carVertical

Privātuma politika tīmekļa vietnes/lietotnes pakalpojumu lietotājiem

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Mums rūp jūsu privātums un jūsu personas datu drošība, tāpēc šajā privātuma politikā (“privātuma politika”) mēs skaidrojam, kā apstrādājam jūsu personas datus un kādas ir jūsu tiesības.

1.2. Šī privātuma politika tiek piemērota, kad jūs izmantojat transportlīdzekļu vēstures pārbaudes tiešsaistes tīmekļa vietni www.carvertical.com vai tās Android un iOS mobilo lietotni (turpmāk tekstā “vietne” un “mobilā lietotne” kopā sauktas “platforma”), apmeklējat mūsu sociālo tīklu vietnes Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (turpmāk tekstā “sociālo tīklu konti”) un sazināties ar mums pa e-pastu, telefonu vai citiem elektroniskās saziņas kanāliem. 

1.3. Šajā konfidencialitātes politikā personas dati (“personas dati”) ir jebkura informācija vai informācijas kopums, pēc kura mēs varam tieši vai netieši jūs identificēt, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt. Šajā privātuma politikā “jūs” nozīmē platformas un tās pakalpojumu lietotāju, sociālo tīklu kontu apmeklētāju vai personu, kas ar mums sazinās. 

1.4. Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 (ES) (“VDAR”) un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī kontrolējošo iestāžu norādījumus.

1.5. Ja izmantojat platformu, tās pakalpojumus, apmeklējat mūsu sociālo tīklu kontus, sazināties ar mums, abonējat mūsu jaunumus, mēs uzskatām, ka esat izlasījis un sapratis privātuma politiku. 

1.6. Platformā un sociālo tīklu kontos var būt saites, piemēram, uz mūsu partneru vietnēm, citu mūsu projektu vietnēm. Šī privātuma politika neattiecas uz šādām vietnēm.

1.7. Šī privātuma politika var tikt mainīta, tāpēc laiku pa laikam apmeklējiet platformu, lai iepazītos ar jaunāko publicēto privātuma politikas versiju.

1.8. Sīkdatņu politiku varat izlasīt atsevišķi šeit. Esam izstrādājuši arī privātuma paziņojumus transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem, kandidātiem.

2. Kas esam mēs?

2.1. Jūsu personas datu pārzinis ir UAB cV Group, Lietuvas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskās personas kods 303134915, adrese Aukštaičių g. 7, LT-11341 Viļņa, Lietuva, dati tiek apkopoti un apstrādāti valsts uzņēmuma “Registrų centrs” Juridisko personu reģistrā (turpmāk tekstā “carVertical” vai “mēs”).

2.2. Ar mūsu datu aizsardzības inspektoru var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi dpo@carvertical.com

3. Kā mēs saņemam jūsu personas datus?

3.1. Mēs saņemam jūsu personas datus:

 1. 3.1.1. tieši no jums, kad jūs mums sniedzat savus personas datus, piemēram, kad jūs reģistrējaties platformā, izmantojat platformu un tās pakalpojumus, veicat maksājumu, sazināties ar mums pa e-pastu vai tālruni u. tml.; 
 2. 3.1.2. kad mēs ievācam personas datus, kad jūs izmantojat platformu vai sociālo tīklu kontus. Piemēram, mēs varam reģistrēt veikto pasūtījumu vai platformas apmeklējumu vēsturi, IP adresi, pakalpojumus, kam dodat priekšroku, atvērtās URL saites u. c.;
 3. 3.1.3. ja mēs saņemam personas datus no citām personām, piemēram, no pakalpojumu sniedzēja, kas identificē jūs kā kontaktpersonu, maksājumu iestādēm par veiktajiem maksājumiem u. c.

3.2. Kad jūs sniedzat personas datus par sevi vai citām personām (piemēram, par saviem darbiniekiem, aģentiem, norādot draugu/kolēģu personas datus), jūs esat atbildīgs par šādu personas datu precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu, kā arī par personas, kuras personas dati mums tiek sniegti, informēšanu vai piekrišanu. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūs apstiprināt, ka jums ir tiesības sniegt mums personas datus (piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapas). 

4. Kādus personas datus par jums mēs apstrādājam?

4.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus turpmāk aprakstītajos nolūkos, ievērojot turpmāk aprakstītos nosacījumus:

Personas datu apstrādes mērķiApstrādātie personas datiPersonas datu uzglabāšanas periodiPersonas datu apstrādes juridiskais pamats

Konta izveide un lietošana, pakalpojumu pasūtīšana un saņemšana (carVertical pārskati u. c.).

