carVertical

Adatvédelmi szabályzat

1. Általános rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat“) információkkal szolgál arról, hogy a cV Group, UAB, egy jogi személy, amelynek cégnyilvántartási száma: 303134915, székhelye: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litván Köztársaság (a továbbiakban: „carVertical” vagy „mi”) miként kezeli a személyes adatokat a www.carVertical.com (a továbbiakban: „carVertical.com”) honlap használata során, illetve használja fel a carVertical számára megadott személyes adatokat.

A személyes adat bármely olyan információt jelent, amely egy azonosított vagy azonosítható magánszemélyre vonatkozik. Azok a különböző információk, amelyek összegyűjtve egy konkrét személy azonosításához vezethetnek, ugyancsak személyes adatot jelentenek. 

Az Adatvédelmi Szabályzat leírja az általunk gyűjtött személyes adatokat, azt, hogy miként és milyen alapon szerezzük be őket, milyen célokra és hogyan használjuk fel őket, mennyi ideig tároljuk személyes adatait, kikkel közöljük őket, hogyan biztosítjuk személyes adatai védelmét, továbbá hogy Önnek milyen jogai vannak. 

Nagyon fontos, hogy gondosan elolvassa a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, ugyanis minden egyes alkalommal, amikor ellátogat a carVertical.com oldalra, vagy egyéb módon ad meg személyes adatokat a carVertical számára, Ön hozzájárulását adja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt feltételekhez. Ez azt jelenti, hogy Önt jogi kötelezettségvállalás terheli, hogy megfeleljen a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor ne adja meg személyes adatait a carVertical számára.

Tiszteletben tartjuk magánéletét és törekszünk személyes adatai megvédésére. A carVertical személyes adatait az Európai Unió és a Litván Köztársaság alkalmazandó jogi követelményeivel összhangban fogja kezelni, beleértve az (EU) 2016/679 számú rendeletet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR“), a személyes adatok védelméről szóló egyéb alkalmazandó törvényeket és rendeleteket, valamint az illetékes hatóságok utasításait is. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő fogalmakat a GDPR rendeletben meghatározott fogalmaknak megfelelően használjuk.

2. Személyes adatainak adatkezelője

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak adatkezelője a carVertical:

Név: cV Group, UAB

A jogi személy cégnyilvántartási száma: 303134915

Cím: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litván Köztársaság

E-mail cím: info@carvertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Személyes adatai kezelésének céljai

A carVertical személyes adatait az alábbi célokból kezeli:

3.1. Szolgáltatások nyújtása a carVertical.com oldalon

Cél

A carVertical célja, hogy biztosítsa az Ön által megrendelt szolgáltatásokat (pl. olyan jóváírásokat, amelyek egy jármű előéletéről szóló információkat tartalmazó jelentésre cserélhetők be), továbbá garantálja az ilyen szolgáltatások zökkenőmentes nyújtását (pl. gyors és biztonságos fizetés, vagy a szolgáltatásokat érintő változásokról történő tájékoztatás). 

Érintettek

Azon magánszemélyek, akik carVertical szolgáltatásokat vásárolnak a carVertical.com oldalon, vagy azon üzleti ügyfelek képviselői, akik/amelyek megvásárolják ezeket a szolgáltatásokat.

Személyes adatok

 • Vezetéknév, utónév;
 • E-mail cím;
 • Egyéb kapcsolattartási adatok, mint például cím és telefonszám (amennyiben Ön önkéntes alapon megadja őket);
 • A kért carVertical szolgáltatásokról (vásárlási előélet) szóló információk;
 • Fizetési adatok (összeg, választott fizetési mód és kapcsolódó adatok, pl. egy bankszámlaszám);
 • A megvásárolt szolgáltatásokról az Ön carVertical-lal folytatott kommunikációja.

Tekintettel arra, hogy a carVertical szolgáltatásokat a carVertical.com fiókon keresztül biztosítjuk (pl. jóváírások egy bizonyos fiókban), a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3.2 szakaszában meghatározott adatokat ugyancsak kezeljük. 

