carVertical

Pravila o privatnosti za korisnike usluga web-mjesta/aplikacije

1. Opće odredbe

1.1. Stalo nam je do vaše privatnosti i sigurnosti vaših osobnih podataka, pa u ovim pravilima o privatnosti („Pravila o privatnosti”), objašnjavamo kako obrađujemo vaše osobne podatke i koja su vaša prava.

1.2. Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se kada upotrebljavate web-mjesto za provjeru povijesti vozila www.carvertical.com ili Android i iOS mobilnu aplikaciju („web-mjesto” i „mobilna aplikacija” u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Platforma”), posjećujete naše društvene mreže Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (u daljnjem tekstu – „Računi na društvenim mrežama”), te kad nam se obraćate putem e-pošte, telefona ili drugih kanala elektronske komunikacije. 

1.3. U ovim Pravilima o privatnosti, „osobni podaci” („Osobni podaci”) su sve informacije ili skup informacija pomoću kojih vas možemo izravno ili neizravno identificirati, kao što su vaše ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj itd. „Vi”, kako se upotrebljava u ovim Pravilima privatnosti, označava korisnika Platforme i njezinih usluga, posjetitelja društvenih računa ili osobu koja komunicira s nama. 

1.4. U obradi osobnih podataka pridržavamo se zahtjeva Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (EU)(„GDPR”)  i zakonodavstva Republike Litve, kao i uputa kontrolnih tijela.

1.5. Ako upotrebljavate Platformu i njezine usluge, posjećujete naše društvene račune, kontaktirate s nama ili ste pretplaćeni na naše biltene, smatramo da ste pročitali i razumjeli Pravila o privatnosti. 

1.6. Platforma i društveni računi mogu sadržavati poveznice na, primjerice, web-mjesta naših partnera, web-mjesta naših drugih projekata. Ova Pravila o privatnosti ne odnose se na takve web-stranice.

1.7. Ova Pravila o privatnosti podložna su promjenama, stoga povremeno posjetite Platformu kako biste pročitali najnoviju verziju objavljenih Pravila o privatnosti.

1.8. Pravila o kolačićima možete pročitati odvojenoovdje. Također smo razvili obavijesti o privatnosti za vlasnike ili korisnike vozila, kandidate.

2. Tko smo mi?

2.1. Voditelj obrade vaših osobnih podataka je UAB cV Group, privatno društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Republici Litvi, šifra pravne osobe 303134915, adresa Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litva, podaci se prikupljaju i obrađuju u Registru pravnih subjekata državnog poduzeća „Registrų Centras” (u daljnjem tekstu „carVertical” ili „Mi”).

2.2. Našem službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti e-poštom na dpo@carvertical.com

3. Kako primamo vaše osobne podatke?

3.1. Vaše osobne podatke primamo:

 1. 3.1.1. Izravno od Vas kada nam pružite svoje osobne podatke. Na primjer, kada se registrirate na Platformi, upotrebljavate Platformu i njezine usluge, izvršite plaćanje, komunicirate s nama putem e-pošte ili telefona itd. 
 2. 3.1.2. Kada prikupljamo osobne podatke kada upotrebljavate platformu ili društvene račune. Na primjer, možemo zabilježiti povijest izvršenih narudžbi ili posjeta Platformi, IP adresu, postavke usluge, URL poveznice koje ste otvarali itd.
 3. 3.1.3. Kada primimo osobne podatke od drugih osoba, kao što je pružatelj usluga koji Vas identificira kao osobu za kontakt, institucija za plaćanje o podacima o izvršenim plaćanjima, itd.

3.2. Kada dajete osobne podatke o sebi ili drugima (npr. o svojim zaposlenicima, agentima, navodeći osobne podatke prijatelja/kolega), odgovorni ste za točnost, potpunost i pravodobnost takvih osobnih podataka, kao i za informiranje ili pristanak osobe čiji nam se osobni podaci dostavljaju.  U određenim slučajevima možemo od vas zatražiti da potvrdite da imate pravo dati nam osobne podatke (na primjer, ispunjavanjem obrazaca za registraciju).  

4. Koje osobne podatke obrađujemo o vama?

4.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i pod sljedećim uvjetima:

Svrhe obrade osobnih podatakaObrađeni osobni podaciRazdoblja čuvanja osobnih podatakaPravne osnove za obradu osobnih podataka

Stvaranje i upotreba računa, naručivanje i primanje usluga (carVertical izvješća itd.).

