carVertical

Privaatsuseeskirjad veebisaidi/rakenduse teenustekasutajatele

1. Üldtingimused

1.1. Me hoolime teie privaatsusest ja teie isikuandmete turvalisusest, seega selgitame käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi „privaatsuseeskirjad“), kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja millised on teie õigused.

1.2. Käesolevaid privaatsuseeskirju kohaldatakse siis, kui kasutate sõiduki ajaloo kontrollimise internetipõhist veebisaiti www.carvertical.com või selle mobiilirakendust Android ja iOS (edaspidi on veebisait ja mobiilirakendus ühiselt „platvorm“), külastate meie sotsiaalvõrgustikke Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (edaspidi „sotsiaalkontod“) ning võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või muude elektrooniliste sidekanalite teel. 

1.3. Käesolevates privaatsuseeskirjades tähendavad isikuandmed („isikuandmed“) igasugust teavet või teabekogumit, mille alusel saame teid kas otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne. Käesolevates privaatsuseeskirjades tähendab „teie“ platvormi ja selle teenuste kasutajat, sotsiaalkontode külastajat või meiega suhtlevat isikut. 

1.4. Isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (EL) („GDPR“) ja Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid, samuti kontrollivate asutuste juhiseid.

1.5. Kui kasutate platvormi, selle teenuseid, külastate meie sotsiaalkontosid, võtate meiega ühendust või tellite meie uudiskirju, siis loeme, et olete privaatsuseeskirjadega tutvunud ja neid mõistnud. 

1.6. Platvorm ja sotsiaalkontod võivad sisaldada linke näiteks meie partnerite ja teiste projektide veebilehtedele. Käesolevaid privaatsuseeskirju ei kohaldata selliste veebisaitide suhtes.

1.7. Käesolevaid privaatsuseeskirju võidakse muuta, seega külastage aeg-ajalt platvormi, tutvumaks nende viimase versiooniga.

1.8. Saate lugeda küpsiste-eeskirju eraldi siin. Samuti oleme välja töötanud privaatsusteated sõidukiomanikele või valdajatele, kandidaatidele.

2. Kes me oleme?

2.1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB cV Group, Leedu Vabariigis registreeritud osaühing, registreerimiskoodiga 303134915, aadressiga Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Leedu. Andmeid kogutakse ja töödeldakse riigiettevõtte Registrų Centras juriidiliste isikute registris (edaspidi „carVertical“ või „meie“).

2.2. Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil dpo@carvertical.com

3. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

3.1. Me saame teie isikuandmeid järgmiselt:

 1. 3.1.1. otse teilt, kui te meile oma isikuandmeid edastate. Näiteks kui te registreerute platvormil, kasutate platvormi ja selle teenuseid, sooritate makseid, suhtlete meiega e-posti või telefoni teel jne; 
 2. 3.1.2. kui kogume isikuandmeid, kui kasutate platvormi või sotsiaalkontosid. Näiteks võime salvestada tehtud tellimuste või platvormi külastuste ajaloo, IP-aadressi, teenuse eelistused, avatud URL-linkide ajaloo jne;
 3. 3.1.3. kui saame Isikuandmeid teistelt isikutelt, näiteks teenusepakkujalt, kes tuvastab teid kontaktisikuna, makseasutustelt tehtud maksete kohta jne.

3.2. Kui esitate enda või teiste isikuandmeid (nt oma töötajate, esindajate, sõprade/kolleegide isikuandmed), vastutate selliste isikuandmete täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest ning selle isiku teavitamise või nõusoleku saamise eest isikult, kelle isikuandmeid meile esitate. Teatud juhtudel võime paluda teil kinnitada, et teil on õigus meile isikuandmeid edastada (näiteks registreerimisvormide täitmisel). 

4. Milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme?

4.1. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja tingimustel:

Isikuandmete töötlemise eesmärgid Töödeldud isikuandmedIsikuandmete säilitamise perioodid Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Konto loomine ja kasutamine, teenuste tellimine ja saamine (carVerticali aruanded jne).

Teie konto loomiseks ja kasutamiseks ning teenuste tellimiseks ja saamiseks läheb vaja järgmisi andmeid: e-posti aadress, Facebook, Apple ID, Google'i konto andmed (kui logite sisse nende kontode kaudu), krüpteeritud kontoparoolid;

Kui esitate vabatahtlikult (enda nõusolekul): eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, esindatav isik (kui esindate ettevõtet või muud isikut), suhe esindatava isikuga;

Muud andmed: konto kasutamise kuupäev, teenuse osutamise kuupäev (carVerticali aruanne), teave tellitud ja kasutatud teenuste ning nende muudatuste kohta, ostuajalugu ja krediidiandmed.

