carVertical

Zásady ochrany osobních údajů pro uživatele webových služeb a aplikací

1. Obecná ustanovení

1.1. Na vašem soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů nám záleží, proto v těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká máte práva.

1.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na případy, kdy používáte web www.carvertical.com nebo příslušnou mobilní aplikaci pro AndroidiOS k online kontrole historie vozidel (dále jen „web“ a „mobilní aplikace“, společně dále „platforma“), navštívíte naše profily na sociálních sítích, jako třeba Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok (dále jen „účty na sociálních sítích“) a kontaktujete nás e-mailem, telefonicky nebo jinými elektronickými komunikačními kanály. 

1.3. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ (dále jen „osobní údaje“) rozumí veškeré informace nebo soubory informací, na jejichž základě vás můžeme přímo nebo nepřímo identifikovat, jako je vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se pod označením „vy“ rozumí uživatel platformy a jejích služeb, návštěvník účtů na sociálních sítích nebo osoba, která s námi komunikuje. 

1.4. Při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (EU) (dále jen „GDPR“), právní předpisy České republiky i pokyny kontrolních orgánů.

1.5. Pokud používáte platformu, její služby, navštěvujete naše účty na sociálních sítích, kontaktujete nás, přihlásíte se k odběru našich newsletterů, máme za to, že jste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a rozumíte jim. 

1.6. Platforma a účty na sociálních sítích mohou obsahovat odkazy například na weby našich partnerů nebo našich dalších projektů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na takové weby nevztahují.

1.7. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat, proto doporučujeme občas navštívit platformu a seznámit se s nejnovější verzí zveřejněných zásad ochrany osobních údajů.

1.8. Samostatné zásady používání souborů cookie si můžete přečíst zde. Rovněž jsme vypracovali oznámení o ochraně osobních údajů pro vlastníky nebo provozovatele vozidla, uchazeče

2. Kdo jsme?

2.1. Správcem vašich osobních údajů je společnost cV Group, UAB, akciová společnost založená v Litevské republice, registrační číslo společnosti 303134915 se sídlem na adrese Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litva. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v registru právnických osob státního podniku „Registrų Centras“ (dále jen „carVertical“ nebo „my“).

2.2. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@carvertical.com

3. Jak získáváme vaše osobní údaje?

3.1. Vaše osobní údaje získáváme:

 1. 3.1.1. přímo od vás, když nám je poskytnete. Například při registraci na platformě, při používání platformy a jejích služeb, provádění plateb, komunikaci s námi e-mailem nebo telefonicky atd.; 
 2. 3.1.2. když shromažďujeme vaše osobní údaje při používání naší platformy nebo účtů na sociálních sítích. Můžeme například zaznamenávat historii provedených objednávek nebo návštěv platformy, IP adresu, předvolby služeb, URL adresy otevřených odkazů atd.;
 3. 3.1.3. když obdržíme vaše osobní údaje od jiných osob, například od poskytovatele služeb, který vás stanoví jako kontaktní osobou, od finančních institucí o provedených platbách atd.

3.2. Když poskytnete osobní údaje o sobě nebo o jiných osobách (např. o svých zaměstnancích, zástupcích, uvádíte osobní údaje přátel/spolupracovníků), odpovídáte za správnost, úplnost a aktuálnost těchto osobních údajů i za informování nebo získání souhlasu osoby, jejíž osobní údaje nám poskytujete. V některých případech vás můžeme požádat o potvrzení, že máte právo nám osobní údaje poskytnout (například vyplněním registračního formuláře). 

4. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

4.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a za následujících podmínek:

Účely zpracování osobních údajů Zpracovávané osobní údajeDoba uchovávání osobních údajů Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Vytvoření a používání účtu, objednávání a přijímání služeb (přehledy společnosti carVertical atd.).

K vytvoření a používání účtu a k objednávání a přijímání služeb jsou vyžadovány tyto údaje: e-mailová adresa, údaje o účtech na Facebooku, v Apple ID, na Google (pokud se přihlašujete prostřednictvím těchto účtů), šifrovaná hesla k účtu.

