carVertical

Privacybeleid voor gebruikers van de website/app-diensten

1. Algemene bepalingen

1.1. Wij hechten waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid (hierna:"Privacybeleid") lichten we toe hoe we uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

1.2. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de website www.carvertical.com voor de online controle van de historie van het voertuig of van de  mobiele app voor Android en iOS ervan ("Website" en "Mobiele app" hierna gezamenlijk: "Platform"), wanneer u onze sociale netwerksites Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok (hierna: "Sociale Accounts") bezoekt en wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of andere elektronische communicatiekanalen. 

1.3. In dit Privacybeleid staan "persoonsgegevens" (hierna: "Persoonsgegevens") voor alle informatie aan de hand waarvan we u direct of indirect kunnen identificeren, zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, staat "U" voor een gebruiker van het Platform en zijn diensten, een bezoeker van de Sociale Accounts of voor iemand die met ons communiceert. 

1.4. Bij het verwerken van Persoonsgegevens voldoen we aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (EU) (hierna "AVG") en de wetgeving van de Republiek Litouwen, evenals de instructies van de toezichthoudende autoriteiten.

1.5. Als u het Platform en de bijbehorende diensten gebruikt, onze Sociale Accounts bezoekt, contact met ons opneemt of als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, gaan wij ervan uit dat u het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen. 

1.6. Het Platform en Sociale Accounts kunnen links bevatten naar bijvoorbeeld websites van onze partners, naar websites van onze andere projecten. Op dergelijke websites is dit Privacybeleid niet van toepassing.

1.7. Dit Privacybeleid is onderhevig aan verandering. Bezoek het Platform daarom van tijd tot tijd om de laatste versie van het Privacybeleid te lezen.

1.8. Hier kunt u het Cookiebeleid afzonderlijk lezen. We hebben ook privacyverklaringen opgesteld voor eigenaren of houders van voertuigen, kandidaten.

2. Wie zijn wij?

2.1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is de UAB cV Group, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Litouws recht, rechtspersonennummer 303134915, ingeschreven te Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litouwen. De gegevens worden verzameld en verwerkt in het Rechtspersonenregister van het Staatsbedrijf "Registrų Centras" (hierna: "carVertical" of "Wij").

2.2. Onze functionaris voor gegevensbescherming is via e-mail bereikbaar op dpo@carvertical.com

3. Hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens?

3.1. Wij ontvangen uw Persoonsgegevens:

 1. 3.1.1. rechtstreeks van u wanneer u uw Persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft via het Platform, als u het Platform en de diensten ervan gebruikt, een betaling doet, met ons via e-mail of telefonisch communiceert, etc.; 
 2. 3.1.2. wanneer wij Persoonsgegevens verzamelen wanneer u het Platform of Sociale Accounts gebruikt; we kunnen bijvoorbeeld de bestelhistorie of historie van bezoeken aan het Platform, uw IP-adres, servicevoorkeuren, geopende URL-links, etc. registreren;
 3. 3.1.3. wanneer wij Persoonsgegevens ontvangen van anderen, zoals de serviceprovider die u als contactpersoon identificeert, betalingsinstellingen over verrichte betalingen, etc.

3.2. Wanneer u Persoonsgegevens over uzelf of anderen verstrekt (bijvoorbeeld over uw medewerkers, agenten of wanneer u de persoonsgegevens van vrienden/collega’s vemeldt), bent u verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van dergelijke Persoonsgegevens en voor het informeren van of vragen om toestemming aan degene van wie de Persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om te bevestigen dat u het recht hebt om Persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld via het invullen van registratieformulieren). 

4. Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?

4.1. Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en onder de volgende voorwaarden:

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevensVerwerkte persoonsgegevensBewaartermijnen van persoonsgegevensRechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Een account aanmaken en gebruiken, diensten bestellen en ontvangen (carVertical-rapporten, etc.).

De volgende gegevens zijn nodig om uw account aan te maken en te gebruiken en om diensten te bestellen en te ontvangen: e-mailadres, Facebook, Apple ID, Google-accountgegevens (als u zich via deze accounts aanmeldt), gecodeerde accountwachtwoorden.

Als u vrijwillig (met uw toestemming) het volgende verstrekt: naam, achternaam, telefoonnummer, vertegenwoordigde persoon (als u een bedrijf of iemand anders vertegenwoordigt), de relatie met de persoon die u vertegenwoordigt.

