carVertical

Integritetspolicy för användare av webbplatsens/appens tjänster 

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Vi värnar om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter, så i denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

1.2. Denna Integritetspolicy gäller när du använder webbplatsen för kontroll av fordonshistorik www.carvertical.com eller dess mobilapplikation för Android och iOS (”Webbplatsen” och ”Mobilapplikationen” kallas nedan gemensamt för ”Plattformen”), besöker våra sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (nedan kallade ”Sociala medier-konton”) och kontaktar oss via e-post, telefon eller andra elektroniska kommunikationskanaler. 

1.3. I denna Integritetspolicy avses med ”personuppgifter” (”Personuppgifter”) all information eller uppsättning av information som hjälper oss att identifiera dig, direkt eller indirekt, som ditt förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer osv. Med ”Du” avses i denna Integritetspolicy en användare av Plattformen och dess tjänster, en besökare på Sociala medier-kontona eller en person som kommunicerar med oss. 

1.4. Vid behandling av Personuppgifter följer vi kraven i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (EU) (”GDPR”) och lagstiftningen i Republiken Litauen, samt instruktionerna från tillsynsmyndigheterna.

1.5. Om du använder Plattformen, dess tjänster, besöker våra Sociala medier-konton, kontaktar oss, prenumererar på våra nyhetsbrev, anser vi att du har läst och förstått Integritetspolicyn. 

1.6. Plattformen och Sociala medier-konton kan innehålla länkar till exempelvis våra partners webbplatser eller webbplatser för våra andra projekt. Denna Integritetspolicy gäller inte för sådana webbplatser.

1.7. Denna Integritetspolicy kan komma att ändras, så besök Plattformen emellanåt för att läsa den senaste publicerade versionen av Integritetspolicyn.

1.8. Du kan läsa policyn för kakor separat här. Vi har också tagit fram integritetsmeddelanden för fordonsägare eller innehavare, kandidater.

2. Vilka är vi?

2.1. Personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter är UAB cV Group, ett privat aktiebolag med säte i Republiken Litauen, organisationsnummer 303134915, adress Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litauen. Uppgifterna samlas in och behandlas i registret över juridiska personer i det statliga företaget ”Registrų Centras” (nedan kallat ”carVertical” eller ”Vi”).

2.2. Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via e-post på dpo@carvertical.com

3. Hur får vi dina personuppgifter?

3.1. Vi får dina Personuppgifter i följande fall:

 1. 3.1.1. Direkt från dig när du tillhandahåller dina Personuppgifter till oss. Till exempel när du registrerar dig på Plattformen, använder Plattformen och dess tjänster, gör en betalning, kommunicerar med oss via e-post eller telefon etc.
 2. 3.1.2. När vi samlar in Personuppgifter när du använder Plattformen eller Sociala medier-konton. Vi kan t.ex. lagra historik över gjorda beställningar eller besök på Plattformen, IP-adress, preferenser för tjänster, öppnade URL-länkar etc.
 3. 3.1.3. När vi får Personuppgifter från andra aktörer, t.ex. den tjänsteleverantör som identifierar Dig som kontaktperson, betalningsinstitut angående gjorda betalningar etc.

3.2. När du tillhandahåller Personuppgifter om dig själv eller andra (t.ex. om dina anställda, ombud, specificerar Personuppgifter om vänner/kollegor), är du ansvarig för att sådana Personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella, samt för att informera eller få samtycke från den person vars Personuppgifter delas med oss. I vissa fall kan Vi be dig bekräfta att du har rätt att tillhandahålla Personuppgifter till oss (t.ex. genom att fylla i registreringsformulär). 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1. Vi behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål och på följande villkor:

Ändamål med behandlingen av personuppgifter Behandlade personuppgifterLagringsperioder för personuppgifter Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Skapa och använda ett konto, beställa och ta emot tjänster (carVertical-rapporter etc.). 

Följande uppgifter krävs för att skapa och använda ditt konto och för att beställa och ta emot tjänster: e-postadress, Facebook, Apple ID, Google-kontouppgifter (om du loggar in via dessa konton), krypterade kontolösenord.

