Databeskytelsespolitik

1. Generelle bestemmelser

Denne fortrolighedspolitik (i det følgende benævnt “fortrolighedspolitik”) indeholder oplysninger om, hvordan cV Group, UAB, juridisk enhed reg. nr. 303134915, adresse Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republikken Litauen (herefter - “carVertical” eller “vi”) behandler personoplysninger ved hjælp af webstedet www.carVertical.com (herefter - "carVertical.com") eller på anden måde bruger personoplysninger, der er givet til carVertical.

Ved personoplysninger forstås enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar levende person. Forskellige oplysninger, som, når de samles sammen, også kan føre til identifikation af en bestemt person, udgør også personoplysninger.

Fortrolighedspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indhenter oplysningerne, på hvilket grundlag, til hvilke formål og hvordan vi bruger dem, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, hvem de videregives til, hvordan vi sikrer beskyttelsen af dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Det er meget vigtigt, at du læser denne fortrolighedspolitik omhyggeligt, for hver gang du besøger carVertical.com eller på anden måde afgiver personoplysninger til carVertical, giver du dit samtykke til de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Dette betyder, at du er juridisk forpligtet til at overholde denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, bør du ikke give dine personlige oplysninger til carVertical.

2. Din dataansvarlige for personoplysninger

carVertical er den dataansvarlige for dine personoplysninger, der er angivet i denne fortrolighedspolitik:

Navn: cV Group, UAB

Juridisk enhed reg. No.: 303134915

Adresse: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republikken Litauen

E-mail: info@carvertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

carVertical behandler dine personoplysninger til følgende formål:

3.1. Tjenesteydelser på carVertical.com

Formål

For carVertical er formålet at give dig de tjenester, du har bestilt (f.eks. kreditter, der kan ombyttes til en rapport, der indeholder oplysninger om et køretøjs historie), og at sikre en smidig levering af sådanne tjenester (f.eks. hurtig og sikker betaling eller information om ændringer i tjenesterne). 

Registrerede personer

Personer, der køber carVertical-tjenester på carVertical.com, eller repræsentanter for erhvervskunder, der køber disse tjenester.

 • Fornavn, efternavn;
 • E-mail-adresse;
 • Anden kontaktinformation, f.eks. adresse, telefonnummer (hvis du frivilligt oplyser dem);
 • Oplysninger om købte carVertical-tjenester (købshistorik);
 • Betalingsoplysninger (beløb, valgt betalingsmetode og relaterede oplysninger, f.eks. et bankkontonummer);
 • Din kommunikation med carVertical om købte tjenester.

I betragtning af at carVertical-tjenester leveres via carVertical.com-kontoen (f.eks. kreditter til en bestemt konto), vil de kontooplysninger, der er angivet i afsnit 3.2 i  denne privatlivspolitik, også blive behandlet.

Kilde til personlige oplysninger

carVertical modtager personoplysninger direkte fra dig, eller:

 • Fra udbydere af betalingsindsamlings- eller administrationstjenester, finansielle institutioner eller andre betalingsformidlere, afhængigt af den af dig valgte betalingsmetode for tjenester;
 • Fra Apple-, Google- eller Facebook-platforme, hvis du køber tjenester via den carVertical-konto, der er knyttet til disse platforme.

Retsgrundlag

Gennemførelse af kontrakten mellem dig og carVertical vedrørende levering af tjenesterne (artikel 6[1][b] i GDPR) eller vores legitime interesse i at indgå en kontrakt vedrørende levering af de relevante tjenester med den juridiske person, du repræsenterer (artikel 6[1][f] i GDPR). 

Hvis du ikke giver disse personoplysninger, vil carVertical ikke kunne levere de tjenester, du anmoder om.

