carVertical

Политика за поверителност за потребителите на услугите на уебсайта/приложението

1. Общи разпоредби

1.1. Грижим се за поверителността и сигурността на личните ви данни, затова в тази политика за поверителност („Политика за поверителност“) обясняваме как обработваме личните ви данни и какви са вашите права.

1.2. Настоящата Политика за поверителност се прилага, когато използвате уебсайта за онлайн проверка на историята на превозните средства www.carvertical.com или неговото мобилно приложение за Android и iOS („Уебсайтът“ и „Мобилното приложение“ са наричани по-долу заедно „Платформата“), посещавате нашите социални мрежи Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (наричани по-долу „Социални акаунти“) и се свързвате с нас по имейл, телефон или други канали за електронна комуникация. 

1.3. В тази Политика за поверителност „лични данни“ („Лични данни“) означава всяка информация или набор от информация, въз основа на която може пряко или непряко да ви идентифицираме, например вашите име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и др. Както е използвано в тази Политика за поверителност, „Вие“ означава потребител на Платформата и нейните услуги, посетител на социалните акаунти или лице, което комуникира с нас. 

1.4. При обработване на Лични данни спазваме изискванията на Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ЕС) („ОРЗД“) и законодателството на Република Литва, както и указанията на контролните органи.

1.5. Ако използвате Платформата, нейните услуги, посещавате нашите профили в социалните мрежи, свързвате се с нас, абонирате се за нашите бюлетини, ние считаме, че сте прочели и разбрали Политиката за поверителност. 

1.6. Платформата и социалните акаунти могат да съдържат връзки, например към уебсайтове на наши партньори, уебсайтове на други наши проекти. Настоящата Политика за поверителност не се прилага за такива уебсайтове.

1.7. Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна, така че, моля, посещавайте Платформата от време на време, за да се запознаете с последната версия на публикуваната Политика за поверителност.

1.8. Може да прочетете Политиката за бисквитките отделно тук. Разработихме също така известия за поверителност за собствениците на превозни средства или ползвателите, кандидатите.

2. Кои сме ние

2.1. Администраторът на вашите лични данни е UAB cV Group, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република Литва, код на юридическото лице 303134915, адрес Aukštaičių g. 7, LT-11341 Вилнюс, Литва, данните се събират и обработват в Регистъра на юридическите лица на Държавно предприятие „Registrų Centras“ (наричано по-долу „carVertical“ или „Ние“).

2.2. Може да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес dpo@carvertical.com

3. Как получаваме вашите лични данни? 

3.1. Получаваме вашите Лични данни:

 1. 3.1.1. директно от вас, когато ни предоставяте вашите Лични данни. Например, когато се регистрирате в Платформата, използвате Платформата и нейните услуги, извършвате плащане, комуникирате с нас по имейл или телефон и т.н; 
 2. 3.1.2. когато събираме Лични данни, когато използвате Платформата или социалните акаунти. Например можем да записваме историята на направените поръчки или посещенията на Платформата, IP адреса, предпочитанията за услугата, отворените URL връзки и др;
 3. 3.1.3. когато получаваме Лични данни от други лица, например от доставчика на услуги, който ви идентифицира като лице за контакт, от платежни институции за  извършени плащания и др.

3.2. Когато предоставяте Лични данни за себе си или за други лица (напр. за своите служители, агенти, посочване на лични данни на приятели/колеги), вие носите отговорност за точността, пълнотата и актуалността на тези Лични данни, както и за информирането или съгласието на лицето, чиито Лични данни ни се предоставят. В определени случаи може да поискаме от Вас да потвърдите, че имате право да ни предоставите Лични данни (например чрез попълване на регистрационни формуляри). 

4. Какви лични данни обработваме за вас?

4.1. Обработваме вашите Лични данни за следните цели и при следните условия:

Цели на обработването на лични данни Обработени лични данниПериоди на съхранение на лични данни Правни основания за обработване на лични данни

Създаване и използване на акаунт, поръчване и получаване на услуги (доклади на carVertical и др.).

