carVertical

Regulile de utilizare și condițiile de livrare ale serviciilor site-ului web

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentele reguli (denumite în continuare – „Regulile”) stabilesc modalitatea, condițiile de utilizare și livrare ale serviciilor oferite de site-ul web Carvertical.com (denumit în continuare – Carvertical.com).

1.2. Carvertical.com dirijează și administrează Societatea pe acțiuni de tip închis cV Group, codul societății – 303134915, al cărui sediul se află str. Aukștaicių 7, Vilnius, Republica Lituania (denumită în continuare – Carvertical).

1.3. Ori de câte ori accesează site-ul Carvertical.com, Utilizatorul confirmă că acceptă prezentele Reguli și își asumă obligația să le respecte. Persoanele care nu acceptă una sau mai multe dintre condițiile enunțate în prezentele Reguli nu vor beneficia de dreptul de a folosi site-ul în cauză.

2. Noțiuni generale

2.1. Noțiunile folosite în prezentele Reguli vor fi scrise în continuare cu inițiale majuscule și vor avea semnificațiile enunțate în paragrafele care urmează.

2.1.1. Raportul – raportul solicitat de către Utilizatorii site-ului Cavernal.com, care cuprinde o serie de informații diverse privind istoricul vehiculului.

2.1.2. Utilizatorul comercialul – persoana fizică sau juridică care beneficiază de Serviciile site-ului în vederea realizării unor obiective legate de activitățile antreprenoriale, comerciale, artizanale sau profesionale (altele decât cele de consum) sau în vederea realizării unor obiective duble, altfel zis, destinate consumului și activităților antreprenoriale, ținând cont de toate circumstanțele referitoare la Serviciile în cauză, dar asupra cărora prevalează obiectivele legate de activitățile antreprenoriale.

2.1.3. Creditele – creditele din Contul Utilizatorului, care au fost achiziționate de către Utilizator și pot fi cedate în schimbul Raportului. Un Credit va fi cedat în schimbul unui Raport.

2.1.4. Utilizatorul – persoana care solicită Raportul sau apelează sub oricare altă formă la serviciile site-ului Carvertical.com, inclusiv persoanele cu titlul de Consumatori sau Utilizatorii comerciali.

2.1.5. Contul – contul Utilizatorului site-ului Carvertical.com creat de Utilizator cu scopul de a accesa unele servicii.

2.1.6. Serviciile – serviciile prestate de Carvertical.com Utilizatorului contra plată, inclusiv Rapoartele sau Creditele solicitate și livrate, dar nu numai acestea.

2.1.7. Raportul inițial – informațiile furnizate de Carvertical.com în momentul introducerii codului PIN al vehiculului, materialele (categoriile de date) verificate și incluse în Raport.

2.1.8. Consumatorul – persoana fizică, care accesează Serviciile în vederea realizării unor obiective care nu au conexiuni cu activitățile antreprenoriale, comerciale (consumul) sau în vederea realizării unor obiective duble, altfel zis, destinate consumului și activităților antreprenoriale, ținând cont de toate circumstanțele referitoare la Serviciile în cauză, dar asupra cărora nu prevalează obiectivele legate de activitățile antreprenoriale.

2.1.9. Codul VIN – o combinație, unică în felul ei, compusă din 17 simboluri și atribuită de către producător fiecărui vehicul care părăsește teritoriul fabricii (engl. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Site-urile terților sunt independente, altfel zis, sunt site-urile terților neafiliați la Carvertical.

3. Contul

3.1. În cazul în care Utilizatorul dorește să acceseze careva Servicii, bunăoară să administreze Creditele suplimentare, acesta trebuie să-și creeze un Cont. Utilizatorul își va crea Contul în cauză:

3.1.1. introducând propria adresă de e-mail și parola dorită. În cazul în care optează pentru această modalitate, Utilizatorul va activa Contul, făcând clic pe linkul din e-mailul trimis de Carvertical pe adresa indicată în momentul înregistrării Contului, sau

3.1.2. introducând propria adresă de e-mail în momentul achiziționării Creditelor sau a Raportului Carvertical.com după ce a folosit codul VIN. În cazul în care optează pentru această modalitate, Utilizatorul va crea parola proprie printr-un clic pe linkul indicat în e-mailul trimis de Carvertical în momentul achiziției Creditului, sau

3.1.3. folosind conturile unor terți, bunăoară Facebook, Google sau Apple, și oferind Carvertical acces la datele din conturile terților în cauză.