Om du frivilligt tillhandahåller (med ditt samtycke): förnamn, efternamn, telefonnummer, person som representeras (om du är ombud för ett företag eller en annan person), förhållandet till den person som du är ombud för.

Övriga uppgifter: datum för användning av kontot, datum för tillhandahållande av tjänsten (carVertical-rapport), information om beställda och använda tjänster och eventuella ändringar av dem, köphistorik, kredituppgifter.

När Du köper en rapport skapar vi automatiskt ett konto åt Dig, där vi tillfälligt lägger till rapporten som du har köpt och annan information relaterad till ditt köp.

Kontouppgifter lagras under den tid som kontot används och i 7 år efter den senaste inloggningen på kontot.

Uppgifter om köp av tjänster lagras så länge kontot används och i 10 år efter den senaste inloggningen på kontot.

Om uppgifterna behandlas på grundval av samtycke: tills samtycket löper ut eller återkallas.

Behandlingen är nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet (artikel 6.1 b i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att säkerställa kvaliteten på driften av kontot, tillhandahållandet av tjänster och en korrekt administration av beställningar (artikel 6.1 f i GDPR).

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Hantering av betalningar för tjänster.

Följande uppgifter krävs för betalningsbekräftelse: betalningsbelopp, datum, kortnummer för delbetalning, betalarens e-postadress, betalarens IP-adress. Betalarens förnamn, efternamn och adress, om betalaren har angett detta.

Uppgifterna skall lagras i enlighet med lagstiftningen om finansiella transaktioner och redovisning och, om inga tidsfrister anges, i 10 år från betalningsdagen.

Behandlingen är nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet (artikel 6.1 b i GDPR).

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger den personuppgiftsansvarige att säkerställa en korrekt ekonomisk redovisning (artikel 6.1 c i GDPR).

Tillhandahållande av carVertical-rapporter.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter (sammanfattade): fordonets identifieringsnummer (VIN), registreringsnummer, tekniska uppgifter, registrering, import/export, användnings- och ägarbegränsningar, stölduppgifter, serviceinformation, körsträcka, garantier, uppgifter om skador (olyckor, andra skador), inklusive fotografier.

Uppgifterna sparas i 30 dagar från det datum då rapporten köptes.

Behandlingen är nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet (artikel 6.1 b i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intresse av att tillhandahålla och erhålla databaserad information om fordonets skick, för att förhindra bedrägerier vid köp av begagnade fordon och för att skydda trafikanters intresse av säker drift av fordon på vägarna (artikel 6.1 f i GDPR). Ytterligare information finns i Integritetsmeddelandet om behandling av fordonsdata.

Fysisk inspektion av fordonet (köp av tjänsten, insamling och överföring av personuppgifter till partnern för att tillhandahålla tjänsten).

Dessutom samlas följande kontaktuppgifter in: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, fordonsadress (besiktningsadress), kommentar.

Uppgifter som krävs för betalningsbekräftelse: betalningsbelopp, datum, kortnummer för delbetalning, betalarens e-postadress, betalarens IP-adress.

Vi lagrar kontaktuppgifter i 30 dagar från datumet för köpet av den fysiska inspektionen av fordonet (partners anger sina egna databehandlingsperioder).

De uppgifter som krävs för betalningsbekräftelse lagras i enlighet med lagstiftningen om finansiella transaktioner och redovisning, och om inga tidsfrister anges, i 10 år efter betalningsdatumet.

Behandlingen är nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet (artikel 6.1 b i GDPR).

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Kvalitetssäkring, kommunikation om tjänster, påminnelser om pågående beställningar.

E-postadress, det kontrollerade fordonets identifieringsnummer, kommunikationens ämne och innehåll (meddelande, svar), uppgifter som behövs för att hantera kvalitetsfrågor.

Om du anger (med ditt samtycke): förnamn, efternamn, telefonnummer, land, befattning, ombud etc.

Vid kommunikation via Sociala medier-konton: offentligt synlig information om kontot.

Uppgifterna lagras så länge kommunikationen pågår och upp till 2 år efter det att kommunikationen avslutats (sista meddelandet).

Om behandlingen baseras på samtycke: tills samtycket löper ut eller återkallas.

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att tillhandahålla information och säkerställa tjänstens kvalitet, att påminna kunden om pågående beställningar och att hjälpa kunden att slutföra dem (artikel 6.1 f i GDPR). 

