Žaidimų Taisyklės

Šios taisyklės apibrėžia cV Group, UAB, juridinio asmens kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius (toliau – Organizatorius), socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“, „TikTok” bei televizijoje ir Youtube platformoje rengiamų žaidimų sąlygas (toliau - žaidimai).

Žaidimai vyksta tiesiogiai Organizatoriaus socialinių tinklų paskyrose (carVertical) ar Organizatoriaus partnerių paskyrose. Jų galiojimo trukmė ir tikslios žaidimo sąlygos nurodomos kiekvieno žaidimo aprašyme atskirai.

Organizatoriaus ir jo partnerių organizuojami žaidimai yra laikomi dovanų akcijomis, kurios yra reklaminiai renginiai, skirti dalyvių apdovanojimui per prizų paskirstymą. Svarbu pabrėžti, kad šios dovanų akcijos nėra loterijos, nes dalyviams nereikia pirkti bilietų ar mokėti kitokių mokesčių, kad dalyvautų laimėjimo laimėtojo rinkime. Šie žaidimai yra organizuojami dosnumo ir dėkingumo dvasia, siekiant sukurti teigiamą patirtį visiems dalyvaujantiems asmenims.

(i) Reikalavimai žaidimų dalyviams

Amžius. Žaidimuose gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys. 

Deklaruota gyvenamoji vieta. Tais atvejais, kada Organizatorius žaidimo metu siūlo laimėti bet kokią transporto priemonę, fiziniai asmenys privalo būti ne jaunesni kaip 18 metų ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Šiuo atveju deklaruota gyvenamoji vieta privaloma dėl transporto priemonių registravimo reikalavimų.

Dalyvavimas žaidime. Norėdamas dalyvauti žaidime, asmuo turi įvykdyti Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerių „Facebook“, „Instagram“, “TikTok”, “Youtube”  paskyrose kiekvieno žaidimo aprašyme nurodytą sąlygą ar sąlygas - pavyzdžiui, komentaruose pažymėti kitą asmenį, parašyti kito pobūdžio komentarą po skelbiamu įrašu, pasekti (follow) tam tikrą paskyrą. Žaidime dalyvauja tik asmenys, teisingai įvykdę žaidimo aprašyme įvardintą sąlygą ar sąlygas.  Asmuo tame pačiame žaidime gali dalyvauti tik vieną kartą.  

(ii) Žaidimo laimėjimas

Prizai. skelbiamų žaidimų prizas ar prizai įvardijami kiekvieno žaidimo metu atskirai, nurodant kiekvieno konkretaus žaidimo aprašyme. Prizas ar prizai į pinigus nekeičiami. 

Laimėtojo paskelbimas ir išrinkimas. Laimėtojas ar laimėtojai skelbiami žaidimų aprašyme nurodytą dieną. Tais atvejais, kada dėl techninių ar kitų kliūčių laimėtojo paskelbimas atidedamas, apie tai bus pranešta Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerių paskyrose, kur organizuojamas žaidimas. Žaidimo laimėtojas ar laimėtojai renkami atsitiktine tvarka Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerio pasitelkiant tam skirtas kompiuterines programas, kurios išrenka atsitiktinį laimėtoją. Laimėtojas paskelbiamas viešai Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerio paskyrose, apie laimėjimą informuojant laimėtoją privačia žinute.

Jei prizo ar prizų traukimo dieną nė vienas iš atrinktų galimų žaidimo laimėtojų neatitinka žaidimo sąlygų, prizas ar prizai lieka prizų fonde, nebent Organizatorius ar Organizatoriaus partneris nusprendžia kitaip. Organizatorius ar Organizatoriaus partneris pasilieka teisę išrinkti rezervinius laimėtojus ir tuo atveju, jei prizo laimėtojas atsisako, ar laiku nepriima prizo, ar neatitinka žaidimo sąlygų, Organizatorius ar Organizatoriaus partneris susisiekia su rezerviniu laimėtoju, kuris tokiu atveju laikomas pilnaverčiu prizo laimėtoju.

