Reguli privind serviciul

1. Prevederi generale

1.1. Aceste reguli (denumite în continuare „Regulile”) vor stabili procedura pentru utilizarea paginii web Carvertical.com (denumită în continuare „carvertical.com”), precum și drepturile, obligațiile și responsabilitățile utilizatorilor Carvertical.com, precum și alte prevederi.

1.2. Carvertical.com este gestionată și administrată de cV Group, UAB, nr. înregistrare societate 303134915, adresa: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius (denumit în continuare „Furnizorul”).

1.3. Utilizatorilor Carvertical.com li se oferă oportunitatea de a primi un raport care să conțină informații despre istoricul vehiculului (denumit în continuare „Raportul”) și despre modul de utilizare a altor servicii furnizate pe pagina web Carvertical.com în conformitate cu procedura stabilită în aceste Reguli. Utilizatorul Carvertical.com este o persoană care a comandat Raportul sau care folosește Carvertical.com (denumit în continuare „Utilizatorul”). În scopul acestor Reguli, serviciile (denumite în continuare „Serviciile”) vor include toate acțiunile realizate de Utilizator pe Carvertical.com, inclusiv, dar fără a se limita la, comandarea și depunerea rapoartelor, citirea informațiilor publicate, depunerea, trimiterea și primirea întrebărilor, orice tip de informație și/sau dată (denumite în continuare „Serviciile”). Anumite servicii disponibile pe Carvertical.com sunt furnizate Utilizatorului contra cost (denumite în continuare „Servicii plătite”). Clauzele și condițiile pentru serviciile plătite sunt furnizate înainte de a comanda un serviciu plătit. Orice referință la „Servicii” se va referi în continuare la toate serviciile, inclusiv serviciile plătite și orice referință la „Servicii plătite” se va referi numai la acele servicii pentru care Utilizatorul ne plătește o taxă.

1.4. Folosind Carvertical.com, Utilizatorul acceptă aceste Reguli și este obligat să le respecte în orice mod sau sub orice formă. Persoanele care nu acceptă oricare dintre clauzele și condițiile stabilite în aceste Reguli nu au dreptul să utilizeze Carvertical.com.

1.5. Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral Serviciile furnizate pe Carvertical.com și prețul acestora, precum și orice alte prevederi stabilite în aceste Reguli. Continuând să utilizeze Carvertical.com după orice modificare, revizie sau completare a acestor Reguli, Utilizatorul este de acord cu aceste modificări.

2. Clauzele și condițiile privind utilizarea serviciilor disponibile pe pagina web Carvertical.com

2.1. Carvertical.com le oferă utilizatorilor săi oportunitatea de a primi două tipuri de rapoarte: un raport inițial gratuit și un raport exhaustiv plătit.

2.2. Utilizatorul convine și afirmă că s-a familiarizat complet cu rezultatele verificării inițiale (gratuite) înainte de a comanda un raport plătit. Utilizatorul înțelege că raportul final (plătit) va conține numai informațiile cu privire la existența cărora a fost informat în raportul inițial (gratuit).

2.3. Raportul poate fi utilizat numai cu titlu de referință și poate fi privit drept un instrument de încredere pentru a evalua starea unui vehicul.

2.4. Orice alte sfaturi furnizate în rapoarte sau pe pagina web nu pot fi privite ca o cerință sau o recomandare de a cumpăra vehiculul specificat în raport.

2.5. Suma plătită pentru Raport nu va fi rambursată în cazul în care conținutul Raportului final (plătit) corespunde cu conținutul Raportului inițial (gratuit).

3. Servicii plătite

3.1. Serviciile furnizate pe pagina web Carvertical.com se vor achita cu un card bancar. Serviciile plătite pot fi furnizate Utilizatorului numai după ce acesta le plătește în conformitate cu procedura stabilită în pagina web Carvertical.com.

3.2. Utilizatorii Carvertical.com pot comanda un istoric exhaustiv al vehiculului contra unei taxe specificate.

3.3. Furnizorul va avea dreptul de a limita sau suspenda prestarea Serviciilor pe o perioadă de timp indefinită în timpul procesului de întreținere preventivă.

4. Consecințele încălcării regulilor

4.1. Atunci când comandați Raportul și continuați să-l utilizați, Utilizatorul trebuie să respecte aceste Reguli. În funcție de natura încălcării, Furnizorul va avea dreptul de a limita accesul Utilizatorului la Serviciile disponibile pe Carvertical.com.

4.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a rezilia, în orice moment și fără preaviz, accesul Utilizatorului la Carvertical.com sau utilizarea de către acesta/aceasta a serviciilor disponibile pe Carvertical.com ca urmare a încălcării acestor reguli sau reglementărilor statutare. Utilizatorul va fi informat cu privire la orice sancțiuni impuse pentru încălcarea acestor Reguli printr-un e-mail specificat în timpul înregistrării.

5. Limitarea răspunderii

5.1. Furnizorul va fi responsabil numai pentru postarea tehnică a informațiilor din Raport pe pagina web Carvertical.com dacă Raportul respectă toate cerințele stabilite în Reguli și pentru asistența tehnică a bazei de date pentru această pagină web.

