Zásady ochrany osobních údajů

1. Jaký je účel těchto zásad ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) pomáhají pochopit, jaké údaje shromažďuje společnost cV Group UAB, právnická osoba reg. pod č. 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius („poskytovatel služby“) na internetových stránkách www.carvertical.com („webové stránky“), telefonicky a/nebo e-mailem a jak se tyto údaje používají.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Když navštívíte naše webové stránky nebo kancelář, kontaktujete nás e-mailem nebo telefonicky, shromažďujeme následující informace:

 • Pro účely registrace: e-mailová adresa. Pokud se zaregistrujete prostřednictvím svého účtu na Facebooku, získáme vaši e-mailovou adresu od této sociální sítě. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy a uchovávány po dobu deseti (10) let po vaší poslední návštěvě našich webových stránek.
 • Pro účely poskytování služeb: e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, informace o platbě za službu a další informace, které dobrovolně poskytnete. Pokud se zaregistrujete prostřednictvím svého účtu na Facebooku, získáme vaši e-mailovou adresu od této sociální sítě. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy a uchovávány po dobu deseti (10) let po vaší poslední návštěvě našich webových stránek.
 • Pro účely přímého marketingu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Poskytovatel služby zpracovává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a/nebo vašeho souhlasu.

Pokud výslovně nezakážete zasílání přímých marketingových sdělení zaškrtnutím políčka„Nesouhlasím“ při nákupu produktu či služby na webové stránce, poskytovatel služby zpracuje vaše osobní údaje (jméno, příjmení, pozici, e-mailovou adresu) pro účely přímého marketingu a zasílání e-mailových zpráv na základě zákonného zájmu, aby vás mohl kontaktovat a představit vám novinky a další informace o produktech či jiných nabídkách poskytovatele služby. V každém přímém marketingovém sdělení budete mít možnost odhlásit zasílání přímých marketingových sdělení prostřednictvím oznámení na uvedenou e-mailovou adresu nebo jiných prostředků uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Poskytovatel služby zpracuje na základě vašeho souhlasu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje budou na základě vašeho souhlasu a/nebo oprávněných zájmů poskytovatele služby zpracovávány po dobu pěti (5) let od poslední činnosti na našich webových stránkách (přihlášení, registrace a/nebo další aktivní kroky).

 • Informace o vašem počítači, vašich návštěvách a používání webové stránky a/nebo mobilní aplikace, včetně vaší IP adresy a času a data přihlášení k webové stránce a/nebo mobilní aplikaci. Tyto údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu a uchovávají se po dobu uvedenou v tabulce níže. Další informace naleznete v sekci „Cookies“.
 • Jakékoliv jiné osobní údaje, které nám poskytnete kdykoliv v průběhu naší komunikace: e-mailem, dopisem, telefonicky nebo při příchodu do naší kanceláře. Tyto údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu a uchovávají se dva roky. V případě, že podáte stížnost, reklamaci nebo žádost e-mailem, písemně nebo jinak, budou údaje, které nám tímto způsobem dobrovolně poskytnete, zpracovány za účelem vyřešení této stížnosti, reklamace či žádosti a uchovávány po dobu deseti (10) let.

3. Cookies

Cookie je malý soubor písmen a čísel, který s vaším souhlasem ukládáme ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače. Používáme různé soubory cookie pro různé účely. Soubory cookie nám pomáhají odlišit vás od ostatních uživatelů webových stránek a zajišťují tak příjemnější procházení webu a zlepšování našich webových stránek.

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout všechny soubory cookie, některé prohlížeče umožňují odmítnout pouze soubory cookie třetích stran. Těchto možností můžete využít. Další informace naleznete v uživatelské příručce svého prohlížeče nebo zařízení. Upozorňujeme však, že odmítnutí všech souborů cookie bude mít negativní dopad na používání webových stránek a bez souborů cookie nebudete moci používat všechny služby poskytované na webových stránkách.

