carVertical

Privacybeleid

1. Algemene bepalingen

Dit Privacybeleid (hierna – “Privacybeleid”) geeft informatie over hoe cV Group, UAB, juridische entiteit met registratienr. 303134915, te Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republiek Litouwen (hierna – “CarVertical” of “wij”) persoonsgegevens verwerken op de website www.carVertical.com (hierna – “CarVertical.com”) of persoonsgegevens die aan CarVertical verstrekt zijn, op een andere manier gebruiken.

Persoonsgegevens slaan op alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd persoon of een identificeerbare levende persoon. Verschillende deeltjes informatie die samen verzameld worden en leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon, kunnen ook beschouwd worden als persoonsgegevens.

In het Privacybeleid wordt er beschreven hoe we persoonsgegevens verzamelen, hoe we de gegevens verkrijgen, wegens welke redenen, voor welke doeleinden en hoe we ze gebruiken, hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, aan wie ze openbaar worden gemaakt, hoe we de bescherming van uw persoonsgegevens verzekeren en wat uw rechten zijn.

Het is zeer belangrijk dat u dit Privacybeleid zorgvuldig leest, omdat u elke keer dat u CarVertical.com bezoekt of anderszins persoonsgegevens aan CarVertical verstrekt, akkoord gaat met de algemene voorwaarden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om dit Privacybeleid na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u uw persoonsgegevens niet aan CarVertical verstrekken.

Wij respecteren uw privacy en proberen uw persoonsgegevens te beschermen. CarVertical verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten van de Europese Unie en de Republiek Litouwen, waaronder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna "AVG") en andere toepasselijke wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens, en instructies van de bevoegde autoriteiten. De voorwaarden die in het Privacybeleid worden gebruikt, moeten begrepen worden zoals ze zijn gedefinieerd in de AVG.

2. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

CarVertical is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden gespecificeerd:

Naam: cV Group, UAB

Juridische entiteit met registratienummer: 303134915

Adres: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republiek Litouwen

E-mailadres: info@carVertical.com

Telefoon: +370 5 261 6770

3. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

CarVertical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1. Levering van de diensten op CarVertical.com

Doeleinde

CarVertical heeft als doel om u de door u bestelde diensten te leveren (bijv. credits die kunnen worden ingewisseld voor een rapport dat informatie bevat over de geschiedenis van een voertuig) en om een soepele levering van dergelijke diensten te garanderen (bijv. snelle en veilige betaling of informatie over wijzigingen in de diensten).

Betrokkenen

Personen die diensten van CarVertical kopen op CarVertical.com of de vertegenwoordigers van zakelijke klanten die deze diensten kopen.

Persoonsgegevens

 • Voornaam; achternaam;
 • E-mailadres;
 • Andere contactgegevens, zoals een adres, telefoonnummer (indien ze verstrekt zijn op vrijwillige basis);
 • Informatie over de aangekochte diensten van Carvertrical (aankoopgeschiedenis);
 • Betaalgegevens (bedrag, geselecteerde betaalmethode en gerelateerde informatie, bijv. een bankrekeningnummer);
 • Uw communicaties met CarVertical over aangekochte diensten.

Aangezien de diensten van CarVertical worden geleverd via het account van CarVertical.com (bijv. credits voor een bepaald account), worden de accountgegevens gespecificeerd in paragraaf 3.2 van dit Privacybeleid ook verwerkt.

Bron van persoonsgegevens

CarVertical ontvangt persoonsgegevens rechtstreeks van u, of:

 • van aanbieders van betalingsdiensten of administratieve diensten, financiële instellingen of andere betalingsbemiddelaars, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode voor de diensten;

van de Apple-, Google- of Facebook-platforms, als u diensten koopt via het CarVertical-account dat aan deze platforms is gekoppeld.

