Integritetspolicy

1. Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") hjälper till att förstå vilka uppgifter som samlas in av cV Group, UAB, juridisk enhet reg. nr. 303134915, Ukmergės 315B, Vilnius ("Tjänsteleverantör"), på webbplatsen www.carvertical.com ("Webbplats"), per telefon och/eller e-post och vad dessa uppgifter används för.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du besöker vår webbplats eller vårt kontor, kontaktar oss via e-post eller telefon, samlar vi in följande information:

 • För registreringsändamål: e-postadress. Om du registrerar dig via ditt Facebook-konto får vi din e-postadress från detta sociala nätverk. Dessa personuppgifter behandlas på grundval av ett kontrakt och lagras i tio (10) år efter ditt senaste besök på vår webbplats.
 • För att tillhandahålla tjänster: e-postadress, namn, efternamn, telefonnummer, information om betalning för tjänsten och annan information som frivilligt tillhandahålls av dig. Om du registrerar dig via ditt Facebook-konto får vi din e-postadress från detta sociala nätverk. Dessa personuppgifter behandlas på grundval av ett kontrakt och lagras i tio (10) år efter ditt senaste besök på vår webbplats.
 • För direkt marknadsföring: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer. Tjänsteleverantören behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring på grundval av legitimt intresse och/eller ditt samtycke.

Om du (som tjänsteleverantörens kund) inte uttryckligen motsätter dig att ta emot meddelanden med direkt marknadsföring genom att klicka på "Jag håller inte med" när du köper en produkt och/eller tjänst på webbplatsen, kan tjänsteleverantören behandla dina personuppgifter (namn, efternamn, position, e-postadress) för marknadsföringsändamål och skicka e-postmeddelanden utifrån lagligt intresse, för att ge dig nyheter och annan information om produkter och/eller erbjudanden från tjänsteleverantören. I varje meddelande med direkt marknadsföring får du möjlighet att välja bort att ta emot direkt marknadsföring genom att meddela det till den angivna e-postadressen eller på annat sätt som anges i denna integritetspolicy.

Baserat på ditt samtycke behandlar tjänsteleverantören följande personuppgifter: namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress.

Baserat på ditt samtycke och/eller berättigade intresse hos tjänsteleverantören ska dina personuppgifter behandlas i fem (5) år efter ditt senaste besök på vår webbplats (inloggning, registrering och/eller andra aktiva handlingar).

 • Information om din dator, dina besök och användningen av webbplatsen och/eller mobilappen, inklusive din IP-adress och tid och datum för inloggning på webbplatsen och/eller mobilappen. Dessa data ska behandlas på grundval av ditt samtycke och lagras under den tidsperiod som anges i tabellen nedan. För ytterligare information, se "Cookies".
 • Eventuella andra personuppgifter som kan lämnas av dig när som helst under vår kommunikation: via e-post, brev, telefon eller vid besök på vårt kontor. Dessa uppgifter ska behandlas på grundval av ditt samtycke och lagras i två år. Om du lämnar in ett klagomål, anspråk eller förfrågan via e-post, skriftligen eller på annat sätt, ska de uppgifter som frivilligt tillhandahållits av dig behandlas för att hantera sådant klagomål, anspråk och/eller förfrågan och lagras i tio (10) år.

3. Cookies

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på datorns hårddisk med ditt samtycke. Vi använder olika cookies för olika ändamål. Cookies hjälper oss att skilja dig från andra användare av webbplatsen och därigenom säkerställa en angenämare surfupplevelse och förbättra vår webbplats.

De flesta webbläsare tillåter dig att avvisa alla cookies och vissa webbläsare tillåter att avvisa cookies från tredje part. Du kan dra nytta av dessa möjligheter. Mer information finns i användarhandboken för din webbläsare eller enhet. Observera dock att avvisande av alla cookies påverkar användningen av webbplatsen och att du inte kan använda alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen utan cookies.

Vi använder följande cookies (en detaljerad lista finns HÄR):

(a) Absolut nödvändiga cookies.

Dessa cookies krävs för driften av vår webbplats. Dessa kan vara de cookies som till exempel ger dig tillgång till skyddade webbplatser, låter dig registrera dig för evenemang eller använda andra tjänster.

