carVertical

Uvjeti korištenja i stavljanja na raspolaganje internetske stranice

1. Opće odredbe

1.1. Predmetni Uvjeti (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) određuju odredbe i postupak korištenja internetske stranice Carvertical.com (u daljnjem tekstu: „Carvertical.com"), kao и odredbe i postupak pružanja usluga putem Carvertical.com

1.2. Carvertical.com obrađuje i upravlja UAB „cV Group“, identifikacijski broj poduzeća: 303134915, adresa: ul. Aukštaičių 7, Vilnius, Republika Litva (u daljnjem tekstu: „Carvertical“).

1.3. Korisnik je suglasan s Uvjetima, a obvezu poštovanja istih izražava korištenjem Carvertical.com na bilo koji način i u bilo kojem obliku. Osobe koje ne pristaju barem na jednu odredbu predmetnih Uvjeta nemaju pravo korištenja Carvertical.com.

2. Pojmovi

2.1. Sljedeći pojmovi koji se u predmetnim Uvjetima pišu velikim početnim slovom imaju sljedeća značenja:

2.1.1. „Izvješće“ označuje izvješće koje mogu naručiti Korisnici Carvertical.com i u kojem se dostavljaju različiti podatci o povijesti vozila.

2.1.2. „Komercijalni korisnik“ je fizička ili pravna osoba koja koristi Usluge u poslovne, trgovačke, obrtničke ili profesionalne svrhe (osim u potrošačke svrhe) ili u svrhe dvojne namjene, tj. u potrošačke i poslovne svrhe, međutim, s obzirom na sve namjene vezane uz Usluge, prevladavaju poslovne svrhe.

2.1.3. Pojam „Krediti/Bodovi“ označuje bodove (ili kredite) koji se dodaju na profil/račun Korisnika i koje Korisnik kupuje i može iste zamijeniti za Izvješće. Jedan Kredit/Bod se može zamijeniti za jedno Izvješće.

2.1.4. „Korisnik“ je osoba koja je naručila Izvješće ili koja koristi Carvertical.com na bilo koji drugi način, uključujući Potrošače i Komercijalne korisnike.

2.1.5. „Račun/Profil“ je Korisnički račun koji je Korisnik kreirao na Carvertical.com u svrhu korištenja dijela Usluga.

2.1.6. Pod pojmom „Usluge“ podrazumijevaju se Usluge koje se Korisniku pružaju uz naknadu putem Carvertical.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na naručivanje i dostavljanje Izvješća ili Bodova.

2.1.7. „Inicijalno izvješće“ označuje informacije koje se dostavljaju nakon unošenja identifikacijskog broja vozila (VIN) na stranici Carvertical.com i koje se odnose na podatke (kategorije podataka) koji se provjeravaju i uključuju u Izvješće.

2.1.8. „Potrošač“ je fizička osoba koja koristi Usluge u svrhe koje nisu povezane s njegovim poslovnim, trgovačkim, obrtnim ili profesionalnim ciljevima (za potrošačke svrhe) ili u svrhe dvojne namjene, tj. u potrošačke i poslovne svrhe, međutim, s obzirom na sve namjene vezane uz Usluge, poslovne svrhe ne prevladavaju.

2.1.9. „Identifikacijski broj vozila/(VIN broj)“ je jedinstveni skup od 17 znakova dodijeljen svakom vozilu koje izlazi iz tvornice (engl. Vehicle Identification Number) od strane proizvođača.

2.1.10. Pod „Internetskim stranicama trećih stranaka/osoba“ podrazumijevaju se neovisne internetske stranice trećih osoba, odnosno web stranice koje nisu povezane s Carverticalom.

3. Profil/Račun

3.1. Radi korištenja dijela Usluga, na primjer, usluga upravljanja dodatnim Bodovima/Kreditima, Korisnik mora stvoriti Profil. Korisnik može stvoriti Profil na sljedeći način:

3.1.1. unosom svoje e-mail adrese i izmišljene lozinke. U slučaju odabira ovog načina, Korisnik mora aktivirati Profil klikom na poveznicu dostavljenu u e-mailu koju će Carvertical poslati na e-mail adresu navedenu prilikom registracije Profila, ili

3.1.2. unosom svoje e-mail adrese prilikom nabavke Bodova/Kredita ili Izvješća za VIN broj unesen na internetskoj stranici Carvertical.com. U slučaju odabira ovog načina, Korisnik će kreirati lozinku klikom na poveznicu dostavljenu u e-mailu koju će Carvertical poslati na e-mail adresu navedenu u trenutku nabavke Bodova/Kredita, ili

3.1.3. koristeći profile kreirane na mrežama/stranicama trećih osoba, odnosno Facebook, Google i Apple, te osiguravajući Carverticalu pristup podatcima tih profila na stranicama trećih osoba.

