršenje ugovora (Član 6(1)(b) Uredbe GDPR);

Legitimni interesi rukovaoca ili treće strane leže u pružanju i prikupljanju informacija zasnovanih na podacima o stanju vozila, kako bi se pomoglo u sprečavanju prevare pri kupovini polovnih vozila i zaštitili interesi učesnika u saobraćaju u pogledu bezbednog korišćenja vozila na putevima (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR). Više detalja navedeno je u Obaveštenju o privatnosti o obradi podataka o vozilu.

Fizička inspekcija vozila (kupovina usluge, prikupljanje i prenos podataka o ličnosti partneru radi pružanja usluge).

Dodatno se prikupljaju sledeći kontakt podaci: ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa vozila (za inspekciju), komentar;

Sledeći podaci su potrebni za potvrdu plaćanja: iznos uplate, datum, delovi broja platne kartice, adresa e-pošte i IP adresa uplatioca.

Kontakt podaci se čuvaju 30 dana od datuma plaćanja fizičke inspekcije vozila (partneri određuju svoje periode obrade podataka);

Podaci potrebni za potvrdu plaćanja čuvaju se u skladu sa zakonima koji uređuju finansijske transakcije i računovodstvo, a u slučajevima kada rokovi nisu određeni, čuvaju se 10 godina od datuma plaćanja.

Obrada je neophodna za zaključivanje i izvršenje ugovora (Član 6(1)(b) Uredbe GDPR);

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Osiguranje kvaliteta, komunikacija o uslugama, podsetnici o porudžbinama na čekanju.

Adresa e-pošte, VIN broj proveravanog vozila, tema i sadržaj komunikacije (poruka, odgovor), podaci potrebni za rešavanje problema s kvalitetom;

Ako dostavite (uz vašu saglasnost): ime, prezime, broj telefona, zemlju, poziciju, lice koje zastupate, itd;

Ako komunicirate preko naloga na društvenoj mreži: javno vidljive informacije naloga.

Podaci se čuvaju dok traje komunikacija i do 2 godine nakon završetka komunikacije (poslednja poruka);

U slučajevima kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja saglasnosti.

Legitimni interesi rukovaoca radi pružanja informacija i obezbeđivanja kvaliteta usluge, podsećanja kupca na porudžbine na čekanju i radi pomoći kupcu da ih dovrši (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR);

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Administracija platforme, razvoj, osiguranje bezbednosti, sprečavanje prevara.

IP adresa, informacije o uređaju, podaci koji se prikupljaju kolačićima, analitički podaci (posete, pregledi, pretrage, kliknute veze i datum i vreme ovih klikova), URL veze ka platformi, informacije o izmenama i brisanju podataka.

Podaci platforme čuvaju se kao što je navedeno u Politici o korišćenju kolačića i, ukoliko nisu uključeni u informacije o kolačićima, do 2 godine nakon prikupljanja;

Kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja istog;

Logovi se čuvaju od 14 dana do 2 godine.

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR);

Legitimni interesi rukovaoca da obezbedi nesmetano funkcionisanje, razvoj i bezbednost platforme (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR).

Upravljanje nalozima na društvenim mrežama (više informacija u Odeljku 6 Politike privatnosti).

Korisničko ime, komentari i deljenja na objavi, informacije o klikovima na „sviđa mi se” i „prati”, informacije o reakcijama na unose, fotografija, detalji poruke i odgovora na poruku (vreme prijema, sadržaj, prilozi), informacije o ocenama i sve druge informacije koje pružite.

Informacije o nalozima na društvenim mrežama čuvaju se u skladu s uslovima koje definišu vlasnici društvenih mreža.

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Sprovođenje kampanja direktnog marketinga za pravna i fizička lica, slanje vesti (više informacija u Odeljku 5 Politike privatnosti).

Ime, prezime, broj telefona, odabir vesti, podaci o korišćenju servisa za pružanje kvalitetnijih vesti (lokacija, jezik), podaci prikupljeni putem reklamnih kolačića;

Ostali podaci: informacije o čitanju vesti, URL veze ka platformi, informacije o listi primalaca vesti.

Kada korisnik ima nalog, podaci će se čuvati tokom perioda korišćenja naloga i 7 godina od poslednjeg pristupa nalogu ili do povlačenja saglasnosti;

Kada korisnik nema registrovan nalog, podaci se čuvaju najduže do povlačenja saglasnosti.

