carVertical

Verkkosivuston ja palveluiden käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot

1.1. Näissä käyttöehdoissa (jäljempänä: Ehdot) määritellään Carvertical.com-verkkosivuston (jäljempänä: Carvertical.com) käyttöä ja sen tarjoamia palveluja koskevat ehdot.

1.2. Carvertical.com-verkkosivustoa hallinnoi ja ylläpitää cV Group, UAB, yritystunnus 303134915, osoite Aukštaičių g. 7, Vilna, Liettua (jäljempänä: Carvertical).

1.3. Käyttämällä Carvertical.comin palveluja Käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä nämä Ehdot ja sitoutuvansa niiden noudattamiseen. Henkilöllä, joka ei hyväksy kaikkia Ehtoja, ei ole oikeutta käyttää Carvertical.comia.

2. Termit

2.1. Tässä kohdassa määritellään Ehdoissa esiintyvät isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit.

2.1.1. Raportti on erilaisia ajoneuvon historiatietoja sisältävä kirjallinen selvitys, jonka Carvertical.comin Käyttäjä voi tilata.

2.1.2. Yrityskäyttäjä on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka käyttää Palveluja liiketoimintaan, kauppaan tai ammatilliseen toimintaan liittyviin tarkoituksiin (ei yksityiseen kulutukseen) tai käyttää niitä sekä yksityiseen kulutukseen että liiketoimintaan, mutta kokonaisuus arvioiden pääasiallisesti liiketoimintaan.

2.1.3. Krediitit toimivat maksuvälineenä Raportteja tilattaessa. Käyttäjä ostaa Krediittejä omalle käyttäjätililleen. Yhdellä Krediitillä voi hankkia yhden Raportin.

2.1.4. Käyttäjä on henkilö, joka on tilannut Raportin tai käyttää muulla tavoin Carvertical.comin palveluita. Hän voi olla Yksityis- tai Yrityskäyttäjä.

2.1.5. Tili on Käyttäjän Carvertical.comiin luoma käyttäjätili, jonka avulla voidaan käyttää osaa Palveluista.

2.1.6. Palvelut ovat Carvetical.comin kautta Käyttäjälle maksua vastaan tarjottavia palveluita, joihin sisältyy mm. Raporttien ja Krediittien tilaaminen ja toimittaminen.

2.1.7. Alustava raportti on yhteenveto siitä, millaiset tiedot tarkistetaan ja sisällytetään Raporttiin. Sen voi saada syöttämällä ajoneuvon VIN-koodi Carvertical.com-verkkosivulle.

2.1.8. Yksityiskäyttäjä on luonnollinen henkilö, joka käyttää Palveluja liiketoimintaan, kauppaan tai ammatilliseen toimintaan liittyvien tarkoituksien sijasta yksityiseen kulutukseen tai käyttää niitä sekä yksityiseen kulutukseen että liiketoimintaan, mutta kokonaisuus arvioiden pääasiallisesti muuhun kuin liiketoimintaan.

2.1.9. VIN-koodi on yksilöllinen 17 merkistä koostuva valmistenumero, jonka valmistaja antaa jokaiselle valmistamalleen ajoneuvolle (englanniksi Vehicle Identification Number).

2.1.10. Kolmansien osapuolten sivustot ovat verkkosivustoja, jotka kuuluvat muille kuin Carverticalille ja ovat siitä riippumattomia.

3. Tili

3.1. Käyttäjän tulee luoda itselleen käyttäjätili, jotta voisi käyttää osaa Palveluista, kuten hallinnoida ylimääräisiä Krediittejä. Käyttäjätilin voi luoda seuraavin tavoin:

3.1.1. Käyttäjä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja valitsemansa salasanan. Carvertical lähettää annettuun sähköpostiosoitteeseen linkin, jonka avulla Käyttäjän tulee aktivoida Tili.

3.1.2. Käyttäjä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, kun ostaa Krediittejä tai Raportin Carvertical.com-verkkosivulla antamalleen VIN-koodille. Käyttäjä luo salasanan käyttämällä linkkiä, jonka Carvertical lähettää Krediittejä ostettaessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

3.1.3. Käytetään kolmannen osapuolen (Facebook, Google tai Apple) palvelussa olevaa käyttäjätiliä siten, että Käyttäjä antaa Carverticalille pääsyn tuon käyttäjätilin tietoihin.

