Политика приватности

1. Опште одредбе

Ова политика приватности (у даљем тексту: „Политика приватности”) садржи информације о томе, како cV Group, УАБ, матични број правног лица: 303134915, адреса: ул. Aukštaičių 7, Виљнус, Република Литванија (у даљем тексту: „Carvertical“, или „Ми“) обрађује личне податке приликом Вашег коришћења интернет странице www.carvertical.com (у даљем тексту: „Carvertical.com“), или у случају преношења Ваших личних података Carvertical-у на другачији начин.

Лични подаци означују било које информације које се односе на живу особу, чији је идентитет утврђен или се може утврдити. Појединачни делови информација, који, када су примљени заједно, могу бити од помоћи у идентификацији одређене особе, такође представљају личне податке.

Политика приватности садржи опис личних података које прикупљамо, описује како примамо исте, на основу чега, у које сврхе и како их ћемо користити, колико дуго чуваћемо Ваше личне податке, са ким их ћемо делити, те како их штитимо, а такође опис Ваших права.

Јако је важно да пажљиво прочитате ову Политику приватности, јер сваки пут приликом посете интернет странице www.carvertical.com или давања Ваших личних података Carvertical-у на другачији начин, Ви прихватате услове описане у овој Политици приватности. То значи да пристајете на поштовање ове Политике приватности у складу са законима. Ако се не слажете с овим условима, не требате давати своје личне податке Carvertical-у.

Ми поштујемо Вашу приватност и трудимо се да заштитимо Ваше личне податке. Carvertical ће обрађивати Ваше личне податке у складу са захтевима важећег законодавства Европске уније и Републике Литваније, укључујући одредбе Уредбе ЕУ 2016/679 (Општа уредба о заштити података, у даљем тексту: „ОУЗП“), и другим важећим законима о заштити личних података, као и упутствима надлежних органа. Појмове кориштене у овој Политици  приватности треба тумачити онако, како су дефинисани у ОУЗП-у.

2. Контролор обраде Ваших личних података

Carvertical је контролер обраде Ваших личних података наведених у овој Политици приватности:

Назив: cV Group, UAB

Матични број правног лица: 303134915

Адреса: ул. Aukštaičių 7, Виљнус, Република Литванија

Е-мејл: info@carvertical.com

Телефон: +370 5 261 6770

3. Сврхе обраде Ваших личних података

Carvertical обрађује Ваше личне податке у сљедеће сврхе:

Сврха

Циљ Carvertical-а је пружање Вама услуга које сте наручили (на пример, пружање кредита који се могу заменити за извештај са подацима о хисторији возила), те обезбеђење несметаног обављања тих услуга (на пример, брзо и безбедно плаћање или достављање информација о променама услуга).

Субјекти података

Лица која набављају Carvertical-ове услуге преко www.carvertical.com или представници пословних корисника који набављају ове услуге.

Лични подаци

 • Име, презиме;
 • Адреса е-мејла;
 • Други контактни подаци, као што су адреса, број телефона (ако дајете исте добровољно);
 • Подати о набављеним Carvertical-овима услугама (хисторија куповине);
 • Подаци о плаћању (износ, одабрани начин плаћања, повезани подати, на пример, број банковног рачуна);
 • Ваша комуникација с Carvertical-ом о набављеним услугама.

С обзиром на чињеницу да се Carvertical-ове услуге пружају преко корисничког рачуна створеног на www.carvertical.com (на пример, на рачун се приписују купљени кредити), истовремено се обрађују и подаци о рачуну наведени у одељку 3.2. ове Политике приватности.

Извор личних података

Carvertical прима Ваше личне особне податке директно од Вас, или:

 • Од добављача услуга наплате или услуга вођења плаћања, од финансијских институција или других посредника у обављању платних трансакција, у зависности од начина плаћања Ваших одабраних услуга;
 • С платформи Apple, Google или Facebook ако услуге купујете путем Carvertical-ова рачуна повезаног са профилима на тим платформама.

Правни основ

Извршење уговора о пружању одређених услуга закљученог између Вас и Carvertical-а (чл. 6. ст. 1. т. (б) ОУЗП-а) или наш законити интерес за закључење уговора о пружању одговарајућих услуга са правним лицем које заступате (чл. 6. ст. 1. т. (ф) ОУЗП-а).

У случају, ако не доставите ове личне податке, Carvertical неће моћи пружити Вама тражене услуге.