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Plattformsadministration, utveckling, säkerhet, förebyggande av bedrägerier. 

IP-adress, enhetsinformation, data som samlas in av kakor, analytiska data (besök, visningar, sökningar, klickade länkar och datum och tid för dessa klick), URL-länkar till Plattformen, information om dataförändring, radering.

Plattformsdata lagras enligt vad som anges i Kakpolicyn och, om de inte ingår i informationen om kakor, i upp till 2 år efter insamlingen.

Om uppgifterna behandlas på grundval av samtycke: tills samtycket löper ut eller återkallas.

Loggar sparas från 14 dagar upp till 2 år.     

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att säkerställa Plattformens funktion, utveckling och säkerhet (artikel 6.1 f i GDPR).

Hantera sociala medier-konton (för mer information se avsnitt 6 i Integritetspolicyn).

Användarnamn, kommentarer och delningar av inlägget, information om klick på ”gilla” och ”följ”, information om reaktioner på inlägg, foto, uppgifter om meddelandet och svaret på meddelandet (tidpunkt för mottagande, innehåll, bilagor), betygsinformation och all annan information som du tillhandahåller.

Information om sociala medier-konton lagras i enlighet med de villkor som fastställts av ägarna till de sociala nätverken.

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Genomföra direktmarknadsföringskampanjer för företag och konsumenter, skicka nyheter (för mer information, se avsnitt 5 i Integritetspolicyn).

Förnamn, efternamn, telefonnummer, nyhetspreferenser, uppgifter om tjänsteanvändning för tillhandahållande av nyheter av bättre kvalitet (plats, språk), uppgifter som samlas in via reklamkakor.

Övriga uppgifter: information om läsekretsen för nyheter, URL-länkar till Plattformen, information om listan över nyhetsmottagare.

Om användaren har ett konto kommer uppgifterna att lagras under den period som kontot används och i 7 år från den senaste åtkomsten till kontot eller tills samtycket återkallas.

Om användaren inte har ett registrerat konto får uppgifterna inte lagras längre än till dess att samtycket återkallas.

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att informera sina användare om liknande varor och/eller tjänster (artikel 6.1 f i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att hantera e-postlistor över nyhetsmottagare, att analysera sammanställda marknadsföringsresultat, att lösa problem i samband med tillhandahållandet av nyheter (artikel 6.1 f i GDPR).

Genomföra kvalitetsundersökningar för att förbättra carVerticals tjänster samt hur vi presterar.

E-postadress, telefonnummer, uppgifter som begärts i undersökningsmeddelandet/frågeformuläret, kommentarer, betyg, preferenser.

Uppgifterna kommer att sparas så länge undersökningen pågår och i 2 år efter det att undersökningen avslutats.

Om behandlingen baseras på samtycke: tills samtycket löper ut eller återkallas.

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att analysera och använda de sammanställda kvalitetsresultaten som en grund för att organisera sin verksamhet (artikel 6.1 f i GDPR).

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Anordna marknadsföringstävlingar, -spel och -kampanjer (för mer information, se avsnitt 5.8-5.9. i Integritetspolicyn).

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, de uppgifter som begärs i meddelandet och/eller formuläret för tävlingen, kampanjen eller spelet, sociala nätverk, kontoinformation och meddelanden som delas av kontoinnehavaren, vinnarnas uppgifter, deltagarlistor.

Under den period som spelet, kampanjen eller tävlingen pågår och i 2 år efter det att spelet, kampanjen eller tävlingen har avslutats.

Om behandlingen baseras på samtycke: tills samtycket löper ut eller återkallas.

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Publicera och hantera omdömen om carVerticals verksamhet.

Förnamn, efternamn och e-postadress för den person som skickar in omdömet, omdömets innehåll, datum då omdömet skickades in och uppgifter om kontot på det sociala nätverket, inklusive ett foto om omdömet skickas in via det sociala nätverket.

Omdömen lagras tills de annulleras.

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Allmän medvetenhet om carVerticals verksamhet.

Personuppgifter, foton, videor, utdrag ur utbildningsinnehåll i publikationer och annat presentationsinnehåll.

