Pravila o privatnosti

1. Opće odredbe 

U predmetnim pravilima privatnosti (u daljnjem tekstu: „Pravila (ili Politika) privatnosti”) iznesene su informacije o tome kako cV Group, UAB, identifikacijski broj pravne osobe: 303134915, adresa: ul. Aukštaičių 7, Vilnius, Republika Litva (u daljnjem tekstu: „Carvertical“, ili „Mi“) obrađuje osobne podatke, kada Vi koristite internetsku stranicu www.carvertical.com (u daljnjem tekstu: „Carvertical.com“) ili na drugi način pružate osobne podatke Carverticalu.

Osobni podatci označuju bilo koje informacije koje se odnose na živu osobu, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinačni dijelovi informacija, koji, kada su zaprimljeni skupa, mogu doprinijeti u identifikaciji određene osobe, također predstavljaju osobne podatke.

Politika privatnosti sadrži opis osobnih podataka koje prikupljamo, gdje se opisuje kako zaprimamo iste, na temelju čega, u koje svrhe i kako ih ćemo koristiti, koliko dugo čuvat ćemo Vaše osobne podatke, s kime ih ćemo dijeliti, te kako ih štitimo, a također opis Vaših prava.

Iznimno je važno da pažljivo pročitate ova Pravila privatnosti, jer svaki put prilikom posjete internetske stranice Carvertical.com ili davanja Vaših osobnih podataka Carverticalu na neki drugi način, Vi pristajete na uvjete iznijete u ovim Pravilima privatnosti. To znači da pristajete na poštivanje ovih Pravila privatnosti sukladno zakonima. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, ne trebate davati svoje osobne podatke Carverticalu.

Mi poštujemo Vašu privatnost i nastojimo zaštititi Vaše osobne podatke. Carvertical će obrađivati Vaše osobne podatke u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva Europske unije i Republike Litve, uključujući odredbe Uredbe EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: „OUZP“), i drugim važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, kao i uputama nadležnih tijela. Pojmove korištene u ovim Pravilima privatnosti treba tumačiti onako, kako su definirani u OUZP-u.

2. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka 

Carvertical je voditelj obrade Vaših osobnih podataka navedenih u ovim Pravilima privatnosti:

Naziv: cV Group, UAB

Identifikacijski broj pravne osobe: 303134915

Adresa: ul. Aukštaičių 7, Vilnius, Republika Litva 

El. pošta: info@carvertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Svrhe obrade Vaših osobnih podataka 

Carvertical obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

3.1 Pružanje usluga Carvertical.com

Svrha  

Svrha Carverticala je pružanje Vama usluga koje ste naručili (na primjer, osiguranje kredita koji se mogu zamijeniti za izvješće s podatcima o povijesti vozila), te osiguranje neometanog obavljanja tih usluga (na primjer, brzo i sigurno plaćanje ili dostavljanje informacija o promjenama usluga).

Subjekti podataka 

Osobe koje nabavljaju Carverticalove usluge preko Carvertical.com ili predstavnici poslovnih korisnika koji nabavljaju ove usluge.

Osobni podatci 

 • Ime, prezime;
 • Adresa el. pošte;
 • Drugi kontaktni podatci, kao što su adresa, telefonski broj (ako dajete iste dobrovoljno);
 • Podatci o nabavljenim Carverticalovima uslugama (povijest nabava);
 • Podatci o plaćanju (iznos, odabrani način plaćanja, povezani podatci, na primjer, broj bankovnog računa);
 • Vaša komunikacija s Carverticalom o nabavljenim uslugama.

Obzirom na činjenicu da se Carverticalove usluge pružaju putem korisničkog računa kreiranog na Carvertical.com (primjerice, na račun se pripisuju kupljeni krediti), istovremeno se obrađuju i podatci o računu navedeni u odjeljku 3.2. ovih Pravila privatnosti.

Izvor osobnih podataka 

Carvertical zaprima osobne podatke izravno od Vas, ili:

 • Od pružatelja usluga naplate ili usluga vođenja plaćanja, od financijskih ustanova ili drugih posrednika u vezi s platnim transakcijama, ovisno o načinu plaćanja Vaših izabranih usluga;
 • S platformi Apple, Google ili Facebook ako usluge kupujete putem Carverticalova računa povezanog s profilima na tim platformama.

