Databeskytelsespolitik

1. Hvad er formålet med denne Databeskyttelsespolitik?

Denne Databeskyttelsespolitik ("Databeskyttelsespolitik") hjælper dig med at forstå, hvilke data der indsamles af cV Group UAB, juridisk enhed reg.nr. 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius, Litauen ("Tjenesteudbyder"), på webstedet www.carvertical.com ("Websted"), telefonisk og/eller via e-mail, og hvad sådanne data bruges til.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Når du besøger vores websted eller kontor, skal du kontakte os via e-mail eller telefon. Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Med henblik på registrering: e-mailadresse. Hvis du tilmelder dig via din Facebook-konto, modtager vi din e-mailadresse fra dette sociale netværk. Disse personoplysninger behandles på grundlag af en kontrakt og opbevares i ti (10) år efter dit sidste besøg på vores websted.
 • Med henblik på levering af tjenester: e-mailadresse, navn, efternavn, telefonnummer, information om betaling for tjenesten og andre oplysninger, som du frivilligt giver. Hvis du tilmelder dig via din Facebook-konto, modtager vi din e-mailadresse fra dette sociale netværk. Disse personoplysninger behandles på grundlag af en kontrakt og opbevares i ti (10) år efter dit sidste besøg på vores websted.
 • Med henblik på direkte markedsføring: navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer. Tjenesteudbyderen behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål på grundlag af legitim interesse og/eller dit samtykke.

Medmindre du udtrykkeligt frabeder dig modtagelse af direkte markedsføringsmeddelelser ved at klikke på "Jeg er ikke enig", når du køber et produkt og/eller en tjeneste på webstedet, skal tjenesteudbyderen behandle dine (som tjenesteudbyderens klient) personoplysninger (navn, efternavn, stilling, e-mailadresse) til direkte markedsføringsformål og sende dig e-mail-meddelelser baseret på en lovlig interesse for at kontakte dig og give dig de nyheder og andre oplysninger om serviceudbyderens produkter og/eller tilbud. I hver direkte marketingbesked får du muligheden for at fravælge modtagelse af direkte markedsføringsmeddelelser ved meddelelse til den givne e-mailadresse eller på anden måde, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

Ud fra dit samtykke behandler tjenesteudbyderen følgende personoplysninger: navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse.

Baseret på dit samtykke og/eller tjenesteudbyderens legitime interesse behandles dine personoplysninger i fem (5) år efter dine sidste handlinger på vores websted (login, registrering og/eller andre aktive trin).

 • Oplysninger om din computer, dine besøg og brug af webstedet og/eller mobilappen, herunder din IP-adresse og dato og klokkeslæt for login til webstedet og/eller mobilappen. Disse data behandles på baggrund af dit samtykke og opbevares i den tidsperiode, der er angivet i tabellen nedenfor. Se "Cookies" for yderligere oplysninger.
 • Alle andre personoplysninger, som kan leveres af dig når som helst i løbet af vores kommunikation: via e-mail, brev, telefon eller efter din ankomst til vores kontor. Disse data behandles på basis af dit samtykke og opbevares i to år. Hvis du skriftligt eller på anden måde fremsætter en klage, et krav eller en anmodning via e-mail, behandles de data, du frivilligt har stillet til rådighed med henblik på administration af klagen, kravet og/eller anmodningen og opbevares i ti (10) år.

3. Cookies

En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som vi, med dit samtykke, gemmer i din browser eller computerens harddisk. Vi bruger forskellige cookies til forskellige formål. Cookies hjælper os med at skelne dig fra andre brugere af hjemmesiden og dermed sikre en mere behagelig browseroplevelse og forbedre vores hjemmeside.

De fleste browsere giver dig mulighed for at afvise alle cookies, og nogle browsere tillader kun at afvise tredjeparts cookies. Du kan muligvis drage fordel af disse muligheder. Se brugervejledningen til din browser eller enhed for yderligere oplysninger. Bemærk dog, at afvisning af alle cookies vil påvirke brugen af hjemmesiden negativt, og du vil ikke være i stand til at bruge alle tjenester, der leveres på hjemmesiden uden cookies.

Vi bruger følgende cookies (en detaljeret liste finder du HER):

(a) Strengt nødvendige cookies.

Disse cookies er nødvendige for driften af vores websted. Det kan være de cookies, der for eksempel giver dig adgang til beskyttede områder af webstedet, giver dig mulighed for at tilmelde dig til begivenheder eller bruge andre tjenester.