Uppgifterna ska sparas i 5 år efter insamlingen.

Om behandlingen baseras på samtycke: tills samtycket löper ut eller återkallas.

Offentligt tillgängliga uppgifter (i publikationer etc.) behandlas fram till dess att publiceringen upphör.

Samtycke från den registrerade (artikel 6.1 a i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att säkerställa korrekt, smidig och effektiv kommunikation (artikel 6.1 f i GDPR).

Lösning av tvister och anspråk.

E-postadress, innehåll i klagomålet/anspråket/förfarandet, information relaterad till tvisten/anspråket.

Övriga uppgifter som personen lämnar: förnamn, efternamn, telefonnummer, adress, yrkestitel, person som representeras (om du är ombud för ett företag eller en annan person), förhållandet till den person som du är ombud för.

Så länge tvisten pågår och i 10 år efter det att tvisten upphört (eller, om det rör sig om en rättslig tvist, efter det att den slutliga domen har vunnit laga kraft).

Förfrågningar och korrespondens från registrerade ska sparas i 2 (två) år efter det att behandlingen av förfrågan har avslutats.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c i GDPR).

Den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intresse av att göra anspråk gällande eller försvara sina rättigheter (artikel 6.1 f i GDPR).

Analys av användningen av tjänster.

E-postadress, IP-adress, orderhistorik, betalningshistorik, användning av rabatter, kvantitet och sammanställd geografisk fördelning av beställda tjänster, attribut som används för att välja tjänster, kvalitet på tjänster, datum och land för användarregistrering, tid som spenderas på Plattformen, besökta sektioner av Plattformen, plats från vilken åtkomst sker.

Om användaren har ett konto lagras uppgifterna under den tid som kontot används och i 7 år efter den senaste inloggningen på kontot.

Om användaren inte har ett registrerat konto får uppgifterna inte lagras längre än till dess att samtycket återkallas.

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att förbättra och effektivisera sin verksamhet på grundval av uppgifter som grundar sig på analys (artikel 6.1 f i GDPR).

4.2. I vissa fall kan vi använda de kontakter Du har angett för att skicka meddelanden till Dig eller ringa Dig i samband med beställningen eller tillhandahållandet av våra tjänster, till exempel för att informera Dig om bekräftelse av en beställning av tjänsterna, ändringar i tillhandahållandet av tjänsterna, påminnelser om ofullständiga beställningar som skickas till din e-postadress när Du inte har slutfört en beställning och så vidare. Sådan kommunikation är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på ett korrekt sätt och betraktas inte som marknadsföring. 

4.3. Vi behandlar vissa av dina Personuppgifter endast med ditt samtycke. Vi följer följande regler för hur uppgifter behandlas på grundval av samtycke:

 1. 4.3.1. Du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifter, t.ex. om Du måste fylla i ett formulär kan Du välja att inte fylla i de valfria fälten, eller om samtycke ges genom att kryssa i den relevanta rutan behöver Du inte kryssa i den. Om du själv lämnar uppgifter i valfria fält, ger oss mer information än vad som är nödvändigt för att besvara våra frågor, kommunicerar med oss på våra sociala konton, anser Vi att tillhandahållandet av sådana uppgifter samtidigt utgör ditt samtycke till behandlingen av sådana uppgifter.
 2. 4.3.2. Du har rätt att när som helst invända mot eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina Personuppgifter när de behandlas på grundval av samtycke. Om vi behandlar dina Personuppgifter på grundval av ditt samtycke, kommer vi att behålla sådana uppgifter tills Du återkallar ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina kontoinställningar (om uppgifterna behandlas i ditt konto), genom att klicka på de relevanta länkarna (om sådana finns) eller genom att skicka e-post till oss på info@carvertical.com. Vi kommer att sträva efter att genomföra din begäran om att återkalla samtycke så snart som möjligt efter att Vi mottagit den, men i vissa fall kan detta ta en skälig tid på grund av driften av våra system. Om du återkallar ditt samtycke till viss behandling kan det leda till att omfattningen av de tjänster som är tillgängliga för Dig begränsas.
 3. 4.3.3. även om Du återkallar ditt samtycke kan Vi komma att föra ett register över när samtycke gavs och återkallades för att vid behov visa att vi följer dataskyddsreglerna. 

