carVertical

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) poskytují informace o tom, jak společnost cV Group, UAB, právnická osoba reg. IČ 303134915, adresa Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litevská republika (dále jen „carVertical“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje prostřednictvím webových stránek www.carvertical.com (dále jen „carVertical.com“) nebo jinak využívá osobní údaje poskytnuté společnosti carVertical.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby. Osobními údaji jsou také různé informace, které mohou při společném shromáždění vést k identifikaci konkrétní osoby. 

Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je získáváme, na jakém základě, k jakým účelům a jak je používáme, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme, komu je poskytujeme, jak zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů a jaká jsou vaše práva.  

Je velmi důležité, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečetli, protože pokaždé, když navštívíte stránky carVertical.com nebo společnosti carVertical jinak poskytnete osobní údaje, vyjadřujete tím svůj souhlas s podmínkami popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. To znamená, že jste se právně zavázali dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste společnosti carVertical své osobní údaje poskytovat.

Respektujeme vaše soukromí a snažíme se chránit vaše osobní údaje. Společnost carVertical bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými právními požadavky Evropské unie a Litevské republiky, včetně nařízení (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dalších platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a pokynů příslušných orgánů. Pojmy použité v Zásadách ochrany osobních údajů jsou chápány tak, jak jsou definovány v GDPR.

2. Váš správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je společnost carVertical:

Název: cV Group, UAB

Právnická osoba reg. č.: 303134915

Adresa: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litevská republika

E-mail: info@carvertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Účely zpracování vašich osobních údajů

Společnost carVertical zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

3.1. Poskytování služeb na carVertical.com

Účel

Účelem společnosti carVertical je poskytnout vám objednané služby (např. kredity, které lze vyměnit za zprávu obsahující informace o historii vozidla) a zajistit bezproblémové poskytování těchto služeb (např. rychlou a bezpečnou platbu nebo informování o změnách ve službách).

Subjekty údajů

Fyzické osoby, které si zakoupí služby carVertical na stránkách carVertical.com, nebo zástupci firemních klientů, kteří si tyto služby zakoupí.

Osobní údaje

 • Jméno, příjmení;
 • E-mailová adresa;
 • Další kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo (pokud je poskytnete dobrovolně);
 • Informace o získaných službách carVertical (historie nákupu);
 • Údaje o platbě (částka, zvolený způsob platby a související informace, např. číslo bankovního účtu);
 • Vaše komunikace se společností carVertical ohledně zakoupených služeb.

Vzhledem k tomu, že služby carVertical jsou poskytovány prostřednictvím účtu carVertical.com (např. kredity pro určitý účet), budou zpracovány také údaje o účtu uvedené v odstavci 3.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

Společnost carVertical získává osobní údaje přímo od vás nebo:

 • od poskytovatelů služeb inkasa nebo správy plateb, finančních institucí nebo jiných zprostředkovatelů plateb v závislosti na zvoleném způsobu platby za služby;
 • z platforem Apple, Google nebo Facebook, pokud si zakoupíte služby prostřednictvím účtu carVertical propojeného s těmito platformami.

Právní základ

Údaje obsažené v dokumentech, pro které jsou v právních předpisech stanoveny minimální doby uchovávání (např. Katalog podmínek uchovávání obecné dokumentace), budou uchovávány ve lhůtách stanovených v příslušných právních předpisech, např. účetní doklady osvědčující hospodářskou operaci nebo hospodářský případ (faktury, platební příkazy atd.), a osobní údaje v nich obsažené budou uchovávány po dobu 10 let. 

V jednotlivých případech, v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů nebo v případě uvedeném v odstavci 3.7 těchto Zásad ochrany osobních údajů, mohou být vaše osobní údaje uchovávány po delší dobu.

3.2. Otevření a správa účtu

Účel

Cílem společnosti carVertical je poskytnout vám možnost otevřít si účet, prostřednictvím kterého si můžete objednat služby společnosti carVertical (např. kredity přidělené pro příslušný účet) a spravovat účet.

Subjekty údajů

Fyzické osoby, které si otevřou účet na carVertical.com, nebo zástupci firemních klientů, kteří si otevřou účet na carVertical.com.