A személyes adatok forrása

A carVertical a személyes adatokat közvetlenül Öntől, vagy:

 • (a szolgáltatások fizetésére Ön által választott módszertől függően) fizetési beszedési vagy adminisztrációs szolgáltatóktól, pénzintézetektől, vagy más fizetési közvetítőktől kapja meg;
 • Vagy pedig az Apple-től, a Google-tól vagy a Facebook-tól, ha a szolgáltatásokat az ezen platformokhoz kapcsolt carVertical fiókon keresztül vásárolja meg.

Jogalap

Az Ön és a carVertical között a szolgáltatások biztosításával kapcsolatban létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6[1][b]. cikke), vagy az Ön által képviselt jogi személlyel a releváns szolgáltatások biztosításával kapcsolatban létrejött szerződés megkötésére vonatkozó jogos érdek ((GDPR 6[1][f]. cikke) 

Amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatokat, akkor a carVertical nem fogja tudni biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.

Megőrzés

A dokumentumokban szereplő adatok (amely dokumentumok minimális megőrzési idejét törvények szabályozzák (pl.Az általános dokumentumok megőrzési feltételeivel kapcsolatos irányelv) megőrzésére a megfelelő törvényekben meghatározott időtartamig kerül sor, ilyenek például az üzleti működéssel, vagy egy üzleti eseménnyel (számlák, fizetési meghagyások, stb.) kapcsolatos számviteli dokumentumok, amelyek esetében a bennük szereplő személyes adatokat 10 évig őrizzük meg. 

Egyedi esetekben, az alkalmazandó jogszabályi követelményekkel összhangban, vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3.7 szakaszában meghatározott esetben, személyes adatai hosszabb ideig is megőrizhetők.

3.2. Egy fiók megnyitása és adminisztrálása

Cél

A carVertical célja az, hogy lehetőséget biztosítson Önnek egy olyan fiók megnyitására, amelyen keresztül meg tudja rendelni a carVertical szolgáltatásokat (pl. egy megfelelő fiókra allokált jóváírások), továbbá az, hogy adminisztrálja a fiókot.

Érintettek

Azok a természetes személyek, akik fiókot nyitnak a carVertical.com oldalon, vagy a carVertical.com oldalon fiókot nyitó üzleti ügyfelek képviselői.

Személyes adatok

Azon személyek esetében, akik egy regisztrációs űrlap felhasználásával nyitnak fiókot a carVertical.com oldalon, vagy akik számára carVertical szolgáltatások megrendelésekor automatikusan nyitunk fiókot:

 • E-mail cím;
 • Jelszó.

Azon személyek esetében, akik egy Facebook fiók felhasználásával nyitnak fiókot a carVertical.com oldalon:

 • Vezetéknév, utónév;
 • E-mail cím;
 • Nyilvános fiók-adatok.

Azon személyek esetében, akik egy Apple fiók felhasználásával nyitnak fiókot a carVertical.com oldalon:

 • Vezetéknév, utónév;
 • E-mail cím és egy anonim Apple e-mail cím.

Azon személyek esetében, akik egy Google fiók felhasználásával nyitnak fiókot a carVertical.com oldalon:

 • Vezetéknév, utónév;
 • E-mail cím.

Az összes carVertical.com fiók esetében a természetes személyek számlamenedzserei:

 • Egyéb kapcsolattartási adatok, mint például cím és telefonszám (amennyiben Ön önkéntes alapon megadja őket);
 • A fiókban folytatott tevékenységekkel kapcsolatos információk;
 • A megvásárolt carVertical szolgáltatásokkal (vásárlási előélet) kapcsolatos adatok;
 • A fiókjával kapcsolatban az Ön carVertical-lal folytatott kommunikációja.

Az összes carVertical.com fiók esetében a jogi személyek számlamenedzserei:

 • Az általuk képviselt társaság és a társaság adatai;
 • Egyéb kapcsolattartási adatok, mint például cím és telefonszám (amennyiben Ön önkéntes alapon megadja őket);
 • A fiókban folytatott tevékenységekkel kapcsolatos információk;
 • A megvásárolt carVertical szolgáltatásokkal (vásárlási előélet) kapcsolatos adatok;
 • A fiókjával kapcsolatban az Ön carVertical-lal folytatott kommunikációja.

A személyes adatok forrása

A carVertical a személyes adatokat közvetlenül Öntől szerzi be, vagy pedig az Apple, Google vagy Facebook platformokról, ha Ön ezeknek a platformoknak a felhasználásával nyit fiókot a carVertical.com oldalon.

