Pašalinti jūsų duomenis

Gerbiame jūsų teisę į privatumą ir laikomės visų Europos sąjungoje galiojančių duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, todėl, jums prašant, galime pašalinti jums priklausančius asmens duomenis.

Savo pageidavimą atsiųskite mums el.paštu: labas@carvertical.com

Pridėkite pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, savo asmens dokumentą ir automobilio registracijos liudijimą), nes tik pagal juos galėsime nustatyti jūsų ir jums priklausančio automobilio ryšį.