Prejdite si stránku pre viac informácií

Fotografie

Na základe našich hľadaní v archívoch bolo toto vozidlo nájdené na týchto fotografiách. Venujte veľkú pozornosť prípadnému poškodeniu karosérie, farbe ako aj vonkajším prvkom. Porovnajte to s tým, čo vidíte teraz.

Poškodenie

Zničené alebo bez poškodenia? Táto sekcia poskytuje informácie o možných poškodeniach, ktoré mohlo toto vozidlo utrpieť. Ak zistíte, že auto bolo poškodené, použite to pri vyjednávaní s predajcom alebo si vyberte iné vozidlo.

Pozorovaná aktivita

Rozmýšľate, v ktorých krajinách bolo toto vozidlo registrované alebo používané? Pozrite sa na náš radar. Porovnajte to s tým, čo hovorí predajca.

Kontrola kradnutého vozidla

Skontrolovali sme vozidlo v mnohých typoch ukradnutých áut. Vytvorili sme tabuľku nižšie.

Údržba

Buďte si vedomý budúcich výdavkov na údržbu tohto vozidla. Vyjednávajte o cene auta, ak je nasledujúca servisná práca drahá. Porovnajte rozvrh servisných prác s reálnymi záznamami v servisnej knižke.

Počet najazdených kilometrov

Meranie počítadla najazdených kilometrov je pri hodnotení auta naozaj dôležité. Berte do úvahy priemerný počet najazdených kilometrov tohto konkrétneho modelu a porovnajte ho s vozidlom, o ktoré máte záujem.

História vozidla NMVTIS

Prehľad o histórii vozidla NMVTIS je určený na poskytovanie údajov o stave vlastníctva, meraní počítadla najazdených kilometrov, značky, celkovej straty a histórii záchrany.

NMVTIS

Vybavenie (v angličtine)

Zoznam dole reprezentuje možnosti vybavenia, ktoré boli nainštalované v továrni. Pustite sa do toho a skontrolujte, či niečo nechýba.

Odhadovanie

Uvedomte si optimálnu cenu tohto vozidla. Ohodnoťte jeho likviditu, teda úroveň dopytu po ňom.

Umiestnenie VIN

Je veľmi dôležité precízne skontrolovať, či sa všetky VIN čísla tohto vozidla zhodujú. Zvyčajne výrobca umiestňuje VIN na 1-3 miesta.

Dávajte pozor na

Takmer každý model má svoje vlastné špecifické nevýhody. Majte sa na pozore, či sa nejedná zrovna o vozidlo, o ktoré sa zaujímate.