Contract De Comodat Auto

Cu toţii ştim că obţinerea unui bun valoros de care ne folosim zilnic, necesită un oarecare efort financiar şi o asumare a responsabilităţilor. Unii oameni se supun unor costuri mai mici, în vreme ce  alţii preferă să investească semnificativ, fie că vorbim despre un smartphone, o maşină sau un apartament. În acest articol vom dezbate o modalitate  prin care avem posbilitatea utilizării unui autovehicul în mod gratuit , fără a plăti rate lunare, tarife mari de închiriere sau chiar poliţă RCA – un contract de comodat auto. În continuare vă vom răspunde la o serie de întrebari importante în luarea acestei decizii.

Haideţi să începem !

Ți-e frică să nu cumperi o epavă?

Verifică orice VIN ca să afli istoricul unui vehicul!

Ce este contractul de comodat auto ?

Printr-un contract de comodat înţelegem acel acord între două persoane, proprietarul autovehiculului (comodantul) şi beneficiarul, utlizatorul acestuia (comodatarul) . Cadrul legislativ al acestui contract de împrumut este stipulat în Art. 2.146 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009 şi poartă denumirea de “Împrumut de folosinţă”. 

Pentru ca acest contract de împrumut să fie valid din punct de vedere legal, el trebuie sa întrunească următoarele 3 cerinţe/caracteristici : 

 • Să fie real – încheiat de bună voie între cele două părţi, în temeiul condiţiilor prevăzute în contract ;
 • Să fie gratuit – beneficiarul contractului (comodatarul) nu este nevoit să achite impozitul pe vehicul, nici contravaloarea acestuia sau poliţa RCA ;
 • Să fie unilateral – comodatarul este obligat să returneze vehiculul proprietarului în drept (comodantului) la data scadentă prevăzută în contract.

Acordul de acest fel poate fi întocmit într-un cadru privat sau în prezența și responsabilitatea juridică a unui notar public. În continuare noi vă vom prezenta cea de-a doua variantă, însă este de reţinut că nu suntem obligaţi s-o utilizăm neapărat, ci doar dacă ne dorim să beneficiem de avantajele oferite de un notar.

Care sunt actele necesare pentru notar ?

Deși presupune un cost, (unul modic, având în vedere bunul despre care vorbim), încheierea unui contract de împrumut în prezenţa unui notar ne aduce o serie de avantaje pe care va trebui să le luăm în calcul, şi anume : 

 • Notarul se va asigura că amble părţi sunt de comun acord cu  termenele şi condiţiile prevăzute în document
 • De asemenea, actul va căpăta un titlu executoriu, părţile fiind obligate din punct de vedere legal să-şi respecte atribuţiile şi responsabilităţile contractuale. În cazul nerespectării, se vor lua măsurile judiciare necesare soluţionării, după caz.

Dacă optăm pentru opţiunea de a încheia un contract de împrumut în prezenţa unui notar, vor fi necesare următoarele documente:

 1. actele de identitate ale proprietarului și beneficiarului
 2. certificat fiscal, eliberat de DITL (Direcția Impozite şi Taxe Locale)
 3. talonul şi cartea de identitate a autovehiculului 
 4. (în cazul persoanelor juridice) – actul constitutiv și Hotărârea Adunării Asociațiilor)
 5. În cazul în care autovehiculul face obiectul unui contract de Leasing, va fi necesar şi acordul companiei de leasing pentru predarea dreptului de folosință

În cazul în care comodantul este căsătorit iar autovehiculul a fost dobândit în perioada căsătoriei, va fi necesară prezenţa ambilor soţi la încheierea contractului de comodat.

care sunt obligaţiile comodantului

De menţionat este şi faptul că un astfel de contract poate fi întocmit la orice notar public din România, iar dacă oricare dintre părţi nu poate fi prezentă fizic la semnarea acestuia, persoana în cauză poate fi reprezentată la biroul notarial de către altcineva, împuternicit în prealabil utilizând  o procură specială. Procura poate fi obţinută de la orice notar public sau, în cazul persoanelor aflate în străinătate, de la consulatul României din ţara în care se află.

Prețul

Am fi tentaţi să credem că preţul este elementul care ne va sta în cale dacă ne dorim să încheiem contractul de comodat al unei maşini în prezenţa unui notar. Până la urmă vorbim de un obiect cu o valoare considerabilă, iar cel mai probabil costul documentului este direct proporţional cu preţul maşinii, nu ? Ei bine, nu ! Deşi aceasta era practica în trecut, legile s-au schimbat şi astfel tariful perceput pentru întocmirea contractului de împrumut variază între 65 de lei + TVA şi 150 de lei în majoritatea birourilor notariale. 

O taxă de 20 de lei este percepută atunci când se doreşte un exemplar în plus celui deja înmânat. 

De asemenea, un alt tarif  CNARNN-Infonot de 15 lei va fi achitat pentru verificarea statutului matrimonial dacă proprietarii (comodanţii) autovehiculului sunt soți.

 Model contract de comodat auto

Realizarea unui contract comodat este una relativ obişnuită, conţinând toate datele necesare validităţii sale în orice cadru juridic sau judiciar.

Mai mult decât atât, acesta va conţine printre altele, următoarele puncte-cheie:

 • Părţile (comodant şi comodatar)
 • Obiectul contractului
 • Durata contractului
 • Obligaţiile părţilor
 • Soluţionarea litigiilor
 • Titlul executoriu
 • Declaraţia de autenticitate

Aici vă oferim trei modele de contracte comodat : Model 1 ; Model 2 ; Model 3 .        

Care sunt obligaţiile comodantului ?