Lai izveidotu un izmantotu savu kontu un pasūtītu un saņemtu pakalpojumus, ir nepieciešami šādi dati: e-pasta adrese, Facebook, Apple ID, Google konta informācija (ja piesakāties, izmantojot šos kontus), šifrētas konta paroles.

Ja jūs brīvprātīgi sniedzat (ar savu piekrišanu): vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pārstāvētā persona (ja jūs pārstāvat uzņēmumu vai citu personu), saistība ar personu, kuru jūs pārstāvat.

Citi dati: konta izmantošanas datums, pakalpojuma sniegšanas datums (carVertical pārskats), informācija par pasūtītajiem un izmantotajiem pakalpojumiem un to izmaiņām, pirkumu vēsture, kredītvēsture.

Kad jūs iegādājaties pārskatu, mēs automātiski izveidojam jums kontu, kurā uz laiku ievietojam jūsu iegādāto pārskatu un citu ar pirkumu saistīto informāciju.

Konta dati tiek glabāti konta lietošanas laikā un septiņus gadus pēc pēdējās pieteikšanās kontā.

Pakalpojumu iegādes dati tiek glabāti konta lietošanas laikā un 10 gadus pēc pēdējās pieteikšanās kontā.

Ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, līdz piekrišanas termiņa beigām vai atsaukšanai.

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Pārziņa likumīgās intereses, lai nodrošinātu konta darbības kvalitāti, pakalpojumu sniegšanu un pareizu pasūtījumu administrēšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Maksājumu par pakalpojumiem pārvaldība.

Maksājuma apstiprināšanai ir nepieciešami šādi dati: maksājuma summa, datums, daļējs maksājumu kartes numurs, maksātāja e-pasta adrese, maksātāja IP adrese. Maksātāja vārds, uzvārds, adrese, ja maksātājs to ir norādījis.

Datus glabā saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē finanšu darījumus un grāmatvedību, un, ja nav noteikti termiņi, tos glabā 10 gadus no maksājuma veikšanas dienas.

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu nodrošināt pareizu finanšu uzskaiti (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

carVertical pārskatu izstrāde.

Ziņojumā jāiekļauj šādi dati (apkopoti): transportlīdzekļa VIN; reģistrācijas numurs, tehniskie, reģistrācijas, importa/eksporta, izmantošanas un īpašumtiesību ierobežojumi, dati par zādzībām, apkopes informācija, nobraukums, garantijas, informācija par bojājumiem (negadījumi, citi bojājumi), tostarp fotoattēli.

Dati tiek glabāti 30 dienas no pārskata iegādes datuma.

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses sniegt un iegūt uz datiem balstītu informāciju par transportlīdzekļa stāvokli, lai palīdzētu novērst krāpšanu lietotu transportlīdzekļu iegādē un aizsargātu ceļu satiksmes dalībnieku intereses attiecībā uz transportlīdzekļu drošu ekspluatāciju uz ceļiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Plašāka informācija ir izklāstīta privātuma paziņojumā par transportlīdzekļa datu apstrādi.

Transportlīdzekļa fiziska apskate (pakalpojuma iegāde, personas datu vākšana un nodošana partnerim pakalpojuma sniegšanas nolūkā).

Papildus tiek ievākti šādi kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa (pārbaudes) adrese, komentārs.

Maksājuma apstiprināšanai nepieciešamie dati: maksājuma summa, datums, daļējs maksājumu kartes numurs, maksātāja e-pasta adrese, maksātāja IP adrese.

Mēs glabājam kontaktinformāciju 30 dienas no transportlīdzekļa fiziskās pārbaudes iegādes datuma (partneri paši nosaka datu apstrādes periodus).

Maksājuma apstiprināšanai nepieciešamie dati tiek glabāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē finanšu darījumus un grāmatvedību, un, ja nav noteikti termiņi, 10 gadus no maksājuma veikšanas dienas.

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Kvalitātes nodrošināšana, saziņa par pakalpojumiem, atgādinājumi par neizpildītiem pasūtījumiem.

E-pasta adrese, pārbaudītā transportlīdzekļa VIN, saziņas temats un saturs (ziņa, atbilde), dati, kas vajadzīgi, lai risinātu kvalitātes jautājumus.

Ja jūs sniedzat (ar savu piekrišanu): vārds, uzvārds, tālruņa numurs, valsts, amats, pārstāvētā persona utt.

Ja saziņa notiek, izmantojot sociālo tīklu kontus: publiski redzama konta informācija.