3.2. Käyttäjä on vastuussa Tilin kirjautumistietojen salassapidosta ja vastaa kaikesta kolmansien osapuolten Käyttäjän nimiin hänen Tilillään suorittamista toimista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä ei ole huolehtinut kirjautumistietojensa salassapidosta. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Carverticalille sähköpostiosoitteeseen info@carvertical.com kirjautumistietojensa katoamisesta, luvattomasta käytöstä tai muusta niiden suojauksen ja salassapidon vaarantumisesta.

3.3. Jos Käyttäjä ei enää tarvitse Tiliä, hänellä on milloin tahansa oikeus poistaa se ilmoittamalla siitä kirjallisesti Carverticalille sähköpostiosoitteeseen info@carvertical.com tai hyödyntämällä Tilin asetuksia.

4. Raportti

4.1. Carvertical.comin Käyttäjä voi ostaa Krediittejä, joita voi vaihtaa Raportteihin, tai Käyttäjä voi syöttää VIN-koodin Carvertical.comiin ja saada tietyn VIN-koodin mukaisen Raportin (tällöin Raportin maksu tapahtuu automaattisesti Käyttäjän hankkimalla Krediitillä). Krediitit tulevat käytettäviksi Tilillä 60 minuutin sisällä siitä, kun niistä Ehtojen mukaisella tavalla suoritettu maksu on vastaanotettu (tai jos Krediittien tilaaja on Yrityskäyttäjä, joko Ehdoissa määriteltyjen tai Carverticalin ja Yrityskäyttäjän välisen sopimuksen mukaisten määräaikojen puitteissa).

4.2. Krediittien hinnat muuttuvat jatkuvasti markkinatilanteesta, erikoistarjouksista, valuuttakurssien muutoksista ja muista syistä johtuen. Voimassa olevat Krediittien ja Palveluiden hinnat löytyvät kuitenkin aina Carvertical.com-verkkosivulta. Ikkunassa, jossa valitaan maksutapa, näkyy aina Krediittien lopullinen hinta, joka on voimassa kyseisen tilauksen aikana.

4.3. Käyttäjän ostamat Krediitit ovat voimassa 6 kuukautta ostohetkestä. Tämän aikarajan jälkeen Krediitit eivät enää ole voimassa. Ne poistuvat Tililtä ja niitä ei voi enää käyttää Raporttien maksamiseen.

4.4. Syöttämällä Carvertical.comiin ajoneuvon VIN-koodin Käyttäjä voi nähdä Carvertical.comissa Alustavan raportin, josta käy ilmi, mitkä tiedot tarkastetaan ja esitetään Raportissa, jos niitä koskevat merkinnät löytyvät tietokannoista. Jos Raportti ei sisällä joitakin Alustavassa raportissa mainittuja tietoja (tietoryhmiä), syynä on se, että Carverticalin tietolähteistä ei löytynyt kyseisiä rekisterimerkintöjä.

4.5. Raportti ladataan Käyttäjän Tilille viiden minuutin sisällä siitä, kun Krediitti on veloitettu Tililtä (tai, jos Raportin tilaaja on Yrityskäyttäjä, joko näiden Ehdoissa määriteltyjen tai Carverticalin ja Yrityskäyttäjän sopimuksen mukaisten määräaikojen puitteissa). Samalla Käyttäjälle lähetetään käyttäjätilin tiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen linkki Raporttiin.

4.6. Raportti on verkkoselaimessa Käyttäjän saatavilla rajatun ajan, joka on määritelty Ehtojen 4.7 kohdassa. Raportti on nähtävissä Tilillä ja aktiivisen linkin välityksellä. Carvertical.com antaa lisäksi mahdollisuuden tallentaa Raportin pysyvästi Käyttäjän laitteelle PDF-muodossa.

4.7. Raportti on Käyttäjän saatavilla verkkoselaimessa 30 kalenteripäivää siitä alkaen, kun Raportti ladataan Käyttäjän Tilille. Määräajan päätyttyä Raportti ei ole enää Käyttäjän saatavilla eikä hän voi tallentaa sitä PDF-muodossa. Jos Käyttäjä haluaa saada uudelleen jonkin ajoneuvon tiedot, hänen täytyy tilata siitä uusi Raportti.

