Политика за поверителност

1. Каква е целта на Политиката за поверителност?

Целта на настоящата Политика за поверителност („Политика за поверителност“) е да се разбере какви данни се събират от cV Group UAB, юридическо лице с рег. № 303134915, Visorių g. 2-307, Вилнюс („Доставчик на услуги“), на уебсайта www.carvertical.com („Уебсайт“), по телефон и/или имейл, както и за какво се използват тези данни.

2. Какви лични данни събираме?

Когато посещавате нашия уебсайт или офис, свързвате се с нас по имейл или телефон, ние събираме следната информация:

 • За целите на регистрацията: имейл адрес. Ако се регистрирате чрез вашия Facebook профил, ние ще получим Вашия имейл адрес от тази социална мрежа. Тези лични данни се обработват въз основа на договор и се съхраняват в продължение на десет (10) години след последното ви посещение в нашия уебсайт.
 • За целите на предоставяне на услуги: имейл адрес, име, фамилия, телефонен номер, информация за плащането за услугата и друга доброволно предоставена от Вас информация. Ако се регистрирате чрез вашия Facebook профил, ние ще получим Вашия имейл адрес от тази социална мрежа. Тези лични данни се обработват въз основа на договор и се съхраняват в продължение на десет (10) години след последното ви посещение в нашия уебсайт.
 • За целите на директния маркетинг: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер. Доставчикът на услуги обработва Вашите лични данни за целите на директния маркетинг въз основа на законен интерес и/или на база Вашето съгласие.

Освен ако изрично не възразите срещу получаването на директни маркетингови съобщения чрез кликване върху „Не съм съгласен/на” при закупуване на продукт и/или услуга на уебсайта, доставчикът на услуги ще обработва Вашите (като клиент на доставчика на услуги) лични данни (име, фамилия, длъжност, имейл адрес) за целите на директния маркетинг и ще Ви изпраща имейл съобщения на база законен интерес, за да се свърже с Вас и да Ви предостави новини и друга информация за продуктите и/или офертите на доставчика на услуги. Във всяко съобщение ще Ви бъде предоставена възможността да се откажете от получаването на директни маркетингови съобщения чрез уведомление до посочения имейл адрес или по друг начин, посочен в настоящата Политика за поверителност.

Въз основа на Вашето съгласие доставчикът на услуги ще обработва следните лични данни: име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес.

Въз основа на Вашето съгласие и/или законния интерес на доставчика на услуги Вашите лични данни ще бъдат обработвани в продължение на пет (5) години след последната Ви активност на нашия уебсайт (вход, регистрация и/или други стъпки).

 • Информация за Вашия компютър, Вашите посещения и използване на уебсайта и/или мобилното приложение, включително Вашия IP адрес и час и дата на влизане в уебсайта и/или мобилното приложение. Тези данни се обработват въз основа на Вашето съгласие и се съхраняват за срока, посочен в таблицата по-долу. За повече информация вижте „Бисквитки“.
 • Всички други лични данни, които предоставяте в даден момент в хода на нашата комуникация: по имейл, чрез писмо, по телефона или при пристигане в нашия офис. Тези данни се обработват въз основа на Вашето съгласие и се съхраняват за срок от две години. В случай че подадете жалба, искане или заявка по имейл, писмено или по друг начин, доброволно предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани с цел администрирането на жалбата, искането и/или заявката и съхранявани в продължение на десет (10) години.

3. Бисквитки

Бисквитката е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме във Вашия браузър или на твърдия диск на Вашия компютър. Ние използваме различни бисквитки за различни цели. Бисквитките ни помагат да Ви разграничим от другите потребители на уебсайта и по този начин да осигурим по-приятно сърфиране и да усъвършенстваме нашия уебсайт.

Повечето браузъри Ви дават възможност да отхвърлите всички „бисквитки“, а някои браузъри позволяват отхвърлянето само на „бисквитки“ на трети страни. Можете да се възползвате от тези опции. За повече информация вижте ръководството за потребители на Вашия браузър или устройство. Имайте предвид обаче, че отхвърлянето на всички „бисквитки“ ще има отрицателно въздействие върху използването на уебсайта и без „бисквитките“ няма да можете да използвате всички услуги, предоставяни на уебсайта.

