CarVertical går med i det prestigefyllda MOBI-initiativet

2018-07-11 • 3 min read

CarVertical går med i det prestigefyllda MOBI-initiativet
Bilden laddades fortfarande när du öppnade utskriftsfönstret. Öppna den igen för att inkludera det här fotot i ditt tryck.CarVertical går med i det prestigefyllda MOBI-initiativet

carVertical, världens första blockchain-baserade globala och decentraliserade register för bilhistorik, har anslutit sig till Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI), ett globalt konsortium som syftar till att påskynda en adoption av blockchain-teknik inom fordonsindustrin.

MOBI grundades i maj och skulle kunna kallas ”elitklubben för mobilitet”, de förenar mer än 30 företag och organisationer. Detta inkluderar fyra av världens största biltillverkare - BMW, Ford, Renault och General Motors - liksom jättar som IBM, Bosch, leverantörer av kollektivtrafik, energibolag, försäkringsföretag och tillsynsorgan.

Sammantaget arbetar MOBI aktivt med företag som står för över 70% av den globala fordonsproduktionen vad gäller marknadsandelar.

Dela samma mål

Eftersom digitalisering gör bilar till mobila datorer på hjul, verkar blockchain-sättet vara det mest effektiva och snabbaste sättet att hjälpa dessa datorer att kommunicera med varandra eller med människor, eftersom det eliminerar behovet av en styrande central tredje part.

Därför söker fordonsindustrins ledare aktivt efter nya möjligheter inom området. Enligt Frost & Sullivan-studien, kommer deltagarna i fordonets ekosystem att spendera 0,6% av sina totala IT-utgifter på blockchain år 2025.

MOBI syftar till att göra mobilitetstjänster effektivare, prisvärda, grönare, säkrare och mindre överbelastade genom att främja standarder och påskynda adoption av blockchain, distribuerad logg,  och relaterad teknik.

Med andra ord är MOBI:s yttersta mål decentralisering som ger kunderna kontroll över sina data - samma idé som är kärnan i carVertical.

"Vi arbetar för att möjliggöra för alla bilköpare över hela världen att få autentisk och icke-förfalskad information om det specifika fordonet. Det här sättet av blockchain-adoption är precis vad MOBI främjar,” belyser Rokas Medonis, medgrundare och VD för carVertical.

Inledningsvis har MOBI meddelat att man börjat arbeta med sina partners på projekt relaterade till:

  • Fordonsidentitet, historik och dataspårning
  • Spårning av försörjningskedjan, öppenhet och effektivitet
  • Autonoma betalningar för maskin och fordon
  • Säker handel i mobila ekosystem
  • Datapunkter för autonom- och personkontrollerad körning
  • Samåkning och taxitjänster
  • Användarbaserad prissättning för mobilitet och betalning för fordon, försäkring, energi, trafikstockningar, föroreningar, infrastruktur etc.

Framtiden är ljus

Enligt Chris Ballinger, MOBI:s ordförande och CEO, är blockchain och relaterad förtroendehöjande teknik "redo att omdefiniera" hur kunder köper, försäkrar och använder sina fordon. MOBI syftar till att påskynda adoptionen genom att föra samman alla de viktigaste aktörerna i branschen.

"Blockchain tar de första stegen inom fordonsindustrin. Vanligtvis går alla i olika riktningar i detta utvecklingsstadiet. Som det globala bilhistoriska registret, stöder vi starkt MOBI:s målsättningar att ansluta sig och sätta industristandarder som gör att hela industrin utvecklas snabbare och effektivare”, säger herr Medonis.

Från ett affärsperspektiv får CarVertical fantastiska nya möjligheter. Företaget har fått tillgång till den ovärderliga expertisen i MOBI-nätverket och, givetvis, en rätt att vara beslutsfattare i blockchain adoptionsprocessen i den globala bilindustrin.

Bilden laddades fortfarande när du öppnade utskriftsfönstret. Öppna den igen för att inkludera det här fotot i ditt tryck.
Bilden laddades fortfarande när du öppnade utskriftsfönstret. Öppna den igen för att inkludera det här fotot i ditt tryck.

Prova VIN Number Lookup

Ta reda på allt som är värt att veta om din nästa bil.