Eismo įvykio deklaracija

Lietuvos keliais rieda daugiau nei pusantro milijono lengvųjų automobilių ir kiekvieną dieną eisme įvyksta dešimtys avarijų. Patekę į eismo įvykį vairuotojai turėtų nepasimesti ir kruopščiai užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Tai yra dokumentas, nurodantis eismo įvykio aplinkybes, kaltininką bei nukentėjusįjį. Netinkamai užpildyta eismo įvykio deklaracija gali suversti kaltę ant nekalto (nukentėjusiojo) eismo dalyvio.

Patikrink, ar tavo transporto priemonė turi gamyklinių defektų!

Įvesk VIN ir sužinok, ar transporto priemonei, kurią vairuoji, ar planuoji įsigyti, nereikia atlikti remonto darbų!

Kada pildyti eismo įvykio deklaraciją?

Eismo įvykio deklaraciją privalu pildyti, kada eismo įvykis atitinka šias sąlygas:

 • Eismo įvykio metu nėra žuvusių arba sužalotų asmenų;
 • Eismo įvykyje dalyvavo 2 transporto priemonės (rekomenduojama kreiptis į policiją, kai dalyvauja daugiau transporto priemonių);
 • Yra abu turtinę žalą patyrę asmenys;
 • Sutariama dėl eismo įvykio aplinkybių;
 • Vairuotojai vienas kitam nekelia įtarimų dėl savo fizinės būklės.

Kada į eismo įvykį reikia kviesti policiją?

Kai kuriais atvejais eismo vietoje įvykio deklaracijos pildyti reikia kreiptis į policiją. Pagalbos numeriu 112 vairuotojai turėtų kreiptis, jeigu:

 • Įvykyje yra sužeistų arba žuvusių žmonių;
 • Susidūrė daugiau nei 2 transporto priemonės (dėl tokių įvykių deklaravimo sudėtingumo);
 • Padaryta žala trečiųjų asmenų turtui – statiniams, kelių infrastruktūros objektams;
 • Įvykio dalyviai nesutaria dėl avarijos aplinkybių;
 • Vienas iš eismo įvykio dalyvių kelia įtarimų dėl savo fizinės būsenos (neblaivumo ar apsvaigimo narkotinėmis medžiagomis);
 • Transporto priemonė sugadinta, tačiau nėra kaltininko (pvz.: vairuotojas rado apgadintą automobilį kieme);
 • Sugadinta viena transporto priemonė (PVZ.: įvažiavo į griovį, medį ar kitą objektą bei apgadino automobilį).

Kaip užpildyti eismo įvykio deklaraciją?

Kiekvienas vairuotojas turėtų sugebėti teisingai užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Svarbu žinoti, kur reikia pasirašyti ir įvykį sukėlusiam asmeniui, ir nukentėjusiajam bei kur pasirašyti privalo tik kaltininkas. Eismo įvykio deklaracijos pildymas – nesudėtingas procesas, tačiau naudinga su šiuo dokumentu susipažinti iš anksto. Visi vairuotojai turėtų žinoti, kaip elgtis tokiose nemaloniose situacijose.

Įvykus eismo įvykiui reikėtų užpildyti deklaraciją, tačiau pirmiausiai pasirūpinkite saugumu:

 • Įjunkite avarines šviesas;
 • Pastatykite avarinį trikampį ženklą;
 • Apsivilkite šviesą atspindinčią liemenę.

Eismo įvykio deklaracija susidaro iš 2 lapų – pildant vieną egzempliorių, gaunama analogiška kopija. Blanko viršuje įrašykite tikslią įvykio datą bei laiką, vietą. Nurodykite, kokiam turtui padaryta žala. Reikėtų paprašyti, kad eismo įvykį matęs žmogus, prireikus, paliudytų apie avariją. Užrašykite liudininko kontaktus – šis asmuo gali būti kritiškai svarbus tada, kai deklaravus įvykį viena iš pusių nutaria pakeisti savo parodymus (neprisiima kaltės ir pan.).

Tiek eismo įvykio kaltininkas, tiek nukentėjęs asmuo privalo užpildyti A ir B transporto priemonių aprašymus, pažymėti 12 punkte nurodytas eismo įvykio aplinkybes bei 13 punkte pavaizduoti eismo įvykio schemą.

Svarbu žinoti: Eismo įvykio kaltininkas privalo pasirašyti 14 laukelyje, o abu eismo įvykio deklaraciją pildę asmenys turi pasirašyti 15 punkte. 

Kaip užpildyti be deklaracijos formos (baltas lapas)?

Ne visi vairuotojai savo automobiliuose vežiojasi eismo įvykio deklaracijos formą. Ką daryti patekus į avariją tokiu atveju? Kaip užpildyti eismo įvykio deklaraciją be formos, ant balto popieriaus lapo?

