Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset ehdot

Tässä tietosuojakäytännössä (jäljempänä – ”tietosuojakäytäntö”) on tietoja siitä, miten cV Group, UAB, yritystunnus 303134915, osoite Aukštaičių g. 7, Vilna, Liettua (jäljempänä – ”carVertical” tai ”me”) käsittelee henkilötietoja käyttäen verkkosivustoa www.carvertical.com (jäljempänä – ”carVertical.com”) tai muutoin käyttää Carverticalille toimitettuja henkilötietoja.

Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään henkilöön liittyviä tietoja. Myös erilaiset tiedon osaset saattavat yhteen kerättyinä johtaa tietyn henkilön henkilöllisyyden tunnistamiseen, joten myös ne ovat henkilötietoja. 

Tietosuojakäytännössä kuvaillaan, mitä henkilötietoja keräämme, miten ja millä perusteilla hankimme tiedot, mihin tarkoituksiin ja miten käytämme niitä, miten pitkään säilytämme henkilötietojasi, kenelle niitä luovutetaan, miten varmistamme henkilötietojesi suojaamisen ja mitä oikeuksia sinulla on. 

On erittäin tärkeää, että luet tämän tietosuojakäytännön huolellisesti, sillä joka kerta käydessäsi osoitteessa carVertical.com tai toimittaessasi muutoin henkilötietoja carVerticalille osoitat hyväksyväsi tässä tietosuojakäytännössä kuvatut käyttöehdot. Tämä tarkoittaa, että olet oikeudellisesti sitoutunut noudattamaan tätä tietosuojakäytäntöä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä toimita henkilötietojasi carVerticalille.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja pyrimme suojaamaan henkilötietosi. carVertical käsittelee henkilötietojasi Euroopan unionin ja Liettuan sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus, jäljempänä ”GDPR-asetus”), sekä muun henkilötietojen suojaamisesta annetun sovellettavan lainsäädännön ja toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojakäytännössä käytetyt termit ymmärretään siten kuin ne on määritetty GDPR-asetuksessa.

2. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä

carVertical on tässä tietosuojakäytännössä määritettyjen henkilötietojesi rekisterinpitäjä:

Nimi: cV Group, UAB

Yritystunnus: 303134915

Osoite: Aukštaičių g. 7, Vilna, Liettua

Sähköposti: info@carvertical.com

Puhelin: +370 5 261 6770

3. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset

carVertical käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

3.1. Palveluiden tarjoaminen osoitteessa carVertical.com

Tarkoitus

carVerticalin tarkoituksena on tarjota sinulle palvelut, jotka olet tilannut (esim. krediitit, jotka voidaan vaihtaa ajoneuvon historiatietoja sisältävään raporttiin), ja varmistaa kyseisten palveluiden sujuva tarjoaminen (esim. nopea ja turvallinen maksaminen tai palvelumuutoksista tiedottaminen).

Rekisteröidyt

Henkilöt, jotka ostavat carVerticalin palveluita osoitteesta carVertical.com, tai näitä palveluita ostavien yritysasiakkaiden edustajat.

Henkilötiedot

 • etunimi, sukunimi;
 • sähköpostiosoite;
 • muut yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero (jos toimitat ne vapaaehtoisesti);
 • tiedot hankituista carVerticalin palveluista (ostohistoria);
 • maksutiedot (summa, valittu maksutapa ja maksamiseen liittyvät tiedot, esim. pankkitilinumero);
 • carVerticalin kanssa käymäsi, ostettuja palveluita koskeva viestintä.

carVerticalin palveluita tarjotaan carVertical.com-tilin kautta (esim. tietyn tilin krediitit), joten myös tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 3.2 määritettyjä tilitietoja käsitellään. 

Henkilötietojen lähde

carVertical saa henkilötietoja suoraan sinulta tai

 • maksujen keräämistä tai hallinnointia tarjoavilta palveluntarjoajilta, rahoituslaitoksilta tai muilta maksujen välittäjiltä, riippuen valitsemastasi palveluiden maksutavasta;
 • Apple-, Google- tai Facebook-alustoilta, jos ostat palveluita näihin alustoihin linkitetyn carVertical-tilin kautta.

Oikeusperuste

Sinun ja carVerticalin välisen, palveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen täytäntöön paneminen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai oikeutettu etumme solmittaessa sopimus asiaankuuluvien palveluiden tarjoamisesta edustamasi oikeushenkilön kanssa (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). 