4.8. Carvertical pyrkii saamaan Raporttiin mahdollisimman tarkat ja kattavat tiedot. Tiedot kuitenkin kerätään useista julkisista rekistereistä ja muista lähteistä, joiden tietojen tarkkuuteen, ajantasaisuuteen ja kattavuuteen Carvertical ei voi mitenkään vaikuttaa. Carvertical ainoastaan esittää Raportin muodossa Käyttäjälle yhteenvedon näistä tiedoista. Tästä johtuen Käyttäjä Raportin tilatessaan vahvistaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä seuraavat seikat:

4.8.1. Sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään asti Carvertical ei takaa, että Raportissa esitettävät tiedot ovat tarkat, ajantasaiset ja täydelliset.

4.8.2. Tiettyjen toimivaltaan liittyvien seikkojen johdosta on mahdollista, että Carvertical ei voi saada haltuunsa kaikkia Raporttiin kuuluvia tietoja, vaikka muut kolmannet osapuolet voisivat ne saada. Tiettyjen toimivaltaan liittyvien seikkojen johdosta on toisaalta mahdollista, että Carvertical voi saada haltuunsa sellaisia Raporttiin kuuluvia tietoja, joita muut kolmannet osapuolet eivät voi saada.

4.8.3. Käyttäjä vastaa itse Raportin tietojen perusteella tekemistään päätöksistä, jotka koskevat esimerkiksi ajoneuvon ostoa tai ostamatta jättämistä. Jos Raportin tietojen oikeellisuudesta herää epäilyksiä, Käyttäjän tulee tarkistaa tiedot asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Carvertical suosittelee tekemään kyseisen tarkistuksen kaikissa tapauksissa ennen päätöksen tekemistä Raportin perusteella esimerkiksi ajoneuvon oston suhteen.

4.8.4. Mitään Raporteissa tai verkkosivustolla annettuja ohjeita tai tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi, vaatimukseksi tai suositukseksi ostaa tai vuokrata Raportissa kuvailtu ajoneuvo tai hankkia siihen muulla tavoin oikeudet.

4.9. Carvertical sallii ja kehottaa Käyttäjiä tekemään Raportin julkiseksi, julkaisemaan tai hyödyntämään sitä muulla tavoin heidän pyrkiessään varmistamaan ajoneuvon ominaisuudet ja luotettavuuden, kun tarkoituksena on arvioida ajoneuvo itseä tai kolmansia osapuolia varten. Käyttäjä ei kuitenkaan saa myydä Raporttia edelleen tai muulla tavoin käyttää sitä kaupan tai liiketoiminnan suoranaisena kohteena.

5. Käyttäjän velvollisuudet

5.1. Käyttäjä sitoutuu

5.1.1. olemaan käyttämättä automaattisia laitteita, ohjelmia, algoritmeja, menetelmiä tai vastaavanlaisia manuaalisia prosesseja tarkoituksenaan käyttää, hankkia, kopioida tai nähdä jonkin Carvertical.comin osan tai sisällön tai kiertää tai muuttaa Carvertical.comin navigointirakennetta tai sisällön esitystapaa, jotta voisi saada aineistoa tai tietoja, joita ei ole erikseen asetettu Käyttäjien saataville

5.1.2. olemaan pyrkimättä pääsemään luvattomasti mihinkään Carvertical.comin osaan tai toimintoon tai sen kanssa yhteydessä olevaan järjestelmään tai verkkoon hakkeroimalla (hacking), yrittämällä saada selville salasanoja (password mining) tai muin laittomin keinoin

5.1.3. pidättymään toimista, jotka kuormittaisivat kohtuuttomasti ja epäsuhtaisesti Carvertical.comin infrastruktuuria tai sen kanssa yhteydessä olevia järjestelmiä tai verkkoja

5.1.4. olemaan käyttämättä mitään laitteita, ohjelmia tai muita toimintoja, jotka häiritsevät tai pyrkivät häiritsemään Carvertical.comin tai muiden käyttäjien toimintaa Carvertical.com-sivustolla

5.1.5. olemaan käyttämättä Carvertical.comia tai jotain sen sisältöä laittomiin tai Ehtojen vastaisiin tarkoituksiin tai laittomaan tai Carvertical.comin tai muiden henkilöiden oikeuksia loukkaavaan toimintaan yllyttämiseen

5.1.6. noudattamaan näitä Ehtoja ja soveltuvaa lainsäädäntöä käyttäessään Carvertical.comia ja sen Palveluita sekä suorittaessaan niitä koskevia maksuja.