Pokud dobrovolně (se souhlasem) poskytnete: jméno, příjmení, telefonní číslo, zastupovanou osobu (pokud zastupujete právnickou nebo fyzickou osobu), vztah k osobě, kterou zastupujete.

Další údaje: datum použití účtu, datum poskytnutí služby (přehledy carVertical), informace o objednaných a využívaných službách a jejich případných změnách, historie nákupů, údaje o úvěrech.

Když si koupíte přehled, automaticky vám vytvoříme účet, kam dočasně umístíme zakoupený přehled a další informace související s nákupem.

Údaje o účtu jsou uchovávány po dobu používání účtu a 7 let od posledního přihlášení k účtu.

Údaje o nákupu služeb jsou uchovávány po dobu používání účtu a po dobu 10 let od posledního přihlášení k účtu.

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, pak jsou údaje uchovávány do doby, než souhlas vyprší nebo je odvolán.

Zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Oprávněný zájem správce zajistit řádný provoz účtu, poskytování služeb a řádnou správu objednávek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Správa plateb za služby.

K potvrzení platby jsou vyžadovány následující údaje: částka platby, datum, část čísla z platební karty, e-mailová adresa plátce, IP adresa plátce. Jméno, příjmení a adresa plátce, pokud ji plátce uvedl.

Údaje jsou uchovávány v souladu s právními předpisy upravujícími finanční transakce a účetnictví, a nejsou-li stanoveny žádné lhůty, pak to je 10 let od data platby.

Zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené správci pro účely zajištění řádného finančního účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Poskytování přehledů carVertical.

Protokol musí obsahovat následující údaje (souhrnně): VIN vozidla,      registrační značku, technický průkaz, datum registrace, import/export, omezení vlastnictví a použití, údaje o odcizení, servisní informace, počet najetých kilometrů, záruky, údaje o poškození (nehody, jiná poškození), včetně fotografií.

Údaje jsou uchovávány po dobu 30 dnů od data zakoupení přehledu.

Zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Oprávněný zájem správce nebo třetí strany na poskytování a získávání informací na základě údajů o stavu vozidla, jako prevence podvodů při nákupu ojetých vozidel a jako ochrana zájmu účastníků silničního provozu na bezpečném provozu vozidel na pozemních komunikacích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Další podrobnosti najdete      v Oznámení o ochraně osobních údajů při zpracování údajů o vozidle.

Fyzická prohlídka vozidla (nákup služby, shromáždění a předání osobních údajů partnerovi k poskytnutí služby).

Dále jsou shromažďovány tyto kontaktní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (prohlídky) vozidla, poznámka.

Údaje potřebné k potvrzení platby: částka platby, datum, část čísla z platební karty, e-mailová adresa plátce, IP adresa plátce.

Kontaktní údaje uchováváme po dobu 30 dnů od data zakoupení fyzické prohlídky vozidla (partneři si dobu zpracování údajů stanovují sami). 

Údaje potřebné pro potvrzení platby jsou uchovávány v souladu s právními předpisy upravujícími finanční transakce a účetnictví, a nejsou-li stanoveny žádné lhůty, pak to je 10 let od data platby.

Zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zajištění kvality, komunikace o službách, upomínky na nevyřízené objednávky.

E-mailová adresa, VIN prověřovaného vozidla, předmět a obsah komunikace (zpráva, odpověď), údaje potřebné k řešení problémů s kvalitou.

Pokud uvedete (se souhlasem): jméno, příjmení, telefonní číslo, zemi, pracovní pozici, zastupovanou osobu atd.

Pokud komunikujete prostřednictvím účtů na sociálních sítích: veřejně viditelné informace o účtu.

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání komunikace a až 2 roky po skončení komunikace (po poslední zprávě). 

Pokud zpracování údajů probíhá na základě souhlasu, pak jsou údaje uchovávány do doby, než souhlas vyprší nebo je odvolán.

Oprávněný zájem správce pro účely poskytování informací a zajištění kvality služeb, upomínek na nevyřízené objednávky a při asistenci zákazníkovi při jejich vyřizování (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Správa platformy, vývoj, zajištění bezpečnosti, prevence podvodů.