Pravna osnova

Izvršenje ugovora o pružanju određenih usluga sklopljenog između Vas i Carverticala (čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a) ili naš zakoniti interes za sklapanje ugovora o pružanju odgovarajućih usluga s pravnom osobom koju zastupate (čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a).

U slučaju, ako ne dostavite ove osobne podatke, Carvertical neće moći pružiti Vama tražene usluge. 

Pohrana

Podatci sadržani u dokumentima na koje se primjenjuju minimalni rokovi čuvanja propisani pravnim propisima (primjerice, Zajedničkim vodičem o rokovima čuvanja dokumentacije), čuvat će se u rokovima propisanim primjenjivim zakonodavstvom, na primjer, računovodstvena evidencija kojom se potvrđuje poslovna transakcija ili gospodarski događaj (fakture, platni nalozi, itd.), kao i u njima sadržani osobni podatci, čuvat će se u roku od 10 godina.

U pojedinačnim slučajevima, Vaši osobni podatci mogu biti pohranjeni dulje od propisanog roka u skladu sa zahtjevima iz primjenjivih zakona, ili u slučaju navedenom u odjeljku 3.7. ovih Pravila privatnosti.

3.2 Kreiranje i upravljanje korisničkim računom/profilom 

Svrha

Svrha Carverticala je omogućiti Vam stvaranje i vođenje računa/profila putem kojeg Vi ćete naručivati Carverticalove usluge (na primjer, na račun će se pripisivati kupljeni krediti).

Subjekti podataka

Fizičke osobe koje će kreirati račun/profil na Carvertical.com ili zastupnici poslovnih korisnika koji će kreirati račun/profil na Carvertical.com.

Osobni podatci

Podatci osoba koje će kreirati profil na Carvertical.com korištenjem obrasca za prijavu, ili kojim će se profil kreirati automatski prilikom naručivanja Carverticalovih usluga, i to:

 • Adresa el. pošte;
 • Lozinka.

Podatci osoba koje će kreirati račun/profil na Carvertical.com putem korištenja profila na Facebooku, i to:

 • Ime, prezime;
 • Adresa el. pošte;
 • Javne informacije profila.

Podatci osoba koje će kreirati račun/profil na Carvertical.com putem korištenja Apple računa, i to:

 • Ime, prezime;
 • Adresa el. pošte ili depersonalizirana adresa Apple el. pošte.

Podatci osoba koje će kreirati račun/profil na Carvertical.com putem korištenja Google računa, i to:

 • Ime, prezime;
 • Adresa el. pošte.

Podatci svih nositelja profila fizičkih osoba na Carvertical.com, i to:

 • Drugi kontaktni podatci, kao što su adresa, telefonski broj (ako dajete iste dobrovoljno);
 • Informacije o poslovima i aktivnostima na računu;
 • Podatci o nabavljenim Carverticalovim uslugama (povijest nabave);
 • Vaša komunikacija s Carverticalom povodom Vašeg računa.

Podatci svih nositelja profila pravnih osoba na Carvertical.com, i to:

 • Poduzeće koje se zastupa, kao i podatci o istom;
 • Drugi kontaktni podatci, kao što su adresa, telefonski broj (ako dajete iste dobrovoljno);
 • Informacije o poslovima i aktivnostima na računu;
 • Podatci o nabavljenim Carverticalovim uslugama (povijest nabave);
 • Vaša komunikacija s Carverticalom povodom računa.

Izvor osobnih podataka

Carvertical zaprima osobne podatke izravno od Vas ili s platformi Apple, Google ili Facebook, ako stvorite korisnički račun/profil na Carvertical.com sa spomenutih  platformi.

Pravna osnova

Izvršenje ugovora o pružanju određenih usluga sklopljenog između Vas i Carverticala (čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a) ili naš zakoniti interes za sklapanje ugovora o pružanju odgovarajućih usluga s pravnom osobom koju Vi zastupate (čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a).

