carVertical

Fortrolighedspolitik for brugere af hjemmesiden/app-tjenester

1. Generelle bestemmelser

1.1. Vi bekymrer os om dit privatliv og sikkerheden af dine personoplysninger, og derfor forklarer vi i denne fortrolighedspolitik ("fortrolighedspolitikken"), hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad dine rettigheder er.

1.2. Denne fortrolighedspolitik gælder, når du bruger hjemmesiden www.carvertical.com til kontrol af køretøjshistorikken på nettet eller den tilsvarende Android- og iOS-applikation (i det efterfølgende betegnes "hjemmesiden" og "mobilapplikationen" samlet som "platformen"), når du besøger vores sider på de sociale netværk Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (i det efterfølgende betegnet som "sociale konti"), og når du kontakter os via e-mail, telefon eller andre elektroniske kommunikationskanaler. 

1.3. I denne fortrolighedspolitik betyder "personoplysninger" ("personoplysninger") alle oplysninger eller sæt af oplysninger, ud fra hvilke vi direkte eller indirekte kan identificere dig, såsom dit navn, dit efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer osv. Når ordet anvendes i denne fortrolighedspolitik betyder "du" en bruger af platformen og dens tjenester, en besøgende på de sociale konti eller en person, der kommunikerer med os. 

1.4. Når vi behandler personoplysninger, overholder vi kravene i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (EU) ("GDPR") og lovgivningen i Republikken Litauen samt tilsynsmyndighedernes anvisninger.

1.5. Hvis du bruger platformen, dens tjenester, besøger vores sociale konti, kontakter os eller abonnerer på vores nyhedsbreve, antager vi, at du har læst og forstået fortrolighedspolitikken. 

1.6. Platformen og de sociale konti kan indeholde link til f.eks. vores partneres hjemmesider eller hjemmesider for vores andre projekter. Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for sådanne hjemmesider.

1.7. Denne fortrolighedspolitik kan blive ændret. Besøg derfor platformen fra tid til anden for at læse den seneste offentliggjorte version af fortrolighedspolitikken.

1.8. Du kan læse cookiepolitikken særskilt her. Vi har også udarbejdet fortrolighedserklæringer til køretøjsejere eller -indehavere, ansøgere.

2. Hvem er vi?

2.1. Den dataansvarlige for dine personoplysninger er UAB cV Group, et privat selskab med begrænset ansvar, der er registreret i Republikken Litauen, registreringsnummer 303134915, adresse Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litauen, dataene indsamles og behandles i registret over juridiske enheder i den statsejede virksomhed "Registrų Centras" (i det efterfølgende betegnet som "carVertical" eller "vi").

2.2. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via e-mail på dpo@carvertical.com

3. Hvordan modtager vi dine personoplysninger?

3.1. Vi modtager dine personoplysninger:

 1. 3.1.1. direkte fra dig, når du giver dine personoplysninger til os. For eksempel når du tilmelder dig på platformen, bruger platformen og dens tjenester, foretager en betaling, kommunikerer med os via e-mail eller telefon osv; 
 2. 3.1.2. når vi indsamler personoplysninger, når du bruger platformen eller sociale konti. Vi kan f.eks. registrere ordrehistorikken eller besøg på platformen, IP-adresse, foretrukne tjenester, åbnede URL-link osv;
 3. 3.1.3. når vi modtager personoplysninger fra andre personer, f.eks. den tjenesteudbyder, der identificerer dig som kontaktperson, betalingsinstitutter vedrørende udførte betalinger osv.

3.2. Når du giver personoplysninger om dig selv eller andre (f.eks. om dine medarbejdere, agenter, angivelse af venners/kollegers personoplysninger), er du ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de pågældende personoplysninger samt for at informere eller indhente samtykke fra den person, hvis personoplysninger du giver til os. I visse tilfælde beder vi dig muligvis om at bekræfte, at du har ret til at give os personoplysninger (f.eks. ved at udfylde registreringsformularer). 

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

4.1. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og under følgende betingelser:

Formål med behandlingen af personoplysninger Behandlede personoplysningerOpbevarings-perioder for personoplysninger Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Oprettelse og brug af en konto, bestilling og modtagelse af tjenester (carVertical-rapporter osv.).