Следните данни са необходими за създаването и използването на вашия акаунт, както и за поръчване и получаване на услуги: имейл адрес, данни за Facebook, Apple ID, Google акаунт (ако влизате чрез тези акаунти), криптирани пароли за акаунта;

Ако предоставите доброволно (с ваше съгласие): име, фамилия, телефонен номер, представлявано лице (ако представлявате дружество или друго лице), връзката с лицето, което представлявате;

Други данни: дата на използване на акаунта, дата на предоставяне на услугата (доклад на carVertival), информация за поръчаните и използваните услуги и всякакви промени в тях, история на покупките, кредитни данни.

Когато закупите доклад, ние автоматично създаваме за Вас акаунт, в който временно поставяме закупения от Вас доклад и друга информация, свързана с покупката.

Данните за акаунта се съхраняват за срока на използване на акаунта и 7 години след последното влизане в акаунта;

Данните за закупуване на услуги се съхраняват за срока на използване на профила и за период от 10 години от последното влизане в профила;

Когато данните се обработват въз основа на съгласие – до изтичане на срока на съгласието или до неговото оттегляне.

Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

Легитимните интереси на администратора за гарантиране на качеството на работата на профила, предоставянето на услуги и правилното администриране на поръчките (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Управление на плащанията за услуги.

За потвърждаване на плащането са необходими следните данни: сума на плащането, дата, частичен номер на платежната карта, имейл адрес на платеца, IP адрес на платеца. Име, презиме и фамилия на платеца, адрес, ако са предоставени от платеца.

Данните се съхраняват в съответствие със законодателството, уреждащо финансовите транзакции и счетоводството, а когато не са определени срокове – в продължение на 10 години от датата на плащането.

Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

Обработването е необходимо за спазването на правно задължение, наложено на администратора, за да се осигури правилно финансово отчитане (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД).

Предоставяне на доклади на carVertical.

Докладът трябва да съдържа следните данни (обобщени): VIN номер на превозното средство; регистрационен номер, технически данни, регистрация, ограничения за внос/износ, употреба и собственост, данни за кражба, информация за сервизно обслужване, пробег, гаранции, данни за повреди (произшествия, други повреди), включително снимки.

Данните се съхраняват в продължение на 30 дни от датата на закупуване на доклада.

Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

Легитимните интереси на администратора или на трета страна за предоставяне и получаване на основаваща се на данни информация за състоянието на превозното средство, за подпомагане на предотвратяването на измами при закупуването на превозни средства втора употреба и за защита на интересите на участниците в движението по пътищата по отношение на безопасната експлоатация на превозните средства по пътищата (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Допълнителни подробности са изложени в Уведомлението за поверителност относно обработването на данни за превозни средства.

Физическа проверка на автомобила (закупуване на услугата, събиране и предаване на лични данни на партньора за предоставяне на услугата).

Допълнително се събират следните данни за контакт: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес на превозното средство (инспекция), коментар;

Данни, необходими за потвърждаване на плащането: сума на плащането, дата, частичен номер на платежната карта, имейл адрес на платеца, IP адрес на платеца.

Съхраняваме данните за контакт в продължение на 30 дни от датата на покупката на автомобила (партньорите сами определят периодите на обработване на данните); 

Данните, необходими за потвърждаване на плащането, се съхраняват в съответствие със законодателството, уреждащо финансовите транзакции и счетоводството, а когато не са определени срокове – в продължение на 10 години от датата на плащането.

Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Осигуряване на качеството, комуникация относно услугите, напомняния за чакащи поръчки.

Електронен адрес, VIN на проверявания автомобил, предмет и съдържание на съобщението (съобщение, отговор), данни, необходими за решаване на проблеми с качеството;

Ако предоставите (с ваше съгласие): име, фамилия, телефонен номер, държава, длъжност, представлявано лице и др;

Ако комуникирате чрез социални акаунти: публично видима информация за акаунта.

Данните се съхраняват за времето на комуникацията и до 2 години след края на комуникацията (последното съобщение); 

Когато обработването се основава на съгласие, до изтичане на срока на съгласието или до неговото оттегляне.