3.2. Korisnik snosi odgovornost za održavanje povjerljivosti podataka potrebnih za prijavu na Profil, kao i sve radnje koje će poduzeti treće osobe u ime Korisnika na Profilu zbog toga da Korisnik nije uspio osigurati povjerljivost ovih podataka za prijavu. Korisnik se obvezuje da će odmah obavijestiti Carvertical dostavljanjem obavijesti na e-mail adresu info@carvertical.com o svakom gubitku, zlouporabi ili bilo kojoj drugoj povredi sigurnosti ili povjerljivosti ovih podataka za prijavu.

3.3. U slučaju da Korisnik više ne želi koristiti Račun, on ga ima pravo izbrisati u bilo kojem trenutku slanjem pisane obavijesti Carverticalu na e-mail adresu info@carvertical.com ili korištenjem postavaka Računa.

4. Izvješće

4.1. Korisnici Carvertical.com mogu kupiti Bodove/Kredite uz naknadu, koje kasnije mogu zamijeniti za Izvješće ili unijeti VIN broj na stranici Carvertical.com i primiti Izvješće prema određenom VIN broju (u tom slučaju Bod/Kredit koji je Korisnik kupio automatski će se zamijeniti za Izvješće prema određenom VIN broju). Bodovi/Krediti se pripisuju na račun Korisnika najkasnije u roku od 60 minuta od trenutka primitka uplate u skladu s ovim Uvjetima (ili, ako je Kredite naručio Komercijalni korisnik, od primitka uplate u skladu s ovim Uvjetima ili u rokovima zasebno dogovorenim između Carverticala i Komercijalnog korisnika).

4.2. Cijene Bodova/Kredita se konstantno mijenjaju ovisno o aktualnim događajima na tržištu, obzirom na posebne ponude, fluktuacije valuta i druge elemente, međutim, aktualne cijene Bodova/Kredita i ostalih usluga uvijek mogu se pronaći na Carvertical.com. U prozoru u kojem se može odabrati način plaćanja za Bodove/Kredite, uvijek može se vidjeti konačna cijena Kredita koja se primjenjuje u trenutku Vaše narudžbe.

4.3. Krediti koje je kupio Korisnik vrijede 6 mjeseci od trenutka nabavke istih. Istekom ovog roka, Krediti Korisnika više ne vrijede, brišu se s Korisničkog računa i Korisnik ih više ne može zamijeniti za Izvješće.

4.4. Nakon unosa VIN broja vozila na Carvertical.com, Korisnik može pregledati Inicijalno izvješće, u kojem će se naznačiti koje će se informacije provjeravati i, ako se pronađu povezani zapisi, navest će se u Izvješću. Izvješće može ne sadržati zapise o dijelu podataka (kategorije podataka) navedenih u Inicijalnom izvješću, što zauzvrat znači da Carverticalovi izvori nisu pronašli povezane zapise za određenu kategoriju podataka ili više kategorija podataka.

4.5. Izvješće će se dostaviti na Korisnički račun Korisnika najkasnije 5 minuta nakon trenutka terećenja Korisničkog računa za određeni iznos Kredita (ili, ako Izvješće naručuje Komercijalni korisnik, od trenutka terećenja Računa za iznos Kredita ili unutar roka zasebno dogovorenog između Carverticala i Komercijalnog korisnika), a poveznica na Izvješće dostavit će se Korisniku na e-mail adresu navedenu u njegovom Korisničkom računu.

4.6. Izvješće će se staviti na raspolaganje Korisniku u web preglednik na ograničeno vremensko razdoblje u skladu s odredbama iz točke 4.7 ovih Uvjeta. Izvješću se može pristupiti putem Korisničkoga računa ili putem aktivne poveznice. Carvertical.com također pruža mogućnost spremanja Izvješća na trajnom mediju na korisničkom uređaju u PDF formatu.

