Palvelun säännöt

1. Yleiset säännökset

1.1. Nämä säännöt (jäljempänä ”Säännöt”) muodostavat käytännön Carvertical.com-verkkosivuston käyttämiselle (jäljempänä ”carvertical.com”), sekä carvertical.com-verkkosivuston käyttäjien oikeudet, velvoitteet ja velvollisuudet sekä muut säännökset. 1.2. Carvertical.com-verkkosivustoa johtaa ja ylläpitää cV Group, UAB, yrityksen rekisteröintinumero 303134915, osoite: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius, Lithuania (jäljempänä “Palveluntarjoaja”).

1.3. Carvertical.com-verkkosivuston käyttäjille tarjotaan mahdollisuus saada raportteja ajoneuvon historiasta (jäljempänä ”Raportti”) ja käyttää muita carvertical.com-verkkosivuston tarjoamia palveluja näissä Säännöissä esitettyjen käytäntöjen mukaisesti. Carvertical.com-verkkosivuston käyttäjä on henkilö, joka on tilannut Raportin tai joka muuten käyttää Carvertical.com-verkkosivustoa (jäljempänä ”Käyttäjä”). Näissä Säännöissä palvelut (jäljempänä ”Palvelut”) sisältävät kaikki käyttäjän Carvertical.com-verkkosivustolla suorittamat toiminnot mukaan luettuna muun muassa Raporttien tilaaminen ja toimittaminen, julkaistun tiedon lukeminen, kysymyksien toimittaminen, lähettäminen ja vastaanottaminen, minkä tahansa tyyppinen tieto ja/tai data (jäljempänä ”Palvelut”). Jotkin Carvertical.com-verkkosivun palvelut tarjotaan Käyttäjälle maksua vastaan (jäljempänä ”Maksulliset palvelut”). Maksullisten palvelujen käyttöehdot toimitetaan ennen Maksullisten palvelujen tilaamista. Kaikki viittaukset ”Palveluihin” viittaavat tästä edespäin kaikkiin Palveluihin mukaan lukien Maksulliset palvelut, ja kaikki viittaukset ”Maksullisiin palveluihin” viittaavat ainoastaan palveluihin, joista Käyttäjä suorittaa meille maksun.

1.4. Käyttämällä Carvertical.com-verkkosivun palveluja Käyttäjä antaa hyväksyntänsä näille Säännöille ja hyväksyy sitoutumisen niihin kaikin tavoin ja kaikissa muodoissa. Henkilöt, jotka eivät hyväksy kaikkia näissä Säännöissä esitettyjä käyttöehtoja eivät ole oikeutettuja käyttämään Carvertical.com-verkkosivustoa.

1.5. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Carvertical.com-verkkosivun Palveluja ja hintoja sekä mitä tahansa näissä Säännöissä esitettyjä säännöksiä yksipuolisesti. Jatkamalla Carvertical.com-verkkosivuston käyttöä minkä tahansa näiden Sääntöjen muutoksen, tarkistuksen tai täydentämisen jälkeen käyttäjä hyväksyy nämä muutokset.

2. Palvelujen Käyttöehdot ovat saatavilla Carvertical.com-verkkosivustolla

2.1. Carvertical.com tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden vastaanottaa kahden tyyppisiä Raportteja: ilmainen alustava Raportti ja kattava maksullinen Raportti.

2.2. Käyttäjä merkitsee tiedoksi ja hyväksyy sen, että hän on perehtynyt täysin ensimmäiseen, alustavan (ilmaisen) tarkistuksen tuloksiin ennen maksullisen Raportin tilaamista. Käyttäjä ymmärtää, että lopullinen (maksullinen) Raportti sisältää vain ne tiedot, joiden olemassaolosta on maininta alustavassa (ilmaisessa) Raportissa.

2.3. Raportti on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan viitetarkoituksessa, eikä sitä voida pitää luotettavana työkaluna ajoneuvon kuntoa arvioitaessa.

2.4. Raportissa tai verkkosivustolla tarjottavia ehdotuksia ei tule pitää vaatimuksina tai suosituksina Raportissa eritellyn ajoneuvon ostamiselle.

2.5. Raportista maksettuja rahoja ei palauteta, jos lopullisen (maksullisen) Raportin sisältö vastaa alustavan (ilmaisen) Raportin sisältöä.

3. Maksulliset palvelut

3.1. Carvertical.com-verkkosivustolla tarjotut palvelut maksetaan pankkikortilla. Maksulliset palvelut voidaan toimittaa Käyttäjälle ainoastaan sen jälkeen, kun Käyttäjä on maksanut niistä Carvertical.com-verkkosivustolla määrätyn käytännön mukaisesti.

3.2. Carvertica.com-verkkosivuston käyttäjät voivat tilata kattavan ajoneuvon historian erityistä maksua vastaan.

3.3. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai keskeyttää palvelujen tarjoaminen määräämättömäksi ajaksi ennakoivien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

4. Sääntörikkomusten seuraukset

4.1. Ostaessaan Raportin ja jatkaessaan sen käyttöä Käyttäjän on noudatettava näitä Sääntöjä. Rikkomuksen luonteesta riippuen Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Carvertical.com-verkkosivuston Palveluihin.

4.2. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää Käyttäjän pääsy Carvertical.com-verkkosivustolle tai hänen Carvertical.com-verkkosivustolla käyttämiinsä palveluihin milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta seurauksena näiden Sääntöjen tai lakisääteisten sääntöjen rikkomisesta. Käyttäjälle ilmoitetaan Sääntöjen rikkomisesta langetettavista rangaistuksista sähköpostitse rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

5. Vastuurajoitukset

5.1. Palveluntarjoaja on vastuussa vain teknisistä Raporttiin sisältyvien tietojen julkaisusta Carvertical.com-sivustolla, mikäli Raportti noudattaa Säännöissä asetettuja vaatimuksia, sekä vaatimuksia tämän verkkosivuston tietokannan teknisestä tuesta.

