ЕДИН МЕСЕЦ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО
Без рискове! Насладете се на безплатното предложение, а ако не сте доволни от услугата можете да прекратите абонамента си по всяко време в рамките на първите 30 дни без задължения.
Постоянните абонати ще заплащат само 99 €/месец от втория месец нататък.
ОПИТАЙТЕ СЕГА
С включени условия. Предложението е валидно за 30месечен период на абонамент с възможност за удължаване. Необходимо е предварителното заплащане на общо 198 € + ДДС, за да бъде валиден абонамента (ще възстановим сумата при прекратяване на абонамента). На потребителя се предоставят общо 30 проверки в рамките на 3-месечния абонаментен период (10 проверки на месец). Съществува възможност за допълнителна покупка на кредити.