Osobní údaje

Pro osoby, které si otevřou účet na carVertical.com pomocí registračního formuláře nebo kterým bude účet otevřen automaticky při objednání služeb carVertical:

 • E-mailová adresa;
 • Heslo.

Pro osoby, které si otevřou účet na carVertical.com pomocí účtu na Facebooku:

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailová adresa;
 • Informace o veřejném účtu.

Pro osoby, které si otevřou účet na carVertical.com pomocí účtu Apple:

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailová adresa nebo anonymní e-mailová adresa Apple.

Pro osoby, které si vytvoří účet na carVertical.com pomocí účtu Google:

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailová adresa.

Pro všechny správce účtů carVertical.com fyzických osob:

 • Další kontaktní údaje, např. adresa, telefonní číslo (pokud je poskytnete dobrovolně);
 • Informace o aktivitách na účtu;
 • Údaje o zakoupených službách carVertical (historie nákupů);
 • Vaše komunikace se společností carVertical týkající se vašeho účtu.

Pro všechny správce účtů carVertical.com právnických osob:

 • Společnost, kterou zastupují, a podrobnosti o ní;
 • Další kontaktní údaje, např. adresa, telefonní číslo (pokud je poskytnete dobrovolně);
 • Informace o aktivitách na účtu;
 • Údaje o zakoupených službách carVertical (historie nákupů);
 • Vaše komunikace se společností carVertical týkající se vašeho účtu.

Zdroj osobních údajů

Společnost carVertical získává osobní údaje přímo od vás nebo z platforem Apple, Google nebo Facebook, pokud si otevřete účet na carVertical.com pomocí účtů těchto platforem.

Právní základ

Plnění smlouvy mezi vámi a společností carVertical týkající se registrace účtu a poskytování příslušných služeb (článek 6[1][b] GDPR) nebo náš oprávněný zájem umožnit vám otevřít účet pro právnickou osobu, kterou zastupujete (článek 6[1][f] GDPR).

Pokud tyto osobní údaje neposkytnete, společnost carVertical vám nebude moci poskytnout požadované služby, včetně otevření účtu.

Uložení

Pokud účet nechcete používat, máte právo jej (a související osobní údaje) kdykoli vymazat zasláním písemného oznámení společnosti carVertical e-mailem na adresu info@carvertical.com nebo pomocí nastavení účtu

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si objednali služby společnosti carVertical (např. kredity) prostřednictvím příslušného účtu, budou osobní údaje uloženy po dobu uvedenou v odstavci 3.1 těchto zásad ochrany osobních údajů.

V jednotlivých případech mohou být vaše osobní údaje uchovávány po delší dobu v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů nebo v případě uvedeném v odstavci 3.7 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

3.3. Přímý marketing

Účel

Cílem společnosti carVertical je poskytovat vám novinky a další informace o našem zboží a/nebo nabídkách.

Subjekty údajů

 • Osoby, které si na stránkách carVertical.com zakoupily služby společnosti carVertical (kredity atd.) a v té době nebo kdykoli později nevznesly námitku proti použití svých osobních údajů pro účely přímého marketingu v souvislosti s marketingem podobného zboží a/nebo služeb společnosti carVertical;
 • Osoby, které vyjádřily souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Osobní údaje

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Informace o podobných získaných službách carVertical (historie nákupů).

Zdroj osobních údajů

Společnost carVertical získává osobní údaje přímo od vás nebo z platforem Apple, Google nebo Facebook, pokud si otevřete účet na carVertical.com pomocí účtů těchto platforem.

Právní základ

 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), nebo
 • Náš oprávněný zájem informovat naše zákazníky o podobném zboží a/nebo službách nabízených společností carVertical (článek 6[1][f] GDPR).

Na základě našeho oprávněného zájmu informovat zákazníky o podobném zboží a/nebo službách nabízených společností carVertical bude společnost carVertical zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Zakoupením produktu a/nebo služby na carVertical.com výslovně nesouhlasíte se zasíláním přímých marketingových sdělení;
 • Pokaždé, když vám zašleme oznámení o přímém marketingu, budete moci odmítnout přímou marketingovou komunikaci tím, že nám to oznámíte prostřednictvím určeného e-mailu nebo jiným způsobem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje budou na tomto základě zpracovávány pouze za účelem marketingu podobného zboží a/nebo služeb nabízených společností carVertical.