Sljedeći podaci potrebni su za izradu i upotrebu vašeg računa te za naručivanje i primanje usluga: adresa e-pošte,

Facebook, Apple ID, podaci o Google računu (ako se prijavljujete putem tih računa), šifrirane lozinke računa;

Ako dobrovoljno dajete (uz svoj pristanak): ime, prezime, telefonski broj, zastupanu osobu (ako zastupate tvrtku ili drugu osobu), odnos s osobom koju zastupate.

Ostali podaci: datum korištenja računa, datum pružanja usluge (carVertical izvještaj), informacije o naručenim i korištenim uslugama te eventualne promjene istih, povijest kupnje, kreditni podaci.

Kada kupite izvješće, automatski stvaramo račun za Vas, gdje privremeno stavljamo izvješće koje ste kupili i druge podatke povezane s vašom kupnjom.

Podaci o računu čuvaju se tijekom trajanja korištenja računa i 7 godina nakon posljednje prijave na račun.

Podaci o kupnji usluge pohranjuju se za vrijeme korištenja računa i za razdoblje od 10 godina od posljednje prijave na račun.

Ako se podaci obrađuju na temelju pristanka, do isteka ili povlačenja pristanka.

Obrada je nužna za sklapanje i izvršenje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a).

Legitimni interesi voditelja obrade za osiguravanje kvalitete rada računa, pružanja usluga i pravilnog upravljanja narudžbama (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Upravljanje plaćanjima za usluge.

Za potvrdu plaćanja potrebni su sljedeći podaci: iznos plaćanja, datum, djelomični broj platne kartice, adresa e-pošte platitelja, IP adresa platitelja. Ime, prezime i adresa platitelja, ako ih je platitelj naveo.

Podaci se čuvaju u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuju financijske transakcije i računovodstvo te, ako nisu navedeni rokovi, 10 godina od datuma plaćanja.

Obrada je nužna za sklapanje i izvršenje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a).

Obrada je nužna za usklađenost sa zakonskom obvezom koja je nametnuta voditelju obrade kako bi se osiguralo pravilno financijsko računovodstvo (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a).

Pružanje carVertical izvješća.

Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke (sažete): VIN vozila, broj registarske pločice, tehnički pregled, registraciju, uvoz/izvoz, korisnička i vlasnička ograničenja, podatke o krađi, informacije o servisiranju, kilometražu, jamstva, pojedinosti o šteti (nezgode, druga oštećenja), uključujući fotografije.

Podaci se čuvaju 30 dana od dana kupnje izvješća.

Obrada je nužna za sklapanje i izvršenje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a).

Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane za pružanje i dobivanje informacija na temelju podataka o stanju vozila, kako bi se spriječila prijevara u kupnji rabljenih vozila i zaštitio interes sudionika u cestovnom prometu za sigurno upravljanje vozilima na cesti (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a). Dodatne pojedinosti navedene su u Obavijesti o privatnosti u vezi s obradom podataka o vozilu.

Fizički pregled vozila (kupnja usluge, prikupljanje i prijenos osobnih podataka partneru radi pružanja usluge).

Dodatno se prikupljaju sljedeći podaci za kontakt: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, adresa vozila (pregleda), komentar.

Podaci potrebni za potvrdu plaćanja: iznos plaćanja, datum, djelomičan broj platne kartice, adresa e-pošte platitelja, IP adresa platitelja.

Podatke za kontakt pohranjujemo 30 dana od dana kupnje fizičkog pregleda vozila (partneri sami određuju razdoblja obrade podataka).

Podaci potrebni za potvrdu plaćanja pohranjuju se u skladu sa zakonodavstvom koje uređuje financijske transakcije i računovodstvo, a kad nisu navedeni rokovi, 10 godina od datuma plaćanja.

Obrada je nužna za sklapanje i izvršenje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a).

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Osiguranje kvalitete, komunikacija o uslugama, podsjetnici o narudžbama na čekanju.

Adresa e-pošte, VIN provjerenog vozila, predmet i sadržaj komunikacije (poruka, odgovor), podaci potrebni za rješavanje problema s kvalitetom.

Ako navedete (uz svoj pristanak): ime, prezime, telefonski broj, zemlju, položaj, osobu koju zastupate itd.

Ako komunicirate putem društvenih računa: javno vidljivi podaci o računu.

Podaci se pohranjuju za vrijeme trajanja komunikacije i do 2 godine nakon završetka komunikacije (posljednja poruka).

Ako se obrada temelji na pristanku, sve dok pristanak ne istekne ili se povuče.