Jogalap

Az Ön és a carVertical között a szolgáltatások biztosításával kapcsolatban létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6[1][b]. cikke), vagy az Ön által képviselt jogi személlyel a releváns szolgáltatások biztosításával kapcsolatban létrejött szerződés megkötésére vonatkozó jogos érdek ((GDPR 6[1][f]. cikke)

Amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatokat, akkor a carVertical nem fogja tudni biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat, egy fiók nyitását is beleértve.

Megőrzés

Ha nem kívánja használni a fiókot, akkor joga van arra, hogy bármikor törölje azt (valamint a kapcsolódó személyes adatokat is). Ehhez vagy e-mailben kell írásos értesítést küldenie a carVertical-nek az info@carVertical.com címre, vagy pedig a fiók beállításait kell használnia. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a megfelelő fiók felhasználásával carVertical szolgáltatásokat (pl. jóváírásokat) rendelt, akkor a személyes adatok megőrzésére a 3.1 jelen Adatvédelmi Szabályzat  szakaszában megjelölt ideig kerül sor.

Egyedi esetekben személyes adatai az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal, vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3.7 szakaszával összhangban hosszabb ideig is megőrizhetők.

3.3. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)

Cél

A carVertical célja az, hogy híreket és egyéb információkat biztosítson az Ön számára termékeinkről és/vagy ajánlatainkról.

Érintettek

 • Azok a személyek, akik carVertical szolgáltatásokat (jóváírásokat, stb.) vásároltak a carVertical.com oldalon és ebben az időpontban, vagy ezt követően bármely más időpontban a carVertical hasonló árui és/vagy termékei marketingjével összefüggésben nem tiltakoztak személyes adataik közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célokra történő felhasználása ellen.
 • Azok a személyek, akik hozzájárulásukat adták személyes adataik közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célra történő felhasználásához.

Személyes adatok

 • Vezetéknév, utónév;
 • E-mail cím;
 • Telefonszám;
 • Hasonló megvásárolt carVertical szolgáltatásokról (vásárlási előélet) szóló információk;

A személyes adatok forrása

A carVertical a személyes adatokat közvetlenül Öntől szerzi be, vagy pedig az Apple, Google vagy Facebook platformokról, ha Ön ezeknek a platformoknak a felhasználásával nyit fiókot a carVertical.com oldalon.

Jogalap

 • Személyes adatainak közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célokra történő kezeléséhez való hozzájárulás (GDPR 6[1][a]. cikke), vagy
 • az a jogos érdekünk, hogy vásárlóinkat értesítsük a carVertical által kínált hasonló árukról és/vagy szolgáltatásokról (GDPR 6[1][f]. cikke).

A vevőknek a carVertical által kínált hasonló árukról és/vagy szolgáltatásokról történő értesítésére vonatkozó jogos érdekünk alapján a carVertical személyes adatait közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célokból akkor fogja kezelni, ha az összes alábbi feltétel fennáll:

 • Egy terméknek és/vagy szolgáltatásnak a carVertical.com oldalon történő megvásárlásakor kifejezetten nem ellenzi azt, hogy közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) kommunikációkat küldjünk az Ön számára.
 • Minden alkalommal, amikor közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) értesítést küldünk, Önnek lehetősége lesz arra, hogy elutasítsa a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) kommunikációkat. Az erről szóló értesítést egy meghatározott e-mail címre, vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott egyéb módon kell megküldenie.
 • Személyes adatainak ilyen alapon történő kezelésére csak a carVertical által kínált hasonló áruk és/vagy termékek marketingje esetén kerül sor.

Megőrzés

Személyes adatainak a jelen szakaszban meghatározott célból történő kezelésére az ilyen adatok gyűjtésétől számított 2 évig kerül sor, vagy mindaddig amíg nem tiltakozik a személyes adatok ilyen kezelése ellen, vagy pedig addig, amíg a személyes adatok ilyen célra történő kezelésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja, amelyek közül az elsőként bekövetkező körülményt kell figyelembe venni. 

Egyedi esetekben személyes adatai az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal, vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3.7 szakaszával összhangban hosszabb ideig is megőrizhetők.

