carVertical

Adatvédelmi szabályzat a weboldal / alkalmazás szolgáltatásainak felhasználóiszámára

1. Általános rendelkezések

1.1. Fontos számunkra az Ön adatainak védelme és biztonsága, ezért ebben az adatvédelmi szabályzatban („Adatvédelmi szabályzat”) elmagyarázzuk, hogyan kezeljük személyes adatait, és Önt milyen jogok illetik meg.

1.2. A jelen Adatvédelmi szabályzat akkor alkalmazandó, amikor Ön használja a www.carvertical.com  járműtörténet-ellenőrző weboldalt vagy annak Android és iOS mobilalkalmazását (a továbbiakban együttesen a „Weboldal” és a „Mobilalkalmazás”, a továbbiakban együttesen „Felület”), ellátogat a Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok közösségi oldalakra (a továbbiakban: „Közösségi fiókok”), és felveszi velünk a kapcsolatot e-mailben, telefonon vagy más elektronikus kommunikációs csatornán keresztül. 

1.3. Jelen Adatvédelmi szabályzatban a „személyes adatok” („Személyes adatok”) magukba foglalnak minden olyan információt vagy információhalmazt, amelyek alapján Önt közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudjuk – ilyen például az Ön neve, vezetékneve, e-mail címe, telefonszáma stb. A jelen Adatvédelmi szabályzatban használt „Ön” kifejezés a felület és szolgáltatásainak felhasználóját, a közösségi fiókok látogatóját vagy a velünk kommunikáló személyt jelenti. 

1.4. A Személyes adatok feldolgozása megfelel a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) és a Litván Köztársaság jogszabályainak, valamint az ellenőrző hatóságok utasításaiban meghatározott követelményeknek.

1.5. Amennyiben Ön használja a felületet, annak szolgáltatásait, látogatja közösségi média fiókjainkat, kapcsolatba lép velünk, feliratkozik hírleveleinkre, úgy tekintjük, hogy elolvasta és megértette az Adatvédelmi szabályzatot. 

1.6. A felületen és a közösségi fiókokban lehetnek hivatkozások például partnereink weboldalaira vagy más projektjeink weboldalaira. Az Adatvédelmi szabályzat ezekre a weboldalakra nem vonatkozik.

1.7. Az Adatvédelmi szabályzat változhat, ezért kérjük, időről időre látogasson el a felületre, és olvassa el az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb verzióját.

1.8. A Cookie szabályzatot külön itt olvashatja el. Adatvédelmi tájékoztatókat dolgoztunk ki ajárműtulajdonosok, illetve üzembentartók, érdeklődők.

2. Kik vagyunk?

2.1. Az Ön személyes adatainak a kezelője az UAB cV Group, a Litván Köztársaságban bejegyzett korlátolt felelősségű zártkörű társaság, jogialany-azonosító: 303134915, cím: Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litvánia, az adatok gyűjtése és feldolgozása a "Registrų Centras" állami vállalat (a továbbiakban „carVertical” vagy „mi”) jogiszemély-nyilvántartásában történik.

2.2. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a  dpo@carvertical.com e-mail címen veheti fel a kapcsolatot. 

3. Hogyan kapjuk meg az ön személyes adatait?

3.1. Személyes adatait megkapjuk:

 1. 3.1.1. közvetlenül Öntől, amikor Ön megadja nekünk személyes adatait. Például amikor Ön regisztrál a felületen, használja a felületet és annak szolgáltatásait, fizet, kommunikál velünk e-mailben vagy telefonon stb; 
 2. 3.1.2. amikor személyes adatokat gyűjtünk, miközben Ön a felületet vagy a közösségi fiókokat használja. Például rögzíthetjük a leadott megrendelések vagy a felületen tett látogatások előzményeit, az IP-címet, a szolgáltatási preferenciákat, a megnyitott URL hivatkozásokat stb;
 3. 3.1.3. amikor személyes adatokat kapunk más személyektől, például az Önt kapcsolattartóként azonosító szolgáltatótól, pénzforgalmi intézményektől a teljesített kifizetésekről stb.

3.2. Amikor Ön személyes adatokat ad meg magáról vagy másokról (pl. alkalmazottairól, ügynökeiről, barátai / munkatársai személyes adatainak a megadásával), az Ön felelőssége az ilyen személyes adatok pontossága, teljessége és időszerűsége, valamint annak a személynek a tájékoztatása vagy beleegyezése, akinek a személyes adatait Ön megadjanekünk. Bizonyos esetekben megkérhetjük, hogy igazolja (például regisztrációs űrlapok kitöltésével), Ön jogosult személyes adatokat megadni nekünk. 

4. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel önről?