Følgende oplysninger er nødvendige for at kunne oprette og bruge en konto og for at kunne bestille og modtage tjenester: e-mailadresse, Facebook, Apple ID, Google-kontooplysninger (hvis du logger ind via disse konti), krypterede kontoadgangskoder;

Hvis du frivilligt oplyser (med dit samtykke): navn, efternavn, telefonnummer, repræsenteret person (hvis du repræsenterer en virksomhed eller en anden person), forholdet til den person, du repræsenterer;

Andre data: dato for brug af kontoen, dato for levering af tjenesten (carVertical-rapport), oplysninger om de bestilte og brugte tjenester samt eventuelle ændringer af dem, købshistorik, kreditoplysninger.

Når du køber en rapport, opretter vi automatisk en konto til dig, hvor vi midlertidigt placerer den rapport, du har købt, samt andre oplysninger med tilknytning til dit køb.

Kontooplysninger opbevares, så længe kontoen bruges, og i 7 år efter sidste login på kontoen;

Oplysninger om køb af tjenester skal gemmes, så længe kontoen bruges, og i en periode på 10 år fra sidste login på kontoen;

Ved behandling af oplysninger på grundlag af samtykke, indtil samtykket udløber eller trækkes tilbage.

Behandlingen er nødvendig med henblik på indgåelse og opfyldelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR);

Den dataansvarliges legitime interesse i at sikre kvaliteten af kontoens drift, levering af tjenester og korrekt administration af ordrer (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Forvaltning af betalinger for tjenester.

Følgende oplysninger er nødvendige med henblik på betalingsbekræftelse: betalt beløb, dato, delvist betalingskortnummer, betalerens e-mailadresse, betalerens IP-adresse. Betalerens navn, efternavn og adresse, hvis dette er oplyst af betaleren.

Oplysningerne skal opbevares i overensstemmelse med lovgivningen om finansielle transaktioner og bogføring og, hvis der ikke er angivet tidsfrister, i 10 år fra betalingsdatoen.

Behandlingen er nødvendig med henblik på indgåelse og opfyldelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR);

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der pålægges den dataansvarlige om at sikre et korrekt økonomisk regnskab (artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR).

Tilvejebringelse af carVertical-rapporter.

Rapporten skal indeholde følgende oplysninger (opsummeret): køretøjets stelnummer; nummerplade, tekniske data, indregistrering, import/eksport, brugs- og ejerskabsrestriktioner, tyveridata, serviceoplysninger, kilometertal, garantier, oplysninger om skader (ulykker, andre skader) inklusive fotografier.

Oplysningerne opbevares i 30 dage fra datoen for købet af rapporten.

Behandlingen er nødvendig med henblik på indgåelse og opfyldelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR);

Den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesse i at levere og indhente databaserede oplysninger om køretøjets tilstand, i at bidrage til at forhindre svindel ved køb af brugte køretøjer og i at beskytte trafikanternes interesse i sikker drift af køretøjer på vejene (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Yderligere oplysninger kan findes i fortroligheds-erklæringen om behandling af køretøjsoplysninger.

Fysisk inspektion af køretøjet (køb af tjenesten, indsamling og overførsel af personoplysninger til den partner, der skal levere tjenesten).

Derudover indsamles følgende kontaktoplysninger: navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, køretøjets (eftersyns)adresse, kommentar;

Oplysninger, der er nødvendige med henblik på betalingsbekræftelse: betalt beløb, dato, delvist betalingskortnummer, betalerens e-mailadresse, betalerens IP-adresse.

Vi gemmer kontaktoplysninger i 30 dage fra datoen for købet af det fysiske eftersyn af køretøjet (partnere fastsætter deres egne databehandlings-perioder); 

De oplysninger, der er nødvendige med henblik på betalingsbe-kræftelse, opbevares i overensstemmelse med lovgivningen om finansielle transaktioner og bogføring og, hvis der ikke er angivet tidsfrister, i 10 år fra betalingsdatoen.

Behandlingen er nødvendig med henblik på indgåelse og opfyldelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR);

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Kvalitetssikring, kommunikation om tjenester, påmindelser om afventende ordrer.

E-mailadresse, det kontrollerede køretøjs stelnummer, kommunikationens emne og indhold (besked, svar), oplysninger, der er nødvendige med henblik på at afhjælpe kvalitetsproblemer;

Hvis du oplyser (med dit samtykke): navn, efternavn, telefonnummer, land, stilling, repræsenteret person osv;

Hvis der kommunikeres via sociale konti: offentligt synlige oplysninger om kontoen.

