carVertical

A weboldal használatára és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen szabályzat (továbbiakban: a szabályzat) meghatározza a Carvertical.com weboldal (Carvertical.com) és a Carvertical.com-on nyújtott szolgáltatások használatának feltételeit.

1.2. A Carvertical.com oldalt a CV Group kezeli, UAB, nyilvántartási sz. 303134915, címe Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litvánia (továbbiakban: Carvertical).

1.3. A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért a szabályzattal, és vállalja, hogy a Carvertical.com bármilyen módon és formában történő használata során betartja azokat. Minden olyan Felhasználó, aki nem ért egyet a szabályzat egy vagy több feltételével, nem jogosult a Carvertical.com használatára.

2. Meghatározások

2.1. E szabályzat alkalmazásakor a következő kifejezések, ha nagybetűvel szerepelnek, a szabályzat e bekezdésében meghatározott jelentéssel bírnak.

2.1.1. A Jelentés a járműtörténeti jelentést jelenti, amely különböző típusú információkat tartalmaz a járműről, amelyeket a Carvertical.com Felhasználói megrendelhetnek.

2.1.2. Kereskedelmi felhasználónak minősül minden olyan, a saját kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége keretében eljáró természetes vagy jogi személy, aki a szolgáltatásokat üzleti, kereskedelmi, ipari vagy szakmai (a magánfogyasztástól eltérő) céllal vagy kettős, magánjellegű és üzleti céllal használja, de a szolgáltatásokkal kapcsolatos összes körülményt figyelembe véve az üzleti célok dominálnak.

2.1.3. A Kreditek a Felhasználó által megszerzett, Felhasználói Fiókban szereplő krediteket jelentik, amelyek a jelentés beszerzéséért beválthatóak. Egy Kredit egy Jelentésre váltható be.

2.1.4. A Felhasználó az a személy, aki megrendelte a Jelentést, vagy aki más módon használja a Carvertical.com-ot, beleértve a Magánfelhasználókat és a Kereskedelmi felhasználókat.

2.1.5. A Fiók a Carvertical.com felhasználói fiókja, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatások eléréséhez nyit meg.

2.1.6. A Szolgáltatások a Felhasználó számára ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatásokat jelentik, amelyeket a Felhasználó a Carvertical.com oldalon kaphat, beleértve, de nem kizárólagosan a megrendelést és a Jelentések vagy Kreditek biztosítását.

2.1.7. A Kezdeti jelentés a Carvertical.com által a jármű azonosítószámának és az ellenőrzött és a jelentésben szereplő adatkategóriák megadásával kapott információkat jelenti.

2.1.8. Magánfelhasználónak minősül az a saját kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége keretein kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatásokat nem üzleti, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai (fogyasztási) célokra használja, vagy pedig kettős, fogyasztási és üzleti célokra használja, de a Szolgáltatásokkal kapcsolatos összes körülményt figyelembe véve nem az üzleti célok dominálnak.

2.1.9. A járműazonosító szám (VIN) a gyártó által a gyárat elhagyó minden egyes járműhöz rendelt, 17 jegyű egyedi kód.

2.1.10. Harmadik fél webhelyei független harmadik fél webhelyeit jelentik, azaz amelyek nem köthetők a Carverticalhoz.

3. Fiók

3.1. Egyes Szolgáltatások használatához, pl. további Kreditek ellenőrzéséhez, a Felhasználónak Fiókot kell nyitnia. A Felhasználó nyithat Fiókot:

3.1.1. e-mail címe és tetszőleges jelszava megadásával. Ennél a módszernél a Felhasználónak aktiválnia kell a Fiókot a Carvertical által a Fiók regisztrációjakor megadott e-mail címre küldött e-mailben található linkre kattintva, vagy pedig

3.1.2. az e-mail címe megadásával, amikor a Felhasználó a Carvertical.com oldalon a megadott járműazonosító számhoz Kreditet vagy Jelentést kap. Ennél a módszernél a Felhasználó a jelszót a Carvertical által a Kredit vagy a Jelentés vásárlásakor megadott e-mail címre küldött e-mailben található linkre kattintva hozza létre, vagy pedig

3.1.3. harmadik fél, pl. Facebook, Google és Apple fiókok használatával, úgy, hogy a Carvertical számára hozzáférést biztosít ezekhez a harmadik feles fiókokhoz.