4.4. Du har rätt att ändra och uppdatera den information vi har om Dig. I vissa fall är det nödvändigt för oss att ha korrekt och uppdaterad information om Dig och Vi kan be Dig att bekräfta att den information vi har om Dig är korrekt. 

4.5. När Vi tillhandahåller tjänster kan Vi ibland använda automatiserat beslutsfattande baserat på behandling av uppgifter, till exempel för att fastställa dina behov i förhållande till tjänsten och din efterlevnad av kraven för tjänsten. Automatiserat beslutsfattande innebär behandling av personuppgifter med hjälp av t.ex. programkod eller en algoritm, en artificiell intelligenslösning som inte kräver mänsklig inblandning. Vi granskar regelbundet metoderna för automatiserat beslutsfattande som Vi använder för att säkerställa att de är rättvisa, effektiva och opartiska. Du kan invända mot resultatet av ett automatiserat beslut; i så fall kommer din situation att bedömas av en av våra experter.

5. Nyheter och direktmarknadsföring

5.1. Vi kan komma att skicka information om våra eller våra koncernbolags aktiviteter och tjänster (direktmarknadsföring) till din e-postadress och/eller ditt telefonnummer, ringa Dig om du har gett oss ditt samtycke till att ta emot sådan information från oss eller om Du eller en organisation du representerar är en av våra kunder. Vi kan också be dig att hjälpa oss att bedöma kvaliteten på våra tjänster samt hur Vi presterar. 

5.2. För att ge dig skräddarsydda nyhetsbrev kan Vi anpassa direktmarknadsföringen med hjälp av information om din användning av våra tjänster. De personanpassningslösningar som vi använder är endast avsedda att förbättra din upplevelse och om Du inte samtycker till att ta emot våra nyhetsbrev förlorar Du inte din rätt att använda våra tjänster och Du kommer att få samma kvalitet på tjänsterna. 

5.3. När vi skickar ut nyhetsbrev kan Vi samla in information om de personer som tar emot dem, t.ex. vilket meddelande de har öppnat, vilka länkar de har klickat på osv. Denna information samlas in för att kunna ge Dig mer relevanta och skräddarsydda nyhetsbrev.

5.4. Dina kontaktuppgifter kan vidarebefordras till våra partner/personuppgiftsbiträden som tillhandahåller oss nyhetsbrev eller kvalitetsbedömningstjänster. Vi kan också vidarebefordra dina kontaktuppgifter till andra koncernföretag i syfte att förse Dig med deras erbjudanden och nyheter, om sådan överföring av uppgifter uppfyller kraven i lagstiftningen. 

5.5. Om Du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan Du avbryta den på det sätt som anges i den digitala kommunikationen (till exempel genom att klicka på länken ”avregistrera” i nyhetsbrevet osv.) eller genom att skicka ett meddelande till oss via e-post till info@carvertical.com.  

5.6. Om Du återkallar ditt samtycke kommer Vi att sträva efter att omedelbart sluta skicka nyhetsbrev till Dig, men detta kan ta lite tid. Eftersom våra nyhetskampanjer planeras i förväg kan Du fortfarande få våra nyhetsbrev en gång till även om Du har återkallat ditt samtycke. 

5.7. Återkallande av samtycke innebär inte automatiskt att vi är skyldiga att radera dina Personuppgifter eller att ge Dig information om vår behandling av dina Personuppgifter, utan Du bör göra en separat begäran om dessa åtgärder. 

5.8. Deltagande i våra spel, kampanjer eller tävlingar är frivilligt. För att delta i ett spel, en kampanj eller en tävling måste du dock tillhandahålla den information som Vi har angett, inklusive Personuppgifter. Om villkoren för spelet kräver att Du tillhandahåller Personuppgifter för en annan person (vän, kollega), måste du informera den personen och få hans/hennes samtycke innan du tillhandahåller uppgifterna. Vi kommer att genomföra spelen, kampanjerna eller tävlingarna och behandla Personuppgifter i enlighet med de regler som fastställts för det specifika spelet, kampanjen eller tävlingen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling och användning av Personuppgifter för detta ändamål. Om Du återkallar ditt samtycke kommer Du inte längre att delta i spelet, kampanjen eller tävlingen. 