Dataene gemmes, så længe kommunikationen varer, og i op til 2 år efter kommunikationens afslutning (sidste besked); 

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, indtil samtykket udløber eller trækkes tilbage.

Den dataansvarliges legitime interesse i at give oplysninger og sikre kvaliteten af tjenesten, i at minde kunden om igangværende ordrer og i at hjælpe kunden med at afgive dem (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR); 

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Platformsadministration, udvikling, sikkerhed, forebyggelse af svindel.

IP-adresse, enhedsoplysninger, data indsamlet af cookies, analytiske data (besøg, visninger, søgninger, klikkede link samt dato og klokkeslæt for disse klik), URL-link til platformen, oplysninger om ændring og sletning af oplysninger.

Platformsoplysninger gemmes som angivet i cookiepolitikken og, hvis det ikke er inkluderet i cookie-oplysningerne, i op til 2 år efter indsamling; 

Ved behandling af oplysninger på grundlag af samtykke, indtil samtykket udløber eller trækkes; 

Logfiler opbevares mellem 14 dage og 2 år.     

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR;

Den dataansvarliges legitime interesse i at sikre platformens funktion, udvikling og sikkerhed (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Forvaltning af sociale konti (flere oplysninger kan findes under punkt 6 i fortrolighedspolitikken).

Brugernavn, kommentarer til og delinger af opslaget, oplysninger om klik på "synes godt om" og "følg", oplysninger om reaktioner på opslag, billeder, oplysninger om beskeden og svaret på beskeden (tidspunkt for modtagelse, indhold, vedhæftede filer), anmeldelsesoplysninger og alle andre oplysninger, du giver.

Oplysninger på sociale konti gemmes i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat af ejerne af de sociale netværk.

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Gennemførelse af direkte markedsføringskampagner for virksomheder og forbrugere, udsendelse af nyheder (flere oplysninger kan findes under punkt 5 i fortrolighedspolitikken).

Navn, efternavn, telefonnummer, nyhedspræferencer, oplysninger om brug af tjenester til levering af nyheder af bedre kvalitet (placering, sprog), oplysninger indsamlet via annonceringscookies; 

Andre oplysninger: oplysninger om nyhedslæsere, URL-link til platformen, oplysninger om listen over nyhedsmodtagere.

Hvis brugeren har en konto, gemmes oplysningerne i den periode, hvor kontoen bruges, og i 7 år fra den sidste tilgang til kontoen, eller indtil samtykket trækkes tilbage;

Hvis brugeren ikke har en registreret konto, må oplysningerne ikke opbevares længere, end indtil samtykket trækkes tilbage.

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR);

Den dataansvarliges legitime interesse i at informere sine brugere om lignende varer og/eller tjenester (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR);

Den dataansvarliges legitime interesse i at administrere mailinglister over nyhedsmodtagere, i at analysere aggregerede markedsførings-resultater og i at afhjælpe problemer i forbindelse med levering af nyheder (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Gennemførelse af kvalitetsunder-søgelser for at forbedre carVerticals tjenester og præstationer.

E-mailadresse, telefonnummer, oplysninger der anmodes om i undersøgelses-meddelelsen/spørge-skemaet, kommentarer, anmeldelser, præferencer.

Oplysningerne opbevares, så længe undersøgelsen varer, og i 2 år efter afslutningen af undersøgelsen;

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, indtil samtykket udløber eller trækkes tilbage.

Den dataansvarliges legitime interesse i at analysere og bruge de aggregerede kvalitetsresultater som grundlag for organisering af sine aktiviteter (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR); 

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Organisering af salgsfremmende konkurrencer, spil og kampagner (flere oplysninger kan findes i underafsnit 5.8-5.9. i fortroligheds-politikken).

Navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, de oplysninger, der anmodes om i konkurrencen, kampagnen, spilmeddelelsen og/eller formularen, sociale netværk, kontooplysninger og meddelelser, der deles af kontoindehaveren, vinderdata, deltagerlister.

Så længe spillet, kampagnen eller konkurrencen varer, og i 2 år efter afslutningen af spillet, kampagnen, konkurrencen; 

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, indtil samtykket udløber eller trækkes tilbage.

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Udgivelse og administration af anmeldelser af carVerticals aktiviteter.