Používáme následující soubory cookie (podrobný seznam je k dispozici ZDE):

(a) Nezbytně nutné soubory cookie.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Může se jednat o soubory cookie, které vám například umožní přístup k chráněným oblastem webových stránek, umožní vám registrovat se na události nebo využívat jiné služby.

(b) Analytické a/nebo výkonové soubory cookie.

Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Základem pro zpracování údajů shromážděných pomocí těchto souborů cookie je váš souhlas.

(c) Funkční a reklamní soubory cookie.

Tyto soubory cookie se používají k rozpoznání klientů při jejich návratu na webové stránky. To nám umožňuje ukázat vám přizpůsobený obsah, zapamatovat si informace, které se vás týkají, a nabízet vám vhodné reklamy. Základem pro zpracování údajů shromážděných pomocí těchto souborů cookie je váš souhlas.

Pokud však máte námitky proti používání souborů cookie nebo chcete svůj souhlas odvolat, informujte nás na e-mailu info@carvertical.com.

4. Přímý marketing

Pokud si přejete dostávat naše novinky a nabídky, můžete udělit souhlas k přímému marketingu během registrace na našich webových stránkách kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“. Vyjadřujete tím souhlas se zasíláním novinek a nabídek e-mailem a telefonicky.

Z bezplatného zasílání přímých marketingových zpráv se můžete kdykoli odhlásit, a to prostřednictvím e-mailu info@carvertical.com nebo kliknutím na příslušný odkaz v jakékoli zprávě o nabídkách, která vám byla zaslána.

5. Sociální sítě

Veškeré informace, které poskytnete pomocí sociálních sítí (včetně použití tlačítek „To se mi líbí“ a „Sledovat“ a další komunikace), jsou v gesci správy údajů příslušné sociální sítě.

Webové stránky obsahují odkazy na naše účty na sociálních sítích. V současné době máme na sociálních sítích následující účet:

Facebook: @carvertical.io; oznámení o ochraně osobních údajů na Facebooku je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Doporučujeme, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů třetích osob, a v případě jakýchkoli dotazů týkajících se způsobu použití vašich osobních údajů se obrátili přímo na poskytovatele příslušných služeb.

6. Osobní údaje dětí

Služby poskytované na webových stránkách jsou určeny pro osoby starší 14 let. V případě důvodného podezření, že zpracováváme údaje osob mladších, než je zde uvedeno, tyto údaje z databází vymažeme.

7. Příjemci údajů

Informace o vás můžeme sdělit našim zaměstnancům, manažerům, zástupcům, dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to nutné (např. finanční transakce na webových stránkách mohou být zpracovány našimi poskytovateli platebních služeb), poskytovatelům webhostingu, poskytovatelům údržby serverů, poskytovatelům e-mailových služeb atd.

Kromě toho můžeme informace o vás sdělit:

 • pokud to vyžaduje zákon;
 • za účelem ochrany našich práv nebo zájmů (včetně předání vašich údajů třetím stranám za účelem vymáhání vašeho dluhu vůči nám).

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám, které vám na jejich základě chtějí nabídnout výrobek nebo službu, pouze s vaším předchozím souhlasem. Pokud jste však souhlas s přenosem svých údajů třetím stranám již udělili, můžete jej kdykoli odvolat.

V každém případě, kdy jsou vaše osobní údaje předány do třetí země, musí být splněna jedna z následujících podmínek: i) údaje jsou předány do země, pro kterou bylo rozhodnuto o přiměřenosti; ii) údaje se předávají pomocí vhodných bezpečnostních opatření vyžadovaných právními předpisy; iii) nelze-li údaje předávat v souladu s body i) a ii), musí být dodrženy výjimky stanovené v právních předpisech.

8. Bezpečnost osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s požadavky zákona o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky a dalších právních předpisů. Při zpracování vašich osobních údajů provádíme organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, pozměněním, zveřejněním a jakoukoli jinou neoprávněnou formou zpracování.

