carVertical

Privatumo politika interneto svetainės/programėlės paslaugų naudotojams 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) paaiškiname kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir kokias Jūsų teises užtikriname.

1.2. Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės internetine transporto priemonių istorijos tikrinimo svetaine www.carvertical.com ar jos Android ir iOS mobiliąja programėle (toliau internetinė svetainė ir mobilioji programėlė kartu - Platforma), lankotės mūsų socialinių tinklų Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Tik Tok paskyrose (toliau – Socialinės paskyros), kontaktuojate su mumis elektroniniu paštu, telefonu, kitais elektroninės komunikacijos kanalais. 

1.3. Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t. Nuoroda „Jūs“ šioje Privatumo politikoje reiškia Platformos ir joje esančių paslaugų naudotoją, Socialinių paskyrų lankytoją ar asmenį, kuris komunikuoja su mumis. 

1.4. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.5. Jei naudojatės Platforma, jos paslaugomis, lankotės Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis ar kreipiatės į mus, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs susipažinote su Privatumo politika. 

1.6. Platformoje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į, pavyzdžiui, mūsų partnerių svetaines, kitų mūsų projektų svetaines. Ši Privatumo politika tokioms svetainėms nėra taikoma.

1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome laikas nuo laiko apsilankyti Platformoje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

1.8. Su Slapukų politika galite susipažinti atskirai čia. Taip pat mes esame parengę privatumo pranešimus transporto priemonių savininkams ar valdytojams, kandidatams.

2. Kas mes?

2.1. Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra UAB „cV Group“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau carVertical arba mes).

2.2. Su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu dpo@carvertical.com

3. Kaip mes gauname jūsų asmens duomenis?

3.1. Jūsų Asmens duomenis mes gauname:

 1. 3.1.1. tiesiogiai iš Jūsų, kai savo Asmens duomenis pateikiate mums. Pavyzdžiui, registruojatės Platformoje, naudojatės Platforma, jos paslaugomis, atliekate mokėjimą, komunikuojate su mumis elektroniniu paštu ar telefonu ir pan.; 
 2. 3.1.2. kai Asmens duomenis surenkame Jums naudojantis Platforma ar Socialinėmis paskyromis. Pavyzdžiui, galime fiksuoti atliktų užsakymų ar apsilankymų Platformoje istoriją, IP adresą, paslaugų pasirinkimus, atidarytas URL nuorodas ir pan.;
 3. 3.1.3. kai Asmens duomenis gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, paslaugų užsakovo,  kuris Jus nurodo kaip kontaktinį asmenį, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.

3.2. Teikdami savo ar kitų Asmens duomenis (pavyzdžiui, apie savo darbuotojus, atstovus, nurodydami draugų/kolegų asmens duomenis), Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, informavimą ar sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Tam tikrais atvejais mes galime paprašyti patvirtinti, kad turite teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant registracijos formas). 

4. Kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

4.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslaiTvarkomi Asmens duomenysAsmens duomenų saugojimo terminaiAsmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Paskyros kūrimas ir naudojimas, paslaugų (carVertical ataskaitų ir pan.) užsakymas ir gavimas.

Paskyros kūrimui ir naudojimui, paslaugų užsakymui ir gavimui reikalingi duomenys: el. pašto adresas, Facebook, Apple ID, Google paskyrų duomenys (jei jungiatės per šias paskyras), šifruoti paskyros slaptažodžiai;

Jei savanoriškai pateiksite (jūsų sutikimu): vardas, pavardė, tel. Nr., pareigos, atstovaujamas asmuo (kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį), ryšys su atstovaujamu asmeniu;

Kiti duomenys: paskyros naudojimo, paslaugos (carVertival ataskaitos) teikimo data, užsakytų ir naudojamų paslaugų ir jų pokyčių informacija, pirkimų istorija, kreditų duomenys.

Kai įsigyjate ataskaitą mes jums automatiškai sukuriame paskyrą, kurioje laikinai patalpiname Jūsų įsigytą ataskaitą ir kitą su pirkimu susijusią informacija.

