carVertical

Ukazovatele indexu transparentnosti trhu s ojazdenými vozidlami

Naša hĺbková štúdia zoraďuje 25 krajín od tých najtransparentnejších po tie najmenej transparentné na základe 6 hlavných kritérií

Percentuálny podiel stočených počítadiel najazdených kilometrov

Globálny priemer
5,486%

Priemerná hodnota stáčania počítadla najazdených kilometrov

Globálny priemer
77 263 km

Percentuálny podiel poškodených vozidiel

Globálny priemer
41,88%

Priemerná hodnota škody

Globálny priemer
5 625 €

Percentuálny podiel dovezených ojazdených vozidiel

Globálny priemer
54,32%

Priemerný vek kontrolovaných vozidiel

Globálny priemer
9,59

Percentuálny podiel stočených počítadiel najazdených kilometrov

Globálny priemer: 5,486%

Stáčanie počtu najazdených kilometrov môže zvýšiť cenu vozidla až o 25 %. V niektorých prípadoch manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov neznamená iba preplatenie vozidla, ale aj ohrozenie bezpečnosti – vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov môžu mať vážne nedostatky.

Globálny priemer

5,486%
2,22%
2,41%
2,72%
3,27%
3,36%
3,51%
3,55%

Priemerná hodnota stáčania počítadla najazdených kilometrov

Globálny priemer: 77 263 km

Sfalšovaný počet najazdených kilometrov stojí z dlhodobého hľadiska veľa peňazí, pretože budete musieť výrazne investovať do údržby. Viac stočených kilometrov znamená viac nákladov a väčšie riziko nehody.

Globálny priemer

77 263 km
49 976 km
55 504 km
55 520 km
60 483 km
60 769 km
64 052 km
70 439 km

Percentuálny podiel poškodených vozidiel

Globálny priemer: 41,88%

Čím viac poškodených vozidiel je na cestách, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sedíte v jednom z nich. Požiare, záplavy a vážne nehody výrazne znižujú hodnotu (a bezpečnosť) vozidla, takže páchatelia nechcú, aby ste pred nákupom vedeli o žiadnych nehodách.

Globálny priemer

41,88%
13,09%
16,47%
18,36%
22,75%
22,77%
28,39%
29,84%

Priemerná hodnota škody

Globálny priemer: 5 625 €

Čím vyššia je priemerná hodnota škody, tým vyššia je pravdepodobnosť, že v danej krajine jazdí plno neopraviteľných a nebezpečných poškodených vozidiel so skrytými vadami. Aby sme dosiahli presnejšie výsledky, vylúčili sme menšie škody pod 500 €. Pozreli sme sa aj na HDP na obyvateľa vo vybraných krajinách, aby sme zohľadnili rozdiely v kúpnej sile.

Globálny priemer

5 625 €
3 409 €
3 675 €
3 685 €
3 750 €
3 822 €
3 879 €
3 933 €

Percentuálny podiel dovezených ojazdených vozidiel

Globálny priemer: 54,32%

Vozidlá, ktoré migrujú z jednej krajiny do druhej, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť falošnej histórie. Odhaduje sa, že 30 % až 50 % ojazdených vozidiel, s ktorými sa v EÚ cezhranične obchoduje, má zmanipulovaný počet najazdených kilometrov. Vysoké percento dovezených vozidiel v krajine znamená aj vyšší počet poškodených vozidiel s falšovanou históriou.

Globálny priemer

54,32%
2,24%
14,18%
19,84%
28,39%
28,6%
32,41%
43,99%

Priemerný vek kontrolovaných vozidiel

Globálny priemer: 9,59

Čím staršie je vozidlo, tým menej informácií o ňom existuje. V minulosti nebolo k dispozícii veľa údajov o vozidlách v digitálnej podobe, takže bolo oveľa ťažšie zistiť skutočný príbeh vozidla.

Globálny priemer

9,59
8,03
8,18
8,25
8,49
8,62
8,66
8,73

Dôveruje nám viac ako 1 800 000 ľudí vo viac ako 28 krajinách.

Chcete získať informácie o ojazdenom aute alebo motocykli? Zadajte jeho VIN a získajte podrobný prehľad o histórii vozidla.

Vyberte spôsob zadávania medzi kódom VIN a poznávacou značkou

Dôveruje nám viac ako 1 800 000 ľudí vo viac ako 28 krajinách.

  • autobild
  • topgear
  • Forbes
  • Pravda

O nás

Index transparentnosti trhu spoločnosti carVertical meria úroveň potenciálne skrytých alebo nepravdivých informácií poskytnutých zákazníkovi pri kúpe ojazdeného vozidla. Tento výskum sme realizovali v 25 krajinách, v ktorých spoločnosť carVertical ponúka prehľady histórie vozidiel už najmenej jeden rok.

Tento výskum sa opiera o údaje z aktuálnych správ o vozidlách zakúpených našimi zákazníkmi za obdobie 12 mesiacov. Použili sme iba údaje z prehľadov, ktoré považujeme za kvalitné podľa našich interných noriem kvality (kvalitný prehľad musí napríklad obsahovať aspoň tri záznamy o hodnote počítadla najazdených kilometrov).

Vozidlo považujeme za dovezené v prípade, že má záznamy o histórii v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej bol zakúpený prehľad.

Pri výpočte relatívnej hodnoty škody sme vylúčili menšie škody pod 500 €, ako je rozbité bočné zrkadlo alebo malé škrabance. Na porovnanie situácie v rôznych krajinách sme vydelili priemernú hodnotu škôd HDP na obyvateľa.

Index transparentnosti trhu spoločnosti carVertical je založený na 6 faktoroch, pričom celkové skóre je maximálne 1,2. Keďže ich predpokladaný vplyv na transparentnosť trhu sa môže líšiť, odborníci na údaje zo spoločnosti carVertical priradili týmto faktorom rôzne hodnoty.

Celkové skóre
1.2
0.3

Percentuálny podiel stočených počítadiel najazdených kilometrov (%)

0.15

Priemerná hodnota stáčania počítadla najazdených kilometrov (km)

0.2

Percentuálny podiel poškodených vozidiel (%)

0.2

Relatívna hodnota škody *Priemernú hodnotu škody sme vydelili hodnotou HDP na obyvateľa v rámci krajiny.

0.3

Percentuálny podiel dovezených ojazdených vozidiel (%)

0.05

Priemerný vek kontrolovaných vozidiel