4.7. Izvješće će biti dostupno Korisniku u web pregledniku u razdoblju od 30 kalendarskih dana od trenutka kada je Izvješće učitano na Korisnički račun. Po isteku roka navedenog u ovoj točki Uvjeta, Izvješće više neće biti dostupno Korisniku, te on neće biti u mogućnosti pohraniti isto u PDF formatu, a radi ponovnog pribavljanja podataka o određenom vozilu, Korisnik mora naručiti novo Izvješće.

4.8. Carvertical nastoji dostaviti u Izvješću najtočnije i najpotpunije moguće informacije. Međutim, radi uključenja Informacija u Izvješće, iste se prikupljaju iz raznih javnih baza podataka i drugih izvora na čiji sadržaj, kao i njihovu točnost, relevantnost i potpunost, Carvertical ne može ni na koji način utjecati, to znači da Carvertical jednostavno prenosi ove zbirne informacije Korisniku u obliku Izvješća. Stoga, nabavkom Izvješća Korisnik potvrđuje da razumije i da je suglasan:

4.8.1. da Carvertical ne garantira, niti jamči za točnost, pravovremenost ili potpunost informacija sadržanih u ovom Izvješću u najvećem mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonodavstvom;

4.8.2. da s obzirom na određene ovlasti i nadležnosti, neke ili sve informacije u ovom Izvješću eventualno neće biti dostupne Carverticalu, čak i ako su dostupne drugim trećim osobama. Stoga, može doći i do suprotne varijante, kada su, s obzirom na određene ovlasti i nadležnosti, sve ili dio informacija u Izvješću dostupne Carverticalu, međutim, nisu dostupne drugim trećim strankama;

4.8.3. da Korisnik preuzima potpunu odgovornost za svoje odluke, kao što je nabavka ili odbijanje nabavke vozila, na temelju podataka navedenih u Izvješću. U slučaju bilo koje sumnje u podatke navedene u Izvješću, Korisnik ih treba provjeriti kod odgovarajućih nadležnih tijela. Carvertical preporučuje da se takav pregled provede u svim slučajevima prije donošenja odluke na temelju Izvješća, primjerice, u vezi s nabavkom vozila;

4.8.4. da nijedan savjet ili podatak sadržan u Izvješćima ili na internetskoj stranici neće se tumačiti kao ponuda, zahtjev ili preporuka za nabavku, zakup ili stjecanje prava na vozilo iz Izvješća na drugačiji način.

4.9. Carvertical ne zabranjuje, čak i potiče Korisnike da šire, objavljuju ili na drugi način koriste Izvješće u vezi s namjerom Korisnika da procijeni vozilo ili da predoči njegovu procjenu trećim strankama u cilju potvrđivanja karakteristika i pouzdanosti odgovarajućih vozila. Međutim, Korisniku je zabranjena preprodaja ili drugo izravno korištenje Izvješća u poslovnoj djelatnosti kada je samo Izvješće ili njegov dio predmet poslovnog sporazuma ili poslovne djelatnosti.

5. Obveze Korisnika

5.1. Korisnik se obvezuje:

5.1.1. da neće koristiti automatizirane uređaje, programe, algoritme ili metodologije ili bilo koje slične ili jednakovrijedne ručne postupke za pristup, stjecanje, kopiranje ili praćenje bilo kojeg dijela Carvertical.com ili bilo kojeg sadržaja, ili za neko reproduciranje ili zaobilaženje navigacijske strukture Carvertical.com, ili pružanje bilo kojeg sadržaja Carvertical.com u svrhe stjecanja ili pokušaja stjecanja bilo kojeg materijala ili informacija koje Carvertical.com nije izričito stavio na raspolaganje Korisniku;

5.1.2. da neće nastojati steći neovlašteni pristup bilo kojem dijelu ili funkciji Carvertical.com ili sustavima ili mrežama povezanim s Carvertical.com, i to putem ilegalnog hakiranja (engl. hacking), rudarenjem lozinki (engl. password mining) ili drugim nezakonitim sredstvima;

5.1.3. da neće poduzimati nikakve radnje koje će neracionalno ili nerazmjerno opterećivati infrastrukturu Carvertical.com ili sustave ili mreže povezane s Carvertical.com;

