Privaatsuspõhimõtted

1. Mis otstarve on nendel Privaatsuspõhimõtetel?

Need Privaatsuspõhimõtted („Privaatsuspõhimõtted“) aitavad aru saada, milliseid andmeid cV Group UAB, registreerimisnumbriga 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius („Teenusepakkuja“) veebilehel www.carvertical.com („Veebileht“), telefonitsi ja/või e-posti teel kogub ning milleks neid andmeid kasutatakse.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kui te külastate meie veebilehte või kontorit, võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel, siis me kogume järgmist teavet:

 • Registreerimiseks: e-posti aadress. Kui registreerute oma Facebooki konto kaudu, siis me saame teie e-posti aadressi sellelt sotsiaalvõrgustikult. Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu alusel ja säilitatakse kümme (10) aastat pärast teie viimast külastust meie veebilehel.
 • Teenuste tagamiseks: e-posti aadress, perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, teave teenuse eest tehtud makse kohta ja muud teie poolt vabatahtlikult edastatud teavet. Kui registreerute oma Facebooki konto kaudu, siis me saame teie e-posti aadressi sellelt sotsiaalvõrgustikult. Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu alusel ja säilitatakse kümme (10) aastat pärast teie viimast külastust meie veebilehel.
 • Otseturunduse jaoks: perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress, telefoninumber. Teenusepakkuja töötleb teie isikuandmeid otseturunduse tarbeks õigustatud huvi ja/või teie nõusoleku alusel.

Välja arvatud juhul, kui te selgesõnaliselt keelate veebilehelt toodet ja/või teenust ostes otseturunduse sõnumite saamise, klõpsates „Ei ole nõus“, peab Teenusepakkuja töötlema teie (kui Teenusepakkuja kliendi) isikuandmeid (perekonnanimi, eesnimi, amet, e-posti aadress) otseturunduse tarbeks ja saatma teile õigustatud huvi alusel e-posti sõnumeid, et saada teiega ühendust ja varustada teid uudiste ning muu teabega Teenusepakkuja toodete ja/või pakkumiste kohta. Igas otseturunduse sõnumis on teile antud võimalus lõpetada otseturunduse sõnumite saamine, saates teate antud e-posti aadressile või muudel Privaatsuspõhimõtetes sätestatud viisidel.

Teie nõusolekule tuginedes, peab Teenusepakkuja töötlema järgmisi isikuandmeid: perekonnanimi, eesnimi, telefoni number, e-posti aadress.

Teie nõusolekule ja/või Teenusepakkuja õigustatud huvidele tuginedes, töödeldakse teie isikuandmeid viis (5) aastat pärast teie viimaseid toiminguid veebilehel (sisse logimine, registreerumine ja/või muud aktiivsed sammud).

 • Teavet teie arvuti, teie külastuste ning veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutuse, sealhulgas teie IP-aadressi ja veebilehele ja/või mobiilirakendusse sisse logimise kellaaja ning kuupäeva kohta. Neid andmeid tuleb töödelda teie nõusoleku alusel ja säilitada allpool toodud tabelis sätestatud aja jooksul. Lisateabe saamiseks lugege peatükki „Küpsised“.
 • Kõiki teisi isikuandmeid, mida olete võinud jagada meie suhtluse käigus: e-posti, kirja teel, telefonitsi või meie kontorit külastades. Neid andmeid tuleb töödelda teie nõusoleku alusel ja säilitada kaks aastat. Juhul, kui esitate e-posti teel, kirjalikus vormis või muul viisil kaebuse, nõude või päringu, siis tuleb teie poolt vabatahtlikult edastatud andmeid töödelda selle kaebuse, nõude ja/või päringu administreerimise eesmärgil ning säilitada andmeid kümme (10) aastat.

3. Küpsised

Küpsis on väike tähtedest ja numbritest koosnev fail, mille me salvestame teie nõusolekul teie veebilehitsejasse või arvuti kõvakettale. Me kasutame erinevaid küpsiseid erinevaks otstarbeks. Küpsised aitavad meil eristada teid teistest veebilehe kasutajatest ja pakkuda seeläbi palju nauditavamat lehitsemiskogemust ning parendada oma veebilehte.

Enamus veebilehitsejatest võimaldavad teil kõikidest küpsistest keelduda ning mõned veebilehitsejad võimaldavad keelduda ainult kolmandate osapoolte küpsistest. Te saate kasutada neid valikuid enda huvides. Lisateabe saamiseks lugege oma veebilehitseja või seadme kasutusjuhendit. Sellele vaatamata, palun arvestage sellega, et kõikidest küpsistest keeldumisel võib olla negatiivne mõju veebilehe kasutamisele ja ilma küpsisteta ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki veebilehel pakutavaid teenuseid.

Me kasutame järgmisi küpsiseid (täpne loend on saadaval SIIN):

(a) Rangelt vajalikud küpsised:

Need küpsised on nõutavad meie veebilehe toimimiseks. Sellisteks võivad olla küpsised, mis näiteks, annavad teile ligipääsu veebilehe kaitstud piirkondadele, võimaldavad teil registreeruda üritustele või kasutada muid teenuseid.