Rechtsgronden

De uitvoering van het contract tussen u en CarVertical met betrekking tot de levering van de diensten (artikel 6[1][b] van de AVG) of ons legitiem belang bij het sluiten van een contract met betrekking tot de levering van de relevante diensten met de rechtspersoon die u vertegenwoordigt (artikel 6[1][f] van de AVG).

Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan CarVertical de door u gevraagde diensten niet leveren.

Opslag

De gegevens in de documenten waarvoor er minimale bewaartermijnen zijn voorzien in wetten (bijv. Directory for Storage Terms of General Documentation) zullen worden opgeslagen binnen het tijdsbestek dat is vastgelegd in de relevante wetten, bijv. boekhoudkundige documenten die een economische transactie of een economische gebeurtenis certificeren (facturen, betalingsopdrachten, enz.), en de persoonsgegevens daarin zullen gedurende 10 jaar worden opgeslagen.

In individuele gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van wetten, of in het geval gespecificeerd in paragraaf 3.7 van dit Privacybeleid, kunnen uw persoonlijke gegevens voor een langere periode worden opgeslagen.

3.2. Opening en beheer van een account

Doeleinde

CarVertical wil u de mogelijkheid geven om een account te openen waarmee u diensten van CarVertical kunt bestellen (bijv. credits toegewezen voor de relevante account) en om de account te beheren.

Betrokkenen

Natuurlijke personen die een account openen op CarVertical.com of vertegenwoordigers van zakelijke klanten die een rekening openen bij CarVertical.com.

Persoonsgegevens

Voor personen die een account openen op CarVertical.com met behulp van een registratieformulier of voor wie er automatisch een account wordt geopend bij het bestellen van diensten van CarVertical:

 • E-mailadres;
 • Wachtwoord

Voor personen die een account openen op CarVertical.com met behulp van een Facebook-account:

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Informatie over de openbare account

Voor personen die een account openen op CarVertical.com met behulp van een Apple-account:

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres of een anoniem e-mailadres van Apple.

Voor personen die een account openen op CarVertical.com met behulp van een Google-account:

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres.

Voor alle accountmanagers van CarVertical.com van natuurlijke personen:

 • Andere contactgegevens, zoals een adres, telefoonnummer (indien ze verstrekt zijn op vrijwillige basis);
 • Informatie over de activiteiten op de account;
 • Gegevens over de aangekochte diensten van CarVertical (aankoopgeschiedenis);
 • Uw communicaties met CarVertical over uw account.

Voor alle accountmanagers van CarVertical.com van rechtspersonen:

 • Het bedrijf dat ze vertegenwoordigen en de gegevens van het bedrijf;
 • Andere contactgegevens, zoals een adres, telefoonnummer (indien ze verstrekt zijn op vrijwillige basis);
 • Informatie over de activiteiten op de account;
 • Gegevens over de aangekochte diensten van CarVertical (aankoopgeschiedenis);
 • Uw communicaties met CarVertical over uw account.

Bron van persoonsgegevens

CarVertical verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van u of van de Apple-, Google- of Facebook-platforms, als u een account opent op CarVertical.com met behulp van de accounts van deze platforms.

Rechtsgronden

De uitvoering van het contract tussen u en CarVertical met betrekking tot de registratie en levering van de relevante diensten (artikel 6[1][b] van de AVG) of ons legitiem belang om u in staat te stellen een account te openen voor de rechtspersoon die u vertegenwoordigt (artikel 6[1][f] van de AVG).

Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan CarVertical de door u gevraagde diensten niet leveren, waaronder het openen van een account.

Opslag

Als u de account niet wenst te gebruiken, hebt u het recht om de account (en alle gerelateerde persoonsgegevens) op om het even welk moment te verwijderen door een schriftelijk bericht te sturen naar CarVertical via e-mail naar info@carVertical.com of via de instellingen van uw account.

Houd er rekening mee dat als u de diensten van CarVertical (bijv. credits) hebt besteld met behulp van de betreffende account, de persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode die is gespecificeerd in paragraaf 3.1 van dit Privacybeleid.