Opbevaring

De data, der er indeholdt i de dokumenter, for hvilke der er fastsat minimumsopbevaringsperioder i retsakter (f.eks. Katalog for opbevaringsbetingelser for generel dokumentation), vil blive opbevaret inden for den tidsramme, der er fastsat i de relevante retsakter, f.eks. regnskabsdokumenter, der attesterer en økonomisk transaktion eller en økonomisk begivenhed (fakturaer, betalingsordrer osv.), og de personoplysninger, der er indeholdt heri, vil blive opbevaret i 10 år. 

I individuelle tilfælde kan dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende krav i retsakter eller i det tilfælde, der er angivet i punkt 3.7 i denne fortrolighedspolitik, opbevares i en længere periode.

3.2. Åbning og administration af en konto

Formål

carVertical har til formål at give dig mulighed for at åbne en konto, hvorigennem du kan bestille carVertical-tjenester (f.eks. kreditter tildelt til den pågældende konto) og for at administrere kontoen.

Registrerede personer

Fysiske personer, der åbner en konto på carVertical.com, eller repræsentanter for erhvervskunder, der åbner en konto på Carvertical.com.

Personoplysninger

For personer, der åbner en konto på carVertical.com ved hjælp af en registreringsformular, eller for hvem der automatisk åbnes en konto, når de bestiller carVertical-tjenester:

 • E-mail-adresse;
 • Adgangskode.

For personer, der åbner en konto på carVertical.com ved hjælp af en Facebook-konto:

 • Fornavn og efternavn;
 • E-mail-adresse;
 • Offentlige kontooplysninger.

Personer, der åbner en konto på carVertical.com ved hjælp af en Apple-konto:

 • Fornavn og efternavn;
 • E-mail-adresse eller en anonym Apple-e-mailadresse.

For personer, der opretter en konto på carVertical.com ved hjælp af en Google-konto:

 • Fornavn og efternavn;
 • E-mail-adresse.

For alle fysiske personers kontoadministratorer på carVertical.com:

 • Andre kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer (hvis du oplyser dem frivilligt);
 • Oplysninger om aktiviteter på kontoen;
 • Oplysninger om købte carVertical-tjenester (købshistorik);
 • Din kommunikation med carVertical vedrørende din konto.

For alle carVertical.com kontoadministratorer for juridiske personer:

 • Den virksomhed, de repræsenterer, og oplysninger om virksomheden;
 • Andre kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer (hvis du oplyser dem frivilligt);
 • Oplysninger om aktiviteter på kontoen;
 • Oplysninger om købte carVertical-tjenester (købshistorik);
 • Din kommunikation med carVertical vedrørende din konto.

Kilde til personlige oplysninger

carVertical indhenter personoplysninger direkte fra dig eller fra Apple-, Google- eller Facebook-platforme, hvis du åbner en konto på carVertical.com ved hjælp af disse platformes konti.

Retsgrundlag

Udførelse af kontrakten mellem dig og carVertical vedrørende registrering af en konto og levering af de relevante tjenester (artikel 6[1][b] i GDPR) eller vores legitime interesse i at tillade dig at åbne en konto for den juridiske person, du repræsenterer (artikel 6[1][f] i GDPR).

Hvis du ikke giver disse personoplysninger, vil carVertical ikke være i stand til at give dig de tjenester, du anmoder om, herunder at åbne en konto.

Opbevaring

Hvis du ikke ønsker at bruge kontoen, har du ret til at slette den (og de tilhørende personoplysninger) til enhver tid ved at sende en skriftlig meddelelse til carVertical via e-mail på info@carvertical.com eller ved at bruge kontoindstillinger

Bemærk venligst, at hvis du har bestilt carVertical-tjenester (f.eks. kreditter) ved hjælp af den relevante konto, vil personoplysningerne blive gemt i den periode, der er angivet i afsnit 3.1 i denne fortrolighedspolitik.

I enkelte tilfælde kan dine personoplysninger gemmes i en længere periode i overensstemmelse med de gældende krav i retsakter eller i det tilfælde, der er angivet i afsnit 3.7 i denne fortrolighedspolitik.

3.3. Direkte markedsføring

Formål

Formålet med carVertical er at give dig nyheder og andre oplysninger om vores varer og/eller tilbud.