Paskyros duomenys saugomi naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 7 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros;

Paslaugų įsigijimo duomenys saugomi naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros;

Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu – iki sutikimo galiojimo pabaigos ar jo atšaukimo.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo interesai užtikrinti kokybišką paskyros veikimą, paslaugų teikimą, tinkamai administruoti užsakymus (BDAR 6 str. 1 d. f) p.);

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Mokėjimų už paslaugas valdymas.

Mokėjimo patvirtinimui reikalingi duomenys: mokėjimo suma, data, dalinis mokėjimo kortelės Nr., mokėtojo el. pašto adresas, mokėtojo IP adresas. Jei mokėtojas pateikia – vardas, pavardė, adresas.

Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, o kai šie nenurodo terminų - 10 metų nuo mokėjimo dienos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę – užtikrinti tinkamą finansinę apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).

carVertical ataskaitų teikimas.

Ataskaitoje teikiami duomenys (apibendrinti): transporto priemonės VIN; valstybinis numeris, techniniai, registracijos, importo/ eksporto, naudojimo ir nuosavybės suvaržymų, vagystės duomenys, aptarnavimo informacija, rida, garantijos, žalų (eismo įvykių, kitokio sugadinimo) duomenys, įskaitant fotonuotraukas.

Duomenys saugomi 30 dienų nuo ataskaitos įsigyjimo dienos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai teikti ir gauti duomenimis grįstą informaciją apie transporto priemonės būklę, padėti apsisaugoti nuo apgavysčių, perkant naudotas transporto priemones ir apsaugoti eismo dalyvių interesą, kad kelių eisme dalyvautų saugios transporto priemonės (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Detaliau aprašyta Privatumo pranešime apie transporto priemonių duomenų tvarkymą.

Transporto priemonės fizinė apžiūra (paslaugos įsigijimas, asmens duomenų surinkimas ir perdavimas partneriui paslaugai suteikti).

Papildomai renkami šie kontaktiniai duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, transporto priemonės (apžiūros) adresas, komentaras;

Mokėjimo patvirtinimui reikalingi duomenys: mokėjimo suma, data, dalinis mokėjimo kortelės Nr., mokėtojo el. pašto adresas, mokėtojo IP adresas.

Kontaktinius duomenis saugome 30 dienų nuo transporto priemonės fizinės apžiūros įsigijimo dienos (partneriai duomenų tvarkymo terminus nustato savarankiškai);

Mokėjimo patvirtinimui reikalingi duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, o kai šie nenurodo terminų - 10 metų nuo mokėjimo dienos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Paslaugų kokybės užtikrinimas, komunikacija apie paslaugas, priminimai apie nebaigtus užsakymus.

El. pašto adresas, tikrintos transporto priemonės VIN, komunikacijos (žinutė, atsakymas) tema ir turinys, duomenys reikalingi kokybės klausimų sprendimui;

Jei pateiksite (jūsų sutikimu): vardas, pavardė, tel. Nr., šalis, pareigos, atstovaujamas asmuo ir pan;

Jei komunikuojama per Socialines paskyras: paskyros viešai matoma informacija.

Duomenys saugomi komunikacijos laikotarpiu ir iki 2 metų po komunikacijos pabaigos (paskutinės žinutės);

Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu - iki sutikimo galiojimo pabaigos ar jo atšaukimo.

Teisėti duomenų valdytojo interesai teikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, priminti apie nebaigtus užsakymus ir padėti klientui juos užbaigti (BDAR 6 str. 1 d. f) p.);

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Platformos administravimas, vystymas, saugumo užtikrinimas, sukčiavimo prevencija.

IP adresas, įrenginio informacija, slapukų renkami duomenys, analitiniai duomenys (apsilankymai, peržiūros, paieškos, paspaustos nuorodos ir jų data bei laikas), URL nuorodos, per kurias nukreipiama į Platformą, duomenų keitimo, ištrynimo informacija.