Navn, efternavn og e-mailadresse på den person, der indsender anmeldelsen, anmeldelsens indhold, datoen, hvor anmeldelsen blev indsendt, og oplysninger om den sociale netværkskonto, inklusive et billede, hvis anmeldelsen blev indsendt via sociale netværk.

Anmeldelser gemmes, indtil de annulleres.

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Offentligt kendskab til carVerticals aktiviteter.

Personoplysninger, billeder, videoer, uddrag af uddannelsesindhold i publikationer og andet præsentationsindhold.

Oplysninger skal opbevares i 5 år efter indsamling;

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, indtil samtykket udløber eller trækkes;

Oplysninger, der offentliggøres i det offentlige domæne (publikationer osv.), behandles indtil afslutningen af deres offentlige offentliggørelse.

Samtykke fra den registrerede (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR;

Den dataansvarliges legitime interesse i at sikre nøjagtig, problemfri og effektiv kommunikation (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Bilæggelse af tvister og fordringer.

E-mailadresse, indholdet af klagen/fordringen/sags-anlægget, oplysninger med tilknytning til tvisten/kravet; 

Andre oplysninger, som personen giver: navn, efternavn, telefonnummer, adresse, jobtitel, den repræsenterede person (hvis du repræsenterer en virksomhed eller en anden person), relation til den repræsenterede person.

Mens tvisten verserer og i 10 år efter afslutningen af tvisten (eller, i tilfælde af en retstvist, efter at den endelige dom er blevet endelig); 

Anmodninger og korrespondance fra registrerede skal opbevares i 2 (to) år efter afslutningen af behandlingen af anmodningen.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige (artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR);

Den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesse i at gøre krav gældende eller forsvare deres rettigheder (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Analyse af brugen af tjenester.

E-mailadresse, IP-adresse, ordrehistorik, betalingshistorik, brug af rabatter, mængde og samlet geografisk fordeling af bestilte tjenester, attributter, der bruges til at vælge tjenester, servicekvalitet, dato og land for brugerregistrering, tid brugt på platformen, gennemsete sektioner, placering, hvorfra den tilgås.

Hvis brugeren har en konto, gemmes oplysningerne, så længe kontoen bruges, og i 7 år efter sidste login på kontoen;

Hvis brugeren ikke har en registreret konto, må oplysningerne ikke opbevares længere, end indtil samtykket trækkes tilbage.

Den dataansvarliges legitime interesse i at forbedre og effektivisere sine aktiviteter på grundlag af oplysninger baseret på analyser (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

4.2. I nogle tilfælde kan vi bruge de kontaktoplysninger, du har angivet, til at sende dig beskeder eller ringe til dig i forbindelse med ordren eller leveringen af vores tjenester, for eksempel for at informere dig om bekræftelse af en bestilling af tjenesterne, ændringer i leveringen af tjenesterne, påmindelser om ufuldstændige ordrer, som sendes til din e-mailadresse, når du ikke har gennemført en bestilling osv. Denne form for kommunikation er nødvendig med henblik på korrekt levering af vores tjenester og betragtes ikke som salgsfremmende kommunikation. 

4.3. Nogle af dine personoplysninger behandler vi kun med dit samtykke. Vi overholder følgende regler for, hvordan data behandles på grundlag af samtykke:

 1. 4.3.1. Du er ikke forpligtet til at angive personoplysninger, hvis du f.eks. skal udfylde en formular, kan du undlade at udfylde de valgfrie felter, eller hvis samtykke gives ved at sætte kryds i det relevante felt, kan du undlade at sætte kryds i det. Hvis du selv angiver data i valgfrie felter, giver os flere data, end hvad der er nødvendigt for at besvare vores spørgsmål eller kommunikerer med os på vores sociale konti, anser vi, at angivelsen af sådanne data samtidig udgør dit samtykke til behandling af de pågældende oplysninger; 
 2. 4.3.2. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod eller trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, når de behandles på grundlag af samtykke. Hvor vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, opbevarer vi sådanne oplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine kontoindstillinger (hvis oplysningerne behandles i din konto), ved at klikke på de relevante link (hvis de findes) eller ved at sende os en e-mail på info@carvertical.com. Vi bestræber os på at implementere din anmodning om tilbagetrækning af samtykket så hurtigt som muligt, efter at vi har modtaget den, men i nogle tilfælde kan det tage en rimelig tid på grund af driften af vores systemer. Hvis du trækker dit samtykke til visse behandlinger tilbage, kan det resultere i en reduktion i omfanget af de tjenester, der er tilgængelige for dig; 
 3. 4.3.3. selv hvis du trækker dit samtykke tilbage, registrerer vi muligvis, hvornår samtykket blev givet og trukket tilbage for at påvise vores overholdelse af databeskyttelsesreglerne, hvor det er nødvendigt. 