6. Palvelut

6.1. Carverticalin ja Käyttäjän välisen Palveluja koskevan sopimuksen katsotaan syntyvän Ehtojen mukaisesti suoritetun maksun vastaanottamishetkellä (tai jos Palveluiden tilaaja on Yrityskäyttäjä, joko Ehtojen mukaisesti suoritetun maksun vastaanottamishetkellä tai kuten on sovittu Carverticalin ja Yrityskäyttäjän välisessä erillisessä sopimuksessa).

6.2. Carvertical.comin Palveluista Käyttäjät voivat maksaa seuraavilla valitsemillaan tavoilla: luotto- tai pankkikortilla, pankkisiirrolla, PayPalilla tai kryptovaluutalla. Yksityiskäyttäjä saa Palvelut vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut niistä maksun Ehdoissa ja Carvertical.com-sivustolla määrätyllä tavalla. Yrityskäyttäjä saa Palvelut sen jälkeen, kun hän on suorittanut niistä maksun Ehdoissa ja Carvertical.com-sivustolla määrätyllä tavalla tai niiden määräaikojen puitteissa, jotka on sovittu Carverticalin ja Yrityskäyttäjän välisessä erillisessä sopimuksessa, jos sellainen on.

6.3. Jos Käyttäjä suorittaa maksun Palveluista kryptovaluutalla, hän on täysin vastuussa siitä, että maksu noudattaa Käyttäjää koskevan lainsäädännön määräyksiä. Carvertical sovellettavan lain salliman enimmäismäärään asti ei vastaa mitenkään tällaisen maksun turvallisuudesta.

6.4. Carverticalilla on oikeus järjestää markkinointikampanjoita, joiden aikana Käyttäjille annetaan alennuskoodeja Palveluihin. Carverticalilla on oikeus määritellä tietyn alennuskoodin käyttöehdot, kuten alennuskoodin voimassaoloaika, mihin Palveluihin sitä voi käyttää ja muut sitä koskevat rajoitukset. Halutessaan käyttää alennuskoodin Palveluita tilatessaan Käyttäjän tulee kirjoittaa se ikkunassa, jossa valitaan maksutapa. Jos alennuskoodia ei syötetä Ehdoissa määritellyllä tavalla, sitä ei voida hyödyntää Käyttäjän tilaamiin Palveluihin.

6.5. Eri markkinoiden taloudellisista tekijöistä johtuen Carvertical.com pidättää oikeuden veloittaa Palveluista jokaisessa maassa eri hinnoittelun mukaan.

6.6. Arvonlisäverotusta varten Palvelut katsotaan sähköisiksi palveluiksi, joten Yksityiskäyttäjille tuotettujen palvelujen suorituspaikkaa määritellessään Carvertical noudattaa 28.11.2006 annettua neuvoston direktiiviä 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, 7.10.2013 annettua neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1042/2013 sekä Liettuan tasavallan arvonlisäverolain 13 luvun 2 kohdan 15 alakohtaa ja soveltaa Palveluihin Yksityiskäyttäjän asuinpaikassa voimassa olevaa ALV:n verokantaa. Yksityiskäyttäjän asuinpaikan määrittämisessä Carvertical hyödyntää teknisiä toimenpiteitä, viestintävälineitä ja muita saatavilla olevia keinoja Yksityiskäyttäjän olinpaikan selvittämiseksi. Jos kyseisin keinoin saaduissa tiedoissa on ristiriitaa, Carvertical määrittää asuinpaikan Yksityiskäyttäjän antamien tietojen perusteella. Yksityiskäyttäjä vahvistaa näiden tietojen todenperäisyyden ja ottaa siitä vastuun. Tarjotessaan palveluja Yrityskäyttäjille Carvertical noudattaa yleisiä Liettuan tasavallan arvonlisäverolain määräyksiä, jotka koskevat Palvelujen suorituspaikan määrittämistä arvonlisäverotusta varten.