Platformos duomenys saugomi, kaip nurodyta Slapukų politikoje, o jei nepatenka į slapukų informaciją – iki 2 metų nuo surinkimo;

Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu - iki sutikimo galiojimo pabaigos ar jo atšaukimo;

Žurnalų įrašai (logs) saugomi nuo 14 dienų iki 2 metų.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo interesai užtikrinti sklandų Platformos funkcionavimą, vystymą ir saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Socialinių paskyrų administravimas (plačiau Privatumo politikos 6 skyriuje).

Vartotojo vardas, įrašo komentarai ir pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutės ir atsakymo į žinutę duomenys (gavimo laikas, turinys, priedai), informacija apie įvertinimą, kita Jūsų pateikta informacija.

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal socialinių tinklų savininkų nustatytas sąlygas.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Tiesioginės rinkodaros kampanijų verslui bei vartotojams vykdymas, naujienų siuntimas (plačiau Privatumo politikos 5 skyriuje).

El. pašto adresas, vardas, pavardė, tel. Nr., naujienų pasirinkimai, paslaugų naudojimo duomenys kokybiškesniam naujienų teikimui (lokacija, kalba), reklaminių slapukų pagalba renkami duomenys;

Kiti duomenys: informacija apie naujienų perskaitymą, URL nuorodos, per kurias nukreipiama į Platformą, naujienų gavėjų sąrašo informacija.

Kai vartotojas turi paskyrą - duomenys saugomi naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 7 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba iki sutikimo atšaukimo;

Kai vartotojas neturi registruotos paskyros duomenys saugomi ne ilgiau nei iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėtas duomenų valdytojo interesas informuoti savo vartotojus apie panašias prekes ir (arba) paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.);

Teisėti duomenų valdytojo interesai valdyti naujienų gavėjų sąrašus, analizuoti apibendrintus rinkodaros rezultatus, spręsi su naujienų pateikimu susijusius nesklandumus (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Kokybės apklausų vykdymas, carVertical paslaugų ir veiklos tobulinimui.

El. pašto adresas, tel. Nr., apklausos skelbime / anketoje prašomi nurodyti duomenys, komentarai, vertinimai, pasirinkimai.

Duomenys saugomi apklausos laikotarpiu ir 2 metus nuo apklausos pabaigos;

Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu - iki sutikimo galiojimo pabaigos ar jo atšaukimo.

Teisėti duomenų valdytojo interesai analizuoti apibendrintus kokybės rezultatus ir jais remtis organizuojant veiklą (BDAR 6 str. 1 d. f) p.);

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas (plačiau Privatumo politikos 5.8-5.9 punktuose).

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., konkurso, akcijos, žaidimo skelbime ir (ar) anketoje prašomi nurodyti duomenys, socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis pasidalina paskyros turėtojas, laimėtojų duomenys, dalyvių sąrašai.

Žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpiu ir 2 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pabaigos;

Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu - iki sutikimo galiojimo pabaigos ar jo atšaukimo.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Atsiliepimų apie carVertical veiklą skelbimas ir valdymas.

Atsiliepimą pateikusio asmens nurodytas vardas, pavardė, el. pašto adresas, atsiliepimo turinys, pateikimo data, Socialinių tinklų paskyros informacija, įskaitant ir nuotrauką, kai atsiliepimas teikiamas per Socialinius tinklus.

Atsiliepimai saugomi iki atsiliepimo atšaukimo.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Visuomenės informavimas apie carVertical veiklą.

Publikacijose, leidiniuose, kitame pristatomajame turinyje esantys asmens duomenys, nuotraukos, vaizdo medžiaga, mokymų turinio ištraukos.

Duomenys tvarkomi 5 metus nuo jų surinkimo;

Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu - iki sutikimo galiojimo pabaigos ar jo atšaukimo;

Viešai skelbiami duomenys (leidiniuose, publikacijose ir pan.) yra tvarkomi iki viešo jų skelbimo pabaigos.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo interesai užtikrinti tikslią, sklandžią ir efektyvią komunikaciją (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Ginčų ir pretenzijų sprendimas.

