carVertical

Изберете държава

RS flag

Индекс на прозрачност на пазара на употребявани автомобили в Сърбия

Световна класация
#16
Индекс
-47,2
150
130
110
90
70
50
30
10
средно
-10
-30
-50
-70
-90
-110
-130
-150
-142,7
lv flag
-141,9
ua flag
-108,4
lt flag
-100,8
ro flag
-88,5
ee flag
-56,3
bg flag
-48,8
pl flag
-47,2
rs flag
-7,8
hr flag
-4
hu flag
4
sk flag
23,3
cz flag
35,3
be flag
38,8
us flag
40,7
ch flag
41,1
fi flag
42,3
si flag
51,6
se flag
75,6
dk flag
79,9
fr flag
90,8
it flag
96,8
de flag
126
gb flag

Процент на превъртени километри на одометъра

11,7%

Световна класация: #13

Средна стойност на връщане на километража

54 603 km

Световна класация: #20

Процент повредени автомобили

31,51%

Световна класация: #8

Средна стойност на щетите

3119 €

Световна класация: #5

Процент на внесените употребявани автомобили

75,03%

Световна класация: #17

Средна възраст на проверените автомобили

8,81

Световна класация: #5

Искаш да научиш повече за употребявана кола или мотор? Въведи VIN номера и вземи детайлен доклад с автомобилна история.

Сравнение на Сърбия с друг пазар

Добавете държави, които искате да сравните

Тема
Процент на превъртени километри на одометъра
-----
Средна стойност на връщане на километража
-----
Процент повредени автомобили
-----
Средна стойност на щетите
-----
Процент на внесените употребявани автомобили
-----
Средна възраст на проверените автомобили
-----

Над 1,800,000 души в повече от 28 държави ни се довериха

Искаш да научиш повече за употребявана кола или мотор? Въведи VIN номера и вземи детайлен доклад с автомобилна история.

Над 1,800,000 души в повече от 28 държави ни се довериха

  • autobild
  • topgear
  • Forbes
  • Reuters

За

Индексът на прозрачност на пазара на carVertical измерва нивото на потенциално скрита или невярна информация, която се предоставя на клиента при покупка на употребяван автомобил. Проведохме това проучване в 25 държави, в които carVertical предлага справки за историята на автомобила от поне една година

Проучването се основава на данни от действителни справки за автомобили, закупени от нашите клиенти за период от 12 месеца. Използвали сме само данни от справки, които считаме за висококачествени съгласно нашите вътрешни стандарти за качество (например една качествена справка трябва да съдържа поне три записа от показанията на километража).

Приемаме, че даден автомобил е внос, когато има данни за историята му в държави, различни от страната, в която е закупен.

При пресмятането на относителната стойност на щетите сме изключили дребните щети на стойност под 500 евро, като например счупено странично огледало или малки драскотини. За да сравним ситуацията в различните държави, разделихме средната стойност на щетите на БВП на глава от населението.

Индексът за прозрачност на пазара на carVertical се основава на 6 фактора, като общият максимален резултат е 1,2. Тъй като прогнозното им влияние върху прозрачността на пазара може да се различава, експертите по обработка на данни на carVertical зададоха различни стойности за тези фактори.

Общ резултат
1.2
0.3

Процент на превъртени километри на одометъра (%)

0.15

Средна стойност на връщане на километража (km)

0.2

Процент повредени автомобили (%)

0.2

Относителна стойност на щетите *Pазделихме средната стойност на щетите на БВП на глава от населението в рамките на дадена държава.

0.3

Процент на внесените употребявани автомобили (%)

0.05

Средна възраст на проверените автомобили