Serviceregler

1. Generelle bestemmelser

1.1. Disse regler (herefter – "reglerne") fastlægger proceduren for brug af webstedet Carvertical.com (herefter – "carvertical.com") og rettigheder, forpligtelser og ansvar for brugere af Carvertical.com såvel som andre bestemmelser.

1.2. Carvertical.com ledes og administreres af cV Group, UAB, virksomhedsregistrerings-nr. 303134915, adresse: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius, Litauen (herefter – "udbyderen").

1.3. Carvertical.com-brugere får mulighed for at modtage en rapport, der indeholder oplysninger om et køretøjs historik (i det følgende – "Rapporten") og til at bruge andre tjenester, der er adgang til på Carvertical.com’s websted i overensstemmelse med proceduren, der er fastlagt i disse regler. Brugeren af Carvertical.com er en person, der har bestilt rapporten eller på anden måde bruger Carvertical.com (herefter – "Brugeren"). Med hensyn til disse regler skal tjenesterne (herefter – "Tjenesterne") omfatte enhver og alle handling(er), der udføres af brugeren på Carvertical.com, herunder, men ikke begrænset til, bestilling og afsendelse af rapporter, læsning af offentliggjorte oplysninger, afsende, sende og modtage spørgsmål, enhver type information og/eller data (herefter – "Tjenesterne"). Nogle tilgængelige tjenester på Carvertical.com, stilles til rådighed for brugeren mod et gebyr (herefter – "Betalte tjenester"). Vilkårene og betingelserne for de betalte tjenester leveres inden, en Betalt tjeneste bestilles. Enhver henvisning til "Tjenester" henviser herefter til alle tjenester, herunder betalte tjenester, og enhver henvisning til "Betalte tjenester" skal kun henvise til de tjenester, som brugeren betaler et gebyr for.

1.4. Ved at bruge Carvertical.com medgiver brugeren sit samtykke til disse regler og accepterer at være bundet af dem på enhver måde eller i enhver form. Personer, der ikke indvilliger i nogen som helst af vilkårene og betingelserne, der er indeholdt i disse regler, har ingen ret til at bruge Carvertical.com.

1.5. Udbyderen har ret til ensidigt at ændre de tjenester, der udbydes på Carvertical.com og deres priser samt enhver bestemmelse, der er angivet i disse regler. Ved fortsat at bruge Carvertical.com efter enhver ændring, rettelse eller supplering af disse regler, medgiver brugeren sit samtykke til disse ændringer.

2. Vilkår og betingelser for brug af disponible tjenester på webstedet Carvertical.com

2.1. Carvertical.com giver sine brugere mulighed for at modtage to typer rapporter: en gratis indledende rapport og en omfattende betalt rapport.

2.2. Rapporten kan kun bruges til referenceformål og må ikke betragtes som et pålideligt værktøj til vurdering af et køretøjs tilstand.

2.3. Enhver rådgivning, der ydes i rapporterne eller på webstedet, må ikke betragtes som et krav eller en anbefaling om at købe det køretøj, der er specificeret i rapporten.

2.4. De penge, der betales for rapporten, refunderes ikke, hvis indholdet af den endelige (betalte) rapport svarer til indholdet i den oprindelige (gratis) rapport.

3. Betalte tjenester

3.1. Tjenester, der leveres på webstedet Carvertical.com, skal betales med et bankkort. Betalte tjenester må kun leveres til brugeren, når brugeren har betalt for dem ifølge proceduren, der er anført på webstedet Carvertical.com.

3.2. Brugerne af Carvertical.com kan bestille en omfattende køretøjshistorik mod et specificeret gebyr.

3.3. Udbyderen har ret til at begrænse eller midlertidigt indstille leveringen af tjenester på ubestemt tid under den forebyggende vedligeholdelsesproces.

4. Konsekvenser af overtrædelse af reglerne

4.1. Når brugeren bestiller rapporten og fortsætter med at bruge den, skal vedkommende overholde disse regler. Afhængigt af overtrædelsens egenart har udbyderen ret til at begrænse brugerens adgang til de disponible tjenester på Carvertical.com.

4.2. Udbyderen forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at opsige brugerens adgang til Carvertical.com eller vedkommendes brug af de disponible tjenester på Carvertical.com som følge af overtrædelse af disse regler eller de lovfæstede bestemmelser. Brugeren vil via e-mail blive informeret om eventuelle sanktioner for overtrædelse af reglerne, der er specificeret under registreringen.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1. Udbyderen er kun ansvarlig for teknisk opslag af oplysningerne i rapporten på webstedet Carvertical.com, såfremt rapporten overholder alle kravene, der fremgår af reglerne og for teknisk support af webstedets database

5.2. Udbyderen er ikke ansvarlig for oplysningernes manglende nøjagtighed i rapporten eller for dens indhold. Udbyderen er ikke ansvarlig for den skade, brugeren eller tredjemand måtte forårsage i forbindelse med brugen af rapporten.

