Smernice za privatnost

1. Koja je svrha ovih Smernica za privatnost?

Ove Smernice za privatnost („Smernice za privatnost”) objašnjavaju koje podatke prikuplja kompanija cV Group UAB, pravno lice sa matičnim brojem 303134915 i adresom Visorių g. 2, Vilnius („Pružalac usluga”), putem veb lokacije www.carvertical.com („Veb lokacija” ), telefona i/ili e-pošte, kao i načine na koji se ti podaci koriste.

2. Koje lične podatke prikupljamo?

Kada posetite našu veb lokaciju ili kancelariju, odnosno ako nam se obratite putem telefona ili e-pošte, mi prikupljamo sledeće podatke:

 • Za svrhu registracije: adresa e-pošte. Ako se registrujete putem Facebook naloga, od ove društvene mreže ćemo primiti vašu e-adresu. Ti lični podaci se obrađuju po osnovu ugovora i čuvaju se u periodu od deset (10) godina od dana poslednje posete našoj veb lokaciji.
 • U svrhu pružanja usluga: e-adresa, ime, prezime, broj telefona, informacije o plaćanju za usluge, kao i druge informacije koje nam dobrovoljno dajete. Ako se registrujete putem Facebook naloga, od ove društvene mreže ćemo primiti vašu e-adresu. Ti lični podaci se obrađuju po osnovu ugovora i mčuvaju se u periodu od deset (10) godina od dana poslednje posete našoj veb lokaciji.
 • Za svrhu direktnog marketinga: ime, prezime, e-adresa i broj telefona. Pružalac usluga obrađuje vaše lične podatke za direktne marketinške svrhe po osnovu legitimnog interesa i/ili vaše saglasnosti.

Osim ako se izričito usprotivite primanju direktnih marketinških poruka klikom na opciju „Ne slažem se” prilikom kupovine proizvoda i/ili usluga na veb lokaciji, Pružalac usluga će obrađivati vaše (kao klijenta Pružaoca usluga) lične podatke (ime, prezime, poziciju ili e-adresu) za direktne marketinške svrhe. Takođe će vam slati e-poruke na osnovu legitimnog interesa u cilju uspostavljanja komunikacije sa vama i slanja obaveštenja i drugih informacija o proizvodima i/ili ponudama Pružaoca usluga. U svakoj direktnoj marketinškoj poruci, imaćete mogućnost da odbijete primanje ovih poruka tako što ćete poslati obaveštenje na datu e-adresu ili na neki drugi način koji je definisan ovim Smernicama za privatnost.

Na osnovu vaše saglasnosti, Pružalac usluga će obrađivati sledeće lične podatke: ime, prezime, broj telefona i e-adresu.

Na osnovu vaše saglasnosti i/ili legitimnog interesa Pružaoca usluga, vaši lični podaci će se obrađivati u periodu od pet (5) godina nakon poslednje aktivnosti na veb lokaciji (prijavljivanje, registracija i/ili drugi aktivni koraci).

 • Informacije o vašem računaru, posetama i korišćenju veb lokacije i/ili mobilne aplikacije, uključujući i IP adresu i vreme i datum prijavljivanja na veb lokaciju i/ili mobilnu aplikaciju. Ovi podaci će se obrađivati na osnovu vaše saglasnosti i čuvaće se u periodu koji je naznačen u donjoj tabeli. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak „Kolačići”.
 • Svi drugi lični podaci koje možete da podelite u bilo kom trenutku tokom komunikacije sa nama: putem e-pošte, pisanim putem, telefonom ili dolaskom u našu kancelariju. Ovi podaci će se obrađivati na osnovu vaše saglasnosti i čuvaće se u periodu od dve godine. U slučaju da uložite žalbu, prigovor ili zahtev putem e-pošte, pisanim putem ili na neki drugi način, podaci koje dobrovoljno pružate će se obrađivati u administrativne svrhe za datu žalbu, prigovor i/ili zahtev i čuvaće se u periodu od deset (10) godina.

3. Kolačići

Kolačić je mala datoteka sačinjena od slova i brojeva koju čuvamo u vašem pregledaču ili na čvrstom disku vašeg računara uz vašu saglasnost. Za različite svrhe koristimo različite kolačiće. Kolačići nam pomažu da napravimo razliku između vas i drugih korisnika veb lokacije, kao i da bismo vam obezbedili prijatno iskustvo tokom pregledanja naše veb lokacije i njeno unapređivanje.

Većina pregledača vam daje mogućnost da odbacite sve kolačiće, dok vam neki dopuštaju da odbacite samo kolačiće trećih lica. Možete da iskoristite ove opcije. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za korišćenje vašeg pregledača ili uređaja. Međutim, imajte u vidu da će odbacivanje svih kolačića imati za posledicu nemogućnost korišćenja veb lokacije i bez kolačića nećete moći da koristite sve usluge koje pružamo putem veb lokacije.

Mi koristimo sledeće kolačiće (detaljnu listu pogledajte OVDE):

(a) Strogo obavezni kolačići.

Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje naše veb lokacije. To mogu, na primer, da budu kolačići koji vam pružaju pristup zaštićenim delovima veb lokacije, omogućavaju da se registrujete za događaje ili da koristite druge usluge.