El. pašto adresas, skundo/ pretenzijos/ procesinio dokumento turinys, su ginču / pretenzija susijusi informacija.

Kiti asmens pateikti duomenys: vardas, pavardė, tel. Nr., adresas, pareigos, atstovaujamas asmuo (kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį), ryšys su atstovaujamu asmeniu.

Ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 10 metų po tokio nagrinėjimo pabaigos (kai ginčas teisminis - po galutinio sprendimo įsiteisėjimo);

Duomenų subjektų prašymai ir susirašinėjimas saugoma 2 (du) metus nuo prašymo nagrinėjimo pabaigos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai pareikšti reikalavimus ar ginti savo teises (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Paslaugų naudojimo analizė.

El. pašto adresas, IP adresas, užsakymų, mokėjimų istorija, naudojimasis nuolaidomis, užsakytų paslaugų kiekis ir apibendrintas geografinis pasiskirstymas, požymiai, pagal kuriuos pasirenkamos paslaugos, paslaugų kokybė, naudotojo registracijos data ir šalis, Platformoje praleistas laikas, naršytos skiltys, vieta iš kurios jungtasi.

Kai vartotojas turi paskyrą - duomenys saugomi naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 7 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros;

Kai vartotojas neturi registruotos paskyros duomenys saugomi ne ilgiau nei iki sutikimo atšaukimo.

Teisėti duomenų valdytojo interesai tobulinti ir efektyvinti savo veiklą, remiantis analize grįstais duomenimis (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

4.2. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes arba Jums paskambinti, pavyzdžiui, siekdami informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, paslaugų teikimo pokyčius, Jums nebaigus užsakymo mes Jūsų elektroninio pašto adresu galime siųsti Jums priminimus apie nebaigtus užsakymus ir pan. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

4.3. Dalį Jūsų Asmens duomenų tvarkome tik turėdami Jūsų sutikimą. Kaip duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, mes laikomės tokių taisyklių:

 1. 4.3.1. Jūs neprivalote pateikti Asmens duomenų, pavyzdžiui, jei duomenis reikia užpildyti formoje, galite nepildyti neprivalomų laukų, jei sutikimas duodamas pažymint atitinkamą langelį, galite jo nežymėti. Tuo atveju jei savarankiškai pateikiate duomenis neprivalomuose laukuose, teikdami mums klausimus nurodote daugiau duomenų nei būtina atsakymui pateikti, komunikuojate mūsų socialinėse paskirose, mes laikome, kad tokių duomenų pateikimas yra kartu ir jūsų sutikimas tvarkyti šiuos duomenis;
 2. 4.3.2. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai šie tvarkomi  sutikimo pagrindu. Jei Jūsų Asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, tokius duomenis saugosime tol, kol neatšauksite savo sutikimo. Sutikimą galite atšaukti pakeisdami paskyros nustatymus (jei duomenys tvarkomi Jūsų paskyroje), paspausdami atitinkamas nuorodas (jei tokios pateikiamos) ar parašę mums el. paštu info@carvertical.com . Gavę Jūsų prašymą atšaukti sutikimą, stengsimės jį įgyvendinti kaip galima greičiau, tačiau kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į mūsų sistemų darbą, tai gali užtrukti protingą laiko tarpą. Atšaukus sutikimą dėl kai kurių duomenų tvarkymo gali sumažėti Jums prieinamų paslaugų apimtis;
 3. 4.3.3. net ir jums atšaukus sutikimą, mes galime saugoti įrašą apie tai, kada sutikimas buvo duotas ir atšauktas, kad, prireikus įrodytume, kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių. 

4.4. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mūsų apie Jus turimą informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga. 

4.5. Teikdami paslaugas tam tikrais atvejais galime taikyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimo priėmimą, pavyzdžiui, siekiant išsiaiškinti su paslauga susijusius Jūsų poreikius bei atitiktį paslaugos keliamiems reikalavimams. Automatizuotas sprendimų priėmimas reiškia asmens duomenų tvarkymą naudojant, pavyzdžiui, programinės įrangos kodą ar algoritmą, dirbtinio intelekto sprendimą, kuriam nereikia žmogaus įsikišimo. Reguliariai peržiūrime naudojamus automatizuoto sprendimų priėmimo metodus, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Jūs galite paprieštarauti automatizuoto sprendimo pateiktiems rezultatams – tokiu atveju Jūsų situacija bus įvertinta mūsų specialisto.