Dati tiek glabāti saziņas laikā un līdz diviem gadiem pēc saziņas beigām (pēdējā ziņa);

Ja apstrādes pamatā ir piekrišana, līdz piekrišanas termiņa beigām vai atsaukšanai.

Pārziņa likumīgās intereses sniegt informāciju un nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, atgādināt klientam par neizpildītiem pasūtījumiem un palīdzēt klientam tos izpildīt (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Platformas administrēšana, izstrāde, drošības nodrošināšana, krāpšanas novēršana.

IP adrese, ierīces informācija, sīkdatņu ievāktie dati, analītiskie dati (apmeklējumi, skatījumi, meklējumi, klikšķi uz saitēm un šo klikšķu datums un laiks), URL saites uz platformu, informācija par datu grozīšanu, dzēšanu.

Platformas dati tiek glabāti, kā norādīts sīkdatņu politikā, un, ja tie nav iekļauti sīkdatņu informācijā, tiek glabāti līdz diviem gadiem pēc to ievākšanas.

Ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, līdz piekrišanas termiņa beigām vai atsaukšanai.

Ieraksti tiek glabāti no 14 dienām līdz diviem gadiem.

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Pārziņa likumīgās intereses nodrošināt platformas netraucētu darbību, attīstību un drošību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Pārvaldīt sociālo tīklu kontus (plašāku informāciju skatīt privātuma politikas 6. punktā).

Lietotājvārds, komentāri un ierakstu kopīgošana, informācija par klikšķiem uz “patīk” un “sekot”, informācija par reakciju uz ierakstiem, fotoattēli, informācija par ziņu un atbildi uz ziņu (saņemšanas laiks, saturs, pielikumi), vērtējuma informācija un jebkura cita jūsu sniegtā informācija.

Informācija par sociālo tīklu kontiem tiek glabāta saskaņā ar sociālo tīklu īpašnieku izstrādātajiem noteikumiem.

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Tiešā mārketinga kampaņu organizēšana uzņēmumiem un patērētājiem, jaunumu sūtīšana (plašāku informāciju skatīt privātuma politikas 5. punktā).

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, prioritātes attiecībā uz jaunumiem, pakalpojumu izmantošanas dati kvalitatīvāku jaunumu nodrošināšanai (atrašanās vieta, valoda), dati, kas iegūti, izmantojot reklāmas sīkdatnes.

Citi dati: informācija par jaunumu lasītāju skaitu, URL saites uz platformu, informācija par jaunumu saņēmēju sarakstu.

Ja lietotājam ir konts, dati tiks glabāti konta lietošanas laikā un septiņus gadus no pēdējās piekļuves kontam vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Ja lietotājam nav reģistrēta konta, datus glabā ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanai.

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Datu pārziņa likumīgās intereses informēt savus lietotājus par līdzīgām precēm un/vai pakalpojumiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Pārziņa likumīgās intereses pārvaldīt jaunumu saņēmēju adresātu sarakstus, analizēt apkopotos mārketinga rezultātus, risināt problēmas, kas saistītas ar jaunumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Organizēt kvalitātes aptaujas, lai uzlabotu carVertical pakalpojumus un veiktspēju.

E-pasta adrese, tālruņa numurs, aptaujas paziņojumā/aptaujas anketā pieprasītie dati, komentāri, vērtējumi, vēlmes.

Dati tiks glabāti apsekojuma laikā un divus gadus pēc tā beigām.

Ja apstrādes pamatā ir piekrišana, līdz piekrišanas termiņa beigām vai atsaukšanai.

Pārziņa likumīgās intereses analizēt un izmantot apkopotos kvalitātes rezultātus kā pamatu savas darbības organizēšanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Reklāmas konkursu, spēļu un kampaņu organizēšana (plašāku informāciju skatīt privātuma politikas 5.8.–5.9. punktā).

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dati, kas pieprasīti konkursa, akcijas, spēles paziņojumā un/vai veidlapā, sociālie tīkli, konta informācija un konta īpašnieka kopīgotie ziņojumi, uzvarētāju dati, dalībnieku saraksti.

Spēles, akcijas vai konkursa laikā un divus gadus pēc spēles, akcijas vai konkursa beigām.

Ja apstrādes pamatā ir piekrišana, līdz piekrišanas termiņa beigām vai atsaukšanai.

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Atsauksmju par carVertical darbībām publicēšana un pārvaldīšana.

Atsauksmi iesniegušās personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, atsauksmes saturs, atsauksmes iesniegšanas datums un sociālo tīklu konta informācija, tostarp fotoattēls, ja atsauksme iesniegta, izmantojot sociālos tīklus.