Avarijos kaltininkas ir nukentėjusysis pirmiausiai turėtų susitarti dėl įvykio aplinkybių ir ant balto popieriaus lapo užpildyti deklaraciją. 

Tam, kad eismo įvykio deklaracijos pildymas be formos būtų sklandus, pasinaudokite žemiau pateiktu veiksmų planu. Kartu su kitos transporto vairuotoju baltame lape nurodykite šią informaciją:

 • Eismo įvykio data, tikslus laikas ir vieta;
 • Liudininkų duomenys: vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefonų numeriai;
 • Įvykyje dalyvavusios transporto priemonės: kiekvieno automobilio markė, modelis, valstybiniai numeriai;
 • Įvykyje dalyvavusių transporto priemonių patirtos žalos (sugadinimai);
 • Ar buvo sugadintas kitas turtas (be kaltininko ir nukentėjusiojo automobilių);
 • Ar buvo sužalota asmenų;
 • Nukentėjusiojo ir įvykio kaltininko vardai, pavardės, gimimo datos, vairuotojo pažymėjimo numeriai bei galiojimo datos, kiekvieno vairuotojo gyvenamosios vietos adresai;
 • Kiekvieno automobilio draudikų duomenys: abiejų šalių draudikų pavadinimai, adresai, draudimo liudijimo numeriai ir galiojimo laikotarpiai;
 • Eismo įvykio schema: nupiešti gatvės planą (nurodyti gatvės pavadinimus ar kelio numerius), eismo ženklus, automobilius, pažymėti jų judėjimo kryptį bei išskirti juos valstybiniais numerio ženklais;
 • Eismo įvykio kaltininko raštiškas, parašu patvirtintas pripažinimas dėl prisiimtos kaltės.

Svarbu žinoti: Rekomenduojama nufotografuoti įvykio vietą taip, kad matytųsi kuo daugiau aplinkybių.

Ką daryti užpildžius eismo įvykio deklaracijos formą?

Užpildžius eismo įvykio deklaraciją kaltininkas ir nukentėjusysis turi pasidalinti po vieną šio dokumento kopiją. Ką reikia daryti užpildžius formą ir pasidalinus po kopiją – priklauso nuo to, ar esate avarijos kaltininkas, ar nukentėjusysis.

Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas turite pateikti užpildytą deklaraciją savo draudimo bendrovei.

Jeigu patyrėte žalą ne dėl savo kaltės sukeltoje avarijoje, kreipkitės su užpildyta eismo įvykio deklaracija arba policijos pateiktais dokumentais į eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovę dėl žalos atlyginimo.

Kaip užpildyti formą internetu (draudimoivykiai.lt)

Patekus į eismo įvykį deklaraciją galima užpildyti ir internetu. Tai gera alternatyva tiems vairuotojams, kurie savo automobiliuose neturi deklaracijos blanko arba balto popieriaus lapo bei rašiklio. Beveik visi žmonės turi išmaniuosius telefonus, o svetainėje draudimoivykiai.lt kartu su aiškiai pateiktu pildymo gidu deklaruoti eismo įvykį internetu bus labai paprasta.

Kiekviename žingsnyje reikia užpildyti reikiamą informaciją – lygiai taip pat, kaip ir popieriniame eismo įvykio deklaracijos blanke.

Eismo įvykio deklaracijos internetu privalumai:

 • Tam nereikia nei eismo įvykio deklaracijos blanko, nei popieriaus lapo bei rašiklio;
 • Eismo įvykį galima deklaruoti vienu išmaniuoju įrenginiu;
 • Užfiksuoti duomenys bus perduoti draudimo bendrovėms internetu;
 • Jums nereikės jokių papildomų dokumentų.

Vairuokite atsakingai

CarVertical linki eisme elgtis atsakingai, tolerantiškai, vairuoti saugiai ir ne mažiau svarbu nepasimesti patekus į nemalonias situacijas. Savo automobilio daiktadėžėje visada turėkite tuščią eismo įvykio deklaraciją (blanką) bei rašiklį.

Prisiminkite, kad neturėdami blanko, eismo įvykio deklaraciją galite užpildyti tiesiog ant balto popieriaus lapo arba padaryti tai internetu, naudojant išmanųjį įrenginį.

Niekada nepasirašinėkite jums įtartinose vietose, o kilus nesutarimams – kreipkitės į policiją. Pareigūnai įvykį suformins įstatymų nustatyta tvarka.

Dalintis:

Autorius

Evaldas Zabitis

Kiek pats save pamena, Evaldas visada domėjosi automobiliais, o apie juos rašyti pradėjo dar mokyklos laikais. Vos gavęs vairuotojo pažymėjimą, jis išleido visas savo santaupas prastos būklės automobiliams, kad galėtų juos taisyti, vairuoti ir galiausiai parduoti. Evaldas nuolatos seka automobilių rinkos technologines inovacijas bei yra aktyvus įvairių automobilių forumų dalyvis.