5. Naujienos ir tiesioginė rinkodara

5.1. Mes galime siųsti informaciją apie mūsų ir/ar mūsų grupės įmonių veiklą, paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimai) Jūsų elektroninio pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, skambinti Jums, jeigu Jūs davėte mums sutikimą gauti iš mūsų tokią informaciją, arba tuo atveju, kai Jūs arba Jūsų atstovaujama organizacija yra mūsų klientas. Mes taip pat galime prašyti padėti įvertinti mūsų veiklos ir aptarnavimo kokybę. 

5.2. Siekdami pateikti Jums labiau pritaikytas naujienas, tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti, naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis.  Mūsų naudojami suasmeninimo sprendimai yra skirti tik pagerinti Jūsų patirtį, o Jums nesutikus gauti mūsų naujienų, Jūs neprarasite teisės naudotis mūsų paslaugomis bei gausite tokios pat kokybės paslaugas. 

5.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

5.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas. Jūsų kontaktus taip pat galime perduoti kitoms mūsų grupės įmonėms, kad jos pateiktų Jums savo pasiūlymus ir naujienas, jei toks perdavimas atitinka teisės aktų reikalavimus.  

5.5. Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros, galite juos atšaukti elektroniniuose pranešimuose nurodytu būdu (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atšaukti prenumeratą“ ir pan.)  arba atsiųsti mums pranešimą el. paštu info@carvertical.com.  

5.6. Jums atšaukus sutikimą, stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą, tačiau tai gali užtrukti. Kadangi mūsų naujienų kampanijos planuojamos iš anksto, Jūs net ir po sutikimo atšaukimo galite dar vieną kartą gauti mūsų naujienas.

5.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

5.8. Dalyvavimas mūsų žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Tačiau norėdami dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse, Jūs turėsite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Jei pagal žaidimo sąlygas turite pateikti kito asmens (draugo, kolegos) asmens duomenis, prieš pateikdami duomenis turite informuoti ir gauti tokios asmens sutikimą. Žaidimus, akcijas ar konkursus vykdysime ir Asmens duomenis tvarkysime pagal konkrečiam žaidimui, akcijai ar konkursui nustatytas taisykles. Jūs turite teisę bet kada atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite. 

5.9. Mes turime teisę susisiekti su žaidimo, akcijos ar konkurso dalyviais ir Platformoje, Socialinėse paskirose, kituose mūsų nurodytuose informacijos skelbimo kanaluose, paskelbti laimėtojus. Siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir (ar) nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

6. Socialinės paskyros

6.1. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie savo veiklą, siūlomas paslaugas, jų pasikeitimus, kitas naujienas. Taip pat Socialinėse paskyrose galime organizuoti apklausas, žaidimus, konkursus, reklamines kampanijas, dalintis skelbimais, nuolaidų kodais. 

6.2. Svarbu nepamiršti, kad Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės bei naudojimosi sąlygos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, el. paštas ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras), priklausomai pasirinktų privatumo nustatymų gali būti matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams.

7. Kaip naudojame jūsų asmens duomenis ir kokių principų laikomės?

7.1. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame bei tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. 

7.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

 1. 7.2.1. laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. 7.2.2. tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. 7.2.3. renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. 7.2.4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. 7.2.5. laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. 7.2.6. neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 7. 7.2.7. užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų. 