In individuele gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van wetten, of in het geval gespecificeerd in paragraaf 3.7 van dit Privacybeleid, kunnen uw persoonlijke gegevens voor een langere periode worden opgeslagen.

3.3. Directe marketing

Doeleinde

CarVertical streeft ernaar om u nieuws en andere informatie over onze goederen en/of aanbiedingen te verstrekken.

Betrokkenen

 • Personen die bij CarVertical.com diensten van CarVertical (credits, enz.) hebben gekocht en op dat moment of op enig moment daarna geen bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden in het kader van de marketing van soortgelijke goederen en/of diensten door CarVertical;
 • Personen die hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op directe marketing.

Persoonsgegevens

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Informatie over aangekochte soortgelijke diensten van CarVertical (aankoopgeschiedenis);

Bron van persoonsgegevens

CarVertical verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van u of van de Apple-, Google- of Facebook-platforms, als u een account opent op CarVertical.com met behulp van de accounts van deze platforms.

Rechtsgronden

 • Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (artikel 6[1][a] van de AVG), of
 • Ons legitiem belang om onze klanten te informeren over soortgelijke goederen en/of diensten die door CarVertical worden aangeboden (artikel 6[1][f] van de AVG).

Op basis van ons legitiem belang om klanten te informeren over soortgelijke goederen en/of diensten die door CarVertical worden aangeboden, zal CarVertical uw persoonsgegevens alleen verwerken voor directe marketingdoeleinden als alle volgende voorwaarden aanwezig zijn:

 • Wanneer u een product en/of dienst bij CarVertical.com koopt, geeft u niet expliciet aan dat u niet akkoord gaan met ontvangen van directe marketingcommunicatie;
 • Elke keer als we een directe marketingmelding verzenden, kunt u directe marketingcommunicaties weigeren door dit te melden via een specifieke e-mail of op een andere manier die in dit Privacybeleid wordt gespecificeerd;

Uw persoonsgegevens worden op deze basis alleen verwerkt voor de marketing van soortgelijke goederen en/of diensten die door CarVertical worden aangeboden.

Opslag

Uw persoonsgegevens worden voor het in deze paragraaf gespecificeerde doeleinde verwerkt gedurende twee jaar vanaf de datum van de verzameling ervan, of totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens of totdat uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens voor dit doeleinde wordt ingetrokken, afhankelijk van welke van deze omstandigheden zich het eerst voordoet.

In individuele gevallen kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van wetten of in het geval gespecificeerd in paragraaf 3.7 van dit Privacybeleid.

3.4. Directe communicatie

Doeleinde

CarVertical streeft ernaar te reageren op uw vragen die u per e-mail of standaardmail, schriftelijk of telefonisch of via een speciaal formulier op CarVertical.com of via rechtstreeks contact met ons stelt.

Betrokkenen

Personen die vragen indienen bij CarVertical via e-mail of standaardmail, schriftelijk of telefonisch, via een speciaal formulier op CarVertical.com of door rechtstreeks persoonlijk contact met ons op te nemen.

Persoonsgegevens

 • Voornaam en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud van de correspondentie met CarVertical.

Afhankelijk van uw gekozen communicatiemiddel met CarVertical, mag CarVertical slechts een deel van uw hierboven vermelde persoonsgegevens verwerken.

Bron van persoonsgegevens

CarVertical ontvangt persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Rechtsgronden

Ons legitiem belang om op uw vragen te reageren en/of u volledige informatie over diensten van CarVertical te verstrekken (artikel 6[1][f] van de AVG).

Opslag

Uw persoonsgegevens worden voor het in deze paragraaf genoemde doel verwerkt gedurende twee jaar vanaf de datum van verzameling ervan.

In individuele gevallen kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van wetten of in het geval gespecificeerd in paragraaf 3.7 van dit Privacybeleid.

3.5. Sociale netwerken

Doeleinde

CarVertical streeft ernaar zijn socialenetwerkaccounts (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) te beheren en te communiceren met gebruikers van de sociale netwerken.