5.1.4. da neće koristiti bilo koji uređaj, softversku opremu, niti neće izvoditi bilo koju drugu radnju koja će ometati ili imati namjeru ometati ispravan rad Carvertical.com ili bilo koju radnju koju će izvoditi Carvertical.com, ili koja će ometati bilo kojoj drugoj osobi u korištenju Carvertical.com;

5.1.5. da neće koristiti Carvertical.com ili bilo koji njegov sadržaj u bilo koju protuzakonitu svrhu ili koja je u suprotnosti s ovim Uvjetima, ili imati namjeru poticati bilo kakvu nezakonitu ili drugu radnju koja će kršiti prava Carverticala ili drugih osoba;

5.1.6. da će se pridržavati odredaba ovih Uvjeta i primjenjivih zakona prilikom korištenja Carvertical.com, Usluga i plaćanja istih.

6. Usluge

6.1. Ugovor o pružanju Usluga između Carverticala i Korisnika smatra se sklopljenim od trenutka primitka uplate u skladu s predmetnim Uvjetima (ili, ako je Usluge naručio Komercijalni korisnik, od trenutka primitka uplate u skladu s ovim Uvjetima ili zasebnim sporazumom između Carverticala i Komercijalnog korisnika).

6.2. Pružene Usluge Korisnici plaćaju Carvertical.com kreditnim ili debitnim bankovnim karticama, bankovnim doznakama, putem PayPala ili kriptovalutom, po izboru Korisnika. Usluge se pružaju Potrošaču tek nakon što ih Potrošač plati u skladu s ovim Uvjetima, na način predviđen Carvertical.com. U međuvremenu, Usluge se pružaju Komercijalnom korisniku nakon što ih Komercijalni korisnik plati u skladu s ovim Uvjetima, na način predviđen Carvertical.com, ili u rokovima utvrđenim eventualnim zasebnim sporazumom između Carverticala i Komercijalnog korisnika.

6.3. Ako Korisnik plaća Usluge kriptovalutom, on snosi potpunu odgovornost za usklađivanje uvjeta takvog plaćanja sa zahtjevima zakona primjenjivih u odnosu na Korisnika, a Carvertical ne preuzima nikakvu odgovornost za sigurnost takvog plaćanja u skladu sa svim mjerodavnim zakonima.

6.4. Carvertical ima pravo organizirati marketinške kampanje i dodijeliti Korisnicima kodove za popust za Usluge. Carvertical zadržava pravo određivati uvjete za dodjelu određenog koda za popust, uključujući, ali ne ograničavajući se na rok trajanja koda za popust, vrste Usluga na koje se isti primjenjuje i druga ograničenja. Radi korištenja zaprimljenog koda za popust za Usluge, Korisnik ga mora unijeti u prozor u kojem će Korisnik birati način plaćanja Usluga. U slučaju neunošenja koda za popust na način propisan u ovoj točki Uvjeta, isti se neće primjenjivati na Usluge naručene od strane Korisnika.

6.5. Ovisno o gospodarskim faktorima na različitim tržištima, Carvertical.com zadržava pravo određivanja različitih cijena za Usluge u svakoj zemlji.

6.6. Za potrebe oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV-om), Usluge će se smatrati elektronički isporučenim uslugama, stoga Carvertical, prilikom utvrđivanja mjesta pružanja Usluga za Korisnika, rukovodit će se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 od 7. listopada 2013. godine i čl. 13. st. 2. t. 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost Republike Litve, te će na Usluge primjenjivati stopu PDV-a važeću u mjestu porezne rezidentnosti Potrošača. Prilikom određivanja mjesta porezne rezidentnosti Potrošača, Carvertical će primjenjivati tehnološka, komunikacijska i druga objektivno dostupna sredstva za određivanje lokacije Potrošača. U slučaju nedosljednosti podataka dobivenih primjenom navedenih sredstava, Carvertical će se također oslanjati na podatke koje će dostaviti Potrošač, a čiju vjerodostojnost potvrđuje i odgovornost za pouzdanost istih snosit će sam Potrošač. Prilikom pružanja Usluga Komercijalnim korisnicima, za potrebe oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV-om), Carvertical će primjenjivati opće uvjete za određivanje mjesta pružanja usluga utvrđene Zakonom o porezu na dodanu vrijednost Republike Litve.

6.7 Korisnik koji je nabavio Usluge može zaprimiti PDV fakturu na svoj Korisnički račun otvoren kod Carvertical-a. Faktura se može poslati putem elektronske pošte ili preuzeti s Carvertical.com.