3.2. În cazul în care Utilizatorul nu asigură confidențialitatea datelor de conectare, acesta își asumă responsabilitatea referitoare la păstrarea confidențialității acestor date și toate activitățile desfășurate de terți în Cont în numele Utilizatorului. În cazul în care Utilizatorul pierde datele de conectare, sau acestea sunt folosite neautorizat, precum și în cazul depistării oricăror altor încălcări privind securitatea sau confidențialitatea datelor în cauză, Utilizatorul își asumă obligația să-l informeze neîntârziat pe Carvertical printr-un e-mail trimis pe adresa info@carvertical.com.

3.3. În cazul în care Utilizatorul nu dorește să folosească Contul, îl poate șterge în orice moment, expediind ulterior Carvertical o notificare în scris pe adresa de e-mail info@carvertical.com sau folosind setările Contului.

4. Raportul

4.1. Utilizatorii Carvertical.com beneficiază de dreptul de a achiziționa Credite contra plată, pe care le pot ceda ulterior în schimbul unui Raport sau pot obține Raportul în schimbul codului VIN Carvertical.com – în acest caz Creditul achiziționat de către Utilizator va fi convertit automat într-un Raport însoțit de un cod VIN. Creditele vor fi trecute în contul Utilizatorului în decurs de cel mult 60 de minute din momentul sosirii plății efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli sau, în cazul în care Creditele sunt solicitate de un Utilizator comercial, din momentul primirii plății efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli sau în termenii conveniți într-un contract separat încheiat între Carvertical și Utilizatorul comercial.

4.2. Prețurile creditelor variază în funcție de schimbările intervenite pe piață, ofertele speciale, fluctuațiile valutare și alte chestiuni. Informații privind prețurile curente ale Creditelor și ale altor Servicii puteți găsi ori de câte ori veți avea nevoie pe site-ul Carvertical.com. În interfața în care veți selecta modalitatea de plată a Creditului, veți găsi informații privind prețurile curente ale Creditelor valabile în momentul solicitării Dumneavoastră.

4.3. Creditele Utilizatorului vor fi valabile pe parcursul a 6 luni din momentul în care au fost achiziționate. La expirarea acestui termen, Creditele Utilizatorului își vor pierde valabilitatea, fiind șterse din Cont și, ca urmare, Utilizatorul nu le va putea ceda în schimbul Raportului.

4.4. În momentul în care Carvertical.com îi livrează Utilizatorului codul VIN al vehiculului, acesta obține acces la materialele cuprinse în Raportul inițial din care va afla care informații urmează să fie verificate, iar în cazul în care vor fi depistate date suplimentare cu caracter similar, acestea vor fi introduse în Raport. S-ar putea întâmpla ca Raportul să nu conțină informații privind unele chestiuni cuprinse în Raportul inițial (categorii de date), fapt din care rezultă că sursele site-ului Carvertical nu au depistat materiale asociate cu o anumită categorie de date sau cu mai multe categorii de date.

4.5. Raportul va fi încărcat în Contul Utilizatorului în cel mult 5 minute din momentul înregistrării Creditului Utilizatorului sau, în cazul în care Raportul este solicitat de către un Utilizator comercial, din momentul înregistrării Creditului din Contul Utilizatorului ori în termenii stabiliți într-un contract separat încheiat între Carvertical și Utilizatorul comercial. Ulterior Utilizatorului i se va expedia un e-mail în Cont în care va fi indicat linkul referitor la Raportul în cauză.

4.6. Raportul va fi furnizat Utilizatorului într-un browser web pentru o perioadă de timp limitată, așa cum este specificat în clauza 4.7 a prezentelor Reguli și va putea fi accesat în Cont sau într-un link funcțional. Carvertical.com oferă, de asemenea, posibilitatea de a salva Raportul în format PDF pe suportul durabil al dispozitivului Utilizatorului.

4.7. Utilizatorul va beneficia de dreptul de a accesa Raportul din browser pe parcursul unei perioade de 30 de zile calendaristice din momentul în care Raportul va ajunge în Contul Utilizatorului. În momentul expirării termenului indicat în prezenta clauză a Regulilor, Utilizatorul nu va putea accesa Raportul și, ca urmare, nu-l va putea salva în format PDF. Ulterior, pentru a obține date referitoare la un anumit vehicul, Utilizatorul va trebui să solicite Raportul din nou.