(b) Analytiske og/eller performance-cookies.

De giver os mulighed for at registrere og tælle antallet af besøgende og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på webstedet, når de bruger det. Det hjælper os til at forbedre den måde, vores hjemmeside fungerer på, for eksempel ved at sikre, at brugerne let finder det, de leder efter. Udgangspunktet for at behandle de data, disse cookies har indsamlet, er dit samtykke.

(c) Funktions- og reklamecookies.

Disse cookies bruges til at genkende klienterne, når de vender tilbage til webstedet. Det giver os mulighed for at vise tilpasset indhold, huske de relevante oplysninger for dig og reklamere. Udgangspunktet for at behandle de data, disse cookies har indsamlet, er dit samtykke.

Men hvis du modsætter dig brugen af cookies og/eller ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du informere om brug via e-mail til info@carvertical.com

4. Direkte marketing

Hvis du ønsker at modtage vores nyheder og tilbud, kan du give tilladelse til direkte markedsføring, mens du tilmelder dig vores websted ved at klikke på "JEG ER ENIG" for at modtage nyheder og tilbud via e-mail og telefon.

Du kan til enhver tid fravælge at modtage direkte marketingmeddelelser og informere os det via e-mail info@carvertical.comog/eller klikke på det respektive link, der findes i enhver meddelelse om tilbud, vi har sendt til dig.

5. Sociale medier

Alle oplysninger, som du leverer gennem de sociale medier (herunder brugen af knapperne "Like" og "Follow" og anden kommunikation) styres af den sociale netværks-controller.

Hjemmesiden indeholder links til vores sociale mediekonti. I øjeblikket har vi følgende sociale mediekonto:

Facebook: @carvertical.io; Meddelelse om databeskyttelse på Facebook findes på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Vi anbefaler, at du læser meddelelser om databeskyttelse fra tredjeparter og kontakter tjenesteudbydere direkte, hvis du har spørgsmål til, hvordan de bruger dine personoplysninger.

6. Personoplysninger om børn

De tjenester, der leveres på webstedet, er bestemt til personer over 14 år. Hvis der er begrundet mistanke om, at vi behandler data om personer, der er yngre end angivet heri, sletter vi sådanne data fra databaserne.

7. Modtagere af dataene

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores medarbejdere, ledere, agenter, leverandører eller underleverandører, hvis det er rimeligt begrundet (økonomiske transaktioner på webstedet kan f.eks. behandles af vores betalingsserviceudbydere), udbydere af web-hosting, udbydere af server- og servervedligeholdelse, mailservice-udbydere osv.

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig:

 • hvis det kræves i henhold til loven
 • for at beskytte vores rettigheder eller interesser (herunder overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter med det formål at inddrive din gæld til os).

Bortset fra de nævnte tilfælde i denne Databeskyttelsespolitik, videregiver vi ikke dine personoplysninger til nogen tredjepart. Vi videregiver muligvis dine persondata til tredjeparter med henblik på at tilbyde dig et produkt og/eller en tjeneste med dit forudgående samtykke. Men hvis du har givet samtykke til at overføre dine data til tredjepart, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

I hvert tilfælde med overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland skal en af følgende betingelser være opfyldt: (i) dataene overføres til et land, for hvilket der er truffet beslutning om tilstrækkelighed (ii) dataoverførsel udføres med passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lov (iii) hvis data ikke kan overføres i overensstemmelse med nr. (i) og (ii), skal de afvigende bestemmelser i lovgivningen overholdes.

8. Sikkerhed af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i henhold til lovens krav om juridisk beskyttelse af personoplysninger i republikken Litauen og anden lovgivning. Når vi behandler dine personoplysninger, implementerer vi organisatoriske og tekniske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, ændring, videregivelse samt enhver anden uautoriseret behandling.

Dataoverførsel via internettet er dog i sagens natur usikker, og vi kan ikke garantere en sikker transmission af data over internettet.

9. Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til, at:

 • indsende en skriftlig anmodning om at modtage oplysninger om, hvorvidt vi behandler data, der vedrører dig; hvis vi gør det, har du ret til at få adgang til dine personoplysninger og modtage følgende oplysninger: formål med databehandling; kategorier af personoplysninger; datamodtagere eller kategorier af datamodtagere, der har modtaget eller vil modtage dine personoplysninger; hvor muligt, den forventede lagringsperiode for personoplysninger eller, hvor muligt, kriterierne for at fastsætte lagringsperioden;
 • anmode om at rette unøjagtige data eller supplere ufuldstændige personoplysninger relateret til dig;
 • anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Ikke desto mindre er denne ret ikke absolut og kan kun retfærdiggøres af mindst en af følgende årsager: personoplysninger er ikke længere nødvendige for at opnå de formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet med henblik på; du beslutter at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvor dine data udelukkende behandles på baggrund af samtykke, og der ikke er andre grunde til behandling af dine personoplysninger; dine personoplysninger er behandlet ulovligt; dine personoplysninger skal slettes, når vi er juridisk forpligtet til at gøre det;
 • anmode om, at behandlingen af dine data begrænses i et af følgende tilfælde: du bestrider nøjagtigheden af dataene (i så fald er behandlingen begrænset i den periode, der giver os mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysninger); behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, og du accepterer ikke, at dine personoplysninger slettes, og i stedet anmoder om, at behandlingen af dem begrænses; vi har ikke længere brug for dine personoplysninger til behandlingsformål, men du skal bruge dem til at fremsætte, udøve eller forsvare juridiske krav. Hvor behandlingen af dine personoplysninger er begrænset, kan sådanne personoplysninger kun behandles (undtagen opbevaring deraf) med dit samtykke eller med det formål at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav og/eller beskytte din eller anden persons rettigheder eller af grunde til Offentlig interesse;
 • trække samtykket til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvor personoplysninger udelukkende behandles på baggrund af dit samtykke;
 • anmode om, at dine personoplysninger, der behandles af os, overføres til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk muligt;
 • indsende en klage til os eller Statens datainspektorat, hvis du mener, at dine rettigheder som dataregistreret er blevet og/eller kan blive krænket.

10. Tredjeparts websteder

Vores websted kan indeholde links til andre websteder. Vi er ikke ansvarlige for databeskyttelsespolitikken og dens implementering på tredjepartswebsteder.

11. Ansvar

Du er ansvarlig for at holde din adgangskode og dine brugeroplysninger fortrolige og for alle handlinger (dataoverførsel, afgivne ordrer osv.) udført på vores websted ved hjælp af dine login-oplysninger. Du må ikke videregive din adgangskode til tredjeparter. Hvis vores webtjenester bruges af en tredjepart, der er logget ind med dine loginoplysninger, antager vi, at det er dig. Hvis du mister dine login-oplysninger, skal du straks informere os om det pr. post, telefon, fax eller e-mail.

Du er ansvarlig for nøjagtigheden, rigtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, du afgiver. I tilfælde af ændringer i dine personoplysninger skal du straks informere os om det ved at ændre oplysningerne i registreringsformularen eller, hvis oplysningerne ikke er angivet i registreringsformularen, skal du informere os pr. mail. Vi påtager os intet ansvar for de skader, du pådrager dig som følge af forkerte eller ufuldstændige personoplysninger, som du har afgivet, eller hvis du har undladt at informere os om ændringer dertil.

12. Ændringer i Databeskyttelsespolitikken

Vi kan til enhver tid opdatere eller ændre denne Databeskyttelsespolitik. En således opdateret eller ændret Databeskyttelsespolitik træder i kraft, når den er offentliggjort på vores websted. Hvis der er væsentlige ændringer i Databeskyttelsespolitikken, offentliggøres de på webstedet. Ikke desto mindre bør du tjekke denne side fra tid til anden og sørge for, at du kan acceptere den aktuelle version af Databeskyttelsespolitikken.

13. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende vilkårene i denne Databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os med følgende kontaktoplysninger:

cV Group UAB

Registreringsnummer: 303134915

Adresse: Visorių g. 2-307, Vilnius, Litauen

E-mail: info@carvertical.com

Vi svarer på modtagne anmodninger, klager eller krav inden for tidsfristerne og i henhold til proceduren, der foreskrives af gældende lov. Vi vil bestræbe os på at informere dig så hurtigt som muligt, dog senest inden for 30 dage fra modtagelsen af din anmodning.

Hvis der opstår mistanke eller usikkerhed vedrørende identiteten på den person, der indgiver en anmodning, klage eller et krav, forbeholder vi os ret til at anmode om et personligt legitimationsdokument fra ansøgeren.

Hvis vi ikke er i stand til at give dig de anmodede oplysninger, og/eller du har krav på behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Statens databeskyttelsesinspektorat.

Sidste revidering af fortrolighedspolitikken: 17 marts 2020