(b) Analüütilised ja/või toimivuse küpsised.

Need võimaldavad meil tuvastada ja lugeda külastajate arvu ning näha, kuidas külastajad meie veebilehel seda kasutades liiguvad. See aitab meil parendada viisi, kuidas meie veebileht töötab, näiteks, tagada, et kasutajad leiaksid otsitava kergesti üles. Alus nende küpsistega kogutud andmete töötlemiseks on teie nõusolek.

(c) Funktsionaalsuse ja reklaamiküpsised.

Neid küpsiseid kasutatakse klientide äratundmiseks, kui nad tulevad meie veebilehele tagasi. See võimaldab meil näidata kohandatud sisu, jätta meelde teile olulist teavet ja reklaamida. Alus nende küpsistega kogutud andmete töötlemiseks on teie nõusolek.

Sellele vaatamata, kui te soovite keelata küpsiste kasutamise ja/või soovite oma nõusolekut tagasi võtta, siis palun teavitage meid sellest e-posti teel info@carvertical.com.

4. Otseturundus

Kui te soovite saada meie uudiseid ja pakkumisi, siis uudiste ning pakkumiste saamiseks e-posti teel või telefonitsi, saate anda oma nõusoleku klõpsates meie veebilehele registreerumise ajal „OLEN NÕUS“.

Otseturunduse sõnumite saamise saate igal ajal tasuta lõpetada, teavitades meid e-postile info@carvertical.com ja/või klõpsates vastavale lingile mistahes teile saadetud pakkumiste sõnumis.

5. Sotsiaalmeedia

Kogu teavet, mille olete edastanud sotsiaalmeediat kasutades (Meeldib ja Järgi nupud ning muu suhtlus), kontrollib sotsiaalmeediavõrgustiku regulaator.

Veebileht sisaldab linke meie sotsiaalmeedia kontodele. Hetkel on meil olemas järgmine sotsiaalmeedia konto:

Facebook: @carvertical.io; Facebooki privaatsuspõhimõtted on leitavad aadressilt https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Me soovitame teil lugeda kolmandate osapoolte privaatsusteatisi ja küsimuste korral teie isikuandmete kasutamise kohta, pöörduda otse teenusepakkuja poole.

6. Laste isikuandmed

Veebilehel pakutavad teenused on mõeldud üle 14. aastastele inimestele. Põhjendatud kahtluse korral, et me töötleme noorema isiku andmeid, kui on siinkohal sätestatud, me peame need andmed andmebaasidest kustutama.

7. Andmete saajad

Me võime avalikustada teie andmed meie töötajatele, halduritele, agentidele, tarnijatele või alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik (nt finantstoiminguid meie veebilehel võib töödelda meie makseteenuse pakkuja), veebimajutuse pakkujatele, serveri ja serveri hoolduse pakkujatele, e-posti teenuse pakkujatele jne.

Lisaks sellele me võime avalikustada teavet teie kohta:

 • kui seda nõuab seadus;
 • selleks, et kaitsta meie õigusi või huve (kaasa arvatud edastada teie andmed kolmandatele osapooltele, otstarbega nõuda teilt sisse meie ees tekkinud võlg).

Välja arvatud, nagu on sätestatud nendes privaatsuspõhimõtetes, me ei edasta teie isikuandmeid kõikidele kolmandatele osapooltele. Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele selleks, et pakkuda teile toodet ja/või teenust, ainult teie eelneval nõusolekul. Sellele vaatamata, kui olete andnud oma nõusoleku kolmandatele osapooltele edastamiseks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Iga kord, kui teie isikuandmeid edastatakse kolmandale osapoolele, peab olema täidetud üks järgmistest tingimustest: (i) andmed edastatakse riiki, mille kohta on langetatud adekvaatsuse otsus;
(ii) andmete edastamine toimub seadusega ettenähtud turvameetmeid kasutades;
(iii) kui andmeid ei ole võimalik edastada vastavuses punktidele (i) ja (ii), siis tuleb järgida seadusega sätestatud kitsendusi.

8. Isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid tuleb töödelda vastavuses Leedu vabariigi Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele seadustele. Teie isikuandmeid töödeldes, me rakendame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid teie andmete kaitsmiseks õnnetusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ning mistahes muu lubamatul viisil töötlemise eest.

Sellele vaatamata on andmeedastus interneti kaudu olemuslikult ebaturvaline ja me ei saa tagada andmete turvalist edastamist interneti kaudu.