4.8. Carvertical își propune drept obiectiv ca datele cuprinse în Raport să fie cât se poate de exacte și complete. Informațiile cuprinse în Raport sunt spicuite din diferite baze de date publice și alte surse al căror conținut dimpreună cu acuratețea, relevanța și completitudinea nu pot fi, însă, influențate câtuși de puțin de Carvertical, altfel zis, Carvertical transmite, pur și simplu, aceste informații generalizate Utilizatorului sub forma unui Raport. În consecință, prin achiziționarea Raportului, Utilizatorul confirmă că este conștient de faptul că:

4.8.1. Carvertical nu garantează și nu asigură acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor cuprinse în Raport în cea mai mare măsură admisă de legislația în vigoare;

4.8.2. S-ar putea întâmpla, ca în unele jurisdicții, o parte sau toate informațiile cuprinse în Raport să nu poată fi accesate de Carvertical, în pofida faptului că acestea sunt accesibile unor terți. În același timp, se poate întâmpla și contrariul, altfel zis, în unele jurisdicții, toate sau o parte din informațiile cuprinse în Raport ar putea fi accesate de către Carvertical, nu, însă, și de terți;

4.8.3. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru deciziile adoptate pe cont propriu, gen achiziționarea sau refuzul de a achiziționa un anumit vehicul, în baza informațiilor cuprinse în Raport. În cazul în care apar careva îndoieli referitoare la acuratețea informațiilor cuprinse în Raport, ar fi bine ca Utilizatorul să le verifice, solicitând ajutorul autorităților de resort. Carvertical recomandă ca aceste verificări să fie efectuate înainte de a se lua oricare decizie bazată pe datele cuprinse în Raport, bunăoară, înainte de a achiziționa un vehicul;

4.8.4. Nici una dintre sugestiile sau informațiile cuprinse în Raport sau afișate pe site-ul web nu vor fi considerate drept oferte, solicitări sau recomandări de a cumpăra, închiria ori a dobândi prin alte mijloace vreun drept asupra Vehiculului menționat în Raport.

4.9. Carvertical nu interzice și nu încurajează Utilizatorii să afișeze, să publice sau să utilizeze în alt mod Raportul atunci când aceste acțiuni au conexiuni cu intenția Utilizatorului de a evalua vehiculul sau de a delega operația de evaluare a acestuia terților cu scopul de a justifica datele tehnice și fiabilitatea vehiculului în cauză. În același timp Utilizatorul nu va putea vinde Raportul terților ți nu-l va putea utiliza în scopuri pur comerciale atunci când Raportul integral sau o parte a acestuia constituie obiectul unei tranzacții comerciale sau al unei activități comerciale.

5. Obligațiile Utilizatorului

5.1. Utilizatorul se ogligă:

5.1.1. să nu folosească dispozitive automate, programe, algoritmi, metodologii sau orice alte procese similare sau dispozitive manuale asemănătoare cu scopul de a accesa, achiziționa, copia sau monitoriza oricare parte sau conținut care aparține Carvertical.com, precum și a reproduce sau ocoli structura de navigare a Carvertical.com, accesa datele Carvertical.com în scopul obținerii sau tentativei de a obține materiale sau informații care nu sunt puse în mod expres la dispoziția Utilizatorului de către Carvertical.com;

5.1.2. să nu încerce să obțină accesul neautorizat la nicio parte sau funcție a Carvertical.com sau a sistemelor și rețelelor conexe cu Carvertical.com prin acces ilegal (engl. hacking), spargeri de parole (engl. password mining) sau cu ajutorul altor mijloace ilegale;

5.1.3. să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea împiedica în mod conștient și nejustificat funcționarea infrastructurii Carvertical.com sau a sistemelor și rețelelor conexe cu Carvertical.com;

5.1.4. să nu utilizeze niciun dispozitiv sau software și să nu întreprindă acțiuni care ar putea împiedica sau ar încerca să împiedice funcționarea normală a Carvertical.com, precum și orice altă operațiune derulată de Carvertical.com sau de alte persoane care utilizează Carvertical.com;

5.1.5. să nu folosească site-ul Carvertical.com și materialele acestuia în scopuri ilegale sau incompatibile cu prezentele Reguli, să nu încurajeze activitățile ilegale sau contravenționale, care încalcă drepturile Carvertical sau drepturile altor persoane;

5.1.6. să respecte prezentele Reguli și prevederile actelor legislative în vigoare ori de câte ori accesează Serviciile Carvertical.com sau achită costul acestora.