4.4. Du har ret til at ændre og opdatere de oplysninger, vi har om dig. I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at have nøjagtige, opdaterede oplysninger om dig, og vi beder dig muligvis om at bekræfte, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte. 

4.5. Når vi leverer tjenester, bruger vi muligvis nogle gange automatiseret beslutningstagning baseret på behandling af data, for eksempel for at fastslå dine behov i forhold til tjenesten og din overholdelse af kravene i forbindelse med tjenesten. Automatiseret beslutningstagning vil sige behandling af personoplysninger ved hjælp af f.eks. softwarekode eller en algoritme, en kunstig intelligensløsning, der ikke kræver menneskelig indgriben. Vi gennemgår regelmæssigt de metoder til automatiseret beslutningstagning, vi bruger, for at sikre, at de er retfærdige, effektive og upartiske. Du kan gøre indsigelse mod resultaterne af en automatiseret beslutning. I så fald vil din situation blive vurderet af en af vores eksperter.

5. Nyheder og direkte markedsføring

5.1. Vi kan sende oplysninger om vores og/eller vores koncernvirksomheders aktiviteter og tjenester (direkte markedsføring) til din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer, ringe til dig, hvis du har givet os dit samtykke til at modtage sådanne oplysninger fra os, eller hvis du eller en organisation, du repræsenterer, er en af vores kunder. Vi kan også bede dig om at hjælpe os med at vurdere kvaliteten af vores præstationer og service. 

5.2. For at give dig skræddersyede nyhedsbreve kan vi personliggøre direkte markedsføringskommunikation ved hjælp af oplysninger om din brug af vores tjenester. De personaliseringsløsninger, vi bruger, er kun beregnede til at forbedre din oplevelse, og hvis du ikke accepterer at modtage vores nyhedsbreve, mister du ikke din ret til at bruge vores tjenester, og du vil modtage service af samme kvalitet. 

5.3. Når vi udsender nyhedsbreve, kan vi indsamle oplysninger om de personer, der modtager dem, f.eks. hvilken besked de har åbnet, hvilke link de har klikket på osv. Disse oplysninger indsamles for at kunne give dig mere relevante og skræddersyede nyhedsbreve.

5.4. Dine kontaktoplysninger kan blive videregivet til vores partnere/databehandlere, som leverer nyhedsbreve eller kvalitetsvurderingstjenester til os. Vi kan også videregive dine kontaktoplysninger til andre koncernselskaber med det formål at give dig deres tilbud og nyheder, hvis en sådan overførsel af data opfylder kravene i de gældende retsakter. 

5.5. Hvis du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring, kan du annullere den på den måde, der er angivet i den elektroniske kommunikation (for eksempel ved at klikke på linket "afmeld" i nyhedsbrevet osv.) eller ved at sende os en meddelelse via e-mail til info@carvertical.com.  

5.6. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, bestræber vi os på at stoppe med at sende dig nyhedsbreve med det samme, men det kan tage noget tid. Da vores nyhedskampagner er planlagt på forhånd, modtager du muligvis vores nyhedsbreve en gang til, selv efter at du har trukket dit samtykke tilbage. 

5.7. Tilbagetrækning af samtykke forpligter os ikke automatisk til at destruere dine personoplysninger eller til at give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, og du bør indsende en særskilt anmodning om disse handlinger. 

5.8. Deltagelse i vores spil, kampagner eller konkurrencer er valgfri. For at kunne deltage i et spil, en kampagne eller en konkurrence skal du dog give de oplysninger, vi har angivet, herunder personoplysninger. Hvis vilkårene for spillet kræver, at du giver personoplysninger om en anden person (ven, kollega), skal du informere vedkommende behørigt og indhente hans/hendes samtykke, før du giver oplysningerne. Vi afvikler spil, kampagner eller konkurrencer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat for spillet, kampagnen eller konkurrencen. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling og brug af personoplysninger til dette formål tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, deltager du ikke længere i spillet, kampagnen eller konkurrencen. 