Andere gegevens: datum van gebruik van het account, datum van levering van de dienst (carVertical-rapport), informatie over de bestelde en gebruikte diensten en eventuele wijzigingen ervan, aankoophistorie, kredietgegevens.

Wanneer u een rapport koopt, maken we automatisch een account voor u aan, waar we het rapport dat u hebt gekocht en andere informatie met betrekking tot uw aankoop tijdelijk plaatsen.

Accountgegevens worden bewaard voor de duur van het gebruik van het account en gedurende 7 jaar na de laatste keer dat u op het account inlogde.

Gegevens over de aankoop van diensten worden bewaard voor de duur van het gebruik van het account en voor een termijn van 10 jaar vanaf de laatste keer dat u op het account inlogde.

Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van toestemming: totdat de toestemming verstrijkt of wordt ingetrokken.

De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke om de kwaliteit van de werking van het account, de dienstverlening en de goede orderadministratie te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Beheer van de betalingen voor diensten.

De volgende gegevens zijn nodig voor de betalingsbevestiging: betaald bedrag, datum, gedeeltelijk nummer van betaalkaart, e-mailadres van betaler, IP-adres van betaler. Naam, achternaam en adres van betaler, indien verstrekt door de betaler.

De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wetgeving inzake financiële transacties en boekhouding en, indien er geen termijnen zijn bepaald, gedurende 10 jaar vanaf de datum van betaling.

De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgelegd om een deugdelijke financiële administratie te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder c) AVG).

Het verstrekken van catVertical-rapporten.

Het rapport moet de volgende gegevens bevatten (samengevat): VIN van het voertuig; kentekennummer, technische gegevens, registratie, import/export, gebruiks- en eigendomsbeperkingen, diefstalgegevens, onderhoudsinformatie, kilometerstand, garanties, details van schade (ongevallen, andere schade), inclusief foto's.

De gegevens worden 30 dagen lang bewaard vanaf de aankoopdatum van het rapport.

De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde om op gegevens gebaseerde informatie over de staat van het voertuig te verstrekken en te verkrijgen, om fraude bij de aankoop van tweedehands voertuigen te helpen voorkomen en om het belang van weggebruikers bij een veilig gebruik van voertuigen op de weg te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring over de verwerking van voertuiggegevens.

Fysieke inspectie van het voertuig (aankoop van de service, verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens aan de partner om de service te verlenen).

Daarnaast worden de volgende contactgegevens verzameld: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, (controle)adres voertuig, commentaar.

Gegevens die nodig zijn voor de betalingsbevestiging: betaald bedrag, datum, gedeeltelijk nummer van betaalkaart, e-mailadres van betaler, IP-adres van betaler.

We bewaren contactgegevens gedurende 30 dagen vanaf de aankoopdatum van de fysieke inspectie van het voertuig (partners stellen hun eigen termijnen voor gegevensverwerking vast).

De gegevens die nodig zijn voor de betalingsbevestiging worden bewaard in overeenstemming met de wetgeving inzake financiële transacties en boekhouding en, indien er geen termijnen zijn bepaald, gedurende 10 jaar vanaf de datum van betaling.

De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Kwaliteitsborging, communicatie over diensten, herinneringen over lopende bestellingen.

E-mailadres, VIN van het gecontroleerde voertuig, onderwerp en inhoud van de communicatie (bericht, antwoord), gegevens die nodig zijn voor het oplossen van problemen met de kwaliteit.

Als u (met uw toestemming) het volgende verstrekt: naam, achternaam, telefoonnummer, land, functie, vertegenwoordigde persoon, etc.

Bij communicatie via Sociale Accounts: openbaar zichtbare informatie van de account.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de communicatie en tot 2 jaar na het einde van de communicatie (laatste bericht).

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming: totdat de toestemming verstrijkt of wordt ingetrokken.

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke om informatie te verstrekken en de kwaliteit van de dienst te waarborgen, om de klant te herinneren aan lopende bestellingen en om de klant te helpen bij het afronden ervan (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Platformbeheer, ontwikkeling, garantie van beveiliging, fraudepreventie.