U slučaju, ako ne dostavite ove osobne podatke, Carvertical neće moći pružiti Vama tražene usluge, uključujući kreiranje korisničkog profila/računa.

Pohrana

U slučaju, ako ne želite više koristiti svoj korisnički račun, imate pravo brisanja istog (kao i povezanih osobnih podataka) u bilo kojem trenutku slanjem pisane obavijesti Carverticalu na el. poštu: info@carvertical.com, ili promjenom podešavanja za Vaš korisnički račun

Napominjemo da u slučaju korištenja određenog korisničkog računa za naručivanje Carverticalovih usluga (primjerice, nabava kredita), određeni osobni podatci bit će pohranjeni u rokovima navedenim u odjeljku 3.1. ovih Pravila privatnosti.

U pojedinačnim slučajevima, Vaši osobni podaci mogu biti pohranjeni dulje od propisanog roka u skladu sa zahtjevima iz primjenjivih zakona, ili u slučaju navedenom u odjeljku 3.7. ovih Pravila privatnosti.

3.3 Izravni marketing

Svrha 

Carverticalova cilj je obavijestiti Vas o novostima i drugim informacijama o našoj robi i proizvodima koje predlažemo i/ili našim ponudama.

Subjekti podataka

 • Osobe koje su nabavile Carverticalove usluge (kredite, itd.) od Carvertical.com, a u međuvremenu ili u bilo kojem kasnijem trenutku nisu osporile korištenje njihovih osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, kada se sprovodi marketing slične Carverticalove robe i/ili usluga.
 • Osobe koje su izjavile svoju suglasnost na obradu njihovih osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.

Osobni podatci

 • Ime, prezime;
 • Adresa el. pošte;
 • Broj telefona;
 • Informacije o nabavljenim sličnim Carverticalovim uslugama (povijest nabave). 

Izvor osobnih podataka

Carvertical zaprima osobne podatke izravno od Vas ili s platformi Apple, Google ili Facebook, ako stvorite korisnički račun/profil na Carvertical.com sa spomenutih  platformi.

Pravna osnova

 • Vaša suglasnost na obradu osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga (čl. 6. st. 1. t. (s) OUZP-a), ili
 • Naš zakoniti interes za obavještenje naših Klijenata o sličnim Carverticalovim proizvodima i/ili uslugama (čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a).

Na temelju našeg zakonitog interesa za dostavljanje informacija klijentima o sličnim Carverticalovim proizvodima (robi) i/ili uslugama, Carvertical će obrađivati Vaše osobne podatke ​​iznimno u svrhe izravnog marketinga shodno sljedećim uvjetima:

 • Prilikom nabave proizvoda i/ili usluge od Carvertical.com, niste izričito izjavili svoju nesuglasnost na dostavljanje izravnih marketinških komunikacija;
 • Svaki put, kada se šalje poruka u svrhu izravnog marketinga, Vama će se dati mogućnost odjaviti se od izravnih marketinških komunikacija, pri čemu mora se dostaviti obavijest na adresu el. pošte navedenu u Pravilima;
 • Na temelju toga, Vaši osobni podatci obrađivat će se isključivo u svrhu marketinga sličnih Carverticalovih proizvoda i/ili usluga.

Pohrana

Vaši osobni podaci obrađivat će se ​​u svrhu navedenu u ovom odjeljku u razdoblju od 2 godine od dana njihovog prikupljanja, ili dok ne izjavite svoj prigovor na takvu obradu osobnih podataka, ili dok ne opozovite Vašu suglasnost na obradu osobnih podataka u navedenu svrhu, ovisno o tome koja će od tih okolnosti nastupiti prije. 

U pojedinačnim slučajevima, Vaši osobni podatci mogu biti pohranjeni dulje od propisanog roka u skladu sa zahtjevima iz primjenjivih zakona, ili u slučaju navedenom u odjeljku 3.7. ovih Pravila privatnosti.

3.4 Izravna komunikacija 

Svrha

Carvertical ima cilj odgovarati na Vaše upite koje Vi ćete nam dostaviti elektronskom ili običnom poštom, pisanim putem ili telefonom, koristeći poseban obrazac na Carvertical.com ili uživo.