5.9. Vi har ret til at kontakte deltagerne i spillet, kampagnen eller konkurrencen og annoncere vinderne på platformen, sociale konti og via andre informationskanaler, som vi har angivet. Vi kan bruge en softwareapplikation baseret på automatiseret beslutningstagning til at behandle registreringen af et spil, en kampagne eller en konkurrence og/eller til at udpege vindere. Dette vil fremgå af reglerne for spillet, kampagnen eller konkurrencen, eller det vil fremgå af de link, vi stiller til rådighed. Hvis du ikke ønsker at være underlagt automatiseret beslutningstagning, vil du i så fald ikke kunne deltage i spillet, kampagnen eller konkurrencen.

6. Sociale konti

6.1. Vi offentliggør oplysninger om vores aktiviteter, tilbudte tjenester, ændringer af tjenester og andre nyheder på vores sociale konti. Vi kan også arrangere undersøgelser, spil, konkurrencer, reklamekampagner, dele reklamer og rabatkoder på de sociale konti. 

6.2. Det er vigtigt at huske på, at brugere af sociale konti ikke kun er underlagt denne fortrolighedspolitik, men også fortrolighedspolitikkerne, reglerne og brugsbetingelserne fra operatørerne af de sociale netværk, hvor de sociale konti er oprettet. Når du interagerer med os på de sociale konti og giver visse oplysninger (f.eks. ved at sende os beskeder og kommentere på vores indlæg), kan vi muligvis se offentlige oplysninger om din profil (navn, billede, e-mail osv.) afhængigt af de privatlivsindstillinger, du har valgt. Disse oplysninger (f.eks. en kommentar, du har skrevet) kan også være synlige for andre besøgende på en bestemt social konto, afhængigt af de privatlivsindstillinger, du har valgt.

7. Hvordan bruger vi dine personoplysninger, og hvilke principper efterlever vi?

7.1. Vi respekterer dit privatliv og indsamler og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores angivne formål med behandlingen af personoplysninger. 

7.2. Når vi behandler dine personoplysninger:

 1. 7.2.1. overholder vi kravene i gældende og gyldig lovgivning, herunder GDPR;
 2. 7.2.2. behandler vi dine personoplysninger på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde;
 3. 7.2.3. Vi indsamler dine personoplysninger til specifikke, klart definerede og legitime formål, og vi behandler dem ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål, undtagen i det omfang loven tillader det;
 4. 7.2.4. Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at personoplysninger, der ikke er nøjagtige eller fuldstændige i forbindelse med de formål, hvortil de behandles, straks rettes, suppleres, behandlingen suspenderes eller oplysningerne tilintetgøres;
 5. 7.2.5. Vi opbevarer dem på en måde, der ikke muliggør identificering af dig i længere tid, end hvad der er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
 6. 7.2.6. Vi giver ikke personoplysninger til tredjeparter, og vi videregiver dem ikke på anden måde end beskrevet i fortrolighedspolitikken eller gældende lov;
 7. 7.2.7. Vi sørger for, at dine personoplysninger behandles på sikker vis ved at træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og ved at begrænse adgangen til dine personoplysninger til de af vores medarbejdere, der har brug for en sådan adgang i forbindelse med deres jobfunktioner. 

8. Hvem overfører vi dine personoplysninger til og hvornår?

8.1. Vi overfører muligvis dine personoplysninger til databehandlere eller modtagere, der hjælper os med at udføre vores aktiviteter:

 1. 8.1.1. udbydere af software til regnskabsføring og ordrehåndtering;
 2. 8.1.2. udbydere af IT, cloud hosting, platformsadministration og telekommunikationstjenester. De vigtigste udbydere af cloud-hostingtjenester er: (i) Amazon Web Services, Inc. Oplysningerne behandles i EØS (ii) MongoDB, Inc. Oplysningerne behandles i EØS;
 3. 8.1.3. udbydere af annoncerings-, markedsførings- og nyhedsdistributionstjenester;
 4. 8.1.4. udbydere af kontorprogrammer og datalagrings-, datastyrings- og dataudvekslingstjenester;
 5. 8.1.5. udbydere af betalingsadministrationstjenester;
 6. 8.1.6. Vi har engageret vores partner Sift Science, Inc. til forebyggelse af betalingssvindel. Partnerens fortrolighedspolitik kan findes her: https://sift.com/service-privacy.