4.1. Személyes adatait a következő célokból és feltételek mellett kezeljük:

A személyes adatok feldolgozásának céljaiFeldolgozott személyes adatokSzemélyes adatok megőrzési időtartamaiA személyes adatok feldolgozásának jogalapjai

Fiók létrehozása és használata, szolgáltatások megrendelése és igénybevétele (carVertical jelentések stb.).

Fiók létrehozásához és használatához, valamint a szolgáltatások megrendeléséhez és igénybevételéhez a következő adatokra van szükség: e-mail cím, Facebook, Apple ID, Google fiók adatai (ha ezeken keresztül jelentkezik be), titkosított fiókjelszavak;

Ha Ön önkéntesen adja meg (saját hozzájárulással): név, vezetéknév, telefonszám, képviselt személy (ha Ön egy céget vagy más személyt képvisel), az Ön által képviselt személlyel való kapcsolat;

Egyéb adatok: a fiók használatának dátuma, a szolgáltatásnyújtás (carVertical jelentés) dátuma, a megrendelt és igénybe vett szolgáltatásokra és azok módosításaira vonatkozó információk, vásárlási előzmények, hiteladatok.

Amikor Ön jelentést vásárol, automatikusan létrehozunk Önnek egy fiókot, ahol ideiglenesen elhelyezzük az Ön által megvásárolt jelentést és a vásárlással kapcsolatos egyéb információkat.

A fiókadatokat a fiók használatának időtartamára és a fiókba való utolsó bejelentkezést követő 7 évig őrizzük meg;

A szolgáltatásvásárlási adatok tárolási időtartama a fiók használatának időtartamára és a fiókba való utolsó bejelentkezéstől számított 10 évre terjed ki;

Amennyiben az adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik, a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig.

Az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

Az adatkezelő jogos érdeke a fiók működésének minőségbiztosítása, szolgáltatásnyújtás és a megrendelések megfelelő kezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A szolgáltatások kifizetéseinek kezelése.

A fizetés visszaigazolásához a következő adatokra van szükség: befizetett összeg, dátum, részleges fizetési kártyaszám, a befizető e-mail címe, a befizető IP-címe. A befizető neve, vezetékneve, címe, amennyiben a befizető megadta.

Az adatokat a pénzügyi tranzakciókra és a számvitelre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell megőrizni – amennyiben nincs meghatározott határidő, a kifizetéstől számított 10 évig.

Az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

Az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó, a megfelelő pénzügyi elszámolás biztosítása érdekében előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

CarVertical jelentések szolgáltatása.

A jelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia (összefoglalva): a gépjármű alvázszáma; forgalmi rendszám, műszaki, nyilvántartási, import/export, használati és tulajdonosi korlátozások, lopási adatok, szervizelési információk, futásteljesítmény, garanciák, a károk (balesetek, egyéb károk) részletei, fotókkal együtt.

Az adatokat a jelentés megvásárlásától számított 30 napig őrizzük meg.

Az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke a gépjármű állapotára vonatkozó, adatalapú információk szolgáltatása és beszerzése, a használt járművek vásárlásával kapcsolatos csalások megelőzésének elősegítése, valamint a közúti közlekedők érdekeinek védelme a járművek biztonságos közúti üzemeltetésében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

További részletek a járműadatok feldolgozásáról szóló adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

A gépjármű fizikai ellenőrzése (a szolgáltatás megvásárlása, a személyes adatok összegyűjtése és továbbítása a szolgáltatást nyújtó partner felé).

Továbbá a következő elérhetőségi adatokat gyűjtjük: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, jármű (felügyeleti) cím, megjegyzés;

A fizetés visszaigazolásához szükséges adatok: a befizetett összeg, dátum, a fizetési kártya részleges száma, a befizető e-mail címe, a befizető IP-címe.

A kapcsolattartási adatokat a gépjármű fizikai átvizsgálásától számított 30 napig tároljuk (a partnerek saját maguk határozzák meg az adatkezelési időszakot);

A kifizetés visszaigazolásához szükséges adatokat a pénzügyi tranzakciókra és a számvitelre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tároljuk – amennyiben nincs meghatározott határidő, a kifizetés időpontjától számított 10 éven keresztül.

Az adatkezelés a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Minőségbiztosítás, szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, függőben lévő megrendelésekre vonatkozó emlékeztetők.

E-mail cím, az ellenőrzött jármű alvázszáma, a közlemény tárgya és tartalma (üzenet, válasz), a minőségi problémák kezeléséhez szükséges adatok;

Ha Ön (saját hozzájárulással) megadja: név, vezetéknév, telefonszám, ország, beosztás, képviselt személy stb;

Közösségi fiókokon keresztül történő kommunikáció esetén: a fiók nyilvánosan látható adatai.