Kui ostate aruande, loome teile automaatselt konto, kuhu paigutame ajutiselt teie ostetud aruande ja muu ostuga seotud teabe.

Kontoandmeid säilitatakse konto kasutamise ajal ja 7 aastat pärast viimast kontole sisselogimist;

Teenuse ostuandmeid säilitatakse konto kasutamise ajal ja 10 aastat alates viimasest kontole sisselogimisest;

Kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis kuni nõusoleku kehtivuse lõppemiseni või tagasivõtmiseni.

Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b);

Vastutava töötleja õigustatud huvid, et tagada konto toimimise kvaliteet, teenuste osutamine ja tellimuste nõuetekohane haldamine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Teenuste eest tehtavate maksete haldamine.

Makse kinnitamiseks on vaja järgmisi andmeid: makse summa, kuupäev, osaline maksekaardi number, maksja e-posti aadress ja maksja IP-aadress. Maksja nimi, perekonnanimi ja aadress, kui maksja on selle esitanud.

Andmeid säilitatakse vastavalt finantstehinguid ja raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele ning kui tähtaegu ei ole kindlaks määratud, siis 10 aastat alates makse kuupäevast.

Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b);

Töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigusliku kohustuse täitmiseks, et tagada nõuetekohane finantsarvestus (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c).

CarVerticali aruannete esitamine.

Aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid (kokkuvõtlikult): sõiduki VIN-kood; numbrimärk, tehniline teave, registreerimisteave, impordi- ja eksporditeave, kasutus- ja omandipiirangud, vargusandmed, hooldusteave, läbisõit, garantiid ja kahjustuste üksikasjad (õnnetused, muud kahjustused), sealhulgas fotod.

Andmeid säilitatakse 30 päeva alates aruande ostmise kuupäevast.

Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b);

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi anda ja saada andmepõhist teavet sõiduki seisukorra kohta, aidata ennetada pettusi kasutatud sõidukite ostmisel ja kaitsta liiklejate huve seoses sõidukite ohutu kasutamisega maanteel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). Täiendav teave on esitatud           sõidukite andmete töötlemist käsitlevas privaatsusteates.

Sõiduki füüsiline ülevaatus (teenuse ostmine, isikuandmete kogumine ja edastamine partnerile teenuse osutamiseks).

Lisaks kogutakse järgmised kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki (ülevaatuse) aadress ja märkused;

Makse kinnitamiseks vajalikud andmed: makse summa, kuupäev, osaline maksekaardi number, maksja e-posti aadress ja maksja IP-aadress.

Säilitame kontaktandmeid 30 päeva alates sõiduki füüsilise ülevaatuse ostmise kuupäevast (partnerid määravad andmete töötlemise tähtajad ise); 

Maksete kinnitamiseks vajalikke andmeid säilitatakse vastavalt finantstehinguid ja raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele ning kui tähtaegu ei ole kindlaks määratud, siis 10 aastat alates makse kuupäevast.

Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b);

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kvaliteedi tagamine, teenustest teavitamine ja meeldetuletused pooleliolevate tellimuste kohta.

E-posti aadress, kontrollitud sõiduki VIN-kood, teatise teema ja sisu (sõnum, vastus) ning kvaliteediprobleemide lahendamiseks vajalikud andmed;

Kui te esitate (teie nõusolekul): ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, riik, ametikoht, esindatav isik jne;

Kui suhtlemine toimub sotsiaalkontode kaudu: avalikult nähtavad kontoandmed.

Andmeid säilitatakse suhtlemise ajal ja kuni 2 aastat pärast selle lõppu (viimane sõnum); 

Kui töötlemine põhineb nõusolekul, siis kuni nõusoleku kehtivuse lõppemise või selle tagasivõtmiseni.

Vastutava töötleja õigustatud huvid, et anda teavet ja tagada teenuse kvaliteet, tuletada kliendile meelde pooleliolevaid tellimusi ja aidata klienti nende täitmisel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f); 

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Platvormi haldamine, arendamine, turvalisuse tagamine ja pettuste ennetamine.