9. Millised on teie õigused?

Teil on õigus:

 • esitada kirjalik päring teabe saamiseks, kas me töötleme mingeid teiega seotud andmeid; kui me teeme seda, siis on teil õigus oma andmetele ligipääsuks ja saada järgmist teavet: andmetöötluse otstarve; isikuandmete kategooriad; andmete saajad või andmete saajate kategooriad, kes on saanud või saavad teie isikuandmeid; kui võimalik, isikuandmete säilitamise eeldatav aeg või, kui ei ole võimalik, siis kriteeriumid säilitamisperioodi määramiseks;
 • nõuda teiega seotud ebaõigete andmete parandamist või ebatäielike isikuandmete täiendamist;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kõigele vaatamata ei ole see õigus absoluutne ja on õigustatud ainult ühel järgnevatest põhjustest: isikuandmeid ei vajata rohkem selleks otstarbeks, milleks neid koguti või töödeldi muul viisil; te otsustasite võtta tagasi oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, kui teie andmeid töödeldakse ainult nõusoleku alusel ja puuduvad muud põhjused teie isikuandmete töötlemiseks; teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; teie isikuandmed tuleb kustutada, kui me oleme seadusest tulenevalt kohustatud seda tegema;
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist ühel järgmistest juhtudest: te vaidlustate andmete õigsuse (sellisel juhul piiratakse teie isikuandmete töötlemine ajaperioodiks, mis võimaldab teil nende õigsust kinnitada); teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei nõustu oma isikuandmete kustutamisega ning nõuate selle asemel nende töötlemise piiramist; me ei vaja enam teie isikuandmeid töötlemise otstarbeks, kuid te vajate neid õiguslike nõuete koostamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks. Kui teie isikuandmete töötlemine on piiratud, siis võib selliseid andmeid töödelda (välja arvatud nende hoiustamine) ainult teie nõusolekul või õiguslike nõuete koostamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks ja/või teie enda või teiste isikute õiguste kaitsmiseks või avaliku huvi korral;
 • võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmeid töödeldakse ainult teie nõusoleku alusel;
 • nõuda meie poolt töödeldavate teie isikuandmete edastamist teisele andmehaldurile, kui see on tehniliselt teostatav;
 • esitada meie kohta kaebus riiklikule Andmekaitse inspektsioonile, kui te usute, et teie, kui andmesubjekti õigusi on rikutud ja/või võidakse rikkuda.

10. Kolmandate osapoolte veebilehed

Meie veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Me ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsuspõhimõtete ja nende rakendamise eest.

11. Vastutusalad

Te olete vastutav oma salasõna ja kasutaja andmete konfidentsiaalsena hoidmise ning iga tegevuse eest (andmete edastamine, esitatud tellimused jne), mida on meie veebilehel tehtud teie sisselogimise andmeid kasutades. Te ei või avaldada oma salasõna kolmandatele isikutele. Kui meie veebilehe teenuseid kasutab kolmas isik, kes on loginud sisse teie logiandmeid kasutades, siis me peame eeldama, et see olete teie. Kui te kaotate oma sisselogimise andmed, siis tuleb teil meid koheselt sellest kirja, telefoni, faksi või e-posti teel teavitada.

Te vastutate teie poolt esitatud andmete õigsuse, korrektsuse ja terviklikkuse eest. Isikuandmete muutumise korral, tuleb teil koheselt meid sellest teavitada täiendades andmeid registreerimisvormil või, kui andmeid ei ole registreerimisvormil esitatud, siis kirjutades meile e-kirja. Mitte ühelgi juhul ei ole me vastutavad kahjude eest, mis on põhjustatud teie poolt esitatud ebaõigetest või ebakorrektsetest isikuandmetest või teie ebaõnnestumisest meie teavitamisel nende muutumisest.

12. Privaatsuspõhimõtete muudatused

Me võime neid Privaatsuspõhimõtteid igal ajal värskendada või muuta. Värskendatud või muudetud privaatsuspõhimõtted jõustuvad nende avaldamise hetkest meie veebilehel. Juhul, kui Privaatsuspõhimõtetes on tehtud olulisi muudatusi, siis tuleb need avaldada veebilehel. Sellele vaatamata, tuleb teil seda lehte aegajalt kontrollida ja veenduda, kas Privaatsuspõhimõtete praegune versioon on teile vastuvõetav.

13. Kontakt

Kui teil on nende Privaatsuspõhimõtete osas mistahes küsimusi, siis võtke meiega ühendust järgmisi kontaktandmeid kasutades:

cV Group UAB

Registreerimisnumber: 303134915

Aadress: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius

E-post: info@carvertical.com

Me vastame saadud päringutele, kaebustele või nõuetele kindlate ajapiiride jooksul ja vastavalt seadusandluses kehtestatud protseduurile. Me püüame varustada teid teabega nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte ühelgi juhul mitte hiljem, kui 30 päeva jooksul teie päringu saamisest.

Juhuks, kui me kahtleme päringu, kaebuse või nõude esitanud isiku identiteedi õigsuses, jätame endale õiguse nõuda avaldaja isikut tõendavat dokumenti.

Kui meil ei ole võimalik varustada teid küsitud teabega ja/või teil on teie isikuandmete töötlemist puudutavaid kaebusi, siis on teil õigus esitada kaebus riiklikule Andmekaitse inspektsioonile.

 

Privaatsuspõhimõtete viimane versioon: 15. juuli 2019