3.2. A Felhasználó felelős a Fiók bejelentkezési adatainak bizalmas kezeléséért és minden olyan tevékenységért, amelyet a Felhasználó nevében harmadik felek végeznek a Fiókban, mivel ez esetben a Felhasználó nem kezelte bizalmasan a bejelentkezési adatokat. A Felhasználó vállalja, hogy e-mailben haladéktalanul értesíti a Carverticalt az info@carvertical.comcímen a bejelentkezési adatok elvesztése vagy jogosulatlan felhasználása, illetve a bejelentkezési adatok biztonságának vagy titkosságának bármilyen más sérülése esetén.

3.3. Ha a Felhasználó a továbbiakban nem kívánja használni a Fiókot, bármikor jogosult azt törölni a Carverticalnak e-mailben küldött írásbeli üzenet a info@carvertical.com címen, vagy a fiókbeállítások segítségével.

4. Jelentés

4.1. A Felhasználó vásárolhat Jelentésre beváltható Krediteket, vagy megadhatja a járműazonosító számot a Carvertical.com oldalon, és megkapja az adott járműazonosító számra vonatkozó Jelentést (ebben az esetben a Felhasználó által vásárolt Kreditet automatikusan az adott járműazonosító számra vonatkozó Jelentésre váltja be). A Krediteket legkésőbb a fizetés beérkezésétől számított 60 percen belül jóváírják a Felhasználó fiókjában a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásnak megfelelően (vagy, ha a Krediteket Kereskedelmi felhasználó rendelte meg, a fizetés beérkezésétől számított 60 percen belül a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásnak megfelelően, vagy a Carvertical és az adott Kereskedelmi felhasználó közötti külön megállapodásban meghatározott határidőn belül).

4.2. A Kreditek ára a piaci helyzet, a különleges ajánlatok, az árfolyam-ingadozások és egyéb tényezők függvényében folyamatosan változik, de a Kreditek és egyéb Szolgáltatások aktuális, érvényes árlistája mindig elérhető a Carvertical.com oldalon. A Kreditek megrendeléskor érvényes végleges ára mindig megjelenik abban az ablakban, ahol a Kreditek fizetési módja kiválasztható.

4.3. A Felhasználó által vásárolt Kreditek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek. Ezen időszak lejártával a Felhasználó Kreditjei érvényüket vesztik, törlődnek a Fiókjából, és a Felhasználó nem tudja azokat többé Jelentésekre beváltani.

4.4. Amikor a Felhasználó beírja a járműazonosító számot a Carvertical.com oldalon, megtekintheti a Kezdeti jelentést, amely megmutatja a Jelentésben ellenőrzött és megadott információkat (feltéve, hogy a nyilvántartások rendelkezésre állnak). Előfordulhat, hogy a Jelentés nem tartalmazza a Kezdeti jelentésben megjelölt bizonyos kategóriák adatait, ami azt jelenti, hogy a Carvertical nem talált adatot egy vagy több kategóriában.

4.5. A Jelentés feltöltésre kerül a Felhasználói fiókba legkésőbb a jóváírásnak a Felhasználói fiókból történő levonását követő 5 percen belül (vagy, ha a Jelentést Kereskedelmi felhasználó rendelte meg, a jóváírásnak a Felhasználói fiókból történő levonásától, vagy a Carvertical és az adott Kereskedelmi felhasználó közötti külön megállapodásban meghatározott időtartamon belül), valamint a Felhasználónak a Fiókban megadott e-mail címére e-mailt küldünk a Jelentés linkjével.