Легитимните интереси на администратора за предоставяне на информация и осигуряване на качеството на услугата, напомняне на клиента за чакащи поръчки и подпомагане на клиента при изпълнението им (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД); 

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Администриране на платформата, разработване, гарантиране на сигурността и предотвратяване на измами.

IP адрес, информация за устройството, данни, събрани чрез „бисквитки“, аналитични данни (посещения, изгледи, търсения, щракнати връзки и дата и час на тези щраквания), URL връзки към Платформата, информация за промяна на данни, изтриване.

Данните за платформата се съхраняват, както е посочено в Политиката за бисквитките на , и ако не са включени в информацията за бисквитките, за период до 2 години след събирането им; 

Когато данните се обработват въз основа на съгласие – до изтичане на срока на съгласието или до неговото оттегляне; 

Информация за влизанията се съхраняват от 14 дни до 2 години.

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);

Легитимните интереси на администратора за осигуряване на безпроблемното функциониране, развитие и сигурност на Платформата (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Управление на акаунти в социалните мрежи (за повече информация вижте раздел 6 от Политиката за поверителност).

Потребителско име, коментари и споделяния на публикацията, информация за щракванията върху „харесвам“ и „следвам“, информация за реакциите към публикациите, снимка, подробности за съобщението и отговора на съобщението (време на получаване, съдържание, прикачени файлове), информация за оценка и всяка друга информация, която предоставите.

Информацията в социалните акаунти се съхранява в съответствие с правилата и условията, определени от собствениците на социалните мрежи.

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Провеждане на кампании за директен маркетинг за фирми и потребители, изпращане на новини (за повече информация вижте раздел 5 от Политиката за поверителност).

Име, фамилия, телефонен номер, предпочитания за новини, данни за използване на услуги за предоставяне на по-качествени новини (местоположение, език), данни, събрани чрез рекламни бисквитки; 

Други данни: информация за броя на читателите на новини, URL връзки към Платформата, информация за списъка на получателите на новини.

Когато потребителят има акаунт, данните се съхраняват за периода на използване на акаунта и в продължение на 7 години от последния достъп до акаунта или до оттегляне на съгласието;

Когато потребителят няма регистриран акаунт, данните се съхраняват за срок, не по-дълъг от момента на оттегляне на съгласието.

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);

Легитимният интерес на Администратора на данни да информира своите потребители за подобни стоки и/или услуги (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД);

Легитимните интереси на администратора за управление на пощенските списъци на получателите на новини, за анализиране на обобщени маркетингови резултати, за разрешаване на проблеми, свързани с предоставянето на новини (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Провеждане на проучвания на качеството с цел подобряване на услугите и работата на carVertical.

Имейл адрес, телефонен номер, данни, поискани в обявлението/въпросника за проучването, коментари, оценки, предпочитания.

Данните ще се съхраняват за периода на проучването и 2 години след края му;

Когато обработването се основава на съгласие, до изтичане на срока на съгласието или до неговото оттегляне.

Легитимният интерес на администратора да анализира и използва обобщените резултати за качеството като основа за организиране на своите дейности (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД); 

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Организиране на промоционални конкурси, игри и кампании (за повече информация вижте подточки 5.8-5.9 от Политиката за поверителност).

Име, презиме, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, данните, поискани в обявлението и/или формуляра за конкурс, промоция, игра, социални мрежи, информация за акаунта и съобщенията, споделени от притежателя на акаунта, данни за победителите, списъци на участниците.

По време на играта, промоцията или конкурса и в продължение на 2 години след края на играта, промоцията или конкурса; 

Когато обработването се основава на съгласие, до изтичане на срока на съгласието или до неговото оттегляне.

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Публикуване и управление на отзиви за дейностите на carVertical.

Името, фамилията, имейл адресът на автора на отзива, съдържанието на отзива, датата на подаване на отзива и данните за профила в социалната мрежа, включително снимка, ако отзивът е подаден чрез социалната мрежа.

Отзивите се съхраняват, докато бъдат отменени.

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Информиране на обществеността за дейностите на carVertical.

Лични данни, снимки, видеоклипове, откъси от учебно съдържание в публикации и друго съдържание на презентации.