Използваме следните бисквитки (подробен списък можете да намерите ТУК):

(a) Абсолютно необходими бисквитки.

Тези бисквитки са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Това могат да бъдат бисквитките, които например Ви дават достъп до защитени зони на уебсайта, позволяват Ви да се регистрирате за събития или да използвате други услуги.

(b) Аналитични и/или бисквитки за ефективност.

Те ни позволяват да отчетем и преброим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат в нашия уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашият уебсайт, например като гарантираме, че потребителите могат лесно да намерят това, което търсят. Основанието за обработката на данните, събирани от тези „бисквитки“, е Вашето съгласие.

(c) Функционални и рекламни бисквитки.

Тези бисквитки се използват за разпознаване на клиентите, когато се връщат на уебсайта. Това ни дава възможност да Ви показваме персонализирано съдържание, да запомним информацията, свързана с Вас и да правим реклами. Основанието за обработката на данните, събирани от тези „бисквитки“, е Вашето съгласие.

Ако обаче възразявате срещу използването на „бисквитки“ и/или искате да оттеглите съгласието си, моля, уведомете ни на имейл info@carvertical.com.

4. Директен маркетинг

Ако желаете да получавате нашите новини и оферти, можете да дадете съгласие за директен маркетинг по време на регистрацията на нашия уебсайт, като кликнете върху „СЪГЛАСЕН/НА СЪМ“ за получаване на новини и оферти по имейл и телефон.

Можете да се откажете от получаването на директни маркетингови съобщения безплатно по всяко време, като ни уведомите на имейл info@carvertical.com и/или кликнете върху съответната връзка във всяко от съобщенията за оферти, изпратени до Вас.

5. Социални мрежи

Цялата информация, която предоставяте чрез социалните мрежи (включително използването на бутоните Like и Follow и друга комуникация), се контролира от администратора на социалната мрежа.

Уебсайтът съдържа връзки към нашите профили в социалните мрежи. В момента имаме следните профили в социалните мрежи:

Facebook: @carvertical.io; съобщението за поверителност на Facebook е достъпно на адрес https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Препоръчваме Ви да прочетете съобщенията за поверителност на третите страни и да се свържете директно с доставчиците на услуги, ако имате някакви въпроси относно използването на личните Ви данни.

6. Лични данни на деца

Услугите, предоставяни на уебсайта, са предназначени за хора над 14 години. В случай на обосновани подозрения, че обработваме данните на лица, по-млади от посочените тук, ще изтрием тези данни от базите с данни.

7. Получатели на данните

Ние можем да разкрием информацията за Вас на нашите служители, мениджъри, агенти, доставчици или подизпълнители, ако това е необходимо (напр. финансовите трансакции на уебсайта могат да бъдат обработвани от нашите доставчици на платежни услуги), доставчици на хостинг услуги, доставчици на сървъри и поддръжка на сървъри, доставчици на имейл услуги и т.н.

Освен това можем да разкрием информация за Вас:

 • ако това се изисква от закона;
 • с цел защита на нашите права или интереси (включително прехвърляне на Вашите данни на трети страни с цел възстановяване на Ваш дълг към нас).

Освен ако не е предвидено в настоящата Политика за поверителност, ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни. Ние можем да прехвърлим Вашите лични данни на трети страни с цел да Ви предложим продукт и/или услуга само след предварително получаване на съгласието Ви. Ако сте дали съгласието си за прехвърляне на данни на трети страни, можете да го оттеглите по всяко време.

Във всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни на трета страна трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия: i) данните се прехвърлят в държава, за която е взето решение за адекватност; ii) прехвърлянето на данни се извършва с помощта на подходящите мерки за безопасност, изисквани от закона; iii) ако данните не могат да бъдат прехвърлени в съответствие с точки i) и ii), се спазват дерогативните разпоредби, предвидени в закона.

8. Сигурност на личните данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за правната защита на личните данни на Република Литва и на други закони. При обработката на Вашите лични данни ние прилагаме организационни и технически мерки за защита на личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, промяна, разкриване, както и от всяка друга неразрешена форма на обработка.

Прехвърлянето на данни по интернет обаче по същество крие несигурност и ние не можем да гарантираме сигурното прехвърляне на данни по интернет.

9. Какви са Вашите права?