Atsauksmes tiek saglabātas, līdz tās tiek atceltas.

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Sabiedrības informētība par carVertical darbību.

Personas dati, fotoattēli, videoklipi, izvilkumi no mācību satura publikācijās un cits prezentāciju saturs.

Datus glabā piecus gadus pēc to ievākšanas.

Ja apstrādes pamatā ir piekrišana, līdz piekrišanas termiņa beigām vai atsaukšanai.

Publiskajā telpā publicētie dati (publikācijas utt.) tiek apstrādāti līdz to publiskošanas beigām.

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Pārziņa likumīgās intereses nodrošināt precīzu, netraucētu un efektīvu saziņu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Strīdu un prasību risināšana.

E-pasta adrese, sūdzības/prasības/procesa saturs, ar strīdu/prasību saistītā informācija.

Citi personas sniegtie dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, amats, pārstāvētā persona (ja jūs pārstāvat uzņēmumu vai citu personu), attiecības ar pārstāvēto personu.

Strīda izskatīšanas laikā un 10 gadus pēc strīda izskatīšanas beigām (vai, ja strīds ir tiesisks, pēc galīgā sprieduma stāšanās spēkā).

Datu subjektu pieprasījumus un saraksti glabā divus gadus pēc pieprasījuma apstrādes beigām.

Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses izvirzīt prasības vai aizstāvēt savas tiesības (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Pakalpojumu izmantošanas analīze.

E-pasta adrese, IP adrese, pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture, atlaižu izmantošana, pasūtīto pakalpojumu daudzums un kopējais ģeogrāfiskais sadalījums, pakalpojumu izvēlē izmantotie atribūti, pakalpojumu kvalitāte, lietotāja reģistrācijas datums un valsts, platformā pavadītais laiks, pārlūkotās sadaļas, vieta, no kuras piekļūts.

Ja lietotājam ir konts, dati tiek glabāti konta lietošanas laikā un septiņus gadus pēc pēdējās pieteikšanās kontā.

Ja lietotājam nav reģistrēta konta, datus glabā ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanai.

Pārziņa likumīgās intereses uzlabot un paaugstināt savas darbības efektivitāti, pamatojoties uz datiem, kas balstīti uz analīzi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

4.2. Dažos gadījumos mēs varam izmantot jūsu norādītos kontaktus, lai nosūtītu jums ziņojumus vai piezvanītu saistībā ar pasūtījumu vai mūsu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, lai informētu jūs par pakalpojumu pasūtījuma apstiprinājumu, izmaiņām pakalpojumu sniegšanā, atgādinājumiem par nepabeigtiem pasūtījumiem, kas tiek nosūtīti uz jūsu e-pasta adresi, ja jūs neesat pabeidzis pasūtījumu u.c. Šādi paziņojumi ir nepieciešami mūsu pakalpojumu pienācīgai sniegšanai un netiek uzskatīti par reklāmas paziņojumiem. 

4.3. Mēs apstrādājam atsevišķus jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu. Mēs ievērojam turpmāk izklāstītos noteikumus attiecībā uz datu apstrādi, pamatojoties uz piekrišanu:

 1. 4.3.1. Jums nav pienākuma sniegt personas datus, piemēram, ja jums ir jāaizpilda veidlapa, jūs varat neaizpildīt brīvās izvēles laukus, vai, ja piekrišana tiek dota, atzīmējot attiecīgo lodziņu, jūs varat to neatzīmēt. Ja jūs pats sniedzat datus brīvās izvēles laukos, sniedzat mums vairāk datu, nekā nepieciešams, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem, sazināties ar mums mūsu sociālo tīklu kontos, mēs uzskatām, ka šādu datu sniegšana vienlaikus ir jūsu piekrišana šādu datu apstrādei. 
 2. 4.3.2. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs saglabāsim šos datus, līdz jūs atsauksiet savu piekrišanu. Savu piekrišanu varat atsaukt, mainot konta iestatījumus (ja dati tiek apstrādāti jūsu kontā), noklikšķinot uz attiecīgajām saitēm (ja tādas ir sniegtas) vai rakstot mums e-pastu uz adresi info@carvertical.com. Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu atsaukt piekrišanu pēc iespējas ātrāk pēc tā saņemšanas, taču dažos gadījumos mūsu sistēmu darbības dēļ tas var prasīt zināmu laiku. Atsevišķu datu apstrādes piekrišanas atsaukšanas rezultātā var samazināties jums pieejamo pakalpojumu apjoms. 
 3. 4.3.3. Pat ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs varam saglabāt ierakstu par to, kad piekrišana tika dota un atsaukta, lai vajadzības gadījumā pierādītu mūsu darbību atbilstību datu aizsardzības noteikumiem. 