4.6. A Jelentés a Felhasználó számára a webböngészőben korlátozott ideig elérhető a Szabályzat 4.7 bekezdésében meghatározottak szerint, és a Felhasználói fiókon vagy az aktív linken keresztül érhető el. Lehetőség van arra is, hogy a Jelentést a Carvertical.com tartós adathordozón, PDF formátumban elmentse a felhasználó eszközére.

4.7. A Jelentés a Felhasználó számára a webböngészőben a Felhasználói fiókba történő feltöltéstől számított 30 naptári napig érhető el. A megadott időtartam lejárta után a Jelentés nem lesz elérhető a Felhasználó számára, a Felhasználó nem tudja többé PDF formátumban elmenteni, és ha a Felhasználó új Jelentést kíván rendelni egy adott járműről, akkor azt megteheti.

4.8. A Carvertical arra törekszik, hogy a Jelentésben a lehető legpontosabb és legteljesebb tájékoztatást nyújtsa. A Jelentésben felsorolt információkat azonban számos nyilvános adatbázisból és egyéb forrásokból kell összegyűjteni, amelyek tartalmát, valamint az adatok pontosságát, relevanciáját és teljességét a Carverticalnak nem áll módjában ellenőrizni. A Carvertical pusztán összesített információkat nyújt a Felhasználónak, egy Jelentés formájában. Ennek megfelelően a Jelentés megvásárlásával a Felhasználó kijelenti, hogy megértette és elfogadja, hogy:

4.8.1. az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Carvertical nem garantálja, hogy a Jelentésben szereplő információk pontosak, relevánsak és teljesek;

4.8.2. előfordulhat, hogy a Jelentésben szereplő információk egésze vagy egy része bizonyos hatáskörökben nem áll a Carvertical rendelkezésére, még akkor sem, ha azok más harmadik felek számára elérhetőek. Ennek megfelelően lehetséges egy fordított opció, amikor a Jelentésben szereplő információk egy része vagy egésze bizonyos hatáskörökben a Carvertical számára elérhető, de más harmadik felek számára nem.

4.8.3. A Felhasználó teljes felelősséget vállal a Jelentésben szereplő információk alapján hozott, a járművásárlásra vagy annak megtagadására vonatkozó döntéseiért. Amennyiben bármilyen kétség merül fel a Jelentésben szereplő információkkal kapcsolatban, a Felhasználónak a megfelelő illetékes hatóságokkal kell egyeztetnie. A Carvertical minden olyan esetben javasolja ezt az ellenőrzést, amikor a Jelentés alapján születik döntés, például járművásárlásra vonatkozóan.

4.8.4. A Jelentésekben vagy a weboldalon található tanácsok vagy információk semmilyen módon nem tekinthetők a Jelentésben meghatározott jármű megvásárlására, bérlésére vagy más módon történő jogszerzésre vonatkozó ajánlatnak, felszólításnak vagy ajánlásnak.

4.9. A Carvertical nem tiltja és nem is ösztönzi a Felhasználókat a Jelentés nyilvánosságra hozatalára, vagy más módon történő felhasználására a Felhasználó azon szándékával összefüggésben, hogy a járművet értékelje vagy értékelését harmadik fél számára a jármű bizonyos jellemzőinek és megbízhatóságának igazolása érdekében rendelkezésre bocsássa. A Felhasználó számára azonban tilos a Jelentést továbbértékesíteni vagy más módon közvetlenül kereskedelmi tevékenységekben felhasználni, úgy, hogy maga a Jelentés vagy annak egy része kereskedelmi tranzakció vagy kereskedelmi tevékenység tárgyát képezze.