Subjekti podataka

Osobe koje dostavljaju upite Carverticalu elektronskom ili običnom poštom, pisanim putem ili telefonom, koristeći poseban obrazac na Carvertical.com ili uživo.

Osobni podatci

 • Ime, prezime;
 • Adresa;
 • Adresa el. pošte;
 • Broj telefona;
 • Sadržaj prepiske s Carverticalom.

Ovisno o vrsti komunikacije s Carverticalom, Carvertical može obrađivati samo dio Vaših prije navedenih osobnih podataka.

Izvor osobnih podataka

Carvertical zaprima osobne podatke izravno od Vas.

Pravna osnova

Naš zakoniti interes predstavlja dostavljanje Vama odgovora na Vaše upite i/ili pružanje Vama detaljnih informacija o Carverticalovim uslugama (čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a). 

Pohrana

Vaši osobni podatci obrađivat će se ​​u svrhu navedenu u ovom odjeljku u razdoblju od 2 godine od dana njihovog prikupljanja.

U pojedinačnim slučajevima, Vaši osobni podaci mogu biti pohranjeni dulje od propisanog roka u skladu sa zahtjevima iz primjenjivih zakona, ili u slučaju navedenom u odjeljku 3.7. ovih Pravila privatnosti. 

3.5 Društvene mreže

Svrha

Carvertical ima za cilj da administrira svoje korisničke račune/profile na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), te komunicira s korisnicima društvenih mreža.

Subjekti podataka

Korisnici društvenih mreža (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) koji komuniciraju s korisničkim računima Carverticala.

Osobni podatci

 • Ime/naziv ili ime, prezime na profilu na društvenoj mreži;
 • Fotografija profila;
 • Javni komentari i druge interakcije s korisničkim računima na društvenim mrežama Carverticala;
 • Sadržaj prepiske s Carverticalom, ako takva postoji.

Ovisno o vrsti komunikacije s Carverticalom, Carvertical može obrađivati samo dio Vaših prije navedenih osobnih podataka

Izvor osobnih podataka

Carvertical zaprima osobne podatke izravno od Vas i/ili s internetskih stranica odgovarajućih društvenih mreža.

Pravna osnova

Naš zakoniti interes predstavlja komunikaciju s korisnicima naših društvenih mreža na našim korisničkim profilima (čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a).

Pohrana

Obzirom na činjenicu da Carvertical ne administrira prije navedene društvene mreže, već samo svoj korisnički račun na tim mrežama, te djeluje kao zajednički voditelj obrade s tvrtkama koje administriraju navedene društvene mreže, pozivamo Vas da se upoznate s informacijama o pohrani Vaših osobnih podatke u dokumentima o privatnosti ovih društvenih mreža:

3.6 Funkcije internetske stranice

Sve informacije o sredstvima i alatima koje koristimo radi osiguranja funkcioniranja Carvertical.com (uključujući kolačiće) i povezanim pitanjima privatnosti podataka mogu se pronaći u našim Pravilima/Politici o kolačićima.

3.7 Pravni zahtjevi i način rješavanja sporova

Carvertical može obrađivati ​​sve gore navedene osobne podatke u svrhu iznošenja, provedbe ili obrane od pravnih zahtjeva. U navedenu svrhu, mi ćemo obrađivati osobne podatke na temelju našeg zakonitog interesa za iznošenje, provedbu ili obranu od pravnih zahtjeva (čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a). Mi ćemo obrađivati te podatke u tu svrhu u roku od godine dana nakon završetka odgovarajućih pravnih postupaka (na primjer, konačno ispitivanje prigovora, pravomoćnosti konačne sudske ili arbitražne odluke).

4. Osobni podatci maloljetnika

Usluge koje pruža Carvertical namijenjene su samo za osobe starije od 14 godina. U slučaju opravdane sumnje na obrađivanje podataka osoba mlađih od 14 godina, odmah ćemo ih ukloniti iz baza podataka.

Ako Vi imate najmanje 14 godina, ali ne više nego 18 godina, molimo Vas pažljivo pročitati ovu Politiku privatnosti skupa s jednim od svojih roditelja ili staratelja, kako biste je mogli razumjeti i pridržavati se istoj.