Чување

Подаци садржани у документима на које се примењују минимални рокови чувања прописани законима  (на пример, Заједничким водичем о роковима чувања документације), чуваће се у роковима прописаним примењивим законодавством, на пример, рачуноводствена евиденција којом се потврђује пословна трансакција или привредни догађај (фактуре, платни налози, итд.), као и у њима садржани лични подаци, чуваће се у року од 10 година.

У појединачним случајевима, Ваши лични подаци могу се чувати у року дужем од прописаног у складу са захтевима из примењивих закона, или у случају наведеном у одељку 3.7. ове Политике приватности.

3.2. Креирање и управљање корисничким рачуном/профилом

Сврха

Carvertical има за циљ да омогући Вама стварање и вођење рачуна/профила преко којег Ви ћете наручивати Carvertical-ове услуге (на пример, на рачун ће се приписивати набављени кредити).

Субјекти података

Физичка лица која ће креирати рачун/профил на www.carvertical.com или заступници пословних корисника који ће креирати рачун/профил на www.carvertical.com.

Лични подаци

Подати лица која ће креирати профил на www.carvertical.com коришћењем обрасца за пријаву, или којим ће се профил креирати аутоматски приликом наручивања Carvertical-ових услуга, и то:

 • Е-мејл адреса;
 • Лозинка.

Подаци лица која ће креирати рачун/профил на www.carvertical.com преко коришћења профила на Facebook-у, и то:

 • Име, презиме;
 • Е-мејл адреса;
 • Јавне информације профила.

Подаци лица која ће креирати рачун/профил на www.carvertical.com преко коришћења Apple рачуна, и то:

 • Име, презиме;
 • Е-мејл адреса или деперсонализована адреса е-мејл Apple.

Подаци лица која ће креирати рачун/профил на www.carvertical.com преко коришћења Google рачуна, и то:

 • Име, презиме;
 • Е-мејл адреса.

Подаци свих носилаца/власника профила физичких лица на Carvertical.com, и то:

 • Други контактни подаци, као што су адреса, телефонски број (ако ове податке дајете добровољно);
 • Информације о пословима и активностима на рачуну;
 • Подаци о набављеним Carvertical-овим услугама (хисторија набавке);
 • Ваша комуникација са Carvertical-ом поводом Вашег рачуна.

Подаци свих носилаца/власника профила правних лица на Carvertical.com, и то:

 • Предузеће које се заступа, као и подаци о истом;
 • Други контактни подаци, као што су адреса, телефонски број (ако ове податке дајете добровољно);
 • Информације о пословима и активностима на рачуну;
 • Подаци о набављеним Carvertical-овим услугама (хисторија набавке);
 • Ваша комуникација са Carvertical-ом поводом Вашег рачуна.

Извор личних података

Carvertical прима личне податке директно од Вас или са платформи Apple, Google или Facebook, ако створите кориснички рачун/профил на Carvertical.com са споменутихплатформи.

Правни основ

Извршење уговора о пружању одређених услуга закљученог између Вас и Carvertical-а (чл. 6. ст. 1. т. (б) ОУЗП-а) или наш законити интерес за закључење уговора о пружању одговарајућих услуга са правним лицем које заступате (чл. 6. ст. 1. т. (ф) ОУЗП-а).

У случају, ако не доставите ове личнеподатке, Carvertical неће моћи пружити Вама тражене услуге, укључујући услугу креирања корисничког рачуна/профила.

Чување

У случају, ако не желите више користити свој кориснички рачун, имате право да бришете исти (као и повезане личне податке) у било ком тренутку слањем писменог обавештења Carvertical-у на е-мејл адресу: info@carvertical.com, или променом подешавања за Ваш кориснички рачун.

Напомињемо да у случају коришћења одређеног корисничког рачуна за наручивање Carvertical-ових услуга (на пример, набавка кредита), одређени лични подаци чуваће се у роковима наведеним у одељку 3.1. ове Политике приватности.

У појединачним случајевима, Ваши лични подаци могу се чувати дуже од прописаног рока у складу са захтевима из примењивих закона, или у случају наведеном у одељку 3.7. ове Политике приватности.

3.3. Директни маркетинг

Сврха

Carvertical има за циљ да обавести Вас о новостима и другим информацијама о нашој роби и производима које предлажемо и/или нашим понудама.

