Ползи

1. Голяма база данни за повредени превозни средства

Поддържаме архив за над 50 милиона превозни средства, за които е съобщено, че са повредени, в различни европейски страни и Северна Америка. Непрекъснато актуализираме информацията, за да може нашите справки да съдържат най-новите и най-подходящи данни за пътнотранспортни произшествия, случаи на вандализъм или щети, причинени от природни бедствия.

2. Справка от типа „обслужване на едно гише“

По-голямата част от използваните автомобили са внесени от друга държава или от друг континент и е трудно да се проследят различните етапи от тяхната история. Ние Ви помагаме да си спестите много време и пари, като Ви предоставим всички налични данни в една изчерпателен справка.

3. Получаване на данни директно от превозните средства

Ние сме първият в света доставчик на справки за историята на превозни средства, като получаваме някои данни от превозните средства в реално време. Информацията, която се получава по този начин, не остарява, какъвто може да бъде случаят с различните бази данни и поради това е по-актуална и трудна за подправяне. Иновациите стимулират прозрачността!

4. Лесна за разбиране информация

Нашите справки не съдържат речници, тъй като информацията е представена по ясен и разбираем начин, за да е лесно разбираема за хора, които не се интересуват от автомобили. Където е възможно, използвахме графични решения, за да Ви представим незабавна картина на състоянието на превозното средство.