8. Kam ir kada perduodame jūsų asmens duomenis?

8.1. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams ar gavėjams, kurie mums padeda vykdyti veiklą:

 1. 8.1.1. buhalterinės apskaitos ir užsakymų valdymo programos teikėjai;
 2. 8.1.2. IT, debesų prieglobos, Platformos valdymo ir telekomunikacijų  paslaugų teikėjai. Pagrindiniai debesų prieglobos paslaugų teikėjai yra: (i) Amazon Web Services, Inc. Duomenys yra tvarkomi EEE (ii) MongoDB, Inc. Duomenys yra tvarkomi EEE; 
 3. 8.1.3. reklamos, marketingo, naujienų siuntimo paslaugų teikėjai;
 4. 8.1.4. ofiso programų ir duomenų saugojimo, tvarkymo, apsikeitimo paslaugų teikėjai;
 5. 8.1.5. mokėjimų administravimo paslaugų teikėjai;
 6. 8.1.6. mokėjimų sukčiavimo prevencijai esame pasitelkę partnerį Sift Science, Inc., partnerio privatumo politiką galite rasti čia: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Kad galėtume skelbti turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms, Inc., (JAV), (duomenys perduodami pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo);
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Airija), (duomenys saugomi EEE, esant poreikiui perduodami pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo arba pagal Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas).

Atsižvelgiant į tai, kad carVertical neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose.

8.3. Duomenis galime teikti teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.

8.4. Duomenis taip pat galime perduoti:

 1. 8.4.1. įmonių grupės įmonėms, taip pat, esant teisiniam pagrindui,  kitiems duomenų valdytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, pvz. carVertival OÜ (Estija);
 2. 8.4.2. jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

8.5. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES / EEE teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami remiantis:

 1. 8.5.1. duomenų tvarkymo ar teikimo sutartimi, kuri aprašo tokį perdavimą ir apima Standartines sutarties sąlygas, taikomas tarptautiniam duomenų perdavimui (norėdami paprašyti kopijos, kreipkitės į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną; arba
 2. 8.5.2. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; arba
 3. 8.5.3. specialiu duomenų apsaugą prižiūrinčios institucijos leidimu vykdyti tokį perdavimą; arba
 4. 8.5.4. Jūsų sutikimu dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

9. Kokias teises jūs turite?

9.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 1. 9.1.1. susipažinti su savo Asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, ir, jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 2. 9.1.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 3. 9.1.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu yra informacijos ištrynimo pagrindas;
 4. 9.1.4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 5. 9.1.5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;
 6. 9.1.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;
 7. 9.1.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 8. 9.1.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;
 9. 9.1.9. pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 

9.2. Jei norite pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išvardytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu info@carvertical.com arba kreipiantis į Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@carvertical.com. Tam kad geriau suprastume Jūsų prašymą, galime paprašyti Jus užpildyti atitinkamą prašymo formą, paprašyti Jūsų pateikti pažangiuoju ar kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą, atsiųsti prašymą paštu arba atvykti pas mus.

9.3. Dėl saugumo priežasčių tam tikrais atvejais mes galėsime nagrinėti Jūsų prašymą tik patikrinę Jūsų tapatybę. Dėl to galime paprašyti Jūsų įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją. 

9.4. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami Platformos paskyros nustatymus ar ištrindami paskyrą. Pakeitus nustatymus ar ištrynus paskyrą Jūs galite prarasti dalį ar visą paskyroje esančią informaciją. 

9.5. Mes galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai jie tvarkomi sutikimo pagrindu, įskaitant ir sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos.

9.6. Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

9.7. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

9.8. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes galime saugoti informacijos kopijas, būtinas siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis susitarimų. 

10. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

10.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip prieigų valdymas, dalinimosi duomenimis apribojimai, šifravimas, sistemų atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims. 

10.2. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis. Plačiau apie tvarkomų duomenų saugumą čia

11. Kaip mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas?

11.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena saugomi Jūsų įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono) naršyklėje ar įrenginyje. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus ir jų naudojimo sąlygas rasite mūsų Slapukų politikoje

12. Susisiekite su mumis

12.1. Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis info@carvertical.com arba į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@carvertical.com, adresu: Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Mes turime teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Platformoje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai pranešama papildomai ir elektroniniu paštu, jei tokį mums būsite pateikęs.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024/02/06