8.2. For at gøre det muligt for os at offentliggøre indhold på sociale netværkskonti, leverer vi data til følgende operatører af sociale netværksplatforme:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Irland) og Meta Platforms, Inc. (USA), (oplysningerne overføres i overensstemmelse med en beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet udstedt af Europa-Kommissionen); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland) og LinkedIn Corporation (USA) (oplysningerne overføres i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irland) (oplysningerne lagres i EØS; oplysningerne kan om nødvendigt blive overført i overensstemmelse med en beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet truffet af Europa-Kommissionen eller i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (oplysningerne overføres i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen).

Idet carVertical ikke administrerer de sociale netværk, der er anført ovenfor, men kun sin egen konto på disse sociale netværk, opfordres du til at læse oplysningerne om lagring af dine personoplysninger i disse sociale netværks fortrolighedsdokumenter.

8.3. Vi giver muligvis oplysninger til retshåndhævende myndigheder og efterforskningsmyndigheder, domstole og andre tvistbilæggelsesmyndigheder, andre personer, der udfører funktioner, de er blevet udpeget til ved lov, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i lovgivningen i Republikken Litauen. Vi giver disse entiteter oplysninger, der er påkrævet ved lov eller angivet af de pågældende entiteter. 

8.4. Vi kan også overføre oplysninger til:

 1. 8.4.1. virksomheder inden for en koncern og, hvor der er et retsgrundlag, til andre dataansvarlige eller fælles dataansvarlige, f.eks. carVertival OÜ (Estland);
 2. 8.4.2. om nødvendigt til virksomheder, der vil købe eller erhverve vores virksomhed eller deltage i fælles aktiviteter eller andre former for samarbejde med os, såvel som til virksomheder, som vi har etableret.

8.5. Vi behandler generelt personoplysninger inden for EU/EØS, men i nogle tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til lande uden for EU/EØS. Overførslen af dine personoplysninger uden for EU/EØS er baseret på:

 1. 8.5.1. en databehandlings- eller leveringsaftale, der beskriver en sådan overførsel og omfatter standardkontraktbestemmelser for internationale overførsler (hvis du vil anmode om en kopi bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver); eller 
 2. 8.5.2. en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedtaget af Europa-Kommissionen, hvilket vil sige, at Europa-Kommissionen har anerkendt, at det land, hvor tredjeparten er etableret og/eller driver virksomhed, sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger; eller 
 3. 8.5.3. en specifik tilladelse fra tilsynsmyndigheden for databeskyttelse til at udføre en sådan overførsel; eller 
 4. 8.5.4. dit samtykke til overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS.

9. Hvilke rettigheder har du?

 9.1. Som registreret har du følgende rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger:

 1. 9.1.1. Ret til at få adgang til dine personoplysninger, dvs. ret til at modtage en meddelelse, der bekræfter, om vi behandler dine personoplysninger, og, hvis vi gør det, ret til at anmode om adgang til de behandlede data og de oplysninger, der vedrører dem;
 2. 9.1.2. Ret til at bede os om at rette unøjagtige eller forkerte oplysninger, vi bruger, eller til at supplere oplysninger, hvis de er ufuldstændige;
 3. 9.1.3. Ret til at bede os om at slette oplysninger, vi har om dig, hvis der er et grundlag for sletningen;
 4. 9.1.4. Ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af de oplysninger, vi har om dig, hvis du bestrider nøjagtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis du gør indsigelse mod sletning af dine oplysninger, som er ulovligt behandlet, eller hvis du har brug for oplysninger til at fremsætte, håndhæve eller forsvare juridiske krav;
 5. 9.1.5. Ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger , når vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores og/eller tredjeparters legitime interesser;
 6. 9.1.6. Ret til at anmode os om at overføre/modtage oplysninger, som du har givet os i henhold til en kontrakt eller et samtykke, og som vi behandler automatisk i et almindeligt anvendt elektronisk format;
 7. 9.1.7. Ret til at gøre indsigelse mod anvendelsen af en fuldt automatiseret beslutning vedrørende dig, herunder profilering, hvor en sådan beslutning kan have juridiske konsekvenser eller en lignende betydelig effekt for dig;
 8. 9.1.8. Ret til at tilbagekalde de samtykker, du har givet os til at bruge oplysninger om dig, hvis vi bruger oplysningerne på grundlag af dit samtykke;
 9. 9.1.9. Ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse. 