Uložení

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem uvedeným v tomto odstavci po dobu 2 let ode dne jejich shromáždění nebo dokud nevznesete námitku proti takovému zpracování osobních údajů nebo dokud nebude odvolán váš souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, podle toho, která z těchto okolností nastane dříve. 

V jednotlivých případech mohou být vaše osobní údaje uchovávány po delší dobu v souladu s požadavky platných právních předpisů nebo v případě uvedeném v odstavci 3.7 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

3.4. Přímá komunikace

Účel

Společnost carVertical se snaží reagovat na vaše dotazy, které nám zašlete e-mailem nebo standardní poštou, písemně nebo telefonicky, pomocí speciálního formuláře na stránkách carVertical.com nebo nás kontaktujete přímo.

Subjekty údajů

Osoby, které zasílají společnosti carVertical dotazy e-mailem nebo standardní poštou, písemně nebo telefonicky, prostřednictvím speciálního formuláře na stránkách carVertical.com nebo nás kontaktují přímo osobně.

Osobní údaje

 • Jméno a příjmení;
 • Adresa;
 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Obsah korespondence se společností carVertical.

Na základě vámi zvoleného způsobu komunikace se společností carVertical může společnost carVertical zpracovávat pouze část vašich výše uvedených osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

Společnost carVertical získává osobní údaje přímo od vás.

Právní základ

Náš oprávněný zájem odpovědět na vaše dotazy a/nebo vám poskytnout úplné informace o službách společnosti carVertical (článek 6[1][f] GDPR).

Uložení

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem uvedeným v tomto odstavci po dobu 2 let ode dne jejich shromáždění.

V jednotlivých případech mohou být vaše osobní údaje uchovávány po delší dobu v souladu s požadavky platných právních předpisů nebo v případě uvedeném v odstavci 3.7 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

3.5. Sociální sítě

Účel

Cílem společnosti carVertical je spravovat své účty na sociálních sítích (Facebook,LinkedIn,TikTok,Instagram,YouTube) a komunikovat s uživateli sociálních sítí.

Subjekty údajů

Uživatelé sociálních sítí (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), kteří s námi komunikují prostřednictvím účtů carVertical.

Osobní údaje

 • Jméno nebo jméno a příjmení profilu na sociální síti;
 • Profilová fotografie;
 • Veřejné komentáře a další formy interakce s účty společnosti carVertical na sociálních sítích;
 • Písemná korespondence se společností carVertical, pokud existuje.

Na základě vámi zvoleného způsobu komunikace se společností carVertical může společnost carVertical zpracovávat pouze část vašich výše uvedených osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

Společnost carVertical získává osobní údaje přímo od vás a/nebo z příslušné sociální sítě.

Právní základ

Náš oprávněný zájem komunikovat s uživateli našich účtů na sociálních sítích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Uložení

Vzhledem k tomu, že společnost carVertical nespravuje výše uvedené sociální sítě, ale pouze své účty na těchto sítích, a vystupuje jako společný správce údajů spolu se společnostmi, které uvedené sociální sítě spravují, seznamte se prosím s informacemi o ukládání vašich osobních údajů v dokumentech o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Funkce webových stránek

Veškeré informace o nástrojích, které používáme k zajištění fungování webu carVertical.com (včetně souborů cookie), a o otázkách ochrany osobních údajů s nimi spojených najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

3.7. Právní požadavky a řešení sporů

Společnost carVertical může zpracovávat všechny výše uvedené osobní údaje za účelem uplatnění, vymáhání nebo obrany proti právním nárokům. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu  za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje pro tento účel budeme zpracovávat po dobu 1 roku po skončení příslušného soudního řízení (např. posouzení nároku, pravomocné rozhodnutí soudu nebo rozhodčího řízení).

4. Osobní údaje nezletilých osob

Služby poskytované společností carVertical jsou určeny pouze osobám starším 14 let. Pokud máme důvodné pochybnosti, že zpracováváme údaje osob mladších 14 let, okamžitě je z databází odstraníme.