Betrokkenen

Gebruikers van sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) die met ons communiceren via CarVertical-accounts.

Persoonsgegevens

 • Naam of voornaam en achternaam van het profiel op het sociale netwerk;
 • Profielfoto;
 • Publieke opmerkingen en andere vormen van interactie met de socialenetwerkaccounts van CarVertical;
 • Schriftelijke correspondentie met CarVertical, indien van toepassing.

Afhankelijk van uw gekozen communicatiemiddel met CarVertical, mag CarVertical slechts een deel van uw hierboven vermelde persoonsgegevens verwerken.

Bron van persoonsgegevens

CarVertical verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van u en/of van het relevante sociale netwerk.

Rechtsgronden

Ons legitiem belang om te communiceren met de gebruikers van onze socialenetwerkaccounts (artikel 6[1][f] van de AVG).

Opslag

Aangezien CarVertical de bovenstaande sociale netwerken niet beheert, maar alleen zijn accounts op deze netwerken, en optreedt als een gezamenlijke gegevensbeheerder samen met de bedrijven die de genoemde sociale netwerken beheren, dient u vertrouwd te zijn met de informatie over de opslag van uw persoonsgegevens in de privacydocumenten van de volgende sociale netwerken:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Functies van de website

In ons Cookiebeleid vindt u alle informatie over de tools die we gebruiken om de werking van CarVertical.com te garanderen (inclusief cookies) en over de gegevensbeschermingsproblemen die hiermee verband houden.

3.7. Wettelijke vereisten en geschillenbeslechting

CarVertical mag alle bovenstaande persoonsgegevens verwerken om vorderingen in te stellen, af te dwingen of zich te verdedigen tegen rechtsvorderingen. Voor dit doel zullen we persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitiem belang  met het oog op de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (artikel 6[1][f] van de AVG). We zullen de gegevens voor dit doel verwerken gedurende één jaar na het einde van de relevante juridische procedures (bijv. het onderzoek van de vordering, de definitieve uitspraak van de rechtbank of arbitrage).

4. Persoonsgegevens van minderjarigen

De diensten van CarVertical zijn uitsluitend bedoeld voor personen ouder dan 14 jaar. Als we redelijke twijfel hebben dat we gegevens van personen jonger dan 14 jaar verwerken, verwijderen we ze onmiddellijk uit onze databases.

Als u 14 jaar of ouder bent, maar jonger dan 18 jaar, lees dan dit Privacybeleid zorgvuldig door samen met een ouder of verzorger om het te begrijpen en het te kunnen naleven.

5. Gegevensontvangers

We kunnen informatie over u bekendmaken aan onze werknemers, vertegenwoordigers, tussenpersonen, leveranciers of onderaannemers, als dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan onze aanbieders van betalingsdiensten die de financiële transacties beheren op CarVertical.com, hostingserviceproviders van CarVertical.com, aanbieders van onderhoudsdiensten van servers, e-mailserviceproviders, enz.

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden doorgegeven aan:

 • rechtbanken, arbitrages, bemiddelaars, tegenpartijen en hun advocaten (indien vereist voor gerechtelijke of andere soortgelijke procedures);
 • politie, wetshandhavingsinstanties, belastingautoriteiten, andere overheids- of gemeentelijke autoriteiten (indien uitdrukkelijk vereist door de relevante wetten) of andere personen die officiële taken uitvoeren die aan hen zijn toegewezen (bijvoorbeeld notarissen, incassobedrijven);
 • professionele adviseurs, zoals advocaten, adviseurs, auditors of boekhouders (indien dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen te waarborgen);
 • serviceproviders die IT-, cloud- en systeembeheersdiensten, het innen of beheren van betalingen, marketing- en boekhouddiensten, post- of koeriersdiensten aanbieden, alleen voor zover dat nodig is voor de correcte verlening van onze diensten;
 • andere entiteiten binnen dezelfde groep van bedrijven, alleen voor zover dit noodzakelijk is voor een goed beheer van de groep van bedrijven;
 • bij het verrichten van zakelijke transacties (verkoop van CarVertical, zijn activa [deel daarvan] of zijn aandelen [deel daarvan], fusie of splitsing van CarVertical, enz.) aan potentiële of uiteindelijke verkrijgers (hun vertegenwoordigers), personen die de inspectie van CarVertical uitvoeren of anderszins deelnemen aan de relevante zakelijke transactie. In dit geval zal CarVertical slechts zoveel persoonsgegevens overdragen als nodig is voor de zakelijke transactie en zal de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens gewaarborgd worden.