IP adresa, informace o zařízení, údaje shromážděné v rámci souborů cookie, analytické údaje (návštěvy, zobrazení, vyhledávání, kliknutí na odkazy a datum a čas těchto kliknutí), URL adresy odkazů na platformu, informace o úpravě údajů, výmaz.

Údaje o platformě jsou uchovávány, jak je uvedeno v zásadách používání souborů cookie, a pokud nejsou obsaženy v informacích o souborech cookie, pak po dobu až 2 let od jejich shromáždění. 

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, pak jsou údaje uchovávány do doby, než souhlas vyprší nebo je odvolán. 

Záznamy se uchovávají 14 dnů až 2 roky.

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Oprávněný zájem správce na zajištění hladkého fungování, rozvoje a bezpečnosti platformy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Správa účtů na sociálních sítích (více informací naleznete v části 6 těchto zásad ochrany osobních údajů).

Uživatelské jméno, komentáře a sdílení příspěvku, informace o kliknutích na „to se mi líbí“ a „sledovat“, informace o reakcích na příspěvky, fotografie, podrobnosti o zprávě a odpovědi na zprávu (čas přijetí, obsah, přílohy), informace o hodnocení a další vámi poskytnuté informace.

Informace o účtech na sociálních sítích jsou ukládány v souladu s podmínkami stanovenými vlastníky sociálních sítí.

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Provádění přímých marketingových kampaní pro firmy a spotřebitele, zasílání sdělení (více viz část 5 zásad ochrany osobních údajů).

Jméno, příjmení, telefonní číslo, předvolby sdělení, údaje o používání služeb pro poskytování kvalitnějších sdělení (místo, jazyk), údaje shromážděné prostřednictvím reklamních souborů cookie. 

Další údaje: informace o čtenosti sdělení, URL adresa odkazů na platformu, informace o seznamu příjemců sdělení.

Pokud má uživatel účet, budou údaje uchovávány po dobu používání účtu a 7 let od posledního přístupu k účtu nebo do odvolání souhlasu.

Pokud uživatel nemá registrovaný účet, údaje jsou uchovávány nejpozději do odvolání souhlasu.

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Oprávněný zájem správce údajů informovat své uživatele o podobném zboží a/nebo službách (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Oprávněný zájem správce spravovat seznamy příjemců sdělení, analyzovat souhrnné marketingové výsledky, řešit problémy související se zasíláním sdělení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Provádění průzkumů kvality s cílem zlepšit služby a výkon společnosti carVertical.

E-mailová adresa, telefonní číslo, údaje požadované v oznámení o průzkumu/dotazníku, komentáře, hodnocení, předvolby.

Údaje budou uchovávány po dobu trvání průzkumu a po 2 roky po jeho skončení.

Pokud zpracování údajů probíhá na základě souhlasu, pak jsou údaje uchovávány do doby, než souhlas vyprší nebo je odvolán.

Oprávněný zájem správce analyzovat a používat souhrnné výsledky kvality jako základ pro organizaci svých činností (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Pořádání propagačních soutěží, her a kampaní (více viz části 5.8–5.9 těchto zásad ochrany osobních údajů).

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje požadované v soutěži, propagační akci, oznámení o hře a/nebo herní formulář, sociální sítě, informace o účtu a zprávy sdílené vlastníkem účtu, údaje o výhercích, seznamy účastníků.

Po dobu trvání hry, propagační akce nebo soutěže a 2 roky po skončení hry, propagační akce nebo soutěže. 

Pokud zpracování údajů probíhá na základě souhlasu, pak jsou údaje uchovávány do doby, než souhlas vyprší nebo je odvolán.

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zveřejňování a správa recenzí o činnosti společnosti carVertical.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa osoby odesílající recenzi, obsah recenze, datum odeslání recenze a údaje o účtu na sociální síti, včetně fotografie, pokud je recenze odeslána prostřednictvím sociální sítě.

Recenze jsou ukládány, dokud nejsou zrušeny.

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Informovanost veřejnosti o aktivitách společnosti carVertical.

Osobní údaje, fotografie, videa, výňatky z obsahu školení v publikacích a další obsah prezentací.

Údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od jejich shromáždění.

