carVertical

Politika zasebnosti

1. Splošne določbe

Ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljnjem besedilu: „Pravilnik o zasebnosti“) ponuja informacije o tem, kako cV Group, UAB, pravne osebe reg. št. 303134915, naslov Aukštaičių g. 7, Vilna, Republika Litva (v nadaljnjem besedilu: "CarVertical" ali "mi") obdeluje osebne podatke z uporabo spletne strani www.carVertical.com (v nadaljnjem besedilu: CarVertical.com) ali kako drugače uporablja osebne podatke, ki jih zagotavlja CarVertical.

Osebni podatki pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na identificiranega ali posameznika, ki ga je mogoče identificirati Različni podatki, ki lahko pri zbiranju skupaj privedejo do identifikacije določene osebe, tudi veljajo za osebne podatke.

Pravilnik o zasebnosti opisuje osebne podatke, ki jih zbiramo, kako pridobivamo podatke, na podlagi kakšnih razlogov, za katere namene in kako jih uporabljamo, koliko časa hranimo vaše osebne podatke, komu so razkriti, kako zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov in kakšne so vaše pravice. 

Zelo pomembno je, da politiko zasebnosti skrbno preberete, saj boste vsakič, ko obiščete CarVertical.com ali kako drugače posredujete osebne podatke CarVerticalu, dali soglasje k določilom in pogojem, opisanim v tem pravilniku o zasebnosti. To pomeni, da ste pravno zavezani k izpolnjevanju tega pravilnika o zasebnosti. Če se ne strinjate s temi pogoji poslovanja, vaših osebnih podatkov ne smete posredovati CarVerticalu.

Spoštujemo vašo zasebnost in si prizadevamo za zaščito vaših osebnih podatkov. CarVertical bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami Evropske unije in Republike Litve, vključno z Uredbo (EU) št. 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: “GDPR”) in druga veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov ter navodila pristojnih organov. Izrazi, uporabljeni v Pravilniku o zasebnosti, se razumejo tako, kot so opredeljeni v GDPR.

2. Vaš upravljavec osebnih podatkov

CarVertical je upravljavec vaših osebnih podatkov, določenih v tem pravilniku o zasebnosti:

Ime: cV group, JSC

Reg. št. Pravne osebe: 303134915

Naslov: Aukštaičių g. 7, Vilna, Republika Litva

Email: info@carVertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Nameni obdelave vaših osebnih podatkov

CarVertical obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

3.1. Zagotavljanje storitev na CarVertical.com

Namen

CarVertical ima namen, da vam zagotovi storitve, ki ste jih naročili (npr. dobropise, ki jih je mogoče zamenjati za poročilo, ki vsebuje informacije o zgodovini vozila) in zagotovi nemoteno izvajanje takšnih storitev (npr. hitro in varno plačilo ali obveščanje o spremembah storitev).

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, ki kupujejo CarVertical storitve na CarVertical.com ali predstavniki poslovnih strank, ki kupujejo te storitve.

Osebni podatki

 • Ime, priimek;
 • Email naslov;
 • Drugi kontaktni podatki, kot so naslov, telefonska številka (če jih posredujete prostovoljno);
 • Informacije o pridobljenih CarVertical storitvah (zgodovina nakupov);
 • Podatki o plačilu (znesek, izbran način plačila in povezane informacije, npr. številka bančnega računa);
 • Vaša komunikacija s CarVertical o kupljenih storitvah.

Glede na to, da se CarVertical storitve zagotavljajo prek CarVertical.com računa (npr. dobropisi za določen račun), bodo obdelani tudi podatki o računu v Odstavku 3.2 iz tega Pravilnika o Zasebnosti.

Vir osebnih podatkov

CarVertical prejme osebne podatke neposredno od vas, ali:

 • Od ponudnikov plačilnih ali upravnih storitev, finančnih institucij ali drugih posrednikov plačil, odvisno od izbranega načina plačila za storitve;

Od platform Apple, Google ali Facebook, če kupite storitve prek računa CarVertical, povezanega s temi platformami.

Pravna podlaga

Izvajanje pogodbe med vami in CarVertical glede opravljanja storitev (člen 6[1][b] GDPR) ali naš zakoniti interes za sklenitev pogodbe o opravljanju ustreznih storitev s pravno osebo, ki jo zastopate (člen 6[1][f] GDPR).