3.4. Közvetlen kommunikáció

Cél

A carVertical célja az, hogy válaszoljon azon érdeklődésére, amelyet e-mailben, vagy szokványos levélben, írásban vagy telefonhívás útján, a carVertical.com oldalon megtalálható konkrét űrlap felhasználásával, vagy a velünk történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján intéz hozzánk.

Érintettek

Azon személyek, akik e-mailben, szokványos levélben, írásban, telefonhívás útján, a carVertical.com oldalon megtalálható konkrét űrlap felhasználásával, vagy a velünk történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján érdeklődést intéznek hozzánk.

Személyes adatok

 • Vezetéknév, utónév;
 • Cím;
 • E-mail cím;
 • Telefonszám;
 • A carVertical-al folytatott levelezés tartalma.

A carVertical-el folytatandó kommunikáció Ön által választott módja alapján lehetséges, hogy a carVertical a fentebb felsorolt személyes adatainak csak egy részét kezeli.

A személyes adatok forrása

A carVertical a személyes adatokat közvetlenül Öntől kapja.

Jogalap

Az a jogos érdekünk, hogy válaszoljunk érdeklődésére és/vagy biztosítsuk az Ön számára a carVertical szolgáltatásaival kapcsolatos teljes körű információkat (GDPR 6[1][f]. cikke).

Megőrzés

Személyes adatait a jelen szakaszban meghatározott célból az azok begyűjtésétől számított 2 évig őrizzük meg.

Egyedi esetekben személyes adatai az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal, vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3.7 szakaszával összhangban hosszabb ideig is megőrizhetők.

3.5. Közösségi hálózatok

Cél

A carVertical célja az, hogy adminisztrálja a közösségi hálózatokon (Facebook,LinkedIn,TikTok,Instagram,YouTube) lévő fiókjait és kommunikáljon a közösségi hálózatok felhasználóival.

Érintettek

Azon közösségi hálózatok (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) felhasználói, akik carVertical fiókokon keresztül interakcióba lépnek velünk.

Személyes adatok

 • A közösségi hálózaton lévő profil vezetékneve és utóneve;
 • Profilfotó;
 • A carVertical közösségi hálózati fiókjainak nyilvános kommentjei és az interakció egyéb formái;
 • A carVertical-el folytatott írásos levelezés tartalma, ha van ilyen.

A carVertical-el folytatandó kommunikáció Ön által választott módja alapján lehetséges, hogy a carVertical a fentebb felsorolt személyes adatainak csak egy részét kezeli.

A személyes adatok forrása

A carVertical a személyes adatokat közvetlenül Öntől és/vagy a megfelelő közösségi hálózattól szerzi be.

Jogalap

Jogos érdekünk az, hogy kommunikáljunk közösségi hálózati fiókjaink felhasználóival (GDPR 6[1][f]. cikke).

Megőrzés

Tekintettel arra, hogy a carVertical nem adminisztrálja a fenti közösségi hálózatokat, csupán az ilyen hálózatokon lévő saját fiókjait, és mivel az említett közösségi hálózatokat adminisztráló társaságokkal együtt közös adatkezelőként működik, arra kérjük, hogy ismerkedjen meg azokkal az információkkal, amelyek az alábbi közösségi hálózatok adatvédelmi dokumentumaiban személyes adatai megőrzésével kapcsolatosak:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. A honlap funkciói

Süti Szabályzatunkban találja meg az összes információt arról, hogy milyen eszközöket használunk a carVertical.com honlap funkcionalitásának biztosítására (a sütiket is beleértve), a velük összefüggő adatvédelmi kérdésekkel együtt.

3.7. Jogi követelmények és vitarendezés

A carVertical valamennyi fenti személyes adatot kezelheti annak érdekében, hogy jogi igényeket terjesszen elő, juttasson érvényre, vagy pedig megvédje magát jogi igényekkel szemben. Ebből a célból jogos érdekünk alapján kezeljük a személyes adatokatjogi igények, előterjesztése, érvényre juttatása, valamint saját magunk jogi igényekkel szembeni védelme céljából (GDPR 6[1][f]. cikke). A megfelelő jogi eljárások (pl. a jogi igény kivizsgálása, a választottbíróság végleges döntése) befejezését követően ebből a célból az adatokat 1 évig kezeljük.

