Индекс за прозрачност на пазара на употребявани автомобили

Нашето задълбочено проучване се базира на 6 основни критерия и класира 23 държави според индекса на прозрачност на пазара – от най-високата до най-ниската стойност.

Процент на превъртени километри на одометъра

Средна стойност в световен мащаб
15,21%

Средна стойност на връщане на километража

Средна стойност в световен мащаб
46 933 km

Процент на внесените употребявани автомобили

Средна стойност в световен мащаб
63,81%

Средна възраст на проверените автомобили

Средна стойност в световен мащаб
9,5

Процент на превъртени километри на одометъра

Средна стойност в световен мащаб: 15,21%

Връщането на километража може да увеличи цената на един автомобил с до 25%. В някои случаи фалшифицирането на километража означава не само плащане на по-висока цена за превозното средство, но и риск за вашата безопасност – автомобилите с по-голям пробег може да имат сериозни недостатъци.

Средна стойност в световен мащаб

15,21%
9,01%
9,55%
9,6%
10,33%
10,61%
10,8%
10,95%

Средна стойност на връщане на километража

Средна стойност в световен мащаб: 46 933 km

Подправеният пробег струва скъпо в дългосрочен план, тъй като ще трябва да инвестирате много средства в поддръжка. Връщането на повече километри означава по-големи разходи и по-висок риск да попаднете в злополука.

Средна стойност в световен мащаб

46 933 km
29 555 km
33 906 km
34 706 km
34 826 km
35 939 km
37 955 km
40 643 km

Процент повредени автомобили

Средна стойност в световен мащаб: 52,36%

Колкото повече повредени автомобили има на пътя, толкова по-голяма е вероятността да сте в някой от тях. Пожарите, наводненията и тежките произшествия значително намаляват стойността (и безопасността) на един автомобил, така че нарушителите не искат да сте информирани дали е имало злополуки, преди да направите покупката.

Средна стойност в световен мащаб

52,36%
16,62%
17,62%
21,08%
21,3%
26,07%
28,47%
29,04%

Средна стойност на щетите

Средна стойност в световен мащаб: 3 574 €

Колкото по-висока е средната стойност на щетите, толкова по-голяма е вероятността в дадена държава има прекалено много неподлежащи на ремонт, опасни повредени автомобили със скрити дефекти. За да получим по-точни резултати, изключихме дребните щети на стойност под 500 евро. Разгледахме също БВП на глава от населението в избраните държави, за да отчетем разликите в покупателната способност.

Средна стойност в световен мащаб

3 574 €
2 638 €
2 733 €
2 830 €
2 938 €
3 119 €
3 150 €
3 229 €

Процент на внесените употребявани автомобили

Средна стойност в световен мащаб: 63,81%

Много по-вероятно е историята на превозните средства, които биват препродавани от една държава в друга, да бъде подправена. Данните показват, че пробегът на 30% до 50% от употребяваните автомобили, продавани през границите на държавите в ЕС, е манипулиран. Високият процент внесени автомобили в дадена страна означава и по-голям брой повредени превозни средства с фалшифицирана история.

Средна стойност в световен мащаб

63,81%
10,73%
26,75%
27,34%
32,12%
35,77%
49,6%
50,73%

Средна възраст на проверените автомобили

Средна стойност в световен мащаб: 9,5

Колкото по-стар е един автомобил, толкова по-малко информация има за него. В миналото не разполагахме с много данни за превозните средства в цифров вид, което затрудняваше проучването на истинската история на даден автомобил.

Средна стойност в световен мащаб

9,5
6,07
7,81
8
8,32
8,81
8,99
9,07

Доверен от над 1,000,000 хора от 50+ държави

Покупка на употребяван автомобил или мотоциклет? Въведете неговия VIN номер, за да получите подробен доклад за историята.

  • autobild
  • topgear
  • Forbes
  • Reuters

За

Индексът за прозрачност на пазара на carVertical измерва нивото на потенциално скрита или невярна информация, която се предоставя на клиента при покупка на употребяван автомобил. Проведохме това проучване в 23 държави, в които carVertical предлага справки за историята на автомобила от поне една година

Проучването се основава на данни от действителни справки за автомобили, закупени от нашите клиенти за период от 12 месеца. Използвали сме само данни от справки, които считаме за висококачествени съгласно нашите вътрешни стандарти за качество (например една качествена справка трябва да съдържа поне три записа от показанията на километража).

Приемаме, че даден автомобил е внос, когато има данни за историята му в държави, различни от страната, в която е закупен.

При пресмятането на относителната стойност на щетите сме изключили дребните щети на стойност под 500 евро, като например счупено странично огледало или малки драскотини. За да сравним ситуацията в различните държави, разделихме средната стойност на щетите на БВП на глава от населението.

Индексът за прозрачност на пазара на carVertical се основава на 6 фактора, като общият максимален резултат е 1,2. Тъй като прогнозното им влияние върху прозрачността на пазара може да се различава, експертите по обработка на данни на carVertical зададоха различни стойности за тези фактори.

Общ резултат
1.2
0.3

Процент на превъртени километри на одометъра (%)

0.15

Средна стойност на връщане на километража (km)

0.2

Процент повредени автомобили (%)

0.2

Относителна стойност на щетите *Pазделихме средната стойност на щетите на БВП на глава от населението в рамките на дадена държава.

0.3

Процент на внесените употребявани автомобили (%)

0.05

Средна възраст на проверените автомобили