Registrerede personer

 • Personer, der har købt carVertical-tjenester (kreditter osv.) på carVertical.com, og som på det tidspunkt eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter ikke har gjort indsigelse mod brugen af deres personoplysninger til direkte markedsføring i forbindelse med Markedsføring af lignende varer og/eller tjenester fra carVertical;
 • Personer, der har givet deres samtykke til behandling af deres personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Personoplysninger

 • Fornavn og efternavn;
 • E-mail-adresse;
 • telefonnummer;
 • Oplysninger om lignende Carvertical-tjenester (købshistorik), der er erhvervet.

Kilde til personlige oplysninger

carVertical indhenter personoplysninger direkte fra dig eller fra Apple-, Google- eller Facebook-platforme, hvis du åbner en konto på carVertical.com ved hjælp af disse platformes konti.

Retsgrundlag

 • Dit samtykke til behandling af personoplysninger til direkte markedsføringsformål (artikel 6[1][a] i GDPR), eller
 • Vores legitime interesse i at informere vores kunder om lignende varer og/eller tjenester, der tilbydes af carVertical (artikel 6[1][f] i GDPR).

Baseret på vores legitime interesse i at informere kunder om lignende varer og/eller tjenester, der tilbydes af carVertical, behandler carVertical kun dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvis alle følgende betingelser er til stede:

 • Hvis du køber et produkt og/eller en tjeneste hos carVertical.com, afviser du ikke udtrykkeligt at blive sendt direkte markedsføringskommunikation;
 • Hver gang vi sender en meddelelse om direkte markedsføring, vil du kunne afvise direkte markedsføringskommunikation ved at meddele dette via en specificeret e-mail eller på anden måde, der er angivet i denne privatlivspolitik;
 • Dine personoplysninger vil kun blive behandlet på dette grundlag med henblik på markedsføring af lignende varer og/eller tjenester, der tilbydes af carVertical.

Opbevaring

Dine personoplysninger vil blive behandlet til det formål, der er angivet i dette afsnit, i 2 år fra datoen for deres indsamling, eller indtil du gør indsigelse mod en sådan behandling af personoplysninger, eller indtil dit samtykke til behandling af personoplysninger til dette formål tilbagekaldes, alt efter hvilken af disse omstændigheder der indtræffer først. 

I enkelte tilfælde kan dine personoplysninger opbevares i en længere periode i overensstemmelse med kravene i gældende retsakter eller i det tilfælde, der er angivet i punkt 3.7 i denne fortrolighedspolitik.

3.4. Direkte kommunikation

Formål

carVertical har til formål at besvare dine henvendelser, som du giver via e-mail eller standardpost, skriftligt eller telefonisk opkald eller ved hjælp af en særlig formular på carVertical.com eller ved at kontakte os direkte.

Registrerede personer

Personer, der indsender forespørgsler til carVertical via e-mail eller standardpost, ved at skrive eller ringe pr. telefon, ved hjælp af en særlig formular på carVertical.com eller ved at kontakte os direkte personligt.

Personoplysninger

 • Fornavn og efternavn;
 • Adresse;
 • E-mail-adresse;
 • telefonnummer;
 • Indholdet af korrespondancen med carVertical.

På baggrund af den måde, du har valgt at kommunikere med carVertical på, kan carVertical kun behandle en del af dine personoplysninger, der er anført ovenfor.

Kilde til personlige oplysninger

carVertical modtager personoplysninger direkte fra dig.

Retsgrundlag

Vores legitime interesse i at besvare dine henvendelser og/eller give dig fuldstændige oplysninger om carVertical-tjenester (artikel 6[1][f] i GDPR).

Opbevaring

Dine personoplysninger vil blive behandlet til det formål, der er angivet i dette afsnit, i 2 år fra datoen for deres indsamling.

I enkelte tilfælde kan dine personoplysninger opbevares i en længere periode i overensstemmelse med kravene i gældende retsakter eller i det tilfælde, der er angivet i punkt 3.7 i denne fortrolighedspolitik.