Субјекти података

 • Лица која су набавила Carvertical-ове услуге (кредите, итд.) од Carvertical.com, а у међувремену или у било којем каснијем тренутку нису оспорила коришћење њихових личних података у сврхе директног маркетинга, када се проводи маркетинг сличне Carvertical-ове робе и/или услуга.
 • Лица која су пристала на обраду њихових личних података у сврху директног маркетинга.

Лични подаци

 • Име, презиме;
 • Е-мејл адреса;
 • Број телефона;

Информације о набављеним сличним Carvertical-ovim услугама (хисторија набавке).

Извор личних података

Carvertical прима личне податке директно од Вас или са платформи Apple, Google или Facebook, ако Ви створите кориснички рачун/профил на Carvertical.com коришћењем споменутихплатформи.

Правни основ

 • Ваша сaгласност на обраду личних података у сврхе директног маркетинга (чл. 6. ст. 1. т. (с) ОУЗП-а), или
 • Наш законити интерес за обавештење наших Клијената о сличним Carvertical-овим производима и/или услугама (чл. 6. ст. 1. т. (ф) ОУЗП-а).

На основу нашег законитог интереса за достављање информација клијентима о сличним Carvertical-овим производима (роби) и/или услугама, Carvertical ће обрађивати Ваше личне податке искључиво у сврхе директног маркетинга искључиво под доле наведеним условима:

 • Приликом набавке производа и/или услуге од Carvertical.com, нисте јасно изјавили да се не слажете са пружањем директних маркетиншких комуникација;
 • Сваки пут, када се шаље порука у сврху директног маркетинга, Вама ће се дати могућност да се одјавите од директних маркетиншких комуникација, при чему морате да доставите обавештење на е-мејл наведен у Политици;
 • На основу тога, Ваши лични подаци обрађиваће се искључиво у сврху маркетинга сличних Carvertical-ових производа и/или услуга.

Чување

Ваши лични подаци обрађиваће се у сврху наведену у овом одељку у периоду од 2 године од дана њиховог сакупљања или док не изјавите свој приговор на такву обраду личних података, или док не опозовите Вашу сагласност на обраду личних података у наведену сврху, у зависности од тога која ће од тих околности наступити прва.

У појединачним случајевима, Ваши лични подаци могу се чувати дуже од прописаног рока у складу са захтевима из примењивих закона, или у случају наведеном у одељку 3.7. ове Политике приватности.

3.4. Директна комуникација

Сврха

Carvertical има циљ да одговори на Ваше упите које Ви ћете нам доставити електронском или обичном поштом, у писменом облику или путем телефона, користећи посебан образац на Carvertical.com, или уживо.

Субјекти података

Лица која достављају упите Carvertical-у електронском или обичном поштом, писаним путем или телефоном, користећи посебан образац на Carvertical.com или уживо.

Лични подаци

 • Име, презиме;
 • Адреса;
 • Е-мејл адреса;
 • Број телефона;
 • Садржај преписке са Carvertical-ом.

У зависности од врсте комуникације са Carvertical-ом, Carvertical има право да обрађује само део Ваших личних података које сте доставили пре.

Извор личних података

Carvertical прима личне податке директно од Вас.

Правни основ

Наш законити интерес представља прослеђивање Вама одговора на Ваше упите и/или пружање Вама детаљних информација о Carvertical-овим услугама (чл. 6. ст. 1. т. (ф) ОУЗП-а).

Чување

Ваши лични подаци обрађиваће се у циљу наведеном у овом одељку у периоду од 2 године од дана њиховог прикупљања.

У појединачним случајевима, Ваши лични подаци могу се чувати дуже од прописаног рока у складу са захтевима из примењивих закона, или у случају наведеном у одељку 3.7. ове Политике приватности.

3.5. Друштвене мреже

Сврха

Carvertical има за циљ да администрира своје корисничке рачуне/профиле на друштвеним мрежама (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), те комуницира са корисницима друштвених мрежа.

Субјекти података

Корисници друштвених мрежа (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) који комуницирају са корисничким рачунима Carvertical-а.

Лични подаци

 • Име/назив или име, презиме на профилу на друштвеној мрежи;
 • Фотографија профила;
 • Јавни коментари и друге интеракције са корисничким рачунима на друштвеним мрежама Carvertical-а;
 • Садржај преписке са Carvertical-ом, ако таква постоји.

У зависности од врсте комуникације са Carvertical-ом, Carvertical има право да обрађује само део Ваших личних података које сте доставили пре.

Извор личних података

Carvertical прима личне податке директно од Вас и/или са интернет страница одговарајућих друштвених мрежа.

Правни основ

Наш законити интерес представља комуникацију са корисницима наших друштвених мрежа на нашим корисничким профилима (чл. 6. ст. 1. т. (ф) ОУЗП-а).

Чување

С обзиром на чињеницу да Carvertical не администрира пре споменуте друштвене мреже, већ само свој кориснички рачун на тим мрежама, а такође делује као заједнички контролор обраде са предузећима која администрирају наведене друштвене мреже, позивамо Вас да се упознате са информацијама о чувању Ваших личних податке у документима који се односе на приватност ових друштвених мрежа:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Функције интернет странице

Све информације о средствима и алатима које користимо у циљу осигурања функционисања Carvertical.com (укључујући колачиће), те повезаним питањима приватности података можете да пронађете у нашој Политици о колачићима.

3.7. Правни захтеви и начин решавања спорова

Carvertical има право да обрађује све горе споменуте личне податке у циљу постављања, спровођења или одбране правних захтева. У наведену сврху, ми ћемо обрађивати личне податке на основу нашег законитог интереса за постављање, спровођење или одбрану правних захтева (чл. 6. ст. 1. т. (ф) ОУЗП-а). Ми ћемо обрађивати ове податке у ту сврху у периоду од године дана након завршетка одговарајућих правних поступака (на пример, коначно испитивање приговора, правоснажности коначне судске или арбитражне одлуке).

4. Лични подаци малолетника

Услуге које пружа Carvertical намењене су искључиво за лица старија од 14 година. У случају оправдане сумње на обрађивање података особа млађих од 14 година, ми ћемо одмах их уклонити из база података.

Ако Ви имате најмање 14 година, али не више него 18 година, молимо Вас да пажљиво прочитате ову Политику приватности заједно са једним од својих родитеља или старатеља, како бисте могли да исту разумете и поштујете њене одредбе.

5. Примаоци података

Ми имамо право открити информације о Вама нашим запосленима, заступницима/представницима, посредницима, добављачима или подизвођачима, ако постоје оправдане потребе, на пример, потребе наших добављача услуга плаћања који обрађују финансијске трансакције Carvertical.com, добављача услуга хостинг провајдера Carvertical.com, добављача услуга одржавања сервера и рачунарских мрежа, добављача услуга електронске поште и сл.

Поред тога, ми имамо право да откријемо информације о Вама:

 • судовима, арбитражама, посредницима, супротним странкама и њиховим адвокатима (ако је то потребно за потребе правног или другог сличног поступка);
 • полицији, правосудним органима, пореским управама, другим државним или општинским органима (ако је то потребно у складу са захтевима из одговарајућих прописа) или другим лицима која обављају службене дужности које су им поверене (на пример, јавним бележницима, фирмама за наплату потраживања);
 • стручним саветницима, као што су адвокати, саветници, ревизори или рачуновође (ако је то потребно у циљу обезбеђења наших законитих интереса);
 • добављачима услуга који пружају услуге информационих технологија, услуге рачунарства у облаку, услуге управљања система, услуге наплате или управљања плаћањима, маркетиншке, рачуноводствене, поштанске или курирске услуге, као и друге услуге – у оној мери, колико је то неопходно за правилно пружање услуга;
 • другим субјектима у истој групи, и то у оној мери колико је то неопходно за правилно управљање групом;
 • приликом извођења пословних трансакција (у случају продаје Carvertical-а, његове имовине (дела имовине) или његових удела/акција (дела удела/акција), спајања, припајања или раздвајање Carvertical-а и сл.), потенцијалним или коначним стицаоцима (њиховим заступницима), лицима која обављају контролу Carvertical-а или на другачији начин учествују у одговарајућем пословној трансакцији. У том случају, Carvertical ће пренети само онолико личних података, колико је потребно за потребе одговарајућих пословних трансакција, те ће обезбедити поверљивост личних података.

Поред тога, у сваком случају, када се Ваши лични подаци преносе у трећу земљу (ван подручја ЕУ/ЕГП), мора се испунити један од сљедећих услова, и то:

 • подаци се преносе у земљу за коју је донесена одлука о примерености;
 • пренос података се обавља уз примену одговарајућих заштитних мера наведених у законодавству;
 • морају се поштовати одредбе које дозвољавају одступања предвиђена законодавством, ако преношење података није могуће у складу са горе наведеним условима.

Carvertical улаже све могуће напоре у циљу обезбеђења преношења података на начин у складу са захтевима из ОУЗП-а и спроводи одговарајуће мере које ће осигурати безбедност Ваших личних података. За детаљније информације о таквим мерама, можете нас контактирати директно на контакте наведене у одељку 2. ове Политике приватности.

6. Безбедност Ваших личних података  

Ваши лични подаци биће обрађени у складу са захтевима утврђеним ОУЗП-ом, Законом о правној заштити личних података Републике Литваније и другим важећим правним прописима. Приликом обраде Ваших личних података, ми ћемо спроводити организацијске и техничке мере које ће обезбедити заштиту Ваших личних података од случајног или незаконитог уништавања, измена, откривања, као и од сваке друге незаконите обраде.

Иако Carvertical улаже напоре да заштити Ваше личне податке, преношење података преко интернета није сто посто безбедно, стога ми немамо могућност да у потпуности гарантујемо Вама безбедан пренос података преко интернет мрежа.

7. Ваша права

Ви имате следећа права:

Право на информације и приступ личним подацима

Ви имате право да добијете информације о обради Ваших личних података у транспарентном, разумљивом и лако доступном облику, на јасно и једноставно написаном језику. То је предвиђено у овој Политици приватности. Ако Вам није јасан барем неки део ове Политике приватности, изволите да контактирате нас на контакте наведене у одељку 2. ове Политике приватности.

Ви такође имате право да добијете од Carvertical-а потврду о томе да ли се обрађују подаци који се на Вас односе, а ако се такви подаци обрађују, Ви имате право приступа својим личним подацима и сљедећим информацијама:

 • о циљевима обраде података;
 • о одговарајућим категоријама личних података;
 • о информацијама о примаоцима или категоријама прималаца података;
 • о року чувања личних података или критеријима који се примењују за одређивање тог рока;
 • о праву да захтевате од Carvertical-а исправке или брисања личних података или ограничења или приговора на обраду личних података који се односе на Вас, те право на подношење жалбе надзорном органу;
 • о информацијама о изворима Ваших личних података;
 • у случају, када се лични подаци преносе у трећу земљу или међународну организацију, информацијама  о одговарајућим заштитним мерама за преношење података.

Поред тога, Ви имате право да добијете копију Ваших личних података које ми поседујемо. Ми задржавамо право да наплатимо разумну накнаду за све додатне копије обрачунату на основу тарифа за административне трошкове.

Право на исправку личних података

Ви имате право да захтевате од Carvertical-а исправку нетачних или непотпуних личних података о Вама.

Ви сносите одговорност за тачност, правилност и потпуност информација које сте нама доставили. У случају промене Ваших достављених података, морате нас одмах обавестити о томе, при чему морате унети одговарајуће измене у образац за пријаву или, ако подаци нису наведени у обрасцу за пријаву, морате нас обавестити о насталим променама путем е-мејла. Ми ни у којем случају нећемо сносити одговорност за било какву штету коју Ви ћете евентуално претрпети због тога што сте доставили нетачне или непотпуне личне податке или нисте нас обавестили о било каквој промени истих.

Напомињемо Вама да Carvertical прима у извештајима наведене податке о возилу (као што је, на пример, километража возила) од трећих страна и уноси исте у извештаје на аутоматизован начин, непромењене и такве, какве је и примио. Из тог разлога, Carvertical није одговоран за нетачност информација садржаних у извештајима, као и података садржаних у њима.

Право на брисање личних података(„право на заборав“)

Ви имате право да захтевате од нас да избришемо или уклонимо личне податке, ако не постоји ваљан разлог за наставак обраде истих, ако лични подаци нису више потребни за потребе за које су се сакупљали или обрађивали, Ви имате право да повлачите сагласност на основу које су се лични подаци обрађивали, а не постоји нека друга правна основа за њихову обраду, или ако постоје основе из чл. 17. ОУЗП-а.

Обраћамо Вашу пажњу да Carvertical, у сврху обезбеђења сигурности обраде личних података и информационих система, прави резервно копирање Ваших личних података  (engl. data backup). То важи 35 календарских дана, а касније се аутоматски преписује. Сходно томе, ми ћемо избрисати Ваше личне податке или уклонити исте са било којег медија и система, осим из таквих резервних копија, унутар доље наведених рокова. У случају, ако бисмо били принуђени да вратимо резервну копију која садржи Ваше личне податке пре рока наведеног у овом ставку, одмах ћемо их избрисати и нећемо их користити у било коју другу сврху.