Pokud zpracování údajů probíhá na základě souhlasu, pak jsou údaje uchovávány do doby, než souhlas vyprší nebo je odvolán.

Veřejně dostupné údaje (u publikací atd.) jsou zpracovávány do konce jejich zveřejnění.

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Oprávněný zájem správce na zajištění přesné, bezproblémové a efektivní komunikace (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Řešení sporů a žalob.

E-mailová adresa, obsah stížnosti / žaloby / soudního řízení, informace týkající se sporu/žaloby. 

Další údaje poskytnuté osobou: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, pracovní zařazení, zastupovaná osoba (pokud zastupujete právnickou nebo fyzickou osobu), vztah k zastupované osobě.

Po dobu trvání sporu a 10 let po skončení sporu (nebo v případě soudního sporu po nabytí právní moci konečného rozsudku). 

Žádosti a korespondence od subjektů údajů jsou uchovávány po dobu 2 let od ukončení zpracování žádosti.

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené správci (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Oprávněný zájem správce nebo třetí strany při uplatňování nároků nebo obhajobě jejich práv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Analýza využívání služeb.

E-mailová adresa, IP adresa, historie objednávek, historie plateb, využití slev, množství a souhrnné geografické rozložení objednaných služeb, atributy použité při výběru služeb, kvalita služeb, datum a země registrace uživatele, čas strávený na platformě, prohlížené sekce, místo, ze kterého bylo přistupováno.

Pokud má uživatel účet, jsou údaje uchovávány po dobu používání účtu a 7 let od posledního přihlášení k účtu.

Pokud uživatel nemá registrovaný účet, údaje jsou uchovávány nejpozději do odvolání souhlasu.

Oprávněný zájem správce zlepšit a zefektivnit své činnosti na základě údajů na bázi analýzy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4.2. V některých případech můžeme využít vámi poskytnuté kontakty k tomu, abychom vám zasílali zprávy nebo vám volali v souvislosti s objednávkou nebo poskytováním našich služeb, například abychom vás informovali o potvrzení objednávky služeb, změnách v poskytování služeb, upomínkách na nedokončené objednávky zaslaných na vaši e-mailovou adresu, pokud jste objednávku nedokončili atd. Taková sdělení jsou nezbytná pro řádné poskytování našich služeb a nepovažují se za reklamní sdělení. 

4.3. Některé vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Při zpracování údajů na základě souhlasu dodržujeme následující pravidla:

 1. 4.3.1. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. Když je po vás třeba vyžadováno vyplnění formuláře, nemusíte vyplnit nepovinná pole. Nebo pokud se souhlas uděluje zaškrtnutím příslušného políčka, nemusíte jej zaškrtnout. V případě, že sami zadáte údaje do nepovinných polí, poskytnete nám více údajů, než je nezbytné k zodpovězení našich otázek, nebo že s námi komunikujete na našich účtech na sociálních sítích, máme za to, že poskytnutím těchto údajů současně udělujete svůj souhlas se zpracováním těchto údajů. 
 2. 4.3.2. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoli s jejich zpracováním vznést námitku nebo svůj souhlas odvolat. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme tyto údaje, dokud svůj souhlas neodvoláte. Souhlas můžete odvolat změnou nastavení svého účtu (jsou-li údaje zpracovávány ve vašem účtu), kliknutím na příslušné odkazy (jsou-li k dispozici) nebo oznámením zaslaným e-mailem na naši adresu info@carvertical.com. Vaší žádosti o odvolání souhlasu se budeme snažit vyhovět co nejdříve po jejím obdržení, ale z důvodu určitého provozu našich systémů to v některých případech může trvat přiměřenou dobu. Odvoláním souhlasu s některým zpracováním může mít za následek omezení rozsahu služeb, které jsou vám k dispozici. 
 3. 4.3.3. I když svůj souhlas odvoláte, můžeme si ponechat záznam o tom, kdy byl souhlas udělen a kdy odvolán, abychom v případě potřeby prokázali, že dodržujeme pravidla ochrany údajů. 