Pokud je vám 14 let a více, ale jste mladší 18 let, přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě spolu s rodičem nebo opatrovníkem, abyste jim porozuměli a dodržovali je.

5. Příjemci dat

Informace o vás můžeme poskytnout našim zaměstnancům, zástupcům, zprostředkovatelům, dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nutné, např. našim poskytovatelům platebních služeb, kteří spravují finanční operace na carVertical.com, poskytovatelům hostingových služeb carVertical.com, poskytovatelům služeb údržby serverů, poskytovatelům e-mailových služeb atd.

Kromě toho můžeme informace o vás zpřístupnit:

 • soudy, rozhodci, mediátoři, protistrany a jejich právníci (pokud je to nutné pro účely soudního nebo jiného podobného řízení);
 • policie, orgány činné v trestním řízení, finanční úřady, jiné státní nebo obecní orgány (pokud to výslovně vyžadují příslušné právní předpisy) nebo jiné osoby plnící úřední povinnosti, které jim byly svěřeny (např. notáři, společnosti zabývající se vymáháním pohledávek);
 • profesionální konzultanti, jako jsou právníci, poradci, auditoři nebo účetní (pokud je to nezbytné pro zajištění našich oprávněných zájmů);
 • poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby informačních technologií, cloud computingu a správy systémů, inkasa nebo správy plateb, marketingové a účetní služby, poštovní nebo kurýrní služby, a to pouze v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb;
 • jiné subjekty v rámci téže skupiny společností, a to pouze v rozsahu nezbytném pro řádnou správu skupiny společností;
 • při provádění obchodních transakcí (prodej společnosti carVertical, jejího majetku [jeho části] nebo jejích akcií [jeho části], fúze nebo rozdělení společnosti carVertical atd.) potenciálním nebo konečným nabyvatelům (jejich zástupcům), osobám provádějícím kontrolu společnosti carvVertical nebo jinak se účastnícím příslušné obchodní transakce. V takovém případě společnost carVertical předá pouze tolik osobních údajů, kolik je nezbytné pro účely obchodní transakce, a zajistí důvěrnost osobních údajů.

Pokud vaše osobní údaje předáváme do třetí země (mimo EU/EHP), musí být vždy splněna jedna z následujících podmínek:

 • údaje se předávají do země, ve které bylo rozhodnuto o jejich způsobilosti;
 • předávání údajů probíhá za použití vhodných záruk stanovených v právních předpisech; 
 • jsou dodrženy odchylky stanovené právními předpisy, pokud není možné údaje předat za výše uvedených podmínek.

Společnost carVertical vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že přenos údajů proběhne v souladu s požadavky GDPR, a přijme vhodná opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Pro více informací o těchto opatřeních nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci 2těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6. Zabezpečení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s požadavky GDPR, zákona o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky a dalších platných právních předpisů. Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme organizační a technická opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, změnou, zveřejněním a jakýmkoli jiným nezákonným zpracováním.

Přestože se společnost carVertical snaží chránit vaše osobní údaje, přenos dat přes internet není 100% bezpečný, takže nemůžeme plně zaručit bezpečný přenos dat přes internet.

7. Vaše práva

Máte následující práva:

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet informace o zpracování svých osobních údajů v transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě, jasným a jednoduchým jazykem. To je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vám některá část těchto Zásad ochrany osobních údajů není jasná, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci 2těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Máte také právo získat potvrzení společnosti carVertical o tom, zda jsou údaje, které se vás týkají, zpracovávány, a pokud jsou tyto údaje zpracovávány, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a následujícím informacím:

 • účely zpracování údajů; 
 • kategorie osobních údajů; 
 • příjemci údajů nebo kategorie příjemců údajů;
 • dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • právo požádat společnost carVertical o opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo nesouhlasit s takovým zpracováním, a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • informace o zdrojích vašich osobních údajů;
 • v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci informace o vhodných zárukách týkajících se předávání údajů.