Če teh osebnih podatkov ne posredujete, CarVertical ne bo mogel zagotavljati storitev, ki jih zahtevate.

Shranjevanje

Podatki iz dokumentov, za katere so določena najkrajša obdobja hranjenja, so določeni v pravnih aktih (npr. Imenik za pogoje shranjevanja splošne dokumentacije ) bo shranjen v časovnem okviru, določenem v ustreznih pravnih aktih, npr. računovodski dokumenti, ki potrjujejo gospodarsko operacijo ali gospodarski dogodek (računi, plačilni nalogi itd.), osebni podatki, ki jih vsebujejo, pa bodo hranjeni 10 let.

V posameznih primerih se lahko v skladu z veljavnimi zahtevami pravnih aktov ali v primeru iz Odstavka 3.7 tega Pravilnika o Zasebnosti vaši osebni podatki hranijo za daljše obdobje.

3.2. Odpiranje in upravljanje računa

Namen

CarVertical si prizadeva omogočiti vam možnost, da odprete račun, preko katerega lahko naročite CarVertical storitve (npr. dobropise, dodeljene za ustrezen račun) in upravljate račun.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

Fizične osebe, ki odprejo račun pri CarVertical.com ali predstavniki poslovnih strank, ki odprejo račun na CarVertical.com.

Osebni podatki

Za osebe, ki odprejo račun na CarVertical.com z registracijskim obrazcem ali za osebe za katere bo račun samodejno odprt ob naročilu CarVertical storitev:

 • Email naslov;
 • Geslo

 Za osebe, ki odprejo račun na CarVertical.com s Facebook računom:

 • Ime in priimek;
 • Email naslov;
 • Informacije o javnem računu.

Za osebe, ki odprejo račun na CarVertical.com z uporabo Apple računa:

 • Ime in priimek;
 • E-poštni naslov ali anonimni Apple e-poštni naslov.

Za osebe, ki odprejo račun na CarVertical.com z uporabo Google računa:

 • Ime in priimek;
 • Email naslov.

Za vse CarVertical.com managerje računov fizičnih oseb:

 • Drugi kontaktni podatki, npr. naslov, telefonska številka (če jih posredujete prostovoljno);
 • Informacije o dejavnostih na računu;
 • Podatki o kupljenih CarVertical storitvah (zgodovina nakupov);
 • Vaša komunikacija s CarVertical v zvezi z vašim računom.

Za vse CarVertical.com managerje računov pravnih oseb:

 • Podjetje, ki ga zastopajo, in podrobnosti tega podjetja;
 • Drugi kontaktni podatki, npr. naslov, telefonska številka (če jih posredujete prostovoljno);
 • Informacije o dejavnostih na računu;
 • Podatki o kupljenih CarVertical storitvah (zgodovina nakupov);
 • Vaša komunikacija s CarVertical v zvezi z vašim računom.

Vir osebnih podatkov

CarVertical pridobi osebne podatke neposredno od vas ali od Apple, Google ali Facebook platform, če odprete račun na CarVertical.com z uporabo računov teh platform.

Pravna podlaga

Izvajanje pogodbe med vami in CarVertical glede registracije računa in opravljanja ustreznih storitev (člen 6[1][b] GDPR) ali našega zakonitega interesa, da lahko odprete račun za pravno osebo, ki jo zastopate (člen 6[1][f] GDPR).

Če teh osebnih podatkov ne posredujete, vam CarVertical ne bo mogel zagotoviti storitev, ki jih zahtevate, vključno z odpiranjem računa.

Shranjevanje

Če računa ne želite uporabljati, imate pravico, da ga kadarkoli izbrišete (in povezane osebne podatke) tako, da pošljete pisno obvestilo na CarVertical po e-pošti na info@carVertical.com ali z uporabo nastavitev računa.

Prosimo upoštevajte, da če ste naročili storitve CarVertical (npr. dobropisi) z ustreznim računom, bodo vaši osebni podatki shranjeni za čas, določen v Odstavku 3.1 tegaPravilnika o Zasebnosti.

V posameznih primerih se lahko vaši osebni podatki hranijo daljše obdobje v skladu z veljavnimi zahtevami pravnih aktov ali v primeru, določenem v Odstavku 3.7tega Pravilnika o Zasebnosti.

