carVertical
carVertical

Privaatsuspõhimõtted

Jõustumiskuupäev: 13. mai 2018

Need privaatsuspõhimõtted kirjeldavad, millist teavet kogub carVertical kasutajatelt, kes kasutavad seda veebilehte (edaspidi Kasutajad), viisi, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse, andmesubjektide õigusi ja muud seonduvat teavet.

Nende privaatsuspõhimõtete sätted on vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu regulatsiooniga (EL) 2016/679 27. aprillist 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemise ja nende andmete vaba liikumise suhtes ning tühistatud direktiiviga 95/46/EÜ (edaspidi Üldine andmekaitse regulatsioon).

Andmete kontrollija, ehk ettevõte, kes määrab Kasutajate isikuandmete kogumise ja viisid on carVertical OÜ, registreerimisnumbriga 14416655, aadressiga Narva mnt 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10117, KMKR number EE102059085, e-posti aadress info@carvertical.com (edaspidi carVertical).

Te kinnitate seda veebilehte külastades, et teid on teavitatud teie isikuandmete töötlemisest, nagu siin on kirjeldatud. Kui seda nõuab rakenduv seadus, siis me küsime teilt selgesõnalist nõusolekut sellel veebilehel kogutud või teie poolt vabatahtlikult sisestatud isikuandmete töötlemiseks.

Otstarbed ja alus isikuandmete kogumiseks

carVertical võib koguda, salvestada ja analüüsida selle veebilehe Kasutajate andmeid. Me võime salvestada teie IP-aadressi ja kasutada küpsiseid, et kohandada sisu Kasutajatele sobivaks, näidata reklaame ja parendada veebilehte, analüüsides, kuidas Kasutajad sellel veebilehel liiguvad.

Lisaks sellele võib carVertical koguda ja töödelda mistahes isikuandmeid, mida te sisestate veebilehele vabatahtlikult, näiteks e-posti aadress, et saada teavet, uudiseid ja uudiskirja.

Teie isikuandmeid töödeldakse ülaltoodud otstarvetel. carVertical peab astuma teie isikuandmete töötlemisel ainult selliseid samme, mis on vajalikud eelpool nimetatud otstarvete saavutamiseks. Teie isikuandmete töötlemine peab põhinema vajadusel lepingule (Üldise andmekaitse regulatsiooni artikkel nr 6(1)(b)). Kõik muud toimingud teie isikuandmete töötlemiseks peavad põhinema nõusolekul (Üldise andmekaitse regulatsiooni artikkel nr 6(1)(a)) või muudel Üldises andmekaitse regulatsioonis sätestatud õiguslikel alustel.

Andmesubjektide õigused

Teil on õigus oma isikuandmetele ligipääsuks, õigus võtta tagasi oma nõusolek ja muud andmesubjekti õigused, mis on toodud Üldises andmekaitse regulatsioonis, kaasa arvatud õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist või piirata andmesubjekti puudutavate andmete töötlemist või sellisele töötlemisele vastu seista, õigust andmete edasi andmiseks. Vastavalt rakenduvatele andmekaitse seadustele, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse asutusele.

Küpsised

Küpsised on väiksed teabekogumid, mis saadetakse veebilehelt Kasutaja kõvakettale. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste toimetamiseks teie arvutisse. Veebilehe kasutamiseks on nõutavad kahte liiki küpsised:

  • sessiooniküpsised on ajutised küpsised, mis püsivad ainult senikaua, kuni te logite veebilehel välja või sulgete oma veebilehitseja. Sessiooniküpsised säilitavad ainult unikaalset külastaja ID-numbrit, mida võidakse kasutada tagamaks, et Kasutajad on õigesti autenditud ja võivad vaadata veebilehel sisalduvat teavet.
  • püsivad küpsised jäävad teie veebilehitseja küpsise failina püsima palju kauemaks, seda ka siis, kui lahkute veebilehelt. Püsivad küpsised salvestavad eelistusi, mis korduvad külastusest külastusse ja võimaldavad meil mõista, kuidas Kasutajad kasutavad veebilehte.

Säilitamine ja kustutamine

Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik otstarvete saavutamiseks, mille jaoks neid koguti või, kui on nõutav rakenduvate seaduste või regulatsioonidega. Tähtaja lõppedes isikuandmed kustutatakse.

Lisateabe saamiseks

Kui teil on lisaküsimusi selle kohta, kuidas carVertical neid kogub või töötleb, siis võtke meiega ühendust e-posti teel: info@carvertical.com

Nende privaatsuspõhimõtete muudatused

Me jätame endale õiguse nende privaatsuspõhimõtete muutmiseks igal ajal, sellest ette teatamata, avaldades muudatused veebis. Teie poolset veebilehe kasutamise jätkamist pärast muudatuste tegemist loetakse privaatsuspõhimõtete muudatustega nõustumiseks. Teie vastutuseks on privaatsuspõhimõtteid regulaarselt kontrollida, et teha kindlaks, kas privaatsuspõhimõtetes on tehtud muudatusi ja nendega tutvuda. Me avaldame nende privaatsuspõhimõtete muudatused veebilehel ja toome ära kuupäeva, millal privaatsuspõhimõtteid viimati muudeti. Igat revideeritud versiooni loetakse kehtivaks selle avaldamise hetkest sellel veebilehel.