Vymazanie údajov

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie a konáme v súlade so zákonmi EÚ o ochrane údajov, preto ak to vyžadujete, môžeme vymazať Vaše osobné údaje z nášho systému.

Odošlite Vašu žiadosť na pomoc@carvertical.com

Prosím, zahrňte aj súvisiace dokumenty (ako kópia dokladu totožnosti a dokument o registrácii vozidla), pretože to je jediný spôsob, ako identifikovať spojenie medzi Vami a Vašim autom.