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR);

Legitimni interes rukovaoca podacima da informiše svoje korisnike o sličnim proizvodima i/ili uslugama (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR);

Legitimni interesi rukovaoca da upravlja spiskovima za slanje vesti, da analizira agregovane marketinške rezultate, rešava probleme vezane za pružanje vesti (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR).

Sprovođenje anketa o kvalitetu kako bi se poboljšale usluge i učinak kompanije carVertical.

Adresa e-pošte, broj telefona, podaci traženi u najavi ankete/upitniku, komentari, ocene, preferencije.

Podaci će se čuvati tokom trajanja ankete i 2 godine nakon njenog završetka;

U slučajevima kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja saglasnosti.

Legitimni interes rukovaoca da analizira i koristi agregovane rezultate kvaliteta kao osnovu za organizaciju svojih aktivnosti (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR);

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Organizacija promotivnih takmičenja, igara i kampanja (više informacija pod tačkama 5.8-5.9 Politike privatnosti).

Ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, podaci zatraženi u najavi takmičenja, promocije, igre i/ili formularu, društvene mreže, informacije o nalogu i poruke koje je vlasnik naloga podelio, podaci o pobednicima, spiskovi učesnika.

Tokom trajanja igre, promocije, takmičenja i 2 godine nakon završetka igre, promocije, takmičenja;

U slučajevima kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja saglasnosti.

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Objavljivanje i upravljanje recenzijama o aktivnostima kompanije carVertical.

Ime, prezime, adresa e-pošte osobe koja šalje recenziju, sadržaj recenzije, datum slanja recenzije i detalji o nalogu društvene mreže, uključujući fotografiju ako je recenzija poslata putem društvene mreže.

Recenzije se čuvaju dok se ne povuku.

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR).

Podizanje svesti javnosti o aktivnostima kompanije carVertical.

Podaci o ličnosti, fotografije, video snimci, isečci iz edukativnog sadržaja u publikacijama i ostalom prezentacionom materijalu.

Podaci se zadržavaju 5 godina nakon prikupljanja;

U slučajevima kada se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, do isteka ili povlačenja saglasnosti;

Javno dostupni podaci (u publikacijama itd.) obrađuju se do prestanka njihovog javnog objavljivanja.

Saglasnost lica na koje se podaci odnose (Član 6(1)(a) Uredbe GDPR);

Legitimni interesi rukovaoca da tačne, nesmetane i efikasne komunikacije (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR).

Rešavanje sporova i tužbenih zahteva.

Adresa e-pošte, sadržaj žalbe/tužbenog zahteva/postupka, informacije vezane za spor/tužbeni zahtev;

Ostali podaci koje dostavlja osoba: ime, prezime, broj telefona, adresa, radno mesto, lice koje zastupa (ako zastupa kompaniju ili drugu osobu), odnos sa licem koje zastupa.

Tokom trajanja spora i 10 godina nakon okončanja spora (ili, u slučaju sudskog spora, nakon što presuda postane pravosnažna);

Zahtevi i korespondencija s licem na koje se podaci odnose čuvaju se 2 (dve) godine nakon završetka obrade zahteva.

Obrada je neophodna da bi se postupilo u skladu sa zakonskim obavezama rukovaoca (Član 6(1)(c) Uredbe GDPR);

Legitimni interesi rukovaoca ili treće strane po pitanju potraživanja ili odbrane svojih prava (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR).

Analiza korišćenja usluga.

Adresa e-pošte, IP adresa, istorija naručivanja, istorija plaćanja, korišćenje popusta, količina i agregovana geografska distribucija naručenih usluga, atributi korišćeni za odabir usluga, kvalitet usluge, datum i zemlja registracije korisnika, vreme provedeno na platformi, pregledani odeljci, lokacija s koje se pristupa.

Kada korisnik ima nalog, podaci se čuvaju dok se nalog koristi i 7 godina nakon poslednje prijave na nalog;

Kada korisnik nema registrovan nalog, podaci se čuvaju najduže do povlačenja saglasnosti.

Legitimni interesi rukovaoca da unapredi i poveća efikasnost svojih aktivnosti na osnovu podataka dobijenih analizom (Član 6(1)(f) Uredbe GDPR).

