carVertical

Vali riik

EE flag

Eesti kasutatud autode turu läbipaistvuse indeks

Rahvusvaheline pingerida
#19
Indeks
−88,5
150
130
110
90
70
50
30
10
Keskmiselt
-10
-30
-50
-70
-90
-110
-130
-150
−142,7
lv flag
−141,9
ua flag
−108,4
lt flag
−100,8
ro flag
−88,5
ee flag
−56,3
bg flag
−48,8
pl flag
−47,2
rs flag
−7,8
hr flag
−4
hu flag
4
sk flag
23,3
cz flag
35,3
be flag
38,8
us flag
40,7
ch flag
41,1
fi flag
42,3
si flag
51,6
se flag
75,6
dk flag
79,9
fr flag
90,8
it flag
96,8
de flag
126
gb flag

Tagasi keritud läbisõidumõõdikute osakaal

18,24%

Rahvusvaheline pingerida: #21

Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus

46 446 km

Rahvusvaheline pingerida: #12

Kahjustatud autode osakaal

54,53%

Rahvusvaheline pingerida: #16

Keskmine kahju väärtus (€)

3541 €

Rahvusvaheline pingerida: #10

Imporditud kasutatud autode osakaal

76,12%

Rahvusvaheline pingerida: #21

Kontrollitud autode keskmine vanus

10,44

Rahvusvaheline pingerida: #20

Soovid rohkem teavet kasutatud auto või mootorratta kohta? Sisesta VIN-kood ja saad üksikasjaliku ajalooaruande

Võrdle riiki Eesti muu turuga

Lisa riigid, mida soovid võrrelda

Teema
Tagasi keritud läbisõidumõõdikute osakaal
-----
Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus
-----
Kahjustatud autode osakaal
-----
Keskmine kahju väärtus (€)
-----
Imporditud kasutatud autode osakaal
-----
Kontrollitud autode keskmine vanus
-----

Meid usaldavad üle 1 800 000 inimese enam kui 28 riigis

Soovid rohkem teavet kasutatud auto või mootorratta kohta? Sisesta VIN-kood ja saad üksikasjaliku ajalooaruande

Meid usaldavad üle 1 800 000 inimese enam kui 28 riigis

  • autobild
  • Postimees
  • topgear
  • Forbes

Meist

CarVerticali turu läbipaistvuse indeks mõõdab kasutatud auto ostmisel kliendile pakutava potentsiaalselt varjatud või vale teabe taset. Viisime selle uuringu läbi 25 riigis, kus carVertical on pakkunud auto ajaloo aruandeid vähemalt ühe aasta jooksul.

See uuring tugineb tegelike autoaruannete andmetele, mille meie kliendid ostsid 12 kuu jooksul. Kasutasime andmeid ainult nendest aruannetest, mida peame oma ettevõtte kvaliteedinormide kohaselt kvaliteetseks (nt kvaliteediaruandes peab olema läbisõidumõõdiku näidust vähemalt kolm kirjet).

Loeme autot impordituks, kui sellel on ajalooandmeid mujal kui riigis, kust aruanne osteti.

Kahjude suhtelise väärtuse arvestamisel jätsime välja väiksemad kahjustused alla 500 €, nagu katkised küljepeeglid või väikesed kriimustused. Riikide võrdlemiseks jagasime keskmise kahju väärtuse SKT-ga elaniku kohta.

carVerticali turu läbipaistvuse indeks põhineb 6 teguril ja maksimaalne punktisumma on 1,2. Kuna tegurite prognoositav mõju turu läbipaistvusele võib olla erinev, määrasid carVerticali andmespetsialistid neile teguritele erinevad väärtused.

Kokku punkte
1.2
0.3

Tagasi keritud läbisõidumõõdikute osakaal (%)

0.15

Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus (km)

0.2

Kahjustatud autode osakaal (%)

0.2

Kahju suhteline väärtus (€) *Jagasime keskmise kahjuväärtuse riigi SKTga elaniku kohta.

0.3

Imporditud kasutatud autode osakaal (%)

0.05

Kontrollitud autode keskmine vanus