Данните се съхраняват в продължение на 5 години след събирането им;

Когато обработването се основава на съгласие, до изтичане на срока на съгласието или до неговото оттегляне;

Публично достъпните данни (в публикации и др.) се обработват до края на публичното им публикуване.

Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);

Законните интереси на администратора за осигуряване на точна, безпроблемна и ефикасна комуникация (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Разрешаване на спорове и искове.

Електронен адрес, съдържание на жалбата/искането/процедурата, информация, свързана със спора/искането; 

Други данни, предоставени от лицето: име, фамилия, телефонен номер, адрес, длъжност, представлявано лице (ако представлявате дружество или друго лице), връзка с представляваното лице.

По време на висящността на спора и в продължение на 10 години след края на висящността на спора (или, в случай на съдебен спор, след влизане в сила на окончателното съдебно решение); 

Исканията и кореспонденцията от субектите на данни се съхраняват в продължение на 2 (две) години след края на обработването на искането.

Обработването е необходимо за спазването на правно задължение, наложено на администратора (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД);

Легитимни интереси на администратора или на трета страна за предявяване на претенции или защита на техните права (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Анализ на използването на услугите.

Имейл адрес, IP адрес, история на поръчките, история на плащанията, използване на отстъпки, количество и обобщено географско разпределение на поръчаните услуги, атрибути, използвани за избор на услуги, качество на услугата, дата и държава на регистрация на потребителя, време, прекарано в Платформата, разглеждани раздели, местоположение, от което е осъществен достъпът.

Когато потребителят има акаунт, данните се съхраняват за срока на използване на акаунта и за 7 години след последното влизане в акаунта;

Когато потребителят няма регистриран акаунт, данните се съхраняват за срок, не по-дълъг от момента на оттегляне на съгласието.

Легитимните интереси на администратора да подобри и повиши ефикасността на своите дейности въз основа на данни, основани на анализ (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

4.2. В някои случаи може да използваме контактите, които сте предоставили, за да ви изпращаме съобщения или да ви се обаждаме във връзка с поръчката или предоставянето на нашите услуги, например за да ви информираме за потвърждение на поръчка за услуги, промени в предоставянето на услуги, напомняния за незавършени поръчки, изпратени на вашия имейл адрес, когато не сте завършили поръчка и др. Такива съобщения са необходими за правилното предоставяне на нашите услуги и не се считат за рекламни съобщения. 

4.3. Обработваме някои от вашите Лични данни само с вашето съгласие. Спазваме следните правила за това как се обработват данни въз основа на съгласие:

 1. 4.3.1. Не сте задължени да предоставяте Лични данни, например ако от вас се изисква да попълните формуляр, може да не попълвате незадължителните полета или ако съгласието се дава чрез отбелязване на съответното поле, можете да не го отбелязвате. В случай че сами предоставяте данни в незадължителните полета, предоставяте ни повече данни, отколкото е необходимо, за да отговорите на нашите въпроси, комуникирате с нас в нашите социални акаунти, считаме, че предоставянето на такива данни представлява същевременно вашето съгласие за обработване на тези данни; 
 2. 4.3.2. Имате право да възразите или да оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни по всяко време, когато те се обработват въз основа на съгласие. Когато обработваме вашите Лични данни въз основа на вашето съгласие, Ние ще запазим тези данни, докато не оттеглите съгласието си. Може да оттеглите съгласието си, като промените настройките на профила си (ако данните се обработват във вашия профил), като щракнете върху съответните връзки (ако са предоставени) или като ни изпратите имейл на адрес info@carvertical.com. Ще се постараем да изпълним искането ви за оттегляне на съгласието възможно най-скоро след получаването му, но в някои случаи това може да отнеме разумен период от време поради работата на нашите системи. Оттеглянето на съгласието ви за някои видове обработване може да доведе до намаляване на обхвата на услугите, които са на ваше разположение; 
 3. 4.3.3. дори и да оттеглите съгласието си, Ние можем да запазим запис за това кога е дадено и оттеглено съгласието, за да докажем, че спазваме правилата за защита на данните, когато е необходимо. 