Az adatokat a kommunikáció időtartama alatt, maximum a kommunikáció befejezésétől (utolsó üzenettől) számított 2 évig tároljuk;

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig.

Az adatkezelő jogos érdeke a tájékoztatás és a szolgáltatás minőségének biztosítása, a folyamatban lévő megrendelésekre való emlékeztetés és a megrendelések teljesítésében való segítségnyújtás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Felület kezelése, fejlesztés, biztonság garantálása, csalásmegelőzés.

IP-cím, eszközinformációk, sütik által gyűjtött adatok, analitikai adatok (látogatások, megtekintések, keresések, kattintott linkek, valamint a kattintások dátuma és időpontja), a felületre mutató URL hivatkozások, az adatok módosítására, törlésére vonatkozó információk.

A felületadatok tárolása a cookie szabályzatban meghatározottak szerint történik, és amennyiben a cookie tájékoztató másként nem rendelkezik, időtartama a gyűjtéstől számított maximum 2 év;

Amennyiben az adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik, a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig;

A naplók megőrzési időtartama 14 naptól 2 évig terjed.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont);

Az adatkezelő jogos érdeke a felület zavartalan működésének, fejlesztésének és biztonságának garantálása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Közösségi fiókok kezelése (bővebben lásd az Adatvédelmi szabályzat 6. szakaszát).

Felhasználónév, bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólások és megosztások, a „tetszik” és „követés” gombra kattintásról szóló információk, bejegyzésekre adott reakciókról szóló információk, fénykép, az üzenet és az üzenetre adott válasz részletei (a beérkezés időpontja, tartalom, mellékletek), értékelési információk, valamint az Ön által megadott bármely más információ.

A közösségi fiókok adatainak a tárolása a közösségi hálózatok tulajdonosai által meghatározott feltételek szerint történik.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Vállalkozások és fogyasztók számára közvetlen marketingkampányok lebonyolítása, hírek küldése (további információkért lásd az Adatvédelmi szabályzat 5. szakaszát).

Név, vezetéknév, telefonszám, hírpreferenciák, szolgáltatáshasználati adatok jobb minőségű hírek szolgáltatása érdekében (hely, nyelv), hirdetési sütik által gyűjtött adatok;

Egyéb adatok: a hírek olvasottságára vonatkozó információk, a felületre mutató URL hivatkozások, a hírek címzettlistájára vonatkozó információk.

Amennyiben a felhasználó rendelkezik fiókkal, az adatok tárolása a fiók használatának időtartamára és a fiókhoz való utolsó hozzáféréstől számított 7 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig történik;

Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik regisztrált fiókkal, az adatok legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig lesznek megőrizve.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont);

Az Adatkezelő jogos érdeke, miszerint tájékoztatja a felhasználókat hasonló termékekről és / vagy szolgáltatásokról (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);

Az adatkezelő jogos érdeke a hírek címzettlistáinak kezelése céljából, összesített marketing eredmények elemzése céljából, a hírszolgáltatással kapcsolatos problémák megoldása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Minőségi felmérések végzése a carVertical szolgáltatásainak és teljesítményének javítása érdekében.

E-mail cím, telefonszám, a felmérés meghirdetésében / kérdőívében kért adatok, megjegyzések, értékelések, preferenciák.

Az adatok megőrzésének időtartama a felmérés időtartama és a felmérés befejezését követő 2 év;

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig.

Az adatkezelő jogos érdeke az összesített minőségi eredmények elemzése és felhasználása tevékenységei megszervezésének alapjául (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Promóciós versenyek, játékok és kampányok szervezése (további információkért lásd az Adatvédelmi szabályzat 5.8-5.9. alfejezeteit).

Név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, a versenyben, promócióban, játékhirdetésben és / vagy űrlapon kért adatok, közösségi hálózatok, fiókinformációk és a fiók tulajdonosa által megosztott üzenetek, nyertesek adatai, résztvevők listája.

A játék, promóció, verseny időtartama alatt és a játék, promóció, verseny befejezését követő 2 éven keresztül;

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A carVertical tevékenységéről szóló vélemények közzététele és kezelése.

A véleményt benyújtó személy neve, vezetékneve, e-mail címe, a vélemény tartalma, a vélemény benyújtásának dátuma, valamint a közösségi hálózati fiók adatai, egy fotóval együtt, amennyiben a vélemény benyújtása közösségi hálózaton keresztül történt.

A vélemények törlésükig vannak tárolva.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A carVertical tevékenységeinek nyilvános ismertsége.

Személyes adatok, fotók, videók, a kiadványokban szereplő oktatási tartalmak kivonatai és egyéb prezentációs tartalmak.

