carVertical

Vše, co byste měli vědět o výfukovém systému auta

Aivaras Grigelevičius

Aivaras Grigelevičius

Některé komponenty vozidel mohou být i přes svůj jednoduchý vzhled a funkce překvapivě složité. Ukázkovým příkladem je právě výfukový systém automobilu, který ve skutečnosti dělá mnohem víc, než se na první pohled může zdát.

Pojďme se společně podívat na klíčovou roli, kterou plní výfukový systém auta, a také na to, jak můžete efektivně diagnostikovat a odhalit případné problémy.

Hledáte spolehlivé auto?

Dobře udržované a nebourané auto je nejspolehlivější! Zkontrolujte jakýkoli VIN kód, abyste se ujistili, že nekupujete vrak:

Získat přehled

K čemu slouží výfukový systém auta?

Již od samého vzniku spalovacích motorů je hlavním úkolem výfukového potrubí zachycovat plyny z jednotlivých válců a vypouštět je do ovzduší. Postupem času se díky technologickému vývoji výfukové potrubí proměnilo ve výfukové systémy, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly řadě požadavků.

V dnešním světě mají výfukové systémy za úkol eliminovat škodlivé látky a snižovat emise CO2. Kromě toho musí také splňovat normy týkající se hluku a zároveň zajišťovat bezproblémový chod motoru.

Výfukový systém auta - 4 hlavní části

výfukový systém
Zdroj: Oscar Sutton / Unsplash / Exhaust system

Výfukový systém moderních automobilů je sestaven z různých komponentů, které jsou obvykle viditelné až po zvednutí auta na zvedák. Abychom vám ušetřili práci, rozebereme si každou součástku zvlášť.

1. Koncovka výfuku (výfuk)

Koncovka výfuku neboli jednoduše výfuk, je poslední součástí výfukového systému – můžete si ho všimnout při pohledu na zadní část vozidla. Počet výfukových trubek se obvykle pohybuje od jedné do tří, v závislosti na konkrétním vozidle.

Výfuk slouží jako vývod, kterým jsou výfukové plyny účinně vypouštěny do ovzduší.

2. Kyslíkový senzor (lambda sonda)

Kyslíkový senzor, označovaný také jako O2 senzor nebo lambda sonda, je zařízení určené k měření obsahu kyslíku ve výfukových plynech spalovacího motoru.

Jeho hlavní funkcí je vytvářet signál napětí, který přesně odráží množství kyslíku přítomného ve výfukových plynech. Tento signál je následně odeslán do řídicího modulu motoru, který na základě těchto informací přesně upravuje směs vzduchu a paliva pro optimální spalování a minimalizaci emisí.

3. Katalyzátor

Katalyzátor je klíčovou a jednou z nejdražších součástí výfukového systému.

Obvykle bývá připojen k výfukovému potrubí, i když může jít také o menší součástku umístěnou přímo ve výfukovém potrubí. Bez ohledu na provedení se skládá z kovového krytu a katalytického jádra, které může být vyrobeno z kovu nebo keramiky.

V jádru se nacházejí malé kanálky pokryté drahými kovy, jako je palladium nebo platina. Tyto kovy plní klíčovou funkci v chemickém procesu rozkladu škodlivých látek obsažených ve výfukových plynech, jako jsou oxidy dusíku nebo uhlíku, a přeměňují je na neškodné látky jako je například oxid uhličitý nebo voda.

4. Tlumič výfuku

Hlavním účelem univerzálního tlumiče výfuku je minimalizovat hluk, který vychází z výfukového systému auta.

Vzhledem k zákonným předpisům používají výrobci tlumičů různé typy koncových tlumičů ke snížení hluku i vibrací. Patří mezi ně reaktivní tlumiče, odporové tlumiče, absorpční tlumiče a systémy plášťového tlumení.

Moderní tlumiče výfuku se rovněž staly předmětem zájmu automobilových nadšenců. Milovníci aut a nadšenci se totiž snaží vylepšit nebo změnit zvuk svého výfukového systému, což je vede k úpravám, výměně nebo dokonce úplnému odstranění tlumiče výfuku.

Příznaky problémů s výfukovými systémy a jejich význam

amg koncovka výfuku
Zdroj: Mazuozi Abdeladim / Unsplash / AMG tailpipe

Ne vždy musíte navštívit nejbližší servis, abyste vyřešili nebo diagnostikovali určitý problém s výfukovým systémem. Pokud máte podezření na závadu výfukového systému vašeho vozu, věnujte pozornost následujícím příznakům.

Neobvyklé zvuky

Nejvýraznějším příznakem nefunkčního výfukového systému je zvýšený nebo neobvyklý zvuk motoru. Tyto zvuky většinou vycházejí ze tří různých zdrojů: výfukového potrubí, tlumiče výfuku nebo koncovky výfuku.

Problémy s výfukovým potrubím

 • Příčina. Postupem času může dojít ke vzniku trhlin mezi jednotlivými částmi válců, selhání čepů či šroubů v důsledku tepelného cyklování a deformaci povrchu sběrného potrubí, což může vést k selhání těsnění. Dále může být problém se senzorem, protože se nachází ve výfukovém potrubí.
 • Další příznaky. Netěsnící nebo prasklé výfukové potrubí doprovází zápach spáleniny z motorového prostoru a v závislosti na rozsahu problému může mít za následek snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby paliva.

Problémy s tlumičem výfuku

 • Příčina. Problémy s tlumičem výfuku jsou vzhledem k jeho specifické funkci obvykle způsobeny náchylností ke korozi.
 • Popis hluku. Protože koroze postupuje pomalu, začínají rané problémy s tlumičem syčením nebo praskáním. V pozdějších fázích vydává selhávající tlumič hlasitější zvuky, patrné i pokud motor běží na volnoběh.