6. Serviciile

6.1. Contractul dintre Carvertical și Utilizator privind furnizarea Serviciilor va fi considerat încheiat în momentul primirii plății efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli sau, în cazul în care Serviciile sunt solicitate de un Utilizator comercial, în momentul primirii plății efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli sau cu prevederile uni contract separat încheiat între Carvertical și Utilizatorul Comercial.

6.2. Utilizatorul achită Serviciile furnizate de Carvertical.com cu carduri bancare de credit sau debit, prin transfer bancar, PayPal ori cu criptomonedă, altfel zis, în funcție de modalitatea aleasă de Utilizator. Serviciile vor fi furnizate Utilizatorului numai după ce Utilizatorul le va achita în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli și condițiile stabilite de Carvertical.com. În ceea ce privește Utilizatorul comercial, Serviciile îi vor fi furnizate după ce acesta le va achita în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli și condițiile stabilite de Carvertical.com, sau în termenii prevăzuți într-un contract separat încheiat între Carvertical și Utilizatorul comercial, în cazul în care acesta a fost încheiat.

6.3. În cazul în care Utilizatorul achită Serviciile în criptomonedă, acesta își asumă responsabilitatea deplină ca modalitatea de achitare aleasă să corespundă prevederilor legale din jurisdicția Utilizatorului în cauză, iar Carvertical, din contra – nu-și asumă nicio responsabilitate referitoare la securitatea unei astfel modalități de plată în măsura maximă admisă de lege.

6.4. Carvertical beneficiază de dreptul de a organiza campanii de marketing în timpul cărora Utilizatorii pot obține codurile de reducere ale Serviciilor solicitate. Carvertical își rezervă dreptul de a stabili condițiile de folosire ale codurilor de reducere, inclusiv, dar nu numai, durata termenului de folosire a acestora, tipurile de Servicii față de care se aplică codurile în cauză și alte eventuale restricții. Pentru a utiliza codul de reducere al Serviciilor, Utilizatorul îl va introduce în interfața în care Utilizatorul selectează modalitatea de achitare a Serviciilor. În cazul în care codul de reducere nu a fost introdus așa cum se arată în prezenta clauză a Regulilor, acesta nu va fi aplicat pentru Serviciile solicitate de Utilizator.

6.5. Având în vedere diversitatea factorilor economici pe fiecare piață aparte, Carvertical.com își rezervă dreptul de a stabili prețuri diferite pentru Serviciile prestate în funcție de țară de reședință a solicitanților.

6.6. În scopul perceperii taxei pe valoarea adăugată (TVA), Serviciile vor fi considerate furnizate prin mijloace electronice, și ca urmare Carvertical va stabili locul furnizării Serviciilor solicitate de Utilizatori în conformitate cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, Regulamentului de punere în aplicare nr. 1042/2013 al Consiliului (UE) din 7 octombrie 2013, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformat), Regulamentul (UE) de punere în aplicare 2020/194 al Consiliului din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări de bunuri la nivel național, precum și prevederile articolului 13, alineatul 2, paragraful 15 din Legea Republicii Lituania privind taxa pe valoarea adăugată și tarifele TVA aplicate la locul de reședință al Consumatorului. În scopul stabilirii locului de reședință al Consumatorului, Carvertical folosește mijloace tehnologice, de comunicare sau alte mijloace obiective disponibile care înlesnesc localizarea Consumatorului. În cazul unor discrepanțe între datele obținute prin aplicarea măsurilor menționate mai devreme, Carvertical apelează la datele furnizate de Consumator, ale căror autenticitate este confirmată de către acesta, care își asumă responsabilitatea pentru fiabilitatea lor. În cazul în care Serviciile sunt furnizate Utilizatorilor comerciali, Carvertical aplică regulile generale pentru stabilirea locului prestării Serviciilor și perceperii TVA în conformitate cu prevederile Legii Republicii Lituania privind taxa pe valoarea adăugată.

6.7. Utilizatorul care achiziționează Serviciile poate primi o factură de TVA în contul de utilizator deschis la Carvertical. Factura ar putea fi trimisă prin e-mail sau descărcată de pe Carvertical.com.