6.7 Palvelut ostava käyttäjä voi saada ALV-laskun Carverticalille avatulle käyttäjätilille. Lasku voidaan lähettää sähköpostitse tai ladata osoitteesta Carvertical.com.

7. Kuluttajansuoja

7.1. Kun Yksityiskäyttäjä tilaa Palveluja, esim. ostaa Krediittejä, hänellä on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Sopimuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa Carverticalille sähköpostiosoitteeseen info@carvertical.com, lukuun ottamatta Ehtojen 7.2 kohdassa määriteltyjä poikkeuksia. Yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen toimitettava ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta on vapaamuotoinen, mutta Yksityiskäyttäjän tulee sisällyttää siihen Palvelun tilausnumero, päivämäärä ja omat yhteystietonsa sekä ilmaista haluavansa peruuttaa kyseinen tilaus. Carverticalin tulee palauttaa Yksityiskäyttäjälle hänen maksamansa summa kokonaisuudessaan viipymättä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut Yksityiskäyttäjältä peruuttamisilmoituksen.

7.2. Jos Yksityiskäyttäjä aikoo ostaa Raportin Krediiteillä, hän ennen ostoa vahvistaa hyväksyvänsä, että hän menettää oikeutensa peruuttaa kyseisen Palvelua koskevan sopimuksen 14 päivän sisällä, koska Raportti toimitetaan sähköisesti digitaalisessa muodossa. Jos Yksityiskäyttäjä hankkii krediittipaketin eli ostaa useamman Krediitin yhdellä kertaa, niin koska kyseessä on osista koostuva kokonaisuus (esim. kredittipakettiin kuuluvat Krediitit myydään alempaan hintaan kuin yksittäiset Krediitit), käytettyään yhdenkin Krediitin tietystä krediittipaketista Yksityiskäyttäjä menettää oikeuden peruuttaa digitaalisessa muodossa olevaa krediittipakettia koskevan palvelusopimuksen.

8. Tietosuoja

8.1. Käyttäjien henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot esitetään Carvertical.comin tietosuojakäytännössä. Vahvistaessaan, että on tutustunut näihin Ehtoihin, Käyttäjä vahvistaa tutustuneensa myös Carvertical.comin tietosuojakäytäntöön, johon on linkki tässä Ehtojen kohdassa.

9. Palveluiden muuttaminen ja lopettaminen

9.1. Carverticalilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti Carvertical.comin tarjoamia Palveluja, niiden maksuehtoja ja mitä tahansa muita Ehtoja. Jos muutokset vaikuttavat Yksityiskäyttäjien oikeuksiin kielteisesti (esim. rajoittavasti), teemme muutoksia vain, jos niiden perusteet ovat päteviä, esimerkiksi muutokset soveltuvassa lainsäädännössä tai liiketoimintamallissamme. Yksityiskäyttäjille ilmoitetaan muutoksista heidän Tilillään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kohtuullisessa ajassa etukäteen, vähintään viisi kalenteripäivää ennen muutosta. Jos Yksityiskäyttäjä jatkaa Carvertical.comin käyttöä sen jälkeen, kun Ehtoja on muutettu, korjattu tai täydennetty ja siitä ilmoitettu Yksityiskäyttäjälle Ehtojen tämän kohdan mukaisesti, se tulkitaan siten, että Yksityiskäyttäjä hyväksyy Ehtojen muutokset. Carvertical vahvistaa, että muutoksilla ei koskaan vaikuteta kielteisesti sellaisiin Yksityiskäyttäjän oikeuksiin, jotka koskevat jo suoritettuja tai tilattuja Palveluja.

9.2. Carverticalilla on oikeus milloin tahansa rajoittaa Käyttäjän pääsyä Carvertical.com-sivustolle tai sen tarjoamiin Palveluihin tai evätä se kokonaan, jos Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai soveltuvan lainsäädännön määräyksiä. Jos näitä Ehtoja tai soveltuvan lainsäädännön määräyksiä rikkovalla Käyttäjällä on Tili, hänelle ilmoitetaan Käyttäjän pääsyn rajoittamisesta tai lopettamisesta Tilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos Carvertical rajoittaa tai lopettaa Käyttäjän pääsyn Carvertical.com-sivustolle tai sen tarjoamiin Palveluihin, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää myöhemmin Carvertical.comia tai sen Palveluita esimerkiksi luomalla uuden Tilin.