Jos et toimita näitä henkilötietoja, carVertical ei pysty tarjoamaan pyytämiäsi palveluita.

Säilytys

Sellaisiin asiakirjoihin sisältyviä tietoja, joille säädetään vähimmäissäilytysajat säädöksissä (esim. Yleisten asiakirjojen säilytysehtojen hakemisto, säilytetään asiaankuuluvien säädösten mukaisen ajanjakson verran. Esimerkiksi kirjanpitoasiakirjoja, jotka toimivat todisteena taloudellisesta toiminnosta tai taloudellisesta tapahtumasta (laskuja, maksumääräyksiä jne.) ja niihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan. 

Yksittäistapauksissa säädösten sovellettavien vaatimusten mukaisesti tai tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 3.7 määritetyssä tapauksessa henkilötietojasi saatetaan säilyttää pidempään.

3.2. Tilin avaaminen ja hallinnointi

Tarkoitus

carVertical pyrkii tarjoamaan sinulle mahdollisuuden avata tili, jonka kautta voit tilata carVerticalin palveluita (esim. asiaankuuluvalle tilille kohdennettuja krediittejä) ja hallinnoida tiliä.

Rekisteröidyt

Luonnolliset henkilöt, jotka avaavat tilin osoitteessa carVertical.com, tai osoitteessa carVertical.com tilin avaavien yritysasiakkaiden edustajat.

Henkilötiedot

Henkilöiltä, jotka avaavat tilin osoitteessa carVertical.com rekisteröitymislomaketta käyttäen tai joille avataan tili automaattisesti carVerticalin palveluita tilattaessa:

 • sähköpostiosoite;
 • salasana.

Henkilöiltä, jotka avaavat tilin osoitteessa carVertical.com Facebook-tiliä käyttäen:

 • etunimi ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite;
 • julkisen tilin tiedot.

Henkilöiltä, jotka avaavat tilin osoitteessa carVertical.com Apple-tiliä käyttäen:

 • etunimi ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite tai anonyymi Apple-sähköpostiosoite.

Henkilöiltä, jotka luovat tilin osoitteessa carVertical.com Google-tiliä käyttäen:

 • etunimi ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite.

Kaikilta luonnollisten henkilöiden carVertical.com-tilin hallinnoijilta:

 • muut yhteystiedot, esim. osoite, puhelinnumero (jos toimitat ne vapaaehtoisesti);
 • tiedot tilin tapahtumista;
 • tiedot ostetuista carVerticalin palveluista (ostohistoria);
 • carVerticalin kanssa käymäsi, tiliäsi koskeva viestintä.

Kaikilta oikeushenkilöiden carVertical.com-tilin hallinnoijilta:

 • heidän edustamansa yritys ja yrityksen tiedot;
 • muut yhteystiedot, esim. osoite, puhelinnumero (jos toimitat ne vapaaehtoisesti);
 • tiedot tilin tapahtumista;
 • tiedot ostetuista carVerticalin palveluista (ostohistoria);
 • carVerticalin kanssa käymäsi, tiliäsi koskeva viestintä.

Henkilötietojen lähde

carVertical hankkii henkilötietoja suoraan sinulta tai Apple-, Google- tai Facebook-alustoilta, jos avaat tilin osoitteessa carVertical.com näiden alustojen tilejä käyttäen.

Oikeusperuste

Sinun ja carVerticalin välisen, tilin rekisteröimistä ja asiaankuuluvien palveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen täytäntöön paneminen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai oikeutettu etumme sallia sinun avaavan tili edustamasi oikeushenkilön puolesta (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Jos et toimita näitä henkilötietoja, carVertical ei pysty tarjoamaan sinulle pyytämiäsi palveluita, mukaan lukien tilin avaaminen.

Säilytys

Jos et haluat käyttää tiliä, sinulla on oikeus poistaa se (ja siihen liittyvät henkilötiedot) milloin tahansa lähettämällä kirjallinen ilmoitus carVerticalille sähköpostitse osoitteeseen info@carVertical.com tai käyttäen tiliasetuksia

Huomaa, että jos olet tilannut carVerticalin palveluita (esim. krediittejä) asiaankuuluvaa tiliä käyttäen, henkilötietoja säilytetään tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 3.1 määritetyn ajan verran.