4.4. Имате право да променяте и актуализирате информацията, която съхраняваме за вас. В някои случаи е необходимо да разполагаме с точна и актуална информация, свързана с вас, и можем да ви помолим да потвърдите, че информацията, която съхраняваме за вас, е вярна. 

4.5. Когато предоставяме услуги, понякога можем да използваме автоматизирано вземане на решения въз основа на обработване на данни, например за да установим вашите нужди във връзка с услугата и вашето съответствие с изискванията за услугата. Автоматизирано вземане на решения означава обработване на лични данни с помощта например на софтуерен код или алгоритъм, решение с изкуствен интелект, което не изисква човешка намеса. Редовно преразглеждаме използваните от нас автоматизирани методи за вземане на решения, за да гарантираме, че те са справедливи, ефективни и безпристрастни. Може да възразите срещу резултатите от автоматизирано решение; в този случай ситуацията ви ще бъде оценена от един от нашите експерти.

5. Новини и директен маркетинг

5.1. Може да изпращаме информация за нашите дейности и услуги и/или дейностите и услугите на компаниите от нашата група (директни маркетингови съобщения) на вашия имейл адрес и/или телефонен номер, да ви се обаждаме, ако сте ни дали съгласието си да получаваме такава информация от нас или ако вие или организация, която представлявате, сте наш клиент. Можем също така да ви помолим да ни помогнете да оценим качеството на нашата работа и услуги. 

5.2. За да ви предоставяме персонализирани бюлетини, можем да персонализираме директните маркетингови съобщения, като използваме информация за използването на нашите услуги. Решенията за персонализиране, които използваме, имат за цел единствено да подобрят вашето преживяване и ако не сте съгласни да получавате нашите бюлетини, няма да загубите правото си да използвате нашите услуги и ще получите същото качество на обслужване. 

5.3. Когато изпращаме информационни бюлетини, може да събираме информация за лицата, които ги получават, например кое съобщение са отворили, върху кои връзки са щракнали и т.н. Тази информация се събира, за да ви предоставяме по-подходящи и съобразени с вашите нужди бюлетини.

5.4. Вашите данни за контакт могат да бъдат предадени на наши партньори/обработващи данни, които ни предоставят бюлетини или услуги за оценка на качеството. Може също така да предадем вашите данни за контакт на други дружества от групата с цел да ви предоставяме техните оферти и новини, ако такова предаване на данни отговаря на изискванията на правните актове. 

5.5. Ако вече не желаете да получавате директен маркетинг, можете да го отмените по начина, посочен в електронните съобщения (например като щракнете върху връзката „отписване“ в бюлетина и т.н.) или като ни изпратите уведомление по електронна поща на адрес info@carvertical.com.  

5.6. Ако оттеглите съгласието си, ще се постараем да спрем да ви изпращаме бюлетини незабавно, но това може да отнеме известно време. Тъй като нашите новинарски кампании се планират предварително, може да получавате нашите бюлетини още веднъж, дори след като сте оттеглили съгласието си. 

5.7. Оттеглянето на съгласието не ни задължава автоматично да унищожим вашите Лични данни или да ви предоставим информация за обработването на вашите Лични данни, като вие трябва да подадете отделно искане за тези действия. 

5.8. Участието в нашите игри, промоции или конкурси не е задължително. Въпреки това, за да участвате в игра, промоция или конкурси, ще трябва да предоставите информацията, която сме посочили, включително Лични данни. Ако условията на играта изискват от Вас да предоставите лични данни на друго лице (приятел, колега), трябва надлежно да информирате това лице и да получите неговото съгласие, преди да предоставите данните. Ние ще провеждаме игрите, промоциите или конкурсите и ще обработваме Лични данни в съответствие с правилата, определени за конкретните игра, промоция или конкурс. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване и използване на Лични данни за тази цел по всяко време. Ако оттеглите съгласието си, повече няма да участвате в играта, промоцията или конкурса. 