4.4. Máte právo na úpravu a aktualizaci údajů, které o vás uchováváme. V některých případech je nezbytné, abychom o vás měli přesné a aktuální informace, a proto vás můžeme požádat o potvrzení, že údaje, které o vás máme, jsou správné. 

4.5. Při poskytování služeb můžeme někdy používat automatizované rozhodování založené na zpracování údajů, například pro účely zjištění vašich potřeb v souvislosti se službou a vaším splněním podmínek služby. Automatizovaným rozhodováním se rozumí zpracování osobních údajů například pomocí softwarového kódu nebo algoritmu, tedy řešení využívající umělou inteligenci, které nevyžaduje lidský zásah. Používané způsoby automatizovaného rozhodování pravidelně přezkoumáváme, abychom zajistili, že jsou spravedlivé, efektivní a nestranné. Proti výsledkům automatizovaného rozhodování můžete vznést námitku. V takovém případě vaši situaci posoudí některý z našich odborníků.

5. Zasílání sdělení a přímý marketing

5.1. Pokud jste nám dali souhlas nebo pokud jste vy nebo organizace, kterou zastupujete, naším klientem, můžeme na vaši e-mailovou adresu zasílat a/nebo na vaše telefonní číslo volat informace o aktivitách a službách našich nebo společností z naší skupiny (přímá marketingová sdělení). Můžeme vás také požádat, abyste nám pomohli vyhodnotit kvalitu našich poskytnutých produktů a služeb. 

5.2. Abychom vám mohli zasílat newslettery na míru, můžeme upravit přímá marketingová sdělení podle informací o vašem využívání našich služeb. Řešení personalizace, která používáme, jsou určena pouze ke zlepšení vašeho prostředí. Pokud se zasíláním našich newsletterů nesouhlasíte, nepřicházíte tím o právo využívat naše služby a dostáváte stejně kvalitní služby. 

5.3. Při rozesílání newsletterů můžeme shromažďovat informace o osobách, které je obdržely, například o tom, které zprávy otevřely, na jaké odkazy klikly atd. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom vám mohli poskytovat relevantnější newslettery na míru.

5.4. Vaše kontaktní údaje můžeme předávat našim partnerům/zpracovatelům údajů, kteří nám poskytují newslettery nebo služby hodnocení kvality. Vaše kontaktní údaje můžeme také předat jiným společnostem v rámci naší skupiny za účelem poskytování jejich nabídek a sdělení, pokud takové předání údajů splňuje požadavky právních předpisů. 

5.5. Pokud si již nepřejete dostávat přímý marketing, můžete jeho odběr zrušit způsobem uvedeným v elektronické komunikaci (například kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v newsletteru apod.) nebo zasláním oznámení e-mailem na naši adresu info@carvertical.com.  

5.6. Pokud svůj souhlas odvoláte, budeme se snažit přestat s okamžitou platností newslettery zasílat, což však může nějakou dobu trvat. Vzhledem k tomu, že naše kampaně sdělení jsou plánovány předem, můžete dostat ještě jeden newsletter i po odvolání souhlasu. 

5.7. Odvolání souhlasu nás automaticky nezavazuje ke zničení vašich osobních údajů nebo k tomu, abychom vám poskytli informace o našem zpracování vašich osobních údajů. O tyto úkony byste měli požádat samostatně. 

5.8. Účast v našich hrách, propagačních akcích nebo soutěžích je dobrovolná. Abyste se však mohli hry, propagační akce nebo soutěže zúčastnit, budete nám muset poskytnout stanovené informace, včetně osobních údajů. Pokud podmínky hry vyžadují, abyste poskytli osobní údaje jiné osoby (přítele, kolegy), musíte tuto osobu před poskytnutím údajů řádně informovat a získat její souhlas. Hry, propagační akce nebo soutěže provozujeme a osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly stanovenými pro konkrétní hru, propagační akci nebo soutěž. Svůj souhlas se zpracováním a používáním osobních údajů pro tento účel máte právo kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudete se již hry, propagační akce nebo soutěže zúčastnit. 