Legitimni interesi voditelja obrade da pruži informacije i osigura kvalitetu usluge, podsjeti kupca na narudžbe na čekanju i pomogne kupcu u njihovom ispunjavanju (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Administracija platforme, razvoj, osiguranje sigurnosti, sprečavanje prijevara.

IP adresa, informacije o uređaju, podaci prikupljeni kolačićima, analitički podaci (posjeti, pregledi, pretraživanja, kliknute poveznice i datum i vrijeme tih klikova), URL poveznice na Platformu, informacije o izmjeni podataka, brisanje.

Podaci s platforme pohranjuju se kako je navedeno u Pravilima o kolačićima i, ako nije uključeno u informacije o kolačićima, do 2 godine nakon prikupljanja.

Ako se podaci obrađuju na temelju pristanka, do isteka ili povlačenja pristanka.

Zapisi se čuvaju od 14 dana do 2 godine.

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Legitimni interesi voditelja obrade u osiguravanju neometanog rada, razvoja i sigurnosti Platforme (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Upravljanje računima na društvenim mrežama (za više informacija pogledajte odjeljak 6. Pravila o privatnosti).

Korisničko ime, komentari i dijeljenja objave, informacije o klikovima na „Sviđa mi se” i „Prati”, informacije o reakcijama na unose, fotografija, pojedinosti o poruci i odgovor na poruku (vrijeme primitka, sadržaj, privici), informacije o ocjeni i sve druge informacije koje navedete.

Podaci o računima na društvenim mrežama pohranjuju se u skladu s uvjetima i odredbama koje utvrđuju vlasnici društvenih mreža.

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Provođenje izravnih marketinških kampanja za tvrtke i potrošače, slanje vijesti (za više informacija pogledajte odjeljak 5. Pravila o privatnosti).

Ime, prezime, telefonski broj, postavke vijesti, podaci o korištenju usluga za pružanje kvalitetnijih vijesti (lokacija, jezik), podaci prikupljeni putem kolačića za oglašavanje.

Ostali podaci: informacije o čitateljima vijesti, URL poveznice na Platformu, informacije o popisu primatelja vijesti.

Tamo gdje korisnik ima račun, podaci će se čuvati tijekom razdoblja korištenja računa i 7 godina od posljednjeg pristupa računu ili do povlačenja privole.

Tamo gdje korisnik nema registrirani račun, podaci se čuvaju najdulje do povlačenja privole.

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Legitimni interes voditelja obrade podataka za informiranje korisnika o sličnoj robi i/ili uslugama (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Legitimni interesi voditelja obrade za upravljanje popisima adresa primatelja vijesti, za analizu objedinjenih marketinških rezultata, za rješavanje problema u vezi s pružanjem vijesti (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Provođenje anketa o kvaliteti kako bi se poboljšale usluge i učinkovitost tvrtke carVertical.

Adresa e-pošte, telefonski broj, podaci zatraženi u najavi/upitniku ankete, komentari, ocjene, preferencije.

Podaci će se čuvati tijekom trajanja ankete i 2 godine nakon završetka ankete.

Ako se obrada temelji na pristanku, sve dok pristanak ne istekne ili se povuče.

Legitimni interes voditelja obrade za analizu i korištenje objedinjenih rezultata o kvaliteti kao osnove za organiziranje svojih aktivnosti (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a);

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Organiziranje promotivnih natjecanja, igara i kampanja (za više informacija pogledajte pododjeljke 5.8 – 5.9. Pravila o privatnosti).

Ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, podaci traženi u natječaju, promocija, najava igre i/ili obrazac, društvene mreže, informacije o računu i poruke koje dijeli vlasnik računa, podaci o pobjednicima, popisi sudionika.

Tijekom razdoblja igre, promocije, natjecanja i 2 godine nakon završetka igre, promocije, natjecanja.

Ako se obrada temelji na pristanku, sve dok pristanak ne istekne ili se povuče.

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Objavljivanje i upravljanje recenzijama o aktivnostima tvrtke carVertical.

Ime, prezime, adresa e-pošte osobe koja šalje recenziju, sadržaj recenzije, datum kada je recenzija poslana i pojedinosti o računu društvene mreže, uključujući fotografiju ako je recenzija poslana putem društvene mreže.

Recenzije se pohranjuju do otkazivanja.

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Osvješćivanju javnosti o aktivnostima tvrtke carVertical.

Osobni podaci, fotografije, videozapisi, isječci iz sadržaja obuke u publikacijama i drugi prezentacijski sadržaji.