Proprietarul de drept al autovehiculului are mai puţine obligaţii şi responsabilităţi decât beneficiarul, contractul de comodat fiind o înţelegere de tip unilateral. Chiar şi aşa, în anumite circumstanţe particulare, pot apărea situaţii/probleme pe care comodantul se obligă să le soluționeze.

Astfel, în cazul în care autovehiculul are, spre exemplu, o problemă tehnică ce nu i-a fost făcută cunoscută cu bună ştiinţă comodatarului, comodantul este responsabil de remedierea acesteia. Acest lucru este stipulat oficial aici.

Comodantul este responsabil şi cu achitarea documentelor referitoare la dreptul de proprietate, precum impozitul sau asigurarea obligatorie RCA.

model contract de comodat auto

În cazuri deosebite, proprietarul poate împuternici beneficiarul să încaseze despăgubirile poliţei RCA a autovehiculului.

Nu în ultimul rând, comodantul nu are dreptul să-l împiedice pe comodatar să folosească bunul, cu excepţia cazurilor urgente şi neprevăzute.

Care sunt obligaţiile comodatarului ?

În momentul în care o persoană beneficiază de o împuternicire auto, aceasta atrage după sine anumite responsabilităţi, legiferate în Art. 2148 din Noul Cod Civil  .

Mai mult decât atât, comodatarul trebuie să-şi respecte întocmai obligaţiile contractuale. 

Printre acestea putem enumera:

 • Să folosească şi să întreţină maşina cu bună intenţie şi în temeiul menţionat în contractul de împrumut ;
 • Să predea bunul înapoi proprietarului de drept la data scadentă menţionată în document ;
 • Să îşi asume cheltuielile necesare utilizării maşinii ( carburant, piese de schimb, lubrifianţi) – Art. 2151 din Noul Cod Civil ;
 • Dacă autovehiculul este implicat într-un accident rutier, comodatarului i se poate cere de către comodant să îl reprezinte în faţa companiilor de asigurări şi să suporte cheltuielile şi alte consecinţe ;
 • Comodatarul nu are dreptul să împrumute autovehiculul dacă nu primeşte acordul comodantului
 • În cazul în care autovehiculul este pierdut sau deteriorat, în condiţiile în care nu era utilizat în scopul stipulat în contract sau beneficiarul a prioritizat salvarea unui bun personal, acesta se face responsabil de daune prin temeiul Articolului 2149 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009

Care este durata contractului de comodat ?

Contractul de comodat auto poate avea o perioadă determinată sau nedeterminată, în funcţie de nevoile şi condiţiile fiecăreia dintre părţi.

Pe de-o parte, contractul determinat este avantajos deoarece este stabilită o dată scadentă exactă la care comodatarul trebuie să-i înapoieze autovehiculul proprietarului. De asemenea, acest tip de contract poate fi şi prelungit la data scadenţei, dacă se doreşte acest lucru.

Pe de altă parte, contractul nedeterminat implică avantajul comodatarului de a nu fi nevoit să returneze maşina la o dată-limită. Totuşi, comodantul poate cere vehiculul înapoi oricând iar beneficiarul contractului este obligat să-l returneze. (Conform art. 2155 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009)

În ce condiţii încetează contractul de comodat ?

Contractul de comodat al unui autovehicul încetează în momentul în care se îndeplineşte una sau mai multe clauze de mai jos:

 1. Comodatarul returnează autovehiculul în stare corespunzătoare la data stabilită în convenţie ;
 2. Dispariţia sau punerea în stare de nefuncţionare permanentă a autovehiculului, într-un caz fortuit ;
 3. Rezilierea contractului când comodatarul nu şi-a respectat îndatoririle prevăzute în document ;
 4. În cazul în care comodantul are nevoie de bunul contractual într-o situaţie urgentă şi neprevăzută ;
 5. Decesul comodatarului.

Notă : decesul comodantului nu aduce încheierea contractului de comodat. Moştenitorii acestuia primesc dreptul de proprietate al autovehiculului.

Alte informații

 • Beneficiarul contractual işi poate asuma oficial răspunderea (prin contract) de a achita în integralitatea lor cheltuielile maşinii, de la asigurarea obligatorie RCA şi cea facultativă, până la revizii, carburant, reparaţii apărute din cauza utilizării sau a unui accident, precum şi oricare alte cheltuieli necesare ale bunului împrumutat.
 • În cazul decesului comodantului, dreptul la folosinţă al autoturismului ce face obiectul moştenirii, va fi cedat doar după soluţionarea mesei succesorale şi atestarea documentului de moştenire în care autovehiculul este inclus.
 • În situaţia în care se doreşte părăsirea teritoriului României cu o maşină împrumutată ce face obiectul unui contract de comodat auto, trebuie să ştiţi că există posiblitatea să fiţi controlat de către autorităţile competente ale ţării în care tranzitaţi. Poliţia de Frontieră a României nu are în protocolul său verificarea unui astfel de document. Autorităţile străine pot să considere suspect modul în care dvs. aţi obţinut dreptul de folosinţă al unui vehicul ce nu vă aparţine. Sfatul nostru este să vă informaţi în prealabil despre legislaţia ţării de destinaţie şi a celor în care tranzitaţi, privitoare la folosirea unui autovehicul care nu este înmatriculat pe numele şoferului.

Aivaras Grigelevičius

Aivaras a fost pasionat de mașini încă de pe vremea când era mic copil. Mai târiu, această pasiune pentru obiectele care se pot conduce (și tot ce le înconjoară) s-a dezvoltat în munca sa ca jurnalist auto. De atunci, Aivaras a scris pentru diverse reviste articole despre orice fel de obiect care are o pedala de accelerație. Are o slăbiciune pentru mașinile care au sigla Alfa Romeo.