5.9. Máme právo účastníky hry, propagační akce nebo soutěže kontaktovat, máme právo oznámit vítěze na platformě, na účtech na sociálních sítích a dalších námi určených informačních kanálech. Ke zpracování registrace do hry, propagační akce nebo soutěže a/nebo k určení výherců můžeme použít softwarovou aplikaci na bázi automatizovaného rozhodování. Tato skutečnost bude uvedena v pravidlech hry, propagační akce nebo soutěže nebo bude zřejmá z poskytovaných odkazů. V případě, že nechcete být součástí automatizovaného rozhodování, nebudete se moct hry, propagační akce nebo soutěže zúčastnit.

6. Účty na sociálních sítích

6.1. Informace o našich aktivitách, nabízených službách, změnách služeb a dalších novinkách zveřejňujeme na našich účtech na sociálních sítích. Na účtech na sociálních sítích můžeme také pořádat průzkumy, hry, soutěže, propagační kampaně, sdílet reklamy a slevové kódy. 

6.2. Je důležité mít na paměti, že na uživatele účtů na sociálních sítích se vztahují nejen tyto zásady ochrany osobních údajů, ale také zásady ochrany osobních údajů, pravidla a podmínky použití provozovatelů sociálních sítí, na kterých se účty nachází. Když s námi komunikujete na účtech na sociálních sítích a poskytujete nám určité informace (například nám posíláte zprávy a komentujete naše příspěvky), můžeme si zobrazit veřejné informace o vašem profilu (jméno, obrázek, e-mail atd.) v závislosti na vašem nastavení soukromí. Tyto informace (například komentář, který jste napsali) mohou být viditelné i pro ostatní návštěvníky konkrétního účtu na sociální síti v závislosti na vašem nastavení soukromí.

7. Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje a jakými zásadami se řídíme?

7.1. Respektujeme vaše soukromí a shromažďujeme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení našich stanovených účelů zpracování osobních údajů. 

7.2. Při zpracování vašich osobních údajů:

 1. 7.2.1. Dodržujeme požadavky platných a účinných právních předpisů, včetně GDPR.
 2. 7.2.2. Zpracováváme vaše osobní údaje zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem.
 3. 7.2.3. S výjimkou případů povolených zákonem vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, jasně definované a zákonné účely a nezpracováváme je způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 4. 7.2.4. Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které nejsou přesné nebo úplné s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány, budou neprodleně opraveny, doplněny, jejich zpracování bude pozastaveno nebo budou zničeny.
 5. 7.2.5. Uchováváme je v podobě, která umožňuje vaši identifikaci, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou tyto osobní údaje zpracovávány.
 6. 7.2.6. Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám a nezveřejňujeme je jinak, než jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů nebo v platných právních předpisech.
 7. 7.2.7. Zajišťujeme bezpečné zpracování vašich osobních údajů ľ používáme totiž technická a organizační bezpečnostních opatření a omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze na zaměstnance, kteří přístup potřebují k vykonávání své práce. 

8. Komu a kdy vaše osobní údaje předáváme?

8.1. Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům nebo příjemcům, kteří nám pomáhají s vykonáváním našich činností:

 1. 8.1.1. Poskytovatelé účetního softwaru a softwaru ke správě zakázek.
 2. 8.1.2. Poskytovatelům IT, cloudového hostingu, správy platformy a telekomunikačních služeb. Hlavními poskytovateli cloudových hostingových služeb jsou: (i) Amazon Web Services, Inc. Údaje jsou zpracovávány v EHP; (ii) MongoDB, Inc. Údaje jsou zpracovávány v EHP.
 3. 8.1.3. Poskytovatelům reklamních, marketingových a zpravodajských služeb.
 4. 8.1.4. Poskytovatelům kancelářských aplikací a služeb pro ukládání, správu a výměnu dat.
 5. 8.1.5. Poskytovatelům správy plateb.
 6. 8.1.6. V rámci prevence platebních podvodů jsme oslovili partnerskou společnost Sift Science, Inc. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Abychom mohli publikovat obsah na účtech sociálních sítí, poskytujeme údaje následujícím provozovatelům platforem sociálních sítí:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Irsko) a Meta Platforms, Inc. (USA), (údaje jsou předávány v souladu s rozhodnutím o odpovídající ochraně vydaným Evropskou komisí). 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irsko) a LinkedIn Corporation (USA) (údaje jsou předávány v souladu se standardními smluvními doložkami EU schválenými Evropskou komisí).
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd. (Irsko) (údaje jsou uchovávány v EHP; v případě potřeby však mohou být předávány v souladu s rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně nebo v souladu se standardními smluvními doložkami EU schválenými Evropskou komisí).
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (údaje jsou předávány v souladu se standardními smluvními doložkami EU schválenými Evropskou komisí).