Podaci se čuvaju 5 godina nakon prikupljanja.

Ako se obrada temelji na pristanku, sve dok pristanak ne istekne ili se povuče.

Javno dostupni podaci (publikacije i sl.) obrađuju se do kraja njihovog javnog objavljivanja.

Pristanak ispitanika (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Legitimni interesi voditelja obrade u osiguravanju točne, neometane i učinkovite komunikacije (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Rješavanje sporova i zahtjeva.

Adresa e-pošte, sadržaj pritužbe/zahtjeva/postupka, informacije povezane sa sporom/zahtjevom.

Ostali podaci koje je osoba dostavila: ime, prezime, telefonski broj, adresa, naziv radnog mjesta, zastupana osoba (ako predstavljate tvrtku ili drugu osobu), odnos sa zastupanom osobom.

Tijekom trajanja spora i 10 godina nakon završetka trajanja spora (ili, u slučaju sudskog spora, nakon što sudska odluka u tome postupku postane pravomoćna).

Zahtjevi i korespondencija ispitanika čuvaju se 2 (dvije) godine nakon završetka obrade zahtjeva.

Obrada je nužna za usklađenost sa zakonskom obvezom koja je nametnuta voditelju obrade (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a);

Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane za ostvarivanje ili obranu njihovih prava (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Analiza korištenja usluga.

Adresa e-pošte, IP adresa, povijest narudžbi, povijest plaćanja, korištenje popusta, količina i agregatna geografska distribucija naručenih usluga, atributi koji se upotrebljavaju za odabir usluga, kvaliteta usluge, datum i zemlja registracije korisnika, vrijeme provedeno na Platformi, pregledavani odjeljci, lokacija s koje se pristupa.

Ako korisnik ima račun, podaci se pohranjuju za vrijeme trajanja korištenja računa i 7 godina nakon posljednje prijave na račun.

Tamo gdje korisnik nema registrirani račun, podaci se čuvaju najdulje do povlačenja privole.

Legitimni interesi voditelja obrade da poboljša i unaprijedi učinkovitost svojih aktivnosti na temelju podataka temeljenih na analizi (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

4.2. U nekim slučajevima možemo upotrebljavati kontakte koje ste naveli kako bismo vam poslali poruke ili vas nazvali u vezi s narudžbom ili pružanjem usluga, na primjer, kako bismo vas obavijestili o potvrdi narudžbe za usluge, promjenama u pružanju usluga, podsjetnicima na nepotpune narudžbe poslane na vašu adresu e-pošte kada niste dovršili narudžbu i sl. Takva komunikacija nužna je za pravilno pružanje usluga i ne smatra se promotivnom komunikacijom. 

4.3. Neke od vaših osobnih podataka obrađujemo samo uz vaš pristanak. Pridržavamo se sljedećih pravila za obradu podataka na temelju pristanka:

 1. 4.3.1. Niste dužni dati osobne podatke, na primjer, ako morate ispuniti obrazac, ne morate ispuniti neobavezna polja ili ako se pristanak daje označavanjem odgovarajućeg okvira, ne morate ga označiti. U slučaju da sami pružite podatke u neobaveznim poljima, ako pružite više podataka nego što je potrebno za odgovor na naša pitanja, komunicirate s nama na našim društvenim računima, smatramo da pružanje takvih podataka istovremeno predstavlja vaš pristanak na obradu takvih podataka. 
 2. 4.3.2. Imate pravo uložiti prigovor ili povući svoj pristanak na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku kada se obrađuju na temelju pristanka. Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, zadržat ćemo te podatke sve dok ne povučete svoj pristanak. Svoj pristanak možete povući promjenom postavki računa (ako se podaci obrađuju na vašem računu), klikom na relevantne poveznice (ako su navedene) ili slanjem e-pošte na info@carvertical.com. Nastojat ćemo provesti vaš zahtjev za povlačenje pristanka što je prije moguće nakon što ga primimo, ali u nekim slučajevima to može potrajati razumnu količinu vremena zbog rada naših sustava. Povlačenje vašeg pristanka na neku obradu može rezultirati smanjenjem opsega usluga koje su vam dostupne. 
 3. 4.3.3. Čak i ako povučete svoj pristanak, možemo voditi evidenciju o tome kada je pristanak dan i povučen kako bismo dokazali svoju usklađenost s pravilima o zaštiti podataka gdje je to potrebno. 

4.4. Imate pravo izmijeniti i ažurirati podatke koje imamo o vama. U nekim je slučajevima potrebno da imamo točne ažurirane podatke koji se odnose na vas i možemo vas zamoliti da potvrdite da su podaci koje imamo o vama točni. 