IP-aadress, seadme andmed, küpsiste abil kogutud andmed, analüütilised andmed (külastused, vaatamised, otsingud, klõpsatud lingid ning nende klõpsamiste kuupäev ja kellaaeg), platvormi URL-viited, teave andmete muutmise ja kustutamise kohta.

Platvormi andmeid säilitatakse vastavalt küpsiste-eeskirjadele ja, kui need ei ole küpsisteabe hulgas, kuni 2 aastat pärast nende kogumist; 

Kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis kuni nõusoleku kehtivuse lõppemise või selle tagasivõtmiseni; 

Logisid säilitatakse 14 päevast kuni 2 aastani. 

Andmesubjekti nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a);

Vastutava töötleja õigustatud huvi tagada platvormi tõrgeteta toimimine, areng ja turvalisus (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Hallata sotsiaalseid kontosid (vt täpsemalt privaatsuseeskirjade jaotist 6).

Kasutajanimi, kommentaarid ja jagamised postituse kohta, teave „meeldib“ ja „järgi“ klõpsamiste kohta, teave sissekannete reaktsioonide kohta, foto, sõnumi ja sõnumi vastuse üksikasjad (kättesaamise aeg, sisu, manused), hindamisandmed ja igasugune muu esitatud teave.

Sotsiaalkontode andmeid säilitatakse vastavalt sotsiaalvõrgustike omanike kehtestatud tingimustele.

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Ettevõtetele ja tarbijatele suunatud otseturunduskampaaniate läbiviimine ja uudiste saatmine (vt täpsemalt privaatsuseeskirjade jaotist 5).

Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, uudiste eelistused, teenuse kasutamise andmed kvaliteetsemate uudiste pakkumiseks (asukoht, keel) ja reklaamiküpsiste abil kogutud andmed; 

Muud andmed: teave uudiste lugejaskonna kohta, platvormi URL-viited ja teave uudiste saajate nimekirja kohta.

Kui kasutajal on konto, säilitatakse andmeid konto kasutamise ajal ja 7 aastat pärast viimast juurdepääsu kontole või kuni nõusoleku tühistamiseni;

Kui kasutajal ei ole registreeritud kontot, ei säilitata andmeid kauem kui  nõusoleku tühistamiseni.

Andmesubjekti nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a);

Vastutava töötleja õigustatud huvi teavitada oma kasutajaid sarnastest kaupadest ja/või teenustest (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f);

Vastutava töötleja õigustatud huvi hallata uudiste saajate postiloendeid, analüüsida koondatud turundustulemusi, lahendada uudiste edastamisega seotud probleeme (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kvaliteediuuringute läbiviimine, et parandada carVerticali teenuseid ja tulemuslikkust.

E-posti aadress, telefoninumber, küsitlusankeedis/küsimustikus nõutud andmed, kommentaarid, hinnangud ja eelistused.

Andmeid säilitatakse küsitluse kestel ja 2 aastat pärast selle lõppu;

Kui töötlemine põhineb nõusolekul, siis kuni nõusoleku kehtivuse lõppemise või selle tagasivõtmiseni.

Vastutava töötleja õigustatud huvi analüüsida ja kasutada koondatud kvaliteeditulemusi oma tegevuse korraldamise alusena (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f); 

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Reklaamikonkursside, -mängude ja -kampaaniate korraldamine (vt täpsemalt privaatsuseeskirjade alajaotusi 5.8–5.9).

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, võistluse, kampaania, mängu väljakuulutamise ja/või vormi raames nõutud andmed, sotsiaalvõrgustikud, kontoomaniku poolt jagatud andmed ja sõnumid, võitjate andmed ning osalejate nimekirjad.

Mängu, kampaania või võistluse ajal ja 2 aastat pärast mängu, kampaania või võistluse lõppu; 

Kui töötlemine põhineb nõusolekul, siis kuni nõusoleku kehtivuse lõppemise või selle tagasivõtmiseni.

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

CarVerticali tegevuse kohta arvustuste avaldamine ja nende haldamine.

Arvustuse esitanud isiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, arvustuse sisu, arvustuse esitamise kuupäev ja sotsiaalvõrgustiku konto andmed, sealhulgas foto, kui arvustus on esitatud sotsiaalvõrgustiku kaudu.

Arvustusi säilitatakse kuni nende tühistamiseni.

Andmesubjekti nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Avalikkuse teadlikkus carVerticali tegevusest.