4.4. Jums ir tiesības grozīt un atjaunināt mūsu rīcībā esošo informāciju par jums. Dažos gadījumos mums ir nepieciešama precīza un aktuāla informācija par jums, un mēs varam lūgt jūs apstiprināt, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir pareiza. 

4.5. Sniedzot pakalpojumus, mēs dažkārt varam izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz datu apstrādi, piemēram, lai noskaidrotu jūsu vajadzības saistībā ar pakalpojumu un jūsu atbilstību pakalpojuma prasībām. Automatizēta lēmumu pieņemšana ir personas datu apstrāde, izmantojot, piemēram, programmatūras kodu vai algoritmu, mākslīgā intelekta risinājumu, kam nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās. Mēs regulāri pārskatām automatizētās lēmumu pieņemšanas metodes, ko izmantojam, lai nodrošinātu, ka tās ir taisnīgas, efektīvas un objektīvas. Jūs varat iebilst pret automatizētā lēmuma rezultātiem, un tādā gadījumā jūsu situāciju izvērtēs kāds no mūsu ekspertiem.

5. Jaunumi un tiešais mārketings

5.1. Mēs varam sūtīt informāciju par mūsu un/vai mūsu grupas uzņēmumu darbībām, pakalpojumiem (tiešā mārketinga paziņojumus) uz jūsu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, zvanīt jums, ja esat devis mums piekrišanu saņemt šādu informāciju no mums vai ja jūs vai jūsu pārstāvētā organizācija ir mūsu klients. Mēs varam arī lūgt jūs palīdzēt mums novērtēt mūsu darbības un pakalpojumu kvalitāti.

5.2. Lai nodrošinātu jums pielāgotus jaunumus, mēs varam personalizēt tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Mūsu izmantotie personalizācijas risinājumi ir paredzēti tikai jūsu pieredzes uzlabošanai, un, ja jūs nepiekrītat saņemt mūsu jaunumus, jūs nezaudēsiet tiesības izmantot mūsu pakalpojumus un saņemsiet tādas pašas kvalitātes pakalpojumus. 

5.3. Nosūtot jaunumus, mēs varam ievākt informāciju par personām, kas tos saņem, piemēram, par to, kuras ziņas viņi ir atvēruši, uz kurām saitēm viņi ir klikšķinājuši utt. Šī informācija tiek apkopota, lai sniegtu jums aktuālākus un pielāgotākus jaunumus.

5.4. Jūsu kontaktinformācija var tikt nodota mūsu partneriem/datu apstrādātājiem, kas mums sūta jaunumus vai nodrošina kvalitātes novērtēšanas pakalpojumus. Mēs varam arī nodot jūsu kontaktinformāciju citiem grupas uzņēmumiem, lai sniegtu jums to piedāvājumus un jaunumus, ja šāda datu nodošana atbilst tiesību aktu prasībām. 

5.5. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, jūs varat to atcelt elektroniskajos paziņojumos norādītajā veidā (piemēram, noklikšķinot uz saites “atteikties no jaunumu saņemšanas” saņemtajos jaunumos utt.) vai nosūtot mums paziņojumu uz e-pasta adresi info@carvertical.com.  

5.6. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs centīsimies nekavējoties pārtraukt sūtīt jums jaunumus, taču tas var prasīt zināmu laiku. Tā kā mūsu jaunumu kampaņas tiek plānotas iepriekš, jūs varat saņemt mūsu jaunumus vēl vienu reizi pat pēc piekrišanas atsaukšanas. 

5.7. Piekrišanas atsaukšana automātiski neuzliek mums pienākumu iznīcināt jūsu personas datus vai sniegt jums informāciju par jūsu personas datu apstrādi, un jums ir jāiesniedz atsevišķs pieprasījums par šīm darbībām. 

5.8. Dalība mūsu spēlēs, akcijās vai konkursos nav obligāta. Tomēr, lai piedalītos spēlē, akcijā vai konkursā, jums būs jāsniedz mūsu norādītā informācija, tostarp personas dati. Ja saskaņā ar spēles noteikumiem jums ir jāsniedz personas dati par citu personu (draugu, kolēģi), jums ir pienācīgi jāinformē šī persona un pirms datu sniegšanas jāsaņem tās piekrišana. Mēs rīkosim spēles, akcijas vai konkursus un apstrādāsim personas datus saskaņā ar konkrētās spēles, akcijas vai konkursa noteikumiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un izmantošanai šim nolūkam. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, jūs vairs nepiedalīsieties spēlē, akcijā vai konkursā. 