IP-adres, apparaatinformatie, door cookies verzamelde gegevens, analytische gegevens (bezoeken, weergaven, zoekopdrachten, aangeklikte links en datum en tijdstip van deze kliks), URL-links naar het Platform, informatie over het wijzigen en verwijderen van gegevens.

Platformgegevens worden bewaard zoals vermeld in het Cookiebeleid en, indien niet opgenomen in de cookie-informatie, tot 2 jaar na verzameling.

Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van toestemming: totdat de toestemming verstrijkt of wordt ingetrokken.

Logboeken worden 14 dagen tot 2 jaar bewaard.

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke om de soepele werking, ontwikkeling en beveiliging van het Platform te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Sociale accounts beheren (zie voor meer informatie paragraaf 6 van het Privacybeleid).

Gebruikersnaam, reacties op en delen van het bericht, informatie over klikken op "vind ik leuk" en "volgen", informatie over reacties op inzendingen, foto, details van het bericht en het antwoord op het bericht (tijdstip van ontvangst, inhoud, bijlagen), beoordelingsinformatie en alle andere informatie die u verstrekt.

Informatie op sociale accounts wordt bewaard in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de eigenaren van de sociale netwerken.

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Het uitvoeren van directmarketingcampagnes voor bedrijven en consumenten, het versturen van nieuws (zie voor meer informatie paragraaf 5 van het Privacybeleid).

Naam, achternaam, telefoonnummer, nieuwsvoorkeuren, gegevens over het gebruik van diensten voor het bieden van nieuws van hogere kwaliteit (locatie, taal), via advertentiecookies verzamelde gegevens.

Andere gegevens: informatie over nieuwslezers, URL-links naar het Platform, informatie over de lijst met ontvangers van nieuws.

Als de gebruiker een account heeft, worden de gegevens bewaard voor de duur van het gebruik van het account en gedurende 7 jaar vanaf de laatste toegang tot het account of totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Als de gebruiker geen geregistreerd account heeft, worden de gegevens niet langer bewaard dan het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke om diens gebruikers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke om de mailinglijsten van ontvangers van nieuws te beheren, om geaggregeerde marketingresultaten te analyseren, om problemen met betrekking tot de nieuwsvoorziening te verhelpen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken ter verbetering van de diensten en prestaties van carVertical.

E-mailadres, telefoonnummer, gegevens die in de aankondiging van het onderzoek/de enquête worden opgevraagd, opmerkingen, beoordelingen, voorkeuren.

De gegevens worden bewaard voor de duur van het onderzoek en tot 2 jaar na afloop ervan. Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming: totdat de toestemming verstrijkt of wordt ingetrokken.

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke om de geaggregeerde kwaliteitsresultaten te analyseren en te gebruiken als basis voor het organiseren van zijn activiteiten (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Het organiseren van promotionele wedstrijden, spelletjes en campagnes (zie voor meer informatie, zie subparagrafen 5.8 en 5.9 van het Privacybeleid).

Naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, de gegevens die tijdens de wedstrijd worden gevraagd, promotie, spelaankondiging en/of -formulier, sociale netwerken, accountgegevens en door de accounthouder gedeelde berichten, gegevens van winnaars, deelnemerslijsten.

Tijdens de duur van het spel, de promotie, de wedstrijd en tot 2 jaar na afloop van het spel, de promotie of wedstrijd. Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming: totdat de toestemming verstrijkt of wordt ingetrokken.

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Het publiceren en beheren van beoordelingen over de activiteiten van carVertical.

De naam, achternaam en het e-mailadres van degene die de beoordeling heeft ingediend, de inhoud van de beoordeling, de datum waarop de beoordeling is ingediend en de gegevens van het account op het sociale netwerk, inclusief een foto als de beoordeling is ingediend via een sociaal netwerk.

Beoordelingen worden bewaard totdat ze worden ingetrokken.

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Publieke bekendheid van de activiteiten van carVertical.

Persoonsgegevens, foto's, video's, uittreksels van content van trainingen in publicaties en andere content van presentaties.

De gegevens worden tot 5 jaar na verzameling bewaard.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming: totdat de toestemming verstrijkt of wordt ingetrokken.

Openbaar beschikbare gegevens (in publicaties, etc.) worden verwerkt totdat ze niet meer openbaar beschikbaar zijn.

Toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke om een juiste, soepele en efficiënte communicatie te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Geschillen slechten en claims oplossen.

E-mailadres, inhoud van de klacht/claim/procedure, informatie met betrekking tot het geschil/de claim.

Andere gegevens die door degene zijn verstrekt: naam, achternaam, telefoonnummer, adres, functie, vertegenwoordigde persoon (als u een bedrijf of iemand anders vertegenwoordigt), relatie met de vertegenwoordigde persoon.

Gedurende de looptijd van het geschil en tot 10 jaar na het verstrijken van de looptijd van het geschil (of, in het geval van een gerechtelijk geschil, nadat de definitieve uitspraak is gedaan).

Verzoeken en correspondentie van betrokkenen worden tot 2 (twee) jaar na afloop van de verwerking van het verzoek bewaard.

De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgelegd (artikel 6, lid 1, onder c) AVG).

Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde om claims te doen gelden of hun rechten te verdedigen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Analyse van het gebruik van diensten.

E-mailadres, IP-adres, bestelhistorie, betalingshistorie, gebruik van kortingen, aantal en geaggregeerde geografische spreiding van bestelde diensten, gebruikte attributen voor selectie van diensten, kwaliteit van de dienstverlening, datum en land van registratie van gebruiker, op het Platform doorgebrachte tijd, bezochte onderdelen, locatie van waaruit toegang werd verkregen.

Als de gebruiker een account heeft, worden de gegevens bewaard voor de duur van het gebruik van het account en gedurende 7 jaar na de laatste keer dat op het account is ingelogd.

Als de gebruiker geen geregistreerd account heeft, worden de gegevens niet langer bewaard dan het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke om de efficiency van zijn activiteiten op basis van gegevensanalyse te verbeteren (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

4.2. In sommige gevallen kunnen we de contactpersonen die u hebt verstrekt gebruiken om u berichten te sturen of u te bellen in verband met de bestelling of levering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om u te informeren over de bevestiging van een bestelling voor de diensten, over wijzigingen in de levering van de diensten, om herinneringen naar uw e-mailadres te sturen over onvolledige bestellingen wanneer u een bestelling niet hebt afgerond, etc. Deze mededelingen zijn noodzakelijk voor de correcte levering van onze diensten en worden niet beschouwd als communicatie voor promotionele doeleinden. 

4.3. Wij verwerken sommige Persoonsgegevens van u alleen met uw toestemming. We houden ons aan de volgende regels voor de verwerking van gegevens waarvoor toestemming is gegeven:

 1. 4.3.1. U bent niet verplicht Persoonsgegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld een formulier moet invullen, kunt u de optionele velden leeg laten. Als u toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken, kunt u besluiten dit niet te doen. In het geval dat u zelf gegevens invult in de optionele velden verstrekt u ons meer gegevens dan nodig is om onze vragen te beantwoorden of met ons te communiceren via onze sociale accounts. Wij zijn van mening dat het verstrekken van deze gegevens tegelijkertijd uw toestemming vormt voor de verwerking ervan. 
 2. 4.3.2. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen of uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw Persoonsgegevens als deze op basis van uw toestemming worden verwerkt. Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bewaren wij deze gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming intrekken door uw accountinstellingen te wijzigen (als de gegevens in uw account worden verwerkt) door op de relevante links (indien verstrekt) te klikken of door een e-mail te sturen naar info@carvertical.com. We proberen uw verzoek tot het intrekken van uw toestemming zo snel mogelijk na ontvangst uit te voeren. In sommige gevallen kan dit redelijk lang duren vanwege de manier waarop onze systemen werken. Het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen kan ertoe leiden dat niet alle diensten volledig tot uw beschikking staan. 
 3. 4.3.3. Zelfs als u uw toestemming intrekt, kunnen wij bijhouden wanneer deze toestemming werd gegeven en weer werd ingetrokken om indien nodig aan te tonen dat we de regels voor gegevensbescherming naleven. 

4.4. U hebt het recht om de informatie die wij over u hebben te wijzigen en bij te werken. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij beschikken over juiste actuele gegevens over u. Het kan zijn dat wij u vragen om te bevestigen dat de informatie die wij over u hebben klopt. 