Isikuandmed, fotod, videod, väljavõtted väljaannete koolituse sisust ja muu esitluse sisu.

Andmeid säilitatakse 5 aastat pärast andmete kogumist;

Kui töötlemine põhineb nõusolekul, siis kuni nõusoleku kehtivuse lõppemise või selle tagasivõtmiseni;

Avalikult avaldatud andmeid (trükised, väljaanded jne) töödeldakse kuni nende avaliku avaldamise lõpuni.

Andmesubjekti nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a);

Vastutava töötleja õigustatud huvi tagada täpne, sujuv ja tõhus teabevahetus (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Vaidluste ja nõuete lahendamine.

E-posti aadress; kaebuse, nõude või menetluse sisu ja vaidluse või nõuetega seotud teave; 

Muud isiku poolt esitatud andmed: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress, ametinimetus, esindatav isik (kui esindate ettevõtet või muud isikut), suhe esindatava isikuga.

Vaidluse kestuse ajal ja 10 aasta jooksul pärast vaidluse lõppu (või kohtuvaidluse puhul pärast lõpliku kohtuotsuse jõustumist); 

Andmesubjektide taotlusi ja kirjavahetust säilitatakse 2 (kaks) aastat pärast taotluse töötlemise lõppu.

Töötlemine on vajalik vastutavale töötlejale pandud juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c);

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid nõuete esitamiseks või oma õiguste kaitsmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Teenuste kasutamise analüüs.

E-posti aadress, IP-aadress, tellimuste ajalugu, maksmise ajalugu, allahindluste kasutamine, tellitud teenuste kogus ja geograafiline jaotus, teenuste valimiseks kasutatud atribuudid, teenuse kvaliteet, kasutaja registreerimise kuupäev ja riik, platvormil veedetud aeg, sirvitud jaotised, asukoht ning koht, kust juurdepääs toimus.

Kui kasutajal on konto, säilitatakse andmeid konto kasutamise ajal ja 7 aastat pärast viimast kontole sisselogimist;

Kui kasutajal ei ole registreeritud kontot, ei säilitata andmeid kauem kui  nõusoleku tühistamiseni.

Vastutava töötleja õigustatud huvi parandada ja tõhustada oma tegevust analüüsil põhinevate andmete põhjal (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

4.2. Mõningatel juhtudel võime kasutada teie antud kontakte, et saata teile sõnumeid või helistada teile seoses tellimuse või meie teenuste osutamisega, näiteks selleks, et teavitada teid teenuste tellimuse kinnitamisest, teenuste osutamise muudatustest, teie e-posti aadressile saadetud meeldetuletustest mittetäielike tellimuste kohta, kui te ei ole tellimust täitnud jne. Sellised teated on vajalikud meie teenuste nõuetekohaseks osutamiseks ja neid ei käsitleta reklaamteadetena. 

4.3. Töötleme mõningaid teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul. Järgime järgmisi eeskirju, kuidas andmeid nõusoleku alusel töödeldakse:

 1. 4.3.1. Te ei ole kohustatud esitama isikuandmeid, näiteks kui teilt nõutakse vormi täitmist, võite jätta valikulised väljad täitmata või kui nõusolek antakse vastava lahtri märgistamisega, võite jätta selle märgistamata. Kui te esitate ise andmeid vabatahtlikel väljadel, annate meile rohkem andmeid, kui on vajalik meie küsimustele vastamiseks, suhtlete meiega meie sotsiaalkontodel, loeme, et selliste andmete esitamine on ühtlasi teie nõusolek nende andmete töötlemiseks; 
 2. 4.3.2. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid või võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui neid töödeldakse nõusoleku alusel. Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, säilitame neid andmeid seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate. Saate oma nõusoleku tagasi võtta, muutes oma konto seadeid (kui andmeid töödeldakse teie kontol), klõpsates asjakohastel linkidel (kui need on olemas) või saates meile e-kirja aadressil info@carvertical.com. Püüame teie nõusoleku tagasivõtmise taotlust võimalikult kiiresti pärast selle kättesaamist töödelda, kuid mõnel juhul võib see meie süsteemide toimimise tõttu võtta siiski veidi aega. Teatud töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine võib kaasa tuua teile kättesaadavate teenuste ulatuse vähenemise; 
 3. 4.3.3. isegi kui te võtate oma nõusoleku tagasi, võime säilitada andmed nõusoleku andmise ja tagasivõtmise kohta, et vajaduse korral tõendada oma vastavust andmekaitse-eeskirjadele. 