4.5. Prilikom pružanja usluga, ponekad možemo upotrebljavati automatizirano donošenje odluka na temelju obrade podataka, na primjer, kako bismo utvrdili vaše potrebe u vezi s uslugom i vašu usklađenost sa zahtjevima usluge. Automatizirano donošenje odluka znači obradu osobnih podataka pomoću npr. softverskog koda ili algoritma, rješenja umjetne inteligencije koje ne zahtijeva ljudsku intervenciju. Redovito pregledavamo automatizirane metode donošenja odluka kojima se koristimo kako bismo osigurali da su pravedne, učinkovite i nepristrane. Možete uložiti prigovor na rezultate automatizirane odluke; u tom će slučaju vašu situaciju procijeniti jedan od naših stručnjaka.

5. Novosti i izravni marketing

5.1. Možemo vam slati informacije o našim aktivnostima i uslugama i/ili aktivnostima i uslugama društava grupe (izravna marketinška komunikacija) na vašu adresu e-pošte i/ili telefonski broj, nazvati vas ako ste nam dali privolu za primanje takvih informacija od nas ili ako ste vi ili organizacija koju predstavljate naš klijent. Također vas možemo zamoliti da nam pomognete procijeniti kvalitetu naše izvedbe i usluge. 

5.2. Kako bismo vam pružili prilagođene biltene, možemo personalizirati izravnu marketinšku komunikaciju pomoću informacija o vašoj upotrebi naših usluga. Rješenja za personalizaciju koja upotrebljavamo namijenjena su samo poboljšanju vašeg iskustva i ako ne pristanete na primanje naših biltena, nećete izgubiti pravo na korištenje naših usluga i dobit ćete jednaku kvalitetu usluge. 

5.3. Kada šaljemo biltene, možemo prikupljati podatke o pojedincima koji ih primaju, kao što su poruke koje su otvorili, koje su poveznice kliknuli itd. Ti se podaci prikupljaju kako bismo vam pružili relevantnije i prilagođenije biltene.

5.4. Vaši podaci za kontakt mogu se proslijediti našim partnerima / obrađivačima podataka koji nam pružaju biltene ili usluge procjene kvalitete. Vaše podatke za kontakt možemo proslijediti i drugim tvrtkama grupe u svrhu pružanja njihovih ponuda i vijesti, ako takav prijenos podataka ispunjava zahtjeve pravnih akata. 

5.5. Ako više ne želite primati izravni marketing, možete ga otkazati na način naveden u elektroničkim komunikacijama (na primjer, klikom na poveznicu „odjava” u biltenu itd.) ili slanjem poruke e-pošte na info@carvertical.com.  

5.6. Ako povučete svoj pristanak, nastojat ćemo vam odmah prestati slati biltene, ali to može potrajati neko vrijeme. Budući da su naše kampanje za vijesti planirane unaprijed, i dalje možete još jednom primiti naše biltene čak i nakon povlačenja pristanka. 

5.7. Povlačenje pristanka ne obvezuje nas automatski da uništimo vaše osobne podatke ili da vam pružimo informacije o obradi vaših osobnih podataka te biste  za te radnje trebali podnijeti zaseban zahtjev . 

5.8. Sudjelovanje u našim igrama, promocijama ili natjecanjima nije obavezno. Međutim, kako biste sudjelovali u igri, promociji ili natjecanju, morat ćete pružiti informacije koje smo naveli, uključujući osobne podatke. Ako uvjeti igre zahtijevaju da dostavite osobne podatke druge osobe (prijatelja, kolege), morate propisno obavijestiti tu osobu i dobiti njezin pristanak prije davanja podataka. Provodit  ćemo igre, promocije ili natjecanja i obrađivati osobne podatke u skladu s pravilima utvrđenim za određenu igru, promociju ili natjecanje. Imate pravo povući svoj pristanak na obradu i korištenje osobnih podataka u tu svrhu u bilo kojem trenutku.  Ako povučete svoj pristanak, više nećete sudjelovati u igri, promociji ili natjecanju. 

5.9. Imamo pravo kontaktirati sa sudionicima igre, promocije ili natjecanja i objaviti pobjednike na Platformi, računima na društvenim mrežama i drugim kanalima informiranja koje smo odredili. Možemo upotrebljavati softversku aplikaciju na temelju automatiziranog donošenja odluka za obradu registracije igre, promocije ili natjecanja i/ili za određivanje pobjednika. To će biti navedeno u pravilima igre, promocije ili natjecanja ili će biti vidljivo iz poveznica koje pružamo. U tom slučaju, ako ne želite biti predmet automatiziranog donošenja odluka, nećete moći sudjelovati u igri, promociji ili natjecanju.