5. A Felhasználó felelőssége

5.1. A Felhasználó vállalja az alábbiakat:

5.1.1. Nem használ automatikus eszközöket, szoftvereket, algoritmusokat, metodikát vagy bármilyen hasonló vagy ezekkel egyenértékű manuális eljárást a Carvertical.com és annak bármely tartalma és része eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy megfigyeléséhez, illetve bármilyen módon a Carvertical.com navigációs struktúrájának vagy a Carvertical.com vagy annak bármely tartalmának helyreállításához vagy megkerüléséhez, hogy megkísérelje megszerezni a Carvertical.com-on kifejezetten a Felhasználó számára nem elérhető anyagokat, információkat;

5.1.2. Nem próbál jogosulatlanul hozzáférni a Carvertical.com bármely részéhez vagy funkciójához, illetve a Carvertical.com-hoz kapcsolódó rendszerekhez vagy hálózatokhoz jogosulatlan feltöréssel, jelszó bányászattal vagy más jogellenes módon;

5.1.3. Nem tesz olyan lépéseket, amelyek indokolatlanul vagy aránytalanul túlterhelik a Carvertical.com-hoz kapcsolódó infrastruktúrát, rendszereket vagy hálózatokat;

5.1.4. Nem használ semmilyen eszközt, szoftvert, és nem tesz más olyan lépést, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni a Carvertical.com megfelelő működését, illetve a Carvertical.com által végzett bármely műveletet, továbbá a Carvertical.com bármely személy általi használatát;

5.1.5. Nem használja a Carvertical.com-ot vagy az ott található tartalmakat jogellenes vagy a Szabályzatnak nem megfelelő célokra, illetve nem törekszik illegális vagy más, a Carvertical és más személyek jogait sértő tevékenységre;

5.1.6. Betartja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogi követelményeket a Carvertical.com és a Szolgáltatások használata, illetve a Szolgáltatásokért történő fizetés során.

6. Szolgáltatások

6.1. A Carvertical és a Felhasználó közötti, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a fizetés kézhezvételének pillanatától tekinthető megkötöttnek, a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásnak megfelelően (vagy, ha a Szolgáltatásokat Kereskedelmi felhasználó rendelte meg, a fizetés kézhezvételének pillanatától, a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásnak megfelelően, vagy pedig a Carvertical és az adott Kereskedelmi felhasználó közötti külön megállapodásban meghatározott határidőn belül).

6.2. A Felhasználók a Carvertical.com-nak a Szolgáltatásokért a Felhasználó által választott módon fizetnek – hitel- vagy bankkártyával, banki átutalással, PayPallal vagy kriptovalutával. A Magánfelhasználónak nyújtott Szolgáltatások csak azt követően vehetők igénybe, hogy a Magánfelhasználó a jelen Szabályzatnak és a Carvertical.com oldalon meghatározott eljárásnak megfelelően fizet. A Kereskedelmi felhasználónak nyújtott Szolgáltatások azt követően vehetők igénybe, ha a Kereskedelmi felhasználó a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásnak megfelelően és/vagy a Carvertical és a Kereskedelmi felhasználó közötti külön megállapodásban meghatározott határidőn belül – ha van ilyen – megfizeti azokat.

6.3. Ha a Felhasználó kriptovalutában fizet a Szolgáltatásokért, teljes mértékben ő felel azért, hogy az ilyen fizetés megfeleljen az adott joghatóság jogi követelményeinek. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Carvertical semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen fizetések biztonságáért.

6.4. A Carvertical jogosult promóciós kampányokat szervezni, amelyek során a Felhasználók kedvezményes kódokat kaphatnak a Szolgáltatásokra. A Carvertical jogosult meghatározni az adott kedvezménykód alkalmazásának feltételeit, beleértve, de nem kizárólagosan, a kedvezménykód érvényességi idejét, a Szolgáltatások típusát, amelyekre az vonatkozik, és egyéb korlátozásokat. A Szolgáltatásokra vonatkozó kedvezménykód felhasználásához a Felhasználónak be kell írnia a kódot a megfelelő ablakban, ahol a Felhasználó kiválasztja a fizetési módot. Ha a kódot nem az ebben a bekezdésben leírt módon adják meg, a kód nem érvényes a Felhasználó által megrendelt Szolgáltatásokra.