4.4. Teil on õigus muuta ja ajakohastada meie poolt teie kohta hoitavaid andmeid. Mõnel juhul on meil vaja teie kohta täpseid ja ajakohaseid andmeid ja võime paluda teil kinnitada, et meie valduses olev teave teie kohta on õige. 

4.5. Teenuste osutamisel võime mõnikord kasutada andmete töötlemisel põhinevat automatiseeritud otsustamist, näiteks selleks, et teha kindlaks teie vajadused seoses teenusega ja teie vastavus teenuse nõuetele. Automatiseeritud otsuste tegemine tähendab isikuandmete töötlemist näiteks tarkvarakoodi või algoritmi  ja tehisintellekti abil, mis ei nõua inimese sekkumist. Vaatame korrapäraselt läbi kasutatavad automatiseeritud otsustusmeetodid, et tagada nende õigsus, tõhusus ja erapooletus. Võite esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuse tulemustele; sellisel juhul hindab teie juhtumit üks meie ekspertidest.

5. Uudised ja otseturundus

5.1. Võime saata teavet meie ja/või meie grupi ettevõtete tegevuse ja teenuste kohta (otseturundusteave) teie e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile, helistada teile, kui olete andnud meile nõusoleku sellise teabe saamiseks meilt või kui teie või teie esindatav organisatsioon on meie klient. Samuti võime paluda teil aidata meil hinnata meie tegevuse ja teenuse kvaliteeti. 

5.2. Selleks, et pakkuda teile kohandatud uudiskirju, võime me isikupärastada otseturundussõnumeid, kasutades teavet meie teenuste kasutamise kohta. Meie kasutatav personaliseerimislahendus on mõeldud ainult teie kasutuskogemuse parandamiseks ja kui te ei nõustu meie uudiskirjade saamisega, ei kaota te oma õigust kasutada meie teenuseid ja saate sama kvaliteediga teenust. 

5.3. Kui me saadame uudiskirju, võime koguda teavet üksikisikute kohta, kes neid saavad, näiteks millise sõnumi nad avasid, millistele linkidele nad vajutasid jne. Seda teavet kogutakse selleks, et pakkuda teile asjakohasemaid ja paremini kohandatud uudiskirju.

5.4. Teie kontaktandmeid võidakse edastada meie partneritele või andmetöötlejatele, kes pakuvad meile uudiskirju või kvaliteedi hindamise teenuseid. Võime edastada teie kontaktandmeid ka teistele kontserni ettevõtetele, et edastada teile nende pakkumisi ja uudiseid, kui selline andmete edastamine vastab õigusaktides sätestatud nõuetele. 

5.5. Kui te ei soovi enam otseturundust saada, saate selle tühistada elektroonilises teabes ettenähtud viisil (näiteks klõpsates uudiskirja lingil „Tellimusest loobumine“ jne) või saates meile teate e-posti aadressil info@carvertical.com.  

5.6. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, püüame lõpetada teile uudiskirjade saatmise viivitamatult, kuid see võib ka veidi võtta aega. Kuna meie uudiskampaaniad on ette planeeritud, võite saada meie uudiskirju veel ühe korra ka pärast nõusoleku tühistamist. 

5.7. Nõusoleku tagasivõtmine ei kohusta meid automaatselt teie Isikuandmeid hävitama ega andma teile teavet teie Isikuandmete töötlemise kohta ning te peaksite nende toimingute kohta esitama eraldi taotluse. 

5.8. Osalemine meie mängudes, kampaaniates või võistlustes on vabatahtlik. Mängus, kampaanias või võistlusel osalemiseks peate siiski esitama meie poolt määratud teabe, sealhulgas isikuandmed. Kui mängutingimused nõuavad teilt teise isiku (sõber, kolleeg) isikuandmete esitamist, peate te enne andmete esitamist seda isikut nõuetekohaselt teavitama ja saama tema nõusoleku. Me korraldame mänge, kampaaniaid või võistlusi ja töötleme isikuandmeid vastavalt konkreetse mängu, kampaania või võistluse jaoks kehtestatud eeskirjadele. Teil on õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks sel eesmärgil. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, ei osale te enam mängus, kampaanias või võistlusel. 