5.9. Vi har rätt att kontakta deltagarna i spelet, kampanjen eller tävlingen och tillkännage vinnarna på Plattformen, Sociala medier-konton och andra informationskanaler som anges av oss. Vi kan använda en programvara som bygger på automatiserat beslutsfattande för att behandla registreringen av ett spel, en kampanj eller en tävling och/eller för att utse vinnare. Detta meddelas i reglerna för spelet, kampanjen eller tävlingen eller framgår av de länkar vi tillhandahåller. Om du inte vill bli föremål för automatiserat beslutsfattande kommer Du i så fall inte att kunna delta i spelet, kampanjen eller tävlingen.

6. Sociala medier-konton

6.1. Vi publicerar information om våra aktiviteter, tjänster som erbjuds, ändringar av tjänster och andra nyheter på våra Sociala medier-konton. Vi kan också anordna undersökningar, spel, tävlingar, reklamkampanjer, dela annonser och rabattkoder på Sociala medier-kontona. 

6.2. Det är viktigt att komma ihåg att användare av Sociala medier-konton inte bara omfattas av denna Integritetspolicy, utan även av integritetspolicyer, regler och användarvillkor för operatörerna för de sociala nätverk där de sociala medier-kontona finns. När du interagerar med oss på Sociala medier-kontona och tillhandahåller viss information (till exempel genom att skicka meddelanden till oss och kommentera våra inlägg) kan vi se offentlig information om din profil (namn, bild, e-post osv.) beroende på vilka integritetsinställningar som du har. Den här informationen (t.ex. en kommentar som du har skrivit) kan också vara synlig för andra besökare på ett visst Sociala medier-konto, beroende på vilka integritetsinställningar som du har.

7. Hur använder vi dina personuppgifter och vilka principer följer vi?

7.1. Vi respekterar din integritet och samlar endast in och behandlar Personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå våra angivna syften med behandlingen av Personuppgifter. 

7.2. När vi behandlar dina Personuppgifter kommer vi att göra följande:

 1. 7.2.1. Uppfylla kraven i tillämplig och giltig lagstiftning, inklusive GDPR.
 2. 7.2.2. Behandla dina Personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.
 3. 7.2.3. Vi samlar in dina Personuppgifter för specifika, tydligt definierade och legitima ändamål och vi behandlar dem inte på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, förutom i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 4. 7.2.4. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter som inte är korrekta eller fullständiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas omedelbart rättas, kompletteras, behandlingen avbryts eller raderas.
 5. 7.2.5. Vi behåller dem i en form som gör det möjligt att identifiera dig endast i den mån det är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas.
 6. 7.2.6. Vi tillhandahåller inte Personuppgifter till tredje part och kommer inte att lämna ut dem på annat sätt än vad som anges i Integritetspolicyn eller tillämplig lag.
 7. 7.2.7. Vi ser till att dina Personuppgifter behandlas på ett säkert sätt genom att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och genom att begränsa åtkomsten till dina Personuppgifter till de anställda som behöver sådan åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter. 

8. När och till vem överför vi dina personuppgifter?

8.1. Vi kan komma att överföra dina Personuppgifter till något av följande personuppgiftsbiträden eller mottagare som hjälper oss att utföra våra tjänster:

 1. 8.1.1. Leverantörer av programvara för redovisning och orderhantering.
 2. 8.1.2. Leverantörer av IT-, molnlagring-, plattformshanterings- och telekommunikationstjänster. De viktigaste leverantörerna av molntjänster är (i) Amazon Web Services, Inc. (uppgifter behandlas i EES) (ii) MongoDB, Inc. (uppgifter behandlas i EES).
 3. 8.1.3. Leverantörer av tjänster inom reklam, marknadsföring och nyhetsdistribution.
 4. 8.1.4. Leverantörer av kontorsprogram och tjänster för lagring, hantering och utbyte av data.
 5. 8.1.5. Leverantörer av betalningsadministrationstjänster.
 6. 8.1.6. Vi har anlitat vår partner Sift Science, Inc. för att förhindra betalningsbedrägerier. Partnerns integritetspolicy hittar du här: https://sift.com/service-privacy.