5. Primatelji podataka

Mi možemo otkriti informacije o Vama našim djelatnicima, zastupnicima/predstavnicima, posrednicima, dobavljačima ili podizvođačima, ako postoje opravdane potrebe, na primjer, naših pružatelja usluga plaćanja koji obrađuju financijske transakcije Carvertical.com, pružatelja usluga smještaja informacija na poslužitelju Carvertical.com, pružatelja usluga održavanja servera i računalnih mreža, pružatelja usluga elektronske pošte i sl. 

Osim toga, mi imamo pravo otkriti informacije o Vama: 

 • sudovima, arbitražama, posrednicima, suprotnim strankama i njihovim odvjetnicima (ako je to potrebno u svrhu pravnog ili drugog sličnog postupka);
 • policiji, tijelima nadležnim za provedbu zakona, poreznim upravama, drugim državnim ili općinskim tijelima (ako je to potrebno u skladu sa zahtjevima odgovarajućih zakona) ili drugim osobama koje izvode službene dužnosti koje su im dodijeljene (na primjer, javnim bilježnicima, tvrtkama za naplatu potraživanja);
 • stručnim savjetnicima, kao što su odvjetnici, savjetnici, revizori ili računovođe (ako je to potrebno u svrhu osiguranja naših zakonitih interesa);
 • pružateljima usluga koji pružaju usluge informacijskih tehnologija, računalne usluge u oblaku, usluge upravljanja sustavima, usluge naplate ili upravljanja plaćanjima, marketinške, računovodstvene, poštanske ili kurirske usluge, kao i druge usluge – u onoj mjeri, koliko je to neophodno za ispravno pružanje usluga;
 • drugim subjektima u istoj grupi, i to u onoj mjeri koliko je to potrebno za ispravno upravljanje grupom;
 • prilikom izvođenja poslovnih transakcija (u slučaju prodaje Carverticala, njegove imovine (dijela imovine) ili njegovih dionica (dijela dionica), spajanja, pripajanja ili razdvajanje Carverticala i slično), potencijalnim ili konačnim kupcima (njihovim zastupnicima), osobama koje obavljaju kontrolu Carverticala ili na drugi način sudjeluju u odgovarajućem gospodarskom poslu. U tom slučaju, Carvertical će prenijeti samo onoliko osobnih podataka, koliko je potrebno za potrebe odgovarajućih gospodarskih poslova, te će osigurati povjerljivost osobnih podataka.

Osim toga, u svakom slučaju, kada se Vaši osobni podatci prenose u treću zemlju (izvan područja EU/EGP), mora se ispuniti jedan od sljedećih uvjeta:

 • podatci se prenose u zemlju za koju je donesena odluka o primjerenosti;
 • podatci se prenose uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u zakonodavstvu;
 • poštuju se odredbe koje dozvoljavaju odstupanja predviđena zakonodavstvom, ako prenošenje podataka nije moguće u skladu s gore navedenim uvjetima.

Carvertical ulaže sve moguće napore u svrhu osiguranja prenošenja podataka na način u skladu sa zahtjevima iz OUZP-a i provodi odgovarajuće mjere koje će osigurati sigurnost Vaših osobnih podataka. Ako želite zaprimiti više informacija o takvim mjerama, možete kontaktirati nas izravno na kontakte navedene u odjeljku 2. ove Politike privatnosti.

6. Sigurnost Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podatci obrađivat će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim OUZP-om, Zakonom o pravnoj zaštiti osobnih podataka Republike Litve i drugim primjenjivim propisima. Prilikom obrade Vaših osobnih podataka, mi ćemo provoditi organizacijske i tehničke mjere koje će osigurati zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, izmjena, otkrivanja, kao i od svake druge nezakonite obrade.

Iako Carvertical nastoji zaštititi Vaše osobne podatke, prenošenje podataka putem Interneta nije sto posto sigurno, stoga mi nemamo mogućnost da u potpunosti jamčimo Vama sigurno prosljeđivanje podataka preko internetskih mreža.

