carVertical

Kasutatud autode turu läbipaistvuse indeksi näitajad

Meie põhjalik uuring reastab kuue põhikriteeriumi alusel 25 riiki kõige läbipaistvamatest kõige vähem läbipaistvateni

Tagasi keritud läbisõidumõõdikute osakaal

Globaalne keskmine
15,21%

Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus

Globaalne keskmine
46 933 km

Kahjustatud autode osakaal

Globaalne keskmine
52,36%

Keskmine kahju väärtus (€)

Globaalne keskmine
3574 €

Imporditud kasutatud autode osakaal

Globaalne keskmine
63,81%

Kontrollitud autode keskmine vanus

Globaalne keskmine
9,5

Tagasi keritud läbisõidumõõdikute osakaal

Globaalne keskmine: 15,21%

Läbisõiduandmete võltsimine võib tõsta auto hinda kuni 25%. Mõnel juhul ei tähenda läbisõidu võltsimine ainult sõiduki eest ülemaksmist, vaid seab ohtu ka sõitjate turvalisuse, sest suurema läbisõiduga autodel võib olla tõsiseid puudusi.

Globaalne keskmine

15,21%
9,01%
9,55%
9,6%
10,33%
10,61%
10,8%
10,95%

Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus

Globaalne keskmine: 46 933 km

Võltsitud läbisõit läheb pikemas perspektiivis kalliks maksma, sest suure läbisõiduga sõidukid vajavad palju hooldetöid. Mida rohkem kilomeetreid on tagasi keritud, seda suuremad on hoolduskulud ja õnnetusse sattumise risk.

Globaalne keskmine

46 933 km
29 555 km
33 906 km
34 706 km
34 826 km
35 939 km
37 955 km
40 643 km

Kahjustatud autode osakaal

Globaalne keskmine: 52,36%

Mida rohkem kahjustatud autosid ringi sõidab, seda suurem on võimalus, et istud ühes neist. Tulekahjud, üleujutused ja rasked õnnetused vähendavad märkimisväärselt sõiduki väärtust (ja ohutust), sellepärast ei soovi pahatahtlikud müüjad, et sa enne ostu õnnetustest teaksid.

Globaalne keskmine

52,36%
16,62%
17,62%
21,08%
21,3%
26,07%
28,47%
29,04%

Keskmine kahju väärtus (€)

Globaalne keskmine: 3574 €

Mida kõrgem on keskmise kahju väärtus, seda suurem on tõenäosus, et konkreetne riik on täis ebaturvalisi ja varjatud puudustega kahjustatud autosid, mida ei saa parandada. Täpsemate tulemuste saamiseks ei arvestanud me väiksemaid kahjusid alla 500 €. Ostujõu erinevustega arvestamiseks uurisime ka valitud riikide SKT-d elaniku kohta.

Globaalne keskmine

3574 €
2638 €
2733 €
2830 €
2938 €
3119 €
3150 €
3229 €

Imporditud kasutatud autode osakaal

Globaalne keskmine: 63,81%

Ühest riigist teise müüdavatel sõidukitel on palju tõenäolisemalt võltsitud ajalugu. Hinnanguliselt on 30–50% EL-is piiriüleselt müüdavate kasutatud autode läbisõitu manipuleeritud. Imporditud autode suur osakaal riigis tähendab ka rohkem võltsitud ajalooga kahjustatud sõidukeid.

Globaalne keskmine

63,81%
10,73%
26,75%
27,34%
32,12%
35,77%
49,6%
50,73%

Kontrollitud autode keskmine vanus

Globaalne keskmine: 9,5

Mida vanem auto, seda vähem infot selle kohta on. Varem ei olnud sõidukite andmed digitaalsel kujul kättesaadavad, mistõttu on vanematest autodest palju raskem tõest pilti saada.

Globaalne keskmine

9,5
6,07
7,81
8
8,32
8,81
8,99
9,07

Meid usaldavad üle 1 800 000 inimese enam kui 28 riigis

Soovid rohkem teavet kasutatud auto või mootorratta kohta? Sisesta VIN-kood ja saad üksikasjaliku ajalooaruande

Meid usaldavad üle 1 800 000 inimese enam kui 28 riigis

  • autobild
  • Postimees
  • topgear
  • Forbes

Meist

CarVerticali turu läbipaistvuse indeks mõõdab kasutatud auto ostmisel kliendile pakutava potentsiaalselt varjatud või vale teabe taset. Viisime selle uuringu läbi 25 riigis, kus carVertical on pakkunud auto ajaloo aruandeid vähemalt ühe aasta jooksul.

See uuring tugineb tegelike autoaruannete andmetele, mille meie kliendid ostsid 12 kuu jooksul. Kasutasime andmeid ainult nendest aruannetest, mida peame oma ettevõtte kvaliteedinormide kohaselt kvaliteetseks (nt kvaliteediaruandes peab olema läbisõidumõõdiku näidust vähemalt kolm kirjet).

Loeme autot impordituks, kui sellel on ajalooandmeid mujal kui riigis, kust aruanne osteti.

Kahjude suhtelise väärtuse arvestamisel jätsime välja väiksemad kahjustused alla 500 €, nagu katkised küljepeeglid või väikesed kriimustused. Riikide võrdlemiseks jagasime keskmise kahju väärtuse SKT-ga elaniku kohta.

carVerticali turu läbipaistvuse indeks põhineb 6 teguril ja maksimaalne punktisumma on 1,2. Kuna tegurite prognoositav mõju turu läbipaistvusele võib olla erinev, määrasid carVerticali andmespetsialistid neile teguritele erinevad väärtused.

Kokku punkte
1.2
0.3

Tagasi keritud läbisõidumõõdikute osakaal (%)

0.15

Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus (km)

0.2

Kahjustatud autode osakaal (%)

0.2

Kahju suhteline väärtus (€) *Jagasime keskmise kahjuväärtuse riigi SKTga elaniku kohta.

0.3

Imporditud kasutatud autode osakaal (%)

0.05

Kontrollitud autode keskmine vanus