6.5. Tekintettel a különböző piacok eltérő gazdasági tényezőire, a Carvertical.com fenntartja a jogot, hogy az egyes országokban eltérő árakat alkalmazzon a Szolgáltatásokra.

6.6. Az általános forgalmi adó (ÁFA) szempontjából a Szolgáltatások elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősülnek, ezért a Carvertical a Magánfelhasználóknak nyújtott Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásakor figyelembe veszi a közös ÁFA-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 112/2006/EK tanácsi irányelvet, a 2013. október 7-i 1042/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet, valamint a Litván Köztársaság ÁFA-ról szóló törvényének 13. cikke (2) bekezdésének 15. pontját, és annak az országnak az ÁFA-kulcsát alkalmazza, amelyben a Magánfelhasználó letelepedett, ahol állandó lakcímmel rendelkezik vagy ahol a szokásos tartózkodási helye van. Azon hely megállapítása céljából, hogy a Magánfelhasználó hol telepedett le, hol rendelkezik állandó lakcímmel, vagy szokásos tartózodási hellyel, a Carvertical technológiai, kommunikációs és egyéb objektíven elérhető eszközöket alkalmaz a Magánfelhasználó említett tartózkodási helyének meghatározásához. A fenti eszközökkel szerzett adatok közötti ellentmondások esetén a Carvertical a Magánfelhasználó által megadott adatokra is támaszkodik. A megadott adatok érvényességéért és megbízhatóságáért kizárólag a Magánfelhasználó felelős. A Kereskedelmi felhasználóknak nyújtott Szolgáltatások során a Carvertical a Litván Köztársaság ÁFA-ról szóló törvényében meghatározott általános szabályokat alkalmazza a szolgáltatásnyújtás helyének meghatározására az ÁFA szempontjából.

6.7. A Szolgáltatásokat megvásárló Felhasználó áfás számlát kaphat a Carverticalnál megnyitott Felhasználói fiókjába. Ez a számla megküldhető e-mailben, vagy letölthető a Carvertical.com oldalról.

7. A Magánfelhasználók védelme

7.1. Ha a Szolgáltatásokat, pl. a Kreditek vásárlását Magánfelhasználó rendelte meg, a Magánfelhasználónak jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül felmondani ezt a szerződést a Carvertical e-mailben történő értesítésével a info@carvertical.com címen, kivéve a Szabályzat 7.2 bekezdésében felsorolt esetekben. A Magánfelhasználó a jelen bekezdésben említett Szolgáltatások lemondását a fenti e-mail címen, szabad formátumban, a megrendelés számának, dátumának, elérhetőségének és a konkrét Szolgáltatás megrendelés lemondási szándékának feltüntetésével jelzi. A Carvertical haladéktalanul, de legkésőbb a Magánfelhasználó lemondó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Magánfelhasználó által befizetett teljes összeget.

7.2. Ha a Magánfelhasználó Krediteket kíván beváltani Jelentésre, a beváltás előtt a Magánfelhasználó kifejezetten megerősíti és elfogadja, hogy tekintettel arra, hogy a Jelentés digitális tartalom, és gyakorlatilag azonnal elérhetővé válik a Magánfelhasználó számára, a Magánfelhasználó elveszíti a jogot, hogy 14 napon belül felmondja a digitális tartalomszolgáltatásokra vonatkozó megállapodást. Ha a Magánfelhasználó Kreditcsomagot, azaz egynél több Kreditet vásárol, a Kreditcsomag összetettségétől függően (pl. a Kreditcsomagra vonatkozó kedvezmények egy Kredit megvásárlásához képest) ha a Magánfelhasználó legalább egy Kreditet felhasznál a Kreditcsomagból, elveszíti a digitális tartalomszolgáltatásokra vonatkozó szerződés felmondásának jogát a teljes Kreditcsomagra vonatkozóan.