5.9. Имаме право да се свързваме с участниците в играта, промоцията или конкурса и да обявяваме победителите на Платформата, в социалните мрежи и други информационни канали, посочени от нас. Възможно е да използваме софтуерно приложение, базирано на автоматизирано вземане на решения, за да обработваме регистрацията в игра, промоция или конкурс и/или да определяме победителите. Това ще бъде отбелязано в правилата на играта, промоцията или конкурса или ще бъде видно от предоставените от нас връзки. В този случай, ако не желаете да бъдете обект на автоматизирано вземане на решения, няма да можете да участвате в играта, промоцията или конкурса.

6. Социални акаунти

6.1. Публикуваме информация за нашите дейности, предлагани услуги, промени в услугите и други новини в нашите социални акаунти. Можем също така да организираме анкети, игри, конкурси, промоционални кампании, да споделяме реклами и кодове за отстъпки в социалните акаунти. 

6.2. Важно е да се помни, че към потребителите на социални акаунти се прилага не само на тази Политика за поверителност, но и политиките за поверителност, правилата и условията за ползване на операторите на социалните мрежи, в които се намират социалните акаунти. Когато взаимодействате с нас в социалните акаунти и предоставяте определена информация (например като ни изпращате съобщения и коментирате наши публикации), ние може да виждаме публична информация за Вашия профил (име, изображение, имейл и др.) в зависимост от избраните от вас настройки за поверителност. Тази информация (например коментар, който сте направили) може да бъде видима и за други посетители на даден профил в социалната мрежа, в зависимост от избраните от вас настройки за поверителност.

7. Как използваме вашите лични данни и какви принципи спазваме?

7.1. Ние уважаваме поверителността ви и събираме и обработваме само Лични данни, които са необходими за постигане на посочените от нас цели за обработване на Лични данни. 

7.2. При обработване на Вашите Лични данни ние:

 1. 7.2.1. спазваме изискванията на приложимото и валидно законодателство, включително ОРЗД;
 2. 7.2.2. обработваме вашите Лични данни по законосъобразен, справедлив и прозрачен начин;
 3. 7.2.3. Събираме вашите Лични данни за конкретни, ясно определени и легитимни цели и не ги обработваме по начин, който е несъвместим с тези цели, освен в степента, разрешена от закона;
 4. 7.2.4. Предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Личните данни, които не са точни или пълни във връзка с целите, за които се обработват, се коригират, допълват, обработването им се преустановява или се унищожават незабавно;
 5. 7.2.5. Съхраняваме ги във вид, който позволява идентифицирането ви, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 6. 7.2.6. Ние не предоставяме Лични данни на трети страни и няма да ги разкриваме по друг начин, освен както е посочено в Политиката за поверителност или в приложимото законодателство;
 7. 7.2.7. Гарантираме, че вашите Лични данни се обработват по сигурен начин, като осигуряваме технически и организационни мерки за сигурност и като ограничаваме достъпа до вашите Лични данни до тези наши служители, които се нуждаят от такъв достъп за целите на своите служебни функции. 

8. На кого и кога предаваме вашите лични данни?

8.1. Можем да предадем вашите Лични данни на обработващи лични данни или получатели, които ни помагат при изпълнението на нашите дейности:

 1. 8.1.1. доставчици на софтуер за счетоводство и управление на поръчки;
 2. 8.1.2. доставчици на ИТ, хостинг в облак, управление на платформи и телекомуникационни услуги. Основните доставчици на облачни хостинг услуги са: (i) Amazon Web Services, Inc. Данните се обработват в ЕИП (ii) MongoDB, Inc. Данните се обработват в ЕИП;
 3. 8.1.3. доставчици на услуги в областта на рекламата, маркетинга и разпространението на новини;
 4. 8.1.4. доставчици на офис приложения и услуги за съхранение, управление и обмен на данни;
 5. 8.1.5. доставчици на услуги за администриране на плащания;
 6. 8.1.6. Ангажирахме нашия партньор Sift Science, Inc. за предотвратяване на измами при плащания. Политиката за поверителност на партньора можете да намерите тук: https://sift.com/service-privacy.