Přenos údajů přes internet je však přirozeně nejistý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

9. Jaká jsou vaše práva?

Máte právo:

 • podat písemnou žádost o informace, zda zpracováváme údaje týkající se vaší osoby; pokud ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a obdržení následujících informací: účely zpracování údajů; kategorie osobních údajů; příjemci údajů nebo kategorie příjemců údajů, kteří obdrželi nebo obdrží vaše osobní údaje; pokud je to možné, předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení doby jejich uchování;
 • požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají;
 • požadovat vymazání svých osobních údajů. Toto právo však není absolutní a musí být podloženo alespoň jedním z následujících důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné k dosažení účelu, ke kterému byly shromážděny nebo jinak zpracovány; rozhodnete se odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud jsou vaše údaje zpracovávány výhradně na základě souhlasu a neexistují žádné jiné důvody pro zpracování vašich osobních údajů; vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně; vaše osobní údaje musejí být vymazány, když k tomu máme zákonnou povinnost;
 • požadovat, aby zpracování vašich údajů bylo omezeno v jednom z následujících případů: zpochybníte přesnost údajů (v takovém případě je zpracování omezeno na dobu, kterou potřebujeme k ověření správnosti vašich osobních údajů); zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy nesouhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje byly vymazány, a místo toho požadujete, aby jejich zpracování bylo omezeno; vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je k zřízení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud je zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje (s výjimkou jejich uchovávání) zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem zřízení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv vaší nebo jiné osoby, z důvodů ochrany osobních údajů vás nebo třetí osoby nebo veřejného zájmu;
 • odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu;
 • požadovat, aby vaše osobní údaje zpracované námi byly převedeny na jiného správce údajů, je-li to technicky proveditelné;
 • podat stížnost nám nebo státnímu orgánu, do jehož gesce spadá ochrana údajů, pokud se domníváte, že vaše práva jako subjektu údajů byla nebo mohou být porušena.

10. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů a jejich implementaci na webových stránkách třetích stran.

11. Odpovědnost

Jste odpovědní za to, že vaše heslo a údaje o uživateli zůstanou důvěrné, a za jakoukoli činnost (přenos údajů, zadané objednávky atd.) prováděnou na našich webových stránkách pomocí přihlašovacích údajů. Nesmíte své heslo sdělit třetím stranám. Pokud naše služby webových stránek používá třetí strana, která se přihlásila pomocí vašich přihlašovacích údajů, předpokládáme, že jste to vy. Pokud ztratíte přihlašovací údaje, musíte nás o tom neprodleně informovat poštou, telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Odpovídáte za správnost, přesnost a úplnost vámi poskytnutých informací. Dojde-li ke změně vašich osobních údajů, musíte nás neprodleně informovat o změně údajů v registračním formuláři nebo, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v registračním formuláři, prostřednictvím e-mailu. V žádném případě neodpovídáme za škody, které vám vzniknou v důsledku nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jste poskytli, ani za to, že jste nás neinformovali o změnách.

12. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat nebo změnit. Tyto aktualizované nebo změněné zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost po jejich zveřejnění na našich webových stránkách. V případě, že v zásadách ochrany osobních údajů dojde k zásadním změnám, budou tyto změny zveřejněny na našich webových stránkách. Měli byste však čas od času tuto stránku zkontrolovat a ujistit se, že aktuální verze zásad ochrany osobních údajů je pro vás přijatelná.

13. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí následujících kontaktních údajů:

cV Group UAB

Registrační číslo: 303134915

Adresa: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius

E-mail: info@carvertical.com

Na přijaté žádosti, stížnosti nebo reklamace odpovíme ve lhůtách a v souladu s postupem stanoveným právními předpisy. Vynasnažíme se poskytnout informace co nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 30 dnů od obdržení vaší žádosti.

V případě podezření na totožnost osoby, která podala žádost, stížnost nebo reklamaci, máme právo požádat o doklad totožnosti žadatele.

Pokud vám nemůžeme poskytnout požadované informace nebo máte jakékoli námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost státnímu orgánu ochrany osobních údajů.

 

Poslední revize zásad ochrany osobních údajů: 15 července 2019