5.2. Furnizorul nu va fi responsabil pentru inexactitatea informațiilor furnizate în Raport sau pentru conținutul acestuia. Furnizorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de Utilizator sau orice terțe părți în legătură cu utilizarea Raportului.

5.3. Furnizorul nu va fi responsabil pentru defecțiunile sau întreruperile de funcționare a Carvertical.com sau a bazei sale de date care s-au produs din motive care depășesc controlul Furnizorului.

5.4. Utilizatorul va fi responsabil pentru utilizarea corespunzătoare a parolei. Furnizorul nu va fi responsabil pentru dauna suferită de Utilizator ca urmare a utilizării acestor informații de către terți.

6. Reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal stabilite în Politica privind confidențialitatea Carvertical.com

7. Drepturi de proprietate intelectuală

7.1. Furnizorul este proprietarul tuturor drepturilor la conținutul Carvertical.com și are drept exclusiv asupra utilizării acestuia. Toate mărcile de produse sau servicii, designuri, denumiri, sigle și alte elemente furnizate pe Carvertical.com sunt deținute de sau licențiate Furnizorului.

7.2. Orice prelucrare, copiere și/sau altă utilizare a conținutului sau designului Carvertical.com realizată de terți fără acordul scris din partea Furnizorului și/sau fără respectarea acestor Reguli va constitui o încălcare a drepturilor de autor și a altor drepturi care se poate urmări penal în conformitate cu legile din Republica Lituania.

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

8.1. Activitățile paginii web Carvertical.com sunt reglementate de legile aplicabile în Republica Lituania. Toate litigiile care decurg din sau au legătură cu activitățile paginii web Carvertical.com se vor soluționa prin negociere, iar, în cazul în care aceasta nu reușește, litigiul va fi trimis unui tribunal competent din Republica Lituania.

8.2. Toate litigiile care apar între Furnizor și antreprenori vor fi soluționate la tribunalul din raza de domiciliu a Furnizorului.

8.3. Utilizatorul necorporatist trebuie să trimită Furnizorului mai întâi cererea și/sau plângerea sa cu privire la activitățile sau serviciile Carvertical.com, în scris, menționând pretențiile sale. Trimiteți scrisorile la buna@carvertical.com. Dacă Utilizatorul nu este mulțumit de răspunsul Furnizorului, Utilizatorul poate contacta Autoritatea națională privind protecția drepturilor consumatorilor, adresă pagină web: www.vvtat.lt sau va completa formularul de cerere de pe Platforma online de soluționare a litigiilor consumatorilor la http://ec.europa.eu/odr/. Litigiile legale vor fi soluționate în modul impus prin lege.

9. Politica privind modulele cookie stabilită în Politica privind confidențialitatea Carvertical.com

10. Măsuri privind securitatea informațiilor

10.1. În timpul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, Furnizorul va implementa măsuri adecvate de securitate organizațională și tehnică care ajută la protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau împotriva oricărei alte prelucrări ilicite. Activitatea Furnizorului care vizează asigurarea securității include, printre altele, protejarea personalului, informațiilor, infrastructurii IT, rețelelor interne și publice, clădirilor de birouri și echipamentelor hardware.

10.2. Furnizorul dorește să reamintească Utilizatorului faptul că este responsabil cu asigurarea securității detaliilor sale de conectare. Furnizorul roagă Utilizatorul să acorde atenție specială atunci când folosește și păstrează detaliile sale de conectare. Utilizatorul trebuie să se deconecteze de la browser la sfârșitul sesiunii pentru a preveni orice acces neautorizat la adresa e-mail sau informațiile personale ale Utilizatorului, în special, în cazurile în care Utilizatorul folosește computere publice (de ex., la cafeneaua internet sau la bibliotecă).

10.3. Furnizorul va depune toate eforturile pentru a proteja datele Utilizatorului prelucrate de Furnizor, dar, luând în considerare faptul că informațiile Utilizatorului sunt trimise prin internet, Furnizorul avertizează că Furnizorul nu poate și nu garantează securitatea deplină a informațiilor trimise de Utilizator, inclusiv a datelor cu caracter personale ale Utilizatorului.

11. Prevederi finale

11.1. Aceste Reguli produc efecte în momentul în care Utilizatorul declară că este de acord cu aceste Reguli și că acestea vor rămâne în vigoare pe parcursul întregii perioade de relație dintre Utilizator și Furnizor.

11.2. Furnizorul va avea dreptul de a modifica unilateral aceste Reguli. Orice modificări ale acestor Reguli vor produce efecte din momentul în care sunt publicate pe Carvertical.com.

11.3. După ce orice modificări la aceste Reguli devin aplicabile, Utilizatorul va declara că este familiarizat cu aceste modificări și că este de acord pe deplin cu acestea continuând să folosească Carvertical.com. Serviciile comandate înainte de realizarea oricăror modificări la Regulile Carvertical.com se vor furniza în modul și în conformitate cu limitele de timp stabilite în Regulile în vigoare la acel moment.