Напомињемо Вама да чл. 17. ст. 3. ОУЗП-а садржи пре споменуте изузетке, када је обрада података неопходна. Ако се такви изузеци односе на Вас, ми ћемо Вас о томе обавестити.

Право на ограничење обраде личних података

Ви имате право да захтевате од Carvertical-а да ограничи (или обустави) обраду Ваших личних података, ако:

 • Ви оспоравате тачност личних података – све док се њихова тачност не провери;
 • обрада података је незаконита, а Ви не пристајете на брисање личних података и уместо тога захтевате ограничење њихове употребе;
 • нама више нису потребни Ваши лични подаци у сврху њихове обраде, али су исти потребни Вама за постављање, испуњење или одбрану правних захтева;
 • Ви се надаље противите обради Ваших личних података – све док се не потврди да су наши законити разлози важнији од Ваших.

У случају ограничења обраде личних података, такви лични подаци могу се обрађивати (осим за њихово чување) искључиво уз Вашу сагласност или у сврху постављања, испуњења или одбране правних захтева, заштите права другог физичког или правног лица или у превасходном јавном интересу.

Право на преносивост података

Ви имате право да добијете своје личне податке које сте доставили Carvertical-у у структурираном, уобичајено кориштеном и компјутерски читљивом формату, као и право на пренос таквих података другом контролору обраде ако:

 • подаци се обрађују на основу сагласности или уговора; и
 • подаци се обрађују аутоматизованим средствима.

Ви такође имате право да захтевате од Carvertical-а да пренесе Ваше личне податке директно другом контролору обраде, ако је то технички могуће.

Право на приговор

Ви имате право да у било ком тренутку уложите приговор на обраду Ваших личних података који се обрађују у циљу обављања задатка који се спроводи у јавном интересу или у циљу законитог интереса Carvertical-а.

У том случају, Carvertical више неће обрађивати Ваше личне податке, осим ако ми будемо у могућности да докажемо законите разлоге за обраду Ваших личних података, а који ће надмашивати Ваше интересе, права и слободе, или ако је то потребно у сврху постављања, испуњења или одбране правних захтева.

Када се лични подаци обрађују у сврхе директног маркетинга, Ви имате право да у било ком тренутку приговорите да се Ваши лични подаци обрађују у ту сврху и они се више неће обрађивати у ту сврху.

Право на повлачење сагласности

Ако се Ваши лични подаци обрађују уз Вашу сагласност, Ви имате право да опозовите такву сагласност у било ком тренутку. Опозив сагласности неће утицати на законитост обраде података обављене пре опозива сагласности.

Право ма подношење жалбе надзорном органу

Ако Ви сматрате да обрада Ваших личних података крши одредбе ОУЗП-а, Ви имате право на подношење жалбе надзорном органу државе чланице ЕУ-а у којој се налази Ваше пребивалиште/стална пословна јединица или у којој је дошло до наводног кршења закона.

Надзорни органи у Литванији је Државни инспекторат за заштиту података (лт. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija), адреса: ул. L. Sapiegos 17, 10312 Виљнус, Литванија, е-мејл: ada@ada.lt, интернет страница: https://vdai.lrv.lt/.

Пре подношења жалбе надлежном надзорном органу, молимо Вас да контактирате и обавестите нас о разлозима Ваше забринутости. Ми ћемо учинити све могуће ради брзог решења Вашег питања са дужном пажњом.

Carvertical ће обрадити Ваш захтев за коришћење права субјекта података унутар рока од месец дана. По потреби, тај се рок може продужити за додатна 2 месеца, у зависности од сложености и броја захтева. У овом случају, Carvertical ће Вас обавестити о таквом продужењу рока у року од месец дана од дана пријема захтева, а такође ће предочити разлоге таквог кашњења.

Ако након пријема захтева, жалбе или потраживања, појавиће се сумња око истинитости Вашег идентитета, ми имамо право да затражимо додатне информације потребне за верификацију Вашег идентитета.

8. Ажурирање Политике приватности

Ми задржавамо право на ажурирање или измене ове Политике приватности у било ком тренутку. Ажурирана или измењена Политика приватности ступиће на снагу након њене објаве на интернет страници Carvertical.com. У случају кључних измена Политике приватности, ми ћемо обавестити о томе накнадно.

Ажурирано: 22.02.2022.