6. Računi na društvenim mrežama

6.1. Na svojim računima na društvenim mrežama objavljujemo informacije o aktivnostima, ponuđenim uslugama, promjenama usluga i druge vijesti. Također možemo organizirati ankete, igre, natjecanja, promotivne kampanje, dijeliti oglase i kodove za popuste na društvenim računima. 

6.2. Važno je zapamtiti da korisnici društvenih računa ne podliježu samo ovim Pravilima o privatnosti, već i pravilima o privatnosti, pravilima i uvjetima korištenja operatera društvenih mreža na kojima se nalaze društveni računi. Kada komunicirate s nama na društvenim računima i pružite određene informacije (na primjer, slanjem poruka i komentiranjem naših objava), možemo vidjeti javne informacije o vašem profilu (ime, slika, e-pošta itd.) ovisno o postavkama privatnosti koje ste odabrali. Ove informacije (na primjer, komentar koji ste napisali) također mogu biti vidljive drugim posjetiteljima određenog društvenog računa, ovisno o postavkama privatnosti koje ste odabrali.

7. Kako upotrebljavamo vaše osobne podatke i kojih se načela pridržavamo?

7.1. Poštujemo vašu privatnost i prikupljamo i obrađujemo samo osobne podatke koji su potrebni za postizanje naših navedenih svrha obrade osobnih podataka. 

7.2. U obradi vaših osobnih podataka mi ćemo:

 1. 7.2.1. se ponašati u skladu sa zahtjevima primjenjivog i važećeg zakonodavstva, uključujući GDPR;
 2. 7.2.2. obrađivati vaše osobne podatke na zakonit, pošten i transparentan način.
 3. 7.2.3. Vaše osobne podatke prikupljamo u određene, jasno definirane i legitimne svrhe i ne obrađujemo ih na način koji nije u skladu s tim svrhama, osim u mjeri dopuštenoj zakonom.
 4. 7.2.4. Poduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni ili potpuni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju odmah isprave, da se dopune, obustavi njihova obrada ili da se unište.
 5. 7.2.5. Čuvamo ih u obliku koji omogućuje vašu identifikaciju ne dulje nego što je potrebno za svrhe u koje se osobni podaci obrađuju.
 6. 7.2.6. Osobne podatke ne dajemo trećim stranama i nećemo ih otkrivati osim kako je navedeno u Pravilima o privatnosti ili primjenjivom zakonu.
 7. 7.2.7. Jamčimo da se vaši osobni podaci obrađuju na siguran način, osiguravajući tehničke i organizacijske sigurnosne mjere te ograničavajući pristup vašim osobnim podacima na zaposlenike kojima je takav pristup potreban za potrebe njihovih radnih funkcija. 

8. Kome i kada prenosimo vaše osobne podatke?

8.1. Vaše osobne podatke možemo prenijeti obrađivačima ili primateljima koji nam pomažu u obavljanju naših aktivnosti:

 1. 8.1.1. pružatelji softvera za računovodstvo i upravljanje narudžbama;
 2. 8.1.2. pružatelji informatičkih usluga, usluga hostiranja u oblaku, upravljanja platformom i telekomunikacijskih usluga. Glavni pružatelji usluga hostiranja u oblaku su: (i) Amazon Web Services, Inc. Podaci se obrađuju u EGP-u (ii) MongoDB, Inc. Podaci se obrađuju u EGP-u.
 3. 8.1.3. Pružatelji usluga oglašavanja, marketinga i distribucije vijesti.
 4. 8.1.4. Pružatelji uredskih aplikacija i usluga pohrane, upravljanja i razmjene podataka.
 5. 8.1.5. Pružatelji usluge upravljanja plaćanjima.
 6. 8.1.6. Angažirali smo našeg partnera Sift Science, Inc. za sprječavanje prijevara u vezi s plaćanjem.  Pravila o privatnosti partnera možete pronaći ovdje: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Kako bismo mogli objavljivati sadržaj na računima društvenih mreža, pružamo podatke sljedećim operaterima društvenih mreža:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Irska) i Meta Platforms, Inc., (SAD) (podaci se prenose u skladu s odlukom o primjerenosti koju je izdala Europska komisija). 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irska) i LinkedIn Corporation (SAD) (podaci preneseni u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama EU-a koje je odobrila Europska komisija).
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irska) (podaci pohranjeni u EGP-u; podaci se mogu prenijeti, ako je potrebno, u skladu s odlukom o primjerenosti koju je donijela Europska komisija ili u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama EU-a koje je odobrila Europska komisija).
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (SAD) (podaci preneseni u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama EU-a koje je odobrila Europska komisija).