8.2. За да можем да публикуваме съдържание в акаунти в социалните мрежи, предоставяме данни на следните оператори на платформи за социални мрежи:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Ирландия) и Meta Platforms, Inc., (САЩ), (данните се предават в съответствие с решение за адекватност, издадено от Европейската комисия); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ирландия) и LinkedIn Corporation (САЩ) (данните се предават в съответствие със стандартните договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Ирландия) (данните се съхраняват в ЕИП; данните могат да бъдат предадени, ако е необходимо, в съответствие с решение за адекватност, взето от Европейската комисия, или в съответствие със стандартните договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (САЩ) (данните се предават в съответствие със стандартните договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия).

Предвид факта, че carVertical не администрира горепосочените социални мрежи, а само собствения си профил в тези социални мрежи, ви приканваме да прочетете информацията за съхранението на вашите лични данни в документите за поверителност на тези социални мрежи.

8.3. Можем да предоставяме данни на правоприлагащи органи и органи за досъдебно разследване, съдилища и други органи за решаване на спорове, други лица, изпълняващи функции, възложени по закон, в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството на Република Литва. Предоставяме на тези структури информация, която се изисква по закон или е посочена от самите структури. 

8.4. Възможно е също така да предаваме данни на:

 1. 8.4.1. дружества в рамките на група от дружества и, когато има правно основание, на други администратори на данни или съвместни администратори на данни, напр. carVertival OÜ (Естония);
 2. 8.4.2. ако е необходимо, на дружества, които биха купили или придобили нашия бизнес или биха участвали в съвместни дейности или други форми на сътрудничество с нас, както и на дружества, създадени от нас.

8.5. Обикновено обработваме Лични данни в рамките на ЕС/ЕИП, но в някои случаи вашите Лични данни могат да бъдат предадени извън ЕС/ЕИП. Предаването на вашите Лични данни извън ЕС/ЕИП се основава на:

 1. 8.5.1. споразумение за обработване на данни или за доставка, което описва такова предаване и включва стандартни договорни клаузи за международно предаване (за да поискате копие, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните); или 
 2. 8.5.2. решение за адекватност, прието от Европейската комисия, което означава, че Европейската комисия е признала, че държавата, в която третата страна е установена и/или извършва стопанска дейност, осигурява адекватно ниво на защита на личните данни; или 
 3. 8.5.3. специално разрешение от надзорния орган за защита на данните за извършване на такова предаване; или 
 4. 8.5.4. съгласието ви за прехвърляне на вашите Лични данни извън ЕС/ЕИП.

9. Какви права имате?

9.1. Като субект на данни вие имате следните права във връзка с вашите Лични данни:

 1. 9.1.1. да получите достъп до Личните си данни, т.е. да получите известие, потвърждаващо дали обработваме Личните ви данни, и ако обработваме, да поискате достъп до обработваните данни и свързаната с тях информация;
 2. 9.1.2. да поискате от нас да коригираме неточна или невярна информация, която използваме, или да допълним информацията, когато тя е непълна;
 3. 9.1.3. да поискате от нас да изтрием информацията, която съхраняваме за вас, когато има основание за изтриване;
 4. 9.1.4. да поискате от нас да ограничим обработването на информацията, която съхраняваме за вас, когато оспорвате точността на данните или възразявате срещу обработването на данните, възразявате срещу изтриването на вашите данни, които са незаконно обработени, или имате нужда от данните, за да предявите, упражните или защитите правни претенции;
 5. 9.1.5. да възразите срещу използването на вашите данни, когато обработваме данните ви за наши и/или на трети страни законни интереси;
 6. 9.1.6. да поискате от нас да прехвърлим/получим данни, които сте ни предоставили по силата на договор или съгласие и които обработваме с автоматични средства в широко използван електронен формат;
 7. 9.1.7. да възразите срещу прилагането спрямо вас на напълно автоматизирано решение, включително профилиране, когато такова решение може да има правни последици или подобен значителен ефект върху вас;
 8. 9.1.8. да оттеглите дадените съгласия да използваме информация за вас, когато използваме данните въз основа на вашето съгласие;
 9. 9.1.9. да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните. 

9.2. Ако желаете да упражните някое от правата си, посочени по-горе, може да се свържете с нас по имейл на адрес info@carvertical.com или като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на адрес dpo@carvertical.com. За да разберем по-добре вашето искане, може да ви помолим да попълните съответния формуляр за искане, да ви помолим да предоставите искане, подписано с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис, да изпратите искането по пощата или да ни посетите.