5.9. Mums ir tiesības sazināties ar spēles, akcijas vai konkursa dalībniekiem un paziņot uzvarētājus platformā, sociālo tīklu kontos un citos mūsu norādītajos informācijas kanālos. Mēs varam izmantot uz automatizētu lēmumu pieņemšanu balstītu programmatūru, lai apstrādātu reģistrāciju spēlē, akcijā vai konkursā un/vai noteiktu uzvarētājus. Par to tiks paziņots spēles, akcijas vai konkursa noteikumos, vai arī tas būs redzams mūsu sniegtajās saitēs. Šādā gadījumā, ja jūs nevēlaties, lai uz jums attiektos automatizēta lēmumu pieņemšana, jūs nevarēsiet piedalīties spēlē, akcijā vai konkursā.

6. Sociālo tīklu konti

6.1. Mēs publicējam informāciju par savām darbībām, piedāvātajiem pakalpojumiem, izmaiņām pakalpojumos un citiem jaunumiem savos sociālo tīklu kontos. Sociālo tīklu kontos mēs varam arī organizēt aptaujas, spēles, konkursus, reklāmas kampaņas, kopīgot reklāmas un atlaižu kodus. 

6.2. Ir svarīgi atcerēties, ka uz sociālo tīklu kontu lietotājiem attiecas ne tikai šī privātuma politika, bet arī to sociālo tīklu, kuros konti izveidoti, pārvaldītāju privātuma politika, noteikumi un lietošanas noteikumi. Kad jūs mijiedarbojaties ar mums sociālo tīklu kontos un sniedzat noteiktu informāciju (piemēram, sūtot mums ziņojumus un komentējot mūsu ierakstus), mēs varam redzēt publiski pieejamu informāciju par jūsu profilu (vārdu, attēlu, e-pastu u. c.) atkarībā no jūsu izvēlētajiem konfidencialitātes iestatījumiem. Šī informācija (piemēram, jūsu komentārs) var būt redzama arī citiem konkrētā sociālo tīklu konta apmeklētājiem atkarībā no jūsu izvēlētajiem konfidencialitātes iestatījumiem.

7. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kādus principus mēs ievērojam?

7.1. Mēs cienām jūsu privātumu un ievācam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu mūsu noteiktos personas datu apstrādes mērķus. 

7.2. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs:

 1. 7.2.1. ievērojam piemērojamo un spēkā esošo tiesību aktu, tostarp GDPR, prasības;
 2. 7.2.2. apstrādājam jūsu personas datus likumīgi, godprātīgi un pārredzami;
 3. 7.2.3. ievācam jūsu personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem, un mēs neapstrādājam tos veidā, kas nav saskaņā ar šiem mērķiem, izņemot likumā atļautajā apmērā;
 4. 7.2.4. veicam visus saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas nav precīzi vai pilnīgi attiecībā uz nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti, tiek nekavējoties izlaboti, papildināti, to apstrāde tiek apturēta vai tie tiek iznīcināti;
 5. 7.2.5. glabājam tos tādā formā, kas ļauj identificēt jūs, ne ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkos, kādos tiek apstrādāti personas dati;
 6. 7.2.6. nesniedzam personas datus trešajām personām un neizpaužam tos citos veidos, kas nav paredzēti privātuma politikā vai piemērojamos tiesību aktos;
 7. 7.2.7. nodrošinām, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti drošā veidā, nodrošinot tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus un ierobežojot piekļuvi jūsu personas datiem tikai tiem mūsu darbiniekiem, kuriem šāda piekļuve nepieciešama darba pienākumu veikšanai. 

8. Kam un kad mēs pārsūtām jūsu personas datus?

8.1. Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus apstrādātājiem vai saņēmējiem, kas palīdz mums veikt mūsu darbības:

 1. 8.1.1. grāmatvedības un pasūtījumu pārvaldības programmatūras nodrošinātājiem;
 2. 8.1.2. IT un mākoņtīkla mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, platformas pārvaldības un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Galvenie mākoņtīkla mitināšanas pakalpojumu sniedzēji ir: (i) Amazon Web Services, Inc. Dati tiek apstrādāti EEZ (ii) MongoDB, Inc. Dati tiek apstrādāti EEZ;
 3. 8.1.3. reklāmas, mārketinga un jaunumu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 4. 8.1.4. biroja lietojumprogrammu un datu glabāšanas, pārvaldības un apmaiņas pakalpojumu sniedzējiem;
 5. 8.1.5. maksājumu administrēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 6. 8.1.6. maksājumu krāpšanas novēršanai esam piesaistījuši savu partneri Sift Science, Inc. Partnera privātuma politika ir atrodama saitē https://sift.com/service-privacy.