7. Vaša prava 

Vi imate sljedeća prava:

Pravo na informacije i pristup osobnim podatcima 

Vi imate pravo dobiti informacije o obradi Vaših osobnih podataka u transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, na jasno i jednostavno napisanom jeziku. To je predviđeno u predmetnim Pravilima privatnosti. Ako Vam nije jasan barem neki dio ovih Pravila privatnosti, izvolite nas kontaktirati na kontakte navedene u odjeljku 2. ovih Pravila privatnosti.

Vi također imate pravo zaprimiti od Carverticala potvrdu o tome da li se obrađuju podatci koji se odnose na Vas, a ako se takvi podatci obrađuju, imate pravo pristupa svojim osobnim podatcima i sljedećim informacijama:

 • o ciljevima obrade podataka;
 • o odgovarajućim kategorijama osobnih podataka;
 • o informacijama o primateljima ili kategorijama primatelja podataka;
 • o razdoblju pohrane osobnih podataka ili kriterijima koji se primjenjuju za određivanje tog razdoblja;
 • o pravu zahtijevati od Carverticala ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje ili prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, te pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • o informacijama o izvorima Vaših osobnih podataka;
 • u slučaju, kada se osobni podatci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, informacijama  o odgovarajućim zaštitnim mjerama za prenošenje podataka.

Osim toga, Vi imate pravo dobiti kopiju Vaših osobnih podataka koje mi posjedujemo. Zadržavamo si pravo naplaćivati razumnu naknadu za sve dodatne kopije obračunatu na temelju tarifa za administrativne troškove.

Pravo na ispravak osobnih podataka 

Vi imate pravo zahtijevati od Carverticala ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka o Vama.

Vi ste odgovorni za točnost, ispravnost i potpunost nama dostavljenih informacija. U slučaju promjene Vaših dostavljenih podataka, morate nas odmah obavijestiti o tome, pri čemu morate unijeti odgovarajuće promjene u obrazac za prijavu ili, ako podatci nisu navedeni u obrascu za prijavu, morate obavijestiti nas o promjenama elektronskom poštom. Mi ni u kojem slučaju nećemo snositi odgovornost za bilo kakvu štetu koju Vi ćete eventualno pretrpjeti zbog toga što ste dostavili netočne ili nepotpune osobne podatke ili niste obavijestili nas o bilo kakvoj njihovoj promjeni.

Napominjemo da Carvertical zaprima u izvješćima navedene podatke o vozilu (kao što je, na primjer, kilometraža vozila) od trećih strana i unosi iste u izvješće na automatiziran način, nepromijenjene i takve, kakve je i zaprimio. Iz tog razloga, Carvertical nije odgovoran za neistinitost informacija sadržanih u izvješćima, kao i podataka sadržanih u njima.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

Vi imate pravo zahtijevati od nas da izbrišemo ili uklonimo osobne podatke, ako ne postoji valjan razlog za nastavak obrade istih, ako osobni podatci više nisu potrebni u svrhe za koje su se prikupljivali ili obrađivali, Vi imate pravo povlačiti privolu temeljem koje su se osobni podatci obrađivali, a ne postoji neki drugi pravni temelj za njihovu obradu, ili ako postoje osnove iz čl. 17. OUZP-a.

Napominjemo Vama da Carvertical, u svrhu osiguranja sigurnosti obrade osobnih podataka i informacijskih sustava, napravlja sigurnosno kopiranje Vaših osobnih podataka  (engl. data backup). To vrijedi 35 kalendarskih dana, a kasnije se automatski prepisuje. Sukladno tome, mi ćemo izbrisati Vaše osobne podatke ili ukloniti iste s bilo kojeg medija i sustava, osim iz takvih sigurnosnih kopija, unutar dolje navedenih rokova. U slučaju, ako bismo bili prisiljeni vratiti sigurnosnu kopiju koja sadrži Vaše osobne podatke prije roka navedenog u ovom stavku, odmah ćemo ih izbrisati i nećemo ih koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Napominjemo Vama da čl. 17. st. 3. OUZP-a sadrži prije spomenute iznimke, kada je obrada podataka neophodna. Ako se takve iznimke odnose na Vas, mi ćemo Vas o tome obavijestiti.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka 

Vi imate pravo zahtijevati od Carverticala da ograniči (ili obustavi) obradu Vaših osobnih podataka, ako:

 • Vi osporavate točnost osobnih podataka – sve dok se njihova točnost ne provjeri;
 • obrada podataka je nezakonita, a Vi ne pristajete na brisanje osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe;
 • mi više ne trebamo Vaše osobne podatke u svrhu njihove obrade, ali su isti potrebni Vama za postavljanje, ispunjenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Vi se nadalje protivite obradi Vaših osobnih podataka – sve dok se ne potvrdi da su naši zakoniti razlozi važniji od Vaših.