Namen

CarVertical je namenjen zagotavljanju novic in drugih informacij o naših izdelkih in/ali ponudbah za vas.

Osebni podatki

 • Ime in priimek;
 • Email naslov;
 • Telefonska številka;

Informacije o podobnih pridobljenih CarVertical storitvah (zgodovina nakupov).

Vir osebnih podatkov

CarVertical pridobi osebne podatke neposredno od vas ali od Apple, Google ali Facebook platform, če odprete račun na CarVertical.com z uporabo računov teh platform.

 • Vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (člen 6[1][a] GDPR) ali
 • Naš legitimni interes, da naše stranke obvestimo o podobnih izdelkih in/ali storitvah, ki jih ponuja CarVertical (člen 6[1][f] GDPR).

Na podlagi našega legitimnega interesa, da stranke obvestimo o podobnih izdelkih in/ali storitvah, ki jih ponuja CarVertical, bo CarVertical vaše osebne podatke obdeloval za namene neposrednega trženja le, če so prisotni vsi naslednji pogoji:

 • Ko kupite izdelek in/ali storitev na CarVertical.com, se ne strinjate izrecno s pošiljanjem neposrednih marketinških komunikacij;
 • Vsakič, ko pošljemo neposredno obvestilo o trženju, boste lahko zavrnili neposredna trženjska sporočila tako, da o tem obvestite preko določenega e-poštnega sporočila ali drugih sredstev, določenih v tem Pravilniku o Zasebnosti;

Vaši osebni podatki bodo obdelani samo za trženje podobnega blaga in/ali storitev, ki jih ponuja CarVertical.

Shranjevanje

Vaši osebni podatki se obdelujejo za namen, določen v tem odstavku, 2 leti od datuma njihovega zbiranja ali dokler ne ugovarjate takšni obdelavi osebnih podatkov ali dokler ne prekličete vašega soglasja za obdelavo osebnih podatkov v ta namen, katerakoli od teh okoliščin se najprej zgodi.

V posameznih primerih se lahko vaši osebni podatki hranijo daljše obdobje v skladu z zahtevami veljavnih pravnih aktov ali v primeru, določenem v Odstavku 3.7 tega Pravilnika o Zasebnosti.

3.3. Neposredna komunikacija

Namen

CarVertical si prizadeva odzivati na vaša vprašanja in poizvedbe, ki jih posredujete po e-pošti ali standardni pošti, pisanju ali klicu po telefonu ali uporabi posebnega obrazca na CarVertical.com ali nas neposredno kontaktirate.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

Osebe, ki poizvedbe posredujejo v CarVertical po e-pošti ali standardni pošti, s pisanjem ali klicem po telefonu, s posebnim obrazcem na CarVertical.com ali z neposrednim stikom z nami osebno.

Osebni podatki

 • Ime in priimek;
 • Naslov;
 • Email naslov;
 • Telefonska številka;
 • Vsebina korespondence z CarVertical.

Na podlagi vašega izbranega sredstva za komunikacijo z CarVertical lahko CarVertical obdeluje le del vaših zgoraj navedenih osebnih podatkov.

Vir osebnih podatkov

CarVertical prejme osebne podatke neposredno od vas.

Pravna podlaga

Naš zakoniti interes, da se odzovemo na vaša vprašanja in/ali vam zagotovimo popolne informacije o CarVertical storitvah (člen 6[1][f] GDPR).

Shranjevanje

Vaši osebni podatki se obdelujejo za namen, določen v tem odstavku, 2 leti od datuma njihovega zbiranja.

V posameznih primerih se lahko vaši osebni podatki hranijo daljše obdobje v skladu z zahtevami veljavnih pravnih aktov ali v primeru, določenem v Odstavku 3.7 tega Pravilnika o Zasebnosti.

3.4. Socialna omrežja

Namen

CarVertical si prizadeva upravljati svoje račune družbenih omrežij (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) in komunicirati z uporabniki socialnih omrežij.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

 • Vzdevek ali ime in priimek profila na socialnem omrežju;
 • Profilna fotografija;
 • Javni komentarji in druge oblike interakcije z računi CarVertical socialnega omrežja;
 • Pisna korespondenca s CarVerticalom, če obstaja.