4. Kiskorúak személyes adatai

A carVertical által biztosított szolgáltatások csak 14 évesnél idősebb személyeknek szólnak. Ha észszerű kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy esetleg 14 év alatti személyek adatait kezeljük, akkor azokat azonnal töröljük az adatbázisokból.

Ha Ön 14 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb, kérjük, gondosan olvassa át a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egy szülővel vagy gondozóval, hogy megérthesse és betarthassa azt.

5. Az adatok címzettjei

Az Önről szóló információkat közzétehetjük munkavállalóink, képviselőink, közvetítőink, beszállítóink, vagy alvállalkozóink számára, feltéve, hogy erre ésszerű módon szükség van; beleértve például fizetési szolgáltatónkat, amely pénzügyi műveleteinket adminisztrálja a carVertical.com oldalon, a carVertical.com hosting szolgáltatóit, a szerverek karbantartását végző szolgáltatókat, az e-mail szolgáltatókat stb.

Ezeken túlmenően az Önről szóló információkat közzétehetjük:

 • bíróságok, választottbíróságok, mediátorok, szerződéses ellenoldali felek és ügyvédjeik számára (ha erre jogi vagy más hasonló eljárások céljából van szükség);
 • a rendőrség, büntetésvégrehajtó hatóságok, adóhatóságok, egyéb állami vagy önkormányzati hatóságok számára (ha ezt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kifejezetten megkövetelik), vagy a hozzájuk beosztott és hivatalos feladatokat ellátó egyéb személyek (közjegyzők, adósságbehajtó társaságok) számára;
 • szaktanácsadók, például ügyvédek, tanácsadók, könyvvizsgálók vagy könyvelők számára (ha ez jogos érdekeink biztosításához szükséges);
 • azon szolgáltatók számára, amelyek IT, felhő-alapú számítástechnikai és rendszergazda- szolgáltatásokat, fizetési behajtási vagy adminisztrációs, marketing és számviteli szolgáltatásokat, postai vagy futár-szolgáltatásokat biztosítanak, de csak olyan mértékig, amilyen mértékig a szolgáltatások megfelelő biztosításához erre szükség van;
 • az azonos vállalatcsoport más jogi személyei számára, de csak olyan mértékig, amilyen mértékig a vállalatcsoport megfelelő adminisztrálásához erre szükség van;
 • üzleti tranzakciók lebonyolításakor (a carVertical, eszközeinek [vagy ezek egy részének], részvényeinek [vagy ezek egy részének] értékesítése, a carVertical összeolvadása vagy szétválása, stb. esetén) a lehetséges vagy végleges felvásárló (vagy képviselőik), a carVertical ellenőrzését végző személyek, vagy a megfelelő üzleti tranzakcióban egyéb módon résztvevő személyek számára. Ilyen esetben a carVertical csak annyi személyes adatot ad át, amennyi az üzleti tranzakció céljaira szükséges és biztosítja a személyes adatok bizalmas kezelését.

Hasonlóképpen, minden egyes olyan esetben, amikor személyes adatait harmadik országba (az EU-n/EGT-n kívülre) továbbítjuk, az alábbi feltételek egyikének meg kell felelni:

 • az adatokat olyan országba kell továbbítani, amelynek ezirányú jogosultságáról döntés született;
 • az adatok továbbítására a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott megfelelő garanciák igénybe vétele mellett kerül sor; 
 • a jogszabályi rendelkezésekben szereplő eltéréseket betartották, feltéve, hogy az adatok fenti feltételekkel összhangban történő továbbítása nem lehetséges.

A carVertical minden erőfeszítést megtesz arra, hogy az adatok továbbítására a GDPR követelményeivel összhangban kerüljön sor, és megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek személyes adatai biztonságának szavatolásához szükségesek. Az ilyen intézkedésekkel kapcsolatos további információkért, kérjük, lépjen velünk közvetlenül kapcsolatba a jelen Adatvédelmi Szabályzat 2 szakaszában meghatározott kapcsolatfelvételi adatok igénybe vételével.

6. Személyes adatainak biztonsága

Személyes adatainak kezelésére a GDPR követelményeivel, a Litván Köztársaságnak a személyes adatok jogi védelmére vonatkozó törvényével, és más alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kerül sor. Személyes adatainak kezelése során olyan szervezeti és műszaki intézkedéseket hajtunk végre, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét a véletlenszerű vagy törvénytelen megsemmisítéssel, megváltoztatással, közzététellel, és bármely egyéb jogellenes kezeléssel szemben.