Henkilötietojasi saatetaan säilyttää pidempään yksittäistapauksissa säädösten sovellettavien vaatimusten mukaisesti tai tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 3.7 määritetyssä tapauksessa.

3.3. Suoramarkkinointi

Tarkoitus

carVertical pyrkii toimittamaan sinulle uutisia ja muita tietoja tuotteistamme ja/tai tarjouksistamme.

Rekisteröidyt

 • henkilöt, jotka ovat ostaneet carVerticalin palveluita (krediittejä jne.) osoitteesta carVertical.com eivätkä tuolloin tai sen jälkeen vastustaneet henkilötietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin carVerticalin samankaltaisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinoinnin yhteydessä;
 • henkilöt, jotka ovat ilmaisseet hyväksyvänsä henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointia varten.

Henkilötiedot

 • etunimi ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite;
 • puhelinnumero;
 • tiedot hankituista samankaltaisista carVerticalin palveluista (ostohistoria).

Henkilötietojen lähde

carVertical hankkii henkilötietoja suoraan sinulta tai Apple-, Google- tai Facebook-alustoilta, jos avaat tilin osoitteessa carVertical.com näiden alustojen tilejä käyttäen.

Oikeusperuste

 • Hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), tai
 • oikeutettu etumme ilmoittaa asiakkaillemme carVerticalin tarjoamista samankaltaisista tuotteista ja/tai palveluista (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Kun oikeusperusteena on oikeutettu etumme ilmoittaa asiakkaille carVerticalin tarjoamista samankaltaisista tuotteista ja/tai palveluista, carVertical käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • kun ostat tuotteen ja/tai palvelun osoitteesta carVertical.com, et nimenomaisesti vastusta suoramarkkinointiviestinnän lähettämistä sinulle;
 • joka kerta suoramarkkinointi-ilmoituksen lähettäessämme voit kieltäytyä suoramarkkinointiviestinnästä ilmoittamalla asiasta määritetyn sähköpostin kautta tai muulla tässä tietosuojakäytännössä määritetyllä keinolla;
 • henkilötietojasi käsitellään tällä perusteella vain carVerticalin tarjoamien samankaltaisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointia varten.

Säilytys

Henkilötietojasi käsitellään tässä kappaleessa määritettyä tarkoitusta varten kahden vuoden ajan niiden keräämisestä lukien tai siihen asti, että vastustat tällaista henkilötietojen käsittelyä tai suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten kumotaan, kumpi mainituista tapahtuukaan ensin. 

Henkilötietojasi saatetaan säilyttää pidempään yksittäistapauksissa sovellettavien säädösten vaatimusten mukaisesti tai tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 3.7 määritetyssä tapauksessa.

3.4. Suora viestintä

Tarkoitus

carVertical pyrkii vastaamaan kyselyihisi, joita esität sähköpostitse tai postitse, kirjallisesti tai puhelimella soittamalla tai käyttämällä osoitteessa carVertical.com olevaa erityistä lomaketta tai ottamalla meihin yhteyttä suoraan.

Rekisteröidyt

Henkilöt, jotka lähettävät carVerticalille kyselyitä sähköpostitse tai postitse, kirjallisesti tai puhelimella soittamalla, käyttämällä osoitteessa carVertical.com olevaa erityistä lomaketta tai ottamalla meihin yhteyttä suoraan henkilökohtaisesti.

Henkilötiedot

 • etunimi ja sukunimi;
 • osoite;
 • sähköpostiosoite;
 • puhelinnumero;
 • carVerticalin kanssa käydyn kirjeenvaihdon sisältö.

Riippuen siitä, minkä viestintätavan olet valinnut käytettäväksi carVerticalin kanssa, carVertical saattaa käsitellä vain osaa edellä mainituista henkilötiedoistasi.

Henkilötietojen lähde

carVertical saa henkilötietoja suoraan sinulta.

Oikeusperuste

Oikeutettu etumme vastata kyselyihisi ja/tai toimittaa sinulle täydelliset tiedot carVerticalin palveluista (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Säilytys

Henkilötietojasi käsitellään tässä kappaleessa määritettyä tarkoitusta varten kahden vuoden ajan niiden keräämisestä lukien.

Henkilötietojasi saatetaan säilyttää pidempään yksittäistapauksissa sovellettavien säädösten vaatimusten mukaisesti tai tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 3.7 määritetyssä tapauksessa.

