Szolgáltatási Szabályok

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen szabályok (a továbbiakban: Szabályok) a Carvertical.com (a továbbiakban: Carvertical.com) weboldal használatára vonatkozó eljárásokat és a Carvertical.com weboldal használóinak jogait, kötelezettségeit és felelősségi körét írja le, illetve egyéb rendelkezéseket foglal magába. 

1.2. A Carvertical.com weboldalt a cV Group, UAB, cégjegyzékszám: 303134915, cím: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és felügyeli.

1.3. A Carvertical.com weboldal felhasználói számára megadatik a lehetőség, hogy járműtörténeti információkat tartalmazó jelentéseket (a továbbiakban: Jelentés) kapjanak és egyéb szolgáltatásokat vegyenek igénybe a Carvertical.com oldalon a jelen Szabályokban meghatározott eljárások szerint.  A Carvertical.com weboldal felhasználója az a személy, aki a Jelentést igényelte vagy egyéb módon használja a Carvertical.com weboldalt (a továbbiakban: Felhasználó).  Jelen Szabályok szempontjából a szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) körébe tartozik valamennyi és bármely olyan tevékenység, amelyet a Felhasználó a Carvertical.com weboldalon végez, beleértve többek között a Jelentések rendelését és benyújtását, a közzétett adatok olvasását, illetve kérdések és más típusú információk és/vagy adatok benyújtását, küldését és fogadását (a továbbiakban: Szolgáltatások).  A Carvertical.com weboldalon elérhető bizonyos szolgáltatásokat költségtérítés ellenében vehetik igénybe a Felhasználók (a továbbiakban: Díjköteles szolgáltatások).  A Díjköteles szolgáltatásokra vonatkozó felhasználási feltételeket a Díjköteles szolgáltatások megrendelése előtt tisztázzák.  A Szolgáltatások kifejezés a továbbiakban mindig valamennyi Szolgáltatásra vonatkozik, beleértve a Díjköteles szolgáltatásokat, a Díjköteles szolgáltatások kifejezés pedig kizárólag azokra a Szolgáltatásokra vonatkozik, amelyekért a Felhasználó díjat fizet. 

1.4. A Carvertical.com weboldal használata által a Felhasználó elfogadja jelen Szabályokat és vállalja azok bármilyen módon és formában történő betartását.  Azok a személyek, akik nem fogadják el a jelen Szabályokban lefektetett felhasználási feltételeket, nem használhatják a Carvertical.com weboldalt. 

1.5. A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani a Carvertical.com weboldalon nyújtott Szolgáltatásokat és azok árazását, illetve a jelen Szabályokban foglalt bármely rendelkezést.  Amennyiben jelen Szabályok módosítását, felülvizsgálatát vagy kiegészítését követően tovább használja a Carvertical.com weboldalt, úgy a Felhasználó elfogadja ezeket a változtatásokat. 

2. A Carvertical.com weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételei

2.1. A Carvertical.com weboldal lehetőséget kínál a felhasználói számára, hogy kétféle típusú Jelentést kapjanak: egy ingyenes első jelentést és egy átfogó díjköteles jelentést. 

2.2. A Jelentést kizárólag referenciaként lehet használni és nem számít megbízható eszköznek a jármű állapotának felméréséhez. 

2.3. A jelentésekben vagy a weboldalon nyújtott tanácsok nem tekinthetőek a a Jelentésben meghatározott jármű megvásárlásával kapcsolatos kötelezettségnek vagy javaslatnak. 

2.4. A Jelentésért fizetett összeg nem jár vissza, ha a végleges (díjköteles) Jelentés tartalma megegyezik az első (ingyenes) Jelentés tartalmával. 

3. Díjköteles szolgáltatások

3.1. A Carvertical.com weboldalon nyújtott szolgáltatásokért bankkártyával kell fizetni.  A Díjköteles szolgáltatásokat kizárólag azt követően veheti igénybe a Felhasználó, hogy kifizette az ellenértéküket a Carvertical.com weboldalon leírt eljárás szerint. 

3.2. A Carvertical.com weboldal Felhasználói meghatározott díj ellenében megrendelhetnek egy átfogó járműtörténeti jelentést. 

3.3. A Szolgáltatónak jogában áll határozatlan időre korlátozni vagy felfüggeszteni a Szolgáltatások nyújtását a megelőző karbantartási folyamat során. 

4. A szabályok megszegésének következményei

4.1. A Jelentés megrendelése és folytatólagos használata során a Felhasználónak be kell tartania jelen Szabályok rendelkezéseit.  A Szabályok megszegésének jellegétől függően a Szolgáltatónak jogában áll korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Carvertical.com weboldalon elérhető Szolgáltatásokhoz. 

4.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse a Felhasználó hozzáférését a Carvertical.com weboldalhoz vagy a Carvertical.com weboldalon elérhető Szolgáltatásokhoz, ha a Felhasználó megszegte jelen Szabályokat vagy a törvényes rendelkezéseket.  A Felhasználót a regisztráció során megadott e-mail-címen keresztül értesítik a jelen Szabályok rendelkezéseinek megszegése miatt kivetett esetleges szankciókról. 

5. Felelősség korlátozása

5.1. A Szolgáltató kizárólag a Jelentésben foglalt információk technikai közléséről felel a weboldalon, ha a Jelentés megfelel a Szabályokban foglalt valamennyi követelménynek, illetve ezen weboldal adatbázisának technikai támogatásáért. 

