carVertical
carVertical

Privātuma politika

Spēkā no 2018. gada 13. maija

Šī privātuma politika nosaka, kādu informāciju carVertical ievāc no lietotājiem, kuri apmeklē šo interneta vietni (turpmāk tekstā – Lietotāji), un veidu, kā Lietotāju personas dati tiek apstrādāti, kā arī datu subjektu tiesības un citu ar to saistīto informāciju.

Privātuma politikas nostādnes ir veidotas atbilstoši Eiropas Parlamenta regulai Nr. 2016/679, Eiropas padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai par fizisko personu datu aizsardzību un brīvu apriti un Eiropas Komisijas direktīvai 95/46/EC (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR).

Datu pārzinis, proti, uzņēmums, kas nosaka Lietotāju personas datu apstrādes mērķus un veidu, ir uzņēmums carVertical OÜ, reģistrācijas Nr. 14416655, adrese: Narva mnt 5, rajons Kesklinna, Tallina, Harju novads, 10117, PVN Nr. EE102059085, e-pasta adrese: info@carvertical.com (turpmāk – carVertical).

Apmeklējot šo interneta vietni, jūs apliecināt, ka esat informēts par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši šeit aprakstītajai Privātuma politikai. Ja likumdošana to prasīs, mēs lūgsim, lai jūs apliecināt nepārprotamu piekrišanu personas datu apstrādei, kurus mēs iegūstam šajā interneta vietnē vai kurus jūs mums labprātīgi sniedzat.

Datu apstrādes mērķi un likumīgais pamats

Šajā interneta vietnē carVertical var ievākt, ierakstīt un analizēt informāciju par Lietotāju. Mēs varam ierakstīt jūsu IP adresi un izmantot sīkdatnes, lai pielāgotu savu saturu jūsu vajadzībām, rādītu reklāmas vai uzlabotu vietnes darbību, kā arī lai analizētu veidu, kā Lietotāji izmanto šo vietni.

Tāpat carVertical var ievākt un apstrādāt personas datus, kurus jūs mums labprātīgi sniedzat šajā interneta vietnē, piemēram, jūsu e-pasta adresi, kuru jūs mums darāt zināmu, lai saņemtu informāciju, atjaunojumus un uzzinātu par jaunumiem.

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iepriekš minētajiem mērķiem. carVertical veiks tikai tāda veida personas datu apstrādes darbības, kas ir saskaņā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Jūsu personas datu apstrādes nepieciešamība ir saistīta ar līguma nosacījumu izpildi (VDAR, pants 6(1)(b)). Cita veida datu apstrādei darbības tiks veiktas tikai saskaņā ar labprātīgi dotu piekrišanu (VDAR, pants 6(1)(a)) vai kādu citu likumīgu pamatu, kas ir minēts VDAR.

Datu subjektu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un atsaukt savu piekrišanu, kā arī citas datu subjektu tiesības, kas ir uzskaitītas VDAR, ieskaitot tiesības labot personas datus vai tos dzēst, vai pielāgot kādus datu apstrādes ierobežojumus saistībā ar kādu datu subjektu vai izmantojamo objektu, un tiesības uz datu pārnešanu. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai jums ir tiesības vērsties ar sūdzību datu apstrādi uzraugošajā institūcijā.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazas informācijas vienības, kuras interneta vietne sūta uz jūsu datora cieto disku. Sīkdatnes nevar tikt izmantotas programmu palaišanai vai vīrusu nogādāšanai uz jūsu datoru. Lai izmantotu mūsu interneta vietni, ir nepieciešamas divu veidu sīkdatnes.

  • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas tikai līdz brīdim, kamēr jūs izlogojaties no mūsu interneta vietnes vai aizverat savu interneta pārlūku. Sesijas sīkdatnes saglabā apmeklētāja unikālo ID, kas tiek izmantots, lai pārliecinātos, ka Lietotājs ir pareizi autentificējies un var apskatīt vietnē atrodamo informāciju.
  • Pastāvīgās sīkdatnes paliek jūsu datora sīkdatņu failā daudz ilgāk, arī pēc tam, kad jūs esat pārstājis pārlūkot interneta vietni. Pastāvīgās sīkdatnes saglabā jūsu preferences, kas jums būs nepieciešamas nākamajiem apmeklējumiem un kas mums ļauj saprast, kā Lietotāji izmanto mūsu vietni.

Saglabāšana un dzēšana

Mēs neglabāsim jūsu personas datus ilgāk par termiņu, kas ir nepieciešams ar to ievākšanu saistīto mērķu īstenošanai un kas ir noteikts likumdošanā. Termiņam beidzoties, personas dati tiks dzēsti.

Papildu informācija

Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā carVertical ievāc un apstrādā jūsu personas datus, mēs laipni aicinām ar mums sazināties, rakstot uz info@carvertical.com .

Privātuma politikas izmaiņas

Mēs paturam tiesības ieviest izmaiņas šeit minētajā Privātuma politikā, iepriekš nepublicējot šīs izmaiņas tiešsaistē. Ja jūs turpināt izmantot mūsu vietni pēc tam, kad esam jūs informējuši par Privātuma politikas izmaiņām, jūs apliecināt savu piekrišanu šīm izmaņām. Jums ir pienākums regulāri pārbaudīt Privātuma politikas sadaļu un pārliecināties, vai tajā nav ieviestas kādas izmaiņas, un, ja ir, iepazīties ar tām. Mēs publicēsim Privātuma politikas izmaiņas savā interneta vietnē un norādīsim pēdējo izmaiņu datumu. Visas izmaiņas, kas ir publicētas šajā vietnē, stājas spēkā to publicēšanas brīdī.