8.2. För att vi ska kunna publicera innehåll på sociala nätverkskonton tillhandahåller vi uppgifter till följande operatörer av sociala nätverksplattformar:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Irland) och Meta Platforms, Inc. (USA), (uppgifter överförs i enlighet med ett beslut om adekvat skyddsnivå som utfärdats av Europeiska kommissionen)
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland) och LinkedIn Corporation (USA) (uppgifter överförs i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen)
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irland) (uppgifter lagrade i EES; uppgifter kan överföras, om nödvändigt, i enlighet med ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av Europeiska kommissionen eller i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen)
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (data överförs i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen).

Eftersom carVertical inte administrerar de sociala nätverk som anges ovan, utan endast sitt eget konto på dessa sociala nätverk, uppmanas Du att läsa informationen om lagring av dina personuppgifter i integritetsdokumenten för dessa sociala nätverk.

8.3. Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och förundersökningsmyndigheter, domstolar och andra tvistlösningsinstanser, andra personer som utför lagstadgade uppgifter, i enlighet med det förfarande som fastställs enligt lagstiftningen i Republiken Litauen. Vi förser dessa myndigheter med information som krävs enligt lag eller som specificeras av myndigheterna själva. 

8.4. Vi kan också komma att överlämna uppgifter till:

 1. 8.4.1. företag inom en företagsgrupp och, där det finns en rättslig grund, till andra personuppgiftsansvariga eller gemensamma personuppgiftsansvariga, t.ex. carVertical OÜ (Estland)
 2. 8.4.2. vid behov, till företag som skulle köpa eller förvärva vår verksamhet eller delta i gemensamma aktiviteter eller andra former av samarbete med oss, samt till företag som etablerats av oss.

8.5. Vi behandlar generellt Personuppgifter inom EU/EES, men i vissa fall kan dina Personuppgifter komma att överföras utanför EU/EES. Överföringen av dina Personuppgifter utanför EU/EES baseras på något av följande:

 1. 8.5.1. Ett databehandlings- eller leveransavtal som beskriver sådan överföring och innehåller standardavtalsklausuler för internationella överföringar (för att begära en kopia, kontakta vårt dataskyddsombud). 
 2. 8.5.2. Ett beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen, vilket innebär att Europeiska kommissionen har erkänt att det land där den tredje parten är etablerad och/eller bedriver verksamhet tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. 
 3. 8.5.3. Ett särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten för dataskydd att genomföra en sådan överföring. 
 4. 8.5.4. Ditt samtycke till överföring av dina Personuppgifter utanför EU/EES.

9. Vilka rättigheter har du?

9.1. Som registrerad har Du följande rättigheter vad gäller dina Personuppgifter:

 1. 9.1.1. Få tillgång till dina Personuppgifter, dvs. att få ett meddelande som bekräftar om vi behandlar dina Personuppgifter och, om Vi gör det, att begära tillgång till de behandlade uppgifterna och informationen som rör dem.
 2. 9.1.2. Be oss korrigera felaktig eller inkorrekt information som Vi använder eller att komplettera information om den är ofullständig.
 3. 9.1.3. Be oss radera information som Vi har om Dig om det finns en grund för radering.
 4. 9.1.4. Begära att Vi begränsar behandlingen av de uppgifter Vi har om Dig om Du bestrider uppgifternas korrekthet eller invänder mot behandlingen av uppgifterna, om Du invänder mot raderingen av dina uppgifter som behandlas olagligt eller om Du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 5. 9.1.5. Invända mot användningen av dina uppgifter när Vi behandlar dina uppgifter för våra och/eller tredje parts berättigade intressen.
 6. 9.1.6. Begära att Vi överför/tar emot uppgifter som Du har lämnat till oss enligt ett avtal eller samtycke och som Vi behandlar på automatiserade sätt i ett allmänt använt digitalt format.
 7. 9.1.7. Invända mot att Du omfattas av ett helt automatiserat beslut, inklusive profilering, om ett sådant beslut kan få rättsliga följder eller en liknande betydande effekt på Dig.
 8. 9.1.8. Återkalla de samtycken som Du har gett oss för att använda information om Dig där Vi använder uppgifterna på grundval av ditt samtycke.
 9. 9.1.9. Lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

9.2. Om Du vill utöva någon av dina rättigheter som anges ovan kan Du kontakta oss via e-post på info@carvertical.com eller genom att kontakta Dataskyddsombudet på dpo@carvertical.com . För att bättre förstå din begäran kan Vi be Dig att fylla i relevant formulär för din förfrågan, be Dig att tillhandahålla en begäran undertecknad med en avancerad eller kvalificerad elektronisk signatur, skicka begäran per post eller besöka oss.