4.2. U nekim slučajevima, možemo koristiti kontakte koje ste nam dostavili da vam pošaljemo poruke ili vas pozovemo u vezi s porudžbinom ili pružanjem naših usluga, na primer, da vas obavestimo o potvrdi porudžbine usluga, promenama u pružanju usluga, podsetnicima na nedovršene narudžbine poslate na vašu adresu e-pošte kada niste završili porudžbinu, i slično. Takva komunikacija je neophodna za pravilno pružanje naših usluga i ne smatra se promotivnom komunikacijom. 

4.3. Neke vaše podatke o ličnosti obrađujemo samo uz vašu saglasnost. Poštujemo sledeća pravila u vezi s obradom podataka na osnovu saglasnosti:

 1. 4.3.1. Niste obavezni da pružate podatke o ličnosti, na primer, ako ste dužni da popunite formular, možete da ne popunite neobavezna polja, ili ako se saglasnost daje označavanjem odgovarajućeg polja, ne morate ga označiti. U slučaju da dobrovoljno pružite podatke u neobaveznim poljima, pružite nam više podataka nego što je potrebno za odgovor na naša pitanja, komunicirate s nama na našim nalozima na društvenim mrežama, smatramo da pružanje takvih podataka istovremeno predstavlja vašu saglasnost za obradu takvih podataka; 
 2. 4.3.2. Imate pravo da se usprotivite ili povučete svoju saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti u svakom trenutku kada se obrađuju na osnovu saglasnosti. Kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu vaše saglasnosti, čuvaćemo takve podatke sve dok ne povučete svoju saglasnost. Saglasnost možete povući promenom postavki svog naloga (ako se podaci obrađuju u vašem nalogu), klikom na odgovarajuće veze (ako su dostupne) ili slanjem e-poruke na info@carvertical.com. Potrudićemo se da realizujemo vaš zahtev za povlačenje saglasnosti što je pre moguće nakon što ga primimo, ali u nekim slučajevima to može zahtevati određeno vreme zbog rada naših sistema. Kada povučete saglasnost za neke vrste obrade, to može rezultirati smanjenjem opsega usluga dostupnih vama; 
 3. 4.3.3. čak i ako povučete saglasnost, možemo čuvati zapis o tome kada je saglasnost data i povučena kako bismo dokazali da smo postupali u skladu s pravilima zaštite podataka kada je to potrebno. 

4.4. Imate pravo na izmenu i ažuriranje informacija koje imamo i vama. U nekim slučajevima, potrebne su nam tačne i ažurirane informacije koje se odnose na vas i možemo vas zamoliti da potvrdite da su informacije koje imamo o vama tačne. 

4.5. Prilikom pružanja usluga, ponekad možemo koristiti automatizovano donošenje odluka na osnovu obrade podataka, na primer, da bismo utvrdili vaše potrebe u vezi s uslugom i ispunjenost uslova po pitanju zahteva usluge. Automatizovano donošenje odluka podrazumeva obradu podataka o ličnosti, na primer, korišćenjem softverskog koda ili algoritma, rešenja veštačke inteligencije koje ne zahteva ljudsku intervenciju. Redovno pregledamo metode automatizovanog donošenja odluka koje koristimo kako bismo se uverili da su fer, efikasne i nepristrasne. Možete se usprotiviti rezultatima automatizovane odluke; u tom slučaju vašu situaciju će proceniti jedan od naših stručnjaka.

5. Vesti i direktni marketing

5.1. Možemo slati informacije o našim aktivnostima i uslugama i/ili aktivnostima i uslugama kompanija koje pripadaju grupi (direktne marketinške komunikacije) na vašu adresu e-pošte i/ili telefonski broj, pozvati vas ako ste nam dali saglasnost za prijem takvih informacija od nas ili ako ste vi ili organizacija koju predstavljate naš klijent. Takođe vas možemo zamoliti da nam pomognete u proceni kvaliteta našeg rada i usluga. 

5.2. Da bismo vam pružili prilagođene biltene, možemo personalizovati direktne marketinške komunikacije koristeći informacije o načinu na koji koristite naše usluge. Rešenja za personalizaciju koja koristimo su namenjena samo poboljšanju vašeg iskustva i ako niste saglasni s primanjem naših biltena, nećete izgubiti pravo na korišćenje naših usluga i dobićete isti kvalitet usluge. 