5.2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Raportissa tarjottavien tietojen epätarkkuuksista tai sen sisällöstä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille koituneista raportin käyttämisestä johtuvista vahingoista.

5.3. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Carvertical.com-verkkosivuston tai sen tietokannan häiriöistä tai sen toiminnan keskeytymisestä, jotka johtuvat Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

5.4. Käyttäjä on vastuussa salasanan asianmukaisesta käytöstä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjälle koituneista vahingoista, jotka johtuvat näiden tietojen kolmannen osapuolen käytöstä.

6. Carvertical.com-verkkosivuston Tietosuojakäytännössä asetetut henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt

7. Tekijänoikeudet

7.1. Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Carvertical.com-verkkosivuston sisältöön ja sillä on yksinoikeus sen käyttöön. Kaikki palvelun tuotemerkit, mallit, nimet, logot ja muut Carvertical.com-verkkosivuston tarjoamat elementit ovat Palveluntarjoajan omaisuutta tai lisensoitu sen käyttöön.

7.2. Carvertical.com-verkkosivuston sisällön tai mallien kolmansien osapuolten suorittama käsittely, kopioiminen ja/tai muu käyttö ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa ja/tai näiden Sääntöjen vastaisesti rikkoo niiden omistajien tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia. Tekijät asetetaan syytteeseen Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

8. Sovellettava lainsäädäntö ja riita-asioiden sovittelu

8.1. Carvertical.com-verkkosivuston toimintoihin sovelletaan Liettuan tasavallan lakeja. Kaikki kiistat, jotka aiheutuvat tai liittyvät Carvertical.com-verkkosivuston toimintaan, ratkaistaan neuvottelemalla, ja mikäli tämä ei tuota tulosta, kiista ratkaistaan Liettuan tasavallan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

8.2. Kaikki Palveluntarjoajan ja yritysten väliset riita-asiat ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa.

8.3. Muiden kuin yrityskäyttäjien tulee toimittaa Carvertical.com-verkkosivuston toimintoja tai palveluja koskevat pyynnöt ja/tai valitukset Palveluntarjoajalle kirjallisesti ja eritellä vaateensa. Lähetä kirjeesi osoitteeseen info@carvertical.com. Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen Palveluntarjoajan vastaukseen, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä valtion kuluttajansuojeluviranomaiseen, jonka verkkosivu on osoitteessa: www.vvtat.lt, tai täyttää lomakkeen verkkovälitteisessä riidanratkaisufoorumissa osoitteessa http://ec.europa.eu/odr/. Oikeudelliset erimielisyydet ratkaistaan laissa kuvatulla tavalla.

9. Carvertical.com-verkkosivuston Tietosuojakäytännön mukaiset evästekäytänteet

10. Tietoturvaa koskevat toimenpiteet

10.1. Palveluntarjoaja soveltaa asiaankuuluvia organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä Käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta sekä muulta laittomalta käsittelemiseltä. Palveluntarjoajan turvallisuuden varmistamiseen tähtäävä toiminta sisältää muun muassa henkilöstön, tietojen, IT-infrastruktuurin, sisäisten ja ulkoisten verkkojen, toimistorakennusten ja laitteiden suojaamisen.

10.2. Palveluntarjoaja haluaa muistuttaa Käyttäjää siitä, että Käyttäjä itse on vastuussa kirjautumistietojensa turvallisuuden varmistamisesta. Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää noudattamaan erityistä huolellisuutta kirjautumistietojen käyttämisessä ja säilyttämisessä. Käyttäjän tulee kirjautua ulos selaimelta istunnon päättyessä luvattoman pääsyn estämiseksi Käyttäjän sähköpostiin tai henkilötietoihin. Tämä tulee huomioida erityisesti tilanteissa, joissa Käyttäjä käyttää julkisia tietokoneita (esim. internetkahvila tai kirjasto).

10.3. Palveluntarjoaja tekee kaiken voitavansa hallussaan olevien Käyttäjän tietojen suojaamiseksi. Koska Käyttäjän tiedot lähetetään internetin välityksellä, Palveluntarjoaja varoittaa kuitenkin, että Palveluntarjoaja ei voi taata Käyttäjän lähettämien tietojen täydellistä turvallisuutta Käyttäjän henkilötiedot mukaan lukien.

11. Loppusäännökset

11.1. Nämä Säännöt velvoittavat siitä hetkestä lukien, kun Käyttäjä hyväksyy Säännöt ja ne pysyvät voimassa koko Käyttäjän ja Palveluntarjoajan suhteen ajan.

11.2. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä yksipuolisesti. Kaikki näiden Sääntöjen muutokset tulevat sitoviksi siitä hetkestä lukien, kun ne on julkaistu Carvertical.com-sivustolla.

11.3. Kun näihin Sääntöihin tehdyt muutokset tulevat sitoviksi, Käyttäjän on vahvistettava tuntevansa muutokset ja että hän antaa täyden suostumuksensa niihin. Tämä tapahtuu jatkamalla Carvertical.com-verkkosivuston käyttöä. Ennen Carvertical.com-verkkosivuston Sääntöihin tehtyjä muutoksia tilatut Palvelut toimitetaan niiden Säännöissä määritettyjen menettelyjen ja aikarajojen mukaisesti, jotka olivat voimassa tilaus hetkellä.