S obzirom na to da carVertical ne upravlja gore navedenim društvenim mrežama, već samo vlastitim računom na tim društvenim mrežama, savjetujemo vam da pročitate informacije o pohrani osobnih podataka u dokumentima o privatnosti tih društvenih mreža.

8.3. Podatke možemo dostaviti tijelima nadležnim za provedbu zakona i istražnim tijelima, sudovima i drugim tijelima za rješavanje sporova te drugim osobama koje obavljaju funkcije provođenja zakona, u skladu s postupcima predviđenim zakonodavstvom Republike Litve. Tim subjektima pružamo informacije koje su propisane zakonom ili koje su odredili sami subjekti. 

8.4. Podatke možemo prenijeti i na:

 1. 8.4.1. tvrtke unutar grupe i, ako postoji pravna osnova, drugim voditeljima obrade podataka ili zajedničkim voditeljima obrade podataka, npr. carVertical OÜ (Estonija);
 2. 8.4.2. ako je potrebno, tvrtke koje namjeravaju kupiti ili preuzeti naše poslovanje ili napraviti zajedničke pothvate ili druge oblike suradnje s nama, kao i tvrtke koje smo osnovali.

8.5. Općenito obrađujemo osobne podatke unutar EU-a/EGP-a, ali u nekim slučajevima vaši se osobni podaci mogu prenijeti izvan EU-a/EGP-a. Prijenos vaših osobnih podataka izvan EU-a/EGP-a temelji se na:

 1. 8.5.1. ugovoru o obradi ili isporuci podataka koji opisuje takav prijenos i uključuje standardne ugovorne klauzule za međunarodne prijenose (kako biste zatražili kopiju, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka);ili 
 2. 8.5.2. odluci o primjerenosti koju je donijela Europska komisija, što znači da je Europska komisija priznala zemlju u kojoj treća strana ima poslovni nastan i/ili poslovanje kao zemlju koja pruža odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka; ili 
 3. 8.5.3. posebnom ovlaštenju nadzornog tijela za zaštitu podataka za obavljanje takvog prijenosa; ili 
 4. 8.5.4. vašem pristanku na prijenos osobnih podataka izvan EU-a/EGP-a.

9. Koja prava imate?

 9.1. Kao ispitanik imate sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podacima:

 1. 9.1.1. imati pristup osobnim podacima, tj. primiti obavijest kojom se potvrđuje obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako obrađujemo, zatražiti pristup obrađenim podacima i informacijama koje se na njih odnose;
 2. 9.1.2. zatražiti od nas da ispravimo netočne podatke koje upotrebljavamo ili da ih nadopunimo podatke ako su nepotpuni;
 3. 9.1.3. zatražiti od nas da izbrišemo podatke koje imamo o vama ako postoji osnova za brisanje;
 4. 9.1.4. zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka koje imamo o vama ako osporavate točnost podataka ili prigovorite obradi podataka, ako se protivite brisanju podataka koji se nezakonito obrađuju ili ako su vam podaci potrebni za ostvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 5. 9.1.5. uložiti prigovor na upotrebu vaših podataka kada obrađujemo vaše podatke za svoje legitimne interese  i/ili legitimne interese trećih strana;
 6. 9.1.6. zatražiti od nas prijenos/primanje podataka koje ste nam dostavili na temelju ugovora ili pristanka i koje obrađujemo automatiziranim sredstvima u uobičajenom elektroničkom obliku;
 7. 9.1.7. prigovoriti na primjenu potpuno automatizirane odluke, uključujući izradu profila, ako takva odluka može imati pravne posljedice ili sličan značajan učinak na vas;
 8. 9.1.8. povući privolu koju ste nam da se koristimo informacijama o vama kada se koristimo podacima na temelju vašeg pristanka;
 9. 9.1.9. podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. 

9.2. Ako želite ostvariti bilo koje od gore navedenih prava, možete nam se obratiti na adresu e-pošte info@carvertical.com ili kontaktiranjem sa službenikom za zaštitu podataka na dpo@carvertical.com .Kako bismo bolje razumjeli vaš zahtjev, možemo od vas zatražiti da ispunite odgovarajući obrazac zahtjeva, da dostavite zahtjev potpisan naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom ili da pošaljete zahtjev poštom.