Noha a carVertical célja személyes adatainak védelme, az adatok interneten keresztül történő továbbítása nem 100%-ban biztonságos, tehát nem tudjuk garantálni az adatok interneten keresztül történő biztonságos továbbítását.

7. Az Ön jogai

Önnek a következő jogai vannak:

A személyes adatokról szóló tájékoztatáshoz, illetve a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van ahhoz, hogy átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelven információkat kapjon személyes adatainak kezeléséről. Erről a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik. Ha a jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely része nem világos az Ön számára, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen Adatvédelmi Szabályzat 2 szakaszában meghatározott kapcsolatfelvételi adatok igénybe vételével.

Önnek ugyancsak joga van megerősítést kapni a carVertical-től arról, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos adatokat, és ha kezelünk ilyen adatokat, akkor joga van hozzáférni személyes adataihoz és az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja; 
 • a személyes adatok kategóriái; 
 • az adatok címzettjei vagy az adatok címzettjeinek kategóriái;
 • személyes adatai megőrzésének időszaka, vagy az ilyen időszak meghatározásához használt ismérvek;
 • arra irányuló jog, hogy kérje a carVertical-t személyes adatai helyesbítésére vagy törlésére, az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének korlátozására, vagy hogy ellenezze az ilyen adatkezelést, valamint annak joga, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatóságnál;
 • információk személyes adatai forrásairól;
 • amennyiben személyes adatait egy harmadik országba, vagy egy nemzetközi szervezethez továbbítják, akkor az adatok továbbításával kapcsolatos megfelelő garanciákról;

Ezen túlmenően Önnek joga van arra, hogy az általunk Önről nyilvántartott személyes adatai egy másolatát megkapja. Jogunk van arra, hogy az Ön által kért bármely további másolatokért az adminisztrációs költségek alapján egy észszerű díjat számítsunk fel.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Önnek joga arra kérni a carVertical-t, hogy helyesbítse az Önről szóló pontatlan vagy nem teljes körű személyes adatokat.

Ön a felelős annak biztosításáért, hogy az Ön által megadott adatok pontosak, helyesek és teljes körűek legyenek. Ha az Ön által megadott adatokban változás történik, akkor a regisztrációs űrlapon szereplő megfelelő adatok módosításával azonnal tájékoztatnia kell bennünket, ha pedig az ilyen adatokat a regisztrációs űrlap nem határozza meg, akkor azokról e-mailben kell értesítenie bennünket. Semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek olyan kárért, amelyet az okozott, hogy Ön helytelen vagy nem teljes körű adatokat adott meg, vagy elmulasztott tájékoztatni bennünket a változásokról.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a carVertical a járművekről a jelentésekben meghatározott adatokat (pl. az autó futásteljesítményét) harmadik felektől szerzi be, és azokat az automatizált jelentésekben módosítás nélkül biztosítja, abban a formában, ahogyan azokat megkaptuk. Ezért a carVertical nem felelős a jelentésekben szereplő adatok és a valóság közötti esetleges eltérésekért, illetve a bennük szereplő adatokért.

A törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog“)

Önnek joga van kérni tőlünk azt, hogy töröljük vagy távolítsuk el személyes adatait, ha már nincs észszerű ok arra, hogy a továbbiakban is kezeljük őket, ha a személyes adatok a továbbiakban már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre gyűjtötték vagy kezelték őket, vagy ha Ön visszavonja arra a jogalapra vonatkozó hozzájárulását, amelynek alapján a személyes adatokat kezeltük és nincs egyéb jogszerű ok azok kezelésére, vagy más olyan ok áll fenn, amelyről a GDPR 17. cikke rendelkezik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az információs rendszerek és a személyes adatok biztonságának garantálására a carVertical biztonsági másolatokat készít a személyes adatokról. Ezek 35 naptári évig érvényesek, ami után automatikusan felülírásra kerülnek. Ekkor töröljük, vagy eltávolítjuk személyes adatait, az ilyen biztonsági másolatokban szereplő adatok kivételével, az alábbiakban meghatározott feltételekkel összhangban. Ha a fenti bekezdésben meghatározott időszak lejárata előtt az Ön személyes adatait tartalmazó biztonsági másolat helyreállítására kényszerülünk, akkor az ilyen adatokat azonnal töröljük, és azokat semmilyen egyéb célra nem használjuk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a GDR 17(3). cikke rendelkezik a fenti esetek alóli kivételekről, amikor is az adatokat kezelni szükséges. Ha bármely ilyen kivétel az Ön esetére is érvényes, akkor erről megfelelő módon tájékoztatni fogjuk.