5.3. Kada šaljemo biltene, možemo prikupljati informacije o licima koja ih primaju, kao što su poruke koje su otvorili, veze na koje su kliknuli, itd. Ove informacije prikupljamo kako bismo vam pružili relevantnije i prilagođenije biltene.

5.4. Vaši kontakt podaci mogu biti prosleđeni našim partnerima/obrađivačima podataka koji nam pružaju usluge izrade biltena ili procene kvaliteta. Vaše kontakt podatke možemo proslediti i drugim kompanijama iz naše grupe kako bi vam dostavljale svoje ponude i vesti, ukoliko takav prenos podataka ispunjava uslove pravnih akata. 

5.5. Ako više ne želite da primate direktne marketinške poruke, možete ih otkazati na način naveden u elektronskim komunikacijama (na primer, klikom na vezu „odjavi se” u biltenu, itd.) ili slanjem obaveštenja putem e-pošte na adresu info@carvertical.com.  

5.6. Ako povučete saglasnost, potrudićemo se da odmah prestanemo da vam šaljemo biltene, ali to može potrajati neko vreme. S obzirom na to da su naše kampanje s vestima planirane unapred, možda ćete još jednom primiti naše biltene čak i nakon povlačenja saglasnosti. 

5.7. Povlačenje saglasnosti nas ne obavezuje automatski da uništimo vaše podatke o ličnosti niti da vam pružimo informacije o našoj obradi vaših podataka o ličnosti, i trebalo bi da podnesete poseban zahtev za ove radnje. 

5.8. Učešće u našim igrama, promocijama ili takmičenjima je opciono. Međutim, da biste učestvovali u igri, promociji ili takmičenju, od vas će se tražiti da pružite informacije koje smo naveli, uključujući podatke o ličnosti. Ako uslovi igre zahtevaju od vas da pružite podatke o ličnosti koji se odnose na drugo lice (prijatelja, kolegu), dužni ste da tu osobu pravilno obavestite i dobijete njenu/njegovu saglasnost pre pružanja podataka. Igre, promocije ili takmičenja ćemo organizovati i obrađivati podatke o ličnosti u skladu s pravilima postavljenim za određenu igru, promociju ili takmičenje. Imate pravo da u svakom trenutku povučete saglasnost za obradu i korišćenje podataka o ličnosti u te svrhe. Ako povučete saglasnost, više nećete učestvovati u igri, promociji ili takmičenju. 

5.9. Imamo pravo da kontaktiramo učesnike igre, promocije ili takmičenja i objavimo pobednike na platformi, nalozima na društvenim mrežama i drugim informacionim kanalima koje smo odredili. Možemo koristiti softversku aplikaciju zasnovanu na automatizovanom donošenju odluka za obradu registracije igre, promocije ili takmičenja i/ili određivanje pobednika. Ovo će biti navedeno u pravilima igre, promocije ili takmičenja ili će biti očigledno iz veza koje vam šaljemo. U tom slučaju, ako ne želite da budete predmet automatizovanog donošenja odluka, nećete moći da učestvujete u igri, promociji ili takmičenju.

6. Nalozi na društvenim mrežama

6.1. Objavljujemo informacije o našim aktivnostima, ponuđenim uslugama, promenama usluga i drugim vestima na našim nalozima na društvenim mrežama. Takođe možemo organizovati ankete, igre, takmičenja, promotivne kampanje, deliti reklame i kodove za popuste na nalozima na društvenim mrežama. 

6.2. Važno je imati na umu da korisnici društvenih mreža podležu ne samo ovoj Politici privatnosti, već i politikama privatnosti, pravilima i uslovima korišćenja operatora društvenih mreža na kojima se nalaze nalozi na društvenim mrežama. Kada komunicirate s nama na društvenim mrežama i pružate određene informacije (na primer, slanjem poruka i komentarisanjem naših objava), možemo videti javne informacije o vašem profilu (ime, slika, adresa e-pošte, itd.) u zavisnosti od postavki privatnosti koje ste izabrali. Ove informacije (na primer, komentar koji ste ostavili) takođe mogu biti vidljive drugim posetiocima određenog naloga na društvenoj mreži, u zavisnosti od postavki privatnosti koje ste izabrali.