(b) Kolačići za analitiku i/ili performanse.

Ovi kolačići nam dopuštaju da prepoznamo i pratimo broj posetilaca, kao i da vidimo kako su se posetioci kretali kroz veb lokaciju tokom njenog korišćenja. To nam pomaže da unapredimo rad veb lokacije, tako što, na primer, obezbeđujemo da korisnici pronađu upravo ono što traže. Osnov za obradu podataka prikupljenih pomoću ovih kolačića je vaša saglasnost.

(c) Kolačići za funkcionalnost i reklame.

Ovi kolačići se koriste da prepoznamo klijente kada se vrate na našu veb lokaciju. Na ovaj način možemo da prikažemo sadržaj koji je prilagođen baš za vas, da zapamtimo relevantne informacije o vama, kao i da reklamiramo. Osnov za obradu podataka prikupljenih pomoću ovih kolačića je vaša saglasnost.

Međutim, ako niste saglasni sa korišćenjem kolačića i/ili želite da povučete svoju saglasnost, obratite nam se putem e-pošte info@carvertical.com.

4. Direktni marketing

Ako želite da primate naše novosti i ponude, možete tokom registracije da date lični pristanak klikom na opciju „SLAŽEM SE” kako biste primali obaveštenja i ponude putem e-pošte i telefona.

Možete takođe u bilo kom trenutku da izaberete da ne želite da primate direktne marketinške poruke bez naknade tako što ćete nam se obratiti na e-adresu info@carvertical.com i/ili klikom na odgovarajuću vezu u bilo kojoj poruci sa ponudama koju smo vam poslali.

5. Društvene mreže

Sve informacije koje pružite korišćenjem društvenih mreža (uključujući i korišćenje dugmadi „Sviđa mi se” i „Prati”, kao i druge vidove komunikacije) kontroliše kontrolor društvene mreže.

Veb lokacija sadrži veze sa našim nalozima na društvenim mrežama. Trenutno imamo nalog na sledećoj društvenoj mreži:

Facebook: @carvertical.io; obaveštenje o privatnosti na društvenoj mreži Facebook možete da pronađete na veb adresi: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Preporučujemo da pročitate obaveštenja o privatnosti trećih lica i da se direktno obratite pružaocima usluga ako imate bilo kakva pitanja u pogledu načina na koji se vaši lični podaci koriste.

6. Lični podaci o deci

Usluge koje se pružaju na veb lokaciji su predviđene za lica starija od 14 godina. U slučaju da postoji osnovana sumnja da obrađujemo podatke lica uzrasta ispod onog koji je ovde propisan, takve podatke ćemo izbrisati iz svojih baza podataka.

7. Primaoci podataka

Vaše podatke ćemo možda podeliti sa našim zaposlenima, menadžerima, agentima, dobavljačima ili podizvođačima, ako za to postoji osnovana potreba (na primer, finansijske transakcije na veb lokaciji će obrađivati pružaoci usluga plaćanja), pružaocima usluga hostovanja veb lokacije, pružaocima usluga održavanja servera, pružaocima usluga e-pošte i slično.

Pored toga, vaše podatke možemo da delimo u sledećim slučajevima:

 • ako to zahteva zakon;
 • da bismo zaštitili svoja prava i interese (uključujući i prosleđivanje vaših podataka trećim licima u svrhu naplate vaših dugovanja prema nama).

Izuzimajući ono što je navedeno u Smernicama za privatnost, vaše lične podatke ne delimo sa bilo kojim drugim trećim licem. Možda ćemo proslediti vaše lične podatke trećim licima da bismo vam ponudili proizvod i/ili uslugu, ali samo uz vašu prethodnu saglasnost. Međutim, ako ste dali saglasnost o prosleđivanju vaših podataka trećim licima, u svakom trenutku možete da povučete tu saglasnost.

U svakom slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka trećoj zemlji, potrebno je zadovoljiti jedan od narednih uslova: (1) podaci se prosleđuju zemlji za koju je doneta odluka o adekvatnosti; (2) prosleđivanje podataka se izvodi uz korišćenje odgovarajućih bezbednosnih mera propisanih zakonom; (3) ako nije moguć prenos podataka u skladu sa tačkama (1) i (2), moraju se poštovati pravila o kršenju zakona.

8. Bezbednost ličnih podataka

Vaši lični podaci će se obrađivati u skladu sa uslovima Zakona o pravnoj zaštiti ličnih podataka Republike Litvanije ili nekog drugog zakona. Kada obrađujemo vaše lične podatke, primenjujemo organizacione i tehničke mere da bi se lični podaci zaštitili od nezakonitog uništenja, menjanja, objavljivanja, kao i svakog drugog neovlašćenog oblika obrade.

Međutim, prenos podataka putem interneta u suštini nije bezbedan, pa ne možemo da garantujemo njegovu bezbednost.