Na podlagi vašega izbranega sredstva za komunikacijo z CarVertical lahko CarVertical obdeluje le del vaših zgoraj navedenih osebnih podatkov.

Vir osebnih podatko

CarVertical pridobi osebne podatke neposredno od vas in/ali iz ustreznega socialnega omrežja.

Pravna podlaga

Naš zakoniti interes za komuniciranje z uporabniki naših računov družbenih omrežij (člen 6[1][f] GDPR).

Shranjevanje

Glede na to, da CarVertical ne upravlja zgoraj navedenih socialnih omrežij, ampak samo svoje račune na teh omrežjih, in deluje kot skupni upravljavec podatkov skupaj s podjetji, ki upravljajo omenjena socialna omrežja, se prosimo seznanite z informacijami o shranjevanju vaših osebnih podatkov v dokumentih o zasebnosti naslednjih socialnih omrežij:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.5. Funkcije spletne strani

Vse informacije o orodjih, ki jih uporabljamo za zagotavljanje delovanja CarVertical.com (vključno s piškotki) in o težavah z zasebnostjo podatkov, povezanih z njimi, najdete v Pravilniku o Piškotkih.

3.6. Pravne zahteve in reševanje sporov

CarVertical lahko obdeluje vse zgoraj navedene osebne podatke, z namenom uveljavljati ali se braniti pred pravnimi zahtevki. V ta namen bomo osebne podatke obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov (Člen 6[1][f] GDPR). Podatke bomo v ta namen obdelovali 1 leto po zaključku ustreznih pravnih postopkov (npr. preučitev zahtevka, končno odločitev sodišča ali arbitraže).

4. Osebni podatki mladoletnikov

Storitve, ki jih zagotavlja CarVertical, so namenjene le osebam starejšim od 14 let. Če imamo utemeljene dvome, da obdelujemo podatke za osebe, mlajše od 14 let, jih bomo nemudoma odstranili iz podatkovnih zbirk.

Če ste stari 14 let in več, vendar pod 18 let, skrbno preberite to Politiko Zasebnosti skupaj s staršem ali skrbnikom, za ustrezno razumevanje in upoštevanje.

5. Prejemniki podatkov

Informacije o vas lahko razkrijemo našim zaposlenim, predstavnikom, posrednikom, dobaviteljem ali podizvajalcem, če je to potrebno, npr. našim ponudnikom plačilnih storitev, ki upravljajo finančno poslovanje na CarVertical.com, CarVertical.com ponudnikom storitev gostovanja, ponudnikom storitev vzdrževanja strežnikov, ponudnikom e-poštnih storitev itd.

Poleg tega, lahko razkrijemo informacije o vas:

 • sodiščem, arbitrom, mediatorjem, nasprotnim strankam in njihovim odvetnikom (če je to potrebno zaradi sodnega ali drugega podobnega postopka);
 • policiji, organom kazenskega pregona, davčnim organom, drugim državnim ali občinskim organom (če to izrecno zahtevajo ustrezni pravni akti) ali drugim osebam, ki opravljajo uradne naloge, ki so jim dodeljene (npr. notarji, družbe za izterjavo dolga);
 • strokovnim svetovalcem, kot so odvetniki, svetovalci, revizorji ali računovodje (če je to potrebno za zagotovitev naših legitimnih interesov);
 • ponudnikom storitev, ki zagotavljajo informacijsko tehnologijo, računalništvo v oblaku in storitve upravljanja sistema, zbiranje plačil ali upravljanje, trženje in računovodske storitve, poštne ali kurirske storitve le v obsegu, ki je potreben za ustrezno zagotavljanje storitev;
 • drugim subjektom v isti skupini družb, samo v obsegu, ki je potreben za pravilno upravljanje skupine družb;
 • pri opravljanju poslovnih transakcij (prodaja CarVerticala, njegovih sredstev [njegovega dela] ali njegovih delnic [njegovega dela], združitve ali delitve podjetja CarVertical itd.), potencialnim ali končnim pridobiteljem (njihovim zastopnikom), osebam, ki opravljajo inšpekcijski pregled podjetja CarVertical ali kako drugače sodelujejo pri zadevni poslovni transakciji. V tem primeru, bo Podjetje CarVertical preneslo le toliko osebnih podatkov, kot je potrebno za namene poslovne transakcije in zagotovilo zaupnost osebnih podatkov.