3.5. Sociale netværk

Formål

carVertical har til formål at administrere sine konti på sociale netværk (Facebook,LinkedIn,TikTok,Instagram,YouTube) og at kommunikere med brugere af sociale netværk.

Registrerede personer

Brugere af sociale netværk (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), som interagerer med os via carVertical-konti.

Personoplysninger

 • Navn eller fornavn og efternavn på profilen på det sociale netværk;
 • Profilbillede;
 • Offentlige kommentarer og andre former for interaktion med carVertical-konti på sociale netværk;
 • Skriftlig korrespondance med carVertical, hvis der er nogen.

På baggrund af den måde, du har valgt at kommunikere med carVertical på, kan carVertical kun behandle en del af dine personoplysninger, der er anført ovenfor.

Kilde til personlige oplysninger

carVertical indhenter personoplysninger direkte fra dig og/eller fra det relevante sociale netværk.

Retsgrundlag

Vores legitime interesse i at kommunikere med brugerne af vores sociale netværkskonti (artikel 6[1][f] i GDPR).

Opbevaring

Da carVertical ikke administrerer de ovennævnte sociale netværk, men kun sine konti på disse netværk, og optræder som fælles dataansvarlig sammen med de virksomheder, der administrerer de nævnte sociale netværk, bedes du gøre dig bekendt med oplysningerne om opbevaring af dine personoplysninger i fortrolighedsdokumenterne for de følgende sociale netværk:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Hjemmesidens funktioner

Du kan finde alle oplysninger om de værktøjer, vi bruger til at sikre carVertical.coms funktion (herunder cookies) og de spørgsmål om databeskyttelse, der er forbundet med dem, i vores Cookiepolitik.

3.7. Retlige krav og tvistbilæggelse

carVertical kan behandle alle ovenstående personoplysninger for at fremsætte krav, håndhæve eller forsvare sig mod juridiske krav. Til dette formål vil vi behandle personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse til brug for at etablere, udøve eller forsvare retskrav (artikel 6[1][f] i GDPR). Vi vil behandle oplysningerne til dette formål i 1 år efter afslutningen af de relevante juridiske procedurer (f.eks. behandlingen af kravet, den endelige afgørelse fra retten eller voldgift).

4. Personoplysninger om mindreårige

carVertical’s tjenester er kun beregnet til personer over 14 år. Hvis vi har begrundet tvivl om, at vi behandler data for personer under 14 år, vil vi straks fjerne dem fra databaser.

Hvis du er 14 år og derover, men under 18 år, bedes du læse denne privatlivspolitik omhyggeligt sammen med en forælder eller en pårørende for at forstå den og overholde den.

5. Modtagere af data

Oplysninger om dig kan vi videregive til vores medarbejdere, repræsentanter, formidlere, leverandører eller underleverandører, hvis det er rimeligt nødvendigt, f.eks. til vores udbydere af betalingstjenester, som administrerer finansielle operationer på carVertical.com, carVertical.coms hostingtjenesteudbydere, udbydere af vedligeholdelsestjenester af servere, e-mailtjenesteudbydere osv.

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig til:

 • domstole, voldgiftsmænd, mæglere, modparter og deres advokater (hvis det er nødvendigt med henblik på retslige eller andre lignende procedurer);
 • politi, retshåndhævende myndigheder, skattemyndigheder, andre statslige eller kommunale myndigheder (hvis det udtrykkeligt kræves i henhold til de relevante retsakter) eller andre personer, der udfører officielle opgaver, som de er blevet pålagt (f.eks. notarer, inkassofirmaer);
 • professionelle konsulenter, f.eks. advokater, rådgivere, revisorer eller revisorer (hvis det er nødvendigt for at sikre vores legitime interesser);
 • tjenesteudbydere, der leverer informationsteknologi, cloud computing og systemadministrationstjenester, betalingsindsamling eller -administration, markedsføring og regnskabstjenester, post- eller kurertjenester, kun i det omfang det er nødvendigt for at sikre en korrekt levering af tjenesterne;
 • andre enheder inden for samme koncern, kun i det omfang det er nødvendigt for at sikre en korrekt administration af koncernen;
 • ved gennemførelse af forretningstransaktioner (salg af carVertical, dets aktiver [del heraf] eller dets aktier [del heraf], fusion eller opsplitning af carVertical osv.) til potentielle eller endelige købere (deres repræsentanter), personer, der foretager inspektion af carVertical eller på anden måde deltager i den relevante forretningstransaktion. I dette tilfælde overfører carVertical kun så mange personoplysninger, som er nødvendige for forretningstransaktionen, og sikrer fortroligheden af personoplysningerne.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS), skal en af følgende betingelser også være opfyldt i hvert enkelt tilfælde: 

 • oplysningerne skal overføres til det land, i forhold til hvilket beslutningen om deres berettigelse er blevet truffet;
 • Overførslen af data sker ved hjælp af passende sikkerhedsforanstaltninger som specificeret i retsakter; 
 • de undtagelser, der er fastsat i retsakter, overholdes, hvis det ikke er muligt at overføre oplysningerne på ovennævnte betingelser. 

carVertical vil gøre alt for at sikre, at overførslen af data finder sted i overensstemmelse med GDPR-kravene, og vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er sikre. For yderligere oplysninger om sådanne foranstaltninger bedes du kontakte os direkte ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 2 i denne privatlivspolitik.

6. Sikkerhed af dine personlige data

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med GDPR-kravene, Republikken Litauens lov om juridisk beskyttelse af personoplysninger og andre gældende retsakter. Når vi behandler dine personoplysninger, implementerer vi organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der sikrer beskyttelsen af personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, ændring, videregivelse og enhver anden ulovlig behandling.

Selv om carVertical tilstræber at beskytte dine personoplysninger, er overførsel af data via internettet ikke 100 % sikker, så vi kan ikke fuldt ud garantere sikker overførsel af data via internettet.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Retten til at blive informeret og til at få adgang til personlige data

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i en gennemsigtig, forståelig og let tilgængelig form og i et klart og tydeligt sprog. Dette er fastsat i denne privatlivspolitik. Hvis nogen del af denne privatlivspolitik ikke er klar for dig, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 2 i denne privatlivspolitik.

Du har også ret til at modtage carVertical bekræftelse på, om de data, der vedrører dig, behandles, og hvis sådanne data behandles, har du ret til at få adgang til dine personlige data og følgende oplysninger: 

 • formål med databehandlingen; 
 • kategorier af personoplysninger; 
 • modtagere af oplysninger eller kategorier af modtagere af oplysninger;
 • perioden for opbevaring af personoplysninger eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne periode;
 • retten til at anmode carVertical om at berigtige eller slette dine personoplysninger eller begrænse behandlingen af personoplysninger vedrørende dig eller at være uenig i en sådan behandling og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 • oplysninger om dine personlige datakilder;
 • hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, oplysninger om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførsel af oplysninger.

Desuden har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig. Vi har ret til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger for eventuelle yderligere kopier, som du anmoder om.

Ret til at få berigtiget personoplysninger

Du har ret til at anmode Carvertical om at få rettet unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger om dig.

Du er ansvarlig for at sikre, at de data, du giver os, er nøjagtige, korrekte og fuldstændige. Hvis de oplysninger, du giver os, ændres, skal du straks give os besked herom ved at ændre de relevante oplysninger i registreringsformularen eller, hvis oplysningerne ikke er angivet i registreringsformularen, ved at give os besked herom pr. e-mail. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for skader, som du måtte lide, fordi du har angivet forkerte eller ufuldstændige personoplysninger eller ikke har informeret os om ændringer.

Bemærk venligst, at carVertical indhenter data om køretøjer (f.eks. bilkilometer), der er angivet i rapporterne, fra tredjeparter og leverer dem i den automatiserede rapport uændret og i den form, som de er modtaget. Af denne grund er carVertical ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i rapporterne og virkeligheden og for de data, der er indeholdt i rapporterne.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Du har ret til at anmode os om at slette eller slette dine personoplysninger, hvis der ikke er nogen rimelig grund til, at vi fortsat skal behandle dem, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet eller behandlet til, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage, på grundlag af hvilket personoplysningerne blev behandlet, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandling af dem eller af andre grunde, der er anført i artikel 17 i GDPR.

Bemærk venligst, at carVertical for at sikre informationssystemernes og personoplysningernes sikkerhed foretager sikkerhedskopiering af personoplysninger. De er gyldige i 35 kalenderdage og overskrives derefter automatisk. Vi sletter eller fjerner derefter dine personlige data, undtagen dataene fra sådanne sikkerhedskopier, inden for de vilkår, der er angivet nedenfor. Hvis vi inden udløbet af den frist, der er angivet i dette afsnit, er tvunget til at gendanne sikkerhedskopien med dine personoplysninger, sletter vi straks disse data og bruger dem ikke til andre formål.

Bemærk venligst, at artikel 17, stk. 3, i GDPR indeholder undtagelser til ovennævnte tilfælde, hvor dataene skal behandles. Hvis sådanne undtagelser er gyldige i dit tilfælde, vil vi informere dig herom.

Retten til at begrænse behandlingen af personoplysninger

Du har ret til at anmode carVertical om at begrænse (eller suspendere) behandlingen af dine personoplysninger, hvis:

 • du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger - indtil deres nøjagtighed er kontrolleret;
 • dine data er blevet behandlet ulovligt, men i stedet for at anmode om sletning ønsker du at begrænse behandlingen;
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men du har brug for, at vi beholder oplysningerne for at kunne fastslå, udøve eller forsvare et retskrav;
 • du har gjort indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger - indtil det er verificeret, om vores legitime grunde har forrang for dine.

Efter begrænsning af behandlingen af personoplysninger må sådanne personoplysninger kun behandles (bortset fra opbevaring) med dit samtykke eller kun med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som carVertical har leveret, i et struktureret fælles maskinlæsbart format, samt ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, forudsat at:

 • oplysningerne behandles på grundlag af et samtykke eller en kontrakt, og
 • oplysningerne behandles ved hjælp af automatiserede midler.

Du har også ret til at anmode om, at carVertical overfører dine personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af hensyn til carVertical’s offentlige interesse eller legitime interesse.

I dette tilfælde vil carVertical ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise de legitime grunde, som dine personoplysninger behandles på, og som er vigtigere end dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis dette er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

Når personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål, og de vil ikke længere blive behandlet til dette formål.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, har du ret til til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket før tilbagetrækningen.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med bestemmelserne i GDPR, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted.

Tilsynsmyndigheden i Litauen er det statslige databeskyttelsesinspektorat, adresse L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litauen, e-mail: ada@ada.lt, websted : https://vdai.lrv.lt/

Inden du indgiver en klage til tilsynsmyndigheden, vil vi sætte pris på, at du kontakter os og forklarer os dine bekymringer. Vi vil gøre vores yderste for at løse dit spørgsmål hurtigt og omhyggeligt.

Carvertical vil behandle din anmodning om at udøve den registreredes rettigheder inden for 1 måned. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med yderligere 2 måneder, idet der tages hensyn til kompleksiteten og antallet af anmodninger. I så fald vil carVertical underrette dig om en sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med begrundelsen for forsinkelsen.

Hvis vi ved modtagelsen af en anmodning, en klage eller et krav har mistanke om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet.

8. Opdateringer af fortrolighedspolitikken

Vi har ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. En sådan opdateret eller ændret fortrolighedspolitik træder i kraft ved offentliggørelsen på carVertical.com. Hvis der foretages væsentlige ændringer i fortrolighedspolitikken, vil dette også blive meddelt.

Opdateret: 22/02/2022