9.3. Av säkerhetsskäl kommer Vi i vissa fall endast att kunna behandla din begäran efter att ha verifierat din identitet. Vi kan därför be dig att styrka din identitet, t.ex. genom att tillhandahålla en identitetshandling eller annan information. 

9.4. Du kan utöva vissa av dina rättigheter som registrerad genom att ändra dina kontoinställningar på Plattformen eller själv radera ditt konto. Om du ändrar dina inställningar eller raderar ditt konto kan Du förlora en del av eller all information som finns på ditt konto. 

9.5. Vi kan avstå från att utöva dina andra rättigheter utöver att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter när de behandlas på grundval av samtycke, inklusive samtycke för direkt marknadsföring, när Vi inte har rätt att uppfylla din begäran enligt GDPR.

9.6. Vi tar normalt inte ut någon avgift för att utöva dina rättigheter. Lagen ger oss dock rätt att ta ut en rimlig avgift eller att avstå att tillmötesgå din begäran om den är uppenbart ogrundad eller orimlig.

9.7. När Vi har mottagit din begäran eller instruktion om behandlingen av dina Personuppgifter kommer Vi att ge Dig ett svar senast inom en månad från dagen för begäran och kommer att utföra de åtgärder som anges i begäran eller informera Dig om varför Vi avstår från att göra det. Vid behov kan tidsfristen förlängas med ytterligare två månader, beroende på hur många begäranden det rör sig om och hur komplicerade de är. I detta fall kommer Vi att informera Dig om förlängningen inom en månad efter mottagandet av begäran.

9.8. Om Personuppgifterna raderas på din begäran får Vi behålla kopior av informationen om det är nödvändigt för att skydda våra och andras berättigade intressen, för att uppfylla skyldigheter från myndigheter, för att lösa tvister, för att identifiera störningar eller för att följa avtal. 

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

10.1. Dina Personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt och skyddas mot förlust, obehörig användning och ändring. Vi har infört fysiska och tekniska åtgärder (som åtkomstkontroll, begränsningar av datadelning, kryptering, uppdatering av system, användning av lösenord, skydd mot virus eller skadlig programvara, dokumentation om dataskydd etc.) för att skydda den information vi samlar in från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, skada, ändring, förlust, utlämnande samt all annan obehörig behandling. Våra anställda har en skriftlig skyldighet att inte avslöja eller distribuera dina Personuppgifter till någon obehörig tredje part. 

10.2. Säkerhetsåtgärderna för Personuppgifter ska fastställas med hänsyn till de risker som är förknippade med behandlingen av personuppgifter. För mer information om datasäkerhet, se här.

11. Hur använder vi kakor och annan spårningsteknik?

11.1. En kaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare eller enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon). För mer information om de kakor som Vi använder och villkoren för deras användning, se vår Kakpolicy

12. Kontakta oss

12.1. Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om hur Vi samlar in, använder och lagrar information om Dig, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, kan Du kontakta oss på info@carvertical.com eller vårt dataskyddsombud på dpo@carvertical.com , Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Om Du anser att behandlingen av dina Personuppgifter strider mot bestämmelserna i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum.

Tillsynsmyndigheten i Litauen är den statliga dataskyddsinspektionen, adress L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litauen, e-post: ada@ada.lt, webbplats: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Slutbestämmelser

13.1. Vi har rätt att när som helst uppdatera eller ändra denna Integritetspolicy. En sådan uppdaterad eller ändrad Integritetspolicy kommer att träda i kraft när den publiceras på Plattformen. I händelse av väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att ge dig ytterligare information via e-post, om du har gett oss en sådan e-postadress.  

Datum för den senaste uppdateringen: kommer att anges. 06.02.2024