Вие имате право:

 • да подадете писмено искане за получаване на информация дали обработваме данни, свързани с Вас; ако го правим, имате право на достъп до личните си данни, както и да получите следната информация: цели на обработката на данни; категории лични данни; получатели на данни или категории получатели на данни, които са получили или ще получат Вашите лични данни; когато е възможно, очакваният период на съхранение на лични данни или, когато това не е възможно, критериите за определяне на периода на съхранение;
 • да поискате поправяне на неточни данни или допълване на непълни лични данни, свързани с Вас;
 • да поискате да изтрием Вашите лични данни. Все пак това право не е абсолютно и може да бъде оправдано само по една от следните причини: личните данни вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани или обработвани; Вие решите да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите лични данни, когато данните Ви се обработват единствено въз основа на съгласието и няма други основания за обработката на личните Ви данни; Вашите лични данни са обработени по незаконен начин; Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити, когато законът изисква това от нас;
 • да поискате обработката на Вашите данни да бъде ограничена в един от следните случаи: когато оспорвате точността на данните (в такъв случай обработката ще бъде ограничена за периода, в който можем да проверим точността на Вашите лични данни); когато обработката на личните Ви данни е незаконна и не сте съгласни личните Ви данни да бъдат изтрити и вместо това искате тяхната обработка да бъде ограничена; когато вече не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита срещу правни искове. Когато обработката на личните Ви данни е ограничена, тези лични данни могат да бъдат обработвани (с изключение на тяхното съхранение) само с Ваше съгласие или с цел установяване, упражняване или защита срещу правни искове и/или защита на Вашите права или тези на други лица или в обществен интерес;
 • да оттегли съгласието си за обработка на личните Ви данни, когато личните данни се обработват единствено въз основа на Вашето съгласие;
 • да поискате Вашите лични данни, обработвани от нас, да бъдат прехвърлени на друг администратор на данни, когато това е технически възможно;
 • да подадете жалба до нас или до Държавния инспекторат за защита на данните, ако смятате, че Вашите права като субект на данни са и/или могат да бъдат нарушени.

10. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност и нейното прилагане в уебсайтовете на трети страни.

11. Задължения

Вие носите отговорност за поверителността на Вашата парола и потребителски данни, както и за всякакви действия (прехвърляне на данни, направени поръчки и др.), извършени на нашия уебсайт с помощта на Вашите данни за вход. Нямате право да разкривате паролата си на трети страни. Ако услугите на нашия уебсайт се използват от трета страна, която е влязла в системата с помощта на Вашите данни за вход, ще приемем, че това сте Вие. Ако загубите данните си за вход, трябва незабавно да ни уведомите за това по пощата, телефона, по факс или имейл.

Вие носите отговорност за точността, правилността и пълнотата на предоставената от Вас информация. В случай на промени в личните Ви данни, трябва незабавно да ни уведомите за това, като промените данните в регистрационния формуляр или, ако данните не са предоставени в регистрационния формуляр, като ни изпратите имейл. Ние не носим отговорност за понесените от Вас вреди поради неправилни или непълни лични данни, предоставени от Вас, или поради това, че не сте ни информирали за промените в тях.

12. Промени в Политиката за поверителност

Ние можем да актуализираме или променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време. Така актуализирана или променена, Политиката за поверителност влиза в сила след публикуването й на нашия уебсайт. В случай на съществени промени в Политиката за поверителност те се публикуват на уебсайта. Въпреки това трябва редовно да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че настоящата версия на Политиката за поверителност е приемлива за Вас.

13. Информация за контакт

Ако имате въпроси, свързани с условията на настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате следните данни за контакт:

cV Group UAB

Регистрационен номер: 303134915

Адрес: Visorių g. 2-307, Вилнюс

Имейл: info@carvertical.com

Ние ще отговорим на получените заявки, жалби или искове в рамките на сроковете и в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството. Ние ще положим усилия да Ви предоставим информация възможно най-скоро, но в никакъв случай не по-късно от 30 дни от получаването на заявката Ви.

В случай на съмнение относно самоличността на лицето, което подава заявка, жалба или иск, ние имаме право да поискаме документ за самоличност на заявителя.

Ако не сме в състояние да Ви предоставим исканата информация и/или имате претенции относно обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Държавния инспекторат за защита на данните.

 

Последно преразглеждане на Политиката за поверителност: 15 юли 2019 г.