Ook zal er in elk geval waarin we uw persoonsgegevens overdragen naar een derde land (buiten de EU/eer), voldaan moeten worden aan een van de volgende voorwaarden:

 • de gegevens moeten worden doorgegeven aan het land ten aanzien waarvan het besluit over de subsidiabiliteit is genomen;
 • de doorgifte van de gegevens geschiedt met gebruikmaking van de passende waarborgen, zoals gespecificeerd in wetten;
 • indien de gegevens niet onder de bovengenoemde voorwaarden kunnen worden doorgegeven, moet er voldaan worden aan de afwijkingen waarin de wetten voorzien.

CarVertical zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de overdracht van de gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de AVG-vereisten en zal de passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Voor meer informatie over dergelijke maatregelen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in paragraaf 2 van dit Privacybeleid.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG-vereisten, de wet op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen en andere toepasselijke wetten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens passen wij organisatorische en technische maatregelen toe die de bescherming van de persoonsgegevens garanderen tegen accidentele of onrechtmatige vernietigingen, wijzigingen, openbaarmakingen en andere onrechtmatige verwerkingen.

Hoewel CarVertical ernaar streeft uw persoonsgegevens te beschermen, is de overdracht van gegevens via het internet niet 100% veilig, zodat we een veilige overdracht van gegevens via het internet niet volledig kunnen garanderen.

1. Uw rechten

U beschikt over de volgende rechten:

Het recht op informatie en toegang tot persoonsgegevens

U hebt het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in een transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm te ontvangen, in duidelijke en eenvoudige taal. Dit is voorzien in dit Privacybeleid. Als er een deel van dit Privacybeleid niet duidelijk voor u is, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die gespecificeerd staan in paragraaf 2 van dit Privacybeleid.

U hebt ook het recht om een bevestiging van CarVertical te ontvangen over de vraag of de gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt en, als er dergelijke gegevens worden verwerkt, hebt u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de doeleinden van de gegevensverwerking;
 • de categorieën van de persoonsgegevens;
 • de gegevensontvangers of de categorieën van gegevensontvangers;
 • de bewaarperiode van de persoonsgegevens of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen ;
 • het recht om CarVertical te verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om het niet eens te zijn met een dergelijke verwerking, en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • informatie over uw persoonlijke gegevensbronnen;
 • wanneer persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven, informatie over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht van de gegevens.

Daarnaast hebt u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben. We hebben het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die door u worden aangevraagd.

Recht op de rectificatie van persoonsgegevens

U hebt het recht om van CarVertical te vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u te corrigeren.

U bent ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u aan ons verstrekt juist, correct en volledig zijn. Indien de door u verstrekte gegevens wijzigen, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door de relevante gegevens in het registratieformulier te wijzigen of, indien de gegevens niet in het registratieformulier zijn vermeld, door ons hierover per e-mail op de hoogte te stellen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade die aan u wordt toegebracht, omdat u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebt aangegeven of ons niet op de hoogte hebt gesteld van wijzigingen.