5.3. Udbyderen er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller afbrydelser af Carvertical.com eller dennes database, der er opstået af årsager uden for udbyderens kontrol.

5.4. Brugeren er ansvarlig for korrekt brug af adgangskoden. Udbyderen er ikke ansvarlig for den skade, brugeren pådrager sig som følge af tredjeparters brug af disse oplysninger.

6. Regler for behandling af personoplysninger er beskrevet i Databeskyttelsespolitikken for Carvertical.com

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

7.1. Udbyderen ejer alle rettigheder til indholdet af Carvertical.com og har eneret til brugen deraf. Alle produkt- eller servicevaremærker, design, navne, logoer og andre elementer, der er adgang til på Carvertical.com, ejes af eller er udstedt i licens til Udbyderen.

7.2. Enhver behandling, kopiering og/eller anden brug af indholdet eller designet af Carvertical.com, der udføres af tredjeparter uden skriftlig tilladelse fra udbyderen og/eller er i strid med disse regler, udgør en krænkelse af ophavsretten og andre rettigheder og retsforfølges i henhold til lovgivningen i Republikken Litauen.

8. Gældende lov og bilæggelse af retstvister

8.1. Aktiviteterne på webstedet Carvertical.com er underlagt de relevante love i Republikken Litauen. Alle retstvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med aktiviteterne på webstedet Carvertical.com, skal udredes ved forhandling, og hvis det mislykkes, skal tvisten bringes for en kompetent domstol i Republikken Litauen.

8.2. Alle retstvister, der opstår mellem udbyderen og iværksættere, bilægges ved retten i området, hvor udbyderen har bopæl.

8.3. En ikke-erhvervsbruger skal først fremsende skriftlig anmodning og/eller klage vedrørende aktiviteterne eller tjenesterne fra Carvertical.com til udbyderen ved at specificere sine krav. Send dine breve til [INFO_MAIL]. Hvis brugeren ikke er tilfreds med udbyderens svar, kan brugeren kontakte den statslige beskyttelsesmyndighed for brugerrettigheder på webadressen: www.vvtat.lt, eller udfylde ansøgningsskemaet på platformen til online-konflikthåndtering "Online Consumer Dispute Resolution Platform" på http://ec.europa.eu/odr/. Retstvister skal løses på måden, som loven foreskriver.

9. Cookiepolitik angivet i Carvertical.com privatlivspolitik

10. Sikkerhedsforanstaltninger for information

10.1. Ved behandling af brugerens personoplysninger implementerer udbyderen passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der bidrager til at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller anden ulovlig behandling. Udbyderens aktivitet, der tilstræber at opretholde sikkerhed, omfatter blandt andet beskyttelse af personale, oplysninger, IT-infrastruktur, interne og offentlige netværk, kontorbygninger og hardware.

10.2. Udbyderen vil gerne minde brugeren om, at brugeren alene er ansvarlig for at varetage sikkerheden af sine login-oplysninger. Udbyderen vil gerne bede brugeren om at udvise særlig forsigtighed, når vedkommende bruger og gemmer sine login-oplysninger. Brugeren skal logge ud fra browseren i slutningen af sessionen for at forhindre uautoriseret adgang til brugerens e-mail eller egne personlige oplysninger, især i tilfælde hvor brugeren bruger offentlige computere (f.eks. på internetcafé eller biblioteket).

10.3. Udbyderen skal gøre alt, hvad der står i hans magt, for at beskytte brugerens data, der behandles af udbyderen, men i betragtning af, at brugerens oplysninger sendes via internettet, advarer udbyderen om, at udbyderen muligvis ikke må og ikke kan garantere fuldstændig sikkerhed for oplysninger, der sendes af brugeren, herunder brugerens personoplysninger.

11. Afsluttende bestemmelser

11.1. Disse regler bliver bindende, så snart brugeren anerkender, at vedkommende giver sit samtykke til disse regler, og de forbliver i kraft i hele perioden i retsforholdet mellem brugeren og udbyderen.

11.2. Udbyderen har ret til at ændre disse regler ensidigt. Enhver ændring af disse regler bliver bindende fra det øjeblik, de offentliggøres på Carvertical.com.

11.3. Når ændringer af disse regler bliver bindende, skal brugeren anerkende, at vedkommende er fortrolig med ændringerne og giver sit fulde samtykke til dem ved fortsat at bruge Carvertical.com. De tjenester, der bestilles forud for eventuelle ændringer af Carvertical.com, skal leveres på den måde og i overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i reglerne, der var gældende på det pågældende tidspunkt.