9.2. Hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte os via e-mail på info@carvertical.com eller ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@carvertical.com . For bedre at forstå din anmodning kan vi bede dig om at udfylde den relevante anmodningsformular, bede dig om at indsende en anmodning underskrevet med en avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur, sende anmodningen med posten eller besøge os.

9.3. Af sikkerhedsmæssige årsager vil vi i nogle tilfælde kun kunne behandle din anmodning efter at have bekræftet din identitet. Vi beder dig derfor muligvis om at bevise din identitet, f.eks. ved at fremvise et identitetsdokument eller andre oplysninger. 

9.4. Du kan udøve nogle af dine rettigheder som registreret ved at ændre dine kontoindstillinger på platformen eller ved selv at slette din konto. Hvis du ændrer dine indstillinger eller sletter din konto, mister du muligvis nogle af eller alle de oplysninger, der er indeholdt i din konto. 

9.5. Vi kan nægte at udøve dine rettigheder, bortset fra at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis de behandles på grundlag af samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, hvis vi ikke har tilladelse til at efterkomme din anmodning i henhold til GDPR.

9.6. Vi opkræver normalt ikke noget gebyr for at udøve dine rettigheder. Loven tillader os dog at opkræve et rimeligt gebyr eller at nægte at efterkomme din anmodning, hvis den er åbenlyst ubegrundet eller overdreven.

9.7. Efter modtagelse af din anmodning eller instruktion vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, vil vi give dig et svar senest 1 måned fra datoen for anmodningen, og vi udfører de handlinger, der er angivet i anmodningen, eller informerer dig om, hvorfor vi nægter at gøre det. Hvis det er nødvendigt, kan tidsfristen forlænges med yderligere 2 måneder, afhængigt af kompleksiteten og antallet af anmodninger. I så tilfælde informerer vi dig om forlængelsen inden for 1 måned efter modtagelsen af anmodningen.

9.8. Hvis personoplysninger slettes efter din anmodning, kan vi beholde kopier af oplysningerne, hvis det er nødvendigt for at beskytte vores og andres legitime interesser, for at overholde forpligtelser over for offentlige myndigheder, til bilæggelse af tvister, for at identificere forstyrrelser eller for at overholde aftaler. 

10. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

10.1. Dine personoplysninger behandles ansvarligt og sikkert og beskyttes mod tab, uautoriseret brug og ændring. Vi har truffet fysiske og tekniske foranstaltninger (såsom adgangskontrol, datadelingsbegrænsninger, kryptering, opdatering af systemer, brug af adgangskoder, virus- eller malwarebeskyttelse, databeskyttelsesdokumentation osv.) for at beskytte de oplysninger, vi indsamler, mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, beskadigelse, ændring, tab, videregivelse samt enhver anden uautoriseret behandling. Vores medarbejdere er skriftligt forpligtede til ikke at videregive eller distribuere dine personoplysninger til nogen uautoriseret tredjepart. 

10.2. Sikkerhedsforanstaltningerne for personoplysninger skal fastlægges under hensyntagen til de risici, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger. Du kan finde mere om datasikkerhed, her.

11. Hvordan bruger vi cookies og andre sporingsteknologier?

11.1. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser eller på din enhed (pc, tablet, mobiltelefon). Flere oplysninger om de cookies, vi bruger, og betingelserne for brugen af dem kan findes i vores cookiepolitik

12. Kontakt os

12.1. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager over, hvordan vi indsamler, bruger og lagrer oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, kan du kontakte os på info@carvertical.com, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@carvertical.com , Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR-bestemmelserne, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted.

Tilsynsmyndigheden i Litauen er det statslige databeskyttelsesinspektorat, med adresse på L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litauen, e-mail: ada@ada.lt, hjemmeside: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Afsluttende bestemmelser

13.1. Vi har til enhver tid ret til at opdatere eller ændre denne fortrolighedspolitik. En sådan opdateret eller ændret fortrolighedspolitik træder i kraft, når den offentliggøres på platformen. I tilfælde af væsentlige ændringer i fortrolighedspolitikken giver vi dig yderligere besked via e-mail, hvis du har givet os en sådan e-mailadresse.  

Datoen for den seneste opdatering: 2024/02/06