7. Protecția consumatorilor

7.1. În cazul în care Serviciile, bunăoară achiziționarea Creditelor, sunt solicitate de către Utilizator, acesta beneficiază de dreptul de a rezilia contractul încheiat anterior pe parcursul unei perioade de 14 zile, fără a indica motivul rezilierii, printr-un e-mail expediat site-ului Carvertical pe adresa info@carvertical.com, cu excepția cazurilor prevăzute în clauza 7.2 ale prezentelor Reguli. Utilizatorul va formula notificarea privind refuzul de a accesa Serviciile vizate în această clauză într-o formă liberă pe care o va expedia pe adresa de e-mail menționată mai devreme, indicând numărul, data solicitării Serviciilor, datele de contact și intenția de a anula Serviciile în cauză. Carvertical va returna Utilizatorului toți banii vărsați de acesta în contul său în cel mult 14 zile din momentul primirii notificării.

7.2. În cazul în care Utilizatorul dorește să cedeze Creditele în schimbul Raportului, înainte de a le ceda, confirmă și acceptă că, întrucât Raportul este un conținut digital care va fi furnizat aproape instantaneu, după expirarea termenului de 14 zile Utilizatorul va pierde dreptul de a renunța la conținutul digital. În cazul în care Utilizatorul achiziționează un pachet de Credite, altfel, zis intră în posesia mul multor Credite prin intermediul unei singure achiziții, în funcție de complexitatea pachetului în cauză, de exemplu, în cazul achiziționării câtorva pachete de Credite se vor aplica reduceri în raport cu achiziția unui singur pachet de Credite. Ulterior, chiar dacă Utilizatorul a folosit doar un singur Credit din Pachetul de Credite respectiv, va pierde dreptul de a rezilia Contractul privind furnizarea serviciilor de conținut digital.

8. Protecția datelor cu caracter personal

8.1. Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se regăsesc în Politica de confidențialitate promovată de către Carvertical.com. În momentul în care Utilizatorul confirmă că este la curent cu conținutul prezentelor Reguli, acesta declară că a luat act și de principiile esențiale ale politicii de confidențialitate promovate de Carvertical.com al cărui link se regăsește în clauza prezentelor Reguli.

9. Modificarea sau sistarea Serviciilor

9.1. Carvertical își rezervă dreptul de a modifica unilateral Serviciile furnizate de Carvertical.com și tarifele acestora, precum și oricare prevedere a prezentelor Reguli. În cazul în care modificările operate afectează Drepturile Consumatorului (de exemplu, impun anumite restricții), acestea vor fi efectuate în temeiul unor motive rezonabile, gen modificarea prevederilor legale aferente, restructurarea sau readaptarea modelului activității în derulare. Informațiile privind modificările în cauză vor fi transmise sub forma unor e-mailuri în Contul Utilizatorului într-un timp rezonabil, iar în cazul unor eventuale întârzieri acestea nu vor depăși perioada de 5 zile calendaristice. Dacă, după modificarea, corectarea sau completarea Regulilor și informarea Consumatorului în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta clauză a Regulilor, Consumatorul continuă să apeleze la serviciile Carvertical.com, aceasta înseamnă că Consumatorul acceptă modificările operate. Carvertical confirmă că modificările în cauză nu vor afecta câtuși de puțin drepturile Consumatorului privind Serviciile deja livrate sau cele în fază de derulare.

9.2. În cazul în care Utilizatorul încalcă prevederile prezentelor Reguli și/sau legislației în vigoare, Carvertical își rezervă dreptul de a restricționa sau a îngrădi în orice moment accesul Utilizatorului la materialele și/sau Serviciile prestate de către Carvertical.com. În cazul în care Utilizatorul care încalcă prevederile prezentelor Reguli și/sau legislația în vigoare are un Cont, acesta va fi informat asupra restricțiilor impuse sau îngrădirii accesului Utilizatorului la materialele Carvertical printr-un e-mail expediat pe adresa indicată în Cont. În cazul în care Carvertical restricționează sau îngrădește accesul Utilizatorului la materialele și/sau Serviciile prestate de Carvertical.com, Utilizatorul în cauză va fi lipsit de dreptul de a folosi materialele și/sau a beneficia de Serviciile prestate de Carvertical.com, chiar dacă își va crea un Cont nou.