Az adatokat a gyűjtéstől számított 5 évig kell megőrizni;

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig;

A (publikációkban, kiadványokban stb.) nyilvánosságra hozott adatok feldolgozása a nyilvános megjelenésük időtartamának a végéig történik.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont);

Az adatkezelő jogos érdeke a pontos, zökkenőmentes és hatékony kommunikáció biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Viták és követelések rendezése.

E-mail cím, a panasz / követelés / eljárás tartalma, a vitával / követeléssel kapcsolatos információk;

A személy által megadott egyéb adatok: név, vezetéknév, telefonszám, cím, munkakör, képviselt személy (ha Ön egy céget vagy más személyt képvisel), kapcsolat a képviselt személlyel.

A jogvita fennállása alatt és a jogvita fennállásának végétől (vagy bírósági jogvita esetén a jogerős ítélet jogerőre emelkedésétől) számított 10 éven keresztül;

Az érintettek kérelmeit és levelezését a kérelem feldolgozásának befejezésétől számított 2 (két) éven keresztül kell megőrizni.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei követelések érvényesítése vagy jogaik védelme céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A szolgáltatások igénybevételének elemzése.

E-mail cím, IP-cím, rendelési előzmények, fizetési előzmények, kedvezmények igénybevétele, a megrendelt szolgáltatások mennyisége és összesített földrajzi eloszlása, a szolgáltatások kiválasztásához használt attribútumok, a szolgáltatás minősége, a felhasználói regisztráció dátuma és országa, a felületen töltött idő, a böngészett szakaszok, a hozzáférés földrajzi helymeghatározása.

Amennyiben a felhasználó rendelkezik fiókkal, az adattárolás időtartama a fiók használatának időtartamára és a fiókba való utolsó bejelentkezéstől számított 7 évre terjed ki;

Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik regisztrált fiókkal, az adatok legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig lesznek megőrizve.

Az adatkezelő jogos érdeke tevékenységei hatékonyságának a javítása és fejlesztése érdekében, adatalapú elemzés alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.2. Bizonyos esetekben felhasználhatjuk az Ön által megadott elérhetőségeket arra, hogy üzeneteket küldjünk Önnek, vagy felhívjuk Önt a megrendeléssel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, például azért, hogy tájékoztassuk Önt a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés visszaigazolásáról, a szolgáltatásnyújtás változásairól, a befejezetlen megrendelésekről szóló emlékeztetőkről, amelyeket az Ön e-mail címére küldünk, amennyiben Ön nem fejezett be egy megrendelést, és így tovább. Ezekre az értesítésekre megfelelő szolgáltatásnyújtási színvonalunk biztosításához van szükség, nem minősülnek reklámközleménynek. 

4.3. Személyes adatainak egy részét kizárólag az Ön hozzájárulásával kezeljük. Az alábbi szabályok szerint végezzük az adatok hozzájáruláson alapuló feldolgozását:

 1. 4.3.1. Ön nem köteles személyes adatokat megadni. Például, ha egy űrlapot kell kitöltenie, az opcionális mezők kitöltése nem kötelező, vagy ha hozzájárulás megadásához be kell jelölni egy jelölőnégyzetet, megteheti, hogy nem jelöli be. Amennyiben Ön opcionális mezőkben kitöltött adatokat, vagy a kérdéseink megválaszolásához a szükségesnél több adatot ad meg nekünk, vagy kommunikál velünk közösségi fiókjainkon keresztül, ezen adatok megadása az Ön ilyen adatok feldolgozásához adott hozzájárulásának minősül; 
 2. 4.3.2. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai feldolgozása ellen, vagy visszavonja a hozzájárulását, ha a feldolgozás hozzájárulás alapján történik. Amennyiben hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait, ezeket az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását. Hozzájárulását visszavonhatja fiókja beállításainak módosításával (ha az adatkezelés az Ön fiókjában történik), a megfelelő linkekre kattintva (ha van ilyen), vagy e-mailben az info@carvertical.com címen. Igyekszünk a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérését a kérelem átvétele után a lehető leghamarabb teljesíteni, bizonyos esetekben azonban ez a rendszereink működése miatt ésszerű időn belül történik meg. Bizonyos adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az Ön számára elérhető szolgáltatások körének csökkenését eredményezheti; 
 3. 4.3.3. a hozzájárulás visszavonása esetén is előfordulhat, hogy nyilvántartást vezetünk arról, mikor adta meg és mikor vonta vissza a hozzájárulását, hogy bizonyítani tudjuk az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésünket. 

4.4. Önnek joga van módosítani és frissíteni az Önre vonatkozó, általunk tárolt adatokat. Bizonyos esetekben pontos és naprakész információkkal kell rendelkeznünk Önről, és arra kérhetjük Önt, hogy erősítse meg az Önről tárolt információk helyességét. 

