Pravila usluge

1. Opće odredbe

1.1. Ovim odredbama (u daljnjem tekstu - „Odredbe“) utvrđuje se postupak uporabe web stranice Carvertical.com (u daljnjem tekstu - „carvertical.com“) i prava, obveze i odgovornosti korisnika lokacije Carvertical.com kao i drugih odredbi.

1.2. Internetsku stranicu Carvertical.com upravlja i administrira cV Group, UAB, registracijski broj tvrtke 303134915, adresa: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius, Litva (u daljnjem tekstu – „Davatelj usluge“).

1.3. Korisnici web stranice Carvertical.com imaju mogućnost primiti izvješće s informacijama o povijesti vozila (u daljnjem tekstu – „Izvješće“) i koristiti se drugim uslugama koje se pružaju na web stranici Carvertical.com u skladu s postupkom navedenim u ovim Odredbama. Korisnik web straniceCarvertical.com je osoba koja je naručila Izvješće ili na drugi način upotrebljava Carvertical.com (u daljnjem tekstu – „Korisnik“). Za potrebe ovih Odredbi, usluge (u daljnjem tekstu - „Usluge“) obuhvaćaju sve radnje koje Korisnik obavlja na web stranici Carvertical.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na, naručivanje i slanje Izvješća, čitanje objavljenih informacija, slanje, podnošenje i primanje pitanja, bilo koje vrste informacija i/ili podataka (u daljnjem tekstu - „Usluge“). Neke usluge koje su dostupne na web stranici Carvertical.com pružaju se Korisniku uz naknadu (u daljnjem tekstu – „Plaćene usluge“). Odredbe i uvjeti za Plaćene usluge pružaju se prije naručivanja Plaćene usluge. Svako pozivanje na „Usluge“ u nastavku se odnosi na sve Usluge, uključujući Plaćene usluge, a svako upućivanje na „Plaćene usluge“ odnosi se samo na one Usluge za koje nam Korisnik plaća naknadu.

1.4. Koristeći Carvertical.com, Korisnik izražava svoju suglasnost s ovim Odredbama i suglasan je s njima na svaki način ili u svakom obliku. Osobe koje se ne slažu s nekim od pravila i uvjeta navedenih u ovim Odredbama, nemaju se pravo koristiti lokacijom Carvertical.com.

1.5. Pružatelj usluga ima pravo jednostrano mijenjati Usluge pružene na web stranici Carvertical.com i njihove cijene, kao i sve odredbe navedene u ovim Odredbama. Nastavljajući s uporabom web stranice Carvertical.com nakon bilo kakve izmjene, revizije ili dopune ovih Odredbi, Korisnik izražava svoj pristanak na te promjene.

2. Uvjeti i odredbe za uporabu Usluga dostupnih na web straniciCarvertical.com

2.1. Carvertical.com svojim korisnicima nudi mogućnost primanja dviju vrsta izvješća: besplatno početno izvješće i sveobuhvatno plaćeno izvješće.

2.2. Izvješće se može upotrebljavati samo kao referenca i ne može se smatrati pouzdanim alatom za procjenu stanja vozila.

2.3. Svi savjeti navedeni u izvješćima ili na web stranicine smatraju se zahtjevom ili preporukom za kupnju vozila navedenog u Izvješću.

2.4. Novac plaćen za Izvješće neće biti vraćen ako sadržaj konačnog (plaćenog) Izvješća odgovara sadržaju početnog (besplatnog) Izvješća.

3. Plaćene usluge

3.1. Usluge koje se pružaju na web straniciCarvertical.com plaćaju se putem bankovne kartice. Plaćene usluge mogu se dati Korisniku samo nakon što ih Korisnik plati u skladu s postupkom navedenim na web stranici Carvertical.com.

3.2. Korisnici lokacije Carvertical.com mogu naručiti sveobuhvatnu povijest vozila uz određenu naknadu.

3.3. Pružatelj usluga ima pravo ograničiti ili obustaviti pružanje Usluga na neodređeno vrijeme tijekom procesa preventivnog održavanja.

4. Posljedice kršenja pravila

4.1. Prilikom naručivanja Izvješća i njegove daljnje uporabe, Korisnik se mora pridržavati ovih Pravila. Ovisno o karakteru kršenja, Pružatelj usluga ima pravo ograničiti Korisnikov pristup Uslugama dostupnima na lokaciji Carvertical.com.

4.2. Pružatelj usluga zadržava pravo prekinuti, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, Korisnikov pristup na web stranicu Carvertical.com ili njegovu/njezinu uporabu Usluga dostupnih na web stranici Carvertical.com kao rezultat kršenja ovih Odredbi ili zakonskih propisa. Korisnik će biti obaviješten putem e-pošte navedene prilikom registracije o svim sankcijama koje su posljedica kršenja ovih Odredbi.

5. Ograničenje odgovornosti

5.1. Pružatelj usluge je odgovoran za tehničko objavljivanje informacija sadržanih u Izvješću na web stranici Carvertical.com samo ako je Izvješće u skladu sa svim zahtjevima navedenima u Odredbama te za tehničku podršku baze podataka ove web stranice.

5.2. Pružatelj usluge nije odgovoran za netočnost podataka navedenih u Izvješću ili za njihov sadržaj.  Pružatelj usluge neće snositi odgovornost za štetu nastalu Korisniku ili trećim osobama u vezi s uporabom Izvješća.