8. Személyes adatok védelme

8.1. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó információk elérhetők a Carvertical.com oldalon az Adatvédelmi irányelvek menüpontban. Azzal, hogy a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta a jelen Szabályzatot, azt is megerősíti, hogy megismerte a Carvertical.com adatvédelmi szabályzatát, amely a Szabályzat ezen bekezdésében szerepel.

9. A Szolgáltatások módosítása vagy megszüntetése

9.1. A Carvertical jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Carvertical.com által nyújtott szolgáltatásokat és azok árait, valamint a Szabályzat bármely más rendelkezését. Ha a változtatások negatív hatással vannak a Magánfelhasználók jogaira (pl. korlátozzák azokat), a Carvertical csak akkor hajtja ezeket végre, ha kielégítő indoka van rá, pl. az alkalmazandó jogszabályok vonatkozó rendelkezései megváltoznak, illetve ha átalakítjuk vagy módosítjuk üzleti modellünket. A Magánfelhasználókat a változásokról észszerű időben, legkésőbb 5 naptári nappal a változás előtt e-mailben értesítjük a Fiókjukban megadott címükön. Ha a Szabályzat megváltoztatása, módosítása vagy kiegészítése és a Magánfelhasználónak a Szabályzat ezen bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően történő értesítése után a Magánfelhasználó továbbra is használja a Carvertical.com-ot, ez úgy tekintendő, hogy a Magánfelhasználó beleegyezett a Szabályzat módosításába. A Carvertical megerősíti, hogy a módosítások semmilyen módon nem befolyásolják hátrányosan a Magánfelhasználók jogait a már teljesített vagy folyamatban lévő Szolgáltatások tekintetében.

9.2. A Carvertical bármikor jogosult korlátozni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Carvertical.com webhelyhez és/vagy a Szolgáltatásokhoz, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szabályzatban és/vagy az alkalmazandó jogszabályokban foglalt követelményeket. Ha a jelen Szabályzat és/vagy az alkalmazandó jogszabályok követelményeit megsértő Felhasználó rendelkezik Fiókkal, a Felhasználó a Fiókban megadott címre küldött e-mailben értesítést kap a Felhasználói hozzáférés korlátozásáról vagy megszüntetéséről. Ha a Carvertical korlátozza vagy megszünteti a Felhasználó hozzáférését a Carvertical.com-hoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz, a Felhasználónak nincs joga a jövőben a Carvertical.com és/vagy a Szolgáltatások használatára, pl. új Fiók létrehozásával.

9.3. A Carverticalnak jogában áll átmenetileg korlátozni a Carvertical.com tevékenységeit a Carvertical.com technikai karbantartása vagy kapcsolódó technikai funkciók elvégzése érdekében, a Magánfelhasználóknak a Fiókban megadott e-mail címére küldött időbeni értesítést követően. Vészhelyzet esetén a Carvertical.com fenntartja a jogot, hogy átmenetileg korlátozza tevékenységét a Magánfelhasználók értesítése nélkül, feltéve, hogy az ilyen korlátozások nem érintik hátrányosan a Magánfelhasználók jogait a már teljesített vagy folyamatban lévő Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

9.4. A Carvertical azt is kijelenti, hogy a Carvertical.com tevékenységei vis maior miatt átmenetileg korlátozódhatnak. Ebben az esetben a Carvertical haladéktalanul értesíti a Magánfelhasználókat a vis maior körülményekről, de a Carvertical nem vállal felelősséget a Carvertical.com vis maior miatti fennakadásaiért.