4.5. Szolgáltatásnyújtás során néha az adatok feldolgozásán alapuló automatizált döntéshozatalt alkalmazhatunk – például a szolgáltatással kapcsolatos igényei és a szolgáltatási követelményeknek való megfelelésének a megállapítása érdekében. Az automatizált döntéshozatal a személyes adatok például szoftverkód vagy algoritmus, mesterséges intelligencia segítségével történő feldolgozását jelenti, oly módon, amely nem igényel emberi beavatkozást. Rendszeresen felülvizsgáljuk az általunk alkalmazott automatizált döntéshozatali módszereket tisztességes, hatékony és pártatlan módszerek garantálása érdekében. Ön kifogást emelhet az automatizált döntés eredményeivel szemben; ebben az esetben az Ön helyzetét szakértőink egyike fogja értékelni.

5. Hírek és direkt marketing

5.1. Saját és/vagy a vállalatcsoportunkba tartozó vállalatok tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat (direkt marketing értesítéseket) küldhetünk az Ön e-mail címére és / vagy telefonszámára, felhívhatjuk Önt, amennyiben beleegyezését adta ahhoz, hogy ilyen jellegű információkat kapjon tőlünk, vagy ha Ön vagy az Ön által képviselt szervezet a mi ügyfelünk. Arra is megkérhetjük, hogy segítsen nekünk értékelni teljesítményünk és szolgáltatásunk minőségét. 

5.2. Személyre szabott hírlevelek küldése érdekében a szolgáltatásaink használatára vonatkozó információk felhasználásával személyre szabhatjuk a direkt marketing közleményeket. Az általunk használt személyre szabási megoldások célja kizárólag az Ön élményének javítása, és amennyiben Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy hírlevelet kapjon tőlünk, szolgáltatásainkat továbbra is joga van használni, változatlan minőségben. 

5.3. Amikor hírlevelet küldünk, információkat gyűjthetünk az azokat fogadó személyekről – például arról, hogy melyik üzenetet nyitották meg, milyen linkekre kattintottak stb. Ezeket az információkat azért gyűjtjük, hogy relevánsabb és személyre szabottabb hírlevelet küldhessünk Önnek.

5.4. Az Ön elérhetőségi adatait továbbíthatjuk partnereinknek / adatfeldolgozóinknak, akik hírlevelet vagy minőségértékelést szolgáltatnak számunkra. AzÖn elérhetőségi adatait továbbíthatjuk a csoport más vállalatai számára is azért, hogy ajánlatokat és híreket küldhessenek Önnek , amennyiben az ilyen adattovábbítás megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

5.5. Ha Ön nem kíván többé direkt marketinget üzeneteket kapni, akkor az elektronikus kommunikációban meghatározott módon (például a hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintva stb.) vagy az info@carvertical.com e-mail címre küldött értesítéssel lemondhatja a direkt marketing üzeneteket.  

5.6. Hozzájárulása visszavonása esetén igyekszünk azonnal leállítani a hírlevelek küldését, azonban ez némi időt vehet igénybe. Mivel hírkampányainkat előre megtervezzük, Ön még a hozzájárulás visszavonása után is kaphat egy alkalommal hírlevelet. 

5.7. A hozzájárulás visszavonása nem kötelez minket automatikusan arra, hogy megsemmisítsük az Ön személyes adatait, vagy hogy tájékoztassuk Önt személyes adatai kezeléséről – ezért Önnek ezeket a lépéseket külön kell kérnie. 

5.8. A játékokban, promóciókban vagy versenyekben való részvétel nem kötelező. Ahhoz azonban, hogy részt vehessen egy játékban, promócióban vagy versenyben, Önnek meg kell adnia az általunk meghatározott információkat, ideértve a személyes adatokat is. Ha a játék feltételei megkövetelik, hogy Ön megadja egy másik személy (barát, kolléga)személyes adatait, akkor azadatok megadása előtt megfelelően tájékoztatnia kell az adott személyt, és meg kell szereznie a hozzájárulását. A játékokat, promóciókat vagy versenyeket az adott játékra, promócióra vagy versenyre meghatározott szabályoknak megfelelően bonyolítjuk le, és ennek megfelelően kezeljük a személyes adatokat. Önnek jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatok e célból történő feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása után Ön a továbbiakban nem vesz részt a játékban, promócióban vagy versenyben. 