5.9. Meil on õigus võtta ühendust mängus, kampaanias või võistluses osalejatega ja kuulutada võitjad välja platvormil, sotsiaalkontodel ja muudes meie poolt määratud teabekanalites. Võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemisel põhinevat tarkvararakendust mängu, kampaania või võistluse registreerimise töötlemiseks ja/või võitjate määramiseks. Sellest teatatakse mängu, kampaania või võistluse reeglites või see ilmneb meie poolt pakutavatest linkidest. Sellisel juhul, kui te ei soovi, et teie suhtes kohaldatakse automatiseeritud otsustamist, ei saa te mängus, kampaanias või võistluses osaleda.

6. Sotsiaalkontod

6.1. Avaldame teavet oma tegevuse, pakutavate teenuste, teenuste muudatuste ja muude uudiste kohta oma sotsiaalkontodel. Samuti võime korraldada sotsiaalkontodel küsitlusi, mänge, võistlusi, reklaamikampaaniaid, jagada reklaami ja sooduskoode. 

6.2. Oluline on meeles pidada, et sotsiaalkontode kasutajate suhtes ei kohaldata mitte ainult käesolevaid privaatsuseeskirju, vaid ka nende sotsiaalvõrgustike operaatorite privaatsuseeskirju, reegleid ja kasutustingimusi, kus sotsiaalkontod asuvad. Kui suhtlete meiega sotsiaalkontodel ja esitate teatud teavet (näiteks meile sõnumeid saates ja meie postitusi kommenteerides), võime näha teie profiili avalikku teavet (nimi, pilt, e-posti aadress jne) sõltuvalt teie valitud privaatsusseadetest. See teave (näiteks teie tehtud kommentaar) võib olla nähtav ka teistele konkreetse sotsiaalkonto külastajatele, sõltuvalt teie valitud privaatsusseadetest.

7. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja milliseid põhimõtteid me järgime?

7.1. Me austame teie privaatsust ja kogume ning töötleme isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik meie poolt isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

7.2. Teie isikuandmete töötlemisel me:

 1. 7.2.1. järgime kohaldatavaid ja kehtivaid õigusakte, sealhulgas GDPRi nõudeid;
 2. 7.2.2. töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;
 3. 7.2.3. kogume teie isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ning me ei töötle neid viisil, mis on vastuolus nende eesmärkidega, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses;
 4. 7.2.4. võtame kõik mõistlikud meetmed, tagamaks, et isikuandmed, mis ei ole täpsed või täielikud seoses nende töötlemise eesmärkidega, parandatakse, täiendatakse, nende töötlemine peatatakse või hävitatakse;
 5. 7.2.5. säilitame neid sellisel kujul, mis võimaldab teie tuvastamist mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil;
 6. 7.2.6. me ei anna isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avalda neid muul viisil, kui see on sätestatud privaatsuseeskirjades või kohaldatavas õiguses;
 7. 7.2.7. tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse turvaliselt, tagades tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed ning piirates juurdepääsu teie isikuandmetele nende töötajatega, kes vajavad seda juurdepääsu oma tööülesannete täitmiseks. 

8. Kellele ja millal me teie isikuandmeid edastame?

8.1. Võime edastada teie isikuandmeid volitatud töötlejatele või vastuvõtjatele, kes abistavad meid meie tegevuse teostamisel:

 1. 8.1.1. raamatupidamise ja tellimuste haldamise tarkvara pakkujad;
 2. 8.1.2. IT-, pilvehostingu, platvormihalduse ja telekommunikatsiooniteenuste pakkujad. Peamised pilvehostinguteenuse pakkujad on: i) Amazon Web Services, Inc. Andmeid töödeldakse EMPs ii) MongoDB, Inc. Andmeid töödeldakse EMPs;
 3. 8.1.3. reklaami, turunduse ja uudiste levitamise teenuste pakkujad;
 4. 8.1.4. kontorirakenduste ja andmete säilitamise, haldamise ja andmevahetusteenuste pakkujad;
 5. 8.1.5. maksete haldamise teenusepakkujad;
 6. 8.1.6. Oleme maksepettuste ennetamiseks kaasanud oma partneri Sift Science, Inc. Partneri privaatsuseeskirjadega saab tutvuda siin: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Selleks, et me saaksime avaldada sisu sotsiaalvõrgustike kontodel, edastame andmeid järgmistele sotsiaalvõrgustike platvormide operaatoritele:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Iirimaa) ja Meta Platforms, Inc. (USA) (andmed edastatakse vastavalt Euroopa Komisjoni adekvaatsusotsusele); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Iirimaa) ja LinkedIn Corporation (USA) (andmed edastatakse vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud ELi standardsetele lepingutingimustele);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Iirimaa) (andmeid säilitatakse EMPs; andmeid võib vajaduse korral edastada vastavalt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud piisavuse otsusele või vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud ELi lepingu tüüptingimustele);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (andmed edastatakse vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud ELi standardsetele lepingutingimustele).