Vzhledem k tomu, že společnost carVertical výše uvedené sociální sítě nespravuje, ale spravuje pouze svůj vlastní účet na těchto sociálních sítích, doporučujeme, abyste se seznámili s informacemi o uchovávání vašich osobních údajů v dokumentech o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí.

8.3. V souladu s postupy stanovenými právními předpisy České republiky můžeme údaje poskytnout orgánům činným v trestním řízení a orgánům přípravného řízení, soudům a dalším orgánům pro řešení sporů, a jiným osobám plnícím funkce stanovené právními předpisy. Těmto subjektům poskytujeme informace, které jsou vyžadovány právními předpisy nebo které stanoveny samotnými subjekty. 

8.4. Údaje můžeme předávat také:

 1. 8.4.1. společnostem v rámci naší skupiny a v případě existence právního základu dalších správců údajů nebo společných správců údajů, např. společnost carVertival OÜ (Estonsko);
 2. 8.4.2. v případě potřeby společnostem, které by koupily nebo převzaly naši firmu nebo by byly zapojeny v rámci společného podniku či jinou spolupráce s námi a také námi založenými společnostmi.

8.5. Osobní údaje zpravidla zpracováváme v rámci EU/EHP, v některých případech však mohou být vaše osobní údaje předávány mimo EU/EHP. Předávání vašich osobních údajů mimo EU/EHP probíhá na základě:

 1. 8.5.1. smlouvy o zpracování nebo poskytování údajů, která popisuje takové předání a obsahuje standardní smluvní doložky pro mezinárodní předávání (o kopii požádejte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů); nebo 
 2. 8.5.2. rozhodnutí o odpovídající ochraně přijaté Evropskou komisí, což znamená, že Evropská komise uznala zemi, v níž sídlí třetí strana a/nebo v níž vykonává činnost, jako zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů; 
 3. 8.5.3. zvláštního povolení dozorového úřadu pro ochranu údajů k provedení takového předání; nebo 
 4. 8.5.4. vašeho souhlasu s předáváním vašich osobních údajů mimo EU/EHP.

9. Jaká máte práva?

 9.1. Jako subjekt údajů máte v souvislosti s vašimi osobními údaji následující práva:

 1. 9.1.1. právo na přístup k vašim osobním údajům, tj. obdržet oznámení potvrzující, jestli zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, požádat o přístup ke zpracovávaným údajům a s nimi souvisejícím informacím;
 2. 9.1.2. právo požádat nás o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů či o doplnění neúplných údajů, které používáme;
 3. 9.1.3. právo požádat nás o výmaz údajů, které o vás uchováváme, pokud pro něj existuje důvod;
 4. 9.1.4. právo požádat nás o omezení zpracování vašich údajů, pokud zpochybňujete přesnost údajů nebo vznášíte námitku proti jejich zpracování, žádáte výmaz protiprávně zpracovávaných údajů, nebo údaje potřebujete k uplatnění, podniknutí nebo obhajobě právních nároků;
 5. 9.1.5. právo vznést námitku proti používání vašich údajů, pokud je zpracováváme na základě oprávněného zájmu nás a/nebo třetí strany;
 6. 9.1.6. právo požádat nás o přenos/přijetí údajů, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu a které zpracováváme automatizovaně v běžně používaném elektronickém formátu;
 7. 9.1.7. právo vznést námitku proti použití plně automatizovaného rozhodování, včetně profilování, pokud takové rozhodování může mít pro vás právní důsledky nebo podobný významný dopad;
 8. 9.1.8. v případě, že vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo odvolat souhlas, který jste nám v souvislosti s tím udělili;
 9. 9.1.9. právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. 