5.9. Jogunk van felvenni a kapcsolatot a játék, promóció vagy verseny résztvevőivel, és bejelenteni a nyerteseket a felületen, a közösségi fiókokon és az általunk meghatározott egyéb információs csatornákon keresztül. Automatizált döntéshozatalon alapuló szoftveralkalmazást használhatunk a játékra, promócióra vagy versenyre történő regisztráció feldolgozásához és / vagy a nyertesek meghatározásához. Erről szóló tájékoztatás a játék, promóció vagy verseny szabályzatában vagy az általunk megadott linkeken lesz elérhető. Ebben az esetben, amennyiben Ön nem hajlandó az automatizált döntéshozatalnak alávetni magát, nem vehet részt a játékban, promócióban vagy versenyben.

6. Közösségi fiókok

6.1. Tevékenységeinkről, kínált szolgáltatásainkról, a szolgáltatások változásairól és egyéb hírekről szóló információkat teszünk közzé a közösségi fiókjainkon keresztül. Felméréseket, játékokat, versenyeket, promóciós kampányokat is szervezhetünk, hirdetéseket és kedvezménykódokat oszthatunk meg a közösségi fiókokon keresztül. 

6.2. Fontos megjegyezni, hogy a közösségi fiókok felhasználóira nem csak a jelen Adatvédelmi szabályzat, hanem azon közösségi hálózatok üzemeltetőinek adatvédelmi irányelvei, szabályai és felhasználási feltételei is vonatkoznak, amelyeken a közösségi fiókok találhatók. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk a közösségi fiókokon keresztül, és bizonyos információkat ad meg (például üzeneteket küld nekünk, vagy hozzászól a bejegyzéseinkhez), az Ön által választott adatvédelmi beállításoktól függően láthatjuk az Ön profiljának nyilvános adatait (név, kép, e-mail cím stb.). Ezek az információk (például az Ön megjegyzései) az Ön által választott adatvédelmi beállításoktól függően az adott közösségi fiók más látogatói számára is láthatóak lehetnek.

7. Hogyan használjuk fel az ön személyes adatait, és milyen elveket követünk?

7.1. Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét, és csak olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyek szükségesek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan megadott célok eléréséhez. 

7.2. Személyes adatai feldolgozása során:

 1. 7.2.1. megfelelünk az alkalmazandó és érvényes jogszabályi követelményeknek, ideértve a GDPR-t is;
 2. 7.2.2. az Ön személyes adatait jogszerűen, tisztességes és átlátható módon kezeljük;
 3. 7.2.3. Személyes adatait konkrét, egyértelműen meghatározott és jogszerű célokból gyűjtjük, és csak a törvény által megengedett mértékben kezeljük őket oly módon, amely összeegyeztethetetlen lehet ezekkel a célokkal;
 4. 7.2.4. Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a feldolgozásuk céljai tekintetében nem pontos vagy nem teljes személyes adatokat haladéktalanul helyesbítsük, kiegészítsük, feldolgozásukat felfüggesszük vagy megsemmisítsük;
 5. 7.2.5. Az adatokat olyan formában őrizzük meg, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását, de csak addig, amíg az a személyes adatok feldolgozásának céljaihoz szükséges;
 6. 7.2.6. Személyes adatokat nem adunk át harmadik félnek, és nem adjuk ki azokat az Adatvédelmi szabályzatban vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározottakon kívül senkinek;
 7. 7.2.7. Technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk az Ön személyes adatainak biztonságos feldolgozását, továbbá azáltal, hogy az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra a munkavállalóinkra korlátozzuk, akiknek erre a hozzáférésre munkaköri feladataik ellátásához szükségük van. 

8. Kinek és mikor továbbítjuk az ön személyes adatait?

8.1. Személyes adatait továbbíthatjuk olyan adatfeldolgozóknak vagy címzetteknek, akik segítenek minket tevékenységeinkben:

 1. 8.1.1. könyvelési és rendeléskezelési szoftverszolgáltatók;
 2. 8.1.2. informatikai, felhőszolgáltatási, a felületet menedzselő és távközlési szolgáltatók. Főbb felhőszolgáltatók: (i) Amazon Web Services, Inc. Az adatok feldolgozása az EGT-ben történik ii) MongoDB, Inc. Az adatok feldolgozása az EGT-ben történik;
 3. 8.1.3. reklám-, marketing- és hírterjesztési szolgáltatók;
 4. 8.1.4. irodai alkalmazások és adattárolási, adatkezelési és e-mail szolgáltatók;
 5. 8.1.5. pénzforgalmi szolgáltatók;
 6. 8.1.6. Sift Science, Inc. partnerünket bíztuk meg a fizetési csalások megelőzésével. Partnerünk adatvédelmi szabályzata itt található: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Annak érdekében, hogy tartalmakat tehessünk közzé a közösségi hálózati fiókokban, adatokat adunk át a következő közösségi hálózati felületek üzemeltetőinek:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Írország) és Meta Platforms, Inc. (USA) (az adatok továbbítása az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozatnak megfelelően történik); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Írország) és LinkedIn Corporation (Egyesült Államok) (az Európai Bizottság által jóváhagyott uniós általános szerződési feltételek szerint továbbított adatok);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Írország) (az adatokat az EGT-ben tárolják; az adatok szükség esetén továbbíthatók az Európai Bizottság által hozott megfelelőségi határozatnak megfelelően vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott uniós általános szerződési feltételeknek megfelelően);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (az Európai Bizottság által jóváhagyott uniós általános szerződési feltételek szerint továbbított adatok).

