Privacybeleid

1. Wat is het doel van dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid (‘Privacybeleid’) helpt u te begrijpen welke gegevens worden verzameld door cV Group UAB, rechtspersoon registratienummer 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius (’Dienstverlener’), op de website www.carvertical.com (‘Website’), per telefoon en/of e-mail en waarvoor dergelijke gegevens worden gebruikt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website of ons kantoor bezoekt, contact met ons opneemt per e-mail of telefoon, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Met het oog op registratie: e-mailadres. Als u zich registreert via uw Facebook-account, ontvangen wij uw e-mailadres van dit sociale netwerk. Deze persoonlijke gegeven worden verwerkt op basis van een contract en opgeslagen gedurende tien (10) jaar na uw laatste bezoek aan onze Website.
 • Voor het verrichten van diensten: e-mailadres, naam, achternaam, telefoonnummer, informatie over betaling voor de dienst en andere informatie die u vrijwillig verstrekt. Als u zich registreert via uw Facebook-account, ontvangen wij uw e-mailadres van dit sociale netwerk. Deze persoonlijke gegeven worden verwerkt op basis van een contract en opgeslagen gedurende tien (10) jaar na uw laatste bezoek aan onze Website.
 • Voor direct marketing: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer. De Dienstverlener verwerkt uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden op basis van legitiem belang en/of uw toestemming.

Tenzij u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het ontvangen van direct marketingberichten door te klikken op ‘Ik ga niet akkoord’ bij de aankoop van een product en/of diensten op de Website, zal de Dienstverlener uw (als klant van de Dienstverlener) persoonsgegevens verwerken (naam, voornaam, functie, e-mailadres) voor direct marketingdoeleinden en u e-mailberichten sturen op basis van wettelijke interesse om contract met u op te nemen en u nieuws en andere informatie over de producten en/of aanbiedingen van de Dienstverlener te verstrekken. In elk direct marketingbericht krijgt u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van direct marketingberichten door middel van kennisgeving aan het opgegeven e-mailadres of op een andere manier die in dit Privacybeleid wordt gespecificeerd.

Op basis van uw toestemming verstrekt de Dienstverlener de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Op basis van uw toestemming en/of legitiem belang van de Dienstverlener, worden uw persoonsgegevens verwerkt gedurende vijf (5) jaar na uw laatste handelingen op onze Website (aanmelding, registratie en/of andere actieve stappen).

 •           Informatie over uw computer, uw bezoeken en het gebruik van de Website en/of Mobiele App, inclusief uw IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op de Website en/of Mobiele App. Deze gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming en worden bewaard gedurende de periode die is uiteengezet in de onderstaande tabel. Zie voor meer informatie ‘Cookies’.
 •           Eventuele andere persoonsgegevens, die door u op elk gewenst moment kunnen worden verstrekt tijdens onze communicatie: per e-mail, brief, telefoon of bij aankomst op ons kantoor. Deze gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming en twee jaar worden bewaard. Indien u een klacht, vordering of verzoek indient per e-mail, schriftelijk of op andere wijze, zullen de vrijwillig door u ingediende gegevens worden verwerkt voor het administreren van een dergelijke klacht, vordering en/of een dergelijk verzoek en gedurende tien (10) jaar worden bewaard.

3. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat bestaat uit cijfers en letters dat we in de browser of op de harde schijf van uw computer met uw toestemming opslaan. We gebruiken verschillende cookies voor verschillende doeleinden. Cookies helpen ons om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Website en zo te zorgen voor een aangenamere browse-ervaring en onze Website te verbeteren.

De meeste browsers laten u alle cookies weigeren en met sommige browsers kunt u alleen cookies van derden weigeren. U kunt uw voordeel doen met deze opties. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw browser of apparaat. Houd er echter rekening mee dat het weigeren van alle cookies een negatieve invloed heeft op het gebruik van de Website en zonder cookies kunt u geen gebruikmaken van alle diensten die worden aangeboden op de Website .

We gebruiken de volgende cookies (een gedetailleerde lijst is HIER beschikbaar):

(a) Strikt noodzakelijke cookies.

Deze cookies zijn vereist voor het gebruik van onze Website. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies zijn die u toegang geven tot beschermde gebieden op de Website, waar u zich kunt aanmelden voor evenementen of andere diensten kunt gebruiken.