9.2. Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@carvertical.com nebo kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@carvertical.com. Abychom lépe porozuměli vaší žádosti, můžeme vás požádat o vyplnění příslušného formuláře žádosti, požádat vás o poskytnutí žádosti podepsané zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, požádat o zaslání žádosti poštou nebo abyste nás navštívili.

9.3. Z bezpečnostních důvodů můžeme v určitých případech zpracovat vaši žádost až po ověření vaší totožnosti. Můžeme vás proto požádat, abyste prokázali svou totožnost, například předložením dokladu totožnosti nebo jiných údajů. 

9.4. Některá svá práva můžete jako subjekt údajů uplatnit změnou nastavení svého účtu na platformě nebo vlastním smazáním svého účtu. Změnou nastavení nebo odstraněním účtu můžete přijít o některé nebo všechny informace obsažené ve svém účtu. 

9.5. Můžeme odmítnout uplatnění vašich práv, až na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže ke zpracovávání dochází na základě uděleného souhlasu, včetně souhlasu s přímým marketingem, pokud nám GDPR neumožňuje vyhovět vaší žádosti.

9.6. Za uplatnění vašich práv obvykle neúčtujeme žádné poplatky. Zákon nám však umožňuje účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout vaši žádost, pokud je zjevně neopodstatněná nebo není přiměřená.

9.7. Po obdržení vaší žádosti nebo pokynu ohledně zpracování vašich osobních údajů vám zašleme odpověď nejpozději 1 měsíc od data žádosti a podnikneme kroky uvedené v žádosti nebo vás budeme informovat o tom, proč tak nemůžeme učinit. V závislosti na složitosti a počtu žádostí může být lhůta případně prodloužena o další 2 měsíce. V takovém případě vás budeme o prodloužení informovat do 1 měsíce od obdržení žádosti.

9.8. Pokud jsou osobní údaje na vaši žádost vymazány, můžeme si ponechat jejich kopie, jestliže je to nezbytné k ochraně oprávněného zájmu nás a jiných osob, k plnění povinností státních úřadů, k řešení sporů, ke zjišťování závad nebo k dodržování smluv. 

10. Jak chráníme vaše osobní údaje?

10.1. Vaše osobní údaje zpracováváme zodpovědně a bezpečně a chráníme je ztrátou, neoprávněným použitím a pozměněním. Zavedli jsme fyzická a technická opatření (jako je kontrola přístupu, omezení sdílení dat, šifrování, aktualizace systémů, používání hesel, ochrana proti virům nebo malwaru, dokumentace o ochraně dat atd.), abychom shromážděné informace chránili před náhodným nebo nezákonným zničením, poškozením, pozměněním, ztrátou, zveřejněním i před jakýmkoli jiným neoprávněným zpracováním. Naši zaměstnanci se písemně zavázali k tomu, že vaše osobní údaje nebudou předávat ani šířit žádné neoprávněné třetí straně. 

10.2. Bezpečnostní opatření pro osobní údaje se stanoví s ohledem na rizika spojená se zpracováním osobních údajů. Další informace o zabezpečení dat naleznete zde.

11. Jak používáme soubory cookie a další sledovací technologie?

11.1. Soubor cookie je malý textový soubor uložený ve vašem prohlížeči nebo zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon). Další informace o souborech cookie, které používáme, a o podmínkách jejich použití naleznete na našich zásadách používání souborů cookie. 

12. Kontaktujte nás

12.1. Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně toho, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a uchováváme vaše údaje, nebo chcete-li jako subjekt údajů uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na adrese info@carvertical.com nebo na adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@carvertical.com, který sídlí Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litva. 

12.2. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu členského státu EU, ve kterém máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo místo, kde k domnělému porušení došlo.

Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.gov.cz, webové stránky: https://uoou.gov.cz/. 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo změnit. Takové aktualizované nebo změněné zásady ochrany osobních údajů nabydou účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na platformě. V případě podstatných změn v zásadách ochrany osobních údajů vám zašleme dodatečné oznámení e-mailem, pokud jste nám takovou e-mailovou adresu poskytli.  

Datum poslední aktualizace: 06.02.2024