10. Felelősségvállalás

10.1. A Felhasználó beleegyezik és vállalja, hogy megvédi és kártalanítja a Carverticalt, a Carverticalhoz kapcsolódó vállalatokat, szolgáltatókat és a Carvertical képviselőit, vezetőit, meghatalmazott tisztviselőit, alkalmazottait vagy tanácsadóit minden veszteséggel, kárral, követeléssel és/vagy költséggel szemben, amely a) a jelen Szabályzat Felhasználó általi megsértéséből, b) a Felhasználó által a Felhasználóra vonatkozó jogszabályok követelményeinek megsértéséből, és c) a Felhasználónak a Jelentésben szereplő információkon alapuló döntéseiből ered.

10.2. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a Carvertical nem vállal felelősséget a Felhasználókat ért veszteségekért vagy károkért.A felelősség ilyen korlátozása nem alkalmazandó egy kötelezettség szándékolt nem teljesítése esetében, vagy olyan esetben, ahol a nem teljesítés halálesethez, vagy a testi épség, illetve egészség károsodásához vezet.

10.3. A Carvertical.com kizárólag a Jelentésben megadott információk Carvertical.com-on történő technikai elhelyezéséért (feltéve, hogy a Jelentés megfelel a Szabályzat valamennyi követelményének) és a Carvertical.com adatbázisának technikai támogatásáért felel. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Carvertical nem vállal felelősséget a Jelentésben szereplő információk ténybeli pontatlanságaiért/ellentmondásaiért és a Jelentés tartalmáért.

10.4. A Carvertical.com tartalmazhat más, harmadik felek weboldalaira mutató linkeket. Ezek a linkek pusztán a Felhasználók kényelmét szolgálják. A Carvertical nem ellenőrzi ezeket a linkeket és a harmadik felek webhelyeit, és nem felelős a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, beleértve az azokon található információkat vagy anyagokat.

11. Szellemi tulajdonjogok

11.1. A Carvertical.com weboldalon található anyagok – a kód, a design, a Carvertical.com domain név, minden szerzői jog, védjegy, adatbázis, kereskedelmi név, cím és egyéb szellemi tulajdon vagy más, a Carvertical.com-hoz és/vagy a benne található anyagokhoz kapcsolódó tulajdon – mind a Carvertical tulajdonát képezik, vagy a Carvertical jogszerűen használja azokat, kivéve a Carvertical partnereihez vagy beszállítóihoz kapcsolódó szellemi tulajdon elemei (védjegyek, logók stb.), és ezek a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvények és rendelkezések védelme alatt állnak.

11.2. A Felhasználónak nincs joga a Carvertical kifejezett engedélye nélkül a Carvertical.com anyagát vagy annak forráskódját, illetve annak bármely részét másolni, rögzíteni, bármilyen módon reprodukálni, bemutatni, közzétenni, átadni, eladni, módosítani, benyújtani, engedélyezni, módosítani, újra közzétenni, szerkeszteni, sugározni, újra sugározni vagy más módon hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan megjeleníteni vagy bemutatni, adaptálni, terjeszteni vagy felhasználni, valamint bármilyen származékos művet készíteni.

12. Alkalmazandó jog és vitarendezés

12.1. A Carvertical.com minden tevékenységét a Litván Köztársaság törvényei szerint végzi, amelyek a jelen Szabályzatra is vonatkoznak. A Carvertical.com tevékenységeiből, Szolgáltatásaiból eredő, vagy az azokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton kell rendezni, és ha nem sikerül megállapodásra jutni, akkor az illetékes litván bíróság előtt, az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

Olyan Magánfelhasználók esetében azonban, akiknek a szokásos tartózkodási helyük az Európai Unióban található, az ilyen jogválasztás nem eredményezheti az olyan rendelkezések által nyújtott védelemtől való megfosztást, amelyektől (a választási lehetőség hiánya esetén) az egyébként alkalmazandó jog értelmében kötött megállapodás alapján nem lehetne eltérni.

12.2. A Carvertical és a Kereskedelmi felhasználók közötti vitákat a Carvertical székhelye szerinti bíróságon rendezik.

Olyan Magánfelhasználók esetében azonban, akiknek a szokásos tartózkodási helyük az Európai Unióban található, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETET (2021. december 12.) (a Brüsszel I. rendeletet) kell alkalmazni.