7. Zaštita Potrošača

7.1. U slučaju, kada Usluge, kao što je nabavka Kredita, naručuje Potrošač, on ima pravo na odustajanje od takvog ugovora bez označivanja razloga, u roku od 14 dana, uz dostavljanje obavijesti Carverticalu na e-mail adresu: info@carvertical.com, uz iznimke predviđene u čl. 7.2. ovih Uvjeta. Potrošač mora dostaviti obavijest o odbijanju Usluga iz ovog članka na gore navedenu e-mail adresu u slobodnom obliku, pri čemu mora navesti odgovarajući broj i datum narudžbenice/narudžbe Usluga, svoje kontakt podatke i izričito navesti svoju želju za odbijanje dotične narudžbe Usluga. Carvertical mora vratiti sve plaćene iznose Potrošaču odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest Potrošača o odustajanju od ugovora.

7.2. U slučaju, ako Potrošač želi zamijeniti Kredite/Bodove za Izvješće, prije zamjene Kredita za Izvješće, Potrošač mora izričito potvrditi i složiti se da, s obzirom da Izvješće predstavlja digitalni sadržaj koji će biti dostavljen Potrošaču, u osnovi, odmah, Potrošač gubi pravo odustajanja od digitalnog sadržaja Ugovora o pružanju Usluga u roku od četrnaest dana. Ako Potrošač nabavi ukupni paket Kredita/Bodova, tj. nabavi više nego jedan Kredit prilikom jedne nabavke, ovisno o složenosti paketa (na primjer, za nabavku paketa primjenjuju se popusti u odnosu na nabavku jednog Kredita/Boda), i iskoristi barem jedan Kredit iz odgovarajućeg paketa, Potrošač gubi pravo odustajanja od digitalnog sadržaja Ugovora o pružanju u odnosu na cjelokupan paket.

8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Informacije o obradi osobnih podataka korisnika nalaze se u Pravilima privatnosti Carvertical.com. Svojim potvrđivanjem uvida u predmetne Uvjete, Korisnik istovremeno potvrđuje da se upoznao s Pravilima privatnosti Carvertical.com, čija se poveznica navedena u ovom članku Uvjeta.

9. Promjena ili prestanak pružanja Usluga

9.1. Carvertical zadržava pravo da jednostrano promijeni Usluge koje pruža Carvertical.com, kao i naknadu za iste, također i bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta. Ako promjene budu negativno uticale na prava Potrošača (na primjer, dođe do ograničenja istih), promjene ćemo uvesti samo uz postojanje dovoljnog osnova, primjerice, u slučaju izmjena povezanih zakonski odredaba, ili preobrazit ćemo ili prilagodit ćemo naš poslovni model. Korisnici će biti obaviješteni o promjenama e-mail adrese navedene u Profilu blagovremeno, a najkasnije 5 kalendarskih dana unaprijed. U slučaju promjene, ispravke ili dopune Uvjeta i obavještavanja Potrošača o tome u skladu s postupkom navedenim u ovom članku Uvjeta, Potrošač će nastaviti korištenje stranice Carvertical.com, što označuje da je Potrošač suglasan s izmjenama Uvjeta. Carvertical potvrđuje da promjene ni u kojem slučaju neće negativno utjecati na prava Potrošača u okviru Usluga koje se već pružene ili koje se trenutno pruže.

9.2. Carvertical također ima pravo na ograničenje ili prekidanje pristupa Korisnika Carvertical.com i/ili Uslugama u bilo koje vrijeme u slučaju kršenja zahtjeva iz ovih Uvjeta i/ili primjenjivih zakona od strane Korisnika. Ako Korisnik koji je prekršio zahtjeve iz ovih Uvjeta i/ili primjenjivih zakona ima Profil/Račun, on će biti obaviješten o ograničenju ili ukidanju pristupa Korisnika slanjem obavijesti na e-mail adresu navedenu u Profilu/Računu. Ako Carvertical ograniči ili ukine Korisnikov pristup stranici Carvertical.com i/ili Uslugama, takav Korisnik neće imati pravo korištenja stranice Carvertical.com i/ili Usluga u budućnosti, primjerice, stvaranje novog Profila/Računa.