Houd er rekening mee dat CarVertical gegevens over voertuigen (bijv. autokilometers) die zijn gespecificeerd in de rapporten van derden, verkrijgt en deze verstrekt in het geautomatiseerde rapport in ongewijzigde vorm en in de vorm waarin ze zijn ontvangen. Wegens deze reden is CarVertical niet verantwoordelijk voor inconsistenties tussen de informatie in de rapporten en de werkelijkheid en voor de daarin opgenomen gegevens.

Recht op wissing ("recht op vergetelheid")

U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, als er geen redelijke reden meer is waarom we ze zouden moeten blijven verwerken, als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, of als u uw toestemming op basis waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, intrekt en er geen andere rechtsgrond meer is voor de verwerking ervan of andere gronden die zijn uiteengezet in artikel 17 van de AVG.

Opmerking: om de veiligheid van informatiesystemen en persoonsgegevens te waarborgen, maakt CarVertical back-ups van persoonsgegevens. Ze zijn 35 kalenderdagen geldig en worden dan automatisch overschreven. Wij zullen dan uw persoonsgegevens wissen of verwijderen, met uitzondering van de gegevens van dergelijke back-upkopieën, onder de hieronder gespecificeerde voorwaarden. Indien wij vóór het verstrijken van de in deze paragraaf genoemde termijn genoodzaakt zijn de back-up met uw persoonsgegevens te herstellen, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

Houd er rekening mee dat artikel 17, lid 3, van de AVG voorziet in uitzonderingen op de bovenstaande gevallen, waarin de gegevens moeten worden verwerkt. Indien dergelijke uitzonderingen in uw geval geldig zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

U hebt het recht om CarVertical te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (of op te schorten), indien:

 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist – totdat de juistheid ervan is geverifieerd;
 • uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, maar in plaats van om verwijdering te verzoeken, wenst u de verwerking ervan te beperken;
 • we uw persoonsgegevens niet langer meer nodig hebben, maar u wilt dat we de gegevens bewaren om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens door ons – totdat er geverifieerd is of onze legitieme gronden voorrang hebben op die van u.

Na de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens mogen dergelijke persoonsgegevens alleen worden verwerkt (met uitzondering van de opslag ervan) met uw toestemming of alleen met het oog op de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens van CarVertical in een gestructureerd, normaal machineleesbaar formaat te ontvangen, evenals het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat:

 • de gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming of het contract; en
 • de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat CarVertical uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdraagt als dit op technisch vlak mogelijk is.

Het recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het openbaar belang of het legitieme belang van CarVertical.

In dit geval zal CarVertical uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we de legitieme gronden kunnen aantonen waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en dat die belangrijker zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking nodig is om  een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen .

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde en worden ze niet langer voor dit doeleinde verwerkt.

Het recht op intrekking van toestemming

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking die gebeurd is vóór de intrekking van uw toestemming.

Het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

De toezichthoudende autoriteit in Litouwen is de Overheidsinspectie voor Gegevensbescherming, op het adres L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litouwen, e-mail: ada@ada.lt, website : https://vdai.lrv.lt/.

Voordat u een klacht indient bij de toezichthoudende autoriteit, stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt en ons over uw zorgen op de hoogte stelt. We zullen ons maximaal inspannen om uw vraag snel en zorgvuldig op te lossen.

CarVertical zal uw verzoek om uw rechten als betrokkene uit te oefenen binnen de maand onderzoeken. Deze termijn kan zo nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdende met de complexiteit en het aantal verzoeken. In dit geval zal CarVertical u binnen de maand na de ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

Als we na de ontvangst van een verzoek, klacht of claim twijfelen over uw identiteit, hebben we het recht om aanvullende informatie te vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

8. Updates van het Privacybeleid

We hebben het recht om dit Privacybeleid op elk gewenst moment bij te werken of te wijzigen. Een dergelijk bijgewerkt of gewijzigd Privacybeleid treedt in werking na de publicatie ervan op CarVertical.com. Als er substantiële wijzigingen in het Privacybeleid worden aangebracht, wordt dit ook gecommuniceerd.

Laatste versie van het Privacybeleid: 22/02/2022