Arvestades, et carVertical ei halda eespoolloetletud sotsiaalvõrgustikke, vaid ainult oma kontot nendes sotsiaalvõrgustikes, palume teil lugeda teavet oma isikuandmete säilitamise kohta nende sotsiaalvõrgustike privaatsusdokumentidest.

8.3. Võime edastada andmeid õiguskaitse- ja kohtueelsetele uurimisasutustele, kohtutele ja muudele vaidluste lahendamise asutustele ning muudele isikutele, kes täidavad seadusega määratud ülesandeid, Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Edastame nendele üksustele teavet vastavalt seadusele või üksuste endi poolt määratud viisil.

8.4. Võime edastada andmeid ka järgmistele isikutele:

 1. 8.4.1. kontserni kuuluvatele äriühingutele ja õigusliku aluse olemasolul teistele vastutavatele töötlejatele või ühistele vastutavatele töötlejatele, nt OÜ carVertical (Eesti);
 2. 8.4.2. vajaduse korral ettevõtetele, kes kavatsevad osta või omandada meie äritegevust või teha meiega ühisettevõtteid või muid koostöövorme, samuti meie poolt asutatud ettevõtetele.

8.5. Üldiselt töötleme isikuandmeid ELis/EMPs, kuid mõnel juhul võidakse neid andmeid edastada väljapoole ELi/EMPd. Teie isikuandmete edastamine väljapoole ELi/EMPd põhineb:

 1. 8.5.1. andmete töötlemise või tarnimise lepingu alusel, milles kirjeldatakse sellist edastamist ja mis sisaldab standardseid lepingutingimusi rahvusvahelise edastamise kohta (koopia taotlemiseks võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga); või 
 2. 8.5.2. Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud piisavuse otsuse alusel, mis tähendab, et Euroopa Komisjon on tunnustanud riiki, kus kolmas isik on asutatud ja/või tegutseb, kui piisava isikuandmete kaitsetasemega riiki, või 
 3. 8.5.3. andmekaitse järelevalveasutuse eriluba sellise edastamise teostamiseks või 
 4. 8.5.4. teie nõusolek oma isikuandmete edastamiseks väljapoole ELi/EMPd.

9. Millised on teie õigused?

 9.1. Andmesubjektina on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 1. 9.1.1. saada juurdepääs oma isikuandmetele, st saada teade selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja kui me töötleme, siis taotleda juurdepääsu töödeldud andmetele ja nendega seotud teabele;
 2. 9.1.2. lasta meil parandada ebatäpsed või valed andmed, mida me kasutame, või täiendada teavet, kui see on puudulik;
 3. 9.1.3. lasta meil kustutada meie valduses olevad andmed teie kohta, kui on olemas alus andmete kustutamiseks;
 4. 9.1.4. nõuda, et me piiraksime teie kohta käivate andmete töötlemist, kui te vaidlustate andmete täpsuse või olete andmete töötlemise vastu, kui olete vastu oma ebaseaduslikult töödeldud andmete kustutamisele või kui te vajate andmeid õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
 5. 9.1.5. esitada vastuväiteid enda andmete kasutamisele, kui me töötleme teie andmeid meie ja/või kolmandate isikute õigustatud huvides;
 6. 9.1.6. taotleda meilt andmete edastamist/saamist, mille olete meile esitanud lepingu või nõusoleku alusel ja mida me töötleme automatiseeritult üldkasutatavas elektroonilises vormis;
 7. 9.1.7. esitada vastuväiteid täielikult automatiseeritud otsuse, sealhulgas profiilianalüüsi kohaldamise suhtes, kui sellisel otsusel võivad olla õiguslikud tagajärjed või sarnane märkimisväärne mõju teile;
 8. 9.1.8. võtta tagasi nõusolekud, mille olete andnud meile enda kohta käiva teabe kasutamiseks, kui me kasutame andmeid teie nõusoleku alusel;
 9. 9.1.9. esitada kaebus asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele. 