Tekintettel arra, hogy a carVertical nem kezeli a fentfelsorolt közösségi hálózatokat, csak a saját fiókját kezeli ezeken a közösségi hálózatokon, kérjük, olvassa el a személyes adatai tárolására vonatkozó információkat az említett közösségi hálózatok adatvédelmi dokumentumaiban!

8.3. A Litván Köztársaság jogszabályai által előírt eljárásnak megfelelően adatokat szolgáltathatunk bűnüldöző és előzetes nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak és egyéb vitarendező hatóságoknak, valamint a törvény által kijelölt feladatokat ellátó egyéb személyeknek. Ezeknek a szervezeteknek olyan információkat adunk át, amelyeket a törvény előír, vagy amelyeket maguk a szervezetek határoznak meg. 

8.4. Az adatokat továbbíthatjuk továbbá:

 1. 8.4.1. a cégcsoporton belüli társaságoknak, valamint – ha van rá jogalap – más adatkezelőknek vagy közös adatkezelőknek, pl. carVerticalOÜ (Észtország);
 2. 8.4.2. szükség esetén olyan vállalatoknak, amelyek szándéka cégünk megvásárlása, felvásárlása, vagy amelyek közös vállalkozást vagy más együttműködési formát kívánnak velünk létrehozni, továbbá az általunk alapított cégeknek.

8.5. Személyes adatokat általában az EU-n / EGT-n belül dolgozunk fel, de bizonyos esetekben ezeket az adatokat az EU-n / EGT-n kívülre is továbbíthatjuk. Személyes adatai EU-n / EGT-n kívülre történő továbbításának az alapja:

 1. 8.5.1. olyan adatfeldolgozási vagy adatszolgáltatási megállapodás, amelyben szerepel az ilyen adattovábbítás leírása, és amely tartalmazza a nemzetközi adatátadásra vonatkozó általános szerződési feltételeket (másolat az adatvédelmi tisztviselőtől igényelhető); vagy 
 2. 8.5.2. az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat, amely azt jelenti, hogy az Európai Bizottság elismerte, hogy az az ország vagy ágazat, amelyben a harmadik fél letelepedett és / vagy tevékenységét végzi, a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosítja; vagy 
 3. 8.5.3. az adatvédelmi felügyeleti hatóság külön engedélye ilyen továbbításra; vagy 
 4. 8.5.4. az Ön hozzájárulása személyes adatai EU-n / EGT-n kívülre történő továbbításához.

9. Milyen jogok illetik meg önt?

 9.1. Érintettként Önt a következő jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban:

 1. 9.1.1. a személyes adataihoz való hozzáférés joga, miszerint értesítést kapjon arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor hozzáférést kérjen a feldolgozott adatokhoz és az azokkal kapcsolatos információkhoz;
 2. 9.1.2. kérheti tőlünk az általunk használt pontatlan vagy helytelen információk helyesbítését, vagy hiányos információk kiegészítését;
 3. 9.1.3. kérheti tőlünk, hogy töröljük az Önnel kapcsolatosan a birtokunkban lévő információkat, amennyiben a törlés megalapozott;
 4. 9.1.4. kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk az Önnel kapcsolatosan a birtokunkban lévő információk feldolgozását, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát vagy tiltakozik az adatok feldolgozása ellen, ha tiltakozik a jogellenesen feldolgozott adatai törlése ellen, vagy ha az adatokra jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében van szüksége;
 5. 9.1.5. joga van tiltakozni az Ön adatainak a felhasználása ellen, amennyiben adatait saját és / vagy harmadik felek jogos érdekeimiatt kezeljük ;
 6. 9.1.6. kérheti, hogy továbbítsuk / fogadjuk azokat az adatokat, amelyeket Ön szerződés vagy hozzájárulás alapján adott meg nekünk, és amelyeket automatizált módon, általánosan használt elektronikus formátumban dolgozunk fel;
 7. 9.1.7. tiltakozhat a teljesen automatizált döntés – például profilalkotás – Önre vonatkozó alkalmazása ellen, amennyiben az ilyen döntésnek jogi következményei vagy hasonló jelentős hatása lehet Önre nézve;
 8. 9.1.8. visszavonhatja az Önre vonatkozó információk felhasználásához adott hozzájárulását, ha az adatokat az Ön hozzájárulása alapján használjuk;
 9. 9.1.9. panaszt benyújtani be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. 