Komunikacija su laimėtoju. Paskelbus prizo laimėtoją, Organizatorius ar Organizatoriaus partneris dėl jo atsiėmimo ir / ar įteikimo susisieks su laimėtoju per 10 darbo dienų skaičiuojant nuo prizo laimėtojo paskelbimo dienos. Susisiekus su prizo laimėtoju, prizo laimėtojas privalo nurodyti prizo pristatymui reikalingus duomenis ir atlikti visus kitus veiksmus, pvz perregistruoti laimėtą prizą - automobilį ar motociklą, savo vardu valstybės įmonėje “Regitra”. Organizatorius ar Organizatoriaus partneris informaciją prizo atsiėmimui priima tik iš konkurse dalyvavusio ir nugalėtoju paskelbto asmens. Trečiųjų asmenų pateikta informacija apie nugalėtojo pageidaujamą prizo pristatymo adresą laikoma negaliojančia ir prizas trečiųjų asmenų nurodytu adresu nėra pristatomas. 

Mokesčiai. Žaidimo dalyvis laimėjęs prizą žaidime, atsako už visus su laimėtu prizu susijusius mokesčius ir jų sumokėjimą, registracijos mokesčius ar bet kokius kitus mokėjimus susijusius su laimėtu prizu. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už su laimėtu prizu susijusius mokesčius ar bet kokius kitus mokėjimus.

Prizo įteikimas. Organizatoriui ar Organizatoriaus partneriui susisiekus su prizo laimėtoju, bus susitartas tikslus būdas, kaip bus pristatomas prizas. Prizo laimėtojas atsiimti laimėjimą gali tik asmeniškai. Tais atvejais, kada prizas gali būti siunčiamas paštu, prizas bus pristatomas per kurjerių tarnybą. Tais atvejais, kada prizas yra automobilis ar kita transporto priemonė, Organizatorius ar Organizatoriaus partneris bendradarbiaus su prizo laimėtoju, kad prizas būtų įteiktas kaip įmanoma greičiau, tačiau tokiu atveju prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo bendradarbiauti su Organizatoriumi ar Organizatoriaus partneriu, siekiant perregistruoti laimėtą automobilį ar kitą transporto priemonę savo vardu VĮ “Regitra”.

Prizo atsisakymas. Tuo atveju, jei žaidimo laimėtojas prizo atsisako, Organizatorius ar Organizatoriaus partneris pasilieka teisę išrinkti rezervinius laimėtojus ir tuo atveju, jei prizo laimėtojas atsisako, ar laiku nepriima prizo, ar neatitinka žaidimo sąlygų, Organizatorius ar Organizatoriaus partneris susisiekia su rezerviniu laimėtoju, kuris tokiu atveju laikomas pilnaverčiu prizo laimėtoju.

(iii) Kitos sąlygos

Žaidimų atšaukimas. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, esant įtarimams, jog žaidimo dalyviai sukčiauja, ar žaidimo rezultatai iškraipomi nesąžiningais žaidėjų veiksmais, Organizatorius ar Organizatoriaus partneris pasilieka teisę atšaukti žaidimą apie tai paskelbiant toje pačioje platformoje, kurioje buvo paskelbtas konkretus žaidimas.

Skundai. Visus skundus susijusius su organizuojamais žaidimais pirmiausia nagrinėja Organizatorius. El. paštas - info@carvertical.com

Taisyklių patvirtinimas. Žaidimo dalyviai besąlygiškai patvirtina šias Taisykles.

Asmens duomenys. Žaidimų metu  pateiktų asmens duomenų (vardo, pavardės, konkurse dalyvaujančios asmens „Facebook“, „Instagram“, „TikTok“, „Youtube“ paskyros vartotojo vardo ir kt. tvarkymo tikslus ir priemones nustatys duomenų valdytojas – cV Group, UAB, juridinio asmens kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. +370 700 11 119, el. paštas info@carvertical.com.