7. Kako koristimo vaše podatke o ličnosti i koja načela poštujemo?

7.1. Poštujemo vašu privatnost i prikupljamo te obrađujemo podatke o ličnosti koji su neophodni za postizanje naših navedenih svrha obrade podataka o ličnosti. 

7.2. Prilikom obrade vaših podataka o ličnosti:

 1. 7.2.1. postupamo u skladu sa zahtevima primenljivih i važećih zakonskih propisa, uključujući GDPR;
 2. 7.2.2. obrađujemo vaše podatke o ličnosti na zakonit, fer i transparentan način;
 3. 7.2.3. Vaše podatke o ličnosti prikupljamo za određene, jasno definisane i zakonite svrhe i ne obrađujemo ih na način koji je nespojiv s tim svrhama, osim u meri dozvoljenoj zakonom;
 4. 7.2.4. Preduzimamo sve razumne korake da se uverimo u to da podaci o ličnosti koji nisu tačni ili potpuni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju budu pravovremeno ispravljeni, dopunjeni, da njihova obrada bude suspendovana ili da budu uništeni;
 5. 7.2.5. Čuvamo ih u obliku koji omogućuje da budete identifikovani samo u toku perioda neophodnog za svrhe za koje se podaci o ličnosti obrađuju;
 6. 7.2.6. Ne prosleđujemo vaše podatke o ličnosti trećim stranama, osim u slučajevima koji su navedeni u našoj Politici privatnosti ili u važećem zakonu;
 7. 7.2.7. Uveravamo se u to da se vaši podaci o ličnosti obrađuju bezbedno tako što obezbeđujemo tehničke i organizacione mere bezbednosti i dozvoljavamo pristup vašim podacima o ličnosti samo onim zaposlenima kojima je takav pristup neophodan za obavljanje njihovih poslovnih zadataka. 

8. Kome i kada prenosimo vaše podatke o ličnosti?

8.1. Vaše podatke o ličnosti možemo preneti obrađivačima ili primaocima koji nam pomažu u obavljanju naših aktivnosti:

 1. 8.1.1. pružaocima softvera za računovodstvo i upravljanje porudžbinama;
 2. 8.1.2. pružaocima IT usluga, cloud hostinga, upravljanja platformom i telekomunikacijskih usluga. Glavni pružaoci usluga hostinga u oblaku: (i) Amazon Web Services, Inc. Podaci se obrađuju u EEA (ii) MongoDB, Inc. Podaci se obrađuju u EEA;
 3. 8.1.3. pružaocima usluga oglašavanja, marketinga i distribucije vesti;
 4. 8.1.4. pružaocima kancelarijskih aplikacija i usluga skladištenja, upravljanja i razmene podataka;
 5. 8.1.5. pružaocima usluga administracije plaćanja;
 6. 8.1.6. Angažovali smo našeg partnera Sift Science, Inc. za sprečavanje prevara u plaćanju. Politiku privatnosti partnera možete naći ovde: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Da bismo omogućili objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, pružamo podatke sledećim operatorima platformi društvenih mreža:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Irska) i Meta Platforms, Inc., (SAD), (podaci se prenose na osnovu odluke o adekvatnosti koju je usvojila Evropska komisija); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irska) i LinkedIn Corporation (SAD) (podaci preneti u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama EU odobrenim od strane Evropske komisije);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irska) (podaci se čuvaju u EEA; podaci se mogu prenositi, ako je potrebno, na osnovu odluke o adekvatnosti koju je usvojila Evropska komisija ili u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama EU odobrenim od strane Evropske komisije);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (SAD) (podaci se prenose u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama EU odobrenim od strane Evropske komisije).

S obzirom na to da carVertical ne upravlja navedenim društvenim mrežama, već samo svojim nalozima na tim društvenim mrežama, pozivamo vas da pročitate informacije o čuvanju vaših podataka o ličnosti u dokumentima o privatnosti ovih društvenih mreža.

8.3. Podatke možemo proslediti policijskim i pravosudnim organima, kao i organima odgovornim za sprovođenje predistražnih postupaka, sudovima i drugim organima nadležnim za rešavanje sporova i ostalim licima koja obavljaju funkcije dodeljene zakonom, u skladu s postupkom kojeg predviđa zakonodavstvo Republike Litvanije. Ovim organima dostavljamo informacije onda kada se to zahteva zakonom ili na zahtev samih organa. 