8.2. Lai mēs varētu publicēt saturu sociālo tīklu kontos, mēs sniedzam datus šādiem sociālo tīklu platformu pārvaldītājiem:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Īrija) un Meta Platforms, Inc., (ASV) (dati tiek pārsūtīti saskaņā ar Eiropas Komisijas izdotu atbilstības lēmumu); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Īrija) un LinkedIn Corporation (ASV) (dati tiek pārsūtīti saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām ES līguma standartklauzulām);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Īrija) (dati tiek glabāti EEZ; nepieciešamības gadījumā dati var tikt pārsūtīti saskaņā ar Eiropas Komisijas pieņemtu atbilstības lēmumu vai saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātām ES līguma standartklauzulām);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (ASV) (dati tiek pārsūtīti saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātām ES līguma standartklauzulām).

Ņemot vērā, ka carVertical neadministrē iepriekš minētos sociālos tīklus, bet tikai savu kontu šajos sociālajos tīklos, aicinām jūs iepazīties ar informāciju par jūsu personas datu uzglabāšanu šo sociālo tīklu privātuma dokumentos.

8.3. Mēs varam sniegt datus tiesībaizsardzības un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām strīdu izšķiršanas iestādēm, citām personām, kas pilda tiesību aktos noteiktās funkcijas, Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Mēs sniedzam šīm struktūrām informāciju, kas noteikta ar likumu vai ko norādījušas pašas struktūras. 

8.4. Mēs varam arī pārsūtīt datus:

 1. 8.4.1. uzņēmumiem uzņēmumu grupas ietvaros un, ja tam ir juridisks pamats, citiem datu pārziņiem vai kopīgiem datu pārziņiem, piemēram, carVertivalOÜ (Igaunija);
 2. 8.4.2. ja nepieciešams, uzņēmumiem, kas varētu iegādāties vai pārņemt mūsu uzņēmumu vai iesaistīties kopīgās darbībās vai citos sadarbības veidos ar mums, kā arī mūsu izveidotiem uzņēmumiem.

8.5. Mēs parasti apstrādājam personas datus ES/EEZ, taču dažos gadījumos jūsu personas dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ. Jūsu personas datu pārsūtīšana ārpus ES/EEZ notiek, pamatojoties uz:

 1. 8.5.1. datu apstrādes vai piegādes līgumu, kurā aprakstīta šāda pārsūtīšana un ietvertas līguma standartklauzulas starptautiskai nosūtīšanai (lai pieprasītu kopiju, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru); vai 
 2. 8.5.2. Eiropas Komisijas pieņemtu atbilstības lēmumu, kas nozīmē, ka Eiropas Komisija ir atzinusi valsti, kurā trešā persona ir reģistrēta un/vai veic uzņēmējdarbību, par tādu, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni; vai 
 3. 8.5.3. īpašu atļauju veikt šādu nosūtīšanu, ko izsniedz datu aizsardzības uzraudzības iestāde; vai 
 4. 8.5.4. jūsu piekrišanu jūsu personas datu pārsūtīšanai ārpus ES/EEZ.

9. Kādas tiesības jums ir? 

 9.1. Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem:

 1. 9.1.1. piekļūt saviem personas datiem, t. i., saņemt paziņojumu, kas apstiprina, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem datiem un ar tiem saistītajai informācijai;
 2. 9.1.2. lūgt mums labot neprecīzu vai nepareizu informāciju, ko mēs izmantojam, vai papildināt informāciju, ja tā ir nepilnīga;
 3. 9.1.3. lūgt mums dzēst mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, ja ir pamats to dzēst;
 4. 9.1.4. pieprasīt mums ierobežot mūsu rīcībā esošās informācijas par jums apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti vai iebilstat pret datu apstrādi, iebilstat pret nelikumīgi apstrādātu datu dzēšanu vai jums dati ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 5. 9.1.5. iebilst pret jūsu datu izmantošanu, ja mēs apstrādājam jūsu datus mūsu un/vai trešo personu likumīgo interešu vārdā;
 6. 9.1.6. pieprasīt mums pārsūtīt/saņemt datus, kurus esat mums sniedzis saskaņā ar līgumu vai piekrišanu un kurus mēs apstrādājam automatizēti, izmantojot plaši izmantotu elektronisku formātu;
 7. 9.1.7. iebilst pret pilnībā automatizēta lēmuma, tostarp profilēšanas, piemērošanu jums, ja šādam lēmumam var būt juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme uz jums;
 8. 9.1.8. atsaukt piekrišanu, ko jūs esat mums sniedzis, lai izmantotu informāciju par jums, ja mēs izmantojam datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 9. 9.1.9. iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. 