Asmenys, dalyvaudami žaidime ir pateikdami žaidimo organizavimui būtinus asmens duomenis, patvirtina, kad  neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir tikslu.

Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, „Facebook“, „Instagram“, “TikTok”, “Youtube” paskyros vartotojo vardas, vietos adresas, kuriuo turi būti pristatytas laimėjimas, tvarkomi cV Group, UAB organizuojamo ar cV Group, UAB partnerio ir vykdomo žaidimo administravimo, laimėtojų nustatymo, laimėtojų paskelbimo, prizų pristatymo bei skundų dėl žaidimo organizavimo nagrinėjimo ir pan. Tikslu.

Kai kurių socialinių tinklų turiniu taip pat gali būti tiesiogiai dalinamasi viešai prieinamose interneto svetainėse (pvz. anketoje arba komentaruose), todėl kiti vartotojai taip pat gali matyti žaidimo dalyvavimo faktą. Be to, tokiais atvejais iš įrašų socialinėje erdvėje gali būti matomas ir žaidimo laimėtojas. Jeigu socialiniame tinkle buvo užsiregistruota tikruoju vardu arba žaidimo dalyvį galima atpažinti iš nuotraukų žaidėjo paskyroje, negalima atmesti, kad žaidėją identifikuos kiti Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerio paskyros lankytojai platformose “Facebook”, “Instagram”, “TikTok”, “Youtube”.

Organizatorius ar Organizatoriaus partneris gauna informaciją apie žaidimo dalyvius, kai žaidimo dalyviai patys ar kiti Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerio paskyros lankytojai platformose “Facebook”, “Instagram”, “TikTok”, “Youtube” viešai pateikia asmens duomenis socialinių tinklų komentaruose, žinutėse ir pan. Žaidimo dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus sutikimą, žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir žaidime nebedalyvauja. Taip pat, dalyvaudami žaidime žaidimo dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju žaidimo dalyvių socialinių tinklų vartotojo vardas ir / ar vardas ir pavardė būtų viešai paskelbti žaidimo aprašyme ir / ar komentaruose socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir / ar „Instagram“, “TikTok”, “Youtube” Organizatoriaus ar Organizatoriaus partnerių paskyrose.  

Teisingo mokestinių įsipareigojimų vykdymui bus tvarkomi Prizo laimėtojo asmens duomenys, siekiant apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie laimėto prizo vertę.

Žaidimo metu pateikdami asmens duomenis, žaidimo dalyviai patvirtina,, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat, kad  žaidimo dalyvis yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, tais atvejais, kada žaidimo prizas yra transporto priemonė - kad žaidimo dalyvis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Žaidimo dalyviams pastebėjus netikslumų, juos reikia ištaisyti. Pažymėdami kitą žmogų komentaruose ar pateikdami medžiagą su kitų asmenų atvaizdais užtikrinate, kad turite šio žmogaus sutikimą dėl jo asmens duomenų perdavimo ir paskelbimo socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir / ar „Instagram“, „carVertical“ paskyroje.

Prizo laimėtojų duomenis saugome 10 metų nuo dalyvavimo žaidime pabaigos. 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybinėms įstaigoms (mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei, jeigu prizas ir / ar kita dovana yra pristatoma į namus ir pasitelktiems duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, informacinių sistemų priežiūrą atliekantiems paslaugų teikėjams. Kai kuriuose žaidimuose ir / ar konkursuose žaidėjams leidžiama įkelti savo turinį. Tokiu atveju informacija, kurią žaidėjas pateikia ar paskelbia, tampa vieša informacija.

Žaidimų dalyviai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti duomenis, taip pat esant pagrindui ištrinti tvarkomus asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisės aktais numatytais atvejais turi teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Savo teises galite įgyvendinti kreipiantis į Duomenų valdytoją el.p. adresu: info@carvertical.com.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija).