Fördelar

1. En stor databas med skadade fordon

Vi upprätthåller journaler på över 50 miljoner fordon som rapporteras vara skadade i olika europeiska länder och Nordamerika. Vi uppdaterar vår information kontinuerligt så att vi kan tillhandahålla rapporter som innehåller de senaste och mest relevanta uppgifterna om trafikolyckor, vandalism-fall eller skador på grund av naturkatastrofer. 

2. En "one stop shop" rapport

Majoriteten av begagnade bilar kommer från ett annat land eller en annan kontinent och det är svårt att spåra dess historia. Vi hjälper dig att spara mycket tid och pengar genom att tillhandahålla alla tillgängliga data i en enda heltäckande rapport. 

3. Inhämta uppgifter direkt från fordon

Vi är världens första leverantör av fordonshistorik-rapporter som tar emot data från fordon i realtid. Information som erhålls med den här metoden blir inte inaktuell, vilket kan vara fallet med olika databaser, och är på så sätt mer aktuellt och svårt att förfalska. Innovationer med transparens!

4. Lättförståelig information

Våra rapporter innehåller inte ordlistor eftersom informationen presenteras på ett tydligt och förståeligt sätt för att göra det lätt att förstå för personer som inte är intresserade av bilar. Om möjligt, använder vi grafiska lösningar för att ge dig en snabb bild av fordonets skick.