Prav tako mora biti v vsakem primeru, če vaše osebne podatke prenesemo v tretjo državo (zunaj EU/EGS), izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • podatki se prenesejo v državo, za katero je bila sprejeta odločitev o njeni upravičenosti;
 • prenos podatkov se izvaja z ustreznimi zaščitnimi ukrepi, ki so določeni v pravnih aktih;
 • izjeme, predvidene v pravnih aktih, so izpolnjene, če podatkov ni mogoče prenesti pod zgoraj navedenimi pogoji.

CarVertical si bo prizadeval zagotoviti prenos podatkov v skladu z zahtevami GDPR in bo sprejel ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti vaših osebnih podatkov. Za več informacij o takšnih ukrepih nas kontaktirajte neposredno z uporabo kontaktnih podatkov iz Odstavka2 tega Pravilnika o Zasebnosti.

6. Varnost vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu z zahtevami GDPR, Zakonom o pravnem varstvu osebnih podatkov Republike Litve in drugimi veljavnimi pravnimi akti. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov izvajamo organizacijske in tehnične ukrepe, ki zagotavljajo varstvo osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, spreminjanjem, razkritjem in vsako drugo nezakonito obdelavo.

Čeprav je CarVertical namenjen zaščiti vaših osebnih podatkov, prenos podatkov prek interneta ni 100% varen, zato ne moremo v celoti zagotoviti varnega prenosa podatkov prek interneta.

7. Vaše pravice

Imate naslednje pravice:

Pravica biti obveščeni in pravica do dostopa osebnih podatkov

Imate pravico prejemati informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki, z uporabo jasnega in preprostega jezika. To je določeno v tem Pravilniku o Zasebnosti. Če vam kateri koli del tega Pravilnika o Zasebnosti ni jasen, nas kontaktirajte z uporabo kontaktnih podatkov iz Odstavka 2 tega Pravilnika o Zasebnosti.

Prav tako imate pravico, da prejmete CarVertical potrditev o tem, ali se podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo, in če se ti podatki obdelujejo, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namene obdelave podatkov;
 • kategorije osebnih podatkov;
 • prejemnikih podatkov ali kategorijah prejemnikov podatkov;
 • rok za shranjevanje osebnih podatkov ali merila, uporabljena za določitev tega obdobja;;
 • pravico zahtevati, da CarVertical popravi ali izbriše vaše osebne podatke ali omeji obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vami ali nestrinjanje s takšno obdelavo, in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • informacije o virih vaših osebnih podatkov;
 • kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, informacije o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom podatkov.

Poleg tega, imate pravico prejemati kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas. Imamo pravico do zaračunavanja razumne pristojbine na podlagi administrativnih stroškov za vse dodatne kopije, ki jih zahtevate vi.

Pravica do poprave osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati, da CarVertical popravi netočne ali nepopolne osebne podatke o vas.

Odgovorni ste za zagotavljanje, da so podatki, ki nam jih posredujete, točni, pravilni in popolni. Če se podatki, ki jih posredujete, spremenijo, nas morate o tem takoj obvestiti s spremembo ustreznih podatkov v obrazcu za registracijo ali, če podatki niso navedeni v obrazcu za registracijo, tako da nas o tem obvestite po e-pošti. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za škodo, ki vam je bila povzročena, ker ste navedli napačne ali nepopolne osebne podatke ali nas niste obvestili o spremembah.

Prosimo, upoštevajte, da CarVertical pridobi podatke o vozilih (npr. kilometrini avtomobilov), navedenih v poročilih tretjih oseb, in jih posreduje v avtomatiziranem poročilu nespremenjeno in v obliki, ki je bila prejeta. Iz tega razloga, CarVertical ne odgovarja za neskladje med informacijami iz poročil in resničnosti teh podatkov iz poročil.

Pravica do izbrisa ("pravica biti izbrisan")

Pravico imate zahtevati od nas, da počistimo ali izbrišemo vaše osebne podatke, če ni utemeljenega razloga, zakaj bi jih še naprej obdelovali, če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani, ali če umaknete soglasje, na podlagi katerega so bili osebni podatki obdelani in ni druge pravne podlage za obdelavo ali iz drugih razlogov, ki so določeni v členu 17 UREDBE o varstvu podatkov.