Kromě toho máte právo získat kopii osobních údajů, které o vás máme. Za další kopie, které si vyžádáte, máme právo účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požádat společnost carVertical o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Jste zodpovědní za to, že údaje, které nám poskytujete, jsou přesné, správné a úplné. Pokud se vámi poskytnuté údaje změní, musíte nás o tom neprodleně informovat změnou příslušných údajů v registračním formuláři nebo, pokud údaje nejsou v registračním formuláři uvedeny, nás o tom informovat e-mailem. V žádném případě neneseme odpovědnost za škody způsobené tím, že jste uvedli nesprávné nebo neúplné osobní údaje nebo jste nás neinformovali o jejich změnách.

Upozorňujeme, že společnost carVertical získává údaje o vozidlech (např. počet ujetých kilometrů) uvedené v hlášeních od třetích stran a poskytuje je v automatizovaném hlášení v nezměněné podobě a v podobě, v jaké je obdržela. Z tohoto důvodu společnost carVertical nenese odpovědnost za případný nesoulad mezi informacemi obsaženými ve zprávách a skutečností a za údaje v nich obsažené.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom je měli nadále zpracovávat, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, nebo pokud odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování nebo z jiných důvodů uvedených v článku 17 GDPR.

Upozorňujeme, že v zájmu zajištění bezpečnosti informačních systémů a osobních údajů vytváří společnost carVertical záložní kopie osobních údajů. Platí po dobu 35 kalendářních dnů a poté se automaticky přepisují. Vaše osobní údaje, s výjimkou údajů z těchto záložních kopií, pak vymažeme nebo odstraníme v níže uvedených lhůtách. Pokud budeme před uplynutím lhůty uvedené v tomto odstavci nuceni obnovit záložní kopii obsahující vaše osobní údaje, neprodleně tyto údaje vymažeme a nepoužijeme je k žádnému jinému účelu.

Upozorňujeme, že čl. 17 odst. 3 GDPR stanoví výjimky z výše uvedených případů, kdy je nutné údaje zpracovávat. Pokud jsou ve vašem případě takové výjimky platné, budeme vás o tom informovat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požádat společnost carVertical o omezení (nebo pozastavení) zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • zpochybňujete správnost svých osobních údajů - dokud nebude jejich správnost ověřena;
 • vaše údaje byly zpracovány protiprávně, ale místo žádosti o výmaz si přejete zpracování omezit;
 • osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy potřebujete, abychom si je ponechali za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právního nároku;
 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich údajů - dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.

Po omezení zpracování osobních údajů mohou být tyto osobní údaje zpracovávány (s výjimkou jejich uložení) pouze s vaším souhlasem nebo pouze za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje poskytnuté společností carVertical ve strukturovaném běžném strojově čitelném formátu, jakož i právo předat tyto údaje jinému správci za předpokladu, že:

 • údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy a
 • údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

Máte také právo požadovat, aby společnost carVertical předala vaše osobní údaje přímo jinému správci, pokud je to technicky možné.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu společnosti carVertical.

V takovém případě společnost carVertical nebude dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokáže oprávněné důvody, na jejichž základě jsou vaše osobní údaje zpracovávány a které jsou důležitější než vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento účel a tyto údaje již nebudou pro tento účel zpracovávány.

Právo odvolat souhlas

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu členského státu EU, v němž máte obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení.

Dozorovým úřadem v Litvě je Státní inspektorát ochrany údajů, adresa L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litva, e-mail: ada@ada.lt, webové stránky: https://vdai.lrv.lt/

Před podáním stížnosti dozorovému úřadu bychom ocenili, kdybyste nás kontaktovali a vysvětlili nám své obavy. Vyvineme maximální úsilí, abychom váš dotaz vyřešili rychle a pečlivě.

Společnost carVertical posoudí vaši žádost o výkon práv subjektu údajů do 1 měsíce. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. V takovém případě vás společnost Carvertical bude informovat o každém takovém prodloužení do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody zpoždění.

Pokud máme po obdržení žádosti, stížnosti nebo reklamace podezření ohledně vaší totožnosti, máme právo vyžádat si další informace potřebné k potvrzení vaší totožnosti.

8. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Máme právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo změnit. Takové aktualizované nebo změněné Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na stránkách carVertical.com. Pokud dojde k podstatným změnám zásad ochrany osobních údajů, bude o tom rovněž informováno.

Aktualizace: 22/02/2022