9.2. Ja vēlaties izmantot jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@carvertical.com, vai rakstot datu aizsardzības inspektoram uz e-pasta adresi dpo@carvertical.com . Lai labāk izprastu jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt jūs aizpildīt attiecīgo pieprasījuma veidlapu, lūgt jums iesniegt pieprasījumu, kas parakstīts ar uzlabotu vai kvalificētu elektronisko parakstu, nosūtīt pieprasījumu pa pastu vai apmeklēt mūs.

9.3. Drošības apsvērumu dēļ dažos gadījumos mēs varēsim apstrādāt jūsu pieprasījumu tikai pēc jūsu identitātes pārbaudes. Tāpēc mēs varam lūgt jums pierādīt savu identitāti, piemēram, iesniedzot personu apliecinošu dokumentu vai citu informāciju. 

9.4. Atsevišķas datu subjekta tiesības jūs varat izmantot, mainot sava konta iestatījumus platformā vai pats dzēšot savu kontu. Mainot iestatījumus vai dzēšot kontu, jūs varat zaudēt daļu vai visu savā kontā esošo informāciju. 

9.5. Mēs varam atteikties īstenot jūsu tiesības, izņemot tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, tostarp piekrišanu tiešajam mārketingam, ja saskaņā ar VDAR mums nav atļauts izpildīt jūsu pieprasījumu.

9.6. Par jūsu tiesību izmantošanu mēs parasti neiekasējam nekādu maksu. Tomēr saskaņā ar likumu mums ir tiesības iekasēt saprātīgu samaksu vai atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu, ja tas ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs.

9.7. Saņemot jūsu pieprasījumu vai norādījumu par jūsu personas datu apstrādi, mēs sniegsim jums atbildi ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma datuma un veiksim pieprasījumā norādītās darbības vai informēsim jūs, kāpēc atsakāmies to darīt. Vajadzības gadījumā termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Šādā gadījumā mēs informēsim jūs par pagarinājumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

9.8. Ja personas dati tiek dzēsti pēc jūsu pieprasījuma, mēs varam saglabāt informācijas kopijas, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu mūsu un citu personu likumīgās intereses, izpildītu valsts iestāžu pienākumus, atrisinātu strīdus, identificētu problēmas vai izpildītu līgumus. 

10. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

10.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši, un tie ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Mēs esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus (piemēram, piekļuves kontroli, datu koplietošanas ierobežojumus, šifrēšanu, sistēmu atjaunināšanu, paroļu lietošanu, aizsardzību pret vīrusiem vai ļaunprogrammatūru, datu aizsardzības dokumentāciju u. c.), lai aizsargātu mūsu ievākto informāciju no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojāšanas, pārveidošanas, nozaudēšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas neatļautas apstrādes. Mūsu darbiniekiem ir rakstisks pienākums neizpaust un neizplatīt jūsu personas datus nepiederošām trešajām personām. 

10.2. Personas datu drošības pasākumus nosaka, ņemot vērā ar personas datu apstrādi saistītos riskus. Plašāku informāciju par datu drošību skatiet šeit.

11. Kā mēs izmantojam sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas?

11.1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē (datorā, planšetdatorā, mobilajā tālrunī). Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to izmantošanas nosacījumiem, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku

12. Sazinieties ar mums

12.1. Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai sūdzības par to, kā mēs ievācam, izmantojam un glabājam informāciju par jums, vai ja jūs kā datu subjekts vēlaties īstenot savas tiesības, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@carvertical.com, vai mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pasta adresi dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde neatbilst VDAR noteikumiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību tās ES dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai vieta, kur noticis iespējamais pārkāpums.

Uzraudzības iestāde Lietuvā ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, adrese L. Sapiegos Str. 17, 10312 Viļņa, Lietuva, e-pasts: ada@ada.lt, tīmekļa vietne: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo privātuma politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas platformā. Ja privātuma politikā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, mēs jums nosūtīsim papildu paziņojumu uz e-pastu, ja būsiet mums norādījis šādu e-pasta adresi.  

Pēdējā atjauninājuma datums: 06.02.2024