(b) Analytische en/of performancecookies.

Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich gedragen op onze Website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop onze Website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door het garanderen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. De grondslag voor het verwerken van de door deze cookies verzamelde gegevens, is uw toestemming.

(c) Functionaliteits- en advertentiecookies.

Deze cookies worden gebruikt om de klanten te herkennen wanneer ze terugkeren naar de Website. Hierdoor kunnen wij u aangepaste inhoud tonen, voor u relevante informatie herinneren en adverteren. De grondslag voor het verwerken van de door deze cookies verzamelde gegevens, is uw toestemming.

Als u echter bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies en/of uw toestemming wilt intrekken, stuur ons dan een e-mail naar info@carvertical.com.

4. Direct marketing

Als u ons nieuws en onze aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u toestemming geven voor direct marketing tijdens de aanmelding op onze Website door te klikken op ‘IK GA AKKOORD’ om nieuws en aanbiedingen per e-mail en telefonisch te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst moment kosteloos afmelden voor het ontvangen van direct marketingberichten door een e-mail te sturen naar info@carvertical.com en/of door op de betreffende link te klikken in een bericht over aanbiedingen verzonden aan u.

5. Sociale media

Alle door u verstrekte informatie door uw gebruik van sociale media (met inbegrip van het gebruik van ‘Like’ en ‘Volg’ knoppen en andere communicatie), wordt gecontroleerd door de sociale netwerkcontroller.

De Website bevat links naar onze sociale media accounts. Momenteel hebben we de volgende sociale media accounts:

Facebook: @carvertical.io; het privacybeleid van Facebook is beschikbaar op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

We raden u aan omde privacyverklaringen van derden te lezen en direct contact op te nemen met deze dienstverleners als u vragen hebt over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

6. Persoonsgegevens van kinderen

De aangeboden diensten op de Website zijn bedoeld voor mensen ouder dan 14 jaar. In het geval van een redelijke verdenking dat we de gegevens van personen verwerken die jonger zijn dan hierin gespecificeerd, zullen we dergelijke gegevens uit de databases verwijderen.

7. Ontvangers van de gegevens

We kunnen de informatie over u aan onze medewerkers, managers, agenten, leveranciers en onderaannemers verstrekken, als dat redelijkerwijs noodzakelijk is (financiële transacties op de Website kunnen bijvoorbeeld door onze betalingsdienstaanbieders worden verwerkt), websitehostingaanbieders, server- en serveronderhoudaanbieders, e-mail dienstverleners, enz.

Bovendien kunnen we informatie over u bekendmaken:

 • als dit is toegestaan volgens de wet;
 • om uw rechten of belangen te beschermen (inclusief het overdragen van uw gegevens aan derden met als doel uw schuld op ons te verhalen).

Behalve indien vermeld in dit Privacybeleid, verstrekken we uw persoonsgegevens niet aan derden. Alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming mogen we uw persoonsgegevens aan derden overdragen met als doel u een product en/of dienst aan te bieden. Als u echter toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan derden over te dragen, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

In elk geval van de overdracht van uw persoonsgegevens aan een ander land, moet aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan: (i) de gegevens worden overgedragen aan een land waarvoor een vaststelling van gepastheid is gemaakt; (ii) de gegevensoverdracht wordt uitgevoerd door gebruik te maken van juiste maatregelen vereist door de wetgeving; (iii) als de gegevens niet kunnen worden overgedragen in overeenstemming met de punten (i) en (ii), moet rekening worden gehouden met de afwijkingen volgens de wetgeving.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten volgens de Wet inzake de wettelijke bescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen en andere wetgeving. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens implementeren we organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens tegen abusievelijke en onrechtmatige vernietiging, wijziging, openbaarmaking en enige andere vorm van verwerking te beschermen.

Gegevensoverdracht via internet is echter inherent onveilig en we kunnen de veilige overdracht van gegevens via internet niet garanderen.

9. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om:

 • een schriftelijk verzoek in te dienen om informatie te ontvangen hoe we gegevens met betrekking tot u verwerken; als we dat doen, hebt u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en de volgende informatie te ontvangen: doelen van gegevensverwerking; categorieën van persoonsgegevens; gegevensontvangers of categorieën van gegevensontvangers die uw persoonsgegevens hebben ontvangen of zullen ontvangen; indien mogelijk de verwachte periode van de opslag van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
 • te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of onvolledige persoonsgegevens met betrekking tot u;
 • te vragen dat we uw persoonsgegevens verwijderen. Toch is dit recht niet absoluut en kan dit alleen worden gerechtvaardigd op basis van minstens één van de volgende redenen: persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt; u besluit uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, wanneer uw gegevens alleen worden verwerkt op basis van toestemming en er geen andere redenen zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens; uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd als wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • te verzoeken dat het verwerken van uw gegevens beperkt wordt tot één van de volgende gevallen: u betwist de accuraatheid van de gegevens (in een dergelijk geval zal de verwerking beperkt zijn gedurende de tijd die is toegestaan om de accuraatheid van uw persoonsgegevens te controleren); het verwerken van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u stemt er niet mee in dat uw persoonsgegevens worden verwijderd en u verzoekt in plaats daarvan om het beperken van de verwerking ervan; we u persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze persoonsgegevens alleen worden verwerkt (met uitzondering van het opslaan ervan) met uw toestemming of voor het doel van het instellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen en/of het beschermen van uw rechten of de rechten van een andere persoon of om redenen van openbaar belang;
 • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, als het verwerken van uw persoonsgegevens alleen is gebaseerd op uw toestemming;
 • te vragen dat het verwerken van uw persoonsgegevens door ons wordt overgedragen aan een andere gegevensverwerker, wanneer dat technisch mogelijk is;
 • een klacht bij ons of bij de nationale inspectiedienst voor gegevensbescherming in te dienen, als u denkt dat uw rechten als betrokkene zijn/misschien worden aangetast.

10. Websites van derden

Onze Websites kunnen links naar andere websites bevatten. We zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid en de implementatie ervan op websites van derden.

11. Verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en gebruikersnaam en voor enige handelingen (gegevensoverdracht, geplaatste bestellingen, enz.) uitgevoerd op onze Website met uw logingegevens. U mag uw wachtwoord niet bekendmaken aan derden. Als een derde onze Website-diensten gebruikt met behulp van uw logingegevens, gaan we ervan uit dat u dit doet. Als u uw logingegevens kwijtraakt, moet u ons hier onmiddellijk per e-mail, telefoon, fax of e-mail van op de hoogte stellen.

U bent verantwoordelijk voor de accuraatheid, juistheid en volledigheid van informatie die door u is verstrekt. Als er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens, moet u ons onmiddellijk informeren door de gegevens op het registratieformulier te wijzigen of, als de gegevens niet zijn verstrekt via het registratieformulier, dient u ons een e-mail te sturen. In geen geval zijn we aansprakelijk voor schade die u hebt geleden door onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door u zijn verstrekt of als u ons niet informeeertover wijzigingen hierin.

12. Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen deze Privacyverklaring op elk gewenst moment bijwerken of wijzigen. Een dergelijke bijgewerkte of gewijzigde Privacyverklaring gaat in op het moment van het publiceren daarvan op onze Website. In het geval van belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid worden deze gepubliceerd op de Website. Toch dient u deze pagina regelmatig te controleren om te garanderen dat de huidige versie van het Privacybeleid acceptabel is voor u.

13. Contactinformatie

Als u vragen hebt over de voorwaarden van dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

cV Group UAB

Registratienummer: 303134915

Adres: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius

E-mail: info@carvertical.com

We zullen reageren op ontvangen verzoeken, klachten of vorderingen binnen de tijdslimieten en in overeenstemming met de procedure zoals die is voorgeschreven door de wet. We doen ons best u zo snel mogelijk informatie te geven, maar in elk geval niet later dan binnen 30 dagen na de ontvangst van uw verzoek.

In het geval van twijfels over de identiteit van de persoon die een verzoek, klacht of vordering indient, hebben we het recht om de vragen om een ID-document van de aanvrager.

Als we u de gevraagde informatie niet kunnen verstrekken en/of u eventueel vorderingen hebt met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale inspectiedienst voor gegevensbescherming.

 

Laatste versie van het Privacybeleid: 15 juli 2019