5.3. Pružatelj usluge neće biti odgovoran za kvarove ili prekide u radu web straniceCarvertical.com ili njezine baze podataka koji su se dogodili iz razloga koji nisu pod kontrolom Pružatelja usluge.

5.4. Korisnik je odgovoran za odgovarajuću uporabu lozinke. Pružatelj usluge neće snositi odgovornost za štetu koju Korisnik pretrpi kao rezultat uporabe tih informacija od strane trećih osoba. 

6. Pravila za obradu osobnih podataka navedena u Pravilima o privatnosti web stranice Carvertical.com

7. Prava intelektualnog vlasništva

7.1. Pružatelj usluge je vlasnik svih prava na sadržaj web stranice Carvertical.com i ima isključivo pravo na njegovu uporabu. Svi proizvodi ili robne marke, dizajn, nazivi, logotipovi i drugi elementi navedeni na web stranici Carvertical.com su u vlasništvu ili su licencirani kod Pružatelja usluge.

7.2. Svaka obrada, kopiranje i/ili druga upotreba sadržaja ili dizajna web straniceCarvertical.com koje obavljaju treće strane bez pisane suglasnosti Pružatelja usluge i/ili bez pridržavanja ovih Odredbi predstavlja povredu autorskih i drugih prava, koja se procesuiraju u skladu sa zakonima Republike Litve.

8. Primjenjivi zakon i rješavanje sporova

8.1. Djelatnosti web straniceCarvertical.com regulirane su zakonima Republike Litve. Svi sporovi koji proizlaze ili su povezani s aktivnostima web straniceCarvertical.com rješavat će se putem pregovora, a u slučaju neuspjeha, spor će se proslijediti nadležnom sudu Republike Litve.

8.2. Svi sporovi koji nastanu između Pružatelja usluge i poduzetnika rješavaju se na sudu u mjestu prebivališta Pružatelja usluge.

8.3. Korisnik koji nije poduzeće svoj zahtjev i/ili pritužbu u vezi s aktivnostima ili uslugama lokacije Carvertical.com mora prvo podnijeti Pružatelju usluge u pisanom obliku, navodeći svoje zahtjeve. Molimo da svoja pisma šaljete na info@carvertical.com. Ako Korisnik nije zadovoljan s odgovorom Pružatelja usluge, Korisnik može kontaktirati Državno tijelo za zaštitu prava potrošača, na web stranici: www.vvtat.lt, ili ispuniti obrazac za prijavu na internetskoj platformi za rješavanje potrošačkih sporova na http://ec.europa.eu/odr/. Pravni sporovi rješavaju se na način propisan zakonom.

9. Pravila o kolačićima postavljena u pravilima o privatnosti web stranice Carvertical.com

10. Sigurnosne mjere za informacije

10.1. Prilikom obrade osobnih podataka Korisnika, Pružatelj usluge će provesti odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere zaštite, koje pomažu u zaštiti osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, promjene, neovlaštenog otkrivanja ili bilo koje druge nezakonite obrade. Aktivnosti Pružatelja usluge usmjerene na osiguranje sigurnosti uključuju, između ostalog, zaštitu osoblja, informacija, IT infrastrukture, internih i javnih mreža, poslovnih zgrada i hardvera.

10.2. Pružatelj usluge bi želio podsjetiti Korisnika da je Korisnik sam odgovoran osigurati sigurnost svojih podataka za prijavu.  Pružatelj usluge bi želio od Korisnika zatražiti posebnu pažnju prilikom korištenja i pohranjivanja podataka za prijavu. Korisnik bi se trebao odjaviti iz pretraživača na kraju sesije kako bi spriječio neovlašteni pristup Korisnikovoj e-pošti ili osobnim podacima, osobito u slučajevima kada se Korisnik koristi javnim računalima (npr. u internetskom kafiću ili knjižnici).

10.3. Pružatelj usluge će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi zaštitio Korisnikove podatke obrađene kod Pružatelja usluge, ali uzimajući u obzir činjenicu da su Korisnikove informacije slane putem interneta, Pružatelj usluge upozorava da Pružatelj usluge ne može i ne jamči potpunu sigurnost za podatke koje šalje Korisnik, uključujući i osobne podatke Korisnika.

11. Završne odredbe

11.1. Ove Odredbe postaju obvezujuće u trenutku kada Korisnik prihvati da se slaže s ovim Odredbama i da će ostati na snazi ​​tijekom cijelog razdoblja odnosa između Korisnika i Pružatelja usluge.

11.2. Pružatelj usluge ima pravo jednostrano izmijeniti ove Odredbe. Sve izmjene i dopune ovih Odredbi postat će obvezujuće od trenutka objavljivanja na web stranici Carvertical.com.

11.3. Nakon što bilo kakve izmjene i dopune ovih Odredbi postanu obvezujuće, Korisnik je dužan potvrditi da je upoznat s ovim izmjenama i dopunama te ih u potpunosti prihvaća nastavkom uporabe web stranice Carvertical.com. Usluge naručene prije bilo kakvih izmjena i dopuna Odredbi web stranice Carvertical.com, pružaju se na način i u skladu s rokovima navedenima u Odredbama koji su bili na snazi ​​u to vrijeme.