U slučaju ograničenja obrade osobnih podataka, takvi osobni podatci mogu se obrađivati ​​(osim za njihovu pohranu) isključivo uz Vašu suglasnost ili u svrhu postavljanja, ispunjenja ili obrane pravnih zahtjeva, zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili u ključnom javnom interesu.

Pravo na prenosivost podataka 

Vi imate pravo zaprimati svoje osobne podatke koje ste dostavili Carverticalu, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu, kao i pravo na prijenos takvih podataka drugom voditelju obrade ako:

 • podatci se obrađuju na temelju suglasnosti/privole ili ugovora; i
 • podatci se obrađuju uz pomoć automatiziranih sredstava. 

Vi također imate pravo zahtijevati od Carverticala da prenese Vaše osobne podatke izravno drugom voditelju obrade, ako je to tehnički moguće.

Pravo na prigovor 

Vi imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u svrhu obavljanja zadatka koji se provodi u javnom interesu ili za zakoniti interes Carverticala.

U tom slučaju, Carvertical više neće obrađivati ​​Vaše osobne podatke, osim ako mi budemo u mogućnosti dokazati zakonite razloge za obradu Vaših osobnih podataka, a koji će nadmašivati Vaše interese, prava i slobode, ili ako je to potrebno u svrhu postavljanja, ispunjenja ili obrane pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podatci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, Vi imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti da se Vaši osobni podatci obrađuju u tu svrhu i oni se više neće obrađivati ​​u tu svrhu.

Pravo na opoziv suglasnosti 

Ako se Vaši osobni podatci obrađuju uz Vašu suglasnost, Vi imate pravo opozvati takvu suglasnost u bilo kojem trenutku. Povlačenje suglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka obavljene prije povlačenja suglasnosti.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu 

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši odredbe OUZP-a, imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu države članice EU-a u kojoj se nalazi Vaše prebivalište/stalna poslovna jedinica ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja propisa.

Nadzorno tijelo u Litvi je Državni inspektorat za zaštitu podataka (lt. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija), adresa: ul. L. Sapiegos 17, 10312 Vilnius, Litva, el. pošta: ada@ada.lt, internetska stranica: https://vdai.lrv.lt/

Prije podnošenja pritužbe nadležnom nadzornom tijelu, molimo Vas kontaktirati nas i obavijestiti o razlozima Vaše zabrinutosti. Mi ćemo učiniti sve moguće radi brzog rješenja Vašeg pitanja s dužnom pažnjom.

Carvertical će obraditi Vaš zahtjev za korištenje prava subjekta podataka unutar roka od mjesec dana. Po potrebi, taj se rok može produžiti za dodatna 2 mjeseca, ovisno o složenosti i broju zahtjeva. U tom slučaju, Carvertical će Vas obavijestiti o takvom produžetku roka u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, uz predočenje razloga takvog kašnjenja.

Ako nakon primitka zahtjeva, pritužbe ili potraživanja, postavit će se sumnja oko istinitosti Vašeg identiteta, mi imamo pravo zatražiti dodatne informacije potrebne za provjeru Vašeg identiteta.

8. Ažuriranje Pravila/Politike privatnosti

Mi zadržavamo si pravo na ažuriranje ili izmjene ovih Pravila/Politike privatnosti u bilo kojem trenutku. Ažurirana ili izmijenjena Politika privatnosti stupit će na snagu nakon njene objave na internetskoj stranici Carvertical.com. U slučaju ključnih izmjena Politike privatnosti, o tome će se dostaviti dodatna obavijest.