8.4. Podatke možemo preneti i:

 1. 8.4.1. kompanijama u okviru grupacije i, kada za to postoji pravni osnov, drugim rukovaocima podataka ili zajedničkim rukovaocima podataka, npr. carVertical OÜ (Estonija);
 2. 8.4.2. po potrebi, kompanijama koje imaju nameru da kupe ili steknu naše poslovanje, ili da se angažuju u zajedničkim poduhvatima ili drugim oblicima saradnje s nama, kao i preduzećima koja smo osnovali.

8.5. Podatke o ličnosti obično obrađujemo unutar EU/EEA, ali u nekim slučajevima vaše podatke o ličnosti možemo preneti izvan EU/EEA. Prenos podataka o ličnosti izvan EU/EEA vrši se na osnovu:

 1. 8.5.1. ugovora o obradi ili dostavi podataka koji opisuje takav prenos i uključuje Standardne ugovorne klauzule za međunarodne transfere (za primerak, obratite se našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka); ili 
 2. 8.5.2. odluke o adekvatnosti koju je usvojila Evropska komisija, koja podrazumeva da se zemlja u kojoj je treća strana osnovana i/ili obavlja svoje aktivnosti priznaje od strane Evropske komisije kao pružalac odgovarajućeg nivoa zaštite podataka o ličnosti; ili 
 3. 8.5.3. konkretnog odobrenja nadzornog organa za zaštitu podataka za sprovođenje takvog prenosa; ili 
 4. 8.5.4. vaše saglasnosti na prenos vaših podataka o ličnosti van EU/EEA.

9. Koja prava imate?

9.1. Kao lice na koje se podaci odnose, imate sledeća prava u vezi s vašim podacima o ličnosti:

 1. 9.1.1. da imate pristup vašim podacima o ličnosti, odnosno da primite obaveštenje koje potvrđuje da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti i, ako ih obrađujemo, da zatražite pristup obrađenim podacima i informacijama koje se na njih odnose;
 2. 9.1.2. da tražite od nas da ispravimo neprecizne ili netačne informacije koje koristimo ili da dopunimo informacije kada su nepotpune;
 3. 9.1.3. da tražite od nas da izbrišemo informacije koje imamo o vama kada postoji osnov za brisanje;
 4. 9.1.4. da zahtevate od nas da ograničimo obradu informacija koje imamo o vama kada osporavate tačnost podataka ili se usprotivite obradi podataka, kada se protivite brisanju vaših podataka koji se nezakonito obrađuju, ili vam je potreban podatak za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva;
 5. 9.1.5. da se usprotivite korišćenju vaših podataka kada obrađujemo vaše podatke za naše legitimne interese i/ili za interese trećih strana;
 6. 9.1.6. da zatražite od nas da prenesemo/primimo podatke koje ste nam dostavili u okviru ugovora ili saglasnosti i koje obrađujemo automatizovanim sredstvima u uobičajenom elektronskom formatu;
 7. 9.1.7. da se usprotivite primeni potpuno automatizovanih odluka na vas, uključujući profilisanje, kada takve odluke mogu imati pravne posledice ili sličan značajan uticaj na vas;
 8. 9.1.8. da povučete saglasnosti koje ste nam dali za korišćenje informacija o vama kada koristimo podatke na osnovu vaše saglasnosti;
 9. 9.1.9. da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka. 

9.2. Ako želite da ostvarite gore navedena prava, možete nam se obratiti putem e-pošte na adresi info@carvertical.com ili stupiti u kontakt s ovlašćenim licem za zaštitu podataka na adresi dpo@carvertical.com. Da bismo bolje razumeli vaš zahtev, možemo vas zamoliti da popunite odgovarajući obrazac zahteva, da nam dostavite zahtev potpisan pomoću naprednog ili kvalifikovanog elektronskog potpisa, pošaljete zahtev poštom ili da nas posetite.

9.3. Iz bezbednosnih razloga, u nekim slučajevima moći ćemo da obradimo vaš zahtev tek nakon provere vašeg identiteta. Stoga vas možemo zamoliti da dokažete svoj identitet, na primer dostavljanjem identifikacionog dokumenta ili drugih informacija. 