9.3. Carvertical zadržava pravo privremenog ograničavanja djelatnosti Carvertical.com radi tehničkog održavanja Carvertical.com ili povezanih tehničkih funkcija, uz prethodno obavještenje Potrošača slanjem obavijesti na e-mail adresu navedenu u Profilu u razumnom roku. U slučaju hitne potrebe, Carvertical.com zadržava pravo privremenog ograničavanja svojih radnja bez obavještavanja Korisnika, pod uvjetom da takva ograničenja ni u kojem slučaju neće negativno utjecati na prava Potrošača u okviru Usluga koje se već pružene ili koje se trenutno pruže.

9.4. Carvertical također obavještava da djelatnost Carvertical.com može se privremeno ograničiti zbog okolnosti više sile (force majeure). U ovom slučaju, Carvertical će odmah obavijestiti Potrošače o postojanju okolnosti više sile (force majeure), međutim, Carvertical neće snositi odgovornost za bilo kakav poremećaj na stranici Carvertical.com zbog okolnosti više sile (force majeure).

10. Odgovornost

10.1. Korisnik je suglasan i obvezuje se da će braniti, nadoknaditi štetu i štititi Carvertical, poduzeća povezana s Carverticalom, kao i pružatelje usluga, Carverticalove predstavnike, rukovoditelje, punomoćnike, djelatnike ili savjetnike od svih eventualnih gubitaka, štete, potraživanja i/ili troškova nastalih uslijed i) kršenja ovih Uvjeta od strane Korisnika, ii) bilo kakvog kršenja zahtjeva zakonodavstva koje se primjenjuje na Korisnika od strane Korisnika, te iii) odluka Korisnika donesenih na temelju informacija navedenih u Izvješću.

10.2. Carvertical ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju će pretrpjeti Korisnik, u području primjene zakonodavstva, osim odgovornosti za gubitke/štetu:

10.2.1. nastalu zbog smrti Korisnika, tjelesne ozljede, za nematerijalnu štetu,

10.2.2. počinjenu na imovini Korisnika, te

10.2.3. prouzrokovanu zbog Carverticalove namjere ili grube nepažnje.

10.3. Carvertical.com snosi odgovornost isključivo za tehničko pružanje informacija sadržanih u Izvješću na Carvertical.com, pod uvjetom da je Izvješće odgovara svim zahtjevima iz Uvjeta, te za tehničku podršku baze podataka Carvertical.com. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, Carvertical ne snosi odgovornost za netočnost informacija sadržanih u Izvješću, niti za njihov sadržaj.

10.4. Stranica Carvertical.com može sadržavati poveznice na druge Internetske stranice trećih stranaka. Ove poveznice služe isključivo u svrhu pogodnosti korištenja usluga od strane Korisnika Carvertical.com. Carvertical ne kontrolira niti takve poveznice, niti Internetske stranice trećih stranaka, ne snosi odgovornost za sadržaj Internetskih stranica trećih stranaka, uključujući bilo koje informacije ili materijale sadržane na takvim internetskim stranicama.

11. Prava intelektualnog vlasništva

11.1. Internetska stranica Carvertical.com, materijali koji se na istoj nalaze, identifikacijski broj, dizajn, naziv domene Carvertical.com, sva autorska prava, robni žigovi, baze podataka, nazivi i ostalo intelektualno vlasništvo ili druga vlasnička prava koja su povezana s Carvertical.com i/ili vlasništvo koje se odnose na materijale koji se nalaze na Carvertical.com u cijelosti su u vlasništvu Carvertical-a, ili Carvertical koristi iste na zakonskoj osnovi, osim predmeta intelektualnog vlasništva (robnih žigova, logotipa, itd.) povezanih s partnerima ili dobavljačima Carvertical-a, te je zaštićeno nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koje se odnose na intelektualno vlasništvo.

11.2. Bez izričite dozvole Carverticala, Korisnik, u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, ne smije kopirati, fiksirati, u bilo kojem obliku i na bilo koji način reproducirati, isporučivati, objavljivati, prenositi, prodavati, ponovno iskorištavati, prikazivati, licencirati, mijenjati, ponovno objavljivati, uređivati, emitirati, ponovno emitirati ili na drugi način objavljivati, javno prikazivati ​​ili demonstrirati, prilagođavati, distribuirati ili koristiti materijal koji se nalaze na stranici Carvertical.com, ili šifru istog, ili bilo koji dio materijala, niti izrađivati izvedena djela na temelju tog materijala.

12. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

12.1. Carvertical.com vodi svoju djelatnost u skladu sa zakonima Republike Litve, koji se također primjenjuju na ove Uvjete. Sve sporove koji će nastati zbog djelatnosti i Usluga Carvertical.com ili koji su povezani s time, rješavat će se putem pregovora, a u slučaju neuspjeha pregovora, za rješavanje spora je nadležan sud u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

12.2. Sporovi između Carverticala i Komercijalnih korisnika rješavat će se pred mjesno nadležnim sudom u skladu s adresom sjedišta Carverticala.

12.3. Ako Korisnik smatra da je Carvertical povrijedio njegova prava ili zakonite interese povezane s Uslugama koje pruža Carvertical.com, najprije, on mora podnijeti pisani prigovor Carverticalu i izričito navesti svoje zahtjeve. Takve isprave dostavljaju se na info@carvertical.com. Ako se Korisnik ne slaže s Carverticalovim odgovorom, on ima pravo obratiti se Državnom uredu za zaštitu prava potrošača (internetska stranica www.vvtat.lt), ili ispuniti obrazac za prijavu na Elektronskoj platformi za rješavanje potrošačkih sporova na web stranici http://ec.europa.eu/odr/. Pravni sporovi se rješavaju u skladu s postupkom utvrđenim mjerodavnim zakonodavstvom, uključujući postupak iz čl. 29. Zakona o zaštiti prava potrošača Republike Litve.

13. Mjere zaštite u području informacijske sigurnosti

13.1. Carvertical podsjeća da je Korisnik osobno odgovoran za čuvanje povjerljivosti podataka za prijavu na Profil/Račun. Carvertical moli Korisnika da bude oprezan prilikom korištenja i čuvanja podataka za prijavu. Korisnik se nakon završetka rada mora odjaviti iz preglednika u svrhu osiguranja da nitko ne bi smeo pristupiti Korisnikovoj el. pošti, osobnim podacima, posebno kada Korisnik koristi javno dostupno računalo (npr., u internet kafićima, knjižnicama).

13.2. Carvertical se obvezuje da će ulagati sve moguće napore radi zaštite podataka Korisnika koje on obrađuje, međutim, s obzirom na to da se podatci o Korisniku dostavljaju putem interneta, Carvertical upozorava da Carvertical ne može garantirati i ne garantira potpunu sigurnost informacija koje Korisnik dostavlja, uključujući osobne podatke.

14. Završne odredbe

14.1. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između Korisnika i Carverticala, kojim se zamjenjuju i stavljaju izvan snage svi prethodni pisani ili usmeni ugovori, obveze, izjave i sporazumi između Korisnika i Carverticala u vezi s predmetom ovih Uvjeta. Carvertical ima pravo sklopiti poseban pisani ugovor s Korisnikom. Na takav ugovor će se primjenjivati odredbe Uvjeta, osim ako nije drugačije izričito navedeno u takvom ugovoru.

14.2. Ako se neka od odredaba ovih Uvjeta stavlja izvan snage i smatra se nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom u bilo kojem opsegu u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom, utvrđivanjem ništavosti, nezakonitosti ili neprovedivosti takve odredbe ne stavljaju se izvan snage, ne smatraju se nevažećim, nezakonitim ili neprovedivim preostale odredbe ovih Uvjeta, koje ostaju na snazi i provode se u najvećem opsegu dopuštenom mjerodavnim zakonodavstvom.

14.3. Carvertical zadržava pravo, prema svom vlastitom nahođenju, ustupiti sva svoja prava i/ili obveze ili dio istih prema ovim Uvjetima, bez prethodnog pristanka Korisnika, pod uvjetom da to neće smanjiti garancije koje se daju Korisniku. Prijenos Carverticalovih prava i/ili obveza u skladu s ovim člankom Uvjeta, oslobađa Carvertical svih obveza prema ovim Uvjetima. Korisnik nema pravo primopredaje ili prijenosa ovih Uvjeta ili bilo kojih ili svih svojih prava i/ili obveza prema ovim Uvjetima u skladu sa zakonima ili na drugi način bez prethodnog pisanog pristanka Carverticala.

14.4. U slučaju neprovođenja bilo kojeg prava iz ovih Uvjeta od strane Korisnika ili Carverticala, to se neće smatrati odricanjem od takvog prava.