12.3. Az a Magánfelhasználó, aki úgy véli, hogy a Carvertical megsértette jogos érdekeit vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait, írásban nyújtsa be panaszát a Carverticalnak az info@carvertical.com e-mail címen, feltüntetve panaszát. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Carvertical válaszával, kapcsolatba léphet az illetékes fogyasztóvédelmi hatósággal, vagy kitöltheti az online űrlapot az Európai Fogyasztói Jogvitarendezési Platformon a http://ec.europa.eu/odr/ weboldalon. A bírósági jogviták rendezésére az alkalmazandó jog által meghatározott eljárásnak megfelelően kerül sor.

Ezenkívül, amennyiben a Magánfelhasználók úgy vélik, hogy a Carvertical megsértette jogaikat, akkor egy békéltető testülethez is fordulhatnak (az illetékes békéltető testületek felsorolása a követező hivatkozáson keresztül érhető el: https: //bekeltetes.hi/udvozlo).

13. Információvédelmi intézkedések

13.1. A Carvertical megjegyzi, hogy a Felhasználók felelősek a Fiókjuk bejelentkezési adatainak bizalmas kezeléséért. A Felhasználónak óvatosan kell eljárnia a bejelentkezési adatok használatakor és tárolásakor. A Felhasználónak ki kell jelentkeznie a böngészőből, amikor befejezte a munkát, annak érdekében, hogy senki ne férjen hozzá a Felhasználó e-mailjéhez vagy személyes adataihoz, különösen akkor, ha a Felhasználó nyilvánosan hozzáférhető számítógépet használ (pl. internetkávézóban vagy könyvtárban).

13.2. Bár a Carvertical törekszik a Carvertical által feldolgozott Felhasználói adatok védelmére, azonban tekintettel arra, hogy a Felhasználói információk internetes kapcsolaton keresztül kerülnek elküldésre, a Carvertical nem tudja garantálni és nem is garantálja a Felhasználó által továbbított információk teljes biztonságát, beleértve a személyes adatokat is.

14. Záró rendelkezések

14.1. Jelen Szabályzat képezi a teljes megállapodást a Felhasználó és a Carvertical között, és felvált, illetve hatályon kívül helyez minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést, kötelezettségvállalást, nyilatkozatot és megállapodást a Felhasználó és a Carvertical között a jelen Szabályzat tárgyával kapcsolatban. A Carvertical jogosult külön írásbeli megállapodást kötni a Felhasználóval. Az ilyen megállapodásra a jelen Szabályzat feltételei vonatkoznak, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkeznek.

14.2. Ha a jelen Szabályzat bármely részét az alkalmazandó jog által előírt eljárással összhangban bármilyen mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják, ez a felismerés nem érinti a Szabályzat többi feltételét, amelyek továbbra is hatályban maradnak, és amelyeket az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben kell végrehajtani.

14.3. A Carverticalnak joga van saját belátása szerint, a Felhasználó előzetes beleegyezése nélkül a jelen Szabályzatban foglalt jogok és/vagy kötelezettségek egészét vagy egy részét átruházni, feltéve, hogy ez nem sérti a Magánfelhasználónak nyújtott garanciákat. A jogok és/vagy kötelezettségek Carvertical általi átruházása, amelyet a Szabályzat e bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően hajtanak végre, mentesíti a Carverticalt a jelen Szabályzat szerinti valamennyi kötelezettség teljesítése alól. A Felhasználónak nincs joga a Carvertical előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átruházni vagy továbbadni a jelen Szabályzatot, illetve a jelen Szabályzat szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit az alkalmazandó joggal összhangban, sem más módon.

14.4. Ha a Felhasználó vagy a Carvertical nem gyakorolja a jelen Szabályzatban meghatározott jogait, az nem tekinthető a jogokról való lemondásnak.