9.3. Carvertical își rezervă dreptul de a restricționa temporar activitățile Carvertical.com ori de câte ori va efectua lucrări de mentenanță tehnică sau operațiuni tehnice conexe, informând în prealabil, într-o perioadă de timp rezonabilă, Consumatorii printr-un mesaj electronic expediat pe adresa de e-mail indicată în Cont. În cazul unei nevoi urgente, Carvertical.com își rezervă dreptul de a-și restrânge temporar activitatea fără a informa Consumatorii, cu condiția că această restrângere a activității nu va afecta câtuși de puțin drepturile Consumatorilor privind Serviciile deja prestate sau cele în curs de derulare.

9.4. Carvertical aduce la cunoștința Consumatorilor că în caz de forță majoră (force majeure) Carvertical.com își poate restrânge activitatea pentru o anumită perioadă de timp. În acest caz, Carvertical va informa imediat Consumatorii invocând apariția unor circumstanțe de forță majoră. În același timp Carvertical nu-și va asuma careva responsabilități referitoare la eventualele deficiențe generate de apariția circumstanțelor de forță majoră (force majeure).

10. Responsabilități

10.1. Utilizatorul acceptă și se obligă să acorde sprijin, să acopere prejudiciile cauzate și să susțină cauza Carvertical, precum și cauza companiilor afiliate, furnizorilor de servicii și reprezentanților, conducătorilor, persoanelor împuternicite, angajaților sau consultanților Carvertical privind prejudiciile cauzate, revendicările referitoare la acoperirea daunelor și/sau cheltuielilor suportate ca urmare a încălcării prezentelor Reguli de către Utilizator și violării de către acesta a prevederilor legislației în vigoare și revendicărilor care au cauzat prejudicii altor Utilizatori sau ca urmare a deciziilor adoptate de Utilizator în temeiul informațiilor cuprinse în Raport.

10.2. Carvertical va fi scutită de răspundere în măsura maximă admisă de legislația în vigoare, pentru toate prejudiciile sau pagubele cauzate Utilizatorului, cu excepția prejudiciilor (pagubelor) legate de:

10.2.1. decesul Utilizatorului, vătămarea sănătății sau prejudiciile de ordin moral,

10.2.2. afectarea integrității patrimoniului Utilizatorului și

10.2.3. acțiunile rău intenționate comise de Carvertical sau neglijența gravă.

10.3. Carvertical.com își asumă responsabilitatea doar pentru afișarea tehnică a informațiilor cuprinse în Raport pe site-ul Carvertical.com, cu condiția ca Raportul va corespunde tuturor cerințelor Regulilor și suportului tehnic al bazei de date Carvertical.com. Carvertical va fi scutit de răspundere în măsura maximă admisă de lege pentru inexactitatea informațiilor furnizate în Raport și a conținutului acestora.

10.4. Carvertical.com poate face trimiteri la link-uri referitoare la site-urile altor terți. Trimiterile către aceste link-uri se vor face exclusiv pentru confortul Utilizatorilor Carvertical.com. Carvertical nu deține controlul acestor link-uri și site-uri ale Terților și, prin urmare, nu-și asumă răspunderea pentru conținutul lor, inclusiv pentru informațiile și materialele găzduite.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Materialele aflate în posesia Carvertical.com, codul, designul, numele de domeniu Carvertical.com, toate drepturile de autor, mărcile comerciale, bazele de date, denumirile și alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte materiale aferente drepturilor de proprietate aparțin în totalitate Carvertical.com sau sunt folosite de Carvertical conform prevederilor legii, cu excepția obiectelor privind proprietatea intelectuală (mărci comerciale, logotipuri și altele) asociate cu partenerii sau furnizorii Carvertical. Acestea toate sunt protejate de legislația și actele normative naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală.

11.2. Utilizatorul beneficiază de dreptul de a copia, fixa, reproduce, livra, publica, transmite, vinde, procesa, furniza, licenția, modifica, republica, redacta, difuza, retransmite sau publica sub orice altă formă sau modalitate, demonstra public sau afișa, adapta, distribui sau utiliza materialele care aparțin Carvertical.com, codul sau orice altă parte a acestora, precum și dreptul de a elabora lucrări inspirate din materialele în cauză doar în cazul în care are autorizația expresă a Carvertical.

12. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

12.1. Carvertical.com își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației Republicii Lituania care se regăsesc și în prezentele Reguli. Toate litigiile privind activitatea Carvertical.com, Serviciile prestate sau eventualele conflicte vor fi soluționate pe calea negocierilor, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord comun, de către o instanță de judecată cu competențele de rigoare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

12.2. Litigiile dintre Carvertical și Utilizatori vor fi soluționate în instanța de judecată din localitatea de reședință a Carvertical.

12.3. În cazul în care Consumatorul consideră că Carvertical i-a încălcat drepturile sau i-a neglijat interesele legitime privind Serviciile furnizate de Carvertical.com va adresa mai întâi o plângere în scris Carvertical în care își va înainta revendicările de rigoare. Clienții sunt rugați să trimită de scrisori de acest gen pe adresa de e-mail info@carvertical.com. În cazul în care răspunsul expediat de Carvertical nu va satisface așteptările, Consumatorul va contacta Serviciul de Stat pentru Protecția Drepturilor Consumatorului – web www.vvtat.lt sau va completa formularul de cerere afișat pe Platforma electronică de soluționare a litigiilor semnalate de consumatori, a cărui adresă este http://ec.europa.eu /odr/. Litigiile vor fi soluționate în conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare și modalitatea stabilită de articolul 29 din Legea privind protecția consumatorilor din Republica Lituania.

13. Măsurile de protecție a informațiilor

13.1. Carvertical menționează că Utilizatorul poartă răspundere pentru confidențialitatea datelor de conectare ale Contului. Carvertical îi roagă pe Utilizatori să fie precauți ori de câte ori utilizează sau stochează datele în cauză. În momentul în care finalizează lucrul Utilizatorul se va deconecta de la browser pentru a fi sigur că nimeni nu va avea acces la adresa de lui de e-mail, informațiile personale, mai ales în cazurile în care Utilizatorul folosește un computer disponibil publicului larg (de exemplu la Internet cafe  sau la bibliotecă).

13.2. Carvertical se angajează să protejeze datele Utilizatorului pe care le prelucrează, dar luând în considerare, că informațiile Utilizatorului sunt expediate prin Internet, Carvertical își avertizează clienții că nu poate garanta și, prin urmare, nu garantează securitatea absolută a informațiilor transmise de Utilizator, inclusiv securitatea datelor cu caracter personal.

14. Dispoziții finale

14.1. Prezentele Reguli constituie obiectul contractului încheiat între Utilizator și Crvertical. Ele înlocuiesc sau anulează toate contractele, promisiunile, declarațiile și acordurile încheiate anterior în formă scrisă sau orală între Utilizator și Carvertical conexe cu prezentele Reguli. Carvertical beneficiază de dreptul de a încheia un contract separat în formă scrisă cu fiecare Utilizator în parte. În cazul încheierii unui contract de acest gen vor fi aplicate dispozițiile prezentelor Reguli, cu excepția cazurilor în care contractul cuprinde prevederi de cu totul altă natură.

14.2. În cazul în care, una sau mai multe din prevederile prezentelor Reguli va fi considerată, parțial nevalabilă, ilegală sau irealizabilă, recunoașterea acestui fapt privind invaliditatea, ilegalitatea sau inaplicabilitatea prevederilor în cauză nu se va răsfrânge asupra valabilității, legalității și punerii în aplicare ale celorlalte prevederi ale prezentelor Reguli care vor continua să fie considerate valabile și vor fi puse în aplicare în cea mai mare măsură admisă de prevederile actelor legislative în vigoare.

14.3. Carvertical beneficiază de dreptul discreționar de a ceda altor subiecți toate sau o parte din drepturile și/sau obligațiile sale prevăzute în prezentele Reguli fără consimțământul prealabil al Utilizatorului, dar cu condiția că nu va afecta garanțiile oferite Utilizatorului mai devreme. În cazul în care Carvertical va ceda drepturile și/sau obligațiile altor subiecți în conformitate cu prevederile prezentului alineat ale Regulilelor, Carvertical va fi scutit de toate îndatoririle prevăzute de Regulile în cauză. Conform prevederilor prezentelor Reguli și legislației în vigoare Utilizatorul nu beneficiază de dreptul de a delega sau a ceda drepturile și/sau obligațiile enunțate mai devreme cu excepția cazurilor în care dispune de consimțământul în formă scrisă al Carvertical.

14.4. În cazul în care Utilizatorul sau Carvertical nu-și vor exercita careva dintre drepturile prevăzute de prezentele Reguli, acest fapt nu va însemna o renunțare la drepturile în cauză.