9.2. Ha a fentiekben meghatározott jogait kívánja gyakorolni, az info@carvertical.com e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot, vagy a dpo@carvertical.com címen veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel. Kérésének jobb megértése érdekében a megfelelő kérdőív kitöltését, intelligens vagy minősített elektronikus aláírással ellátott kérelem benyújtását vagy a kérelem postai úton történő beküldését kérhetjük Öntől, vagy azt, hogy látogasson el hozzánk.

9.3. Biztonsági okokból bizonyos esetekben csak az Ön személyazonosságának ellenőrzése után tudjuk feldolgozni a kérését. Ezért megkérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát, például személyazonosító okmány vagy egyéb információ benyújtásával. 

9.4. Érintettként Ön gyakorolhatja egyes jogait azáltal, hogy megváltoztatja a felületen lévő fiókja beállításait, vagy saját maga törli fiókját. A beállítások megváltoztatásával vagy fiókja törlésével Ön elveszítheti a fiókjában található információk összességét vagy egy részét. 

9.5. Megtagadhatjuk – az adatfeldolgozással szemben emelt kifogás kivételével – az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmet, amennyiben az adatfeldolgozás hozzájárulás alapján történt, ideértve a direkt marketinghez adott hozzájárulást, amennyiben a kérés teljesítése a GDPR értelmében nem engedélyezett.

9.6. Jogai gyakorlásáért általában nem számítunk fel díjat. A törvény azonban lehetővé teszi számunkra, hogy ésszerű díjat számítsunk fel, vagy amennyiben az nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott mértékű, megtagadjuk az Ön kérésének a teljesítését.

9.7. Kérelme kézhezvételét követően legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül választ adunk Önnek, és végrehajtjuk a kérelemben meghatározott intézkedéseket, vagy tájékoztatjuk Önt az elutasítás okáról. Szükség esetén a határidő a kérelmek összetettségétől és számától függően további 2 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról.

9.8. A személyes adatok törlése esetén az információk másolatát megőrizhetjük, amennyiben ez jogos érdekeink védelméhez, mások érdekeinek a védelméhez, a hatóságok kötelezettségeinek teljesítéséhez, viták rendezéséhez, zavarok felderítéséhez vagy a megállapodások betartásához szükséges. 

10. Hogyan védjük az ön személyes adatait?

10.1. Személyes adatait felelősségteljesen és biztonságosan kezeljük, biztosítva elvesztéssel, jogosulatlan felhasználással és módosítással szembeni védelmüket. Fizikai és technikai intézkedésekkel (például hozzáférés-ellenőrzés, adatmegosztási korlátozások, titkosítás, rendszerfrissítések, jelszóhasználat, vírusvédelem, rosszindulatú programokkal szembeni védelem, adatvédelmi dokumentáció stb.) biztosítjuk az általunk gyűjtött adatok védelmét véletlen vagy jogellenes megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással, elvesztéssel, nyilvánosságra hozatallal, valamint bármilyen más jogosulatlan feldolgozással szemben. Alkalmazottainkat írásbeli kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait nem adhatják át és nem oszthatják meg illetéktelen harmadik féllel. 

10.2. A személyes adatokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket a személyes adatok feldolgozásával járó kockázatok figyelembevételével kell meghatározni. Az adatbiztonságról bővebben itt olvashat.

11. Hogyan használunk sütiket és más nyomkövető technológiákat?

11.1. A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön böngészője vagy eszköze (PC, táblagép, mobiltelefon) tárol. Az általunk használt sütikről és azok használati feltételeiről további információkat a Cookie szabályzatban talál. 

12. Kapcsolatfelvétel

12.1. Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk és tároljuk az Önre vonatkozó információkat, vagy ha érintettként gyakorolni kívánja jogait, forduljon hozzánk az info@carvertical.come-mail címen,  vagy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@carvertical.com e-mail címen, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatai feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit, joga van panaszt tenni azon EU-tagállam felügyeleti hatóságánál, ahol tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található.

Litvániában a felügyeleti hatóság az Állami Adatvédelmi Felügyelet, címe L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litvánia, e-mail: ada@ada.lt, weboldal: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Záró rendelkezések

13.1. Jogunkban áll az Adatvédelmi szabályzatot bármikor frissíteni vagy módosítani. A frissített vagy módosított Adatvédelmi szabályzat a felületen való közzétételkor lép hatályba. Az Adatvédelmi szabályzat lényeges változásai esetén további értesítést küldünk Önnek e-mailben, amennyiben Ön megadta nekünk e-mail címét.  

Utolsó frissítés dátuma: 2024/02/06