4.5. Bij het leveren van diensten kunnen wij soms gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van gegevensverwerking. Dat kan bijvoorbeeld om uw behoeften met betrekking tot de dienst vast te stellen en na te gaan of u voldoet aan de vereisten van de dienst. Geautomatiseerde besluitvorming betekent de verwerking van persoonsgegevens met behulp van bijvoorbeeld een softwarecode of algoritme, een AI-oplossing die geen menselijke tussenkomst vereist. We evalueren regelmatig de geautomatiseerde besluitvormingsmethoden die we gebruiken om ervoor te zorgen dat deze eerlijk, doeltreffend en onpartijdig zijn. U kunt bezwaar maken tegen de resultaten van een geautomatiseerd besluit. In dat geval wordt uw situatie beoordeeld door een van onze experten.

5. Nieuws en direct marketing

5.1. We kunnen informatie over onze activiteiten en diensten en/of de activiteiten en diensten van onze groepsondernemingen (directmarketingcommunicatie) naar uw e-mailadres en/of telefoonnummer sturen, u bellen als u ons toestemming heeft gegeven om deze informatie van ons te ontvangen of als u klant van ons bent of als een organisatie die u vertegenwoordigt dat is. We kunnen u ook vragen om ons te helpen met het beoordelen van de kwaliteit van onze prestaties en dienstverlening. 

5.2. Om u nieuwsbrieven op maat te kunnen bieden, kunnen wij directmarketingcommunicatie personaliseren op basis van de gegevens over uw gebruik van onze diensten. De gebruikte oplossingen op het gebied van personalisering zijn alleen bedoeld om uw ervaring te verbeteren. Als u niet akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrieven, verliest u niet uw recht om onze diensten te gebruiken en ontvangt u een even goede dienstverlening. 

5.3. Wanneer we nieuwsbrieven versturen, kunnen we informatie verzamelen over de ontvangers ervan, zoals welk bericht ze hebben geopend, op welke links ze hebben geklikt, etc. Deze informatie wordt verzameld om u relevantere nieuwsbrieven te kunnen sturen die meer op u zijn toegespitst.

5.4. Uw contactgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners/gegevensverwerkers die ons voorzien van nieuwsbrieven of diensten voor kwaliteitsbeoordeling. We kunnen uw contactgegevens ook doorgeven aan andere ondernemingen van de groep, zodat zij u hun aanbiedingen en nieuws kunnen sturen als een dergelijke gegevensoverdracht voldoet aan de vereisten van de wetgeving. 

5.5. Als u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u deze stopzetten op de manier die in de elektronische communicatie is aangegeven (bijvoorbeeld door te klikken op de link "afmelden" in de nieuwsbrief, etc.) of door ons een kennisgeving te sturen via een e-mail naar info@carvertical.com.  

5.6. Als u uw toestemming intrekt, zullen wij proberen om het sturen van nieuwsbrieven met onmiddellijke ingang te stoppen, maar hier kan enige tijd overheen gaan. Omdat onze nieuwscampagnes van tevoren worden gepland, is het mogelijk dat u, zelfs nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, onze nieuwsbrieven nog een keer ontvangt. 

5.7. Het intrekken van uw toestemming verplicht ons niet automatisch tot vernietiging van uw Persoonsgegevens of het verstrekken van informatie over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken. Voor deze acties dient u een afzonderlijk verzoek in te dienen. 

5.8. Deelname aan onze spellen, promoties of wedstrijden is optioneel. Om echter aan een spel, promotie of wedstrijd mee te kunnen doen, dient u de door ons gespecificeerde informatie te verstrekken, waaronder Persoonsgegevens. Als de voorwaarden van het spel vereisen dat u Persoonsgegevens van iemand anders (vriend, collega) verstrekt, moet u degene naar behoren informeren en zijn/haar toestemming verkrijgen voordat u de gegevens verstrekt. Wij zullen de spellen, promoties of wedstrijden uitvoeren en Persoonsgegevens verwerken conform de regels die zijn vastgesteld voor het specifieke spel, de specifieke promotie of de specifieke wedstrijd. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken en gebruiken van Persoonsgegevens voor dit doeleinde te trekken. Als u uw toestemming intrekt, doet u niet langer mee aan het spel, de promotie of de wedstrijd. 

