carVertical

Pravidlá vrátenia peňazí „carVertical“

Všeobecné ustanovenia

Máte nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí do 30 kalendárnych dní od nákupu.

Po uplynutí 30-dňovej lehoty už nebudete mať na vrátenie peňazí nárok.

Dôvody pre vrátenie peňazí

  • Ak si všimnete akékoľvek nezrovnalosti v službe overovania čísla VIN.
  • Ak ste po zaplatení neobdržali prehľad.
  • Iný dôvod pre vrátenie peňazí.

Informácie, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o vrátenie peňazí

  1. Stiahnite a vyplňte formulár pre vrátenie peňazí. Formulár si môžete stiahnuť tu.
  2. Vyplnený formulár (vo formáte Word alebo PDF) zašlite e-mailom na adresu support+slovakia@carvertical.com
  3. K e-mailu pripojte bankový výpis o vykonanej transakcii a ďalšie dôležité dokumenty

Tím carVertical skontroluje vašu správu, vyhodnotí poskytnuté údaje a do 1 pracovného dňa vám pošle odpoveď.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese support+slovakia@carvertical.com