Privatumo politika

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) padės suprasti, kokius duomenis cV Group, UAB, juridinio asmens kodas 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius (toliau - Paslaugų teikėjas), renka internetinėje svetainėje www.carvertical.com (toliau - Interneto svetainė), telefonu ir (ar) el. paštu, kodėl juos renka ir ką su jais daro.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, renkame šią informaciją:

 • Registracijos tikslu – el. pašto adresas. Jeigu registraciją atliksite naudodami socialinio tinklo Facebook paskyrą, Jūsų elektroninio pašto adresą gausime iš šio tinklo. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų Internetinėje svetainėje.
 • Paslaugų teikimo tikslu - el. pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, apmokėjimo už paslaugą duomenys ir kita Jūsų savanoriškai pateikta informacija. Jeigu registraciją atliksite naudodami socialinio tinklo Facebook paskyrą, Jūsų elektroninio pašto adresą gausime iš šio tinklo. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų Internetinėje svetainėje.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais - vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei Jūs, įsigydami prekę ir (ar) paslaugą iš Internetinės svetainės aiškiai neišreiškėte nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Paslaugų teikėjas teisėto intereso pagrindu, siekiant susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus ir pan., tvarko Jūsų, kaip Paslaugų teikėjo kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Paslaugų teikėjas tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Esant Jūsų sutikimui ir (ar) Paslaugų teikėjo teisėtam interesui Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų).

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine ir (ar) Mobiliąja aplikacija, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos laiką ir datą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi žemiau lentelėje nurodytais terminais. Detalesnė informaciją rasite skiltyje „Slapukai“.
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 metus. Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos ir (ar) paklausimo administravimo tikslu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

3. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Daugiau informacijos apie tai rasite savo naršyklės arba įrenginio naudotojo vadove. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

(a) Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis į renginius arba naudotis kitomis paslaugomis.

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti Internetinės svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

(c) Funkciniai ir reklaminiai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Jums aktualią informaciją ir skleisti reklamą. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu info@carvertical.com.

4. Tiesioginė rinkodara

Jei pageidaujate gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, galite išreikšti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros registruodamiesi prie mūsų Internetinės svetainės, paspaudę mygtuką „SUTINKU“ gauti naujienas bei pasiūlymus el. paštu ir telefonu.

Taip pat Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, informuodami mus el. pašto adresu info@carvertical.com ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

5. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šią paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse:

“Facebook“: @carvertical.io; „Facebook“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

6. Vaikų asmens duomenys

Interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

7. Duomenų gavėjai

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai to reikia, pvz., finansines operacijas Interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, Internetinės svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. Tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims su tikslu pasiūlyti Jums tam tikrą prekę ir (ar) paslaugą. Nepaisant to, jei ir davėte savo sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų teikiami tretiesiems asmenims, Jūs turite teisę bet kada šį sutikimą atšaukti.

Taip pat, kiekvienu atveju, jei Jūsų asmens duomenis perduodame į trečiąją valstybę, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo; (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones; (iii) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus (i) ir (ii) papunkčius.

8. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

9. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

10. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

11. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

12. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

13. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

cV Group, UAB

Įmonės kodas: 303134915

Adresas: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius.

El. paštas: info@carvertical.com

Kontaktinis telefonas: +370 5 261 6770

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2019 m. liepos 15 d.