carVertical

Mätvärden för transparensindex för begagnade bilar

Baserat på 6 huvudkriterier rankar vår djupgående studie 25 länder, från de mest till de minst transparenta

Procentandel av manipulerade vägmätare

Globalt genomsnitt
15,21%

Genomsnittlig manipulation av vägmätare

Globalt genomsnitt
46 933 km

Andel skadade bilar

Globalt genomsnitt
52,36%

Genomsnittligt skadevärde

Globalt genomsnitt
3 574 €

Procentandel av importerade begagnade bilar

Globalt genomsnitt
63,81%

Genomsnittlig ålder på kontrollerade bilar

Globalt genomsnitt
9,5

Procentandel av manipulerade vägmätare

Globalt genomsnitt: 15,21%

Manipulerade vägmätare kan öka bilens pris med upp till 25 %. I vissa fall innebär manipulering av vägmätaren inte bara att du betalar för mycket för ett fordon, utan också att du äventyrar din säkerhet – bilar med längre körsträcka kan ha allvarliga brister.

Globalt genomsnitt

15,21%
9,01%
9,55%
9,6%
10,33%
10,61%
10,8%
10,95%

Genomsnittlig manipulation av vägmätare

Globalt genomsnitt: 46 933 km

Manipulerade vägmätare kan kosta mycket i det långa loppet, eftersom du måste lägga pengar på underhåll. Ju fler kilometer som manipulerats, desto högre kostnader och större risk att råka ut för en olycka.

Globalt genomsnitt

46 933 km
29 555 km
33 906 km
34 706 km
34 826 km
35 939 km
37 955 km
40 643 km

Andel skadade bilar

Globalt genomsnitt: 52,36%

Ju fler skadade bilar på vägen, desto större chans att du sitter i en av dem. Bränder, översvämningar och allvarliga olyckor minskar avsevärt värdet (och säkerheten) på ett fordon, så lurendrejare vill inte att du ska känna till några olyckor innan du köper.

Globalt genomsnitt

52,36%
16,62%
17,62%
21,08%
21,3%
26,07%
28,47%
29,04%

Genomsnittligt skadevärde

Globalt genomsnitt: 3 574 €

Ju högre det genomsnittliga skadevärdet är, desto större är risken att ett visst land är fullt av oreparerbara, osäkra skadade bilar med dolda defekter. För att få mer exakta resultat uteslöt vi mindre skador under 500 EUR. Vi tittade även på BNP per capita i utvalda länder för att ta hänsyn till skillnader i köpkraft.

Globalt genomsnitt

3 574 €
2 638 €
2 733 €
2 830 €
2 938 €
3 119 €
3 150 €
3 229 €

Procentandel av importerade begagnade bilar

Globalt genomsnitt: 63,81%

Fordon som migrerar från ett land till ett annat är mer benägna att ha en falsk historik. Uppskattningar visar att 30 % till 50 % av de begagnade bilar som säljs över gränserna i EU har manipulerade vägmätare. En hög andel importerade bilar i ett land innebär också ett högre antal skadade fordon med förfalskad historik.

Globalt genomsnitt

63,81%
10,73%
26,75%
27,34%
32,12%
35,77%
49,6%
50,73%

Genomsnittlig ålder på kontrollerade bilar

Globalt genomsnitt: 9,5

Förr i tiden fanns det inte mycket data om fordon tillgängliga i digital form, vilket gör det mycket svårare att få veta bilens verkliga historia.

Globalt genomsnitt

9,5
6,07
7,81
8
8,32
8,81
8,99
9,07

Betrodd av över 1 800 000 användare i fler än 28 länder

Vill du veta mer om en begagnad bil eller motorcykel? Ange VIN för att få en detaljerad historikrapport.

Välj om du vill ange VIN-nummer eller registreringsnummer.

Betrodd av över 1 800 000 användare i fler än 28 länder

  • autobild
  • topgear
  • Forbes
  • Reuters

Om

carVerticals marknadsindex för transparens mäter nivån på potentiellt dold eller falsk information som lämnas till en kund vid köp av en begagnad bil. Vi har bedrivit denna forskning i de 25 länder där carVertical har erbjudit rapporter för fordonshistorik i minst ett år.

Denna forskning bygger på data från faktiska fordonsrapporter som köps av våra kunder under en period på 12 månader. Vi har endast använt data från rapporter som vi anser vara av hög kvalitet enligt våra interna kvalitetsstandarder (t.ex. måste en kvalitetsrapport ha minst tre poster med avläst mätarställning).

Vi betraktar en bil som importerad när den har historik i andra länder än det land som rapporten köptes i.

Vid beräkning av det relativa skadevärdet uteslöt vi mindre skador under 500 EUR, såsom en trasig sidospegel eller mindre repor. För att jämföra situationen i olika länder delade vi det genomsnittliga skadevärdet med BNP per capita.

carVerticals marknadsindex för transparens bygger på 6 faktorer, där 1,2 är högsta poäng. Eftersom deras förväntade inverkan på transparensen på marknaden kan skilja sig åt, tilldelade dataexperter på carVertical dessa faktorer olika värden.

Total poäng
1.2
0.3

Procentandel av manipulerade vägmätare (%)

0.15

Genomsnittlig manipulation av vägmätare (km)

0.2

Andel skadade bilar (%)

0.2

Relativt skadevärde *Delade vi genomsnittliga skadevärdet med BNP per capita i varje land.

0.3

Procentandel av importerade begagnade bilar (%)

0.05

Genomsnittlig ålder på kontrollerade bilar