9.4. Neka od svojih prava kao lice na koje se podaci odnose možete ostvariti menjajući postavke svog naloga na platformi ili sami brišući svoj nalog. Promenom postavki ili brisanjem naloga možete izgubiti neke ili sve informacije sadržane u vašem nalogu. 

9.5. Možemo da odbijemo da ostvarimo vaša prava osim u slučaju kada se protivite obradi vaših podataka o ličnosti kada se obrada zasniva na saglasnosti, uključujući saglasnost za direktni marketing, ukoliko nas uredba GDPR ne sprečava da postupimo u skladu s vašim zahtevom.

9.6. Obično ne naplaćujemo naknadu za ostvarivanje vaših prava. Međutim, zakon nam dozvoljava da naplatimo razumnu naknadu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu ako je on očigledno neosnovan ili preteran.

9.7. Po prijemu vašeg zahteva ili uputstva u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti, pružićemo vam odgovor najkasnije u roku od 1 meseca od datuma zahteva i sprovešćemo radnje navedene u zahtevu ili vas obavestiti o razlogu iz kojeg odbijamo da to učinimo. Ako je to potrebno, rok se može produžiti za još 2 meseca u zavisnosti od složenosti i broja zahteva. U tom slučaju, obavestićemo vas o produžetku u roku od 1 meseca od prijema zahteva.

9.8. Ako se podaci o ličnosti obrišu na vaš zahtev, možemo zadržati kopije informacija ako je to neophodno za zaštitu naših legitimnih interesa i interesa drugih lica, radi poštovanja obaveza javnih organa, rešavanja sporova, identifikacije smetnji ili radi postupanja u skladu s ugovorima. 

10. Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?

10.1. Vaše podatke o ličnosti obrađujemo odgovorno i bezbedno i štitimo ih od gubitka, neovlašćene upotrebe ili promene. Primenili smo fizičke i tehničke mere (kao što su kontrola pristupa, ograničenja deljenja podataka, enkripcija, ažuriranje sistema, korišćenje lozinki, zaštita od virusa ili malvera, dokumentacija o zaštiti podataka, itd.) kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, oštećenja, izmene, gubitka, otkrivanja, kao i od svake druge neovlašćene obrade. Naši zaposleni su pisanim putem obavezani da ne otkrivaju niti da distribuiraju vaše podatke o ličnosti neovlašćenim trećim licima. 

10.2. Mere sigurnosti za podatke o ličnosti određuju se uzimajući u obzir sve rizike koji su prisutni u procesu obrade tih podataka. Više o bezbednosti podataka možete pročitati ovde.

11. Kako koristimo kolačiće i druge tehnologije praćenja?

11.1. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se čuva na vašem pretraživaču ili uređaju (računar, tablet, mobilni telefon). Više informacija o kolačićima pružamo u uslovima za njihovo korišćenje koje možete naći u našoj Politici o korišćenju kolačića

12. Kontaktirajte nas

12.1. Ako imate pitanja, komentare ili pritužbe o načinu na koji prikupljamo, koristimo i čuvamo informacije o vama, ili ako želite da ostvarite svoja prava kao lice na koje se podaci odnose, možete nas kontaktirati na adresi e-pošte info@carvertical.com ili se obratiti našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka dpo@carvertical.com , Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Ako smatrate da obrada vaših podataka o ličnosti krši odredbe Uredbe GDPR, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka države članice EU u kojoj imate uobičajeno prebivalište, radno mesto ili mesto gde se dogodio navodni prekršaj.

Nadzorni organ u Litvaniji je Inspektorat za zaštitu podataka, adresa L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnjus, Litvanija, e-pošta: ada@ada.lt, veb sjat: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Završne odredbe

13.1. Imamo pravo da ažuriramo ili promenimo ovu Politiku privatnosti u svakom trenutku. Takva ažurirana ili izmenjena Politika privatnosti stupa na snagu od trenutka objavljivanja na platformi. U slučaju bitnih promena u Politici privatnosti, pružićemo vam dodatno obaveštenje putem e-pošte, ako ste nam dostavili adresu e-pošte.  

Datum poslednjeg ažuriranje: 06/02/2024