Ползи

1. Голяма база данни за повредени превозни средства

Поддържаме архив за над 50 милиона превозни средства, за които е съобщено, че са повредени, в различни европейски страни и Северна Америка. Непрекъснато актуализираме информацията, за да може нашите справки да съдържат най-новите и най-подходящи данни за пътнотранспортни произшествия, случаи на вандализъм или щети, причинени от природни бедствия.

2. Справка от типа „обслужване на едно гише“

По-голямата част от използваните автомобили са внесени от друга държава или от друг континент и е трудно да се проследят различните етапи от тяхната история. Ние Ви помагаме да си спестите много време и пари, като Ви предоставим всички налични данни в една изчерпателен справка.

3. Получаване на данни директно от превозните средства

Ние сме първият в света доставчик на справки за историята на превозни средства, като получаваме някои данни от превозните средства в реално време. Информацията, която се получава по този начин, не остарява, какъвто може да бъде случаят с различните бази данни и поради това е по-актуална и трудна за подправяне. Иновациите стимулират прозрачността!

4. Лесна за разбиране информация

Нашите справки не съдържат речници, тъй като информацията е представена по ясен и разбираем начин, за да е лесно разбираема за хора, които не се интересуват от автомобили. Където е възможно, използвахме графични решения, за да Ви представим незабавна картина на състоянието на превозното средство.

5. Съвременна технология за блокчейн

Ние сме компания, базирана на блокчейн, поради което нашите данни са по-трудни за фалшифициране, промяна или манипулация в сравнение с информацията, която се съхранява в централизирани бази данни. Повече доверие, по-малко притеснения.