3.5. Sosiaalisen median kanavat

Tarkoitus

carVertical pyrkii hallinnoimaan sosiaalisen median kanavien tilejään (Facebook,LinkedIn,TikTok,Instagram,YouTube) ja viestimään sosiaalisen median kanavien käyttäjien kanssa.

Rekisteröidyt

Sosiaalisen median kanavien (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) käyttäjät, jotka toimivat kanssamme vuorovaikutuksessa carVerticalin tilien kautta.

Henkilötiedot

 • sosiaalisen median kanavassa olevan profiilin nimi tai etunimi ja sukunimi;
 • profiilikuva;
 • julkiset kommentit ja muut vuorovaikutusmuodot carVerticalin sosiaalisen median kanavien tilien kanssa;
 • carVerticalin kanssa mahdollisesti käyty kirjallinen kirjeenvaihto.

Riippuen siitä, minkä viestintätavan olet valinnut käytettäväksi carVerticalin kanssa, carVertical saattaa käsitellä vain osaa edellä mainituista henkilötiedoistasi.

Henkilötietojen lähde

carVertical hankkii henkilötietoja suoraan sinulta ja/tai asiaankuuluvasta sosiaalisen median kanavasta.

Oikeusperuste

Oikeutettu etumme viestiä sosiaalisen median kanavien tiliemme käyttäjien kanssa (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Säilytys

carVertical ei hallinnoi edellä mainittuja sosiaalisen median kanavia vaan vain tilejään näissä kanavissa ja toimii yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä mainittuja sosiaalisen median kanavia hallinnoivien yritysten kanssa, joten tutustu henkilötietojesi säilytystä koskeviin tietoihin, joita on seuraavien sosiaalisen median kanavien tietosuoja-asiakirjoissa:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Sivuston toiminnot

Löydät kaikki tiedot työkaluista, joita käytämme varmistaaksemme osoitteen carVertical.com toimivuuden (evästeet mukaan lukien), ja niihin liittyvät tietosuoja-asiat evästekäytännöstämme.

3.7. Oikeudelliset vaatimukset ja riidanratkaisu

carVertical saattaa käsitellä kaikkia edellä mainittuja henkilötietoja esittääkseen tai pannakseen täytäntöön oikeudellisia vaateita tai puolustautuakseen sellaisia vastaan. Käsittelemme henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten oikeutetun etumme perusteella oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Käsittelemme tietoja tätä tarkoitusta varten yhden vuoden ajan asiaankuuluvien oikeudellisten menettelyjen päättymisen jälkeen (esim. vaateen tutkinta, tuomioistuimen lopullinen päätös tai välimiesmenettely).

4. Alaikäisten henkilötiedot

carVerticalin tarjoamat palvelut on tarkoitettu vain yli 14-vuotiaille. Jos meillä on perusteltu syy epäillä, että käsittelemme alle 14-vuotiaiden henkilötietoja, poistamme ne välittömästi tietokannoista.

Jos olet vähintään 14-vuotias mutta alle 18-vuotias, lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti yhdessä vanhemman tai huoltajan kanssa, jotta ymmärrät sen ja voit noudattaa sitä.

5. Tietojen vastaanottajat

Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja työntekijöillemme, edustajillemme, välittäjillemme, toimittajillemme tai alihankkijoillemme, jos luovuttaminen on kohtuudella tarpeen, esim. maksupalveluntarjoajillemme, jotka hallinnoivat taloudellisia toimintoja osoitteessa carVertical.com, osoitteen carVertical.com isännöintipalveluiden tarjoajille, palvelimien ylläpitopalveluiden tarjoajille ja sähköpostipalveluiden tarjoajille.

Lisäksi saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja seuraaville:

 • oikeusistuimet, välimiehet, sovittelijat, vastapuolet ja niiden asianajajat (tarvittaessa oikeudellisia tai vastaavia menettelyitä varten);
 • poliisi, lainvalvontaviranomaiset, veroviranomaiset, muut valtion viranomaiset tai kunnallisviranomaiset (jos asiaankuuluvissa säädöksissä niin nimenomaisesti vaaditaan) tai muut henkilöt, jotka suorittavat heille määrättyjä virallisia tehtäviä (esim. notaarit, perintätoimistojen henkilöstö);
 • ammattikonsultit, kuten juristit, neuvonantajat, tarkastajat tai kirjanpitäjät (jos tämä on tarpeen oikeutettujen etujemme takaamiseksi);
 • palveluntarjoajat, jotka tarjoavat tietotekniikka-, pilvilaskenta- ja järjestelmänhallintapalveluita, maksujen keräämisen tai hallinnoinnin palveluita, markkinointi- ja kirjanpitopalveluita, posti- tai kuriiripalveluita, vain siinä määrin kuin on tarpeen palveluiden asianmukaista tarjoamista varten;
 • saman yritysryhmän muut yhteisöt, vain siinä määrin kuin tämä on tarpeen yritysryhmän asianmukaista hallinnointia varten;
 • suoritettaessa liiketapahtumia (carVerticalin, sen omaisuuden [sen osan] tai sen osakkeiden [niiden osan] myynti, carVerticalin sulautuminen tai jakaminen jne.) mahdollisille tai lopullisille luovutuksensaajille (niiden edustajille), carVerticalia tarkastaville henkilöille tai muutoin asiaankuuluvaan liiketapahtumaan osallistuville henkilöille; tässä tapauksessa carVertical siirtää henkilötietoja vain niin paljon kuin on tarpeen liiketapahtuman tarkoituksia varten ja varmistaa henkilötietojen luottamuksellisuuden.

Lisäksi kussakin tapauksessa siirtäessämme henkilötietojasi kolmanteen maahan (EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle) yhden seuraavista ehdoista on täytyttävä:

 • tiedot on siirrettävä maahan, jonka osalta on tehty päätös sen kelpoisuudesta;
 • tietojen siirtäminen toteutetaan käyttäen asianmukaisia suojatoimia säädösten mukaisesti; 
 • säädöksissä mainittuja poikkeuksia noudatetaan, jos tietojen siirtäminen edellä mainituissa olosuhteissa ei ole mahdollista.

carVertical pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että tietojen siirtäminen tapahtuu GDPR-asetuksen vaatimusten mukaisesti, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojesi pysymisen turvassa. Saat lisätietoja kyseisistä toimenpiteistä ottamalla yhteyttä suoraan meihin tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 2 mainittuja henkilötietoja käyttäen.

6. Henkilötietojesi turvallisuus

Henkilötietojasi käsitellään GDPR-asetuksen vaatimusten, Liettuan henkilötietojen oikeudellisesta suojaamisesta annetun lain ja muiden sovellettavien säädösten mukaisesti. Käsitellessämme henkilötietojasi toteutamme organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka takaavat henkilötietojen suojaamisen vahingossa tapahtuvaa tai laitonta tuhoamista, muuttamista, luovuttamista ja muuta laitonta käsittelyä vastaan.

carVertical pyrkii suojaamaan henkilötietosi, mutta internetin kautta tapahtuva tietojen siirto ei ole täysin turvallista, joten emme voi täysin taata tietojen turvallista siirtoa internetin kautta.

7. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Oikeus saada tietoa ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi käsittelyä koskevaa tietoa läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Tämä tietosuojakäytäntö mahdollistaa sen. Jos jokin tämän tietosuojakäytännön osa ei ole selvä sinulle, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Sinulla on myös oikeus saada carVerticalin vahvistus siitä, käsitelläänkö sinuun liittyviä henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja seuraavat tiedot:

 • tietojen käsittelyn tarkoitukset; 
 • henkilötietojen ryhmät; 
 • tietojen vastaanottajat tai tietojen vastaanottajien ryhmät;
 • henkilötietojen säilytysaika tai kyseisen ajan määrittämiseen käytetyt kriteerit;
 • oikeus pyytää carVerticalia oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojasi tai rajoittaa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelyä tai vastustaa tällaista käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • tiedot henkilötietojesi lähteistä;
 • jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon, tiedot tietojen siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Lisäksi sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoista, joita meillä on sinusta. Meillä on oikeus veloittaa pyytämistäsi lisäkopioista kohtuullinen maksu hallinnollisten kustannusten perusteella.

Oikeus saada henkilötiedot oikaistuiksi

Sinulla on oikeus pyytää carVerticalia korjaamaan sinua koskevat virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot.

Olet vastuussa sen varmistamisesta, että meille antamasi tiedot ovat täsmällisiä, virheettömiä ja täydellisiä. Jos antamasi tiedot muuttuvat, sinun on ilmoitettava asiasta meille välittömästi muuttamalla asiaankuuluvia tietoja rekisteröitymislomakkeesta. Jos tietoja ei ole mainittu rekisteröitymislomakkeessa, sinun on ilmoitettava asiasta meille sähköpostitse. Emme missään tapauksessa ole vastuussa sinulle aiheutuneista vahingoista, jos olet antanut virheellisiä tai epätäydellisiä henkilötietoja tai et ole ilmoittanut meille muutoksista.

