carVertical

Политика за възстановяване на суми на carVertical

Общи разпоредби

Имате право на пълно или частично възстановяване на сума в рамките на 30 календарни дни след покупката.

След 30-дневния период вече нямате право и няма да можете да възстановите сумата си.

Причини за възстановяване на сума

  • Ако забележите несъответствия в услугата за проверка на VIN.
  • Ако не получите справката след заплащане.
  • Други причини за възстановяване на сумата.

Информация, необходима при подаване на молба за възстановяване на сума

  1. Изтеглете и попълнете формуляра за възстановяване на сума. Формулярът може да бъде изтеглен тук.
  2. Изпратете по имейл попълнения формуляр (Word или PDF) на support+bulgaria@carvertical.com
  3. Прикрепете извлечението от банката за транзакцията към писмото, както и други важни файлове

Екипът на carVertical ще разгледа Вашето съобщение, ще оцени качените от Вас данни и ще Ви отговори в рамките на 1 работен ден.

Ако имате допълнителни въпроси, потърсете ни на support+bulgaria@carvertical.com