9.3. Carverticalilla on oikeus keskeyttää väliaikaisesti Carvertical.comin toiminta huoltotöiden tai tarvittavien teknisten toimintojen suorittamisen takia ilmoitettuaan siitä kohtuullisessa ajassa etukäteen Yksityiskäyttäjälle hänen Tilillään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Carvertical.com pidättää oikeuden rajoittaa väliaikaisesti toimintaansa kiireellisissä tapauksissa ilmoittamatta siitä Yksityiskäyttäjälle sillä ehdolla, että rajoitukset eivät vaikuta kielteisesti sellaisiin Yksityiskäyttäjän oikeuksiin, jotka koskevat jo suoritettuja tai tilattuja Palveluja.

9.4. Carvertical.comin toiminta voi rajoittua väliaikaisesti myös ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen. Tällaisessa tilanteessa Carvertical ilmoittaa Yksityiskäyttäjälle viipymättä ylivoimaisesta esteestä (force majeure), mutta ei vastaa Carvertical.comin häiriöistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

10. Vastuut

10.1. Käyttäjä sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan Carverticalia, siihen yhteydessä olevia yrityksiä, palveluntarjoajia, Carverticalin edustajia, johtajia, valtuutettuja toimihenkilöitä, työntekijöitä ja konsultteja kaikilta tappioilta, vahingoilta, vaateilta ja kustannuksilta, jotka Käyttäjä aiheuttaa i) rikkomalla näitä Ehtoja, ii) rikkomalla soveltuvan lainsäädännön määräyksiä tai iii) tekemällä päätöksiä Raportin tietojen perusteella sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

10.2. Sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään asti Carvertical ei vastaa mistään Käyttäjien tappioista tai vahingosta paitsi tappioista (vahingoista), jotka ovat

10.2.1. aiheutuneet Käyttäjän hengen tai terveyden menetyksestä tai aineettomasta vahingosta

10.2.2. kohdistuneet Käyttäjän omaisuuteen tai

10.2.3. aiheutuneet Carverticalin tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

10.3. Carvertical.com on vastuussa vain Raporttiin sisältyvien tietojen julkaisemisesta Carvertical.com-sivustolla, mikäli Raportti noudattaa kaikkia Ehdoissa asetettuja vaatimuksia, sekä Carvertical.comin tietokantojen teknisestä ylläpidosta. Sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään asti Carvertical ei ole vastuussa Raportin tietojen sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.

10.4. Carvertical.com-sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolisen verkkosivustoille. Linkit ovat tarjolla vain Carvertical.comin Käyttäjien mukavuudeksi. Carvertical ei hallitse näitä linkkejä ja kolmansien osapuolien verkkosivustoja eikä vastaa kolmansien osapuolien verkkosivujen sisällöstä, kuten niiden tarjoamista tiedoista tai materiaaleista.

11. Immateriaalioikeudet

11.1. Carvertical.com, sen kaikki materiaalit, koodi, muotoilu, Carvertical.com-verkkotunnus, kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit, tietokannat, nimet ja muut immateriaalioikeudet tai muut Carvertical.comiin tai siinä olevaan materiaaliin liittyvät oikeudet ovat täysin Carverticalin omaisuutta tai Carverticalin käytössä laillisin perustein lukuun ottamatta Carverticalin yhteistyökumppaneihin tai toimittajiin liittyviä immateriaalioikeuksia (tuotemerkkejä, logoja jne.) ja ovat kansallisten ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja määräysten suojaamia.

11.2. Ilman Carverticalin selvää suostumusta Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavalla kopioida, tallentaa, jäljentää, toimittaa, julkaista, myydä, käsitellä, lisensoida, muuttaa, julkaista uudelleen, muokata, lähettää, välittää tai muuten julkaista tai esittää missään muodossa, mukauttaa, levittää tai käyttää Carvertical.comissa olevaa materiaalia, sen koodia tai mitään sen osaa tai luoda sen pohjalta johdannaisteoksia.

12. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen

12.1. Carvertical.com toimii Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaisesti ja näihin Ehtoihin sovelletaan Liettuan tasavallan lakeja. Kaikki Carvertical.comin toiminnasta tai Palveluista aiheutuneet tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluin. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, kiista ratkaistaan soveltuvan lainsäädännön perusteella toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

12.2. Carverticalin ja Yrityskäyttäjien väliset erimielisyydet ratkaistaan Carverticalin kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa.

12.3. Jos Yksityiskäyttäjä katsoo, että Carvertical on loukannut hänen oikeuksiaan tai oikeutettuja etujaan, jotka liittyvät Carvertical.com-sivustolla tarjottaviin Palveluihin, ensisijaisesti hänen tulee toimittaa kirjallinen valitus Carverticalille ja eritellä vaateensa. Valitukset pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen info@carvertical.com. Jos Yksityiskäyttäjä ei ole tyytyväinen Carverticalin vastaukseen, hän voi ottaa yhteyttä valtion kuluttajansuojaviranomaiseen, jonka verkkosivun osoite on www.vvtat.lt, tai täyttää lomakkeen verkkovälitteisessä riidanratkaisufoorumissa osoitteessa http://ec.europa.eu/odr/. Oikeudelliset erimielisyydet käsitellään soveltuvan lainsäädännön, johon sisältyy Liettuan tasavallan kuluttajasuojalain 29 luku, määräämällä tavalla.

13. Tietoturva

13.1. Carvertical haluaa muistuttaa, että Käyttäjä on itse vastuussa Tilinsä kirjautumistietojen salassapidosta. Carvertical pyytää Käyttäjää olemaan huolellinen käyttäessään ja säilyttäessään kirjautumistietoja. Käyttäjän tulee kirjautua ulos selaimelta istunnon päätyttyä varmistuakseen siitä, ettei kukaan pääse Käyttäjän sähköpostiin tai henkilötietoihin. Tämä tulee huomioida erityisesti, kun käytetään julkisia tietokoneita (esim. internetkahvilassa tai kirjastossa).

13.2. Carvertical pyrkii suojaamaan hallussaan olevat Käyttäjän tiedot. Koska kuitenkin Käyttäjän tiedot lähetetään internetin välityksellä, Carvertical varoittaa, että se ei voi taata eikä takaa Käyttäjän lähettämien tietojen, joihin sisältyvät henkilötiedot, täydellistä tietoturvaa.

14. Loppusäännökset

14.1. Nämä Ehdot muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja Carverticalin välillä ja korvaavat ja kumoavat kaikki aiemmat Käyttäjän ja Carverticalin väliset kirjalliset tai suulliset sopimukset, sitoumukset, tiedonannot ja järjestelyt, jotka koskevat Ehdoissa käsiteltyjä asioita. Carverticalilla on oikeus solmia Käyttäjän kanssa erillinen kirjallinen sopimus. Tällaiseen sopimukseen sovelletaan näitä Ehtoja, ellei sopimuksessa ole selvästi toisin sovittu.

14.2. Jos jokin näiden Ehtojen kohta todetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai toimeenpanokelvottomaksi sovellettavan lain perusteella, se ei tee pätemättömiksi, laittomiksi tai toimeenpanokelvottomiksi muita Ehtojen kohtia. Ne pysyvät edelleen voimassa ja ovat toimeenpantavissa sovellettavan lain sallimassa enimmäismäärässä.

14.3. Carvertical varaa oikeuden oman harkintansa mukaan siirtää kaikki tai osan näiden Ehtojen mukaisista oikeuksistaan ​​tai velvollisuuksistaan ​​ilman Käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta edellyttäen, että tämä ei vähennä Yksityiskäyttäjälle annettuja takuita. Carverticalin oikeuksien tai velvollisuuksien siirtäminen tämän Ehtojen kohdan mukaisesti vapauttaa Carverticalin kaikista näissä Ehdoissa määritetyistä velvoitteista. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näitä Ehtoja tai mitään Ehtoihin tai lakiin perustuvia tai muita ​​oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Carverticalin kirjallista suostumusta.

14.4. Jos Käyttäjä tai Carvertical ei pane käytäntöön jotain näiden Ehtojen mukaista oikeuttaan, sitä ei tulkita tästä oikeudesta luopumiseksi.