9.3. От съображения за сигурност в някои случаи ще може да обработим заявката ви само след проверка на самоличността ви. Поради това можем да поискаме да докажете самоличността си, например чрез предоставяне на документ за самоличност или друга информация. 

9.4. Може да упражните някои от правата си като субект на данни, като промените настройките на профила си в Платформата или като изтриете профила си сами. При промяна на настройките или изтриване на профила си може да загубите част или цялата информация, съдържаща се в него. 

9.5. Може да откажем да упражните правата си, освен да възразите срещу обработката на вашите Лични данни, когато те се обработват въз основа на съгласие, включително съгласие за директен маркетинг, когато не ни е позволено да изпълним искането ви съгласно ОРЗД.

9.6. Обикновено не събираме такси за упражняване на правата ви. Законът обаче ни позволява да начислим разумна такса или да откажем да изпълним искането ви, ако то е явно неоснователно или прекомерно.

9.7. При получаване на вашето искане или указание относно обработката на вашите Лични данни, Ние ще ви предоставим отговор в срок не по-късно от 1 месец от датата на искането и ще извършим действията, посочени в искането, или ще ви информираме защо отказваме да го направим. Ако е необходимо, срокът може да бъде удължен с още 2 месеца в зависимост от сложността и броя на исканията. В този случай ще ви информираме за удължаването на срока в рамките на 1 месец от получаването на искането.

9.8. Ако Личните данни бъдат изтрити по ваше искане, Ние можем да запазим копия от информацията, ако това е необходимо за защита на нашите законни интереси и тези на други лица, за изпълнение на задължения на публични органи, за разрешаване на спорове, за установяване на нарушения или за спазване на споразумения. 

10. Как защитаваме вашите лични данни?

10.1. Вашите Лични данни се обработват отговорно и сигурно и са защитени срещу загуба, използване без разрешение и промяна. Въвели сме физически и технически мерки (като контрол на достъпа, ограничения за споделяне на данни, криптиране, актуализиране на системите, използване на пароли, защита от вируси или зловреден софтуер, документация за защита на данните и т.н.), за да защитим информацията, която събираме, от случайно или незаконно унищожаване, повреждане, промяна, загуба, разкриване, както и от всякаква друга неразрешена обработка. Нашите служители писмено са поели задължение да не разкриват или разпространяват вашите Лични данни на неупълномощени трети страни. 

10.2. Мерките за сигурност на Личните данни се определят, като се вземат предвид рисковете, свързани с обработването на Личните данни. За повече информация относно сигурността на данните, вижте тук.

11. Как използваме бисквитки и други технологии за проследяване?

11.1. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се съхранява в браузъра или устройството ви (компютър, таблет, мобилен телефон). За повече информация относно бисквитките, които използваме, и условията за тяхното използване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките

12. Свържете се с нас

12.1. Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно начина, по който събираме, използваме и съхраняваме информация за вас, или ако желаете да упражните правата си като субект на данни, можете да се свържете с нас на адрес info@carvertical.com или с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес dpo@carvertical.com , Aukštaičių g. 7, LT-11341 Вилнюс. 

12.2. Ако смятате, че обработването на вашите лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД, имате право да подадете жалба до надзорния орган на държавата членка на ЕС, в която е обичайното ви местопребиваване, местоработата ви или мястото, където е извършено предполагаемото нарушение.

Надзорният орган в Литва е Държавният инспекторат за защита на данните, адрес L. Sapiegos Str. 17, 10312 Вилнюс, Литва, електронна поща: ada@ada.lt, уебсайт: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Заключителни разпоредби

13.1. Имаме право да актуализираме или променяме тази Политика за поверителност по всяко време. Тази актуализирана или изменена Политика за поверителност влиза в сила от момента на публикуването й в Платформата. В случай на съществени промени в Политиката за поверителност ще ви предоставим допълнително уведомление по имейл, ако сте ни предоставили такъв имейл адрес.  

Датата на последната актуализация: 06.02.2024