carVertical

Målinger af gennemsigtighedsindeks for markedet for brugte biler

Vores dybdegående undersøgelse rangerer 25 lande fra det mest gennemsigtige til det mindst gennemsigtige baseret på 6 hovedkriterier.

Procentdel af manipulerede kilometertællere

Globalt gennemsnit
15,21%

Gennemsnitlig manipulation af kilometertællere

Globalt gennemsnit
46.933 km

Procentdel af biler, der har haft skader

Globalt gennemsnit
52,36%

Gennemsnitlig skadesværdi

Globalt gennemsnit
3.574 €

Procentdel af importerede biler, der er brugte

Globalt gennemsnit
63,81%

Gennemsnitsalder for biler i undersøgelsen

Globalt gennemsnit
9,5

Procentdel af manipulerede kilometertællere

Globalt gennemsnit: 15,21%

Tilbagestilling af kilometerstanden kan øge prisen på en bil med op til 25 %. I nogle tilfælde betyder svindel med kilometertælleren ikke kun, at du betaler for meget for et køretøj, du sætter også din sikkerhed på spil – biler med et højere kilometertal kan have alvorlige fejl.

Globalt gennemsnit

15,21%
9,01%
9,55%
9,6%
10,33%
10,61%
10,8%
10,95%

Gennemsnitlig manipulation af kilometertællere

Globalt gennemsnit: 46.933 km

Manipulerede kilometertællere koster mange penge i det lange løb, fordi det koster en masse penge til vedligeholdelse. Flere skjulte kilometer betyder flere omkostninger og en større risiko for at blive involveret i en ulykke.

Globalt gennemsnit

46.933 km
29.555 km
33.906 km
34.706 km
34.826 km
35.939 km
37.955 km
40.643 km

Procentdel af biler, der har haft skader

Globalt gennemsnit: 52,36%

Jo flere biler der findes i trafikken, som har haft skader, jo større er chancerne for, at du kører i en af dem. Brande, oversvømmelser og alvorlige ulykker reducerer et køretøjs værdi (og sikkerhed) betragteligt, derfor ønsker den uoprigtige sælger ikke, at du skal vide noget om eventuelle ulykker, før du køber.

Globalt gennemsnit

52,36%
16,62%
17,62%
21,08%
21,3%
26,07%
28,47%
29,04%

Gennemsnitlig skadesværdi

Globalt gennemsnit: 3.574 €

Jo større den gennemsnitlige skadesværdi er, jo større er chancen for, at et bestemt land lægger veje til en stor andel biler, der ikke kan repareres, er usikre, har haft skader og kører med skjulte fejl og mangler. For at få mere præcise resultater har vi set bort fra mindre skader på under 500 €. Vi har også set nærmere på BNP pr. indbygger i de udvalgte lande for at tage højde for forskelle i købekraft.

Globalt gennemsnit

3.574 €
2.638 €
2.733 €
2.830 €
2.938 €
3.119 €
3.150 €
3.229 €

Procentdel af importerede biler, der er brugte

Globalt gennemsnit: 63,81%

Risikoen for en forfalsket historik er betydeligt større for køretøjer, der indføres fra et land til et andet. Det anslås, at 30-50 % af de brugte biler, der handles på tværs af grænserne i EU, har fået manipuleret deres kilometertal. En høj procentdel importerede biler i et land betyder også et højere antal skadede biler med forfalsket historik.

Globalt gennemsnit

63,81%
10,73%
26,75%
27,34%
32,12%
35,77%
49,6%
50,73%

Gennemsnitsalder for biler i undersøgelsen

Globalt gennemsnit: 9,5

Jo ældre bilen er, jo færre oplysninger findes der om den. Førhen fandtes der ikke mange oplysninger om køretøjer i digital form, hvilket gjorde det meget vanskeligere at få kendskab til en bils egentlige historie.

Globalt gennemsnit

9,5
6,07
7,81
8
8,32
8,81
8,99
9,07

Valgt af over 1.800.000 personer på tværs af 28 lande

Ønsker du mere information om en brugt bil eller motorcykel? Indtast stelnummeret for at få en detaljeret køretøjsrapport.

Vælg inputtilstand mellem VIN-nummer og nummerplade

Valgt af over 1.800.000 personer på tværs af 28 lande

  • autobild
  • Avisen
  • topgear
  • Forbes

Om

carVerticals Markedsindex for transparens måler niveauet af potentielt skjult eller falsk information, der gives til en kunde, når man køber en brugt bil. Vi udførte denne forskning i de 25 lande, hvor carVertical har tilbudt bilhistorierapporter i mindst et år.

Denne undersøgelse er baseret på data fra faktiske bilrapporter, som vores kunder har købt over en periode på 12 måneder. Vi har kun anvendt data fra rapporter, som vi anser for at være af høj kvalitet i henhold til vores interne kvalitetsstandarder (f.eks. skal en kvalitetsrapport indeholde mindst tre registreringer af kilometerstanden).

Vi betragter en bil for at være importeret, når den har historikoptegnelser i andre lande end det land, hvor rapporten blev købt.

Ved beregningen af den relative skadesværdi har vi set bort fra mindre skader på under 500 €, f.eks. et ødelagt sidespejl eller mindre ridser. For at kunne sammenligne situationen i de forskellige lande har vi divideret den gennemsnitlige skadesværdi med BNP pr. indbygger.

carVerticals transparensindeks for brugte biler er baseret på seks faktorer, som giver en maksimal score på 1,2. Da deres forventede indvirkning på markedets transparens kan være forskellig, har dataeksperterne hos carVertical tildelt faktorerne forskeliige værdier.

Samlet score
1.2
0.3

Procentdel af manipulerede kilometertællere (%)

0.15

Gennemsnitlig manipulation af kilometertællere (km)

0.2

Procentdel af biler, der har haft skader (%)

0.2

Relativ skadesværdi *Vi har divideret den gennemsnitlige skadesværdi med BNP pr. indbygger i et land.

0.3

Procentdel af importerede biler, der er brugte (%)

0.05

Gennemsnitsalder for biler i undersøgelsen