Problémy s koncovkou výfuku

 • Příčina. Stejně jako tlumič výfuku může koncovka výfuku v důsledku působení tepla, vlhkosti a silniční soli časem zrezivět, což má vliv na potrubí i jeho spoje.
 • Další příznaky. Kromě zvýšeného hluku vycházejícího z motoru a podivných klepavých zvuků (protože nedostatečně zajištěné spoje umožňují pohyb nebo vibrace potrubí) může být rez také příčinou nápadného zápachu.

Snížený výkon motoru

Typickou příčinou zhoršené odezvy motoru bývá poškozený palivový systém nebo vadné součásti zapalování, ale výkon motoru mohou významně ovlivnit i díly, jako je ventil recirkulace výfukových plynů nebo senzory kyslíku (lambda sonda).

Problémy s ventily pro recirkulaci výfukových plynů

 • Příčina. Problémy s EGR ventilem vznikají v důsledku hromadění karbonových usazenin, což vede k ucpání a omezení funkčnosti ventilu.
 • Příznaky. Nejvýraznějším indikátorem problému s EGR ventilem je nepravidelný chod motoru na volnoběh a pokles spotřeby paliva, protože ventil se snaží dostatečně recirkulovat výfukové plyny zpět do motoru.

Problémy se senzorem kyslíku

 • Příčina. Přirozené opotřebení a koroze jsou hlavními důvody, proč začne lambda sonda špatně fungovat.
 • Příznaky. Vzhledem k tomu, že tyto senzory monitorují hladinu kyslíku ve výfukových plynech vozidla, může jakékoli narušení spojení mezi alespoň jedním kyslíkovým senzorem a řídicí jednotkou motoru vést k nesprávnému zapalování motoru, hrubému chodu na volnoběh nebo dokonce k jeho úplnému zastavení. Kromě toho může bohatá směs vzduchu a paliva vést ke kouři z výfukového systému.

Problémy se systémy řízení emisí mohou být příčinou celé řady obtíží

Katalyzátor a filtr pevných částic představují klíčové součástky pro snižování množství škodlivých emisí. Případné problémy s těmito komponenty ovlivní váš celkový zážitek z jízdy.

Problémy s filtrem pevných částic

 • Příčina. Problémy s filtrem pevných částic vznikají z různých zdrojů: vadný EGR ventil, použití nesprávného oleje a vadné vstřikovače paliva. Na zanesení filtru pevných částic mohou mít navíc významný vliv krátké jízdy, protože motor nemůže dosáhnout optimální provozní teploty.
 • Příznaky. Při ucpání filtru pevných částic se na přístrojové desce objeví výstražná kontrolka, která signalizuje nutnost automatické rekuperace systému filtru pevných částic. Toho lze dosáhnout jízdou po dálnici stálou rychlostí 112 km/h. V případě potřeby se obraťte na servis, který může zahájit mechanickou regeneraci.

Problémy s katalyzátorem

 • Příčina. Poruchy katalyzátoru jsou často důsledkem přehřátí, unikajícího oleje do výfuku nebo konstrukčního poškození. Dobrou zprávou je, že brzké poruchy katalyzátoru se dají omezit aktivním přístupem k údržbě vozidla. Například vadné senzory kyslíku mohou přimět katalyzátor pracovat při neobvykle vysokých teplotách, což výrazně zkracuje jeho životnost.
 • Příznaky. Nefunkční katalyzátor mnohdy formuje celý řetězec událostí, který začíná rozsvícenou kontrolkou motoru, pokračuje sníženým výkonem motoru, zvýšenými emisemi a znatelnou změnou spotřeby paliva.

Význam správné funkce výfukového systému

Toyota MR2 s upraveným výfukovým systémem
Zdroj: Jospeh Greve / Unsplash / Toyota MR2 with modified exhaust system

Pokud existuje něco, co zkrátka nikdo nemůže přehlédnout, je to stav výfukového systému. Pokud jednoho časného rána nastartujete motor a vaše uši začnou trápit podivné zvuky a váš nos zaznamená nepříjemný zápach, můžeme s jistotou konstatovat, že se od ostatních účastníků silničního provozu nedočkáte žádné chvály.

Důležitost údržby výfukového systému vašeho vozidla však přesahuje rámec toho, abyste se vyhnuli dalšímu hluku a nepohodlí. Dobře udržovaný systém hraje klíčovou roli při zajišťování optimálního výkonu motoru a stejně tak přispívá k ochraně životního prostředí tím, že minimalizuje produkci škodlivých emisí. A pokud chcete mít přehled o stavu svého vozidla, určitě zvažte použití dekodéru VIN.

Dekodér VIN je cenným nástrojem nejen pro kontrolu historie vozidla při hledání nového vozu, ale také pro majitele, kteří hledají další informace o specifikacích, svolávacích akcích nebo potenciálních problémech s údržbou jakéhokoliv vozidla.

Zkontrolujte svůj VIN kód

Prověřením historie vozidla předejdete nákladným problémům. Získejte přehled ihned!

Vyberte způsob zadávání mezi VIN kódem a poznávací značkou

FAQ (Často kladené dotazy)

Aivaras Grigelevičius

Autor článku:

Aivaras Grigelevičius

Aivaras se zbláznil do aut už jako malý kluk. Tato vášeň pro jezdící předměty (a vše, co s nimi souvisí) později přerostla v práci automobilového žurnalisty. Od té doby Aivaras píše pro několik různých časopisů a věnuje se všemu, co má pedály na plyn. Má také slabost pro vozy značky Alfa Romeo.