Prosimo, upoštevajte da za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov in osebnih podatkov, CarVertical izdeluje varnostne kopije osebnih podatkov. Veljavne so 35 koledarskih dni in se nato samodejno prepisujejo. Vaše osebne podatke bomo nato izbrisali ali odstranili, razen podatkov iz takšnih varnostnih kopij, v spodaj navedenih pogojih. Če smo pred iztekom izraza iz tega odstavka prisiljeni obnoviti varnostno kopijo, ki vsebuje vaše osebne podatke, bomo te podatke takoj izbrisali in jih ne bomo uporabljali v noben drug namen.

Upoštevajte, da člen 17(3) GDPR določa izjeme za zgoraj navedene primere, kadar je treba podatke obdelati. Če so kakršne koli take izjeme veljavne v vašem primeru, vas o tem obvestimo.

Pravica do omejevanja obdelave osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati, da CarVertical omeji (ali začasno prekine) obdelavo vaših osebnih podatkov, če:

 • izpodbijate točnost vaših osebnih podatkov – dokler se ne preveri njihova točnost;
 • vaši podatki so bili nezakonito obdelani, namesto da bi zahtevali izbris, želite omejiti obdelavo;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar moramo podatke hraniti, da bi vzpostavili, uveljavljali ali zagovarjali pravno trditev;
 • ugovarjali ste nam, da obdelujemo vaše podatke – dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi preglasijo vaše.

Po omejitvi obdelave osebnih podatkov se takšni osebni podatki lahko obdelujejo (razen njihovega shranjevanja) samo z vašo privolitvijo ali le zaradi vzpostavitve, uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtevkov, varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico prejemati vaše osebne podatke, ki jih zagotavlja CarVertical, v strukturirani običajni strojno berljivi obliki, kot tudi pravico do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu, pod pogojem, da:

 • podatki se obdelujejo na podlagi soglasja ali pogodbe; in
 • se podatki obdelujejo s samodejnimi sredstvi.

Prav tako imate pravico zahtevati, da CarVertical vaše osebne podatke prenese neposredno drugemu upravljavcu, če je to tehnično mogoče.

Pravica do ugovora

Pravico imate kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov zaradi javnega interesa ali zakonitega interesa podjetja CarVertical.

V tem primeru CarVertical ne bo več obdeloval vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo legitimne razloge, na podlagi katerih se obdelujejo vaši osebni podatki in so pomembnejši od vaših interesov, pravic in svoboščin, ali če je to potrebno za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnega zahtevka.

Ko se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v ta namen in jih v ta namen ne bodo več obdelovale.

Pravica do preklica soglasja

Če se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da kadarkoli prekličete takšno soglasje. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred umikom.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določbe GDPR, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu države članice EU vašega stalnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

Nadzorni organ v Litvi je državni inšpektorat za varstvo podatkov, naslov L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilna, Litva, email: ada@ada.lt, spletna stran : https://vdai.lrv.lt/.

Pred vložitvijo pritožbe pri nadzornem organu bi bili hvaležni, da nas kontaktirate in nam pojasnite vaše pomisleke. Maksimalno si bomo prizadevali, da bi hitro in previdno rešili vaše vprašanje.

CarVertical bo preučil vašo zahtevo za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v roku 1 meseca. To obdobje se lahko po potrebi podaljša za nadaljnja 2 meseca, ob upoštevanju zahtevnosti in števila zahtev. V tem primeru vas bo CarVertical obvestil o vsakem takem podaljšanju v roku 1 meseca od prejema zahteve, skupaj z razlogi za zamudo.

Če imamo po prejemu zahteve, pritožbe ali zahtevka sum v zvezi z vašo identiteto, imamo pravico zahtevati dodatne informacije, potrebne za potrditev vaše identitete.

8. Posodobitve pravilnika o zasebnosti

Pravico imamo, da kadarkoli posodobimo ali spremenimo ta pravilnik o zasebnosti. Tako posodobljena ali spremenjena Politika Zasebnosti bo začela veljati ob njeni objavi na CarVertical.com. Če bodo narejene znatne spremembe Pravilnika o Zasebnosti, boste o spremembi obveščeni.

Posodobljeno: 22/02/2022