5.2. A Szolgáltató nem felel a Jelentésben szereplő információk pontosságáért és a Jelentések tartalmáért.  A Szolgáltató nem felel a Felhasználó vagy harmadik felek oldalán a Jelentés felhasználásával kapcsolatban felmerülő károkért. 

5.3. A Szolgáltató nem felel a Carvertical.com weboldal vagy a weboldal adatbázisának hibás működéséért vagy működésének szüneteléséért, ha az a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli okból következett be. 

5.4. A Felhasználó felel a jelszó megfelelő használatáért.  A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által okozott olyan károkért, amelyek a jelen információ harmadik felek általi felhasználásából erednek.  

6. A Carvertical.com Adatvédelmi szabályzatában a személyes adatok védelmére vonatkozóan megfogalmazott szabályok

7. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

7.1. A Szolgáltató a Carvertical.com weboldal tartalmához fűződő valamennyi jog tulajdonosa és kizárólagos joggal rendelkezik annak használatára.  A Carvertical.com weboldalon rendelkezésre bocsátott valamennyi termék vagy szolgáltatás márkája, kivitelezése, neve, logója vagy egyéb eleme az azokhoz kötődő engedélyekkel együtt a Szolgáltató tulajdonában van. 

7.2. A Carvertical.com weboldal tartalmának vagy kivitelezésének feldolgozása, másolása és/vagy egyéb felhasználása harmadik felek által a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül és/vagy a jelen Szabályokat figyelmen kívül hagyásával a szerzői jogok és egyéb jogok megszegését jelenti, ami a Litván Köztársaság törvényei szerint büntetendő. 

8. Irányadó jog és vitás kérdések kezelése

8.1. A Carvertical.com weboldal tevékenységeire a Litván Köztársaság törvényei vonatkoznak.  A Carvertical.com weboldal tevékenységeivel összefüggésben felmerülő valamennyi vitás kérdést tárgyalásos alapon kell megoldani; ha azonban ez nem lehetséges, akkor a Litván Köztársaság illetékes bíróságai elé kell vinni őket. 

8.2. A Szolgáltató és a vállalkozók közötti valamennyi vitás kérdést a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság elé kell vinni. 

8.3. Amennyiben a Felhasználó nem vállalat, úgy a Carvertical.com weboldal tevékenységeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kérését és/vagy panaszát először a részletek megadása mellett írásban be kell nyújtania a Szolgáltatónak.  A leveleket a következő címre kell küldeni: info@carvertical.com. Ha a Felhasználó nem elégedett a Szolgáltató válaszával, akkor felveheti a kapcsolatot a Fogyasztóvédelmi Jogokért Felelős Állami Hatósággal a következő oldalon: www.vvtat.lt, vagy kitölthet egy formanyomtatványt az Fogyasztói vitás kérdések megoldásával foglalkozó online platformon: http://ec.europa.eu/odr/. A jogvitákat a törvényeknek megfelelően kell lefolytatni. 

9. A Carvertical.com Adatvédelmi szabályzatában a cookie-kra vonatkozóan megfogalmazott szabályok

10. Információbiztonsági intézkedések

10.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató megfelelő szervezési és technikai biztonsági intézkedéseket hoz, amelyek segítik megvédeni a személyes adatokat a véletlenszerű vagy törvénytelen megsemmisítéssel, az adatvesztéssel, módosítással, illetéktelen közzététel vagy egyéb törvénytelen adatkezeléssel szemben.  A Szolgáltató tevékenységének célja, hogy gondoskodjon a biztonságról, többek között az alkalmazottak, az információk, az IT-infrastruktúra, a belső és nyilvános hálózatok, irodaépületek és hardver védelméről. 

10.2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Felhasználó saját maga felel a bejelentkezési adatai védelméért.  A Szolgáltató arra kéri a Felhasználót, hogy különös gondot fordítson a bejelentkezési adatainak használatára és tárolására.  A Felhasználónak ki kell jelentkeznie a böngészőből, ha már nem használja azt, hogy elkerülje a Felhasználó e-mailjének vagy személyes információinak illetéktelen elérését, különös tekintettel olyan esetekre, amikor a Felhasználó nyilvános számítógépet használ (pl. az internetkávézóban vagy a könyvtárban). 

10.3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megvédje a Felhasználó Szolgáltató által kezelt adatait, de felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a Felhasználó adatait az interneten továbbítják, a Szolgáltató nem tudja biztosan garantálni, illetve nem garantálja a Felhasználó által továbbított információk védelmét, beleértve a Felhasználó személyes adatainak védelmét. 

11. Záró rendelkezések

11.1. Jelen Szabályok akkor válnak kötelező érvényűvé, amikor a Felhasználó elfogadja jelen Szabályokat és azok a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló kapcsolat teljes időtartama során érvényben maradnak. 

11.2. A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani jelen Szabályokat.  Jelen Szabályok módosításai akkor válnak kötelező érvényűvé, amikor közzéteszik őket a Carvertical.com weboldalon.

11.3. Miután jelen Szabályok bármely módosításai kötelező érvényűvé váltak, a Felhasználó a Carvertical.com weboldal folytatólagos használatával elismeri, hogy ismeri ezeket a módosításokat és teljes mértékben elfogadja azokat.  A Carvertical.com weboldalra vonatkozó Szabályok módosítása előtt megrendelt Szolgáltatásokat a megrendelés időpontjában érvényes Szabályoknak megfelelő időkorlátok betartásával kell nyújtani.