5.9. We hebben het recht om contact op te nemen met de deelnemers van het spel, de promotie of de wedstrijd en om de winnaars bekend te maken op het Platform, op de Sociale Accounts en op andere door ons aangegeven informatiekanalen. We kunnen een softwaretoepassing op basis van geautomatiseerde besluitvorming gebruiken om de registratie van een spel, promotie of wedstrijd te verwerken en/of om winnaars te bepalen. Dit wordt vermeld in de regels van het spel, de promotie of de wedstrijd of dit blijkt uit de door ons verstrekte links. Als u in dit geval niet wenst te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, kunt u niet meedoen aan het spel, de promotie of de wedstrijd.

6. Sociale accounts

6.1. We plaatsen informatie over onze activiteiten, aangeboden diensten, wijzigingen van diensten en ander nieuws op onze Sociale Accounts. We kunnen ook enquêtes, spelletjes, wedstrijden, promotiecampagnes organiseren en advertenties en kortingscodes delen op de Sociale Accounts. 

6.2. Het is belangrijk om te onthouden dat gebruikers van Sociale Accounts niet alleen onder dit privacybeleid vallen, maar ook onder het privacybeleid, de regels en gebruiksvoorwaarden van de beheerders van de sociale netwerken waarop de Sociale Accounts zich bevinden. Wanneer u met ons communiceert op de Sociale Accounts en bepaalde informatie verstrekt (bijvoorbeeld door ons berichten te sturen en reacties te plaatsen bij onze posts), kunnen wij, afhankelijk van de door u gekozen privacyinstellingen openbare informatie over uw profiel zien (naam, afbeelding, e-mail, etc.). Deze informatie (bijvoorbeeld een reactie die u hebt geplaatst) kan, afhankelijk van de door u gekozen privacy-instellingen, ook zichtbaar zijn voor andere bezoekers van een bepaald Sociaal Account.

7. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens en welke principes volgen we?

7.1. Wij respecteren uw privacy en verzamelen en verwerken alleen Persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vermelde doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens te bereiken. 

7.2. Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens doen wij het volgende:

 1. 7.2.1. Wij voldoen aan de vereisten van toepasselijke en geldige wetgeving, waaronder de AVG.
 2. 7.2.2. Wij verwerken uw Persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier.
 3. 7.2.3. Wij verzamelen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde, duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en verwerken deze niet op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden, behalve voor zover wettelijk toegestaan.
 4. 7.2.4. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld te rectificeren, aan te vullen, de verwerking ervan op te schorten of ze te vernietigen.
 5. 7.2.5. We bewaren ze in een vorm die het mogelijk maakt u niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.
 6. 7.2.6. Wij verstrekken geen Persoonsgegevens aan derden en zullen deze niet anders dan zoals uiteengezet in het Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving openbaar maken.
 7. 7.2.7. Wij zorgen door het waarborgen van technische of organisatorische veiligheidsmaatregelen en door het beperken van de toegang tot uw Persoonsgegevens tot onze medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun functie ervoor dat uw Persoonsgegevens veilig worden verwerkt. 

8. Aan wie en wanneer geven wij uw persoonsgegevens door?

8.1. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers of ontvangers die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten:

 1. 8.1.1. Leveranciers voor software op het gebied van boekhouden en orderbeheer.
 2. 8.1.2. Aanbieders van IT-, cloudhosting-, platformbeheer- en telecommunicatiediensten. De belangrijkste aanbieders van cloudhostingdiensten zijn: (i) Amazon Web Services, Inc. De gegevens worden verwerkt in de EER (ii) MongoDB, Inc. De gegevens worden verwerkt in de EER.
 3. 8.1.3. Aanbieders van reclame-, marketing- en nieuwsdistributiediensten.
 4. 8.1.4. Leveranciers van kantoortoepassingen en diensten voor opslag, beheer en uitwisseling van gegevens.
 5. 8.1.5. Aanbieders van diensten voor betalingsadministratie.
 6. 8.1.6. We hebben onze partner Sift Science, Inc. ingeschakeld ter voorkoming van betalingsfraude. Het privacybeleid van de partner kunt u hier vinden: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Om content op Sociale Netwerkaccounts te kunnen publiceren, verstrekken wij gegevens aan de volgende beheerders van socialenetwerkplatforms:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Ierland) en Meta Platforms, Inc (VS), (gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met een door de Europese Commissie uitgevaardigd adequaatheidsbesluit); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland) en LinkedIn Corporation (VS) (gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen van de EU);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Ierland) (gegevens worden opgeslagen in de EER; gegevens kunnen, indien nodig, worden doorgegeven in overeenstemming met een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of in overeenstemming met door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen van de EU);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (VS) (gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen van de EU).