(b) Analytical och/eller performance cookies.

De tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats, till exempel genom att se till att användarna enkelt hittar vad de letar efter. Grunden för behandling av data som samlas in av dessa cookies är ditt samtycke.

(c) Functionality och advertising cookies.

Dessa cookies används för att känna igen kunderna när de återvänder till webbplatsen. Detta gör att vi kan visa dig anpassat innehåll, komma ihåg information som är relevant för dig och annonsera. Grunden för behandling av data som samlas in av dessa cookies är ditt samtycke.

Om du har invändningar mot användningen av cookies och/eller vill återkalla ditt samtycke, vänligen informera oss genom att e-posta till info@carvertical.com.

4. Direkt marknadsföring

Om du vill få våra nyheter och erbjudanden via e-post och telefon kan du ge samtycke till direkt marknadsföring under registrering på vår webbplats genom att klicka på "JAG GODKÄNNER".

Du kan när som helst välja att inte ta emot direkt marknadsföring utan kostnad genom att informera oss via e-post info@carvertical.com och/eller klicka på respektive länk i ett meddelande om erbjudanden som skickats till dig.

5. Sociala medier

All information som du tillhandahåller när du använder sociala medier (inklusive användningen av gilla- och följ-knappar och annan kommunikation) kontrolleras av kontrollenheten för sociala nätverk.

Webbplatsen innehåller länkar till våra konton för sociala medier. För närvarande har vi följande konto för sociala medier:

Facebook: @carvertical.io; Facebook integritetsmeddelande finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Vi rekommenderar att du läser integritetsmeddelanden från tredje part och direkt kontaktar tjänsteleverantörerna om du har några frågor om hur de använder dina personuppgifter.

6. Personuppgifter om barn

De tjänster som tillhandahålls på webbplatsen är avsedda för personer över 14 år. Vid rimlig misstanke om att vi behandlar uppgifter om personer som är yngre än de som anges här tas sådana uppgifter bort från databaserna.

7. Mottagare av data

Vi kan lämna information om dig till våra anställda, chefer, agenter, leverantörer och, om rimliga skäl föreligger, till våra underleverantörer. Bland dessa kan finnas leverantörer av webbhotell, server- och serverunderhållsleverantörer, e-postleverantörer m.fl. (t.ex. kan finansiella transaktioner på webbplatsen behandlas av våra betaltjänstleverantörer).

Dessutom kan vi lämna ut information om dig:

 • om så krävs enligt lag:
 • för att skydda våra rättigheter eller intressen (inklusive överföring av dina uppgifter till tredje part för att återställa din skuld till oss).

Med undantag av vad som anges i denna integritetspolicy tillhandahåller vi inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi kan endast med ditt samtycke överföra dina personuppgifter till tredje part med syftet att erbjuda dig en produkt och/eller tjänst. Om du emellertid har gett ditt samtycke till att överföra dina uppgifter till tredje part kan du när som helst dra tillbaka detta.

I varje fall av överföring av dina personuppgifter till ett tredje land, ska ett av följande villkor vara uppfyllt: (i) uppgifterna överförs till ett land i vilket ett beslut om tillräcklighet har gjorts; (ii) dataöverföring genomförs med hjälp av lämpliga säkerhetsåtgärder som krävs enligt lagstiftningen; (iii) om uppgifter inte kan överföras enligt punkterna (i) och (ii), ska undantag som anges i lagstiftningen följas.

8. Säkerhet för personuppgifter

Dina personuppgifter ska behandlas i enlighet med kraven i lagen om rättsligt skydd för personuppgifter i republiken Litauen och annan lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter genomför vi organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjanden och varje övrig otillåten form av behandling.

Datatransmission via internet är dock i sig osäker och vi kan inte garantera säker överföring av data via internet.

9. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att:

 • skicka en skriftlig begäran för att få information om vi behandlar några uppgifter som är relaterade till dig; om vi ​​gör det har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få följande information: syftet med databehandling; kategorier av personuppgifter; datamottagare eller kategorier av datamottagare som har mottagit eller kommer att få dina personuppgifter; om möjligt, den förväntade lagringsperioden för personuppgifter eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma lagringsperioden;
 • begära att korrigera felaktiga uppgifter eller komplettera ofullständiga personuppgifter som är relaterade till dig;
 • begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rättighet är inte absolut och kan endast motiveras av minst en av följande anledningar: om personuppgifterna inte behövs längre för att uppnå de syften de samlades in eller på annat sätt behandlades för; du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter, där dina uppgifter enbart behandlas på grundval av samtycke och det inte finns andra skäl för behandlingen av dina personuppgifter; dina personuppgifter har behandlats olagligt; dina personuppgifter måste raderas när vi enligt lag är skyldiga att göra det;
 • begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas i ett av följande fall: du bestrider uppgifternas riktighet (i så fall ska behandlingen vara begränsad för den tidsperiod som tillåter oss att verifiera riktigheten av dina personuppgifter); behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och du håller inte med om att dina personuppgifter ska raderas och begär i stället att behandlingen begränsas; vi inte längre behöver dina personuppgifter för bearbetningsändamål, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om behandlingen av dina personuppgifter är begränsad kan sådana personuppgifter behandlas (med undantag för lagring av dem) endast med ditt samtycke eller i syfte att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav och/eller skydda din eller annan persons rättigheter eller av anledningar med allmänt intresse;
 • återkalla samtycke att behandla dina personuppgifter, där personuppgifter behandlas enbart på grundval av ditt samtycke;
 • begära att dina personuppgifter som behandlas av oss överförs till en annan registeransvarig, där det är tekniskt möjligt;
 • lämna in ett klagomål till oss eller Statens dataskyddsinspektion, om du tror att dina rättigheter som dataobjekt varit brutna och/eller kan brytas.

10. Webbplatser som tillhör tredje part.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritetspolicyn och dess genomförande på tredje parts webbplatser.

11. Ansvar

Du är ansvarig för att du håller ditt lösenord och användaruppgifter konfidentiella och för eventuella åtgärder (dataöverföring, beställningar etc.) som utförts på vår webbplats med hjälp av din inloggningsinformation. Du får inte avslöja ditt lösenord till tredje part. Om våra webbtjänster används av en tredje part och har loggat in med din inloggningsinformation, antar vi att det är du. Om du förlorar din inloggningsinformation måste du genast informera oss om det via post, telefon, fax eller e-post.

Du ansvarar för att den information som du lämnar till oss är riktig, korrekt och fullständig. Om du ändrar dina personuppgifter måste du omedelbart informera oss om det genom att ändra uppgifterna i anmälningsblanketten eller, om uppgifterna inte finns i registreringsformuläret, skicka den till oss via e-post. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för de skador som uppstått av dig på grund av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som du lämnat eller ändringar som du inte informerat oss om.

12. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan när som helst uppdatera eller ändra denna integritetspolicy. Sådan uppdaterad eller ändrad integritetspolicy träder i kraft vid offentliggörandet på vår webbplats. Vid väsentliga ändringar av integritetspolicyn ska de publiceras på webbplatsen. Du bör ändå kolla denna sida från tid till annan och se till att du accepterar den nuvarande versionen av integritetspolicyn.

13. Kontaktinformation

Om du har några frågor som rör villkoren i denna integritetspolicy, kontakta oss genom att använda följande kontaktuppgifter:

cV Group, UAB
Registreringsnummer: 303134915
Adress: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius
E-post: info@carvertical.com

Vi kommer att svara på mottagna förfrågningar, klagomål eller påståenden inom tidsgränserna och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagstiftningen. Vi kommer anstränga oss för att informera dig så snart som möjligt och under inga omständigheter senare än 30 dagar från mottagandet av din förfrågan.

Vid misstanke om identiteten på den person som lämnar in en förfrågan, ett klagomål eller ett krav, har vi rätt att begära ett ID-dokument hos den sökande.

Om vi ​​inte kan ge dig önskad information och/eller du har några anspråk angående behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål hos Statens dataskyddsinspektion.

 

Integritetspolicy senast reviderad: 15 juli 2019