9.2. Kui soovite kasutada mõnda eespool nimetatud õigust, võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@carvertical.com või võtta ühendust andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dpo@carvertical.com . Teie taotluse paremaks mõistmiseks võime paluda teil täita asjakohase taotlusvormi, esitada elektroonilise allkirjaga allkirjastatud taotluse, saata taotluse posti teel või meid külastada.

9.3. Turvalisuse huvides saame mõnel juhul teie taotlust töödelda alles pärast teie isikusamasuse kontrollimist. Seetõttu võime paluda teil tõendada oma isikut, näiteks esitada isikut tõendav dokument või muud teavet. 

9.4. Saate kasutada mõningaid oma õigusi andmesubjektina, muutes oma konto seadeid platvormil või kustutades oma konto ise. Seadete muutmisel või konto kustutamisel võite kaotada osa või kogu oma kontol sisalduva teabe. 

9.5. Võime keelduda teie õiguste kasutamisest, välja arvatud vastuväite esitamine teie isikuandmete töötlemisele, kui neid töödeldakse nõusoleku alusel, sealhulgas otseturunduse nõusoleku alusel, kui meil ei ole GDPRi kohaselt lubatud teie taotlust täita.

9.6. Üldjuhul ei võta me teie õiguste kasutamise eest tasu. Seadus lubab meil siiski nõuda mõistlikku tasu või keelduda teie taotluse täitmisest, kui see on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane.

9.7. Pärast teie isikuandmetega seotud taotluse või juhiste saamist anname teile vastuse hiljemalt 1 kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast ja teostame taotluses sätestatud toimingud või teavitame teid keeldumise põhjustest. Vajaduse korral võidakse tähtaega pikendada veel 2 kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sellisel juhul teavitame teid pikendamisest 1 kuu jooksul pärast teie taotluse kättesaamist.

9.8. Kui isikuandmed teie taotluse alusel kustutatakse, võime säilitada andmete koopiad, kui see on vajalik meie ja teiste õigustatud huvide kaitsmiseks, riigiasutuste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, häirete tuvastamiseks või lepingute täitmiseks. 

10. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

10.1. Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt ning neid kaitstakse kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest. Oleme võtnud füüsilisi ja tehnilisi meetmeid (näiteks juurdepääsukontroll, andmete jagamise piirangud, krüpteerimine, süsteemide ajakohastamine, paroolide kasutamine, viiruste või pahavara kaitse, andmekaitsedokumentatsioon jne), et kaitsta kogutud teavet juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kadumise, avalikustamise ja muu volitamata töötlemise eest. Meie töötajatel on kirjalik kohustus mitte avaldada või levitada teie isikuandmeid volitamata kolmandatele isikutele. 

10.2. Isikuandmete turvameetmed määratakse kindlaks, võttes arvesse isikuandmete töötlemisega seotud ohte. Andmeturbe kohta vt lähemalt.

11. Kuidas me kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid?

11.1. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie brauserisse või seadmesse (arvuti, tahvelarvuti või mobiiltelefon). Lisateavet meie kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise tingimuste kohta leiate meie küpsiste-eeskirjadest. 

12. Meiega ühenduse võtmine

12.1 Kui teil on küsimusi, märkusi või kaebusi selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, seda kasutame ja säilitame, või kui soovite kasutada oma õigusi andmesubjektina, võite võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@carvertical.com, saatke e-kiri meie andmekaitseametnikule aadressil dpo@carvertical.com või tavakiri aadressil Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Kui te arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub GDPRi sätteid, on teil õigus esitada kaebus selle ELi liikmesriigi järelevalveasutusele, kus on teie peamine elukoht, töökoht või koht, kus väidetav rikkumine toimus.

Leedu järelevalveasutus on Riiklik Aandmekaitseinspektsioon (aadress: L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Leedu; e-post: ada@ada.lt; veebisait: https://vdai.lrv.lt/) 

13. Lõppsätted

13.1. Meil on õigus käesolevaid privaatsuseeskirju igal ajal ajakohastada või muuta. Sellised ajakohastatud või muudetud privaatsuseeskirjad jõustuvad selle platvormil avaldamisel. Privaatsuseeskirjade oluliste muudatuste korral saadame teile täiendava teate ka e-posti teel, kui olete meile sellise e-posti aadressi esitanud.  

Viimase muudatuse kuupäev: 06.02.2024