Aangezien carVertical de hierboven vermelde sociale netwerken niet beheert , maar alleen zijn eigen account op deze sociale netwerken, wordt u uitgenodigd om de informatie over de opslag van uw persoonsgegevens te lezen die in de privacydocumenten van deze sociale netwerken is opgenomen.

8.3. We kunnen in overeenstemming met de procedure die is voorzien in de wetgeving van de Republiek Litouwen gegevens verstrekken aan wetshandhavingsautoriteiten en autoriteiten die zich bezighouden met gerechtelijk vooronderzoek, rechtbanken en andere autoriteiten voor geschillenbeslechting, andere personen die bij wet toegewezen functies uitvoeren. We voorzien deze entiteiten van informatie die wettelijk verplicht is of die door de entiteiten zelf is gespecificeerd. 

8.4. We kunnen ook gegevens doorgeven aan:

 1. 8.4.1. bedrijven binnen een groep van ondernemingen en, waar er een wettelijke basis is, aan andere verwerkingsverantwoordelijken of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, zoals carVertical OÜ (Estland);
 2. 8.4.2. indien nodig, aan bedrijven die ons bedrijf zouden kopen of overnemen of die aan gezamenlijke activiteiten zouden deelnemen of andere samenwerkingsvormen met ons zouden aangaan, evenals aan bedrijven die door ons zijn opgericht.

8.5. Wij verwerken Persoonsgegevens over het algemeen binnen de EU/EER, maar in sommige gevallen kunnen  uw Persoonsgegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. De doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de EU/EER is gebaseerd op:

 1. 8.5.1. een overeenkomst voor gegevensverwerking of -levering waarin een dergelijke doorgifte wordt beschreven en waarin modelcontractbepalingen voor internationale doorgifte zijn opgenomen (neem voor een kopie contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming); of 
 2. 8.5.2. een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, wat inhoudt dat de Europese Commissie heeft erkend dat het land waar de derde is gevestigd en/of zaken doet een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens biedt; of 
 3. 8.5.3. een specifieke toestemming van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming om een dergelijke doorgifte uit te voeren; of 
 4. 8.5.4. uw toestemming voor de doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de EU/EER.

9. Welke rechten hebt u?

9.1. Als betrokkene hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 1. 9.1.1. om inzage te hebben in uw Persoonsgegevens, d.w.z. om een bericht te ontvangen waarin wordt bevestigd of wij uw Persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, om toegang te vragen tot de verwerkte gegevens en de informatie die daarop betrekking heeft;
 2. 9.1.2. om ons te vragen onnauwkeurige of onjuiste informatie die wij gebruiken te corrigeren of om informatie aan te vullen wanneer deze onvolledig is;
 3. 9.1.3. om ons te vragen de informatie die wij over u hebben te wissen wanneer er een basis is voor het wissen;
 4. 9.1.4. om ons te verzoeken de verwerking van de informatie die wij over u hebben te beperken wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens, u bezwaar maakt tegen het wissen van uw gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt of u de gegevens nodig hebt voor het doen gelden van, de uitoefening van of de verdediging tegen juridische claims;
 5. 9.1.5. om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens wanneer wij uw gegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen en/of die van derden;
 6. 9.1.6. om ons te verzoeken tot het doorgeven/ontvangen van gegevens die u aan ons hebt verstrekt in uit hoofde van een contract of toestemming en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken in een algemeen gebruikt elektronisch formaat;
 7. 9.1.7. om bezwaar te maken tegen het gebruik van een volledig geautomatiseerde beslissing bij u, met inbegrip van profilering, wanneer een dergelijke beslissing rechtsgevolgen of een soortgelijk belangrijk effect op u kan hebben;
 8. 9.1.8. om de toestemmingen in te trekken die u ons hebt gegeven om informatie over u te gebruiken wanneer wij de gegevens gebruiken op basis van uw toestemming;
 9. 9.1.9. om een klacht in te dienen bij de betreffende voor gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit. 