Huomaa, että carVertical saa raporteissa mainittuja, ajoneuvoja koskevia tietoja (esim. auton kilometrilukeman) kolmansilta osapuolilta ja antaa ne automaattisessa raportissa muokkaamattomina ja samassa muodossa, jossa ne saatiin. Tästä syystä carVertical ei ole vastuussa raportteihin sisältyvien tietojen ja todellisuuden välisistä ristiriidoista eikä raportteihin sisältyvistä tiedoista.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ellei ole kohtuullista syytä, jonka vuoksi meidän pitäisi jatkaa niiden käsittelyä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä käsiteltiin, tai jos peruutat suostumuksesi, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä niiden käsittelyyn ole muuta oikeusperustetta tai niitä ei käsitellä GDPR-asetuksen 17 artiklassa esitetyillä muilla perusteilla.

Huomaa, että carVertical tekee henkilötiedoista varmuuskopioita taatakseen tietojärjestelmien ja henkilötietojen turvallisuuden. Kun 35 kalenteripäivää on kulunut, niiden päälle tallennetaan automaattisesti. Poistamme sitten henkilötietosi, lukuun ottamatta kyseisten varmuuskopioiden tietoja, jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti. Jos ennen tässä kappaleessa mainitun ajan umpeutumista meidän on pakko palauttaa henkilötietojasi sisältävä varmuuskopio, poistamme kyseiset tiedot välittömästi emmekä käytä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Huomaa, että GDPR-asetuksen 17 artiklan 3 kohdassa mainitaan edellä mainittujen tapausten poikkeuksia, joissa tietoja on käsiteltävä. Jos kyseisiä poikkeuksia sovelletaan tapauksessasi, ilmoitamme asiasta sinulle.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää carVerticalia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä (tai keskeyttämään käsittely), jos

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden – kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu;
 • tietojasi on käsitelty lainvastaisesti, mutta et pyydä niiden poistamista vaan haluat rajoittaa niiden käsittelyä;
 • emme enää tarvitse henkilötietoja, mutta meidän on säilytettävä tiedot, koska tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä – kunnes on varmistettu, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

Kun henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa käsitellä (niiden säilyttämistä lukuun ottamatta) vain suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi taikka tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada carVerticalin toimittamat henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan

 • tietoja käsitellään suostumuksen tai sopimuksen perusteella; ja
 • tietoja käsitellään automaattisesti.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että carVertical siirtää henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa yleisen edun tai carVerticalin oikeutetun edun vuoksi tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tässä tapauksessa carVertical ei enää käsittele henkilötietojasi, ellemme voi osoittaa oikeutettuja perusteita, joilla henkilötietojasi käsitellään ja jotka ovat tärkeämpiä kuin etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei tämä ole tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tätä tarkoitusta varten eikä niitä sitten enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos uskot henkilötietojesi käsittelyn rikkovan GDPR-asetuksen ehtoja, sinulla on oikeus tehdä valitus EU:n sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Liettuan valvontaviranomainen on valtion tietosuojavirasto, osoite L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilna, Liettua, sähköposti ada@ada.lt, verkkosivusto https://vdai.lrv.lt/

Ennen kuin lähetät valituksen valvontaviranomaiselle, toivoisimme sinun ottavan meihin yhteyttä ja selittävän huolesi meille. Pyrimme kaikin mahdollisin keinoin ratkaisemaan kysymyksesi nopeasti ja huolellisesti.

carVertical tutkii rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevan pyyntösi yhden kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Tässä tapauksessa carVertical ilmoittaa sinulle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos pyynnön, valituksen tai vaateen vastaanottaessamme epäilemme henkilöllisyyttäsi, meillä on oikeus pyytää lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

8. Tietosuojakäytännön päivitykset

Meillä on oikeus milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Tällainen päivitetty tai muutettu tietosuojakäytäntö tulee voimaan, kun se julkaistaan osoitteessa carVertical.com. Jos tietosuojakäytäntöön tehdään merkittäviä muutoksia, myös siitä tiedotetaan. 

Päivitetty: 22.2.2022