A személyes adatkezelés korlátozására való jog

Önnek joga van kérni a carVertical-t arra, hogy korlátozza (vagy függessze fel) személyes adatainak kezelését, ha:

 • vitatja személyes adatainak pontosságát – azok pontosságának igazolásáig;
 • adatait jogellenes kezelték, de a törlés kérése helyett Ön inkább a kezelés korlátozását szeretné;
 • nekünk a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön kéri tőlünk az adatok megőrzését egy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • Ön tiltakozott nálunk adatai kezelése ellen – mindaddig, amíg igazolást nem nyer az, hogy jogos érdekeink elsőbbségek élveznek az Ön jogos érdekeivel szemben.

A személyes adatok kezelésének korlátozását követően az ilyen személyes adatok csak az Ön hozzájárulásával és jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének, illetve védelmének céljára kezelhetők, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogai védelmének céljára, vagy pedig ha ez fontos közérdekből szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy személyes adatait megkapja a carVertical-tól egy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve hogy:

 • az adatok kezelése hozzájárulás vagy szerződés alapján történik; és
 • az adatok kezelése automatikus eszközökkel történik.

Ön jogosult kérni azt, hogy a carVertical közvetlenül továbbítsa személyes adatait egy másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag lehetséges.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek bármikor joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a carVertical jogos érdekében történő kezelése ellen.

Ilyen esetben a carVertical a továbbiakban nem kezeli személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy azok a jogszerű okok, amelyek alapján személyes adatait kezeljük, fontosabbak, mint az Ön érdekei, jogai és szabadságai, vagy ha ezek egy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

Ha személyes adatait közvetlen piacszerzési (direkt marketing) célokra kezeljük, akkor Önnek bármikor joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak ilyen célra történő kezelése ellen, és ezt követően azokat a továbbiakban erre a célra nem fogjuk kezelni.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, akkor Önnek joga van arra, hogy az ilyen hozzájárulást bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Egy felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, akkor joga van arra, hogy panaszt nyújtson be annak az uniós tagállamnak a felügyeleti hatóságához, amelyben szokásos tartózkodási helye, vagy munkahelye van, vagy amely a feltételezett jogsértés helye.

Litvániában a felügyeleti hatóság az Állami Adatvédelmi Felügyelőség, címe: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litvánia, e-mail cím:: ada@ada.lt, honlap: : https://vdai.lrv.lt/

Egy panasznak a felügyeleti hatósághoz történő benyújtása előtt nagyra értékelnénk, ha felvenné velünk a kapcsolatot és elmagyarázná aggályait számunkra. Maximális erőfeszítéseket fogunk tenni arra, hogy kérdését gyorsan és gondosan oldjuk meg.

A carVertical az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérését 1 hónapon belül vizsgálja ki. Szükség esetén ez az időszak meghosszabbítható egy további 2 hónapos időszakkal, figyelembe véve a kérések összetettségét és számát. Ebben az esetben a carVertical a kérés átvételétől számított 1 hónapon belül értesíteni fogja bármely ilyen hosszabbításról, a késedelem okaival együtt.

Ha egy kérés, panasz vagy igény átvételekor gyanú merül fel az ön személyazonosságával kapcsolatban, akkor jogunk van arra, hogy személyazonosságának megerősítésére további információkat kérjünk be.

8. Az Adatvédelmi Szabályzat frissítései

Jogunk van arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor frissítsük, vagy módosítsuk. Az ilyen frissített vagy módosított Adatvédelmi Szabályzat a carVertical.com oldalon történő megjelentetésével egyidejűleg lép érvénybe. Ha jelentős változásokat eszközölünk az Adatvédelmi Szabályzatban, akkor azokat kommunikálni is fogjuk.

Aktualizálva: 2022.02.22.