9. Koja su vaša prava?

Imate pravo da:

 • podnesete pisani zahtev za dobijanje informacija o tome da li obrađujemo neke od vaših podataka; ako je to slučaj, imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima i dobijete sledeće informacije: svrha obrade podataka, kategorije ličnih podataka; primaoci podataka ili kategorije primaoca podataka koji su primili ili će tek primiti vaše lične podatke; tamo gde je moguće, očekivani period čuvanja ličnih podataka, a tamo gde nije moguće, kriterijume koji određuju period čuvanja;
 • zahtevate ispravku neispravnih podataka ili dopunu nepotpunih ličnih podataka;
 • zahtevate brisanje vaših ličnih podataka. Ipak, ovo pravo nije apsolutno i može se opravdati bar jednim od sledećih uslova: lični podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni; vi odlučujete da povučete saglasnost za obradu vaših podataka, u slučaju da se obrada ličnih podataka strogo zasniva na vašoj saglasnosti; vaši lični podaci su obrađeni na nezakonit način; vaši lični podaci se moraju izbrisati kada to zakon zahteva od nas;
 • zahtevate da se obrada vaših podataka ograniči na jedan od sledećih slučajeva: vi osporavate tačnost podataka (u tom slučaju će se obrada podataka ograničiti samo na period koji nam omogućava da proverimo tačnost vaših ličnih podataka); obrada vaših podataka je nezakonita i vi se ne slažete sa brisanjem tih podataka, već umesto toga zahtevate ograničenje njihove obrade; više nam ne trebaju vaši lični podaci za svrhe obrade, ali su potrebni vama radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva. U slučajevima u kojima je obrada vaših ličnih podataka ograničena, ti podaci mogu da se obrađuju (isključujući čuvanje) samo uz vašu saglasnost i za svrhe uspostavljanja, ostvarivanja ili odbranu pravnih zahteva i/ili zaštitu vaših ili prava drugih lica za potrebe koje su od javnog značaja;
 • povučete saglasnosti za obradu vaših podataka, tamo gde se lični podaci isključivo obrađuju na osnovu vaše saglasnosti;
 • zahtevate da se lični podaci koje obrađujemo proslede drugom kontroloru podataka, kada je to tehnički izvodljivo;
 • podnesete žalbu nama ili Državnom inspektoratu za zaštitu podataka, ako verujete da su vaša prava kao lica na koje se ti podaci odnose bila i/ili mogu biti zloupotrebljena.

10. Veb lokacije trećih lica

Naša veb lokacija može da sadrži veze sa drugim veb lokacijama. Mi ne snosimo odgovornost za smernice za privatnost i njihovu primenu na veb lokacijama trećih lica.

11. Odgovornosti

Vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti svoje lozinke i korisničkih podataka, kao i za sve aktivnosti (prenos podataka, porudžbine i sl.) koje izvodite na našoj veb lokaciji koristeći svoje podatke za prijavljivanje. Ne smete da otkrivate svoju lozinku trećim licima. Ako treće lice koristi usluge na našoj veb lokaciji prijavljujući se pomoću vaših podataka za prijavljivanje, pretpostavljaćemo da ste to vi. Ako izgubite podatke za prijavljivanje, morate o tome odmah da nas obavestite putem e-pošte, telefona, faksa ili pošte.

Vi ste odgovorni za tačnost, ispravnost i celovitost podataka koje pružate. U slučaju da dođe do promene vaših ličnih podataka, potrebno je da nas o tome odmah obavestite putem e-pošte, dopunjujući podatke u obrascu za registraciju, ukoliko podaci nisu upisani u obrazac za prijavu. Mi ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za štete proistekle zbog vaše odgovornosti ili usled neispravnih i nepotpunih ličnih podataka, odnosno u slučaju da nas vašom krivicom ne obavestite o navedenim izmenama.

12. Izmene Smernica za privatnost

U svakom trenutku možemo da izmenimo ili ažuriramo ove Smernice za privatnost. Izmenjene ili ažurirane Smernice za privatnost će stupiti na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na našoj veb lokaciji. U slučaju da je neophodno uneti suštinske izmene u Smernice za privatnost, one će biti objavljene na veb lokaciji. Uprkos tome, potrebno je da povremeno proveravate ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste saglasni sa važećom verzijom Smernica za privatnost.

13. Kontakt podaci

Ako imate bilo koja pitanja u pogledu ovih Smernica za privatnost, obratite nam se koristeći sledeće kontakt podatke:

cV Group, UAB

Matični broj: 303134915

Adresa: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius

E-pošta: info@carvertical.com

Odgovorićemo na primljene zahteve, žalbe ili prigovore u zadatom periodu i u skladu sa procedurom koju propisuje zakon. Nastojaćemo da vam pružimo povratne informacije što je pre moguće, ali u svakom slučaju ne kasnije od 30 dana od dana prijema vašeg zahteva.

U slučaju da imate sumnje u pogledu identiteta osobe koja podnosi zahtev, žalbu ili prigovor, imamo pravo da zatražimo identifikacioni dokument podnosioca zahteva.

Ako niste u mogućosti da pružite neophodne informacije i/li imate pritužbe u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, imate pravo da uložite žalbu Državnom inspektoratu za zaštitu podataka.

 

Poslednja revizija Smernica za privatnost: 15. julia 2019.