9.2. Als u een van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u via e-mail contact met ons opnemen via info@carvertical.com of u kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@carvertical.com. Om uw verzoek beter te begrijpen, kunnen wij u vragen het relevante verzoekformulier in te vullen, u vragen een verzoek in te dienen dat is ondertekend met een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening, het verzoek per post te sturen of om ons te bezoeken.

9.3. Om veiligheidsredenen kunnen wij in sommige gevallen uw verzoek pas verwerken nadat wij uw identiteit hebben geverifieerd. We kunnen u daarom vragen om uw identiteit aan te tonen, bijvoorbeeld door een identiteitsbewijs of andere informatie te overleggen. 

9.4. U kunt sommige van uw rechten als betrokkene uitoefenen door uw accountinstellingen op het Platform te wijzigen of door uw account zelf te verwijderen. Door uw instellingen te wijzigen of uw account te verwijderen, kunt u een deel van of alle informatie in uw account kwijtraken. 

9.5. Wij kunnen, met uitzondering van het bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt op basis van toestemming, weigeren om uw rechten uit te oefenen, inclusief toestemming voor direct marketing, wanneer het ons niet is toegestaan om uit hoofde van de AVG aan uw verzoek te voldoen.

9.6. Normaal gesproken brengen wij geen kosten in rekening voor het uitoefenen van uw rechten. De wet staat ons echter toe een redelijke vergoeding in rekening te brengen of te weigeren aan uw verzoek te voldoen als het kennelijk ongegrond of buitensporig is.

9.7. Na ontvangst van uw verzoek of instructie met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, zullen wij u binnen uiterlijk 1 maand na de datum van het verzoek een reactie geven en de in het verzoek genoemde acties uitvoeren of u informeren waarom wij weigeren hieraan gevolg te geven. Indien nodig kan afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken de termijn met nog eens 2 maanden worden verlengd. In dit geval zullen wij u binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van de verlenging.

9.8. Als Persoonsgegevens op uw verzoek worden gewist, kunnen wij kopieën van de informatie bewaren voor zover dat nodig is om onze gerechtvaardigde belangen en die van anderen te beschermen, om te voldoen aan verplichtingen van overheidsinstanties, om geschillen te slechten, om verstoringen vast te stellen of om overeenkomsten na te leven. 

10. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

10.1. Uw Persoonsgegevens worden op verantwoorde en veilige wijze verwerkt en worden beschermd tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of wijziging. Wij hebben fysieke en technische maatregelen genomen (zoals toegangscontrole, beperkingen op het delen van gegevens, versleuteling, updaten van systemen, gebruik van wachtwoorden, bescherming tegen virussen of malware, documentatie over gegevensbescherming, etc.) om de informatie die wij verzamelen te beschermen tegen een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, schade, wijziging, verlies, bekendmaking of een andere ongeoorloofde verwerking. Onze medewerkers zijn schriftelijk verplicht om uw Persoonsgegevens niet bekend te maken aan of te verspreiden onder onbevoegde derden. 

10.2. Bij het vaststellen van de beveiligingsmaatregelen voor Persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van Persoonsgegevens. Zie hier voor meer informatie over gegevensbescherming.

11. Hoe gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?

11.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw browser of apparaat (pc, tablet, mobiele telefoon) wordt opgeslagen. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de voorwaarden van hun gebruik, ons Cookiebeleid

12. Neem contact met ons op

12.1. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop wij informatie over u verzamelen, gebruiken en opslaan, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@carvertical.com of met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litouwen. 

12.2. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG-bepalingen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

De toezichthoudende autoriteit in Litouwen is de Nationale inspectiedienst voor gegevensbescherming, adres L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litouwen, e-mail: ada@ada.lt, website: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Slotbepalingen

13.1. We hebben te allen tijde het recht om dit Privacybeleid bij te werken of te wijzigen. Een dergelijk bijgewerkt of gewijzigd Privacybeleid wordt van kracht zodra het op het Platform wordt geplaatst. In het geval van wezenlijke wijzigingen in het Privacybeleid, informeren we u hier aanvullend over via e-mail als u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt.  

De datum van de laatste bijwerking: 2024/02/06