9.3. Iz sigurnosnih razloga u nekim ćemo slučajevima moći obraditi vaš zahtjev tek nakon što potvrdimo vaš identitet. Stoga od vas možemo zatražiti da dokažete svoj identitet, primjerice dostavljanjem identifikacijskog dokumenta ili drugih podataka. 

9.4. Neka od svojih prava kao ispitanika možete ostvariti promjenom postavki računa na Platformi ili brisanjem računa. Promjenom postavki ili brisanjem korisničkog računa mogli biste izgubiti neke ili sve podatke koji se nalaze na vašem korisničkom računu. 

9.5. Možemo odbiti ostvarivanje vaša prava osim prigovora na obradu osobnih podataka ako se obrađuju na temelju pristanka, uključujući pristanak za izravni marketing, gdje nam nije dopušteno udovoljiti vašem zahtjevu prema GDPR-u.

9.6. Obično ne naplaćujemo naknadu za ostvarivanje vaših prava. Međutim, zakon nam dopušta da naplatimo razumnu naknadu ili odbijemo udovoljiti vašem zahtjevu ako je očito neutemeljen ili pretjeran.

9.7. Po primitku vašeg zahtjeva ili upute u vezi s obradom vaših osobnih podataka, odgovorit ćemo vam najkasnije u roku od 1 mjeseca od datuma zahtjeva i izvršit ćemo radnje navedene u zahtjevu ili vas obavijestiti zašto to odbijamo učiniti. Ako je potrebno, rok se može produžiti za još 2 mjeseca, ovisno o složenosti i broju zahtjeva. U tom ćemo vas slučaju obavijestiti o produljenju u roku od 1 mjeseca od primitka vašeg zahtjeva.

9.8. Ako se osobni podaci izbrišu, možemo zadržati kopije informacija ako je to potrebno za zaštitu naših legitimnih interesa i interesa drugih, za ispunjavanje obveza tijela javne vlasti, za rješavanje sporova, za utvrđivanje smetnji ili za ispunjavanje ugovora. 

10. Kako štitimo vaše osobne podatke?

10.1. Vaši osobni podaci obrađuju se odgovorno i sigurno te su zaštićeni od gubitka, neovlaštene uporabe i izmjene. Uspostavili smo fizičke i tehničke mjere (kao što su kontrola pristupa, ograničenja dijeljenja podataka, šifriranje, ažuriranje sustava, upotreba lozinki, zaštita od virusa ili zlonamjernog softvera, dokumentacija o zaštiti podataka itd.) kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo od slučajnog ili nezakonitog uništenja, oštećenja, izmjene, gubitka, otkrivanja, kao i bilo koje druge neovlaštene obrade. Naši zaposlenici imaju pisanu obvezu ne otkrivati niti distribuirati vaše osobne podatke bilo kojoj neovlaštenoj trećoj strani. 

10.2. Sigurnosne mjere za osobne podatke određuju se uzimajući u obzir rizike povezane s obradom osobnih podataka. Više informacija o sigurnosti podataka potražite ovdje.

11. Kako upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije za praćenje?

11.1. Kolačić je mala tekstualna datoteka pohranjena u vašem pregledniku ili uređaju (računalo, tablet, mobilni telefon). Više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo i uvjetima njihove upotrebe potražite u našim Pravilima o kolačićima

12. Obratite nam se

12.1. Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi o tome kako prikupljamo, koristimo i pohranjujemo informacije o Vama ili ako želite ostvariti svoja prava kao ispitanik, možete nam se obratiti na info@carvertical.com ili našem službeniku za zaštitu podataka na dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši odredbe GDPR-a, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu države članice EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto gdje se navodno kršenje dogodilo.

Nadzorno tijelo u Litvi je Državni inspektorat za zaštitu podataka, s adresom L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litva, e-pošta: ada@ada.lt, wb-mjesto: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Završne odredbe

13.1. Imamo pravo ažurirati ili izmijeniti ova Pravila o privatnosti u bilo kojem trenutku. Takva ažurirana ili izmijenjena Pravila o privatnosti stupaju na snagu nakon objave na Platformi. U slučaju bitnih promjena Pravila o privatnosti, dodatnu obavijest poslat ćemo vam e-poštom, ako ste nam dostavili takvu adresul e-pošte.  

Datum posljednjeg ažuriranja: 2024/02/06